BuG 172 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  24 oktober 2012
 
{Rechts + Extreem Rechts} fors op de retour in Vlaanderen
 
{VB+N-VA} scoort in 2012 6,29% minder dan {VB+N-VA+LDD}
in 2010
{VB+N-VA} scoort in 2012  nog 2,61% minder dan {VB+N-VA} in 2010
 
CD&V met +4,16% grote winnaar verkiezingen 2012 tegenover 2010
PVDA+ sterk door  Antwerpse allochtonen  en  hoofddoekstemmen
En nog dit: de
Burgemeester van Antwerpen door Kafka en Uyterhoeven
 
Uitslagen op kantonaal, arrondissements, provinciaal niveau in
Tabel 1 Uitslagen alle partijen in aantal en in % 2010 en 2012
Tabel 2 Rechts + Extreem Rechts 2010 vergeleken met 2012
Tabel 3: Hulptabel:
Kieskantons en haar gemeenten              
 

BuG 172 on-line   Printversie (7p)

Jan Jambon moet niet panikeren, speciaal voor hem wordt de vergelijking gemaakt op kantonaal, arrondissementeel, provinciaal en gewestelijk niveau tussen de verkiezingen van 2012 en 2010. Is N-VA, samen met ander Rechts en Extreem Rechts (RER) de grote winnaar van de verkiezingen 2012 in vergelijking met 2010 of zijn ze, zoals blijkt, samengenomen met ander Rechts en Extreem rechts, de grote verliezer? Het is dat laatste, ook al wordt dit door media en observatoren niet opgepikt, of heeft men de gegevens niet. Nu wel.
 
N-VA: even grote vis uit opdrogende vijver
 
Eerder dan de uitslag van de N-VA interesseert ons hier de globale score van extreemrechts en rechts, het populisme 'inbegrepen'. Het effect van de 'communicerende vaten' wordt hierdoor uitgeschakeld en er kan nagegaan of het draagvlak voor Extreem Rechts (VB) en Rechts (N-VA en LDD) in Vlaanderen (nog) boomt of in feite, nu in z'n geheel, al op de terugweg is. In deze vijver heeft de N-VA de grootste vis omhoog getrokken en aan kant gekregen, alhoewel maar even groot als in 2010, maar de vijver is wel, zoals de Russische meren, aan het opdrogen. Daarbij is de flank van de christelijke arbeidersbeweging langs de CD&V zich terug serieus aan het versterken.
 
Het oorlogsverleden van Riemst
 
In tegenstelling tot wat vele observatoren zouden denken of wat in hun euforie en enthousiasme de Vlaams-nationalisten vertellen maakt Rechts geen goede beurt. Vlaams Belang en N-VA samen gaan -6,29% in het verlies (% op het aantal geldige stemmen) t.a.v. van de uitslag in 2012, VB, N-VA en LDD samen. In het kanton Riemst is deze teruggang zelfs 12,17%, ondanks de populariteit van Jan Peumans, m'n studiegenoot aan de unief en oud-burgemeester van het geboortedorp van m'n vader, m'n roots liggen, jawel, in Riemst. Het oorlogsverleden laat Riemst niet los.
M'n tante van 95 uit Riemst zei me vorige week nog: "de 'zwarten' komen hier niet over de vloer om  m'n stem te vragen, ze weten dat ze hier niets te zoeken hebben" en dan heeft ze het over de N-VA..
 
Welke uitslagen worden met elkaar vergeleken in 2010 en 2012?
 
2010: de stemmenpublicatie van de federale verkiezingen in 2010 gebeurt op kantonniveau en deze zijn dus perfect vergelijkbaar met de uitslagen op kantonniveau van de gemeenteraadsverkiezingen. Brussel-Halle-Vilvoorde was in 2010 nog niet gesplitst maar dat verandert niets aan het aantal stemmen dat in 2010 is uitgebracht, enkel de kans dat men op Vlaamse partijen zou/zal stemmen verhoogt door de splitsing hetgeen een bonus kan opleveren voor de 'Vlaamse' partijen, maar deze bonus is alleszins niet zichtbaar in het resultaat in Vlaams-Brabant en de rand.
 
2012
: De uitslagen voor de provincie worden opgeteld voor alle gemeenten die tot een bepaald kanton behoren. Hierbij wordt aangenomen dat de stem van een kiezer voor de provincie, minder dan de gemeenteverkiezing zelf, 'besmet' is door de specifieke situatie in de gemeente. Dat blijkt al uit het simpel naast mekaar leggen van de uitslag in de gemeenteraadsverkiezing en deze voor de provincie, waarbij dikwijls moeilijk een lijn te trekken is tussen de stemmentransfers. Daar gaan we hier niet op in. Het stemmenaantal voor elke partij wordt samengeteld op kantonniveau en het % wordt berekend t.a.v. het totaal van de geldig uitgebrachte stemmen voor de provinciale verkiezingen voor alle gemeenten van een kanton samen.
 
Welke gemeenten in de kieskantons, zie tabel Kieskantons en haar gemeenten
 
Voor sommige kantons valt de uitslag (quasi) samen met de gemeenteuitslag. Antwerpen en Zwijndrecht vormen het kanton Antwerpen.  Ook voor kanton Mechelen (Mechelen en Willebroek) en enkele Kantons die maar uit 1 gemeente bestaan, zoals Gent bv, kan de vergelijking feitelijk op gemeenteniveau gebeuren.
  
1. CD&V de grote winnaar in 2012 in vergelijking met 2010
 
Beke en de CD&V hadden geen verhaal, maar de kiezer heeft voor de CD&V het verhaal ingehaald, met dank aan de christelijke arbeidsbeweging die de CD&V weer op de kaart zet. Meer en meer leden en militanten van de christelijke arbeidersbeweging beseffen dat mede de CD&V de beste garantie vormt voor het behoud van de sociale zekerheid (voor de beroepsbevolking), de bestaanszekerheid (voor de bevolking zonder inkomen uit de sociale zekerheid) en de inkomenszekerheid (de tegemoetkomingen voor de gehandicapten) van de bevolking. Ook beseft de CD&V meer dan vroeger, dat de kieslijst de bevolking dient te weerspiegelen. In Mechelen bv waren 8 van de 43 kandidaten allochtonen, dwz 19% terwijl het aantal stemgerechtigde allochtonen in Mechelen 22% bedraagt. Zij hebben zich in Mechelen kunnen handhaven wat na de Barnumcampagne van Somers al een prestatie is. In Antwerpen was de CD&V als 'religieuze' partij gebonden aan de socialisten zodat zij niet rechtstreeks de aanspraak op de allochtone (moslim)bevolking hebben kunnen maken, tot groot verdriet van Lanjri die misschien wat feller van zich af had mogen bijten. Nu is de PVDA met een gedeelte van haar stemmen gaan lopen. Ze moet in Borgerhout maar toetreden, mede namens de christelijke arbeidersbeweging, tot de 'progressieve' coalitie.
   

Verkezingen Verschil federaal 2010 en provinciaal 2012
NIS-Code Gemeente, kanton, arrondiss., prov., gewest VB+NVA
+LDD
PVDA+ Open vld Spa Groen Spa + Groen CD&V
02000   G VLAAMS GEWEST -6,29% 0,71% 0,93%       4,16%
10000      P ANTWERPEN -2,39% 1,36% -0,92% -1,49% 1,57%   1,23%
70000      P LIMBURG -9,36% 0,54% 2,02%     2,85% 8,67%
40000      P OOST-VLAANDEREN -8,26% 0,48% 1,93% -1,45% 1,68%   4,39%
22999      P VLAAMS-BRABANT -5,77% 0,37% 2,88% -0,45% 2,48%   4,56%
30000      P WEST-VLAANDEREN -7,71% 0,47% -0,16% 0,65% 1,16%   4,57%

  
Voor de Spa en de Groenen is een vergelijking op Vlaams niveau niet mogelijk omdat Spa en Groen in Limburg gezamenlijk zijn opgekomen. Groen tekent apart 1ŗ 2 % winst op. De Spa laat in 3 provincies van haar pluimen, niet in Limburg waar ze samen met Groen en in West-Vlaanderen apart de meubelen redt. De PVDA+ gaat met 0,71% vooruit van 1,36% naar 2,06% en rondt voor de eerste maal in haar geschiedenis de kaap van de 2%, vooral als gevolg van haar uitslag in Antwerpen stad. VLD boekt een kleine % winst.
 
2. Het draagvlak voor Rechts populisme en extreem rechts droogt fors op
 

Wouter Beke is niet vies van al of niet gewilde controversiŽle uitspraken die uiteindelijk altijd op hun pootjes komen. Dat moet je kunnen. Zo bestond hij het te zeggen dat het enkele verkiezingen duurt of zal blijken of de N-VA zich weet te 'verankeren' en hij kijkt daarbij naar de toekomst. Hij vergat evenwel naar 2010 te kijken, toch het absolute succesjaar voor N-VA die maar al te goed wist dat het moeilijk zou zijn om dat resultaat nog eens te herhalen. Uit de vergelijking met 2010 blijkt dat NV-A zelf lichtjes groeit, vooral dan (zoals de PVDA+) omwille van de strijd in Antwerpen. Behoudens in West-Vlaanderen staat de N-VA in alle andere provincies in het verlies.
 
Doordat de N-VA vooral teert op de overloop vanuit het Vlaams Belang en ook vanuit LDD moet de evaluatie gemaakt worden voor gans het Rechts + Extreem-Rechtse draagvlak, en dat stort zowat ineen, nl voor gans Vlaanderen -6,29% met uitschieters in Limburg (-9,36%),  Oost-Vlaanderen (-8,26%),  West-Vlaanderen  (-7,71%) maar ook -5,77% in Vlaams-Brabant (de randgemeenten)  en zelfs de provincie Antwerpen laat in haar ziel kijken met -2,39% voor Rechts+Extreem Rechts.
 

Resultaat (extreem) rechts Verschil fed. 2010 en provinciaal 2012
NIS-Code Gemeente, kanton, arrondiss., prov., gewest Vlaams Belang N-VA LDD VB+N-VA
+LDD
VB+
N-VA
02000   G VLAAMS GEWEST -3,36% 0,75% -3,68% -6,29% -2,61%
10000      P ANTWERPEN -5,29% 5,18% -2,29% -2,39% -0,11%
70000      P LIMBURG -3,72% -2,75% -2,89% -9,36% -6,47%
40000      P OOST-VLAANDEREN -3,03% -2,04% -3,19% -8,26% -5,07%
22999      P VLAAMS-BRABANT -2,75% -0,39% -2,63% -5,77% -3,14%
30000      P WEST-VLAANDEREN -1,36% 1,32% -7,67% -7,71% -0,04%

 
Zelfs wanneer LDD niet meegeteld wordt, een aantal komen en gaan naar andere dan rechtse partijen, dan blijft het saldo voor  Rechts + Extreem-Rechts negatief in alle provincies voor N-VA en Vlaams Belang samen, en dat is voor beiden een veeg teken.
 
Beide tabellen hierboven zijn te exploreren tot op kantonaal en arrondissementeel niveau langs Tabel 1:
Uitslagen alle partijen in aantal en in % 2010 en 2012. Bij wijze van voorbeeld hieronder een uitprint van de resultaten op kantonaal en arrondissementeel niveau voor de provincie Antwerpen en Halle-Vilvoorde met ondermeer de rand.
 

Resultaat verkiezingen Federale 2010 en provinciale 2012
NIS-Code Kanton, arrondissement, provincie en gewest VB+NVA
+LDD
PVDA+ Open vld Spa Groen Spa + Groen CD&V
02000   G VLAAMS GEWEST -6,29% 0,71% 0,93%       4,16%
10000      P ANTWERPEN -2,39% 1,36% -0,92% -1,49% 1,57%   1,23%
11000         A ANTWERPEN -1,12% 2,08% -1,22% -1,28% 1,39%   -0,51%
11002                K ANTWERPEN 0,66% 3,97% -1,92% -1,14% 1,10%   -3,50%
11002                K ANTW. +BUZA              
11005                K BOOM -2,07% 0,71% -1,55% -0,28% 1,43%   2,00%
11009                K BRECHT -5,96% 0,21% -0,64% -0,40% 0,72%   4,96%
11023                K KAPELLEN -2,49% 0,16% 0,47% -1,67% 1,15%   1,47%
11024                K KONTICH -0,57% 1,02% -1,56% -1,98% 3,16%   0,12%
11054                K ZANDHOVEN -3,31% 0,33% 0,02% -1,70% 1,67%   2,16%
12000         A MECHELEN -3,86% 0,82% -0,34% -1,58% 1,47%   2,57%
13000         A TURNHOUT -3,90% 0,29% -0,75% -1,86% 2,06%   3,74%
70000      P LIMBURG -9,36% 0,54% 2,02%     2,85% 8,67%
40000      P OOST-VLAANDEREN -8,26% 0,48% 1,93% -1,45% 1,68%   4,39%
22999      P VLAAMS-BRABANT -5,77% 0,37% 2,88% -0,45% 2,48%   4,56%
23000         A HALLE-VILVOORDE -3,91% 0,28% 3,38% 0,89% 3,24%   4,75%
23002                K ASSE -6,77% 0,19% 6,82% -1,10% 2,39%   5,70%
23027                K HALLE -1,62% 0,24% 1,33% 2,00% 4,16%   4,81%
23050                K MEISE -3,01% 0,33% 1,76% 2,38% 3,79%   2,71%
23088                K VILVOORDE -4,68% 0,30% 2,75% 3,10% 2,77%   5,47%
23094                K ZAVENTEM -1,96% 0,43% 4,47% 0,36% 4,22%   1,49%
23104                K LENNIK -5,20% 0,18% 0,49% -1,47% 1,56%   9,70%
24000         A LEUVEN -7,93% 0,48% 2,31% -1,99% 1,60%   4,34%
30000      P WEST-VLAANDEREN -7,71% 0,47% -0,16% 0,65% 1,16%   4,57%

 
3. Antwerpen stad kleurt wel degelijk zwart

 
Het draagvlak voor Rechts + Extreem-Rechts (RER in de tabel) op arrondissementeel vlak in Antwerpen valt met -1,12% terug. Enkel het kanton Antwerpen (in feite de stad Antwerpen + Zwijndrecht) laat een lichte stijging met +0,66% zien. Dat is evenwel voldoende om 28 zetels van de 55 te halen en Antwerpen zwart te maken. Of de coalitie zwart zal zijn moet blijken maar als alle andere partijen na dagen of weken onderhandelen neen zeggen zal er voor De Wever misschien niets anders opzitten en zullen de anderen de schuld krijgen. N-VA is niet voor niets niet akkoord geweest met het cordon sanitaire. Het groot verdriet van Janssens ging o.i. niet zozeer over het verlies van de stadslijst maar om het feit dat allen samen buiten VB en N-VA geen 28 zetels behaald hebben anders zat De Wever al in zak en as omdat hij, zoals in vele andere gemeenten, te maken zou gekregen hebben met een 'tegencoalitie'. Maar misschien zit hij nu nog meer in zak en as. Hij weet beter dan wie ook dat het de laatste kans is voor zwart, of een niet-socialistisch Antwerpen. De toekomst na 2018 zal stralender en kleurrijker zijn dan ooit in Antwerpen, maar dan met een N-VA  op z'n retour en een verschrompeld Vlaams Belang.
 
4. Uitslagen 2012 Rechts-Extreemrechts (RER) op kantonniveau vergeleken met 2010
 
Waar staat Rechts-Extreemrechts (RER) het sterkst in 2012, waar haalden ze meer dan 40%?

Uitslagen en evolutie in aantal en % 2010-2012 per kieskanton
NIS-CODE Verkiezingskantons RER % 2010 RER % 2012 Evolutie RER % Evol. zon-der LDD
11023  K KAPELLEN 56,63% 54,15% -2,49% -0,58%
11054  K ZANDHOVEN 56,11% 52,80% -3,31% -1,08%
11024  K KONTICH 51,92% 51,35% -0,57% 1,41%
13040  K TURNHOUT 50,01% 50,22% 0,22% 2,60%
73109  K VOEREN 61,50% 49,46% -12,04% -10,75%
46003  K BEVEREN 56,00% 48,87% -7,12% -4,21%
13001  K ARENDONK 51,83% 48,57% -3,26% -0,73%
11005  K BOOM 50,44% 48,38% -2,07% 0,33%
12009  K DUFFEL 50,73% 46,84% -3,90% -1,36%
12021  K LIER 48,08% 46,44% -1,63% 1,02%
11009  K BRECHT 52,38% 46,42% -5,96% -3,68%
11002  K ANTWERPEN 45,65% 46,31% 0,66% 2,37%
46020  K SINT-GILLIS-WAAS 52,10% 46,02% -6,08% -2,61%
46021  K SINT-NIKLAAS 50,41% 45,63% -4,78% -1,89%
13025  K MOL 50,49% 45,42% -5,07% -2,50%
13049  K WESTERLO 51,41% 45,39% -6,02% -2,55%
37010  K OOSTROZEBEKE 45,06% 44,83% -0,24% 7,31%
13011  K HERENTALS 49,54% 44,45% -5,09% -1,90%
46025  K TEMSE 52,82% 44,08% -8,74% -5,98%
44019  K EVERGEM 49,42% 43,51% -5,91% -0,40%
41002  K AALST 49,84% 43,44% -6,40% -3,51%
37007  K MEULEBEKE 48,29% 43,01% -5,28% 1,32%
12014  K HEIST-OP-DEN-BERG 45,96% 42,82% -3,14% 0,00%
41048  K NINOVE 49,24% 42,81% -6,42% -3,50%
71004  K BERINGEN 49,85% 42,75% -7,10% -3,82%
36008  K IZEGEM 47,29% 41,91% -5,38% 1,06%
13014  K HOOGSTRATEN 44,65% 41,69% -2,96% -0,41%


In 2012 zijn er nog maar 4 kieskantons waar Rechts+Extreem-Rechts (N-VA + VB) meer dan de helft van de stemmen halen, nl. Kapellen, Zandhoven, Kontich en enigszins verrassend Turnhout. In 2010 waren het nog 14 kieskantons met meer dan 50% score voor Rechts+Extreem-Rechts..

4.1. Waar is Rechts-Extreem-Rechts het meest achteruit gegaan?

In kantons zowat overal gespreid in het land is de achteruitgang van Rechts+Extreem-Rechts meer dan 10% in 2012 in vergelijking met 2010 op kantonniveau. Voor enkele gemeenten speelt de migratie zeker een rol, maar in Limburg als dusdanig is de neergang opvallend, Riemst niet op de laatste plaats.

Uitslagen en evolutie in aantal en % 2010-2012 per kieskanton
NIS-CODE Verkiezingskantons RER % 2010 RER % 2012 Evolutie RER % Evol. zon-der LDD
44072  K WAARSCHOOT 42,66% 26,35% -16,32% -12,76%
24130  K ZOUTLEEUW 40,77% 26,62% -14,15% -9,94%
73107  K MAASMECHELEN 39,67% 26,16% -13,52% -11,29%
42028  K ZELE 45,71% 32,21% -13,51% -10,67%
43002  K ASSENEDE 40,52% 27,71% -12,81% -8,72%
45017  K KRUISHOUTEM 36,29% 23,76% -12,53% -9,28%
38016  K NIEUWPOORT 45,65% 33,13% -12,51% 1,21%
37012  K RUISELEDE 40,28% 28,01% -12,27% -4,62%
33021  K POPERINGE 35,62% 23,35% -12,26% -4,76%
73066  K RIEMST 47,50% 35,33% -12,17% -10,33%
72025  K NEERPELT 43,81% 31,73% -12,08% -9,66%
73109  K VOEREN 61,50% 49,46% -12,04% -10,75%
24033  K HAACHT 45,50% 33,91% -11,60% -8,56%
41018  K GERAARDSBERGEN 42,24% 30,68% -11,56% -8,38%
44011  K DEINZE 41,12% 29,66% -11,46% -7,22%
71016  K GENK 44,95% 33,54% -11,42% -8,89%
36011  K LICHTERVELDE 38,42% 27,18% -11,24% -3,96%
72021  K MAASEIK 45,87% 34,95% -10,92% -8,18%
33011  K IEPER 35,85% 25,00% -10,85% -3,66%
44080  K ZOMERGEM 44,39% 33,76% -10,63% -6,27%
35013  K OOSTENDE 45,88% 35,26% -10,62% 2,27%
42008  K HAMME 48,62% 38,04% -10,58% -7,64%
41027  K HERZELE 45,98% 35,52% -10,46% -7,17%
42025  K WETTEREN 44,52% 34,09% -10,43% -7,20%
71024  K HERK-DE-STAD 45,04% 34,78% -10,26% -7,21%
46014  K LOKEREN 43,41% 33,19% -10,22% -7,37%
44013  K DESTELBERGEN 45,52% 35,30% -10,22% -7,43%
73006  K BILZEN 48,55% 38,44% -10,10% -7,38%

 
4.2. Waar is Rechts+Extreem-Rechts het minst achteruitgegaan?
 
In kanton Antwerpen en Turnhout is er sprake van een lichte vooruitgang van N-VA en VB in vergelijking met de score van N-VA, VB en LDD in 2010. In Zonnebeke is er een status quo. In alle andere kantons is er een achteruitgang met hieronder de achteruitgang in gemeenten tot -6,29%, het gemiddelde voor Vlaanderen. In alle andere kantons, nl. 63 is de achteruitgang groter dan - 6,29%. Dat wil al zeggen dat in sommige kantons, vooral in Antwerpen er een beperkte achteruitgang is maar dat in 2/3 van de kieskantons de achteruitgang van Rechts-Extreemrechts meer dan gemiddeld is, dus zelfs boven de - 6,29% uitkomt.
  

Uitslagen en evolutie in aantal en % 2010-2012 per kieskanton
NIS-CODE Verkiezingskantons RER % 2010 RER % 2012 Evolutie RER % Evol. zon-der LDD
11002  K ANTWERPEN 45,65% 46,31% 0,66% 2,37%
13040  K TURNHOUT 50,01% 50,22% 0,22% 2,60%
33037  K ZONNEBEKE 37,30% 37,31% 0,00% 6,97%
37010  K OOSTROZEBEKE 45,06% 44,83% -0,24% 7,31%
11024  K KONTICH 51,92% 51,35% -0,57% 1,41%
23027  K HALLE 33,15% 31,53% -1,62% 0,46%
36006  K HOOGLEDE 39,92% 38,29% -1,63% 5,61%
12021  K LIER 48,08% 46,44% -1,63% 1,02%
23094  K ZAVENTEM 26,87% 24,91% -1,96% -0,60%
11005  K BOOM 50,44% 48,38% -2,07% 0,33%
45041  K RONSE 35,74% 33,26% -2,48% 0,88%
11023  K KAPELLEN 56,63% 54,15% -2,49% -0,58%
73083  K TONGEREN 34,25% 31,34% -2,91% -0,14%
13014  K HOOGSTRATEN 44,65% 41,69% -2,96% -0,41%
23050  K MEISE 38,74% 35,73% -3,01% -1,05%
12014  K HEIST-OP-DEN-BERG 45,96% 42,82% -3,14% 0,00%
13001  K ARENDONK 51,83% 48,57% -3,26% -0,73%
11054  K ZANDHOVEN 56,11% 52,80% -3,31% -1,08%
12009  K DUFFEL 50,73% 46,84% -3,90% -1,36%
36015  K ROESELARE 42,59% 38,47% -4,12% 2,88%
12025  K MECHELEN 43,78% 39,59% -4,19% -1,93%
23088  K VILVOORDE 39,86% 35,17% -4,68% -2,01%
46021  K SINT-NIKLAAS 50,41% 45,63% -4,78% -1,89%
41081  K ZOTTEGEM 37,91% 33,11% -4,80% -2,06%
13025  K MOL 50,49% 45,42% -5,07% -2,50%
13011  K HERENTALS 49,54% 44,45% -5,09% -1,90%
23104  K LENNIK 40,00% 34,80% -5,20% -2,54%
37007  K MEULEBEKE 48,29% 43,01% -5,28% 1,32%
36008  K IZEGEM 47,29% 41,91% -5,38% 1,06%
44019  K EVERGEM 49,42% 43,51% -5,91% -0,40%
11009  K BRECHT 52,38% 46,42% -5,96% -3,68%
24059  K LANDEN 34,64% 28,65% -6,00% -2,49%
33029  K WERVIK 36,33% 30,32% -6,01% 0,28%
13049  K WESTERLO 51,41% 45,39% -6,02% -2,55%
45035  K OUDENAARDE 34,49% 28,43% -6,06% -3,39%
46020  K SINT-GILLIS-WAAS 52,10% 46,02% -6,08% -2,61%
34003  K AVELGEM 32,46% 26,28% -6,18% 0,07%
24062  K LEUVEN 36,86% 30,65% -6,20% -4,18%
44048  K NAZARETH 37,67% 31,44% -6,23% -3,49%

 
In tabel 2
Rechts + Extreem Rechts 2010 vergeleken met 2012  kan men naar believen sorteren en hierbij differentiŽren naar de samengestelde onderdelen van Rechts+Extreem-Rechts.
 

5. Hebben de migranten weegschaal doen kantelen?
 
Vele factoren bepalen de geschetste evoluties, maar de groeiende aanwezigheid van allochtonen met stemplicht hebben een zichtbare en differentiŽle impact op de uitslagen, ook al in vergelijking met 2010, hetgeen een korte periode is, en dat zal in 2014 meer dan ooit het geval zijn. Niet de strijd om de Vlaamse onafhankelijkheid maar de strijd om de allochtone stem zou wel eens het snijvlak kunnen zijn waarop sommige partijen zich kapot zullen bijten. Sminate in Londerzeel als eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst zal daarbij een aandachtige toeschouwster en medespeelster zijn.
 
6. Een burgemeester met hoofddoek in Antwerpen?
 
Het in the picture stellen van heren en dames die de mobilisatie tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen getrokken hebben, heeft voor de PVDA+ geloond. Dat het paternalistisch zou zijn hen in dit succes te loven, is enigszins denigrerend voor het maternalisme van de hoofddoekendames, -moeders en -grootmoeders. In Antwerpen zijn de suffragettes heruitgevonden wat het uitbrengen van een militante stem betreft en de PVDA+ gaat er in voorop.
Wat moois heeft Antwerpen nog meer in petto? Een burgemeester met hoofddoek?
 
7. En dan is er nog Kafka en Mark Uyterhoeven

De Burgemeester van Antwerpen, gezien door de bril van Kafka en Mark Uyterhoeven in 2004.

BuG 172 on-line   Printversie (7p)

Tabel 1 Uitslagen alle partijen in aantal en in % 2010 en 2012
Tabel 2 Rechts + Extreem Rechts 2010 vergeleken met 2012
Tabel 3: Hulptabel:
Kieskantons en haar gemeenten              

Jan Hertogen
0487 335 552
www.npdata.be