BuG 513 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 21 januari 2023
   
BuG 513 on-line                                   Printversie (12p)

Gronowski:  "Ik strijd eigenlijk tegen extreemrechts want
dat is een bedreiging voor de mensheid, extreem rechts is
de wieg van racisme, fascisme, nazisme, antisemitisme
waarvan ik het slachtoffer was, en van de haat. Jongeren
moeten daarvan het gevaar kennen en volwassenen ook"
uit het verslag in Ter Zake 20/01/2023 van het bezoek van
100 jongeren aan Auschwitz in organisatie van het WHI.

Dewinter/Camus over Davos-cratie ('Omvolking') en       
Freek De Jonghe met Schreef, zie uitleiding onderaan   

Update asielvragers, erkenning ervan, terugdrijvingen,
begeleide/gedwongen terugkeer, Dublin-overdrachten
naar het buitenland, humanitaire visa C en D, humani-
taire/medische regularisatie, relocatie, hervestiging.
 
Factcheck De Winter in "Omvolking" : '150.000 illegalen'
Hoeveel 'illegalen' als gevolg van afwijzing asielvraag?
Een berekening vertrekkend van het aantal asielvragers
in het wachtregister 2000 en alle asielvragen erna tot
31/12/2022, rekening houdend met de erkenning van
asiel langs verandering van register en de geregistreerde
terugkeer, begeleid of gedwongen, Dublin inbegrepen
 zonder de niet geregistreerde terugkeer te verrekenen.

"Geen asiel- of opvangcrisis, wel een Francken-crisis:
- afbouw opvangcapaciteit Fedasil en LOI's van gemeenten
- afbouw van efficiŽnte begeleiding afgewezen asielzoekers
- negativisme en stabilisatie mbt Europa, Dublin-akkoorden
- om van fraude met humanitaire visa nog niet te spreken

1. Wie maakt eens een einde aan het fantasme van de '150.000'?

Tot 2011 zijn enkele gegevens bekend mbt het aantal aanvraagdossiers, die dus meerdere aanvragers kunnen bevatten. Vanaf 2012 worden door het CGVS gegevens over het aantal personen opgegeven. De positieve beslissingen van voorgaande jaren blijken uit de verandering van asielregister naar registers met regulier verblijvenden. De gegevens over het wachtregister komen voort uit rijksregistergegevens en die over terugkeerders uit Myria-rapporten.

De cijfers voor geregistreerde terugkeer zijn maar gepubliceerd tot 2019. Gezien dit cijfer dalend is wordt een prognose gemaakt voor telkens 5.000 de laatste drie jaar. Myria is druk bezig de cijfers te updaten en meldt dat het katern terugkeer binnenkort zal verschijnen. Intussen kan elkeen kennis nemen van hun kwalitatief uitmuntend en goed gedocumenteerd rapport in Myria, katern 11 terugkeer tot 2019.

Personen wachtregister, aanvragen, positieve beslissingen, uit wachtregister en terugkeer per jaar 2000-2022
31/12 Wachtre-gister Asielaan-vraag Positieve Besliss. Verand Register Terug-keer
2000 91.591        
2001 95.677 31.542   9.705 9.627
2002 83.172 23.903   6.452 10.902
2003 90.919 21.138   4.651 10.773
2004 84.751 20.175   6.063 9.891
2005 72.039 20.502   14.638 10.877
2006 62.714 14.648   12.220 10.193
2007 54.859 14.051   9.613 7.514
2008 47.548 15.940   12.587 6.760
2009 48.822 22.955   15.416 6.459
2010 59.059 26.560   22.118 6.674
2011 57.419 32.270   10.768 7.578
2012 62.574 28.285 5.602 5.306 9.503
2013 52.371 21.215 6.313 7.363 10.246
2014 46.316 22.850 8.139 8.194 8.729
2015 55.416 44.660 10.800 12.240 9.632
2016 49.821 18.710 15.883 17.317 9.318
2017 39.964 19.688 13.833 15.342 8.536
2018 41.703 23.443 10.483 12.141 7.107
2019 48.412 27.742 6.719 9.475 6.303
2020 47.340 16.910 5.836 8.460 5.000
2021 50.366 25.971 10.093 16.784 5.000
2022 62.000 36.871 10.632 12.000 5.000

Op basis van de jaarlijkse cijfers wordt  een cumul, dwz samentelling gemaakt jaar na jaar van alle onderdelen van de bovenstaande tabel:
- de asielaanvragers, vertrekkend van het wachtregister 2000.
- voor de positieve beslissingen, dwz het toekennen van verblijfsrecht aan asielvragers wordt voortgegaan op de verandering van het wachtregister asiel (5de register) naar het vreemdelingenregister (reister 2) of het bevolkingsregister (register 1) zoals in de loop van de bevolking jaarlijks is na te gaan.
- voor de geregistreerde terugkeer wordt voortgegaan op Myria en de door hen verwerkte AIG-rapporten (AIG=Algemene Inspectie Gedwongen terugkeer door de politionele diensten), zie hun verslag AIG van 2021. Voor 2020, 2021 en 2022 is nog geen update beschikbaar. Maar men neemt aan dat mede door Corona de terugkeer op een lager niveau gebeurde, zodat we uitgaan van een prognse van 5.000 begeleide of gedwongen terugkeerders. Bij het ter beschikking komen van de werkelijke data zal een update gepubliceerd worden van deze tabel.
- de 'resterenden' door het verschil te maken tussen het totaal aantal asielvragers, en wie nog aanwezig is in het wachtregister, de erkende asielvragers en de terugkeerders bekomt men de 'resterende' niet erkende en mogelijk in BelgiŽ nog aanwezige afgewezen asielvragers. Zij vormen de basis om na te gaan wie als 'illegaal' na 22 jaar nog in BelgiŽ zou verblijven, zonder geregistreerd werk  of woonplaats, zonder beroep te doen op sociale- of bestaanszekerheid of tegemoetkomingen voor gehandicapten, zonder beroep te doen op gezondheidszorg of andere diensten, zonder hun kinderen naar school te laten gaan, met geboorten en overlijdens in de volledige anonimiteit, zonder elektriciteits-, gas- of waterrekeningen, in weer en wind.

Wachtregister 2000, cumul asielvragers, uit wachtregister, geregistreerde terugkeer, resterend 2001-2022
31/12 Wacht-register Asiel-vragen Verand. Register Terug-keer Reste-rend
2000 88.386        
2001 91.591 119.928 9.705 9.627 9.005
2002 95.677 143.831 16.157 20.529 11.468
2003 83.172 164.969 20.808 31.302 29.687
2004 90.919 185.144 26.871 41.193 26.161
2005 84.751 205.646 41.509 52.070 27.316
2006 72.039 220.294 53.729 62.263 32.263
2007 62.714 234.345 63.342 69.777 38.512
2008 54.859 250.285 75.929 76.537 42.960
2009 47.548 273.240 91.345 82.996 51.351
2010 48.822 299.800 113.463 89.670 47.845
2011 59.059 332.070 124.231 97.248 51.532
2012 57.437 360.355 129.537 106.751 66.630
2013 52.375 381.570 136.900 116.997 75.298
2014 46.315 404.420 145.094 125.726 87.285
2015 55.425 449.080 157.334 135.358 100.963
2016 49.895 467.790 174.651 144.676 98.568
2017 39.964 487.478 189.993 153.212 104.309
2018 41.703 510.921 202.134 160.319 106.765
2019 48.412 538.663 211.609 166.622 112.020
2020 47.340 555.573 220.069 171.622 116.542
2021 50.366 581.544 236.853 176.622 117.703
2022 62.000 618.415 248.853 181.622 125.940

Hoeveel van het gecumuleerd aantal van 125.940 afgewezen asielzoekers waarover geen informatie is over hun eventuele individuele terugkeer, zijn er nog aanwezig nadat ze in 2022, 2021, 2020, 2019, 2į18...te horen kregen dat hun asielaanvraag werd afgewezen? De beslissing om onder te duiken met kinderen, zonder inkomen of perspectief voor een kwalitatief leven zal enkel voor avonturiers en alleenstaande een optie geweest zijn, 150.000? Wie gelooft dat nog, behoudens wie spijkers op laag water zoekt, de 'omvolkers' of sommige 'doorbrakers' die er enkel op uit zijn om de bevolking, hun 'eigen volk' te misleiden om "Vlaanderen terug groot te maken".

Als er nieuwe of andere relevante gegevens of onderzoeken zijn of updates of correcties van de voorliggende gegevens, graag en mailtje naar info@npdata.be

In de gevangenis? Hoeveel van deze 125.940 zijn omwille van misdrijven in de gevangenis beland, de enige plaats om met minimale bestaansmiddelen te overleven voor een 'illegaal'. Best een onderzoek waard en een vlugge check-up: hoeveel van deze ex-asielvragers zijn aanwezig in de gevangenispopulatie van dit ogenblik. En als er 1 op 4 van de gevangenen 'illegaal' zijn, wat ten onrechte afstraalt op de regulier verblijvenden, gaat het dan wel om 'Belgische' illegalen of om buitenlandse criminelen die in BelgiŽ hun slag willen slaan, betrapt worden of gevonden en uitgeleverd? Ook dit eens verder onderzoeken.

In de Paleizenstraat in Schaarbeek? Hoeveel van de negen honderd bewoners in de Paleizenstraat zijn nog aanwezig in het wachtregister asiel, dwz wiens asielvraag nog in behandeling is, hoeveel 'daklozen' en vooral, hoeveel afgewezen asielzoekers, zonder verblijfsrecht in BelgiŽ? Het zal binnen enkele dagen duidelijk zijn. Maar het zullen er geen 150.000 zijn, nog geen fractie ervan.

De 5 B's: Intussen blijft de vraag waarop men wacht om de fundamentele rechten van asielvragers te waarborgen met bed, bad en brood, en voeg er maar de b aan toe van behuizing en ook nog een b voor begeleiding.. Wanneer stopt deze schande, elke partij onwaardig?"

2. Het debacle van Francken

De afbouw van de opvang van Fedasil en haar partners, het Rode Kruis, de Locale Opvanginitiatieven in de gemeenten na 2015 is rechtstreeks oorzaak van het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen door de Belgische staat, mede verzwaard door de opvang van OekraÔense vluchtelingen, die weliswaar een beter statuut en onmiddellijke erkenning verkregen hebben.

De afbouw van de begeleiding naar vrijwillige terugkeer, zonder dat de gedwongen terugkeer een alternatief vormt voor wie bereid is met begeleiding terug te keren en geholpen wordt een nieuw leven op te bouwen, zijn vele verspilde kansen voor de betrokken niet erkende asielvragers, voor de samenleving waaruit zij komen en voor BelgiŽ zelf. Het zal een hele inspanning vragen om hiervoor opnieuw kwalitatief personeel te vinden en de structuur opnieuw op te bouwen die hier effectief en efficiŽnt werkzaam had kunnen zijn. De evolutiegegevens zijn maar tot 2019 ter beschikking. Zo vlug Myria het vervolgrapport publiceert zal een update opgemaakt worden.

3. Erkennngspercentage asiel blijft hoog omwille van de ernst van de oorlogssituaties

Zoals Dirk van den Bulck in de gezamenlijke persconferentie van de staatssecretaris voor Asiel, het CGVS en de dienst vreemdelingenzaken recent stelde, is de ernst van de asielvraag en dus ook het erkenningpercentage nog altijd erg hoog, ook al zijn de criteria en de toepassing ervan hetzelfde gebleven.

Na een tijdelijke daling in 2016 is er na 2018 een langzame stijging van het aantal asielvragers in het wachtregister asiel. Voor 01/01/2023 is dit berekend op 62.000 voortgaande op de rijksregistergegevens van 10/2020.


Intermezzo migratie

De alles bijeen beperkte asielaanvragen zijn dus heel wat anders dan de 'open grenzen' en 'de massa-immigratie' en de 'moslim-invasie' doelend op de asielvragers waar de omvolkers het alsmaar over hebben. Erkende asielvragers uit oorlogsgebieden na wo2 vormen maar 9% van de 4 miljoen inwoners met migratieachtergrond die inwoners zijn van BelgiŽ in 2023, nageslacht inbegrepen. Deze 4 miljoen verblijfsgerechtigden met migratieachtergrond zijn het resultaat van de politieke vooruitziendheid in de zestiger jaren die  juist door de gezinshereniging de steden van de neergang gered hebben. Zonder hen zou 90% van de schoolbanken in Brussel en 70%  Antwerpen leeg staan.

Niet de migranten hebben de inwoners met Belgische afkomst weggejaagd, het zijn juist de migranten geweest die de alsmaar meer leegkomende huizen herbevolkt hebben, met als trigger de arbeidsnoodzaak voor ten dode opgeschreven sectoren zoals de mijnen, textiel en staal. De verhuis naar een beter leven weg van de stad, iets dat zich nu herhaalt, maar dan met de inwoners met migratieachtergrond, de introductie van de 'pil' in de zestiger jaren, uitgevonden door de conservatieve Turnhoutse arts Nand Peters (voor wanneer een standbeeld?) die daarmee vrouwen wou behoeden voor de last van dikwijs nog illegale abortussen, zorgden voor een dalende bevolking na 1970 in de steden, die pas in 2000 werd gestopt, ondanks de intensieve migratie in deze periode. Het ging dan niet om een 'vervanging' maar om een wisseling van de bevolking omdat de ene wegtrok of te weinig procreatief was en de andere de leeggekomen plaatsen innam, het gng (en gaat) dus niet om een 'omvolking' maar om een herbevolking van de leegkomende woningen door inwoners met migratieachtergrond.

Gezinshereniging, de kern van de migratie en de redder van de steden, genegeerd door Tom Naegels in Nieuw BelgiŽ

Pas vanaf 2000 kennen de grotere steden een langzame bevolkingsstijging dank zij de 2de en 3de generatie van de oorspronkelijke migranten en de gezinshereniging die deze migranten hier gehouden heeft, iets waarom de gezinshereniging in de contracten van 1964 werd voorzien en in 1976 wettelijk vastgelegd. Deze wet werd door Tom Naegels in z'n boek Nieuw BelgiŽ 1945-1978, volledig verzwegen, waarmee de kern van het migratiedebat uit z'n onderzoek en boek werd verwijderd of niet aangeraakt. Zien of hij er binnen vijf jaar, voor z'n vervolgdeel wel over spreekt.

4. Wachtregister asiel (het 5de register)

Het aantal asielvragers die op een beslissing wachte over hun dossier en warvan nog altijd een aantal buiten of in de Paleizenstraat moeten slaen, is na 1918 terug stijgend  maar met 60.000 nog altijd  binnen de historische perken na 2010. De OekraÔnse vluchtelingen zullen voor 2022 dit aantal aanzienlijk verhogen als zij tenminste meetellen als asielvrager. Zo vlug het Rijksregister de bevolkingsaantallen vrijgeeft val alle registers samen alsmede de bevolkingsaantallen 1ste en 2de register op 01/01/2023 per gemeente, geeft het verschil het aantal asielvragers in het wachtregister.

5. Humanitaire  regularisatie


Na de piek van goedkeuringen in 2010 omwille van de collectieve regularisatie volgde een snelle afbouw ervan met een kortstondige maar beperkte verhoging in de regularisatie in de nasleep van de asielvraag als gevolg van de oorlog in SyriŽ waarbi vraag en erkenning in een zeker evenwicht zijn tussen 50 en 60% goedkeuring.

6. Medische regularisatie


Na een beperkte verhoging van het aantal aanvragen voor medische regularisatie rond 2010 met 50% erkenning van de aanvragers werd deze regularisatieweg in feite afgeschaft met een erkenningpercentage dat in 2013 nog maar 2% bedroeg, zodat ook de aanvragen ineenstuikten, waarna de aanvraag voor medische regularisatie op een laag pitje verder ging met nog altijd een laag percentage erkenningen (10%).

7. Humanitaire visa C en D, relocatie en hervestiging

Hervestiging, Relocatie, Humanitaire Visa 2009-2021
31/dec Hum. Visa C Hum. Visa D Hum. Visa Herves-tiging Reloca-tie (EU)
2009       45  
2010       0  
2011       25  
2012 172 39 211 0  
2013 174 96 270 100  
2014 98 110 208 34  
2015 719 124 843 276  
2016 901 284 1185 452 200
2017 235 2078 2313 1309 842
2018 175 1921 2096 880  
2019 278 912 1190 239  
2020 105 701 806 176  
2021 245 1857 2102 964  

De nasleep van de mede door Francken mogelijk gemaakte fraude waarbij Syrische christenen een voorkeursbehandeling kregen langs de toekenning van humanitaire visa categorie C (kort verblijf) en D (lang verblijf), en het feit dat velen geen asiel vroegen maar transit migrant naar Groot-BrittanniŽ werden, heeft het draagvlak bij de bevolking sterk ondermijnd. En dat nu juist N-VA, Francken voorop de ontoereikendheid en problemen van het huidig asielbeleid aanklagen en vertalen is primaire kiespropaganda. Een update van de toekenning van humanitaire visa en de omvorming van Francken tot de moeder Theresa van de Syrische christenen vanaf 2015, eerst voor korte duur dan voor langere duur, is hier dan ook op z'n plaats, een explosie van uitreikingen na 2014, de periode van Di Rupo en de PS.

Francken en de N-VA, behoeders van de 'illegaliteit'?

En waar blijft het onderzoek naar het zeer hoge aantal humanitaire visa's voor langere duur en het ontbreken van een equivalent aan asielaanvragen, dwz hoeveel van deze Syrische christenen die langs frauduleuze wegen, en op aansturen van hun families in BelgiŽ geen asiel aanvroegen, verblijven nog altijd 'illegaal' in BelgiŽ, Francken en N-VA als organisator van een goed stuk 'illegaliteit? Voor Dirk van den Bulck, CGVS, zoals hij in het verleden al vaststelde is het een fluitje van een cent om dat op korte termijn nog eens na te gaan.Met de verhoging van het aantal asielvragers stijgt ook het aantal toekenningen van humanitaire visa, weliswaar onder verhoogde controle en toezicht, ook al blijven de criteria van toekenning niet transparant.

8. Begeleide en gedwongen terugkeer,Terugdrijving (aan de grens) en Dublin-overdrachten naar het buitenland

Het uitgebreide en zeer gedetailleerd rapport van Myriadoc 11 van 2021 is best wel confronterend. Hieronder de terugkeerwegen in schema:


Terugdrijving wordt niet beschouwd als terugkeer of repatriŽring wel als verhindering om het land te betreden langs controle aan de grens in lucht- en zeehavens, of bij controles aan de grens op autowegen.

Asielvragers die in BelgiŽ een tweede asielvraag indienen nadat ze dit al gedaan hebben in een ander land moeten overgedragen worden aan het land van eerste aanvraag. Een overzicht van deze landen kan men vinden in het Myriadoc 11.

Met aan aantal landen heeft BelgiŽ overeenkomsten gesloten voor 'bilaterale overdrachten', dwz al of niet gedwongen terugkeur op basis van het engagement uitgewezenen op te nemen.

De monitoring van de 'verwijderingen', dwz de gedwongen terugkeer of repatriŽring, gebeurt door de AIG, de Algemene Inspectie Gedwongen terugkeer, ingesteld als gevolg van het overlijden van de uitgewezen Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu, die door verstikking om het leven kwam. Een strikte code werd toen opgesteld mbt het uitoefenen van geweld bij terugkeer. In het Myriarapport wordt hiervan in 80blz uitgebreid verslag gedaan, waaruit we enkele grafieken oppikken.


In het Myria rapport 11 staan nog de grafieken van 6 andere landen

Dit zijn maar enkele uitsneden uit dit zeer omvangrijke onderdeel (80 blz) van het Myria rapport dat mede het rapport van de AIG verwerkt.

9. Uitleidingen

9.1. Uitleiding 1: De "Davos-cratie" volgens de omvolkers Filip Dewinter en Camus, (blz 114, 115)

"Ieder volk heeft recht op het beleven van zijn eigen cultuur en identiteit... De Europeanen wacht hetzelfde lot als de indianen in Amerika: kolonisering, de vernietiging van onze cultuur, minorisering, gedwongen deportatie." "Aan de ene kant is er de Davos-cratie", de wereld die beheerst wordt door de top van Davos... De islamisering is het gevolg van de globalisering met open grenzen, arbeidsimmigratie en multicultuur als instrumenten. Vandaag zijn globalisering en islamisering zeker in Europa nog geallieerden. Ik vergelijk hun alliantie met het Molotov-Ribbentrop-pact dat maar twee jaar stand hield. Als de islam bv de bovenhand haalt, zullen de globale vervangers het eerste slachtoffer worden. Deze twee machten zijn rivalen en de vraag is welke van beiden het zal halen".

Voor wanneer een debat met Filip De Winter?

Volgens Camus en Dewinter rest er voor de oorspronkelijke Belgische bevolking en de Europeanen alleen nog het perspectief van een leven in  reservaten of deportatie. Daarmee schuimt Dewinter de universiteiten en gemeenten af, zonder weerwerk of debat, waarvoor wij graag ter beschikking staan, gezien hij onder meer uitvoerig gebruik maakt van de data van npdata.be (23 blz van z'n boek), weliswaar met een verkeerde referentie (NP-Ddata.be) zodat niemand er zich on-line mee kan confronteren, ook niet met dit bericht. Herman Van Goethem, rector van de UA laat er geen twijfel over bestaan dat Dewinter recht van spreken heeft en dat met hem in debat dient gegaan.

8.2. Uitleiding 2: Freek de Jonghe, 08/01/2023 NPO2,

Slot van het programma 'Schreef':


"Als het toeval met de deuren slaat
Het lijkt of wie je lief hebt je verlaat
Dan hoop ik dat je hart zo openstaat
Dat je lust te leven niet vergaat
Als de moed zakt en de avond valt
Je machteloos je vuisten balt
Weet dan dat morgen er voor zorgen zal
Dat je een weg vindt door het dal
Je brengt me dikwijls in verlegenheid
Hoe moet ik voort?
Twijfel is een laatste zekerheid
Waarheid een verworden woord
Als het lot je op de hielen zit
Je doormaalt: waarom overkomt me dit?
Je vergeefs om rust van binnen bidt
Vuur het geheim blijft van de smid
Als je geschrokken denkt: een hypocriet
Als je je 's morgens in de spiegel ziet
De vlucht vooruit geen uitkomst biedt
Want zelfs de grens kent een limiet
Een storm steekt op, verwaaid, verzekering
Wat rest is schuldgevoel en spijt
Je kunt niet leven uit berekening
Geef de ruimte
Neem de tijd"

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele mailadres doorgeven.