BuG 521 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 14/03/2023

BuG 521 on-line       Print  Tablet  Smartphone (5p)

"Enkel partijen die migranten aanspreken en hen
prominent in beeld brengen hebben toekomst en
zullen leiden tot coalities die de belangen van het
gehele volk vertegenwoordigen en zullen dienen."

"Kennis van de echte migratiegeschiedenis waar
'het verhaal van Vlaanderen" aanzetten toe gaf,
laat toe om extreem-rechts achter zich te laten"

Evolutie nieuwkomers en migratieachtergrond
voor de acht meest aanwezige nationaliteitenNieuwkomers tussen 1970 en 2000 zorgden ervoor
dat na 2000 de 2de en 3de generatie de bevolkings-
daling in grotere steden hebben omgezet in -stijging
Zie Loop van de bevolking 1830-2022


Zie bericht 509 on-line voor alle nationaliteiten

Vlaanderen was een emigratieregio naar WalloniŽ
waar nu 1/4 tot 1/3 'n Vlaamse achtergrond heeft.
Na 1945 werd Vlaanderen een immigratieregio

Dankzij migratie zal Vlaanderen verder
ontwikkelen tot een performante regio.


Zie bericht 499 on-line voor migratieachtergrond
per leeftijdsgroep en tot 2029 in alle gemeenten

In 2030 heeft 1/3 van Vlaanderen en de helft
van de jongeren een migratieachtergrondZal Vlaams Belang verder haar graf delven,
politieke Neanderthalers zonder vermogen
zich aan te passen aan de demografie en
 gedoemd haar kiezers monddood te maken

1. Bronnen: Statbel, Statistiek Vlaanderen en eigen berekening npdata.be. Voor toelichting, correctie, voorstellen en inschrijving op de nieuwsbrief, zie info@npdata.be

2. "Het grote misverstand" opgelost in het Verhaal van Vlaanderen

De economische noodzaak voor immigratie in de zestiger jaren was de trigger om migranten uit niet Europese landen aan te trekken om te blijven, hun vrouwen te laten overkomen en te zorgen voor procreatie, dwz een voldoende hoog geboorteoverschot om de leegkomende huizen te bewonen in de grotere steden. Waar zijn de mijnen, hoogovens en textielfabrieken in Brussel, Antwerpen, Gent, Verviers en hun arbeidsbehoefte vanaf 1970. Na de periode van het afsluiten van de arbeidscontracten met Marokko, Turkije, Algerije, TunesiŽ en JoegoslaviŽ in 1964, met beperkte immigratie in de zestiger jaren heeft het tot 2000 geduurd voor de intensieve migratie na 1970 de bevolkingsdaling in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi heeft doen omslaan in een langzaam aangroeiende bevolking.  Een nauwkeurige lezing van onderstaande grafiek maakt dit duidelijk.

Na de mijnramp in Marcinelle, waar ook vele Vlaamse slachtoffers waren, is de Italiaanse immigratie nog tot 1970 blijven doorlopen, en was samen met de Spaanse door de gezinshereniging, nog hoger dan de immigratie vanuit Marokko en Turkije en dit ondanks de arbeidscontracten. Gezien de Italiaanse migratie zou opdrogen en Spanje, Portugal en Griekenland tot de Europese gemeenschap zouden toetreden na de val van de dictaturen, was het kwestie van leven of dood voor de grotere Belgische steden en de Belgische demografische ontwikkeling om de migranten uit het middellands zeegebied hier te krijgen en vooral hier te houden door de wet op de gezinshereniging van 1976, gelijke lonen en toegang tot alle onderdelen van de sociale zekerheid en de sociale huisvesting.

Voor een beter begrip hieronder de tabel met de aantallen per periode, zodat ook duidelijk is dat de Italiaanse, Spaanse en vooral ook Poolse nieuwkomers in bepaalde periodes een negatief saldo vertonen, dwz dat er meer vertrekkers dan binnenkomers waren.

Nieuwkomerssaldo  in BelgiŽ, 8 nationaliteiten 1945-2022 in perioden
  Italia-nen Marok-kanen Turken Fran-sen Neder-lander Span-jaarden Congo-lezen Polen
1945-1964 173.414 13.964 5.397 14.029 -2.338 33.881 3.448 -28.926
1965-1969 43.993 27.100 14.906 23.743 11.319 35.814 1.773 -8.779
1970-1999 57.852 171.710 103.269 63.655 49.618 -8.750 16.257 -5.018
2000-2022 -720 140.412 48.731 86.977 96.124 36.258 43.950 79.463
1945-2022 274.539 353.185 172.304 188.405 154.723 97.203 65.428 36.739

Er zijn nog altijd meer Vlamingen die in de 19de en begin 20ste eeuw naar WalloniŽ emigreerden dan dat er Turkse en Marokkaanse nieuwkomers naar Vlaanderen zijn gekomen.

3. De stand van de migratie en haar nakomelingen: hoeveel inwoners met migratieachtergrond voor de acht hier in beeld gebrachte nationaliteiten wonen er momenteel in BelgiŽ?

Migratieachtergrond is de samentelling van de aanwezige vreemdelingen, de Belg geworden vreemdelingen na 1945 en de berekening van het natuurlijk- en migratiesaldo na hun Belgwording. Dit wordt berekend in verhouding tot het jaar waarin deze Belgwording gebeurde.

90% van de Brusselse jongeren op de schoolbanken, en 65% van de jongeren in Antwerpen hebben een migratieachtergrond, toch zal de migratiedynamiek aanhouden en is er in deze tijden al krapte op de arbeidsmarkt. Met specifieke immigratie langs detachering en 'vergunnen van buiten de EU' hebben de werkgevers het voortouw genomen in de nieuwe immigraties om voldoende 'werkvolk' beschikbaar te hebben. En de huidige verhuisbewegingen van de stad naar het platteland zullen (om dezelfde redenen van bevolkingsvermindering waarmee de grotere steden vanaf de jaren 1970 mee te maken hadden)  nieuwe migraties aantrekken om de leegkomende plaatsen in de steden te herbevolken. Asielerkenning is hierin maar een beperkte en in de tijd wisselende factor, ook al wil het kortzichtige Vlaams Belang de bevolking hiermee bedriegen. Zal de provincie die de arbeidsmigratie het meest aanwendt langs detachering en vergunden (West-Vlaanderen) zich verder laten ringeloren door een stem voor het Vlaams Belang, of zal het 'boerenverstand' ook politiek gaan doorwegen?

Voor meer achtergronden zie ook het "Het echte verhaal van de migratie" zoals verschenen in het tijdschrift voor leerkrachten geschiedenis, uitgegeven door de KULeuven: Migratie - Het alsmaar voortdurend geschenk uit de hemel voor BelgiŽ

Migratieachtergrond op 01/01/2022 groei/periodes - 8 nationaliteiten
  Italiaan Marok-kaan Turkije Frans-man Neder-lander Span-jaard RD Congo Polen
voor 1945 72.218   845 68.239 64.053 3.658   58.640
1945-1969 225.536 41.239 19.838 45.972 13.826 70.513   -38.690
1970-1999 113.112 186.263 109.524 87.688 63.781 -1.205 26.271 -3.623
2000-2022 78.584 338.019 154.497 120.495 117.445 46.154 76.642 86.712
Totaal 491.300 575.338 289.553 326.225 261.681 118.916 105.143 103.786

Na de Italiaanse, Turkse en Marokkaanse migratie, is er de herneming van de Poolse en de Roemeense, en de migratie uit de ex-kolonies met Congo DR, en de recente instroom van erkende vluchtelingen uit oorlogsgebieden die de migratiebehoefte van BelgiŽ enigszins voldoen. Er wordt van uitgegaan dat de helft van de OekraÔense vluchtelingen zich definitief in BelgiŽ zullen vestigen. In het verleden was dit 1/3 uit Europese oorlogslanden zoals in de Joegoslavische oorlogen, en de toetreding van alle Balkanlanden tot de EU het komende decennium zal de migratiebehoefte verder invullen. Van het Vlaams Belang en consoorten zal dan al lang geen sprake meer zijn.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven", ingeval van een alias, het originele emailadres doorgeven.