BuG 508 - Bericht uit het Gewisse - 15 december 2022

BuG 508 on-line                  Print  Tablet  Smartphone (9p)

DM 09/11/2021: Hoe WZC cashcows zijn van vastgoedfondsen:

"Geen betoelaging voor wie persoonlijke verrijking nastreeft"
geen erkenning meer voor commerciële Woonzorgcentra
cfr 
Vonnis van het Arbitragehof: "Het is niet kennelijk onredelijk dat
een subsidiërende overheid voor het verlenen van haar financiële
 steun opteert voor de uitbaters van inrichtingen  waarvan de rechts-
vorm de waarborg biedt dat hun activiteiten op het algemeen belang
gericht zijn en dat zij geen persoonlijke verrijking nastreven
.”

Woozorgcentra 10-2022 naar profit statuut en dagprijs (excel)
Woozorgcentra 10-2022 naar profit statuut en dagprijs (.htm)  

Dit bericht is ook een inleiding op het lunchdebat van de
Vlaamse Ouderenraad in Brussel op 20/12/2022 met oa
"
De evolutie van het commercieel initiatief in de WZC"Geen erkenning van 'publieke vzw's' die een vehikel worden zoals
de profit-vzw's voor de vastgoedsector, wat met het nieuwe
Decreet Lokaal Bestuur onder druk van Open-VLD, N-VA en CD&V,
beoogd wordt, zie Sampol, december 2022, artikel Dries Goeder-
tier
, ACOD: Daar is de privatisering Vlaamse ouderenzorg weer.

Zie ook: Netwerken in de Residentiële Ouderenzorg in België 2022,
Vlaanderen - Wallonië - Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Inventaris
 en beschrijving van Groepen & Clusters in de 'Private-VZW', in de
'private-commerciële' en in de 'publieke' sector van de residentiële
 ouderenzorg in België, Paul Derhaeg, Antwerpen, juni 2022..

Evolutie WZC 2013 en 010/2022 in aantal , % en % op totaal
  2013 okt/22 Evol. Evol % % Evol.
      13-22 13-23 2013 2022 in %
1. Non-profit              
    Publiek 23.997 24.033 36 0,2% 35% 29% -6%
    VZW-Non-Profit 32.432 35.177 2.745 8% 47% 43% -4%
   Totaal 56.429 59.210 2.781 5% 82% 72% -10%
2. Profit              
     Profit-Profit 8.243 15.549 7.306 89% 12% 19% 7%
     VZW-profit 4.547 7.969 3.422 75% 7% 10% 3%
     Profit 12.790 23.518 10.728 84% 18% 28% 10%
Totaal evolutie 69.219 82.728 13.509 20% 100% 100% 0%

Het aandeel Non-Profit is gedaald met 10% op 10 jaar, dat van
de profit gestegen van 18 tot 28% op 82.728 WZC-plaatsen


Geen winst in de zorg, geen commercialisering,
niet voor de ouderen, niet voor de gezinsopvang

1. Bronnen en verwerking. Basisgegevens over de Woonzorgcentra (WZC) worden jaarlijks en op vraag toegeleverd door de administraie ouderenzorg. Voor de VZW's wordt nagegaan of zij onderdeel zijn van of vehikel voor financiële groepen en vastgoed-beheerders, deze VZW's worden dan geklasseerd onder VZW-profit en samengeteld met profit-profit VZW's voor het totaal commerciële WZC's. De VZW's-non-profit worden op hun beurt samengeteld met de publieke WZC's voor het totaal non-profit WZC"s.

2. Aantal, % en evolutie Woonzorgcentra (WZC) Vlaams gewest 2013 en 10/2022

Evolutie aantal WZC 2013 en 010/2022, % op totaal, Evol. %
  2013 okt/22 Evol. % Ev. % % 10/ Evol.
      13-22 13-22 2013 2022 in %
1. Non-profit              
    Publiek 225 218 -7 -3,1% 30% 27% -3%
    VZW-Non-Profit 352 337 -15 -4% 47% 41% -5%
   Totaal 577 555 -22 -4% 76% 68% -8%
2. Profit              
     Profit-Profit 117 172 55 47% 15% 21% 6%
     VZW-profit 61 89 28 46% 8% 11% 3%
     Profit 178 261 83 47% 24% 32% 8%
Totaal evolutie 755 816 61 8% 100% 100% 0%

261 van de 816 WZC in het Vlaamse gewest zijn verbonden aan het Winstoogmerk, 172 Commerciële initiatieven rechtstreeks en 89 VZW-Profit, verbonden aan een financiële- of vastgoedonderneming. Dat is een groei met 47%, gelijklopend voor profit-profit en VZW-profit. Op 10 jaar tijd is het aandeel van deze profit-WZC met 8% gegroeid, ten nadele van de non-profit-VZW, Publiek en VZW-non-profit samen. 32% van de VZW's hebben profit-doeleinden, 68% non-profit, dwz niet op winst gericht.

De evolutie van aantal en % aandeel door de jaren heen wordt ter documentatie in volgende twee tabellen geschetst.

Aantal WoonZorgCentra op 01/01/1013-2022 volgens beheer
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
1. Non-Profit                      
    Publiek 225 224 223 223 221 222 220 220 218 218 218
    VZW-Non-Profit 352 360 367 368 357 342 342 340 338 340 337
    Totaal 577 584 590 591 578 564 562 560 556 558 555
2. Profit                      
     Profit-Profit 117 121 123 128 131 137 152 152 168 167 172
     VZW-profit 61 63 59 62 84 98 95 97 90 91 89
     Totaal 178 184 182 190 215 235 247 249 258 258 261
Algemeen totaal 755 768 772 781 793 799 809 809 814 816 816

% WoonZorgCentra op 01/01/1013-01/10/2022 volgens beheer
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
1. Non-Profit                      
    Publiek 30% 29% 29% 29% 28% 28% 27% 27% 27% 27% 27%
    VZW-Non-Profit 47% 47% 48% 47% 45% 43% 42% 42% 42% 42% 41%
    Totaal 76% 76% 76% 76% 73% 71% 69% 69% 68% 68% 68%
2. Profit                      
     Profit-Profit 15% 16% 16% 16% 17% 17% 19% 19% 21% 20% 21%
     VZW-profit 8% 8% 8% 8% 11% 12% 12% 12% 11% 11% 11%
     Totaal 24% 24% 24% 24% 27% 29% 31% 31% 32% 32% 32%
Algemeen totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Aantal, % en evolutie erkende plaatsen WZC Vlaams gewest 2013 en 10/2022

Evolutie WZC 2013 en 010/2022 in aantal , % op totaal, evol. %
  2013 okt/22 Evol. % Ev. % % 10/ Evol.
      13-22 13-22 2013 2022 in %
1. Non-profit              
    Publiek 23.997 24.033 36 0,2% 35% 29% -6%
    VZW-Non-Profit 32.432 35.177 2.745 8% 47% 43% -4%
   Totaal 56.429 59.210 2.781 5% 82% 72% -10%
2. Profit         0% 0%  
     Profit-Profit 8.243 15.549 7.306 89% 12% 19% 7%
     VZW-profit 4.547 7.969 3.422 75% 7% 10% 3%
     Profit 12.790 23.518 10.728 84% 18% 28% 10%
Totaal evolutie 69.219 82.728 13.509 20% 100% 100% 0%

Doordat het gemiddeld aantal plaatsen in profit WZC gestegen is ligt de evolutie van het aantal erkende plaatsen ook hoger, nl een stijging van 12.790 naar 23.516 plaatsen of een stijging met 84% en een verhoging van het aandeel erkende plaatsen voor de profit-VZW's met 10%, tot 28% van de erkende plaatsen. De VZW-profit zijn goed voor 10% van het aantal erkende plaatsen en 11% van het aantal WZC. 1/3 van de profit-WZC's zijn dus actief als VZW-met profit doeleinden vanuit het netwerk en afhankelijkheden die ze hebben met vastgoed- en financiële ondernemingen.

De evolutie van aantal en % aandeel door de jaren heen wordt ter documentatie in volgende twee tabellen geschetst.

Erkende Plaatsen Woonzorgcentra  01/01/2013-01/10/2022 - Vlaams gewest
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
1. Non-profit                      
    Publiek 23.997 24.273 24.399 24.451 24.653 24.630 24.498 24.436 24.235 24.247 24.033
    VZW-Non-Profit 32.432 33.407 34.639 35.389 34.980 34.184 34.703 34.788 34.885 35.097 35.177
   Totaal 56.429 57.680 59.038 59.840 59.633 58.814 59.201 59.224 59.120 59.344 59.210
2. Profit                      
     Profit-Profit 8.243 8.662 9.046 9.949 10.376 11.275 11.725 13.222 14.900 15.012 15.549
     VZW-profit 4.547 4.839 5.172 5.808 7.668 9.176 9.989 8.709 7.889 8.031 7.969
     Profit 12.790 13.501 14.218 15.757 18.044 20.451 21.714 21.931 22.789 23.043 23.518
Totaal plaatsen 69.219 71.181 73.256 75.597 77.677 79.265 80.915 81.155 81.909 82.387 82.728


% Erkende Plaatsen in Woonzorgcentra op 01/01/2013-10/2022

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
1. Non-profit                      
    Publiek 34,7% 34,1% 33,3% 32,3% 31,7% 31,1% 30,3% 30,1% 29,6% 29,4% 29,1%
    VZW-Non-Profit 46,9% 46,9% 47,3% 46,8% 45,0% 43,1% 42,9% 42,9% 42,6% 42,6% 42,5%
   Totaal 81,5% 81,0% 80,6% 79,2% 76,8% 74,2% 73,2% 73,0% 72,2% 72,0% 71,6%
2. Profit                      
     Profit-Profit 11,9% 12,2% 12,3% 13,2% 13,4% 14,2% 14,5% 16,3% 18,2% 18,2% 18,8%
     VZW-profit 6,6% 6,8% 7,1% 7,7% 9,9% 11,6% 12,3% 10,7% 9,6% 9,7% 9,6%
     Profit 18,5% 19,0% 19,4% 20,8% 23,2% 25,8% 26,8% 27,0% 27,8% 28,0% 28,4%
Algemeen totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Opmerkelijk in de evolutie van de VZW's-profit is de piek in 2019, waarbij vooral de groep Vulpia deze uitbatingsvorm koos, maar het volgende jaar z'n VZW's omzette in Coöperatieve Vennootschappen (met Burgerlijke Aansprakelijkheid) waar ook het winstmotief voorgaat. In een vorig overzicht werden ze verkeerdelijk onder VZW-profit geklasseerd, zij zijn nu ondergebracht in Profit-Profit, dus commercieel beheer.

4. Samenvattend overzicht aantal WZC, plaatsen, plaatsen per WZC, %, dagprijs per dag en per maand (30 dagen) volgens beheersstatuut met onderscheid winstoogmerk.

Aantal WZC, Plaatsen, Pl/WZC, %, Prijs per dag en maand - 10/2022
  WZC Plaat-sen Plaats /WZC % WZC % Plaats Dag-prijs 30 dagen
1. Non-profit              
    Publiek 218 24.033 110 27% 29% 58 € 1.742 €
    VZW-Non-Profit 337 35.177 104 41% 43% 60 € 1.789 €
   Totaal 555 59.210 107 68% 72% 59 € 1.770 €
2. Profit              
     Profit-Profit 172 15.549 90 21% 19% 66 € 1.978 €
     VZW-profit 89 7.969 90 11% 10% 70 € 2.087 €
     Profit 261 23.518 90 32% 28% 67 € 2.015 €
Algemeen totaal 816 82.728 101 100% 100% 61 € 1.840 €

De prijsverschillen in de gemiddelde dagprijs (laatst gekende gegeven) per beheersvorm zijn aanzienlijk, terwijl ook binnen elke beheersvorm er (zeer) hoge en lage dagprijzen zijn.Ook het gemiddeld aantal plaatsen per WZC verschilt sterk volgens beheersvorm: 90 voor profit en 107 voor non-profit WZC, waar de publieke WZC met 110 per WZC het grootste aantal hebben. Ook hier zijn binnen elke beheersvorm grote verschillen. Niet voor niets heeft de commerciële sector haar ogen gericht op de WZC-publieke sector en probeert men langs een aangepast Decreet Lokaal Bestuur een vehikel te krijgen om hun winstoormerk ook aan publieke WZC's op te leggen, zie het artikel in Sampol: Daar is de privatisering Vlaamse ouderenzorg weer met als besluit: "Dé manier voor lokale besturen om de zorg betaalbaar, toegankelijk, kwaliteitsvol én openbaar te houden blijft dus een krachtenbundeling in een welzijnsvereniging. Samenwerking tussen openbare en non-profit vzw's kan zeker een meerwaarde hebben. De deur moet echter dicht voor de commerciële zorgconcerns. Enkel zo kunnen we samen voorkomen dat de zorg mismeesterd wordt tot een privaat goed dat alleen toegankelijk is voor zij die het zich financieel kunnen veroorloven."

Het winstmotief is zeker een factor die de prijzen in de commerciële WZC en vooral de VZW-profit naar omhoog jaagt en voor een serieuze aderlating zorgt met afleiding van betoelaging en diverse subsidies (oa voor animatoren, de sociale maribel, taxshift enz) naar individuele winsten voor aandeelhouders. De vraag stelt zich acuter dan ooit of het winstmotief, rechtstreeks of onrechtstreeks langs de vehikels van VZW en openbaar initiatief, volledig dient gebannen worden uit de zorg, WZC en kinderopvang voorop, en dit om morele, sociale, maatschappelijke en niet in het minst om juridische redenen, gezien de 'beperkte overheidsmiddelen'. Daarvoor zou de keuze van de bevolking tot andere politieke vertegenwoordigers en coalities in parlement en uitvoerende macht moeten leiden, want iedereen wordt oud en zal op een gegeven moment de rekening gepresenteerd krijgen, tot meerdere oneer en vooral een groter financieel vermogen voor wie momenteel de politieke besluitvorming beheerst.

5.  Uitbatingvormen profit-WZC's in 10/2022 - overzicht en detail op 10/2022

 Profit-WZC naar statuut en prijs - 10/2022
  WZC Plaats Plaats /WZC % Plts Prijs/ Dag
Naamloze Vennootschap 89 8.461 95 54%   65 €
CVBA/CV 31 3.112 100 20%   66 €
BVBA 32 2.250 70 14%   64 €
Besloten Vennootschap 17 1.493 88 10%   76 €
Commanditair 2 193 97 1%   52 €
Natuurlijk  persoon 1 40 40 0%   63 €
Totaal profit-profit 172 15.549 90 100%   66 €
VZW-Profit 89 7.969 90     70 €
Totaal profit 261 23.518 90     67 €
% VZW-Profit/profit   34%      

54% of de helft van de Commerciële (de profit-profit)  WZC worden als Naamloze Vennootschap uitgebaat,  14% als BVBA. Daartussenin staan de Coöperatieve Vennootschappen met 20% van de profit-profit WZC. Berekend op het totaal van de profit-WZC's nemen de VZW-profit 34% of 1/3 van de profit-plaatsen voor hun rekening.

Wie volgt deze evolutie verder op, welke universiteit, studiedienst of centrale database verwerkt ambtelijke gegevens en statistiek tot beleidsgerichte toegankelijke bestanden, zoals npdata.be ze jaarlijks verwerkt. Wie maakt van cijfers en statistieken beleidservaringsgegevens door ze terug te koppelen op wie de belanghebbenden zijn, in deze de bewoners van de woonzorgcentra, de ouderenverenigingen, en de sociaal-culturele organisaties die daartoe betoelaagd worden. Het is de kern van de sociologie zoals in 1969 gedoceerd door Ward Leemans aan de KUL, de oprichter van het HIVA.

Het detail per financiële/vastgoedgroep wordt hieronder weergegeven, met hun beheersstatuut en de diversiteit aan dagprijzen, gesorteerd van boven naar onder volgens aantal plaatsen en van links naar rechts volgens statuut.

Profit WZC naar financiële groep, beheer en dagprijs- 10/2022
WZC en beheer NV CV/ CVBA BVBA BV Comm NP Profit-Profit VZW-Profit Profit totaal  Dag-prijs 
Senior Living Group 1.252   802   193   2.247 3.960 6.207      64 €
Armonea 3.631     326     3.957 1.746 5.703      66 €
Ander 1.829 235 1.367 422   40 3.893 74 3.967      61 €
Vulpia   2.877         2.877   2.877      66 €
Orpea 567     118     685 1.267 1.952      87 €
Anima Care 399           399 448 847      66 €
Orelia-Zorg 497     138     635   635      86 €
Care-ion       418     418   418      66 €
Cura-care     81 71     152 119 271      64 €
Korian             0 234 234      72 €
Vivalto 191           191   191      61 €
Astor             0 85 85      67 €
Woonzorgweb 80           80   80      64 €
Curon/Vercammen             0 36 36      71 €
Aldea 15           15   15      63 €
Totaal Profit-WZC 8.461 3.112 2.250 1.493 193 40 15.549 7.969 23.518      67 €

De informatie over de 261 profit woonzorgcentra is gedetailleerd terug te vinden in een openplooibare tabel: Profit woonzorgcentra naar statuut en dagprijs - 10/2022, waarvan hieronder een printscreen bij de opening van het bestand. Langs de plusjes links kan elke groep opengeplooid worden, in dit voorbeeld Orpea, mede omdat ze de duurste WZC hebben. Maar ook VZW-non-profit hebben WZC in de hoogste prijscategorie, zoals men bij verdere exploratie kan vaststellen.

6. Evolutie profit-WZC's naar groep, onderscheiden profit-profit, profit-VZW en totaal 2013-10/2020

Profit-Profit - Erkende plaatsen WZC - WZC 2013-10/2022
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
Armonea 2.168 2.439 2.655 3.221 3.244 3.683 3.955 3.881 3.875 3.918 3.957
Ander 4.360 4.435 4.457 4.530 4.533 4.210 3.889 4.142 3.927 3.922 3.893
Vulpia       47 47 90   1327 2.802 2.756 2.877
Senior Living Group 1.215 1.288 1.424 1.502 1.642 2.113 2.280 2.253 0 2.242 2.247
Orpea 152 152 152 273 534 534 534 567 0 685 685
Orelia           212 365 597 323 597 635
Care-Ion               233 137 323 418
Anima Care 97 97 97 99 99 156 144 203 0 241 399
Vilvalto               191 0 191 191
Cura-Care 81 81 81 81 81 81 81 81 0 137 152
Woonzorgweb                     80
Aldea                     15
Astor                      
Curon/Vercammen                      
Finance&care             99        
Korian                      
Senior-Assist 101 101 136 196 196 196          
Soprimat 44 44 44                
Totaal 8.218 8.637 9.046 9.949 10.376 11.275 11.764 13.222 14.900 15.012 15.549
 
VZW-profit - Erkende plaatsen WZC - 2013-2022
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
Senior Living Group 1.465 1.489 1.492 1.516 2.733 3.421 3.893 3.925 3.946 3.959 3.960
Armonea 158 158 200 1.520 1.520 1.624 1.665 1.605 1.729 1.752 1.746
Orpea 156 156 156 371 644 893 1.058 1.112 1.231 1.235 1.267
Anima Care 105 126 214 300 300 530 530 530 537 537 448
Korian                   234 234
Cura-Care         119 119 119 119 119 119 119
Astor                 85 85 85
Ander 166 166 14       74 74 74 74 74
Curon/Vercammen                 36 36 36
Care-Ion                      
Finance&care         80 99          
Orelia                      
Senior-Assist 287 287 287 354 354 291          
Soprimat 1.101 1.259 1.261                
Vilvalto                      
Vulpia 1.109 1.198 1.548 1.733 1.918 2.199 2.641 1.344      
Totaal 4.547 4.839 5.172 5.794 7.668 9.176 9.980 8.709 7.889 8.031 7.969

Profit - Erkende plaatsen WZC - 2013-2022
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
Senior Living Group 2.680 2.777 2.916 3.018 4.375 5.534 6.173 6.178 6.207 6.201 6.207
Armonea 2.326 2.597 2.855 4.741 4.764 5.307 5.620 5.486 5.604 5.670 5.703
Ander 4.526 4.601 4.471 4.530 4.533 4.210 3.963 4.216 4.001 3.996 3.967
Vulpia 1.109 1.198 1.548 1.780 1.965 2.289 2.641 2.671 4.227 2.756 2.877
Orpea 308 308 308 644 1.178 1.427 1.592 1.679 1.798 1.920 1.952
Anima Care 202 223 311 399 399 686 674 733 757 778 847
Orelia           212 365 597 597 597 635
Care-Ion               233 323 323 418
Cura-Care 81 81 81 81 200 200 200 200 256 256 271
Korian                   234 234
Vivalto               191 191 191 191
Astor                 85 85 85
Woonzorgweb                     80
Curon/Vercammen                 36 36 36
Aldea                     15
Finance&care         80 99 99        
Senior-Assist 388 388 423 550 550 487          
Soprimat 1.145 1.303 1.305                
Totaal 12.765 13.476 14.218 15.743 18.044 20.451 21.744 21.931 22.789 23.043 23.518

Profit -WZC - Erkende plaatsen - in  % op totaal 2013-10/2022
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
Senior Living Group 21% 21% 21% 19% 24% 27% 28% 28% 27% 27% 26%
Armonea 18% 19% 20% 30% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 24%
Ander 35% 34% 31% 29% 25% 21% 18% 19% 18% 17% 17%
Vulpia 9% 9% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 19% 12% 12%
Orpea 2% 2% 2% 4% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8%
Anima Care 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 4%
Orelia           1,0% 1,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7%
Care-Ion               1,1% 1,4% 1,4% 1,8%
Cura-Care 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,2%
Korian                   1,0% 1,0%
Vivalto               0,9% 0,8% 0,8% 0,8%
Astor                 0,4% 0,4% 0,4%
Woonzorgweb                     0,3%
Curon/Vercammen                 0,2% 0,2% 0,2%
Aldea                     0,1%
Finance&care         0,4% 0,5% 0,5%        
Senior-Assist 3,0% 2,9% 3,0% 3,5% 3,0% 2,4%          
Soprimat 9,0% 9,7% 9,2%                
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De evolutie van Vulpia van VZW-Profit naar profit-profit is opvallend. Senior Living Groep als grootste met 6.207 plaatsen, gevolgd door Armonea met 5.703 plaatsen nemen in totaal de helft van de profit plaatsen in de WZC voor hun rekening. Onder 'Andere' vinden we WZC terug die we vooralsnog niet als verbonden met een financiële groep konden detecteren. Graag verdere concrete of corrigerende info.

7. Volledige lijst van woonzorgcentra als exceltabel en in .htm opmaak.

Een volledige lijst van alle wooncentra is aangemaakt met opgave van erkenningsnummer, naam voorziening, NIS-code, Beheersstatuut, profit-statuut, Groep en laatst gekende dagprijs als sorteerbare exceltabel Woozorgcentra 10-2022 naar profit statuut en dagprijs

Op elk van de kolomhoofdingen kan gesorteerd worden, al of niet in combinatie van factoren, bv provincie, gemeente, profit-VZW's en dagprijs. Enkel de WZC die daaraan beantwoorden worden dan opgelijst. Hieronder een printscreen van alle profit-VZW's in de provincie Antwerpen, als resultaat van het sorteren van gemeenten, dossiernummer (beginnend met 1 is Antwerpen), vervolgens aard naar profit en dan verschijnt een lijst met de volgende WZC's:

Dezelfde gegevens zijn ook beschikbaar in .htm formaat, wat gemakkelijk op een smartphone kan geopend worden en toelaat om de WZC's in alfabetische orde te exploreren of op te zoeken, met onmiddellijk de informatie van de gemeente, beheers- en profitstatuut en de dagprijs, zie htm.tabel Woozorgcentra 10-2022 alfabetisch  

8. Aantal plaatsen, werknemers, Voltijdse Eenheden en enkele indexen

Erkende Plaatsen en tewerkstelling Woonzorgcentra  01/01/2013-01/10/2022 - Vlaams gewest
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 okt/22
Totaal plaatsen 69.219 71.181 73.256 75.597 77.677 79.265 80.915 81.155 81.909 82.387 82.728
Werknemers (1)         69.314 71.064 73.015 73.422 73.829    
Aantal VTE (2)         48.949 50.092 51.503 51.707 51.911    
Gemm. Jobtime         0,71 0,70 0,71 0,70 0,70    
Werkend/plaats         0,89 0,90 0,90 0,90 0,90    
VTE/Plaats         0,71 0,70 0,71 0,70 0,70    
Evol. Plaatsen   2,8% 2,9% 3,2% 2,8% 2,0% 2,1% 0,3% 0,9% 0,6% 0,4%
Evol. VTE (2)           2,3% 2,8% 0,4% 0,4%    
Evol. VTE tav plaatsen           0,3% 0,7% 0,1% -0,5%    
(1) 06/2021 -de tewerkstellingsstatistiek van werkplaats wordt 1,5 jaar later bezorgd    
(2) Voltijdse eenheden                    

De RSZ-statistiek voortgaande op de NACE-indeling (5 digit) laat toe de evolutie van de tewerkstelling in arbeidsplaatsen, werknemers, VTE en ook het brutoloon voor belastingen jaarlijks op te volgen. Daaruit kan ondermeer de gemiddelde jobtime en het aantal VTE per erkende plaats berekend worden, en de evolutie ervan. Allemaal indicatoren die toelaten de evolutie van de sector als exponent van politieke beslissingen, beschikbaarheid van personeel en het management op te volgen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele e-mailadres doorgegeven.

Annex: Enkele aanvullende gedachten over commercialisering en wat er tegen te doen,
           19/12/2022