BuG 90 - Bericht uit het Gewisse 09-04-2007 Printversie (9 p)  Asieldata

Spectaculaire daling asielzoekers in wachtregister vanaf 2005
4x meer erkende asielzoekers in Brusselse gewest dan in andere gewesten

Asielverwerving in 2006 maar in 1 op 5 gevallen door C.V.G.S. of Beroep


Wachtregister Brussel in 3 jr - 40%, in Vlaanderen -28% en WalloniŽ  -25%
Verhoogde toekenning verblijfsstatuut belangrijke factor in deze daling
Overzicht asielerkenning langs CGSV, Beroep, Belgwording, regularisatie
62 asielzoekers per 10.000 inwoners kregen laatste 9 jaar verblijfstatuut
Brussels gewest kent 205 asielerkenningen sinds 1998 per 10.000 inwoners,
Vlaanderen 50 en WalloniŽ 48 asielerkenningen per 10.000 inwoners
Vlaanderen: Antwerpen met 194, Oostende 150, Gent 13
8 en St. Truiden 134
Brussel: S.J.T.Node met 491, S.J.Molenbeek 348, Etterbeek 309, Brussel 298
Ukkel, Oudergem, De Woluwe's en Watermaal-Bosvoorde minder dan 68
WalloniŽ: Verviers 374, Eupen 234, Liege 231 en Huy 251 erkenningen/10.000
Opzoeking mogelijk van alle Belgische gemeenten in interactieve tabellen

Toekenning verblijfstatuut aan asielzoekers per gemeente
        
          
BelgiŽ:                  Interactieve excel-tabel   Html-tabel                   
        Vlaams gewest:     Interactieve excel-tabel  Html-tabel (alfabetisch)
        Brussels gewest:   Interactieve excel-tabel   Html-tabel                  
       Waals gewest:      Interactieve excel-tabel  Html-tabel (alfabetisch)

Technische toelichting over de overgang wachtregister - vreemdelingenregister

Vanuit het NIS en het Rijksregister is interessant en actueel materiaal vrijgekomen dat inzicht geeft in evolutie van het wachtregister asielvragers per gewest (tot 01/01/2008) en de mate waarin een verblijfsstatuut toegekend wordt aan asiel- en regularisatievragers voor alle gemeenten in BelgiŽ. Het kan ook Annemie Turtelboom van pas komen, minister van Migratie- en Asielbeleid. Zij kan er meteen voor zorgen dat ofwel het NIS de bevoegdheid krijgt om statistische publicaties te verzorgen over het wachtregister en de regularisaties, ofwel dat Binnenlandse zaken dit zelf doet, ondermeer wat spreiding en nationaliteit betreft van de geregistreerden in het wachtregister en bij de toekenning van verblijfsrecht aan asielzoekers en illegalen. En dat de Europese richtlijn eindelijk eens wordt toegepast wat de statistiek van migratie en asiel betreft.

Sterke daling van asielzoekers in het wachtregister

In deze tabel wordt de situatie geschetst op 01/01 van het betreffende jaar (= 31/12 van het voorgaande jaar) zodat de meest actuele cijfers kunnen gegeven worden voor 01/01/2008: 62.714 asielzoekers en ex-asielzoekers in het wachtregister in BelgiŽ tegenover 90.919 begin 2005 een daling met 31%. Vooral in Brussel is er sprake van een 'spectaculaire' daling met 40%, die nog hoger ligt als vergeleken wordt met 2000: van 39.285 in 2000 naar 17.180 eind 2007, d.w.z. meer dan een halvering op zeven jaar tijd.
 

Wachtregister asielzoekers in het Rijksregister 1997-2008, op 01/01

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1997

7.424

7.083

5.845

20.352

1998

6.511

8.136

4.181

18.828

1999

11.939

17.438

4.119

33.496

2000

25.464

35.331

7.904

68.699

2001

37.704

39.285

11.397

88.386

2002

43.670

31.703

16.218

91.591

2003

42.761

34.855

18.061

95.677

2004

38.803

26.310

18.059

83.172

2005

41.780

28.592

20.547

90.919

2006

38.359

27.293

19.099

84.751

2007

34.096

20.806

17.137

72.039

2008

30.117

17.180

15.417

62.714

Daling tav 2004

28%

40%

25%

31%

Bron: Rijksregister, langs Edwin Pelfrene, studiedienst Vlaamse Regering

 

Vlaanderen en WalloniŽ benen Brussel langzaam bij voor asielzoekers in wachtregister

Het spreidingsplan asielopvang beoogt al jarenlang te komen tot een (rechtvaardige) spreiding van asielzoekers in afwachting van toekenning verblijfstatuut of uitwijzing. Deze spreiding is in hoofdzaak administratief omdat de vrije keuze van woonplaats diende gewaarborgd. Het overzicht van het Rijksregister geeft dan ook een beeld van de 'administratieve' verdeling van asielzoekers over de gewesten. In 1999 waren nog de helft van de asielzoekers in het wachtregister aan het Brusselse gewest toegewezen. Daarna is er een feitelijke nivellering zichtbaar tussen de gewesten, alhoewel het Brussels gewest nog instaat voor 27% van de administratieve asielinschrijvingen terwijl 10% van de Belgische bevolking er woont.
 

% wachtregister asielzoekers 1996-2007 per gewest (Rijksregister)

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1996

36%

35%

29%

100%

1997

35%

43%

22%

100%

1998

36%

52%

12%

100%

1999

37%

51%

12%

100%

2000

43%

44%

13%

100%

2001

48%

35%

18%

100%

2002

45%

36%

19%

100%

2003

47%

32%

22%

100%

2004

46%

31%

23%

100%

2005

45%

32%

23%

100%

2006

47%

29%

24%

100%

2007

48%

27%

25%

100%

Bevolking 2007

58%

10%

32%

100%

 

Het is vooral WalloniŽ dat sinds 1998 een inhaalbeweging doet waar vooral Brussel in 'ontlast' wordt van asielaanvragers, terwijl Vlaanderen na een forse correctie tussen 1998 en 2000 vanaf 2000 de kleine helft van de asielzoekers in het wachtregister voor haar rekening neemt.
 
Toekenning verblijfsstatuut aan asielvragers en illegalen 1998-2006
 
Elk jaar komen asielvragers (en illegalen) toe waarbij de dossierafhandeling over verschillende jaren kan lopen. Intussen worden zowel de lopende asielaanvragers als de afgewezen maar nog in het land verblijvende asielzoekers in het wachtregister (het 5de register) opgenomen. Volledig losstaand van de asielprocedure is er de mogelijkheid tot regularisatie voor zowel (afgewezen) asielvragen als voor illegalen.De dienst vreemdelingenzaken spreekt in haar jaarverslag 2006 over 10.205 geregulariseerden voor 2006 zonder onderscheid tussen ex-asielvragers en geregulariseerde illegalen. In 2006 gingen 12.694 personen over van het wachtregister naar het vreemdelingen- of bevolkingsregister. In deze 12.694 zijn enkel de asielzoekers uit het wachtregister begrepen. Geregulariseerde 'illegalen' worden bij regularisatie als 'immigrant' ingeschreven in het vreemdelingenregister en passeren niet langs het wachtregister.

Technisch intermezzo: afgeleid cijfer regularisaties e.a. vanuit het wachtregister

In BuG 81 heeft npdata de essentiŽle data over asiel en regularisatie samen gebracht, vertrekkend van het aantal asielvragers uit het wachtregister die jaarlijks een verblijfsstatuut krijgen en overgaan naar het vreemdelingen of Bevolkingsregister. Van dit aantal werd het aantal erkende vluchtelingen afgetrokken zodat met terugwerkende kracht een aanduiding kon gegeven worden van het aantal geregulariseerden. In de update van deze tabel hieronder wordt nu ook het aantal erkende vluchtelingendoor een beslissing van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen (de vroegere Raad voor Beroep voor afgewezen asielzoekers) ingebracht alsmede het aantal dat uit het wachtregister verdwijnt omdat zij Belg geworden zijn als gevolg van huwelijk, of als afgeleide van de Belgwording van een van de ouders die reeds legaal in het land verbleef of langs eenvoudige nationaliteitsverklaring. Het saldo, afgeleide regularisatie e.a., omvat dus in hoofdzaak de geregulariseerden en personen die langs andere wegen overgaan naar het vreemdelingenregister zoals een arbeids- of studentenstatuut. Volledige duidelijkheid zal pas komen wanneer de resultaten bekend worden van de nieuwe registratieverplichting voor de gemeentebesturen om het 'motief' op te geven voor het verblijf in de gemeente van 'vreemdelingen' met verblijfsrecht.

Aantal asielzoekers in wachtregister zal allicht de komende jaren verder afnemen  

In onderstaande tabel worden alle gekende gegevens mbt asiel nog eens op een rijtje gezet en afgemeten aan de jaarlijkse overgang van asielzoekers en ex-asielzoekers naar het vreemdelingen- of bevolkingsregister. Voor specifieke technische toelichting zie BuG 81.
 

Asielzoekers, erkenning vluchteling (CGVS), betwisting, regularisatie, uit wachtregister

 

Asiel-
zoekers

Erkenning vluchtelingen

Vreemdel. betwisting(1)

Regula-
risatie(2)

Afgeleide regular.(3)

Uit wacht- register(4)

Wacht-
register(4)

1986

7.456

 

 

 

 

 

 

1987

5.352

 

 

 

 

 

 

1988

4.458

308

 

 

 

 

 

1989

8.112

505

 

 

 

 

 

1990

12.964

499

 

 

 

 

 

1991

15.173

595

 

 

 

 

 

1992

17.647

756

 

 

 

 

 

1993

26.882

1.027

 

 

 

 

 

1994

14.353

1.492

 

 

 

 

 

1995

11.420

1.293

 

 

 

 

 

1996

12.433

1.559

 

 

 

 

20.352

1997

11.788

1.707

142

 

 

 

18.828

1998

21.965

1.446

250

 

3.289

4.985

33.496

1999

35.778

1.238

280

 

3.757

5.275

68.699

2000

42.691

1.198

208

 

525

1.931

88.386

2001

24.549

898

259

 

9.105

10.262

91.591

2002

18.805

1.169

160

 

5.476

6.805

95.677

2003

16.940

1.202

183

 

3.486

4.871

83.172

2004

15.357

2.280

99

 

3.926

6.305

90.919

2005

15.957

3.059

671

11.630

11.259

14.989

84.751

2006

11.587

1.922

469

10.207

10.105

12.496

72.039

2007

11.115

2.122

 

11.335

 

 

62.714

1988-2006

338.859

14.412

2.721

 

50.786

67.919

 

% op erken.

 

21,2%

4,0%

 

74,8%

100,0%

 

% op asiel

100,0%

4,3%

0,8%

 

15,0%

20,0%

21,3%

(1) Beslissingen Raad vreemdelingenbetwistingen

(2) Regularisties in het jaarverslag DVZ

(3) Berekend gegeven: asielzoekers uit het wachtregister - erkende vluchtelingen

en - erkenning langs Vreemdelingenbetwistingen

(4) Uit de jaarlijkse overzichten loop van de bevolking.

(5) Gegevens Rijksregister, ons bezorgd door  Edwin Pelfrene, Studiedienst van de

Vlaamse Regering - gegevens op datum van 31/12 van het betreffende jaar of

01/01 van het volgende jaar.

  
Een sterke vermindering van het wachtregister gaat samen met een verhoogd niveau van toekenning verblijfsrecht. De daling in het wachtregister is uiteraard mede het gevolg van een daling van het aantal nieuwe asielzoekers sinds 2002. De impact van de lage instroom in 2006 en 2007 en de vlottere afhandeling van de dossiers zal de komende jaren het wachtregister allicht verder doen afkalven. Het verlengen van het feitelijk verblijf in het wachtregister zal het aantal regularisaties voor de 'restgroep' mede versterken. Het laat zich nu al aanzien, dat ook voor 2007 het aantal regularisaties op een relatief hoog niveau zal liggen, voortgaande op de verder afname van het wachtregister in 2007. 

Asielverwerving in 2006 maar in 1 op 5 gevallen door CVGS of Beroep
 
Als de toegangswegen tot asiel voor 2006 op een rijtje gezet worden blijkt dat 15,4% van de toekenningen van verblijfsrecht gebeuren langs het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 3,8% langs de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Samen is dat goed voor 19,2% van de toekenningen van verblijfsrecht aan asielzoekers in 2006 of 1 op 5.
 

Toekenning verblijfsstatuut asielzoekers in 2006 (Administratieve bronnen)

 

Aantal

%

Erkenning als vluchteling door CGVS

1.922

15,4%

Raad vreemdelingenbetwisting

469

3,8%

Uit wachtregister door Belgwording

276

2,2%

Afgeleid regularisatieaantal mbt asiel e.a. (1)

9.829

78,7%

Totaal uit wachtregister

12.496

100,0%

(1) Het aantal asielvragers dat van wachtregister overgaat naar vreemde-

lingen- en bevolkingsregister is gekend, evenals de erkenningen door het

CGVS, de beroepsinstantie en de Belgwordingen. Zo kan als afgeleide

het aantal regularisaties (zonder Belgwordingen) en andere toekenningen

verblijfsstatuut berekend worden.

 
276 of 2,2% gingen als 'Belg' van wachtregister over naar het bevolkingsregister, zodat het saldo, 9.829 langs andere wegen het verblijfsrecht verkreeg, een groot aantal hiervan ongetwijfeld langs de regularisatieprocedure. Het afgeleide regularisatieaantal + Belgwordingen e.a. ( 10.105 in totaal) wijkt niet veel af van het door de dienst vreemdelingenzaken vermelde 10.207 in hun jaarverslag 2006. Hierbij dient evenwel opgemerkt dat hierin ook regularisatie van 'illegalen' begrepen zijn die niet langs het wachtregister passeren maar rechtstreeks door het NIS als 'immigranten' worden meegeteld. Deze kunnen evenwel niet apart geteld worden.
 
Toekenning verblijfsrecht asielzoekers per gewest 1998-2006

2.793
personen maken in de periode 1998-2006 de overgang van wachtregister naar het bevolkingsregister als Belg, de 65.126 anderen doen dit als vreemdeling naar het vreemdelingenregister.  In totaal zijn er op 9 jaar 67.919 asielzoekers en ex-asielzoekers die vanuit het wachtregister ingeschreven worden in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

 Tot 2001 zijn het aantal toekenningen gelijk verdeel over de drie gewesten. Vlaanderen heeft met 37% maar de helft van haar aandeel in de bevolking. Vanaf 2002 neemt Vlaanderen evenwel de helft van de toekenningen verblijfstatuut asielzoekers voor haar rekening. Met 28% zit het Brusselse gewest evenwel nog op het drievoudige van haar aandeel in de bevolking
  

Uit wachtregister na Belgwording 1998-2006 (NIS)

 

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1998

37

62

90

189

1999

17

117

109

243

2000

92

130

140

362

2001

147

151

259

557

2002

110

123

120

353

2003

57

91

72

220

2004

73

109

60

242

2005

137

133

81

351

2006

120

75

81

276

Totaal

790

991

1.012

2.793

  
Toekenning verblijfsrecht asielzoekers 1998-2006 per gewest (NIS)

 Totaal

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1998

1.743

1.688

1.554

4.985

1999

1.914

2.003

1.358

5.275

2000

494

984

453

1.931

2001

3.807

3.840

2.615

10.262

2002

3.261

2.275

1.269

6.805

2003

2.525

1.366

980

4.871

2004

3.103

1.649

1.553

6.305

2005

7.779

3.715

3.495

14.989

2006

5.889

3.519

3.088

12.496

Totaal

30.515

21.039

16.365

67.919

Bevolking 2006

6.117.440

1.031.215

3.435.879

10.584.534

Per 10.000 inwoners

50

204

48

64


Per 10.000 inwoners in BelgiŽ hebben er de laatste 9 jaar 64 personen uit het wachtregister een verblijfsrecht gekregen: in Brussel waren er dat 204 op 10.000, in het Vlaamse gewest 50 en in het Waalse gewest 48.Brussel vangt dus 4x meer asielzoekers mest vast verblijfsrecht op dan de andere gewesten.
 

Toekenning verblijfsrecht asielzoekers 1998-2006 per gewest (NIS)

%

Vlaams

Brussels

Waals

BelgiŽ

1998

35%

34%

31%

100%

1999

36%

38%

26%

100%

2000

26%

51%

23%

100%

2001

37%

37%

25%

100%

2002

48%

33%

19%

100%

2003

52%

28%

20%

100%

2004

49%

26%

25%

100%

2005

52%

25%

23%

100%

2006

47%

28%

25%

100%

Totaal

45%

31%

24%

100%

Bevolking 2006

58%

10%

32%

100%

 
Grote gelijklopendheid administratieve spreiding wachtregister en erkenning

Als de procentuele verdeling per gewest van het wachtregister gelegd wordt naast deze van de toekenningen van verblijfsrecht valt een grote gelijklopendheid op, ook voor het Brusselse gewest: Met 29% van het wachtregister in 2006 en 28% van de feitelijke verblijfstoekenningen in het Brusselse gewest beantwoordt de administratieve inschrijving toch in hoge mate aan de feitelijke woonplaats, wat de verdeling tussen de gewesten betreft. Want in tegenstelling tot de administratieve spreiding van asielzoekers, die niet verplicht zijn in de hun toegewezen gemeente moeten wonen, dient de activering van het verblijfsrecht wťl te gebeuren in de gemeente waar men verblijf
t
 
Spreiding van de toekenning verblijfsstatuut  asielzoekers per gemeente
 
De NIS-gegevens over de spreiding van de verblijfstoekenningen aan asielzoekers in de verschillende gemeenten worden in deze BuG  toegankelijk gemaakt. Vanaf 1998 worden 'personen komende uit het wachtregister' als aparte categorie in de 'loop van de bevolking' vermeld, en langs speciaal opgevraagde listen kan per gemeente het historisch overzicht opgebouwd worden.

De integrale tabellen voor BelgiŽ en de gewesten kunnen langs onderstaande linken geconsulteerd en gedownload worden. Het gaat om interactieve excel-tabellen waarbij kan geselecteerd en gesorteerd worden op  kolom en combinatie van kolommen. Van elk gewest wordt hieronder de kop van de tabel getoond, alhoewel de staart even interessant is om te zien welke gemeenten weinig of geen erkende asielzoekers opvangt.

           BelgiŽ:                  Interactieve excel-tabel   Html-tabel                   
        Vlaams gewest:     Interactieve excel-tabel   Html-tabel (alfabetisch)
        Brussels gewest:   Interactieve excel-tabel   Html-tabel                  
        Waals gewest:      Interactieve excel-tabel   Html-tabel (alfabetisch)

In onderstaande tabellen worden enkel het totaal aantal toekenningen verblijfsstatuut asielzoekers voor 1998-2006 vermeld, alsmede het bevolkingsaantal van de gemeente en het aantal toekenningen per 10.000 inwoners. De gemeenten worden volgens dit laatste criterium geordend. Voor Brussel worden alle gemeenten vermeld, voor de andere gewesten de gemeenten met meer dan hun gemiddeld aantal verblijfsgerechtigden uit het wachtregister.

Vlaams gewest

Vlaams gewest: toekenning verblijfsstatuut asiel 1998-2006 (NIS)

NIS-code

Gemeenten

1998-2006

Bevolking
01/01/2007

per 10.000

11002

ANTWERPEN

9.050

466.203

194

35013

OOSTENDE

1.036

69.115

150

44021

GENT

3.241

235.143

138

71053

SINT-TRUIDEN

514

38.427

134

24062

LEUVEN

1.138

91.942

124

23002

ASSE

327

29.334

111

46021

SINT-NIKLAAS

690

70.016

99

12025

MECHELEN

768

78.900

97

34022

KORTRIJK

668

73.777

91

13040

TURNHOUT

331

39.863

83

24107

TIENEN

262

32.083

82

71022

HASSELT

558

70.584

79

11005

BOOM

125

16.326

77

41018

GERAARDSBERGEN

241

31.543

76

36015

ROESELARE

420

56.268

75

11052

WOMMELGEM

89

12.117

73

37015

TIELT

138

19.357

71

42006

DENDERMONDE

306

43.521

70

12040

WILLEBROEK

158

23.300

68

38016

NIEUWPOORT

73

10.940

67

11007

BORSBEEK

67

10.224

66

34027

MENEN

203

32.439

63

46025

TEMSE

162

26.667

61

11040

SCHOTEN

200

33.132

60

73006

BILZEN

177

30.173

59

23025

GRIMBERGEN

199

34.320

58

23088

VILVOORDE

219

37.964

58

41002

AALST

441

77.790

57

23098

DROGENBOS

26

4.822

54

34023

KUURNE

67

12.626

53

11004

BOECHOUT

64

12.149

53

45041

RONSE

127

24.426

52

31005

BRUGGE

607

116.982

52

23101

SINT-GENESIUS-RODE

89

17.975

50

 
Antwerpen vangt zowel in absolute cijfers als in aandeel van de bevolking het meeste asielvragers op die verblijfsrecht gekregen hebben in BelgiŽ. 30% van de toekenningen in Vlaanderen van verblijfsrecht aan asielvragers gebeuren in Antwerpen, terwijl er slechts 7,5% van Vlaamse bevolking woont. Antwerpen wordt meer en meer voor Vlaanderen wat Brussel is voor BelgiŽ en dat siert het. Voor de rest staan de meeste centrumsteden in de top 15. Limburg daarentegen ligt blijkbaar, op Sint-Truiden, Hasselt, Bilzen en Drogenbos (!) na,  nog altijd ver van Brussel wat erkende asielzoekers betreft uit het wachtregister.
 

Brussels Gewest

Brussels gewest: toekenning verblijfsstatuut asiel 1998-2006 (NIS)

NIS-code

Gemeenten

1998-2006

Bevolking
01/01/2007

per 10.000

21014

SINT-JOOST-TEN-NODE

1.167

23.785

491

21012

SINT-JANS-MOLENBEEK

2.838

81.632

348

21005

ETTERBEEK

1.308

42.342

309

21004

BRUSSEL

4.342

145.917

298

21015

SCHAARBEEK

2.867

113.493

253

21010

JETTE

1.061

43.564

244

21001

ANDERLECHT

1.985

97.601

203

21006

EVERE

692

34.128

203

21011

KOEKELBERG

364

18.541

196

21013

SINT-GILLIS

834

44.767

186

21009

ELSENE

1.218

78.088

156

21003

SINT-AGATHA-BERCHEM

308

20.431

151

21007

VORST

675

48.284

140

21008

GANSHOREN

181

21.395

85

21016

UKKEL

519

76.576

68

21002

OUDERGEM

194

29.681

65

21018

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

305

48.315

63

21019

SINT-PIETERS-WOLUWE

115

38.554

30

21017

WATERMAAL-BOSVOORDE

66

24.121

27

 

 

 

 

 

Brussels gewest

21.039

1.031.215

204

 
Hoe rijker de Brusselse gemeente, hoe minder opvang geboden wordt aan asielvragers uit het wachtregister met verblijfsrecht. Sint-Joost-Ten-Node, staat, als armste gemeente van het land, met 491 erkende asielverblijvers per 10.000 ver aan kop, gevolgd dor Sint-Jans Molenbeek met 348, Etterbeek met 309, Brussel-stad met 298 en Schaarbeek met 253 per 10.000 inwoners. Samen zijn deze vijf gemeenten goed voor 60% van de erkende asielverblijvers in het Brusselse gewest.

Waals Gewest

Waals gewest: toekenning verblijfsstatuut asiel 1998-2006 (NIS)

NIS-code

Gemeenten

1998-
2006

Bevolking
01/01/2007

per 10.000

63079

VERVIERS

2.023

54.150

374

63023

EUPEN

428

18.313

234

62063

LIEGE

4.369

188.907

231

61031

HUY

315

20.232

156

25121

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

366

30.188

121

63020

DISON

161

14.407

112

62051

HERSTAL

421

37.720

112

63040

KELMIS

107

10.472

102

81001

ARLON

266

26.548

100

92094

NAMUR

1.061

107.653

99

82003

BASTOGNE

111

14.386

77

53053

MONS

686

91.196

75

83034

MARCHE-EN-FAMENNE

126

17.066

74

62108

VISE

111

16.852

66

61080

ENGIS

37

5.715

65

62096

SERAING

387

61.237

63

91034

DINANT

80

13.143

61

25105

TUBIZE

138

22.713

61

55022

LA LOUVIERE

456

77.509

59

63072

SPA

61

10.472

58

25072

NIVELLES

138

24.622

56

83031

LA ROCHE-EN -ARDENNE

23

4.348

53

62003

ANS

135

27.416

49

63049

MALMEDY

57

11.878

48

92006

ASSESSE

30

6.334

47

52011

CHARLEROI

951

201.550

47

63035

HERVE

78

16.740

47

 
Opvallend is dat Charleroi, als belangrijke en grootste stad van WalloniŽ, minder dan gemiddeld asielzoekers opvangt die verblijfsrecht verworven hebben. In Luik bv zijn er dat 5 keer meer dan in Charleroi. De vier kernsteden in de provincie Luik, nl.Verviers, Eupen, Luik en Huy zijn samen goed voor bijna de helft van de asielzoekers in WalloniŽ met verblijfsrecht uit het wachtregister. Een opvallend gegeven.

Jan Hertogen, socioloog