Update vorig bericht nr. 517 van 08/02/2023: in enkele fiches van provincies en partijen zijn correcties aangebracht in de correlatieberekening. De toegestuurde tabellen in de mail van 07/02/2023 zijn dus niet meer up to date, dus enkel voortgaan op bericht 517 online. 'Groen' is toegevoegd aan de inhoudstafel in de tabel alsook het gemeentekaartje voor de CD&V.


BuG 518 - Bericht uit het Gewisse - 11 februari 2023

BuG 518 on-line             Print  Tablet  Smartphone (5p)
 

"Voor een filmpje met de evolutie Vlaams Belang
2012, 2014, 2018 en 2019, klik op het beeld. Zal

Vlaams Belang verdrinken in dezelfde moerassen
waar in 1302 sociale opstanden komaf maakten
met de Franse buitenlandse  bezetter en de met
hen collaborerende patriciersklasse?"

  


Factcheck: laatste omvolkingsmythen doorprikt:
bij groei migratieachtergrond en moslims, minder
geboorten, stabilisatie inkomen/inwoner en minder
criminaliteit, maar 22% van de nieuwkomers
zijn moslim (15% Vlaams gewest), en maar 9%
van inkomende migratie bestaat uit asielvragers.

1. Factchecks 'omvolking'

Interview Doorbraak: "Omvolking is een fascistisch begrip": 22/01/2022
Factcheck 'omvolking' - Migranten ook 'Eigen Volk':
BuG 495 on-line 
Factcheck 'omvolking' of herbevolking?:
BuG 496 on-line 
Factcheck Tom Van Grieken: "Het gaat snel":  BuG 499 on-line 

Factcheck 'omvolking' - Moslims bij nieuwkomers:
BuG 509 on-line
Factcheck 'omvolking' - Criminaliteit:
BuG 511-on-line 
Factcheck 'omvolking' - 'Illegalen": BuG 513 on-line 
Factcheck 'omvolking' - Geboorten -
BuG 518 on-line
Factcheck 'omvolking' - Daling welvaart - BuG 518 on-line

2. Voor de volgende 68 gemeenten, BelgiŽ, gewesten, provincies en de Denderstreek is de fiche met zes grafieken reeds aangemaakt. Voor bijkomende gemeenten of gemeenteclusters, zie info@npdata.be, ze worden dan toegevoegd in deze lijst. Voor de methode en de toelichting zie de inhoud van het bericht hieronder.

BelgiŽ,
Vlaams gewest, Brussels gewest, Waals gewest,
Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Henegouwen, Provincie Luik, Waals-Brabant, Luxemburg, Provincie Namen.

Denderstreek

Aalst, Antwerpen, Beringen, Blankenberge, Boom, Brakel, Brasschaat, Brugge, Charleroi, Denderleeuw, Dendermonde, Dinant, Dison, Elsene, Erpe-Mere, Estampuis, Etterbeek, Eupen, Evere, Ganshoren, Genk, Gent, Grimbergen, Haaltert, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herstal, Jette, Koekelberg, Kortrijk, La LouviŤre, Lebbeke, Lede, Leuven, Liedekerke, Lier, Luik, Machelen, Mechelen, Middelkerke, Namen, Ninove, Oostende, Riemst, Roeselare, Ronse, Saint-Nicolas, Schaarbeek, Schoten, Seraing, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-Woluwe, Tongeren, Turnhout, Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Vorselaar, Willebroek, Zelzate.

3. Factcheck geboortecijfers en groei % moslims

3.1. Verminderende geboortegraad bij stijgend aantal nieuwkomers en moslims in een gemeente.

De 'vruchtbaarheidsgraad' kan op verschillende wijzen berekend worden. Hier wordt vanaf 2001 per jaar nagegaan hoeveel vrouwen van 15-49 jaar in de gemeente wonen en hoeveel kinderen van 0 jaar er in dat jaar ingeschreven zijn in de burgerlijke stand van die gemeente. Het aantal 0-jarigen wordt vermenigvuldigd met 35, de duur dat een vrouw vruchtbaar is, en gedeeld door het aantal. vrouwen 15-49 jaar. Dat geeft een reproductiegetal dat aangeeft hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld ter wereld brengt, voor BelgiŽ leidt deze berekening tot 1,64. Om langs het natuurlijk saldo een bevolking in stand te houden is een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 nodig. Met deze methode kan voor elke gemeente in een tijdsreeks het vruchtbaarheidscijfer berekend worden, onderling vergeleken en aan andere evolutiefactoren afgemeten worden. Het bekomen cijfer (1,64) ligt in de lijn van de gepubliceerde vruchtbaarheidscijfers voor BelgiŽ door Stabel.

Statbel publiceerde ook op 09/02/2023 de laatste geboortestatistieken en evoluties: gemiddelde geboortedaling in 2022 met -2,4% tav 2021. Het is dus op basis van deze globale evolutie al duidelijk dat er geen bevolkingsstijging is, ook al stijgt het aantal moslimvrouwen in de bevolking. We zullen nagaan of een stijging van aantal moslims in een gemeente samengaat met een stijging van de geboorten in deze gemeente, of dat de daling er minder uitgesproken zou zijn. Het aantal geboorten in 2022 laat een lichte daling in het Vlaams Gewest (-1,2%) en het Waals Gewest (-0,6%) zien en een stevige daling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-11,1%) tav het gemiddeld aantal geboorten tussen 2018-2022. En laat Brussel nu juist het gewest zijn met het grootste aantal (bijkomende) moslims.

De beperkte hogere vruchtbaarheid in Brussel hangt samen met de hogere aanwezigheid van vrouwen met een buitenlandse nationaliteit, maar de dynamiek is belangrijker, zelfs in een grootstad met 83;5% inwoners met migratieachtergrond convergeert de vruchtbaarheid in dalen de zin met de andere gewesten.

De Denderstreek, het laboratorium van BelgiŽ ondermeer om de afgang van rechts extreem-rechts mee te maken.

De Denderstreek omvat de gemeenten Aalst, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lebbeke, Lede, Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen en Zottegem. De Denderstreek zal als voorbeeld dienen in de verdere toelichting bij dit bericht. Voor een aantal andere gemeenten zullen gelijkaardige fiches opgemaakt worden, voor de ontbrekende gemeenten zullen deze aangemaakt worden op vraag aan info@npdata.be en toegevoegd worden aan de lijst.

Denderstreek

Ondanks of dankzij de intense verhuis naar de Denderstreek van inwoners met migratieachtergrond is de vruchtbaarheid dalend en lager dan de Belgische, met een dip in het jaar na de covid-19 crisis. Den Buiten zorgt voor 'superdiversiteit' in de landelijke gemeenten en het is een zegen omdat de leegstaande huizen een perspectief op verbouwing krijgen, het sociale leven herneemt, er opnieuw winkels en bankautomaten komen, het openbaar vervoer hersteld wordt, de sociale dienstverlening opnieuw op niveau komt enz. Zie ondermeer de Atlas Superdiversiteit Vlaanderen, opgemaakt door het stedenbouwkundig bureau Atelier Romain, het Kennis≠centrum Gezinswetenschappen van Odisee en de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, zie DS 08/02/2023 Den Buiten wordt superdivers.

Schilde, Schoten en Brasschaat

Het aantal geboorten is stabiel of stijgt licht in gemeenten waar rechts extreem-rechts politiek determinerend is, zoals in Schilde, Brasschaat en Schoten. Is hier sprake van een 'natuurlijke' inhaalbeweging, dit in tegenstelling met de evolutie in gemeenten met een groeiend aantal inwoners met migratieachtergrond?

3.2. Het belastbaar inkomen aan constante prijzen is zoals elders in BelgiŽ licht stijgend, ook in gemeenten met een groei van inwoners met migratieachtergrond.

Om het gemiddeld inkomen voor belastingen per bewoner van een gemeente te kennen, wordt voortgegaan op de door de overheid gepubliceerde gegevens na 2005, met de laatste publicatie voor 2020. Hier zijn alle indexeringen inbegrepen. Wil men tot een reŽle vergelijking komen dienen deze indexeringen geneutraliseerd zodat de vergelijking van het inkomen kan gebeuren aan constante prijzen.

 

Denderstreek

De gemiddelde evolutie voor de Denderstreek valt tot 2015 volledig samen met deze voor BelgiŽ, in 2020, vertraagt ze tav BelgiŽ. De evolutie van inkomen verschilt uiteraard tussen de Dendergemeenten, maar het globale beeld bevestigt dat de sterke instroom van inwoners met migratie-achtergrond, vooral met sub-Saharaanse herkomst en uit Brussel, niet van invloed is op het welvaartspeil in de Denderstreek als dusdanig. Voor het detail van de Dendergemeenten, zie de linken met de lijst van gemeenten bovenaan.

Het is moeilijker na te gaan in welke mate het aantal kinderen de 'noemer' bij de berekening van het belastbaar inkomen per inwoner vergroot zodat de uitkomst, dwz het gemiddeld inkomen relatief lager ligt in gemeenten met een groter gemiddeld kinderaantal in het gezin. Maar deze factor zal minder en minder spelen gezien de dalende vruchtbaarheidsgraad in quasi alle gemeenten.

Het is uitzonderlijk dat het welvaartsniveau daalt in een gemeente, het blijft minstens gelijk ook al is er een groei van inwoners met een lager inkomen, en de vraag blijft wat de toestand zou zijn als er geen instroom zou zijn geweest tav het dalende bevolkingsscijfers en de groei van de leegstand in een gemeente. De migratie en haar nakomelingen zijn de waarborg voor het behoud van de bestaande welvaart en de groei ervan in de toekomst, het omgekeerde dus van wat de omvolkers willen doen geloven.

3. Criminaliteitsniveau daalt samen met de groei van het % inwoners met migratieachtergrond en %moslims, zie bericht BuG 511-on-line 

Voor de Denderstreek was nog geen grafiek criminaliteitsevolutie aangemaakt.

Denderstreek

4. Samenvattend overzicht: 2010=index 100

De aangewezen methode om de evolutie van waarden van verschillende aard met elkaar te vergelijken is het opmaken van een index en deze gelijkstellen aan 100, en daar de verdere evolutie aan af te meten. Het verschil boven of onder de 100 geeft dan het evolutie-% aan voor het gekozen jaar tav het uitgangsjaar. Hieronder de grafiek met evolutie  2010=index 100 voor de onderzochte factoren.

De drie onderzochte factoren, die in de omvolkingshypothesen/-mythes een alarmerend niveau zouden bereiken, nl versterkte stijging van de vruchtbaarheid en het aantal geboortes en de daling van het welvaartsniveau van de bevolking, blijken een mythe te zijn. Er is niet alleen geen sprake van stijging, de evoluties gaan juist in omgekeerde zin dan de omvolkingsmanie vooropstelt. Naast de afname van criminaliteit, een beperkt aandeel in de nieuwkomers en een beperkte asielinstroom afgemeten aan de globale immigratie, is er een  sterkere teruggang van de vruchtbaarheid in steden en gemeenten waar het aandeel en de groei van inwoners met migratieachtergrond, vooral moslims, het hoogst is en/of het meest gegroeid is. Tevens blijft het welvaartsniveau minstens stabiel of is het stijgend met neutralisering van de indexeringen, in de Denderstreek bv +12% vergeleken met 2010, zoals uit de detailgrafiek onder punt 2 blijkt.

5. Samenvattende fiche met 6 grafieken per gemeente

In een samenvattende fiche worde alle grafieken naast elkaar gezet en aangevuld met de evoluties van de bevolking, van het % migratieachtergrond en het % moslims in de gemeente. Tevens wordt de evolutie gegeven van het % van het aantal moslims op het aantal inwoners met migratieachtergrond, wat vergeleken wordt met de evoluties in de drie gewesten. In de Denderstreek is dit % moslims licht stijgend maar het ligt op een veel lager niveau dan het gemiddelde van de gewesten.


 


Samenvattende fiche, op de fiche klikken voor een
vergroting, of pinchen op de smartphone.

6. Gemeente waarvoor de fiche is aangemaakt

Voor de volgende 68 gemeenten, BelgiŽ, gewesten, provincies en de Denderstreek is de fiche met zes grafieken reeds aangemaakt.  ze worden dan toegevoegd in deze lijst. Voor de methode en de toelichting zie de inhoud van het bericht hieronder.

BelgiŽ,
Vlaams gewest, Brussels gewest, Waals gewest,
Provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Henegouwen, Provincie Luik, Waals-Brabant, Luxemburg, Provincie Namen.

Denderstreek

Aalst, Antwerpen, Beringen, Blankenberge, Boom, Brakel, Brasschaat, Brugge, Charleroi, Denderleeuw, Dendermonde, Dinant, Dison, Elsene, Erpe-Mere, Estampuis, Etterbeek, Eupen, Evere, Ganshoren, Genk, Gent, Grimbergen, Haaltert, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herstal, Jette, Koekelberg, Kortrijk, La LouviŤre, Lebbeke, Lede, Leuven, Liedekerke, Lier, Luik, Machelen, Mechelen, Middelkerke, Namen, Ninove, Oostende, Riemst, Roeselare, Ronse, Saint-Nicolas, Schaarbeek, Schoten, Seraing, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-Woluwe, Tongeren, Turnhout, Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Vorselaar, Willebroek, Zelzate.

Voor bijkomende gemeenten of gemeenteclusters, vraag aan info@npdata.be,

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele mailadres doorgeven.