BuG 82 - Bericht uit het Gewisse 09-01-2008 Printversie (9p)

14.521 Oost-Europese immigranten, grootste migratiegroep in 2006 
  
vůůr 11.570 Fransen, 11.488 Nederlanders, 7.488 Marokkanen en 3.290 Duitsers
2.807 Poolse immigranten laten 2.417 Marokkaanse achter zich in Vlaanderen
3.059 Roemenen stijgen uit boven de 2.999 Turkse immigranten in BelgiŽ
Fransen zakken af naar BelgiŽ en blijven: migratiesaldo verdubbelt op 3 jaar
Europese immigratie duwt afkalvende niet-Europese naar de achtergrond
E
uropees migratiesaldo met 12.746 ver boven de 10.612 van niet-Europeanen
Slovakije, BraziliŽ, Kameroen, Ghana, Ecuador stijgen op de immigratieladder
Thaise en Filippijnse vrouwen kiezen voor 70% Vlaanderen als migratieland
  

On-line migratieportaal met 99 tabellen en 201 grafieken
voor 47 landen met cijfers en grafieken per gewest

Eindelijk

Begonnen als een eenvoudige update van het migratieoverzicht in BuG 72 heeft het toegeleverde materiaal van het NIS toegelaten de inschrijving/uitschrijving van vreemdelingen voor het eerst punctueel in beeld te brengen (zie BuG 79), en de historische hoogste immigratie in 2006 vast te stellen en te documenteren (zie BuG 80). Het bekendmaken van de cijfers van het aantal erkende vluchtelingen door het CGVS maakten een zijsprongetje nuttig over het aantal regularisaties, dat vier x hoger ligt dan het aantal erkenningen als vluchteling (zie BuG 81).
De telling van npdata betreft enkel de overgangen vanuit het wachtregister naar het vreemdelingenregister op basis van toekenning van een verblijfstatuut aan asielzoekers. Het Rijksregister noemt het wachtregister trouwens Register van de kandidaat politieke vluchtelingen, zodat het weer de vraag is waarom het Vlaams Minderhedencentrum in betwisting treedt zonder het wetenschappelijk of cijferdebat aan te gaan (zie Belgabericht in DM van 7/1/08 en HLN van 7/1/08)

Ijkpunt voor alle landen en Oost-Europa exhaustief

Wil men het verleden inschatten, de huidige evolutie zien en de toekomst opvolgen is een 'stand van zaken', een ijkpunt op bepaalde datum nuttig. Npdata heeft per nationaliteit aan het NIS alle beschikbare gegevens opgevraagd en dit zo ver mogelijk teruggaand in het verleden als zij beschikbaar hadden. Hiermee werd een migratieprofiel per nationaliteit opgesteld, voor een aantal landen beginnend vanaf 1991, voor andere wanneer de immigratie een voldoende volume had om in de NIS-statistiek apart te figureren. Omwille van de overzichtelijkheid werden 47 landen geselecteerd met onderscheid tussen werelddeel (IsraŽl en Turkije bij AziŽ), en voor Europa het onderscheid tussen 'Oost'-Europese landen (het oude Oostblok) en de andere landen die onder de 'West'-Europese noemer werden gebracht. In deze selectie werd ook 18 'Oost'-Europese landen elk apart opgenomen.

Alle data beschikbaar zodat tabellen en grafieken zelf kunnen opgemaakt worden

Alle basisgegevens van het NIS worden per gewest en voor BelgiŽ gepubliceerd in vergelijkende tabellen voor zowel immigratie, emigratie als het saldo van beiden. Tevens wordt het ambtshalveschrappingssaldo in beeld gebracht, dw de ambtshalve schrapping wanneer vastgesteld wordt dat de legale verblijvende vreemdeling niet meer (op zijn adres) in BelgiŽ verblijft, verminderd met het aantal herinschrijvingen van vroeger geschrapten die terug zijn opgedoken. Tenslotte wordt het migratiesaldo berekend per nationaliteit als het verschil van immigratie en emigratie, verminderd met het schrappingssaldo.

Per gewest wordt een rangorde gemaakt van de immigratie van 47 geselecteerde landen in elk van de gewesten en BelgiŽ, en een grafische voorstelling van immigratie, emigratie en migratiesaldi van de top 15 per gewest.

Een instrument om te zien en te oordelen

Het migratieportaal is bedoeld als hulp voor mensen die hun aanvoelen, oordeel of vooroordeel willen toetsen aan het dynamische en complexe gegeven van de migratie van 2006 naar en vanuit BelgiŽ en de historische evolutie van 1991 tot 2006. Alle gegevens en linken zijn ondergebracht in 7 rubrieken:

1. Evolutie immigratie van en naar 89 landen 2005-2006 en het % vrouwen, met interactieve tabel
2. Migratiegegevens 2006 voor BelgiŽ en de 3 gewesten
3. Rangorde  vreemdelingenmigratie per gewest 2006 met tabellen en grafieken
4. Migratie van Belgenen vreemdelingen per gewest 1990 - 2006
5. Europese en niet-Europese migratie per gewest 1990-2006
6. Migratiefiche per nationaliteit en gewest 1991-2006
7. Aantal vreemdelingen per nationaliteit en gemeente op 01-01-2007

Alle gegevens en linken zijn terug te vinden in een omvangrijk on-line Migratieportaal 1990-2006 van waaruit elk van de 99 grafieken en 201 tabellen kan opgeroepen worden. Langs de functie 'link openen in een apart venster' kunnen alle gegevens geprint worden en langs 'Doel opslaan als'  gedownload worden.

Volgende evoluties vallen op:

1.
Evolutie immigratie van en naar 89 landen 2005-2006 (Portaal punt 1)

In de kop van de tabel, die we hieronder overnemen worden alle landen weergegeven met meer dan 1.000 immigranten in 2006. Deze aantallen worden vergeleken met 2005 met evolutieaantal en % en % vrouwen. Naast de gelijke verdeling man/vrouw voor deze toplanden, vallen Frankrijk en Nederland met een fors stijgende immigratie op maar vooral toch Polen met een stijging van 39% en RoemeniŽ met 32% tav 2005. Zij zijn de nieuwe migratiespelers met een lengte voorsprong op de Belgische markt. Zij vertegenwoordigen trouwens meer dan 2/3 van de Oost-Europese migratie. De Turkse immigratie is sinds 2002 dalend en deze tendens zet zich verder door in 2006. De Indiase en Chinese immigratie gaat in opwaartse zin en de DR Congo vindt nog altijd niet de weg naar BelgiŽ. 

Voor de volledige interactieve lijst met 89 landen, met mogelijkheid tot sorteren en selecteren, die ook kan gedownload worden zie tabel 2005-2006 (excel)

 

Evolutie Immigratie 2005 en 2006 in aantal en -% en % vrouwen (Bron NIS)  Rang immigratie

 

Immigratie naar BelgiŽ

% vrouwen

 

2005

2006

Evolutie

 in %

2005

2006

FRANKRIJK

10.378

11.570

1.192

11%

51%

51%

NEDERLAND

10.109

11.488

1.379

14%

47%

47%

MAROKKO

7.106

7.488

382

5%

53%

53%

POLEN

4.816

6.694

1.878

39%

48%

40%

DUITSLAND

3.250

3.290

40

1%

52%

50%

ROEMENIE

2.322

3.059

737

32%

56%

51%

TURKIJE

3.387

2.999

-388

-11%

52%

51%

ITALIE

2.464

2.613

149

6%

46%

46%

VER. STATEN VAN AMERIKA

2.408

2.553

145

6%

53%

53%

PORTUGAL

1.934

2.030

96

5%

46%

43%

VERENIGD-KONINKRIJK

2.213

2.015

-198

-9%

47%

47%

SPANJE

1.827

1.848

21

1%

54%

53%

INDIA

1.339

1.516

177

13%

43%

37%

CHINA

1.222

1.469

247

20%

55%

49%

CONGO/DEM.REP

1.105

1.068

-37

-3%

55%

51%

BRAZILIE

737

1.022

285

39%

58%

62%

 
Immigratie uit Thailand, Filippijnen en sommige Oost-Europese landen vooral vrouwelijk

In de top van de tabel volgens % vrouwen in de immigratie zijn er 11 landen met minstens 2/3 vrouwelijke immigranten. Thailand en de Filippijnen met elk 81% vrouwelijke immigranten voeren de kop. Maar ook uit enkele oude 'Sovjets' komen overwegend vrouwen naar BelgiŽ. De ThaÔse immigratie is globaal dalend, de Filippijnse stijgend, maar voor beiden stijgt het % vrouwen in vergelijking met 2005 licht. 73% van de ThaÔse en Filippijnse immigratie gaat naar het Vlaamse gewest.

Evolutie Immigratie 2005 en 2006 in aantal en -% en % vrouwen (Bron NIS) Rang % vrouwen

 

Immigratie naar BelgiŽ

% vrouwen

 

2005

2006

Evolutie

 in %

2005

2006

THAILAND

573

546

-27

-5%

80%

81%

FILIPPIJNEN

349

435

86

25%

78%

81%

OEKRANIE

301

269

-32

-11%

71%

77%

BELARUS

109

100

-9

-8%

79%

75%

KAZACHSTAN

41

32

-9

-22%

76%

75%

RUSLAND/FED.

647

760

113

17%

72%

73%

ESTLAND

79

93

14

18%

70%

72%

FINLAND

387

377

-10

-3%

62%

70%

LETLAND

85

97

12

14%

73%

70%

PERU

160

180

20

13%

64%

68%

ARMENIE

103

105

2

2%

63%

68%

  
2. Migratiegegevens 2006 voor BelgiŽ en de 3 gewesten (Portaal punt 2)
 
Onder deze hoofding worden voor 2006 alle immigratieparameters (immigratie, emigratie, migratiesaldo, ambtelijke schrappingssaldo, migratiesaldo na schrapping) voor alle landen per gewest en voor BelgiŽ in overzichtelijke tabellen gebundeld, zowel in aantallen als in % op het aantal vreemdelingen, zodat duidelijk wordt welke factor binnen elk gewest meer of minder van belang is. Alle Oost-Europese landen worden apart in beeld gebracht.
 
3. Rangorde  immigratielanden per gewest 2006 met tabellen en grafieken (Portaal punt 3)

Uiteraard moet immigratie afgewogen worden aan de emigratie en het saldo van ambtelijke schrapping. Npdata brengt overzichtelijk de rangorde van landen volgens immigratie ťn volgens migratiesaldo in beeld, zowel in cijfers (alle landen) als de top 15 grafisch, waarin ook het totaal voor de Oost-Europese landen in beeld komt.

De top 15 per gewest volgens migratiesaldo ziet is zo uit:
  

Top 15 landen met hoogste migratiesaldo per gewest - 2006

Rang

Vlaams

Brussel

Waals

Rijk

1

Nederland

Marokko

Frankrijk

Marokko

2

Marokko

Polen

Marokko

Nederland

3

Polen

Frankrijk

RoemeniŽ

Polen

4

Turkije

RoemeniŽ

Turkije

Frankrijk

5

RoemeniŽ

Turkije

Polen

RoemeniŽ

6

India

BraziliŽ

China

Turkije

7

Frankrijk

Nederland

Algerije

D.R.Congo

8

Rusland

D.R.Congo

Duitsland

Portugal

9

Slovakije

Ecuador

Nederland

BraziliŽ

10

Thailand

Bulgarije

Kameroen

Duitsland

11

Portugal

Portugal

D.R.Congo

India

12

Bulgarije

Algerije

Portugal

Algerije

13

Filippijnen

ItaliŽ

TunesiŽ

Bulgarije

14

Ghana

Pakistan

Rusland

China

15

Spanje

Duitsland

JoegoslaviŽ

Kameroen

 
Opvallend is de groei van de Slovaakse immigratie (9de plaats), Thailand (10de plaats), Bulgarije (12de plaats) en deze van Ghana (14de plaats) in de top 15 in Vlaanderen voor wat het saldo van immigratie en emigratie en schrapping betreft. Hetzelfde kan gezegd van de Braziliaanse (6de plaats), Ecuadoriaanse (9de plaats) en Pakistaanse (14de plaats) in Brussel in 2006. Zo is ook de Kameroenese (10de plaats en de Algerijnse (7de plaats) in WalloniŽ opvallend. Polen en RoemeniŽ zijn in alle gewesten pertinent aanwezig. Maar bij saldo levert Marokko nog altijd het hoogste aantal 'blijvende' immigranten voor Nederland en Polen. Frankrijk zakt hier weg naar de 4de plaats, maar hun blijvers zijn de laatste drie jaar in aantal verdubbeld als we het historische overzicht onder ogen nemen waarvan we hieronder de kop overnemen van landen met een migratiesaldo boven de 500. (voor de volledige tabellen, zie portaal).

Migratiesaldo  vreemdelingen tussen 1991 en 2006 - Bron NIS - Rangorde 2006

RIJK

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Marokko

2.522

2.813

2.746

4.206

2.717

3.248

3.155

3.562

4.112

5.094

6.721

8.068

7.858

7.277

6.303

6.854

Nederland

2.771

3.274

3.183

2.889

2.559

3.755

1.875

2.060

1.765

3.442

4.242

4.567

4.365

4.655

5.760

6.651

Polen

182

355

389

564

499

610

594

636

739

660

2.601

2.016

1.445

2.680

3.929

5.174

Frankrijk

1.365

2.641

2.549

2.172

2.048

2.305

2.474

2.135

2.682

3.154

2.895

2.752

2.703

3.251

3.954

5.152

RoemeniŽ

 

 

 

-45

-2

163

234

212

440

418

838

871

763

1.168

2.039

2.691

Turkije

2.157

2.155

1.945

2.815

1.887

2.008

945

1.877

1.567

2.393

2.655

3.586

3.347

2.551

2.745

2.272

D.R.Congo

908

2.151

1.662

1.067

55

132

210

304

523

622

1.821

1.505

956

933

813

775

Portugal

1.055

2.575

1.158

901

736

784

253

74

-140

54

210

391

782

658

648

764

BraziliŽ

99

138

117

62

116

83

91

92

133

205

221

271

255

385

446

735

Duitsland

540

760

862

778

858

893

667

640

341

446

276

537

595

870

726

720

India

534

337

295

-26

51

288

206

229

270

371

567

686

612

554

734

637

Algerije

286

307

204

457

314

252

197

189

325

378

596

647

657

665

578

632

Bulgarije

 

 

 

-17

19

57

132

128

138

215

391

380

364

551

632

598

China

314

356

325

223

300

162

109

201

244

390

925

1.753

1.052

558

316

581

Kameroen

 

 

 

-36

9

-45

-4

6

87

151

287

413

339

422

481

523

Rusland

257

315

47

627

449

502

318

263

304

370

437

398

324

330

417

508

 
Voor elk gewest en voor immigratie en migratiesaldo is een grafiek opgemaakt van de top 15 migratielanden. Bij wijze van voorbeeld geven we de immigratietabel voor BelgiŽ waarin vooral de tendensen van de 8 eerste landen in beeld komen. Voortgaande op het ter beschikking staande materiaal kan elkeen de tabellen en het detail selecteren en onderzoeken dat hem/haar relevant lijkt.

 


4. Migratie  Belgen en vreemdelingen per gewest 1990 -  2006 - (Portaal punt 4)

Alle migratiefactoren worden in historische reeksen vanaf 1991 tot 2006 in overzichtelijk en gestructureerde tabellen voor de 47 belangrijkste nationaliteiten per gewest en voor BelgiŽ in beeld gebracht, zowel voor de migratie van Belgen als van vreemdelingen. Ook worden per continent subtotalen gemaakt, alsmede voor 'West'- en 'Oost'-Europa.

Enkele vaststellingen uit het cijfermateriaal:

- De Poolse immigratie met 6.694 benadert de Marokkaanse, die met 7488 licht herneemt na 4 jaar daling.
- 3.059 Roemeense immigranten steken de 2.999 Turkse immigranten voorbij, die ook in 2006 sterk dalend is.
- De Poolse en vooral Roemeense immigratie heeft een grotere impact in het Brussels gewest dan in de andere gewesten. 3.227 of 47% van de 6.894 Poolse immigranten in BelgiŽ in 2006 strijkt neer in Brussel, voor de Roemenen is dat met 1.862 van de 3.059 zelfs 62% of bijna 2/3.
- Het geheel van de 18 Oost-Europese landen vormen met 14.521 de belangrijkste immigratiegroep, waarvan 6.565 of 45% in Brussel geregistreerd wordt.
- Naast de Oost-Europese immigratie zijn het vooral de Fransen en de Nederlanders die naar BelgiŽ versassen en er zich meer dan vroeger vestigen, zoals blijkt uit hun exponentieel stijgend migratiesaldo: bij de Fransen verdubbelt dit saldo van 2.703 in 2003 tot 5.152 in 2006. Ook de Nederlanders worden sinds 2003 meer sedentair in BelgiŽ, hun migratiesaldo stijgt met 50% van 4.365 in 2003 tot 6.651 in 2006.
- Het migratiesaldo van Marokkanen ligt met 6.854 in 2006 nog gevoelig onder de 8.068 van 2002, ook al is er na 3 jaar in 2006 een stijging met 551 tav 2005.
- Sterk stijgende Braziliaanse immigratie, 1.022 in 2006 de laatste twee jaar strijkt met 522 of meer dan de helft vooral neer in Brussel.
- De Slovaakse immigratie, hoe beperkt ook, steeg exponentieel tot 365 in 2006 waarvan 255 of 70 % in het Vlaamse gewest.

5. Europese en niet-Europese migratie per gewest 1990-2006 (Portaal punt 5)

De Europese en niet-Europese migratie wordt in overzichtelijke tabellen en vooral grafieken naast mekaar gezet voor immigratie, emigratie en migratiesaldi en dit voor BelgiŽ en voor elk gewest. 

Centrale vaststelling is de fikse stijging van zowel de West- als de Oost-Europese immigratie, die meer dan vroeger 'residentieel' is, dwz met een verminderende emigratie, zodat het migratiesaldo pijlsnel de hoogte inschiet voor de Europeanen, in tegenstelling tot het niet-Europees immigratie en hun migratiesaldo dat sinds 2002 daalde en stabiliseert in 2006.

  


Tot 2003 werd een stijgende en West-Europese immigratie naar Belgie gecompenseerd door een relatief hoge emigratie. Vanaf 2003 kalft die emigratie af en stijgt de immigratie zodat, mede onder de Oost-Europese input het migratiesaldo exponentieel stijgt. De top van het migratiesaldo van niet-Europese landen is na 2002 ineengezakt en herneemt in 2006 tot 10.612, een goed stuk onder het Europese niveau dat met een migratiesaldo van 12.746 een historische top bereikt.

 
   

Deze evoluties zijn voor de drie gewesten enigszins gelijklopend. In het Vlaamse gewest ligt het migratiesaldo van niet-Europeanen in 2006 wel lager dan het gemiddelde voor BelgiŽ:
  


6. Migratiefiche per nationaliteit en gewest 1991-2006 (Portaal punt 6)

De kers op de taart is natuurlijk de migratiefiche die van alle behandelde landen is opgemaakt. Alle cijfers m.b.t. het land worden overzichtelijk samengebracht in een tabel, de migratiefactoren worden in een lijngrafiek uitgezet en daarna in een beeldgrafiek waarin het 'volume' emigratie en schrapping en het saldo worden ingekleurd tegen de achtergrond van de immigratie. Tenslotte wordt voor elk land de immigratie per gewest in een lijngrafiek uitgetekend. Ter illustratie enkele grafieken:
 

 
 

 


Voor ander detail en fiches zie migratieportaal on-line.

7. Aantal vreemdelingen per nationaliteit en per gemeente op 01-01-2007 (Portaal punt 7)

Immigratie is de dynamische factor
vergeleken met de statische telling van vreemdelingen bij het begin van elk jaar. Niet vergeten de vreemdelingen die zijn overgegaan naar het statuut van Belg en dus uit de vreemdelingenstatistiek verdwijnen. Maar dat is een ander verhaal waar npdata nog in extenso op terugkomt.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk de NIS-telling van de vreemdelingen per land en per gemeente op 01-01-2007.
 
Voor wie echt niet genoeg kan krijgen van de cijfers kan deze NIS-cijfers plaatsen langs deze van het Rijksregistercijfer van Binnenlandse zaken op 2/01/2008. Zoals nu wel op de DZ-site vermeldt staat betreft het de telling van de 5 registers samen, terwijl het NIS enkel de 2 eerste registers (bevolking en vreemdelingen) in beeld brengt als 'wettelijke' vreemdelingen. Wie per nationaliteit of gemeente het verschil maakt tussen de NIS cijfers van 1/1/2007 en 2/1/2008 van het Rijksregister kan de evolutie aflezen van het immigratiesaldo per nationaliteit verminderd met de Belgwordingen. Dit geeft al een zeker beeld voor landen zonder Nato- (3de register) of Europese vertegenwoordiging (4de register) in BelgiŽ en voor landen met weinig asielzoekers (5de register), zoals Marokko bv: waar 80.579 Marokkaanse vreemdelingen geteld worden op 1/1/07 door het NIS en 80.588 op 2/1/08 door het Rijksregister, alle registers samen. Deze telling wijst er al op dat in 2007 het migratiesaldo en het aantal Belgwording in evenwicht staan bij de Marokkanen, dwz dat de immigratie wellicht gedaald en de Belgwording allicht gestegen is voor de Marokkanen, hetgeen door de cijfers van La Capitale over de Belgwordingen zou bevestigd worden. Het aantal Belgwordingen zou bijna naar een verdubbeling kunnen gaan  in 2007, voortgaande op de cijfers van La Capitale, geciteerd in DS en DM.

Wie dit portaal en zeker ook de vergelijking van de NIS-telling en BZ-telling verder wil exploreren is een tijdje zoet. Maar hiermee is natuurlijk niet het laatste gezegd over de migratiedata. Voor elke nationaliteit moet nagegaan worden wat de evolutie is van de vreemdelingenaantallen, rekening houdend met de Belgwordingen, voor de tijdsperiode waarvoor vijfers ter beschikking staan. Maar dat is een ander verhaal dat ter gelegenertijd zal verteld worden.

Jan Hertogen, socioloog