BuG 227 – Bericht uit het Gewisse – 04 juni 2014
  
BuG 227 on-line                            Printversie (21p)

Kleurt de toekomst van Brussel rood?     
Uitslagen Brussel per gemeente en partij (Kamer)

van binnen Brussel, buitenlandse stemmen en
 stemmen uit de 'faciliteitengemeenten' apart:
Tabel
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, federaal 2014
+

Gemeentekaarten met resultaten per partij in Brussel
met elke gemeente ingekleurd van groen naar rood
volgens laagst tot hoogst voorkomend percentage.

Ga rechtstreeks naar de gemeentekaart van 'n partij
in de BuG
langs de linken in de grafiekjes hieronder:

1. % stemmen op Franstalige partijen per gemeente

PS MR FDF Ecolo-Groen cdH PTB-GO!*PVDA+
DLB ISLAM PP LA DROITE NATION Gauches Comm.
Egalitaires Parti Libertar. Mouv. d Gauche Agora-Erasmus LaLutte-DeStrijd

2. % stemmen op Vlaamse partijen per gemeente

Open-Vld N-VA Sp.a CD&V VB

3. Vergelijking totaal Franstalige en Vlaamse partijen

Totaal Franstalige partijen Totaal Vlaamse partijen (zonder Groen, PVDA+)

4. Totaal Radicaal Links (PTB-GO!*PVDA+, Gauche communes, Mouvement de Gaauche)

5. Vergelijking klassiek Links tegenover klassiek (socio-economisch) Rechts

Klassiek Links Klassiek (socio-econ.) Rechts


Vooraf 1.
Tegen september/oktober mogen we de resultaten verwachten van het interuniversitaire onderzoek naar de stemverschuivingen, toch volgens professor Deschouwer. Interessant. Intussen kunnen we verder ons oor te luister te leggen bij de buik van het volk dat in deze elementaire wiskunde toepast en zich zo gerust stelt over hun toekomst en hun zekerheden. Wanneer de regeringshemel toch donker zou kleuren en de ondernemers, de kapitaalkrachtigen en de op concurrentie en winst gerichte markten op hun wenken zouden bediend worden kunnen nog altijd andere scenario's gevolgd worden. Of zal de PS opnieuw de bewaker van de Vlaamse sociale zekerheden zijn, nu opgejaagd door de PTB-Gauche d'Ouverture! (Maar goed dat er nog Walen zijn, sire!). Want N-VA verklaarde de oorlog aan 3/4 van de bevolking en daarom wilde ze perse de PS in het vizier, alsmede het ACW als determinerend deel van de CD&V, ook nu zijn meer dan de helft van hun mandatarissen verbonden aan de Kristelijke werknemersbeweging. Zien of Justaert en Co hun beweging en de bevolking kunnen behoeden voor het ergste?

Vooraf 2.
WC wees me nog op het volgende:  N-VA houdt van haar 27,8% stemmen van 2010 nog 22,8% kiezers over, en komt met de 9,6% VB/LDD verliesstemmen op 32,4% in 2014. Alleszins zou N-VA geen 25% meer gehaald hebben zonder VB/LDD -stemmen. Marc Swyngedouw zal hier de verdere duidelijkheid/correctie op brengen, maar traagheid is des wetenschaps loon. De grafische voorstelling van Vlaams Belang, LDD en N-VA in BuG 226 illustreren evenwel deze transfert van VB/LDD stemmen naar N-VA, zie Vooraf 11 hieronder.

Vooraf 3. "Heb je zicht op het aantal stemmen dat ex-vlaams blokkers (nu NVA’ers) in totaliteit hebben opgeleverd voor NVA? Dat lijkt me een interessante oefening…" zo mailde iemand me. Op basis van de analyses van Marc Swyngedouw sinds 2004 zou je daar iets kunnen over zeggen, zo antwoordde ik, maar dat is ook maar op basis van de opeenvolgende exitpoll’s. Je zou als een ruwe oefening de 24% stemmen kunnen nemen van Vlaams Blok in 2004, 10 jaar geleden, en daar de 5,8% van nu van aftrekken, dwz dat er ongeveer 18% getransfereerd zijn naar andere partijen, LDD en allicht nogal wat naar N-VA. Ook zien hoeveel de andere partijen in die periode verloren hebben. Deze %ges zijn natuurlijk “verdund” door de groeiende migratiestemmen en het grotere aantal overlijdens bij de Vlaams Belangstemmen. Op die basis kan je evenwel al zeggen dat minstens 60% van de NVA stemmen, oud-Vlaams Blok/Belangstemmen zijn, die niet zo veel kaas gegeten hebben van het N-VA socio-economisch programma maar zich in wacht stellen voor een sterker nationalistisch discours van N-VA voor een Vlaanderen dat er allicht nooit zal komen, maar hoe dan ook een‘donker’ perspectief zoals ik in de feite en symbolisch vooropstelde. M’n ‘affirmaties’ zijn in feite ook stijlfiguren om iets te accentueren dat men om welke reden ook, buiten beeld houdt of wil houden. Maar de wetenschap heeft haar rechten en Swyngedouw en Deschouwer zullen ze bewaken. Hopelijk hebben ze ook de vraag gesteld of wie voor N-VA gestemd heeft vroeger ooit voor Vlaams Blok/Belang gestemd heeft. Peter Verlinden schat hun aantal op 1/4 van de N-VA die oude Vlaams Blok/Belang kiezers zouden zijn, wij houden het eerder op 60% een goede helft of een kleine 2/3.

Vooraf 4.
Het is me wat, die verkiezingen. Hoeveel % zouden partijen gehaald hebben zonder de inschakeling van sociale media? Hoeveel % zouden ze gehaald hebben zonder geld uit te geven aan reclamebureaus? Hoeveel heeft dat verschil in % gekost
, hoeveel € per 0,1%, in plus of in min?Of is deze invloed alles bijeen maar marginaal, de sociale media voorop?

Vooraf 5. En wat met de PVDA+ die geen enkele zetel behaald hebben
en in geen enkel parlement aanwezig zijn maar die toch zonder schroom stelt : 8 verkozenen voor de PVDA+. Het is de PTB-GO! die 2 verkozenen haalt in het Federale parlement, 2 in het Waalse parlement. PTB*PVDA+GO! (wat dit ook als naam mag betekenen, wij gebruiken verder PTB-GO!*PVDA+) haalt 4 verkozenen in het Brusselse parlement. PVDA+ haalt, zoals iedereen kan vaststellen dus geen enkele verkozene, en daar zijn redenen voor, die men best eens onder ogen neemt in plaats van te doen geloven dat PVDA+ 8 verkozenen heeft. Het is PTB-Gauche d'Ouverture! die 8 verkozenen heeft, PVDA+ heeft geopteerd om geen 'Gauche d'Ouvertur, Open voor Links op te zetten die hen misschien van een zetel gehouden heeft. En best is niet tot 2019 te wachten om hierop eens te focussen en te corrigeren.

Vooraf 6. «Le PTB entre dans les parlements. Pas pour faire de la figuration. Pour relayer les luttes sociales. Et être l'aiguillon de la gauche. » Uit een artikel in Le Soir. Het is niet meer PTB-GO! of PTB+ maar gewoon PTB dat in de parlementen komt. Best toch te insisteren dat het PTB-GO!, de PTB-Gauche d'Ouverture is dat de kiesdrempel gehaald heeft, dit in tegenstelling tot PVDA+

Vooraf 7.
En ook aangeven dat het m'n neefje Raoul is dat vanaf nu zetelt in het federale parlement. We staan volledig tot z'n beschikking, zoals voor elke andere partij trouwens, met onze data en adviezen.

Vooraf 8.
Op 29 mei 2014 Vinkt en Lichterverlde gaan bezoeken. Vinkt met een nieuw museum/reflexieruimte om de 88 burgerslachtoffers te herdenken die tussen 24 en 26 mei 1940 in hun eigen dorp op 12 verschillende plaatsen geëxecuteerd werden, een vergeten oorlogsdrama dat naast Oradour, Lidici, en ook langs Meensel-Kiezegem, de Zwarte Hand, de liquidatie van een groot deel van het Deurnense politiekorps in WO-2 kan geplaatst.

Vooraf 9.
Op 8 juni vindt de herdenking plaats van de Gestapo actie waarbij 72 Deurnense agenten, allen weerstanders tegen de Duitse bezetter door ondermeer hulp aan Joodse onderduikers of verwittiging bij razia's, werden opgepakt in de nacht van 14 op 15 januari 1944. 44 van hen werden gedeporteerd en 35 lieten er het Leven, 22 in Gross-Rosen en 13 in Buchenwald. Deze 'slachting', mede veroorzaakt door het verraad binnen het eigen korps, is geen deel van het collectief geheugen, en geen voorwerp van een jaarlijkse herdenking door het ganse Antwerpse politiekorps, tegen oorlog, racisme en xenofobie. Na de oorlog werd collaboratie en verraad maar met mondjesmaat bestraft en vele collaborerende politieagenten vonden hun plaats terug om mee de 'cultuur' van het Antwerpse korps na de oorlog te bepalen. De overleden agenten konden hun plaats niet meer innemen en de anderen alsmede familie van de slachtoffers zijn misschien 'gewillig Antwerpen' ontvlucht zodat, samen met de leegte die de joodse slachtoffers achterlieten, ruimte gegeven werd voor het zwarte Antwerpen dat tot vandaag z'n stempel op de stad drukt, ondermeer met meer dan de helft van de kiesgerechtigden die in 2012 voor Vlaams Belang of N-VA stemden en zo incontournable waren, iets wat in 2014 niet (meer) het geval is. Zie de site van Hugo Mertens, zoon van Guillaume Mertens, Deurnense agent, overleden in Gross-Rosen met info en documentatie over het Deurnense drama.

Vooraf 10. En ja, het joodse museum in Brussel stond op m'n agenda om te bezoeken. Het is een toeval om geen slachtoffer te zijn, samen met zovele andere oude en toekomstige bezoekers van het museum. Het was een aanslag op een teken van joodse herinnering, maar ook een aanslag op elkeen die deze herinnering mee wil dragen en koesteren, jood of niet-jood.

Vooraf 11. Vlaams Gewest: Zie BuG 226 of, zoals voor Brussel, hieronder de rechtstreekse linken naar de gemeentekaarten van de verschillende partijen in Vlaanderen met een korte commentaar. Merk dat in deze gemeentekaarten voor Vlaanderen de kantongegevens over de verschillende gemeenten van een kanton zijn uitgerold; De overzichten per gemeente zijn in voorbereiding, evenals het overzicht voor het Waalse gewest.

N-VA CD&V Open-VLD Sp.a
Groen VB PVDA+ LDD

Deze gemeentekaarten worden telkens in een apart scherm geopend.

Brussels gewest

Voor elke partij is een kaart aangemaakt in het Brusselse gewest waarbij een kleur wordt gegeven aan elke gemeente van laag % (groen) naar hoog % (rood). De kleuren hebben dus niets te maken met de partijen, en voor elke partij wordt de gradatie aangegeven per gemeente van laagste tot hoogste %. De kaarten kunnen dus onderling ook niet naar %ges vergeleken worden. Wel maken ze duidelijk waar de partijen sterk staan, of afwezig zijn, of voor de kleinere partijen waar zij enkele stemmen gesprokkeld hebben. Een uniek beeld, dank zij www.gemeentekaart.be dat zal verdwijnen wegens gebrek aan interesse.

Uitslagen en kaartjes van alle partijen in Brussel (ook de kleintjes) - % berekend op de in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zelf uitgebrachte stemmen, dus zonder rekening te houden met de stemmen vanuit het buitenland of de stemmen in de 'Faciliteitengemeenten', de Rand-stemmen.

1. Franstalige Partijen - 90,02%

De partijen passeren de revue in volgorde van hun behaalde stemmen - Op het beeld klikken voor een groter beeld, hierop klikken om terug te keren naar de tekst

PS - 25,60% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren                Boven

Door een maximumscore van 47,37% in Sint-Gillis en een minimum van 10,84% in Sint-Pieters-Woluwe liggen de tussenwaarden redelijk gespreid, met het accent op de 'banaan' of de 'croissant' rond het kanaal Brussel Charleroi. De kanton-uitslagen geven voor Sint-Joost (18,24%) een erg vertekend beeld omdat ook de uitslagen van de beide Woluwes bij die van Sint-Joost worden opgeteld. Bedoeling indertijd was om zo de 'extreme' waarden wat te verzachten op kantonniveau, dat om deze reden moeilijk bruikbaar is om een zinvolle analyse te doen. Het is enkel langs de smalle insteek van Brussel stad dat de PS kan inbreken in het Zuid-Oosten van Brussel. Op de Westflank zorgen Jette, Ganshoren, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem voor de kromming, de 'leegte' van de banaan of croissant, met een lagere score voor de PS, ook al omdat daar de Vlaamse partijen hun beste scores halen, een patroon dat nog regelmatig zal terugkeren. Tabel uitslagen per gemeente PS, MR, FDF, Ecolo, cdH

MR - 21,93% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren              Boven

De MR-stemmen vormen zowat het spiegelbeeld van de PS, het geeft ook de scheidingslijn aan tussen 'arm' en 'rijk' Brussel, de dualiteit ook die naar de toekomst toe meer en meer zal nivelleren omwille van de interne mobiliteit. In Ukkel geven de Belg geworden Fransen allicht de doorslag om er een MR-bastion met 39,95% van te maken, maar ook Sint-Pieters-Woluwe (36,83%) en Elsene (28,85%) en Koekelberg (26,53%) in Noord-West-Brussel scoren best voor de MR. Tabel uitslagen per gemeente PS, MR, FDF, Ecolo, cdH

FDF - 10,83% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren           Boven

FDF wordt de 3de partij in Brussel, ze was blijkbaar te vroeg afgeschreven en haalt haar stemmen vooral in de Zuid-Oostflank van Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe aan kop met 31,71% van de stemmen, en ook Oudergem met 27,8%. Tabel uitslagen per gemeente PS, MR, FDF, Ecolo, cdH

Ecolo-Groen - 10,87% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren Boven

In tegenstelling tot wat men misschien kon/kan verwachten heeft Ecolo, en voor de gelegenheid ook Groen, niet haar thuisbasis in de migratie of 'oud-Vlaams' Brussel in de Noord-Westrand, maar in de 'rijkere' buurten, de Zuidrand van Brussel, Watermael-Bosvoorde op kop met 17,62%, maar ook Vorst met 13,75% en Etterbeek met 13,49%. Is het dan toch waar dat het milieu en klimaat mensen maar interesseert als men eerst voor hunnen boterham zorgt. Tabel uitslagen per gemeente PS, MR, FDF, Ecolo, cdH

cdH - 9,45% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.            Boven

De cdH komt op de 4de plaats met 9,45% op gewestniveau als enkel de stemmen binnen het gewest worden geteld. In Sint-Pieters--Woluwe halen zij hun beste score met 13,47% en ook Jette met 12,11%. De migratie is in Brussel, zoals ook in Vlaanderen, aan de Christen Democratie voorbijgegaan, ook al hadden zij een voetje voor als religieuze partijen, bij de nieuwe religieus georiënteerde migranten. Enkel in Brussel stad heeft men een beetje voet aan de grond gekregen met 11,02%. Het zal voor de cdH in het toekomstige Brussel een gevecht zijn om te overleven. Zij hebben er nochtans, mede door hun band met de arbeidersbeweging, alle troeven voor. Tabel uitslagen per gemeente PS, MR, FDF, Ecolo, cdH

PTB-GO!*PVDA+  4,03% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.
                                                                                                                                        
Boven

Voor wie van peilingsresultaten droomde die tot 7% gingen, valt 4,03% als enkel de Brusselse stemmen meegerekend worden, allicht wat mager uit, alhoewel voldoende, om langs lijstkoppeling, 4 Franstalige vertegenwoordigers in het Brusselse parlement op te leveren. De tweetalige lijst op de Franse rol zal hierbij ook wat stemmen aangebracht hebben maar van de andere kant ook voor wat verlies gezorgd hebben. Dat er geen tweetalige lijsten in Brussel kunnen ingediend worden vindt Professor Sinardet terecht een vorm van apartheid die niet meer van deze tijd is.

Ook al wordt de beste score gehaald in Sint-Gilis, 7,96% en ook Sint-Jans-Molenbeek met 5,52% en Elsene, 5,47% toch levert Schaarbeek met 5,30% 2 van de 4 mandatarissen op in het Brusselse parlement, beiden afkomstig van de Groepspraktijk Geneeskunde voor het Volk De Sleutel in Schaarbeek. Dat ligt in de lijn van andere goede resultaten van de PVDA+ in Vlaanderen waar Geneeskunde voor het volk actief is (Zelzate, Antwerpen, Genk), zonder dat het er evenwel een zetel in de parlementen opbrengt, in Brussel wel dus.

Anderlecht met 3,54% en Etterbeek met 3,63%, minder dan het Brusselse gemiddelde, blijft toch nog een werkterrein voor de PTB-GO!*PVDA+, misschien er ook een PVDA-Open voor Links van maken met een grotere aandacht voor de migratie en de bijhorende thema's zoals hoofddoek en racisme. Tabel uitslagen per gemeente Radicaal Links met PTB/PVDA

DEBOUT LES BELGES - 2,32% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.                                                                                                                                Boven

DEBOUT LES BELGES, toch een fenomeen met hoogste resultaat in Sint-Jans-Molenbeek waar 3,33% van de stemmen binnengehaald wordt, hetgeen toch wijst op een zeker 'islam'aanhang, gezien haar basis in de migratiegemeenten. Tabel uitslagen per gemeente DLB, PP, ISLAM

ISLAM - 2,00% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren          Boven

Islam en DEBOUT LES BELGES kleuren Brussel praktisch gelijk in, opnieuw Sint-Jans-Molenbeek met 3,64%, Anderlecht met 3,46% en wat minder in Brussel met 2,76% maar ook Koekelberg met 2,80% in de schaduw van de basiliek. Tabel uitslagen per gemeente DLB, PP, ISLAM

PP - 1,77% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren                Boven

Evere met 2,93% en Ganshoren met 2,89%, ook Jette met 2,43% en Anderlecht met 2,38%  zijn de ankerpunten van de Parti Populaire in Brussel. Maar zij zijn ook enigszins in het Brusselse Zuiden aanwezig, vooral dan Watermael-Bosvoorde. Tabel uitslagen per gemeente DLB, PP, ISLAM

LA DROITE - 0,43% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren   Boven

Anderlecht is de voedingsbodem voor vele politieke krachten, ondermeer deze van LA DROITE die in Anderlecht 0,67% haalt. Ook Oudergem, Ganshoren en Evere leveren wat stemmen. Tabel uitslagen per gemeente kleinere partijen

NATION - 0,32% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren        Boven

Voor NATION een zelfde patroon als LA DROITE maar dan zonder Oudergem maar wel met Evere als kerngemeente met 1,37% van de stemmen. Tabel uitslagen per gemeente kleinere partijen

Gauches Communes - 0,30% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren                                                                                                                                     Boven

Zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 heeft Gauches Communes vooral haar basis in Sint-Gilis, waar ze nu 1,12% van de stemmen haalt. Ook Schaarbeek, Vorst, en Elsene brengen wat stemmen aan. Tabel uitslagen per gemeente Radicaal Links met PTB/PVDA ea

Egalitaires - 0,20% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren     Boven

Sint-Joost-ten-Node is de thuisbasis voor deze partij die opgeroepen heeft niet op hen te stemmen, toch halen ze daar 0,56% van de stemmen! Tabel uitslagen per gemeente kleinere partijen

Parti Libertarien - 0,15% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren
                                                                                                                                          
Boven

Elsene en Etterbeek met allicht wat studentenaanhang vormen de trekpleisters voor de Parti Libertarien.

Mouvement de Gauche - 0,12% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren                                                                                                                                   Boven

Met Sint-Joost, 0,17% van de stemmen en enkele andere gemeenten heeft Mouvement de Gauche het niet kunnen redden.Tabel uitslagen per gemeente Radicaal Links met PTB/PVDA ea

Agora-Erasmus - 0,08% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren  Boven

Voor Agora-Erasmus trekt Sint-Agatha-Berchem de kop met 0,10% van de stemmen. Tabel uitslagen per gemeente kleinere partijen

LaLutte-DeStrijd - 0,04% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren
                                                                                                                                         
Boven

In Molenbeek haalt de tweetalige lijst LaLutte-DeStrijd haar beste resultaat met  0,07% naast Anderlecht en Evere. Tabel uitslagen per gemeente kleinere partijen

2. Vlaamse Partijen - 9,98% in totaal (zonder Groen en PVDA+ die bij Franstalige partijen onderdak zochten/kregen ondermeer om het tweetalig karakter te beklemtonen).

Open-Vld - 2,64% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Open-Vld is de eerste Vlaamse partij met 2,64% van de stemmen uitgebracht binnen het Brusselse Hoofdstelijk Gewest. Dat is (maar) 0,03% meer dan de N-VA die 2,62% van de stemmen haalt voor het federaal parlement in Brussel.

Een verdere exploratie laat zien dat de Vlaamse stemmen vooral uit de Noord-Oostelijke rand van Brussel komen, het dichtst tegen het Vlaams gewest aan, dus met inbegrip van de draken- of inktvisvorm van Brussel stad zelf. In Ganshoren, met 5,79% en Sint-Agatha-Berchem met 4,02% haalt Open-Vld haar hoogste scores. Maar ook Koekelberg en Evere en in zekere mate Sint-Pieters-Woluwe  en Anderlecht dragen bij tot het succes van Open-Vld. Open-Vld, is, en dat mag misschien enige verwondering wekken, op Sint-Pieters-Leeuw na, geen zaak van het rijkere Brussels Zuiden. Tabel uitslagen per gemeente Vlaamse partijen

N-VA - 2,62% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

N-VA volgt het patroon van de andere Vlaamse partijen in Brussel. Als verder het kaartje van het Vlaams Belang aan de orde komt zien we ook hier de opruimactie van de N-VA tav het Vlaams Belang en dus ook in de gemeenten die traditioneel de Vlaamse stemmen leveren, met nu Sint-Agatha Berchem aan kop met 5,45% en Anderlecht 3,87% meer uitgesproken aanwezig.  Tabel uitslagen per gemeente Vlaamse partijen

Sp.a - 2,01% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Op een lager stemmen niveau, 2,01% van de in Brussel uitgebrachte stemmen, haalt de Sp.a z'n stemmen uit de migratieas én de Vlaamse 'enclave' in Noord-Oost-Brussel, een spook dat op haar bezem over Brussel waart (waakt?), of haar bliksems laat vallen, of als een Beer, die, zoals in Berlijn de stad omarmt, als een bleke weerspiegeling van het communisme dat als een spook door Europa waarde, nog door Marx geschreven op een tafeltje op de Grote Markt in Brussel. Tabel uitslagen per gemeente Vlaamse partijen

CD&V - 1,66% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Hetzelfde beeld als Open-Vld, maar voor CD&V slechts 1,66% van de in Brussel uitgebrachte stemmen. Tabel uitslagen per gemeente Vlaamse partijen

Vlaams Belang - 1,05% - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

N-VA en Vlaams Belang zijn een duplicaat van hun recruteringsbasis, alhoewel deze voor alle Vlaamse partijen erg gelijklopend is. Zoals voor N-VA zijn ook Sint-Agatha-Berchem met 1,88% en Anderlecht met 1,87% van de stemmen de sterkste gemeenten. Tabel uitslagen per gemeente Vlaamse partijen

In Brussel Deze Week van 28/05/2014 verscheen een interessante grafiek over de gewestverkiezingen:

De steile afgang van het Vlaams Bolk/Belang en de beperkte recuperatie door het N-VA van Vlaams Belang stemmen geeft aan dat die blijkbaar elders een onderdak hebben gevonden. Voor de federale verkiezingen komt de N-VA juist onder de Open-Vld terecht, daar is de recuperatie dus groter, maar in tegenstelling tot Vlaanderen heeft het Nationalistische discours in Brussel veel minder weerklank bij de 'Vlamingen' dan in het Vlaams gewest. Zonder Vlaamse Brusselaars geen onafhankelijk Vlaanderen, (wie heeft dat weer gezegd?) en dan zit het er niet goed uit voor 'Vlaanderen'.

3. Vergelijking Franstalige en Vlaamse partijen (op Groen en PVDA+ na, die bij de Franstalige partijen zijn meegeteld).

3.1. Vlaamse Partijen
- Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Jette blijven de steunpunten voor het sprokkelen van Vlaamse stemmen, naast Anderlecht en Brussel die wat aantal betreft grotere gemeenten zijn en relatief meer stemmen aandragen. Buiten Sint-Pieters-Woluwe is het Brusselse Zuiden niet op het Vlaams appel. Tabel uitslagen per gemeente totaal Franstalige en Vlaamse partijen

3.2. Franstalige Partijen - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Het spiegelbeeld van vorige tabel maar met de hoge waarden voor % stemmen op Franstalige partijen wat meer uit de verf, Watermael-bosvoorde aan kop voor Vorst en Ukkel. Tabel uitslagen per gemeente totaal Franstalige en Vlaamse partijen

4. Radicaal Links samengenomen - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Gezien de kleine impact van de kleinere linkse partijen naast PTB-GO!*PVDA+ is het beeld gelijklopend met deze laatste, dwz Sint-Gilis, Molenbeek, Schaarbeek en Elsene als dragende kracht. De Vlaamse enclave is niet radicaal links, maar daarvoor dient allicht een oplossing gezocht om tweetalige lijsten in te kunnen dienen in Brussel. Tabel uitslagen per gemeente Radicaal Links met PTB/PVDA ea

5. En wat met klassiek Links en Rechts?

5.1. Linkse verzameling (PS, Sp.a, Ecolo-Groen, de helft van cdH en CD&V, Radicaal Links samen) - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Sint-Joost, Sint-Gillis en Sint-Jans-Molenbeek zijn de steunpunten voor de klassiek Linkse verzameling, met Brussel en Elsene als bruggenhoofd in het Brussel Zuiden. De 4 gemeenten met veel Vlaamse stemmen, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg en Jette en ook Evere, zijn eerder aan de rechterzijde te citeren, ondermeer door de stemmen voor Open-Vld, N-VA en VB.

5.2. Verzameling 'Rechts'-socio-economische partijen - Op de kaart klikken voor een vergroting, terug klikken om terug te keren.

Opnieuw een spiegelbeeld met enkele duidelijke accenten, zowel in de Vlaamse 'enclave' in het Noord-Oosten als in de twee Woluwes aan de Westrand, Oudergem en Ukkel. Vorst en Elsene hebben een links kantje zodat in feite het Brusselse Zuiden meer een verbrokkeling dan homogeniteit laat zien wat sociaal-economische partijkeuzen betreft.

Kleurt de toekomst van Brussel rood wat socio-economisch beleidsperspectief betreft?

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen, graag een RE met melding: uitschrijven aub