BuG 36 - Bericht uit het Gewisse 09/10/06  Kiesportaal   
BuG 21 met 'prognose'
    Excel simulatietabellen:
Antwerpen  Mechelen  Gent

Allochtonen redden democratie in Antwerpen!
In Brussel wordt extreem-rechts verder gemarginaliseerd 

Nieuwe Belgen en vreemdelingen stoppen het Vlaams Belang

In gemeenten, en čnkel in gemeenten met veel nieuwe Belgen van niet-Europese afkomst, is het Vlaams Belang achteruitgegaan, gestopt of afgeremd. Dit is het meest duidelijk het geval waar het aantal 'nieuwe Belgen' sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen met 5% van de kiesgerechtigde bevolking gestegen is, n.l. Gent, Antwerpen en Mechelen.
 

% op effectief kiesgerechtigden

% nieuwe Belgen + ingeschreven vreemdelingen

% stemmen op VB

Evolutie in % tav

Enkele steden Vlaanderen

2000

2006

Verschil

2000

2006

Verschil

2000

   Gent

8,1%

12,6%

4,5%

19,5%

18,9%

-0,6%

-3,0%

   Antwerpen

11,5%

17,0%

5,5%

33,0%

33,5%

0,5%

1,5%

   Mechelen

7,7%

12,9%

5,2%

25,6%

26,5%

0,9%

3,4%

   Lokeren

8,7%

12,6%

3,9%

15,2%

19,9%

4,7%

30,7%

   Hasselt

2,5%

4,3%

1,8%

7,8%

13,9%

6,1%

78,2%

   Sint-Niklaas

3,3%

5,7%

2,4%

19,4%

27,8%

8,4%

43,3%

   Vilvoorde

9,3%

14,8%

5,6%

13,2%

21,9%

8,7%

65,9%

 
Het Vlaamse Belang is in Gent, Antwerpen en Mechelen niet gestopt doordat de Vlaams belangkiezers op andere gedachten is gebracht, noch door het 'positieve beleid' van Janssens en Somers, dat z'n waarde heeft natuurlijk, maar het verschil niet verklaart in de uitslag. De genadeslag voor het Vlaams Belang, en zij weten het maar al te goed, wordt gegeven door de verhoging van het aantal stemgerechtigden van vreemde afkomst, in overgrote meerderheid nieuwe Belgen, die voorzienbaar niet op het Vlaams Belang gestemd heeft. 80% van de inwoners van vreemde afkomst in de grote steden hebben hun stemplicht aangewend en extreem-rechts op de retour gezet. Enkel Vilvoorde maakt hierop een uitzondering, maar de groeiende aanwezigheid van 'oude franstaligen', die desgvallend ook nog op het Vlaams Belang stemmen, kan dit ondermeer doen begrijpen.

De uitslagen van het Vlaams Belang in de 31 Vlaamse gemeenten met het hoogste aantal nieuwe Belgen bevestigen de impact van de Belggeworden vreemdelingen op de uitslag van het Vlaams Belang (zie tabel onderaan).

De 'migrantenstem' voor de zoveelste maal genegeerd door de politieke partijen

Niet alleen het stemgedrag van de nieuwe Belgen, ook het 'nieuwe beleid' van Beke, Janssens en Somers is maar mogelijk geweest door de inzet van de gehele migranten- en allochtone gemeenschap in deze steden. De eerste statements van Somers waren daartegenover erg kwetsend voor zijn 15% Marokkaanse burgers. Dat niemand van de 'democratische' partijen het cruciale belang van de allochtone gemeenschap op de verkiezingsavond over de lippen krijgt moet wel erg denigrerend overgekomen zijn bij de allochtone medemens, die zijn verantwoordelijkheid genomen heeft en zo de belangrijkste factor geweest is die het Vlaams Belang in Gent, Antwrpen en Mechelen gestopt heeft.

Nieuwe Belgen op spa.lijsten maken voor hen het verschil

7 van de 22 sp.a zetels in Antwerpen gaan naar inwoners van Marokkaanse of Turkse afkomst, in Vilvoorde krijgt Bonte (sp.a) bv het gezelschap van 3 Marokkaanse verkozenen op de zes behaalde mandaten. Dat alleen is al 10% van alle Vilvoordse mandaten, evenveel als hun aanwezigheid in de Vilvoordse bevolking.De sp.a heeft zich in de steden goed gepositioneerd vanuit een intellegente lijstsamenstelling. Ook de enige Marokkaanse kandidaat op de lijst van Dehaene is verkozen, de Marokkaanse bevolking  heeft tevergeefs naar andere kandidaten gezocht en de CD&V wordt daarop, evenals in Mechelen trouwens, afgerekend.

Ook in Gent gaat het Vlaams Belang nog vooruit bij de 'oude Vlamingen'

Wat is de uitslag van het Vlaams Belang als enkel de oude vlamingen op hen gestemd zouden hebben, er van uitgegaande dat de 'nieuwe Belgen' en vreemdelingen niet op hen gestemd hebben. Daaruit blijkt dat de impact van het  Vlaams Belang bij de oude Vlamingen (nog) niet gekeerd is. In Gent is er nog een stijging van 0,4% bij de oude Vlaamingen, in Antwerpen + 3,2% en in Mechelen + 2,7%. Maar goed dat er 'migranten' zijn die konden meestemmen.

% op effectief kiesgerechtigden

% stemmen VB berekend op oude Vlamingen

Evolutie in % tav

Enkele steden Vlaanderen

2000

2006

Verschil

2000

   Gent

21,2%

21,6%

0,4%

2,1%

   Antwerpen

37,2%

40,4%

3,2%

8,5%

   Mechelen

27,7%

30,4%

2,7%

9,7%

   Lokeren

16,7%

22,7%

6,0%

36,1%

   Hasselt

8,0%

14,5%

6,5%

81,6%

   Sint-Niklaas

20,1%

29,5%

9,4%

46,7%

   Vilvoorde (1)

16,8%

30,8%

14,0%

83,6%

(1) Stemmen op Franstalige partijen worden ook niet meegerekend


Als in Antwerpen deze oefening per district zou gebeuren zou blijken dat  de Marokkaanse, Turkse en andere inwoners van vreemde afkomst Antwerpen behoed hebben voor het aan de macht komen van het Vlaams Belang. Jawel, de allochtonen hebben de democratie gered in Antwerpen.

Extreem rechts in Brusselse gemeenten definitief gemarginaliseerd

Zoals (wiskundig) te voorzien was is het Vlaams Belang en Front National in de Brusselse gemeenten gemarginaliseerd. Enkel in 'witte' gemeenten zoals Ganshoren en Ukkel kunnen zij zich handhaven op een laag niveau, maar in Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Gilis gaan zij bv. met 20 tot 40% achteruit. Enkel in Etterbeek met 33% stemgerechtigden van vreemde afkomst is er een zeker vooruitgang voor extreem rechts maar dan van 3 naar 4%. Noot: Het is van belang de uitslagen van het Vlaams Belang en FN samen te tellen omdat in sommige gemeenten de een of de ander in 2000 of 2006 niet opgekomen is en zijn daarover een 'feitelijk' stemakkoord hadden..
 

Gewicht nieuwe Belgen + vreemdelingen op uitslag VB in 2000 en 2006

% op effectief kiesgerechtigden

% nieuwe Belgen + inge-schreven vreemdelingen

% stemmen op VB/FN

Evolutie in % tav

Gewest Brussel

2000

2006

Verschil

2000

2006

Verschil

2000

Schaarbeek

45%

64%

19%

10%

6%

-4,0%

-39,9%

Sint-Joost-ten-Node

71%

93%

23%

5%

3%

-1,5%

-30,8%

Sint-Jans-Molenbeek

40%

63%

23%

15%

11%

-4,4%

-29,5%

Koekelberg

23%

37%

14%

10%

7%

-2,5%

-25,3%

Sint-Gillis

44%

66%

23%

5%

4%

-1,0%

-19,8%

Brussel - stad

32%

50%

19%

10%

8%

-1,8%

-18,2%

Sint-Lambrechts-Woluwe

12%

20%

8%

3%

3%

-0,5%

-16,3%

Sint-Pieters-Woluwe

12%

19%

7%

2%

2%

-0,3%

-12,5%

Jette

15%

21%

6%

10%

9%

-1,1%

-10,8%

Vorst

26%

39%

12%

3%

3%

-0,3%

-8,3%

Evere

13%

22%

10%

8%

7%

-0,6%

-7,4%

Anderlecht

27%

41%

14%

12%

12%

-0,1%

-1,2%

Sint-Agatha-Berchem

9%

17%

8%

9%

9%

0,3%

3,7%

Ukkel

18%

27%

9%

3%

3%

0,4%

12,7%

Ganshoren

8%

14%

6%

7%

8%

1,4%

20,1%

Etterbeek

22%

33%

11%

3%

4%

0,9%

29,3%

Watermael-Bosvoorde

7%

11%

4%

 

3%

 

 

Elsene

25%

41%

17%

4%

 

 

 

Oudergem

8%

14%

6%

 

 

 

 


De 40% Brusselaars van vreemde afkomst in Brussel die effectief moesten gaan stemmen hebben dus het waarmerk van de democratie stevig aangebracht op de hoofdstad van Vlaanderen. Zij geven het perspectief voor de Vlaamse steden met een grote migrantenaanwezigheid.

Het uitdeinend Vlaams Belang in de landelijke gemeenten

Het stemmensucces van het Vlaams Belang in de landelijke gemeenten mag zorgen baren omdat deze het stemmenpotentieel ontberen om het Vlaams Belang in de toekomst een halt toe te roepen. Het lijkt er op dat het historische 'Vlaamse' draagvlak voor  extreem-rechts dat, zoals in de dertiger jaren, aanspreekbaar is voor vreemdelingenafkeer en -haat, door het Vlaams Belang kan gemobiliseerd worden. Hier zal vooral een pedagogische en mediatieke 'ontmaskering' nodig zijn. Het standaardwerk van Lieven Saerens, Vreemdelingen in een wereldstad, een geschiedenis van Antwerpen en zijn Joodse bevolking (1830-1944) 2000, Lannoo kan hierbij een uitgelezen handleiding zijn. Lieven Saerens besluit in zijn artikel "Gewone Vlamingen? De jodenjagers van de Vlaamse SS in Antwerpen, 1942" op www.cegesoma.be/Publicaties/Bijdragen/bijdragen.htm : "Alhoewel uit ons onderzoek duidelijk de band tussen Vlaams-nationalisme en jodenvervolging naar voren komt, verdween dit na de oorlog al vrij snel uit de collectieve herinnering".
 
Het draagvlak van het VB reikt in alle gemeenten in Vlaanderen zo ver als dit van het Vlaams-nationialisme voor de 2de wereldoorlog en z'n extreme uitingen in collaboratie en jodenvervolging in de oorlog. Het verder afblokken van het Vlaams Belang, vooral ook in de landelijke gemeenten, staat of valt met het terug plaatsen in de collectieve herinnering dat de voedstervaders van het Vlaams Belang historisch verbonden zijn aan jodenvervolging, vreemdelingenafkeer en -haat.


Jan Hertogen, Socioloog

_______________________________________________
Uitslag Vlaams Belang in 2000 en 2006, evolutie en winstvoet, vergeleken met het aantal niet-Europese Belgen in de bevolking

% nieuwe Belgen in 2005, % VB in 2000 en 2006, evolutie en % winst tav 2000

% Niet-Eur. nieuwe Belgen (1)

% VB 2000

% VB 2006

Evolutie

% winst-voet tav 2000

HOUTHALEN-HELCHTEREN

9%

16,0%

13,0%

-3,0%

-19%

GENT

12%

19,5%

18,9%

-0,6%

-3%

ANTWERPEN

15%

32,9%

33,5%

0,6%

2%

MECHELEN

13%

25,6%

26,5%

0,9%

3%

WILLEBROEK

6%

21,6%

24,4%

2,8%

13%

HEUSDEN-ZOLDER

11%

13,1%

15,0%

1,9%

14%

BERINGEN

9%

20,7%

23,8%

3,2%

15%

RONSE

6%

20,4%

23,9%

3,5%

17%

ZELE

10%

13,1%

15,5%

2,4%

18%

TEMSE

6%

20,0%

24,2%

4,2%

21%

LIER

5%

19,6%

24,2%

4,6%

23%

DIEST

5%

11,4%

14,0%

2,6%

23%

OVERIJSE

3%

5,2%

6,5%

1,3%

25%

LOKEREN

13%

15,2%

19,9%

4,7%

31%

LEOPOLDSBURG

6%

16,9%

22,3%

5,4%

32%

MAASMECHELEN

9%

9,8%

13,2%

3,4%

34%

ZAVENTEM

6%

7,8%

10,9%

3,1%

40%

TURNHOUT

4%

13,7%

19,2%

5,5%

40%

BOOM

7%

20,9%

29,6%

8,8%

42%

SINT-NIKLAAS

6%

19,5%

27,8%

8,4%

43%

DILSEN-STOKKEM

3%

7,9%

11,3%

3,5%

44%

ASSE

4%

10,9%

16,2%

5,3%

48%

KORTRIJK

4%

9,6%

14,4%

4,8%

50%

LEUVEN

6%

7,5%

11,6%

4,1%

54%

WEMMEL

4%

7,3%

11,3%

4,0%

55%

HAMME

4%

11,4%

17,9%

6,5%

57%

GRIMBERGEN

3%

13,5%

21,8%

8,3%

62%

HALLE

3%

11,2%

18,4%

7,2%

64%

AALST

3%

13,9%

22,8%

8,9%

64%

VILVOORDE

10%

13,2%

21,9%

8,7%

65%

GENK

12%

10,1%

16,9%

6,8%

68%

MACHELEN

7%

9,8%

16,8%

7,0%

72%

HASSELT

3%

7,8%

13,9%

6,1%

78%

(1) % Niet-Europese nieuwe Belgen op de totale bevolking