BuG 73 - Bericht uit het Gewisse 30-08-2007 Printversie (4 p)

Update technische fiche Dienstencheques juli 2007 (zie ook onderaan)
en een Hommage aan Jan Lenssens en Eigen Thuis en de Witte Woede

Binnenlandse Zaken publiceert onwettige 'Statistiek vreemdelingen'
   
Wachtregister asielzoekers wordt ten onrechte toegevoegd aan 'vreemdelingen'
Verbod Rijksregister om wachtregister asielzoekers aan het NIS mee te delen
Aantal asielzoekers in het wachtregister op 3 jaar gedaald met 11,4% tot 85.011 
In Brussels gewest 3-voudig aandeel asielzoekers in vergelijking met bevolking

Linken naar info Rijksregister (Pelfrene) en Verblijf na afwijzing van asielaanvraag (VMC)

De cijferoorlog tussen NIS en DOFI (Binnenlandse Zaken) waarvan sprake in BuG 70 is in feite het onwettig toevoegen van de asielzoekers uit het 'wachtregister' aan de vreemdelingenstatistiek. Op de achtergrond speelt hier allicht ook het wettelijk verbod voor het Rijksregister om cijfers van het wachtregister van asielzoekers over te maken aan het NIS. Voor de wet en dus ook voor het NIS zijn de asielzoekers géén vreemdelingen, zij mogen dus sinds 1/2/1995 niet meer in de vreemdelingenstatistiek voorkomen. Het is dan ook zeer verwonderlijk dat de dienst Vreemdelingenzaken op hun website de extractie van het Rijksregister van 6 augustus 2007 publiceert onder de hoofding 'statistiek van de vreemdelingen' die het totaal van 5 registers omvat: 

1) het bevolkingsregister en 
2) vreemdelingenregister, de registers waartoe het NIS zich wettelijk moet beperken voor opmaak van de officiële bevolkings- en vreemdelingenaantallen, 
3) het register van ambtenaren van de Europese Unie 
4) de geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE en tenslotte 
5) het wachtregister van de asielzoekers. 

Het verschil tussen de cijfers DOFI (Binnenlandse Zaken) en NIS verklaard

Npdata berekende het verschil tussen NIS en DOFI-cijfers voor augustus 2007 op 73.734
, verschil dat in hoofdzaak voortkomt uit de toevoeging onterechte door Binnenlandse Zaken van het wachtregister asielzoekers aan de vreemdelingenstatistiek. Het wachtregister van de asielzoekers bedroeg op 1/1/2006 85.011 personen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar gezien de instroom van asielzoekers in 2006 met 4.370 gedaald is tot 11.587 en voor de eerste 7 maanden 2007 6.352 bedraagt. Men kan er tevens van uitgaan dat de uitwijzingen de laatste 20 maand in hogere mate uitgevoerd zijn.

Evolutie aantal asielzoekers in het wachtregister per gewest

Vanaf 1 februari 1995 wordt het wachtregister van asielzoekers niet meer in de vreemdelingenbevolking opgenomen. Tussen 1997 en 2001 is er een forse aangroei geweest van 20.352 tot 88.386 asielzoekers die nog 'in afwachting' waren van hun erkenning, hun beroep, regularisatie of uitwijzing en die in een gemeentelijk wachtregister ingeschreven waren.
  
    

Wachtregister asielzoekers in het Rijksregister 1997-2006, op 1/1

Gewest

Vlaams

Brussels

Waals

België

1997

7.424

7.083

5.845

20.352

1998

6.511

8.136

4.181

18.828

1999

11.939

17.438

4.119

33.496

2000

25.464

35.331

7.904

68.699

2001

37.704

39.285

11.397

88.386

2002

43.670

31.703

16.218

91.591

2003

42.761

34.855

18.061

95.677

2004

38.803

26.310

18.059

83.172

2005

41.780

28.592

20.547

90.919

2006

38.359

27.293

19.359

85.011

% 2006

45%

32%

23%

100%

Bron: Edwin Pelfrene, studiedienst Vlaamse Regering,

 

zoals gepubliceerd in Vrind 2006

 

 

   


Tussen 2001 en 2003 is er een verdere stijging geweest van asielzoekers in het wachtregister tot 95.677 om daarna af te nemen tot 85.011 in 2006. Op drie jaar tijd is het aantal asielzoekers in het wachtregister dus gedaald met 11,4%. Asielzoekers die erkend of geregulariseerd worden verhuizen naar het bevolkings- of vreemdelingenregister, afgewezen asielzoekers die effectief het land verlaten of na controle niet meer woonachtig zijn op het adres in de inschrijvings- of verblijfsgemeente, worden uit het wachtregister geschrapt. De nieuwe asielzoekers worden toegewezen aan een gemeente die hen in het wachtregister inschrijft. De asielzoeker is niet verplicht in de gemeente te verblijven maar deze dient wel in te staan voor de kosten bij verblijf in een andere gemeente.


In Brussels gewest 3-voudig aandeel asielzoekers in vergelijking bevolking

32%
van de 85.011 asielzoekers in 2006 zijn ingeschreven in het wachtregister in een van de 19 Brusselse gemeenten, in het Vlaams gewest is dat 45%, beduidend minder dan het aandeel van het Vlaamse gewest in de Belgische bevolking. Tussen 2001 en 2006 is er een meer gelijke spreiding tussen de gewesten gekomen omdat ondermeer het aandeel van het Waalse gewest verhoogd is tot 23% van de asielzoekers in 2006.

Vraag om gegevens aan Binnenlandse Zaken en het Rijksregister

Npdata heeft de vraag gesteld aan de ICT-verantwoordelijke van de Dienst Vreemdelingenzaken en Binnenlandse Zaken
en aan de verantwoordelijke externe relaties op het Rijksregister om een overzicht op bepaalde datum te krijgen van de EU-ambtenaren en gepriviligeerden van de NATO en de SHAPE alsmede van het wachtregister asielzoekers per nationaliteit en per gemeente, gezien deze cijfers reeds (impliciet) gepubliceerd zijn op de site van vreemdelingenzaken en langs De Standaard van 08-08-2007 en een Belga-bericht in de media publiek gemaakt. 

En kan een geïnspireerd oud- of nieuw verkozen parlementslid, liefst uit een democratische partij, eens de vraag stellen aan de nog te benoemen minster van binnenlandse zaken, naar het wachtregister asielzoekers per nationaliteit en gemeente van 1995 tot nu, en meteen ook maar naar de EU-ambtenaren en het NATO en SHAPE-personeel dat niet in de bevolkings- of vreemdelingenregisters voorkomt?
 
Wanneer krijgt ook het NIS mededeling van het wachtregister van asielzoekers?

Wanneer kan het NIS ook een statistiek aanmaken van alle inwoners van België, mét inbegrip van de asielzoekers in de wachtregisters. Of gaat het toch om een concurrentie of 'oorlog' om de cijfers tussen NIS en Binnenlandse Zaken? Of spelen er nog andere 'historische' redenen om het cijferverbod asielzoekers voor het NIS te verklaren? Misschien kan de nieuwe regering deze anomalie voor eens en altijd de wereld uithelpen?
  
Linken naar verdere info over het
Rijksregister en het verblijf asielzoekers na afwijzing van de asielaanvraag (VMC).
 
Jan Hertogen, socioloog

______________________

Bijlage dienstencheques

Aankoop dienstencheques juli 2007 op vakantieritme
Met 4.383.855 cheques in juli hoogste ingifte ooit van cheques bij ACCOR
Technische fiche juli 2007

Dienstenchequesoverzicht 2006-juli 2007 (Bron RVA)

Maand/

Aankoop

Gebruik

Gebruikers

Onderne-

jaar

 

 

cumul

mingen

jan/06

2.679.348

2.206.564

263.775

1.119

feb/06

2.470.501

1.893.360

275.284

1.157

mrt/06

2.801.232

2.659.733

288.500

1.176

apr/06

2.509.686

2.333.615

301.715

1.196

mei/06

2.909.896

2.657.626

314.931

1.215

jun/06

3.037.439

2.720.295

328.840

1.252

jul/06

2.513.859

2.763.696

342.748

1.289

aug/06

2.861.057

2.521.428

358.108

1.271

sep/06

3.374.258

2.527.689

375.315

1.356

okt/06

3.592.121

3.259.253

392.395

1.398

nov/06

3.674.219

3.283.737

407.461

1.450

dec/06

3.497.096

3.296.923

392.395

1.398

jan/07

4.076.315

4.212.002

433.561

1.465

feb/07

3.736.831

3.241.353

447.225

1.490

mrt/07

4.186.638

3.796.227

463.016

1.542

apr//07

4.254.435

3.566.249

477.939

1.511

mei/07

4.379.411

4.033.235

492.862

1.479

jun/07

4.676.499

4.118.299

509.358

1.503

jul/07

3.971.093

4.383.855

523.484

1.564