BuG 70 - Bericht uit het Gewisse 08-08-2007 Printversie (4 p)

Binnenlandse Zaken schudt  73.734 vreemdelingen uit haar mouw
na de 41.341 spookBelgen die Dewael uit zijn hoed toverde vůůr de verkiezingen

of
de cijferoorlog tussen FOD Binnenlandse zaken (DOFI) en FOD Statistiek (NIS)

Het on-line kraantje van Binnenlandse Zaken op het Rijksregister
 
Het stond er aan te komen. De cijferoorlog tussen het NIS en Binnenlandse zaken wordt nu met open vizier gevoerd. Beiden beroepen zich op het Rijksregister om vreemdelingencijfers tot op lokaal niveau ter beschikking te stellen van politiek, pers en publiek. Het NIS neemt zijn tijd om de gegevens 'uit te kuisen' weliswaar sneller dan vroeger, maar met een half jaar vertraging op Binnenlandse zaken. NIS levert gecontroleerde en gevalideerde gegevens die de daaropvolgende maanden alsmaar gedetailleerder ter beschikking komen. Het is op deze cijfers (en uitsluitend op deze cijfers) dat npdata altijd voortgegaan is, ook al lagen de Binnenlandse zaken-cijfers al een paar jaar zomaar voor het rapen op het internet. Eigenaardig dat daar nu pas massaal naar teruggegrepen wordt.
  
Het verschil tussen het online Rijksregister van Binnenlandse Zaken op 7/08/07 en het NIS-cijfer op 1/1/06 is 125.281 vreemdelingen en 93.416 vergeleken met het NIS-cijfer op 1/1/07. Wanneer we de NIS-tendens van 1/1/06 tot 1/1/07 doortrekken tot 7/8/07  dan telt Binnelandse Zaken op 07/08/07 minstens 73.734 vreemdelingen mťťr dan het voorzienbaar equivalent cijfer van het NIS, dat is 7,7% meer dan het door de NIS getelde aantal.  Deze oefening is volledig gerechtvaardigd omdat de evolutie op jaarbasis +31.688 is bij het NIS (van 1/1/06 tot 1/1/07) en bij het Binnenlandse Zaken maar +21.506 (van 7/8/06 tot 7/8/07). 
  
   

Aantal vreemdelingen volgens NIS en DOFI

Meting op

NIS (1)

Binnenlandse

 

 

Zaken (DOFI)

01-01-2005

870.862

 

01-01-2006

900.473

 

01-08-2006 (2)

 

1.004.071

01-01-2007

932.161

 

07-08-2007 (3)(4)

951.843

1.025.577

Evol 2006-2007

31.688

21.506

Verschil NIS-DOFI: 73.734 vreemdelingen op 7/8/07

(1) NIS website:

Loop van de bevolking

(2) DM 8-8-2007

 

 

(3) Dofi website:

Statistiek DOFI

(4) Dit is een berekend cijfer voortgaande op de trend

NIS tot 7/8/07 die hoger ligt dan het DOFI en dus

een maximum-cijfer is.

 

 

    
Het kraantje van Binnenlandse Zaken wordt op een op andere wijze rechtstreeks op het Rijksregister aangesloten zodat de dag zelf nog gegevens kunnen afgetapt worden van vreemdelingen die nog maar pas de grens zijn over gestoken en geregistreerd in een gemeente of die juist hun belgwordingspapieren hebben toegekregen. De registratie op gemeentelijk niveau wordt als het ware on-line onmiddellijk aan de goegemeente in BelgiŽ bekendgemaakt.
  
Alles staat of valt natuurlijk met de accuraatheid waarmee gemeenten hun gegevens noteren, checken en doorgeven aan het rijksregister. Houden zij al rekening met vreemdelingen die niet meer op het adres wonen en later 'ambtelijk geschrapt' zullen worden. Het NIS zal daarbij ook na gaan of een vreemdeling maar ťťnmaal geteld wordt door de gegevens van alle gemeenten naast mekaar te leggen. Want sommige gemeenten zijn er sterk in de uitgeschreven vreemdelingen maar laattijdig door te geven, en die blijven dan in de bak van het Rijksregister steken. Evenzeer is het de vraag of de Belgwordingen van vreemdeling consequent doorgegeven worden aan het Rijksregister, want als de gemeenteambtenaar dit niet doet dan zitten er natuurlijk te veel 'vreemdelingen' in het 'on-line' Rijksregister. Zo zal dus blijken dat er, na telling en controle door het NIS, 73.734 vreemdelingen 'teveel' vreemdelingen in het Rijksregister gezeten hebben op 07/08/07, maar die nu wel, met goedkeuring van Binnenlandse Zaken als 'spook'vreemdelingen mee de media halen.
     
Neem de proef op de som
  
De Standaard van 8/8/07 boort nu samen met andere kranten deze publieke en 'officiŽle' bron grondig aan om zeer gedetailleerde cijferreeksen per gemeente, arrondissement en nationaliteit vrij te geven. Het laat toe eens na te gaan wat het verschil is met de even 'officiŽle' maar grondig gecontroleerde NIS-cijfers die npdata per gemeente en nationaliteit voor 2006 heeft gepubliceerd, en die vooralsnog voor alle landen enkel langs npdata op het internet beschikbaar zijn. Daartegenover kan men de DOFI gegevens 2007 zetten: elkeen kan zo nagaan wat de 'logica' is van de evolutie per nationaliteit op gemeentelijk vlak en van de zorgzaamheid waarmee elke gemeente haar vreemdelingenregister bijhoudt.

Voor Antwerpen bv telt het NIS op 1/1/06  59.332 vreemdelingen en het jaar voordien 54.874. Het DOFI en de kranten melden op 7/8/2007 in Antwerpen 75.323 vreemdelingen of een stijging met 15.991 of +27% tav de NIS-cijfers op 1/1/06 en dit op amper 19 maanden tijd. Is dat het vreemdelingeninvasie waar het VB als zo lang van droomt? Dan zijn de vreemdelingen die nieuwe Belg geworden zijn tussen 1/01/06 en 7/8/07 daar nog niet van afgetrokken want die zouden nog bij de 75.323 van Binnenlandse Zaken moeten opgeteld worden.
 
In de cijferdiscussie is vanaf nu dus elke redelijkheid zoek
, en wie refereert naar de door het DOFI gepubliceerde cijfers van Binnenlandse Zaken begeeft zich op glad ijs of is er al doorgezakt. Guy Fransen in De Standaard van 08-08-07, voelt de nattigheid al en vindt dat het "opmerkelijk is dat de algemene directie Statistiek minder dan een miljoen buitenlanders in BelgiŽ telt, en de Dienst Vreemdelingenzaken 1.025.577. Beide instanties steunen zich op het rijksregister".
 
En waar blijven de demografen, die dit probleem al lang genoeg kennen, maar nu voor de collaps van al hun mooie cijfers staan. Gaan zij nu ook klacht indienen tegen Binnenlandse Zaken bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding?
  
De 41.341 spookbelgen van Dewael
  
Elke
'neutrale' observator had al verwonderd gekeken naar de cijfers die Minister Dewael en Binnenlandse Zaken voor de verkiezingen bekend maakte over het aantal  Belgwordingen sinds de veranderde wetgeving: 337.904 Belgwordingen tussen 01/05/00 en 31/12/06. Vergeleken met de NIS-cijfers werden de Belgwordingen door Dewael evenwel met minstens 41.341 personen overschat. Niemand van het kabinet of binnenlandse zaken kon ons (of anderen) vooralsnog enige verklaring geven over deze afwijking t.a.v. de NIS-cijfers.
  

Nationaliteitsverwerving van 1980 tot 31/12/2006 Bron: NIS en Dewael

 

 

Aantal

Bron

1980-1989

128.113

NIS

1990-1999

243.995

NIS

 

1/1/00-30/04/00

6.049

NIS: 1/3 van het aantal van 1999 (1)

 

1/05/00-31/12/06

337.904

Dewael (1/5/2000-31/12/2006

2000-2006 Dewael

343.953

 

 

1/1/00-31/12/06

302.639

NIS-cijfers

Verschil NIS-Dewael

41.314

 

(1) Berekend cijfer om de vergelijking met het NIS-gegeven mogelijk te maken

   
Meer dan een half miljoen Belgwordingen sinds 1988
  
Het NIS komt op 07/08/07 voor de dag met de bevolkingscijfers 2006 en met een interessant materiaal over de Belgwordingen sinds 1988. Het toeval kan hier niet echt spelen. Zij nemen de handschoen op die Binnenlandse Zaken hen toewerpt. Op npdata zijn de Belgwordingen vanaf 1980 tot 2005 per nationaliteit reeds gepubliceerd: globaal voor 1980-1989 wegens geen detail per nationaliteit, vanaf 1990 jaar per jaar en dit voor vreemdelingen , vluchtelingen en het totaal vreemdelingen en vluchtelingen die in deze periodes Belg geworden zijn.
  
Door de vreemdelingen en de Belgwordingen van de laatste 25 jaar samen te tellen wordt een statische aanduiding gegeven van het aantal inwoners van BelgiŽ van vreemde afkomst, zonder al rekening te houden met overlijden, geboortecijfer en emigratie van deze nieuwe Belgen. Het is evenwel een correcte en louter op NIS materiaal gebaseerde aanduiding van de impact van de migratie de laatste 25 jaar in BelgiŽ: zie de samenvattende tabel op Vreemdelingen en nieuwe Belgen 1980-2005 BelgiŽ en Grafiek voor acht nationaliteiten.
  
Vergelijking NIS-cijfers en Binnenlandse zaken per nationaliteit
  
In een gedetailleerde excel tabel op de npdata-site (vanaf deze link te downloaden, met mogelijkheid tot sorteren en selecteren) worden de (gecontroleerde) NIS cijfers van aantal vreemdelingen per nationaliteit op 01/01/06 (de laatst gekende) gezet naast de (niet-gecontroleerde) online-cijfers van Binnenlandse Zaken. Voor bronnen, zie de tabelhoofding. Uiteraard zit er een tijdsverschil in van 19 maanden waarbij immigratie en emigratie plaatsvond en de uitschrijving van vreemdelingen uit het register wegens Belgwording. Toch zijn voor verschillende landen de evolutiecijfers extravagant en omgezet in een evolutiepercentage moeilijk begrijpbaar. 
 
Voor sommige landen dient men zelf na te gaan of de categorieŽn zoals USSR en Rusland bv niet samen dienen genomen. Alle voorkomende landen werden in beide tellingen opgenomen. Ook de erkende vluchtelingen worden vergeleken, zij zijn vermeld met de aanduiding 'herkomst' en cijfercode 2 in de eerste kolom. De gegevens zijn gerangschikt naar dalend  verschil tussen DOFI en NIS. In de laatste kolom wordt het verschil berekend als % tav de NIS-cijfers van 01/01/07.
 
Hierbij de top en de staart van de tabel (bij Aard is code 1 vreemdeling en code 2 vluchteling):
  

Vreemdelingen per nationaliteit volgens NISop 1/1/2006 en DOFI op 7/8/2007 en verschil

Bron:

Vreemdelingen DOFI

NIS op npdata

 

Verschil tav NIS in

Aard

Land

 NIS 1/1/06

 DOFI 7/8/07

 aantal

%

1

Nederland

110.492

122.084

11.592

10%

1

Polen ( Rep. )

18.026

27.558

9.532

53%

1

Frankrijk

120.600

129.457

8.857

7%

1

Congo (Dem. Rep.)

13.454

20.638

7.184

53%

1

RoemeniŽ

7.535

14.274

6.739

89%

1

Rusland ( Federatie van )

5.469

11.867

6.398

117%

1

JoegoslaviŽ (ServiŽ-Montenegro)

7.781

13.765

5.984

77%

1

ArmeniŽ ( Rep. )

1.822

5.936

4.114

226%

1

Iran

1.835

5.390

3.555

194%

1

Bulgarije

3.279

6.140

2.861

87%

1

Kameroen

3.265

5.984

2.719

83%

1

Guinea

1.291

3.828

2.537

197%

1

Irak

745

3.163

2.418

325%

1

JoegoslaviŽ

 

2.326

2.326

 

1

Rwanda /Rep./

1.228

3.514

2.286

186%

1

Turkije

39.664

41.827

2.163

5%

1

AlbaniŽ

2.256

4.362

2.106

93%

1

Angola

1.302

3.164

1.862

143%

1

Duitsland (Bondsrep.)

37.007

38.712

1.705

5%

1

Slovaakse Republiek

1.981

3.675

1.694

86%

1

Kazachstan ( Rep. )

1.182

2.869

1.687

143%

1

Portugal

27.975

29.617

1.642

6%

1

GeorgiŽ ( Rep. )

783

2.366

1.583

202%

1

Bielorusland ( Rep. )

87

1.616

1.529

1757%

1

Algerije

7.481

8.994

1.513

20%

1

Togo

1.082

2.575

1.493

138%

1

Onbepaald

 

1.429

1.429

 

1

OekraÔne ( Rep. )

1.856

3.242

1.386

75%

1

China /Volksrep./

7.452

8.834

1.382

19%

1

Nepal

564

1.925

1.361

241%

1

Afghanistan

1.419

2.750

1.331

94%

 

Ö.

 

 

 

 

2

van Columbiaanse herkomst

62

38

-24

-39%

1

Filippijnen

3.133

3.109

-24

-1%

2

van Khirhistaanse afkomst

26

 

-26

 

2

van Macedonische herkomst

49

18

-31

-63%

2

van IsraŽlische herkomst

37

4

-33

-89%

2

van Syrische herkomst

112

76

-36

-32%

2

van Turkse herkomst

461

424

-37

-8%

2

van Congolese (Republiek)

38

 

-38

 

2

van bosnische herkomst

162

109

-53

-33%

2

van Albanese herkomst

190

135

-55

-29%

2

van Congolese herkomst

860

805

-55

-6%

2

van Burundische herkomst

297

237

-60

-20%

2

van Poolse herkomst

483

423

-60

-12%

2

van Djubouti herkomst

91

 

-91

 

1

Jemen(Dem.Volksrep.)

126

29

-97

-77%

1

Bhutan

371

201

-170

-46%

2

van Afghaanse herkomst

373

155

-218

-58%

2

van Joegoslavische herkomst

1.874

1.300

-574

-31%

2

van Ruandese herkomst

1.915

1.339

-576

-30%

1

Griekenland

16.325

15.667

-658

-4%

1

Belize

983

3

-980

-100%

1

Marokko

80.602

79.607

-995

-1%

2

Vluchtelingen onbepaald

3.386

 

-3.386

 

1

ItaliŽ

175.498

171.542

-3.956

-2%

Totaal

 

900.384

1.025.665

125.281

14%

   
Als beide gegevens met een tijdsverschil van 19 maanden van het Rijksregister komen dan kan men niet anders besluiten dan dat er in het on-line rijksregister of bij degenen die voor de input zorgen in de gemeenten, een hiaat is, waar het NIS allicht veel werk aan heeft om alles om te zetten in consistent materiaal en vergelijkbare historische reeksen.
 
Hertogen Jan
, socioloog