BuG 160 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  20 mei 2012
 
Zwart Antwerpen, enig perspectief voor De Wever?

Allochtone stemplichtigen per district in de stad Antwerpen:
58,9% in district Antwerpen is allochtoon,
Borgerhout 49,2%,
Enkel in Antwerpen en Borgerhout geen zwarte meerderheid?

Deurne 28,1%, Berchem 26,4%, zwarte meerderheid op de wip?
Merksem 21,7%, Hoboken 21,3%, Wilrijk 17,7%, Ekeren, 6,3%.

Wat houdt Antwerpen af van een zwarte meerderheid?
43.251 vreemdelingen die zich toch gaan inschrijven.
PVDA die zoals Syriza, links verenigt in Antwerpen.
De Piratenpartij die van iedereen stemmen afsnoept.
Sterke allochtone kandidaten, ook mťt hoofddoek.

Van zwarte kieskantons naar zwarte gemeenten in Vlaanderen?
Gekleurde gemeenten buffer tegen zwarte meerderheden?
Hoe witter de gemeente hoe groter kans tot NV-A-VB coalitie.
Lijst van gem./arr./provincie in volgorde zwarte kiesresultaten.
 
Tabel 9: Rechts, nationalist, populist en totaal, verkiezingen 06/2010
  

BuG 160 on-line     Printversie BuG 160

1. Allochtonen geen voldoende tegengewicht meer voor zwart Antwerpen.
 
In 2006 titelde npdata: "Allochtonen redden democratie in Antwerpen." Noch in de stad, noch in de districten kwam in 2006 een zwarte meerderheid tot stand, ook al scheelde het niet veel in Deurne. Nu moet men toch best onder ogen nemen dat de kiesuitslag in oktober 2012 wel eens zou kunnen uitdraaien op een zwarte meerderheid in A, dwz een samengaan van NV-A, Vlaamse Belang en een restant van LDD, zeg maar de Forza Flandria die in Antwerpen, en nog ettelijke andere gemeenten, zou kunnen leiden tot een zwarte meerderheid. Het Verdriet van Vlaanderen omgezet in een politieke meerderheid. Alle partijen, zowel VB als NV-A zijn er klaar voor.
 
2. Itinera migratieonderzoek: als universiteiten afhaken moeten anderen het doen
 

Maar eerst toch even het Itinera-werkstuk Belgique, terre immigration dat vast stelt dat 1/4 van de inwoners van BelgiŽ van vreemde afkomst is, waarbij zij, zoals bij het laatste gekende cijfer van de UCL in 2006, ook het onderscheid maken tussen vreemdelingen, Belg-geworden vreemdelingen en hun nageslacht. Npdata geeft al 5 jaar een gelijkaardige berekening maar dan tot op het niveau van de gemeente en nationaliteit. Na de studiedienst van de Vlaamse regering is Itinera het 2de instituut dat een actuele stand van zaken geeft van het aantal inwoners van vreemde afkomst. Itenera kijkt evenwel verder brengt het Europees onderzoek onder de aandacht waarbij, in model 4, berekend wordt dat in 2061  48,4% van de Belgische bevolking van vreemde afkomst zal zijn, zie Fewer, older and multicultural? Projections of the EU populations by foreign/national background, Giampaolo Lanzieri, 2011. In dit rapport worden voor alle EU-landen projecties gemaakt in 4 modellen, en voor 4 leeftijdscategoriŽn, echt wel interessant.
 
Het is de verdienste van Laurent Hanseeuw om in het Itinera-rapport de zogezegde 'slechte' cijfers van BelgiŽ wat tewerkstelling van 'vreemdelingen' betreft te verklaren en normaliseren. Omdat BelgiŽ de grootste dynamiek heeft om vreemdelingen Belg te laten worden is er veel meer dan in andere landen een wisseling in de 'vreemdelingen' die telkens de moeizame weg naar tewerkstelling moeten vinden. In andere landen is het vreemdelingenstatuut, meer dan in BelgiŽ, het statuut waarbinnen het integratieproces, met inbegrip van tewerkstelling plaats vindt. Vreemdelingen in BelgiŽ zijn dus uit het oogpunt van tewerkstelling (en werkloosheid) onvergelijkbaar met de meeste andere Europese landen zo besluit Hanseeuw en Itinera.
 
3. VB en NV-A in Antwerpen, gereed voor zwarte meerderheid!?

Antwerpen zou de komende gemeenteraadsverkiezingen voor een historisch contrapunt kunnen zorgen en zich voor eeuwig inschrijven in het alsmaar missen van de afspraak met de geschiedenis. 67 jaar na het beŽindigen van het 13 jarig rijk van het nationaalsocialisme zou in een grote wereldstad van bijna een half miljoen inwoners, een zwarte, zeg maar rechtse en/of nationalistische en nog voor een goed stuk revanchistische meerderheid aan de macht komen. En de 36,3 % stemplichtige Antwerpenaren van vreemde afkomst zouden dat, in tegenstelling tot 2006, misschien niet kunnen tegenhouden. 
 
En dit om een aantal redenen of combinatie van factoren:
  
3.1. De zwarte weduwe

Het Vlaams Belang heeft zich teruggetrokken op haar meest rechtse poot om vooral de stemmen van de hardliners te behouden en te consolideren. Met een te zacht Vlaams Belang zouden die wel eens uit de boot kunnen vallen of de handdoek gooien. Om na de praktische mogelijkheid van een zwarte meerderheid, dwz als de stemuitslag dat toelaat, evenwel de zwarte weduwe te worden die bereid is tot elke toegeving, zoals De Winter zelf in z'n interview van 18mei 2012 op de radio stelde, "tot ziens in de oppositie of in de meerderheid", of in de memorabele Zevende Dag (niet Ter Zake zoals eerst gemeld) waarin hij aan de goegemeente uitlegde dat er een 'hard' maar als het moet ook een 'zacht' Vlaams Belang bestaat en hij (en anderen) gereed is om op te stappen als een zwarte meerderheid kan gevormd worden.

3.2. De Wever, enkel burgemeester in zwart Antwerpen
 
Het NV-A heeft langs Jambon en anderen niet nagelaten om elke samenwerking op lokaal vlak met het Vlaams Belang af te wijzen, het huidige, harde Vlaams Belang wel te verstaan. In diezelfde memorabele Zevende Dag stelde De Wever evenwel dat geen enkel scenario is uit te sluiten, hierbij refererend naar de zachte versie van het VB.
 
Meer dan wie ook weet De Wever dat bij een witte maar ook een zwarte meerderheid in Antwerpen hij geen burgemeester zal worden als het van de andere partijen afhangt. Hem zal niets gegund worden voor zover de andere partijen hem van de macht kunnen houden. Enkel bij een zwarte meerderheid is voor De Wever de burgemeesterssjerp weggelegd, Delwaide achterna. Moest hij niet geloven in de kans op een zwarte meerderheid zou hij allicht nooit de rol van lijsttrekker voor NV-A en daarmee het perspectief op burgemeesterschap aanvaard hebben, en daarmee zijn laatste kans verkeken om ook op het terrein, met effectieve verantwoordelijkheid, politiek iets te betekenen.
 
3.3. Zwart A: nu of nooit

 
En voor gefrustreerde, revanchistische Antwerpenaren is het nu of nooit, dat besef kan nog vijf maanden groeien.
 
3.4. Niet zoals in 2006 maken allochtonen (automatisch) het verschil
 
En de allochtonen? 6 jaar geleden was het zo goed als uitgesloten dat een allochtoon een stem zou geven aan het Vlaams Belang, de enige partij die voor een zwarte meerderheid had kunnen zorgen. Nu liggen de zaken fundamenteel anders. Het NV-A geeft niet alleen aan de witte kiezer een Vlaams-nationalistisch perspectief, het kan, in de lijn van de nationalistische tendensen in Europa en de wereld, aantrekkelijk zijn of een alternatief bieden aan een grotere groep allochtonen uit de Europese Unie, van het Europa buiten de EU en van buiten Europa. Dat De Werver en zijn partij dit goed begrepen hebben zal blijken uit de samenstelling van hun lijsten, die misschien mťťr dan de andere partijen, met allochtonen gekleurd zal zijn.
 
4. Wat kan de kans op een zwarte meerderheid in Antwerpen verminderen:
 
4.1. Nog 43.251 vreemdelingen zijn te winnen voor inschrijving op de kieslijst
 
De bijkomende inschrijving van 43.251 Antwerpse vreemdelingen om zo de 'noemer' voor de berekening van de kiespercentages te vergroten kan het behaalde % van ondermeer de NV-A verkleinen en de kans op een zwarte meerderheid doen afnemen. Het kan op een % of een deel ervan aankomen. Zolang er vreemdelingen gemiddeld minder voor NV-A stemmen dan in het algemeen wordt een zwarte meerderheid minder waarschijnlijk. Voor een tabel met het aantal 'te winnen' vreemdelingen per district in Antwerpen, onderscheiden voor EU en niet-EU, zie infra.
 
4.2. Waarom uitstellen wat nu al kan gebeuren?
 

Een Linkse Eenheid/Links Front/Verenigd Links... in Antwerpen zou ook nog arbeidersstemmen kunnen losweken van Vlaams Belang en NV-A. Een akkoord/afspraak tussen PVDA(+), Rood!, LSP, en waarom niet Beweging (voor een autonome christelijke arbeiderspolitiek) en Christenen voor het socialisme en andere klein linkse fracties en dat alles onder een nieuwe naam, anders dan PVDA+, kan hier aan tegemoetkomen. Zie in dit verband de 1 mei oproep van Daniel Griffon, FGTB Charleroi.
 
4.3. De zwarte meerderheid gekaapt door de Piratenpartij.
 
En de Piratenpartij misschien in het oog houden (goed voor 6 tot 9 % in de Duitse Landtag-verkiezingen), zij zouden wel eens meer stemmen kunnen halen dan gans klein links samen. En ook stemmen lostrekken van NVA en Vlaams Belang, de zwarte meerderheid gekaapt door de Piratenpartij.
 
4.4. Sterke allochtone kandidaten in de aanbieding
 

En elke partij heeft er belang bij om op zoek te gaan naar sterke allochtone kandidaten, ook allochtonen die zich nog niet bewust zijn van hun politieke potentieel. En zich niet, zoals in 2006, opzij laten zetten als het op de verdeling van de schepenambten aankomt, een schepen met een hoofddoek zou in het Antwerpen van vandaag niet misstaan. Maar ook bij een zwarte meerderheid zullen er zeker ook schepenambten komen voor allochtonen.
 
5. Allochtone stemkracht op districtsniveau
 
Maar wie echt de analyse in Antwerpen wil maken moet afdalen op het niveau van de districten, de voor-fusiegemeenten die geslachtofferd werden voor 't stad, op dat ogenblik om AMADA buiten 't schoon verdiep te houden. Een analyse van het allochtone gewicht op het niveau van het district en de kans op zwarte meerderheden op districtsniveau kan hier verhelderend zijn.
 
5.1. Dezelfde methode voor berekening stemplichtige allochtonen
 
Dezelfde methode voor de berekening van het aantal stemplichtigen van vreemde afkomst zoals toegepast op het gemeentelijk niveau, zie BuG 159 is gebruikt voor de berekening van allochtone stemkracht voor elk district. De basisgegevens (aantal vreemdelingen van EU en niet-EU per district voor 2000, 20006 en 2012 werden verzameld op de uiterst up tot date en gemakkelijk bruikbare database van de Studiedienst voor Stadsobservatie van Antwerpen (District selecteren, jaartal - midden boven - en dan het +je bevolking links opendoen, nationaliteit aanklikken. Langs ethniciteit kan dieper maar beperkt ingegaan worden op vreemde afkomst).
 
5.3. Antwerpse rijksregistergegevens teruggebracht tot 'Ad SEI' gegevens
 
Er is evenwel een aanpassing moeten gebeuren van de Antwerpse gegevens. De bevolkingsgegevens van de stadsobservatie gaan voort op rijksregistergegevens en niet op AD SEI gegevens, dwz de Antwerpse bevolkingsgegevens zijn met inbegrip van het 5de register, wachtregister asiel (8.780 in 2006 bv) en het 3de register (diplomaten) en 4de register (Nato-personeel) . De Antwerpse bevolkingscijfers worden dus respectievelijk voor EU en niet-Eu verminderd met deze aantallen, gezien zij uitgesloten zijn van stemrecht. De berekening op districtsniveau gaat dus, zoals voor alle andere gemeenten voort op wie stemrecht, respectievelijk stemplicht hebben.

5.4. Zwarte meerderheid in 't Stad, enkel witte meerderheid in district Antwerpen en Borgerhout

Hieronder wordt voor elk Antwerps district het % stemplichtigen opgegeven, dwz met inbegrip van vreemdelingen die hun stemrecht (zullen) aanwenden in 2000, 2006 en 2012 en een extrapolatie van de evolutie 2006-2012 naar 2018.

Bevolking en stemplichtigen naar afkomst, % allochtonen per district Antwerpen 2012
  Totale Bevolk. Oude Stemplicht vreemde afkomst % Alloch-
District bevol- stem- Belgen Nieuwe Be Vreemde- Totaal tonen
  king plicht   + nagesl. lingen (1) allocht.  
  Antwerpen 185.606 105.390 43.314 57.416 4.661 62.076 58,9%
  Borgerhout 44.382 26.649 13.528 12.237 884 13.122 49,2%
  Deurne 73.165 48.909 35.153 12.695 1.062 13.756 28,1%
  Berchem 41.500 27.830 20.493 6.676 661 7.337 26,4%
  Merksem 41.452 28.776 22.539 5.746 491 6.237 21,7%
  Hoboken 36.311 25.315 19.929 4.984 402 5.386 21,3%
  Wilrijk 38.854 27.593 22.703 4.485 405 4.890 17,7%
  Ekeren 22.033 16.789 15.734 934 121 1.055 6,3%
  Berendr.-Zandvl. 9.568 7.393 7.098 250 45 295 4,0%
Totaal Antwerpen 492.871 314.704 200.445 105.523 8.731 114.259 36,3%
(1) Voortgaande op het % inschrijvingen 2006 + 30%

In tegenstelling tot wat in De Morgen van 19 mei 2012 staat gaat deze berekening uit van 114.259 stemplichtige Antwerpenaren van vreemde afkomst en niet over 140.000 waar De Morgen het over heeft. Van die 114.259 zijn er voorzienbaar 8.731 vreemdelingen die in 2000 of 2006 al ingeschreven waren (die moeten zich niet meer inschrijven) aangevuld met een aantal die zich nog voor eind juli 2012 zullen inschrijven. Zoals gezegd zouden er 43.251 vreemdeling zich niet inschrijven. 92% van alle stemplichtige allochtonen halen hun plicht de Belwording.

Antwerpen en Borgerhout zijn districten met minstens een dubbele aanwezigheid van allochtonen in vergelijking met de andere districten. Het district Antwerpen, dat op haar eentje bijna zoveel inwoners telt als alle andere districten samen, springt er dan nog eens bovenuit met een 'Brussels' percentage, nl. 58,9% van de stemplichtigen is allochtoon. Een zwarte meerderheid is in het district Antwerpen, evenals in Borgerhout, uitgesloten. In Deurne en Berchem zal het er op steken. Deurne zat vorige verkiezingen met het Vlaams Belang als enige rechtse/nationalistische partij al dichtbij die meerderheid, met de NV-A lijkt die zwarte meerderheid hier al praktisch verworven. Voor de andere districten, Merksem, Hoboken, Wilrijk, Ekeren en Berendrecht-Zandvliet, zal een zwarte meerderheid allicht zonder probleem gehaald worden.

Samengevat, een zwarte meerderheid in 't Stad en enkel in het district Antwerpen en Borgerhout een 'witte' meerderheid, het zou kunnen.
 
5.5. Democratisch deficit in Antwerpen
 
Door het percentage van elk district op het totaal te berekenen kan nagegaan worden in welke mate autochtonen en allochtonen politiek verspreid en vertegenwoordigd zijn in vergelijking met het aandeel van het district in de bevolking.

% bevolking en stemplichtigen naar afkomst op totaal per district Antwerpen 2012
  Totale Bevolk. Oude Stemplicht vreemde afkomst % stempl.
District bevol- stem- Belgen Nieuwe Be Vreemde- Totaal op tot.
  king plicht   + nagesl. lingen (1) allocht. bevolk.
  Antwerpen 37,7% 33,5% 21,6% 54,4% 53,4% 54,3% 56,8%
  Borgerhout 9,0% 8,5% 6,7% 11,6% 10,1% 11,5% 60,0%
  Deurne 14,8% 15,5% 17,5% 12,0% 12,2% 12,0% 66,8%
  Berchem 8,4% 8,8% 10,2% 6,3% 7,6% 6,4% 67,1%
  Merksem 8,4% 9,1% 11,2% 5,4% 5,6% 5,5% 69,4%
  Hoboken 7,4% 8,0% 9,9% 4,7% 4,6% 4,7% 69,7%
  Wilrijk 7,9% 8,8% 11,3% 4,3% 4,6% 4,3% 71,0%
  Ekeren 4,5% 5,3% 7,8% 0,9% 1,4% 0,9% 76,2%
  Berendr.-Zandvl. 1,9% 2,3% 3,5% 0,2% 0,5% 0,3% 77,3%
Totaal Antwerpen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 63,9%

 
De spreiding van allochtone en autochtone stemplichtigen over de verschillende districten wordt in beeld gebracht. De partijen weten nu de 'oude Belgen' wonen. Allochtone kandidaten zijn  vooral terug te vinden in Antwerpen, Borgerhout en Deurne.
 
In de laatste kolom wordt nagegaan in welke mate de stemplichtige allochtonen aanwezig zijn in verhouding tot de bevolking, dwz wat hun representatiegraad is,hetgeen blijkt het het % stemplichtigen op de totale bevolking. En dat % ligt erg laag in district Antwerpen en Borgerhout omdat daar veel (nt-EU) vreemdelingen wonen en de inschrijvingsgraad voorzienbaar erg laag zal zijn (of blijven).

5.6. Hoeveel vreemdelingen, EU en niet-EU zijn nog te winnen voor 'stemplicht'?

Voortgaande op de excellente overheidsdatabase, bereikbaar langs Tabel 8 Kiesrecht en aantal inschrijvingen EU en niet-EU in 2006 met het aantal vreemdelingen met stemrecht en stemplicht in 2006, kan voor elke nationaliteit nagegaan waar inspanningen dienen geleverd door partijen of organisatie om vreemdelingen te bewegen vooralsnog in te schrijven voor 31/07/2012. Hieronder wordt per district een aanduiding gegeven van het aantal vreemdelingen die nog 'te winnen' zijn (laatste drie kolommen).

Vreemdelingen met stemrecht, stemplicht (1) en nog te winnen - districten antwerpen 2012
District Recht Recht Vreemd. Plicht Plicht Vreemd. Win Win Vreemd.
  EU nt-EU recht EU nt-EU plicht EU nt-EU te winnen
  Antwerpen 18.954 8.797 27.751 3.265 1.395 4.661 15.689 7.402 23.091
  Deurne 4.387 1.928 6.315 756 306 1.062 3.631 1.622 5.254
  Borgerhout 3.353 1.934 5.287 578 307 884 2.775 1.628 4.403
  Berchem 2.955 958 3.913 509 152 661 2.446 806 3.252
  Merksem 2.049 867 2.916 353 138 491 1.696 730 2.426
  Wilrijk 1.739 665 2.404 300 105 405 1.439 560 1.999
  Hoboken 1.629 765 2.394 281 121 402 1.349 644 1.992
  Ekeren 594 119 712 102 19 121 491 100 591
  Berendr.-Zandvl. 236 25 261 41 4 45 196 21 217
Totaal Antwerpen 35.912 16.075 51.987 6.187 2.549 8.731 29.725 13.526 43.256
(1) Voortgaande op het % inschrijvingen 2006 + 30%

 
6. Zwarte kieskantons federale verkiezingen 2010 in het Vlaams gewest
 
Ter info, en om de evolutie op het gemeentelijke niveau beter te kunnen volgen is op basis van de tabel Uitslagen federale verkiezingen 2010 een overzicht gemaakt van kieskantons in volgorde van het totaalpercentage van VB+NV-A+LDD, en hetzelfde voor de arrondissementen en provincies. Voor kieskanton Halle en Vilvoorde is het rechts/nationale totaal% voor de laatste maal verdund met Franstalige partijen.
 
Hieronder volgt de kop van
Tabel 9: Rechts, nationalist, populist en totaal, verkiezingen 06/2010 mbt de kieskantons.
 

Rechts, nationalist, populist en totaal per kieskanton - verkiezingen 06/2010
NIS-CODE Kieskantons Vlaams Belang N-VA LDD Rechts/ Na-tionalist
73109                K VOEREN 9,7% 50,5% 1,3% 61,5%
11023                K KAPELLEN 18,2% 36,5% 1,9% 56,6%
11054                K ZANDHOVEN 16,1% 37,7% 2,2% 56,1%
46003                K BEVEREN 16,6% 36,5% 2,9% 56,0%
46025                K TEMSE 16,3% 33,8% 2,8% 52,8%
11009                K BRECHT 16,1% 34,0% 2,3% 52,4%
46020                K SINT-GILLIS-WAAS 15,1% 33,6% 3,5% 52,1%
11024                K KONTICH 13,2% 36,8% 2,0% 51,9%
13001                K ARENDONK 14,4% 34,9% 2,5% 51,8%
13049                K WESTERLO 16,8% 31,2% 3,5% 51,4%
12009                K DUFFEL 14,3% 33,9% 2,5% 50,7%
13025                K MOL 14,6% 33,3% 2,6% 50,5%
11005                K BOOM 18,8% 29,2% 2,4% 50,4%
46021                K SINT-NIKLAAS 14,8% 32,8% 2,9% 50,4%
13040                K TURNHOUT 15,3% 32,3% 2,4% 50,0%
71004                K BERINGEN 15,9% 30,7% 3,3% 49,9%
41002                K AALST 15,7% 31,2% 2,9% 49,8%
13011                K HERENTALS 14,5% 31,8% 3,2% 49,5%
44019                K EVERGEM 12,8% 31,1% 5,5% 49,4%
42006                K DENDERMONDE 14,4% 32,2% 2,6% 49,3%
41048                K NINOVE 21,3% 25,1% 2,9% 49,2%
42008                K HAMME 13,9% 31,7% 2,9% 48,6%
73006                K BILZEN 13,7% 32,2% 2,7% 48,5%
37007                K MEULEBEKE 9,5% 32,2% 6,6% 48,3%
12021                K LIER 16,0% 29,4% 2,7% 48,1%
72030                K PEER 13,9% 30,5% 3,1% 47,5%
73066                K RIEMST 9,6% 36,0% 1,8% 47,5%
36008                K IZEGEM 10,4% 30,4% 6,4% 47,3%
71022                K HASSELT 11,2% 31,4% 3,6% 46,2%
43007                K KAPRIJKE 9,8% 32,3% 4,0% 46,1%
41027                K HERZELE 12,7% 30,0% 3,3% 46,0%
12014                K HEIST-OP-DEN-BERG 14,9% 27,9% 3,1% 46,0%
35013                K OOSTENDE 9,6% 23,4% 12,9% 45,9%
72021                K MAASEIK 14,9% 28,2% 2,7% 45,9%
42028                K ZELE 13,9% 29,0% 2,8% 45,7%
11002                K ANTWERPEN 18,6% 25,4% 1,7% 45,6%
38016                K NIEUWPOORT 9,0% 22,9% 13,7% 45,6%
44013                K DESTELBERGEN 9,6% 33,2% 2,8% 45,5%
24033                K HAACHT 10,2% 32,3% 3,0% 45,5%
37010                K OOSTROZEBEKE 11,1% 26,4% 7,5% 45,1%
71024                K HERK-DE-STAD 11,4% 30,6% 3,1% 45,0%
71016                K GENK 13,7% 28,7% 2,5% 45,0%
13014                K HOOGSTRATEN 13,7% 28,4% 2,5% 44,6%
42025                K WETTEREN 11,0% 30,3% 3,2% 44,5%
44080                K ZOMERGEM 10,3% 29,8% 4,4% 44,4%
72025                K NEERPELT 11,6% 29,8% 2,4% 43,8%
12025                K MECHELEN 14,8% 26,7% 2,3% 43,8%
46014                K LOKEREN 13,3% 27,2% 2,9% 43,4%
44034                K LOCHRISTI 10,2% 29,3% 3,9% 43,4%
12030                K PUURS 12,8% 28,1% 2,2% 43,1%
44072                K WAARSCHOOT 11,1% 28,0% 3,6% 42,7%
36015                K ROESELARE 9,7% 25,9% 7,0% 42,6%
72004                K BREE 11,2% 29,1% 2,3% 42,6%
24137                K GLABBEEK 7,9% 30,6% 4,0% 42,6%
24001                K AARSCHOT 12,7% 25,5% 4,1% 42,3%
41018                K GERAARDSBERGEN 14,3% 24,8% 3,2% 42,2%
23002                K ASSE 10,1% 29,6% 2,5% 42,2%

   
Merk dat voor Mechelen, 43,8% en Lokeren, 43,4% diep in de lijst moet gedoken, en ook voor Antwerpen, 45,6%, juist omwille van de aanwezigheid van stemplichtige allochtonen. Aan de kop staan gemeenten uit de directe omgevingen van de 'allochtonencentra' of in landelijke gebieden waar af en toe een allochtoon voorbijkomt of 'onzichtbaar is' zoals Marc Hooghe vaststelt. Laat ons enkel van bruine of zwarte mensen zeggen dat ze allochtoon zijn, zo suggereert Hooghe in een opinie DM van 19/05/2012. Daarin volgen wij de professor niet, wij gaan de betrokkenheid en deelname aan de democratie na van alle allochtonen, de zichtbare, maar zeker ook van de onzichtbare, dwz van wie het niet aan de huidskleur te zien is.
 
In Tabel 9: Rechts, nationalist, populist en totaal, verkiezingen 06/2010 kan de volledige lijst van kieskantons nagegaan worden met sorteerfunctie, men kan bv de kieskantons aflopend sorteren (langs pijltjes bovenaan de kolom) volgens % Vlaams Belang, NV-A, LDD en het totaal, en ook volgens NIS-code.
 
7. Ter info: tabellen 1 tot 8 mbt de verkiezingen 2012
, zie BuG 159

     Tabel 1: Stemplicht vreemdelingen 187 nationaliteiten in BelgiŽ
     Tabel 2: Stemplicht vreemdelingen  589 gemeenten in BelgiŽ

     Tabel 3: Deelname stemplicht allochtonen 187 nationaliteiten BelgiŽ
     Tabel 4: Deelname stemplicht allochtonen 589 gemeenten BelgiŽ

     Tabel 5: Stemplicht in aantal en % allochtonen 2000, 2006, 2012, 2018

     Tabel 6: Uitslagen federale verkiezingen 2010
     Tabel 7: Uitslagen 2006 Vlaams gewest in elke gemeente

     Tabel 8: Kiesrecht en aantal inschrijvingen EU en niet-EU in 2006

     Tabel 9: Rechts, nationalist, populist en totaal, verkiezingen 06/2010

Voor tabellen per district en analyse, zie BuG 160 on-line of Printversie BuG 160, 7 blz.

Jan Hertogen
, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be