BuG 155 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 01 januari 2012

Beste wensen, inbegrepen aan de 2.738.486 inwoners
van vreemde afkomst in BelgiŽ op 01/01/2012


Printversie (5p)  Tabel inwoners vreemde afkomst 01/01/2012

Even

Het jaar is nu
weer even
tot het weer
oneven is.

Breng het maar
tot leven met alles
wat er in je zit
om anderen te verrijken en
er zelf beter van te worden.

Even of oneven,
al was het maar voor even,
is dan om het even.

Beste wensen voor 2012

2.738.486 inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ op 01/01/2012

Les 2 aan Maggie de Block laat toe een update te maken van de berekening van het aantal inwoners in BelgiŽ van vreemde afkomst op 01/01/2012 (asielaanvragers en inwoners zonder verblijfsrecht niet inbegrepen). Deze berekening is mogelijk voor 01/01/2010 voortgaande op het aantal getelde vreemdelingen per nationaliteit, het geteld aantal Belgwordingen per nationaliteit vanaf 1945 en het berekend natuurlijk- en immigratiesaldo van deze Belg geworden vreemdelingen, na hun Belgwording. Voor dit laatste wordt uitgegaan van een procreatie van 100%, dwz een verdubbeling van hun aanwezigheid op 24 jaar voor niet-Europese vreemdelingen en van 48 jaar voor Europese vreemdelingen.

Door het resultaat van deze berekeningen voor 2008, 2009 en 2010 te extrapoleren naar 01/01/2012 bekomen we de best mogelijk schatting van het aantal inwoners van vreemde afkomst voor elk van de 188 in BelgiŽ aanwezige nationaliteiten. Opgeteld geeft dit als resultaat 2.738.486. Voor het detail per nationaliteit, zie tabel inwoners vreemde afkomst 01/01/2012.

Ijking van de berekeningsmethode

Toegepast voor de periode 1990 tot 2006 per nationaliteit komt het globaal resultaat van deze methode overeen met het getelde resultaat van het Rijksregister zoals blijkt uit de grafiek hieronder. Ook voor het aantal inwoners van Marokkaanse afkomst in 2006 komt de telling door de ULB op basis van het rijksregister overeen met de npdata-berekening zie Liber Amicorum van Ron Lesthaeghe, 2008 (UCL), en onderstaande vergelijkende grafiek zie BuG 125 voor verdere toelichting.
 

 
Waarom het Rijksregister geen actualisering vrijgeeft of waarom de ULB haar gegevensstock niet verder valoriseert of vrijgeeft aan andere universiteiten wanneer zij het zelf niet doen is een raadsel.
 
Vragen voor Maggie de Block aan het rijksregister/AD SEI
 
Misschien kan Maggie De Block eens nagaan waarom het Rijksregister zodanig werkt dat het AD SEI nog altijd niet de gedetailleerde gegevens ter beschikking stelt voor 2008 en 2009 en al te laat is voor 2010. Ze kan eveneens nagaan waarom het verboden is voor het Rijksregister om aan de Ad SEI informatie te geven over het aantal inwoners van BelgiŽ in het 5de register, nl het wachtregister asiel. Zonder al deze gegevens is het quasi onmogelijk om maar enigszins een 'meetbaar' beleid te voeren, en daar hebben de inwoners van BelgiŽ, inbegrepen deze van vreemde afkomst, asielzoekers en anderen toch recht op. En tot slot ook de vraag waarom het  Rijksregister zoals voor 1990-2006 aan de ULB, het aantal inwoners van vreemde afkomst per nationaliteit niet vrijgeeft, zodat we dit soort 'berekeningen' niet meer moeten doen. In Duitsland of Nederland wordt dit standaard per nationaliteit op het internet gezet.
 
Grafieken van de 8 belangrijkste nationale afkomsten
 
In de drie onderstaande grafieken wordt een beeld geschetst van de acht belangrijkste landen van waaruit langs immigratie het aantal burgers van vreemde afkomst in BelgiŽ is gegroeid in een tijdsperiode van juist 121 jaar, dwz van 1891 tot 2012. Ze maken meteen ook duidelijk dat de 'nationaliteit' volledig is weggevallen om het aantal inwoners van vreemde afkomst te meten. Zij dienen aangevuld met de nieuwe Belgen en hun nageslacht.

1. Vreemdelingen

Voor de niet-Europese nationaliteiten wordt de nationaliteit langs de Belgwording afgekalfd, dit is minder het geval voor Frankrijk, Nederland, Polen en andere Europese landen waar de nationaliteit minder rechteloosheid inhoudt omwille van de Europese gelijkberechtiging va n alle inwoners.

2. Nieuwe Belgen en hun natuurlijk en migratiesaldo na hun Belgwording

Na hun Belgwording verdwijnen de vreemdelingen uit de vreemdelingenstatistiek. Hun aantal kan evenwel gereconstrueerd worden door na te gaan hoeveel vreemdelingen per nationaliteit Belg geworden zijn en een berekening te maken van hun natuurlijk- en immigratiesaldo. De berekeningswijze werd geijkt worden op het gekende en getelde aantal van vreemde afkomst in het Rijksregister van 1990 tot 2006, zoals gepubliceerd door de UCL. Dat geeft volgend beeld:

Meer dan de Italianen en andere Belgische inwoners van West-Europese afkomst werden niet-Europese inwoners Belg en ontwikkelen een hoger natuurlijk saldo. Deze dynamiek zal er voor zorgen dat de inwoners van Marokkaanse afkomst de Italiaanse aanwezigheid in BelgiŽ zal overstijgen. 

3. Inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ

Het zijn de inwoners van Italiaanse afkomst die nog altijd de grootste groep vormen binnen de inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ, en dit nog voor de Marokkanen. Doordat nu rekening gehouden wordt met de Belgwordingen na 1945 wordt het resultaat van de npdata-berekening in 2007 gecorrigeerd omdat toen maar uitgegaan werd van Belgwordingen tussen 1985 en 2005. Dat werd ook duidelijk in de methode aangestipt maar niet in het Belga-bericht weerhouden dat daarbij melding maakte dat de berekening van 2007 'grosso modo' ok was. Met deze update wordt de methode en het resultaat verfijnd..
 
Belg geworden Fransen en Nederlanders vormen een alsmaar stijgende groep in BelgiŽ terwijl de Belg geworden inwoners van Turkse afkomst hun groei zien vertragen. Op een lager niveau vormen de Polen de sterkst stijgende nationaliteit, naast de Roemenen en de Bulgaren die in deze grafiek niet zijn opgenomen, zie daarvoor les 2 van Maggie de Block.

 
2.738.486 inwoners van vreemde afkomst per nationaliteit in BelgiŽ op 01/01/2012

Tabel inwoners vreemde afkomst 01/01/2012

In onderstaande tabel worden de landen met meer dan 5.000 inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ in aflopende orde geklasseerd. Met voorsprong (bijna het dubbele) zijn ItaliŽ met 451.825 en Marokko met 412.310 de koptrekkers vůůr Frankrijk, Turkije en Nederland. Op afstand volgen dan de Spanjaarden die bijna door de Polen en de RD Congo ingehaald worden. Duitsland is met 69.497 inwoners nog fors aanwezig, en het oude migratieland Portugal met 48.346 wordt door RoemeniŽ bij gebeend met 45.877.

Inwoners BelgiŽ naar land van afkomst op 01/01/2012 (1) - Sorteren langs pijltje
Land van afkomst Vreemde-lingen Nieuwe Belgen Nat./Imm. saldo NB Totaal Vreem-de afkomst % vreem-delingen x factor (2)
  ItaliŽ 161.479 178.660 111.686 451.825 35,7% 2,80
  Marokko 84.019 223.140 105.151 412.310 20,4% 4,91
  Frankrijk 149.886 71.665 46.822 268.372 55,9% 1,79
  Turkije 39.148 122.085 57.598 218.832 17,9% 5,59
  Nederland 143.618 44.166 28.499 216.284 66,4% 1,51
  Spanje 47.754 21.170 13.496 82.420 57,9% 1,73
  Polen 54.804 13.826 4.859 73.489 74,6% 1,34
 Congo (DR.) 19.980 35.516 15.802 71.298 28,0% 3,57
  Duitsland 40.472 17.560 11.465 69.497 58,2% 1,72
  Portugal 36.964 7.634 3.748 48.346 76,5% 1,31
  RoemeniŽ 37.456 6.858 1.563 45.877 81,6% 1,22
  Verenigd Koninkrijk 24.954 10.718 6.860 42.532 58,7% 1,70
  Algerije 9.783 20.377 12.091 42.250 23,2% 4,32
  Vluchtelingen onbekend 7.178 20.010 14.054 41.242 17,4% 5,75
  JoegoslaviŽ (FR) 10.018 23.129 5.263 38.411 26,1% 3,83
  Griekenland 14.414 10.694 5.466 30.574 47,1% 2,12
  Tunesie 4.339 15.114 11.079 30.532 14,2% 7,04
  Russie 13.111 13.656 1.158 27.925 47,0% 2,13
  IndiŽ 7.690 10.028 6.874 24.592 31,3% 3,20
  Bulgarije 19.589 2.756 532 22.877 85,6% 1,17
  China 9.038 6.721 3.848 19.606 46,1% 2,17
  Pakistan 3.857 9.615 5.775 19.247 20,0% 4,99
  Rwanda 3.526 8.960 3.847 16.333 21,6% 4,63
  Kameroen 9.718 4.163 1.007 14.888 65,3% 1,53
  USA 11.431 2.354 1.000 14.785 77,3% 1,29
  Iran 5.249 6.188 3.342 14.780 35,5% 2,82
  Filippijnen 3.117 7.230 4.028 14.375 21,7% 4,61
  Luxemburg 4.446 3.977 3.049 11.472 38,8% 2,58
  ArmeniŽ 7.389 2.942 697 11.028 67,0% 1,49
  BraziliŽ 6.608 2.741 1.291 10.640 62,1% 1,61
  Liban 2.082 4.893 3.214 10.190 20,4% 4,89
  Ghana 3.400 4.993 1.687 10.080 33,7% 2,96
  AlbaniŽ 4.845 4.049 748 9.642 50,2% 1,99
  ThaÔland 3.319 4.426 1.865 9.610 34,5% 2,90
  Syrie 2.009 4.484 2.579 9.072 22,1% 4,52
  Vietnam 1.218 4.666 2.804 8.689 14,0% 7,13
  Irak 4.771 2.855 799 8.425 56,6% 1,77
  Guinea 5.801 2.118 419 8.339 69,6% 1,44
  MacedoniŽ (ARY) 3.877 3.072 376 7.325 52,9% 1,89
  Hongarije 4.627 1.650 698 6.975 66,3% 1,51
  Chili 933 3.414 2.596 6.942 13,4% 7,44
  Nigeria 2.960 2.949 863 6.772 43,7% 2,29
  IsraŽl 1.352 3.146 2.225 6.722 20,1% 4,97
  Burundi 2.061 3.260 1.183 6.504 31,7% 3,16
  Colombia 1.542 2.986 1.723 6.251 24,7% 4,05
  0ekraine 3.570 2.313 353 6.236 57,3% 1,75
  Angola 2.649 2.738 827 6.214 42,6% 2,35
  Afghanistan 2.130 3.456 611 6.197 34,4% 2,91
  BosniŽ 1.974 3.523 534 6.031 32,7% 3,06
  Togo 2.892 2.459 609 5.960 48,5% 2,06
  Slovakije 5.125 710 70 5.906 86,8% 1,15
  Equador 3.044 1.853 425 5.322 57,2% 1,75
Totaal voorgaande landen 1.057.216 993.666 519.158 2.570.040 41,1% 2,43
Totaal andere landen 85.826 56.237 26.384 168.446 51,0% 1,96
Totaal 1.143.042 1.049.903 545.542 2.738.486 41,7% 2,40
(1) Vreemdelingen + Nieuwe Belgen + natuurlijk-/migratiesaldo nieuwe Belgen  
(2) Factor waarmee men het aantal vreemdelingen moet vermenigvuldigen om het aantal van vreemde
      afkomst voor elke nationaliteit te kennen        

 
% vreemdelingen op aantal van vreemde afkomst:

In de tabel wordt ook het % berekend van het aantal vreemdelingen op het aantal van vreemde afkomst voor elke nationaliteit. Zo zijn 2/3 inwoners van Nederlandse afkomst nog vreemdeling, 55,9% van de Fransen en 35,7% van de Italianen tegenover maar 20,4% van de Marokkanen en 17,9% van de Turken. Deze laatsten zullen bij de (lokale) verkiezingen veel sterker doorwegen omdat meer dan 4/5 Belg geworden is en dus stemrecht heeft voor alle verkiezingen, terwijl de Europeanen zich nog moeten inschrijven en zij dat in grote mate niet doen. Ook bij de relatief jonge immigratie van Roemenen en Bulgaren is nog 4/5 vreemdeling en 3/4 van de Polen. Dankzij Belgwording wordt de democratie beetje bij beetje hersteld.

x-factor, om (zelf) het aantal van vreemde afkomst in de gemeente te berekenen

De x-factor, is de vermenigsvuldigingsfactor waarmee men het aantal vreemdelingen, geteld op 01/01/2012 moet vermenigvuldigen om het aantal van vreemde afkomst voor deze nationaliteit te berekenen. Dit kan, met enige voorzichtheid, tot op het gemeentelijke niveau. Het meest recente gegeven over aantal vreemdelingen per gemeente dateert evenwel maar van 01/01/2008 zodat de tabellen van aantal van vreemde afkomst per gemeente nog niet kunnen geupdated worden. Zo vlug de gegevens van aantal vreemdelingen per nationaliteit en gemeente beschikbaar zijn zal een update van vreemde afkomst per gewest, provincie, arrondissement en gemeente gepubliceerd worden.

Printversie (2p)  Tabel inwoners vreemde afkomst 01/01/2012

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog