BuG 506 - Bericht uit het Gewisse - 18/11/2022

BuG 506 on-line      Print  Tablet  Smartphone (5p)

In vorig bericht werd een foto gemaakt op 01/01/2022,
in dit bericht de evolutie van 01/01/1831 tot 01/01/2022
voor alle gemeenten, provincies, gewesten in BelgiŽ.


'Loop van de bevolking' 1830-2022 in alle gemeenten:
na 1907: Natuurlijk saldo, migratie en verhuis samen;  
  na 1945: Nieuwkomers, migratieachtergrond, moslims;
na 1989: Natuurlijk saldo, migratie en verhuis apart    

Met twee klikken worden 124 grafieken aangemaakt en 3
tabellen die alle met copy/paste kunnen verwerkt worden.
Ze zijn verzameld in 20 sets van 6 grafieken of tabellen   
en dit voor alle gemeenten, provincies, gewesten, BelgiŽ

langs de exceltabel Loop van de bevolking 1831-2022.

Antwerpen: Bevolkingsevolutie vanaf 1830 tot 01/01/2022

Als illustratie de stad Antwerpen waar het Vlaams Belang de
de handdoek in de ring heeft moeten gooien en nu, steunend
op sociale media, het platteland aan het veroveren is, tot de
 boeren, arbeiders en ook West-Vlamingen beter gaan weten.


 
Zie ook Christophe Bush, Hannah Ahrendinstituut in
Sampol, Sluit aan, sluit aan hier is de angstkaravaan
.

Antwerpen: Loop bevolking 1945-2021 (set 5)

Alle bevolkingsdynamieken worden in bovenstaande
grafiek perfect geÔllustreerd in de evolutie 1945-2021

% migratie in de bevolking en % moslims


Antwerpen: Bevolking 1830-2021
met de evolutie
zonder en met migratie vanaf 1945, en de uitsnede
1945-1978 waarop Tom Naegels focust. Zonder
het gehele plaatje  is er geen inzicht in migratie
.

Waar zou Antwerpen staan zonder migratie?
De bevolkingsdaling vanaf 1970 is pas na 3 decennia
gestopt in ook al was er een continue immigratie en dit
dank zij de 2de en 3de generatie die voor een een langzame
bevolkingsstijging gezorgd heeft, mede door de vooruitziende
blik van politici in de zestiger jaren en de omzetting van de
de contractuele bepaling in de akkoorden met Marokko,
Turkije ea in de wet op de gezinshereniging van 1976.

1. Bronnen: Statbel heeft recent een samenvattend bestand gepubliceerd Statbel: Loop bevolking 1992-2021 dat de volledige evolutie weergeeft van de bevolkingsdynamieken vanaf 1992. In dit bericht wordt deze tijdsreeks aangevuld vanaf 1989 tot 1991 en worden ook het aantal vreemdelingen op 01/01 van elk jaar toegevoegd zodat ook het nieuwkomers-saldo  exact kan berekend worden: Nieuwkomerssaldo=(vreemdelingen op 01/01 van jaar N) - (Vreemdelingen op 01/01 van jaar N-1) + (Belgwordingen in jaar N). Ook de door npdata berekende aantallen en % migratieachtergrond zijn ogevoegd, voortgaande op de Rijksregistergegevens vreemde herkomst en het daaruit afgeleide % moslims, en zonder kleinkinderen van Belg geworden grootouders mee te tellen of er een correctie op te doen zoals in vorige bericht.
Voor de evolutie vanaf 1830 en 1907 per (voorfusie)gemeente, omgezet in na-fusie situatie vanaf 01/01/2019 wordt voortgegaan op originele NIS-bestanden zoals bezorgd door medewerkers van het NIS.

2. Voor alle gemeenten, provincies, gewesten en BelgiŽ kunnen fiches aangemaakt die alle 120 grafieken, verticaal geordend omvatten. 2 klikken zorgen voor de aanmaak van de 120 sets en de fiche met 120 grafieken.

2.1. Open het bestand Loop van de bevolking 1831-2022 en/of download het op je bureaublad of in een directory. Je krijgt dan volgend openingsscherm in het blad 'Data', met alle lokaliteiten volgens Nis-code Een lijn aanklikken en kopiŽren, in dit voorbeeld Antwerpen.

2.2. De gekopieerde lijn plakken in het blad 'Ingifte' op lijn 2. Eens geplakt op lijn 2 worden alle grafieken, tabellen, sets en fiche verbonden aan de gekozen locatie. In dit bestand kunnen ook alle verwerkte en berekende demografische factoren geŽxploreerd en gekopieerd worden in een tijdsreeks met beschikbare data.

2.3. En dan kunnen de 19 sets aangeklikt worden met telkens 6 grafieken en of tabelletjes. Hieronder wordt de inhoud van deze sets kort omschreven:

Set 0. Samenvatting evoluties
Set 1. Bevolkingsevolutie met migratieachtergrond en moslims
Set 2. Bevolking met en zonder nieuwkomers, wachtregister en asiel
Set 3. Vreemdelingen, nieuwkomers en Belgwording (+nageslacht)
Set 4. Nieuwkomers en asiel erkenden, aantal en %
Set 5. Samengetelde evolutie natuurlijk- , inwijking/uitwijkingssaldo (migratie en verhuis) en bevolking
Set 6. Jaarlijkse en samengetelde evolutie natuurlijk- , inwijking/uitwijkingssaldo (migratie en verhuis) en bevolking
Set 7.
Immigratie, emigratie en saldo in aantallen, per jaar en cumul
Set 8. Immigratie, emigratie en saldo in %, per jaar en cumul
Set 9. Migratie, asiel, ambtelijk in aantal en cumul
Set 10. Migratie, asiel, ambtelijk in % en cumul
Set 11. Migratie, verhuis, totaal in/uit in aantal en cumul
Set 12. Migratie, verhuis, totaal in/uit in % en cumul
Set 13. Natuurlijk saldo, evolutie bevolking, bevolking in aantal
Set 14. Natuurlijk saldo, evolutie bevolking, bevolking in%
Set 15. Saldo's in/uit, bevolkingsevol., stat. aanpassing in aantal
Set 16. Saldo's in/uit, bevolkingsevol., stat. aanpassing in %
Set 17. Belgwording en statistische aanpassing, aantal, % en cumul
Set 18. Asiel en % asiel/immigratie en migratiesaldo, wachtregister
Set 19. In en uit en saldo's (verhuis+migratie)
Set 20. Bevolkingsevolutie per gewest in aantal en %

3. Wie problemen of vragen heeft bij het exploreren van de verwerkte gegevens Loop van de Bevolking 1931-2022 in tabel Loop van de bevolking 1831-2022, kan een vraag richten aan info@npdata.be

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele mailadres vermelden.