BuG 499 - Bericht uit het Gewisse - 31 augustus 2022

BuG 499 on-line                Print  Tablet  Smartphone (6p)

Ga zelf na hoeveel lege schoolbanken er zouden zijn
in je gemeente zonder leerlingen met migratieroots

Diversiteit gaat sneller dan Tom van Grieken denkt en
daar is niets mis mee: buitenlandse afkomst per leeftijd
 2000 tot 2021 in alle gemeenten van het Vlaamse gewest
 en % buitenlandse herkomst in 2014,2019, 2021 en de
demografische schok in verkiezingsjaren 2024 en 2029

Tabel:
Herkomst naar leeftijd 2000-2021 gemeenten Vlaams gewest
om de set van vier grafieken zelf op te maken of via info@npdata.be.
Bronnen: Statbel, Statistiek Vlaanderen en eigen verwerking         

Zie hierna sets voor enkele gemeenten en Vlaams gewest
Centrumgemeenten: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout
Dendergemeenten: Aalst, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lebbeke, Lede, Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen, Zottegem
Andere gemeenten: Aarschot, Bilzen, Brakel, Diest, Gingelom, Herent, Houthalen-Helchteren, Lubbeek, Machelen, Ronse, Sint-Truiden, Tervuren, Vilvoorde, Vorselaar, Willebroek, Zaventem, Zele, Zelzate, Zoutleeuw

Grafieksets voor een gemeente zijn ook aan te vragen bij
info@npdata.be.


De herkomst naar leeftijd 2000-2021 is een röntgenfoto
van de voorbije migratie en vooruitzicht op de evolutie
van de buitenlandse herkomst in elke gemeente

Antwerpen

Door het niet meenemen van de 3de generatie
na Belgwording verdwijnen zij meer en meer uit
de evolutielijnen 0-5, 6-11 en 12-17 jarigen

Denderleeuw

Bij recente groei van de migratieachtergrond
komt het verloop duidelijk in beeld na 2000

Tijdslijn gemeente vergeleken met gewest

1. Inleiding: De statistische diensten van de Federale en Vlaamse overheid hebben ijzersterk materiaal gepubliceerd tot op gemeentelijk niveau met de opdeling naar geslacht en leeftijd mbt buitenlandse afkomst/herkomst en nationaliteitsverwerving. Het verregaand ontbreken van enige weerklank in de media of de aanwending ervan door wetenschappelijke en universitaire instituten, laat staan door studiediensten van partijen is een oud zeer en geeft ruimte aan rechts extreem rechts om hun omvolkingsobsessie te voeden. Dank zij de migratie zijn de schoolbanken gevuld en is de toekomst van de regio's en het land verzekerd. In een 'etnisch homogeen' Vlaanderen, zou 1/3 van de schoolbanken leeg blijven, in Antwerpen zelfs 3/4, kleuter, basis en secundair onderwijs inbegrepen.

2. Enkele quotes die de geest verruimen

Quote VRT van 13/01/2021: "Het is de logica zelf dat de cijfers van diversiteit nog verder gaan stijgen. De Belgen met een Belgische achtergrond zitten vaak in de oudere leeftijdscategorie, zij die een buitenlandse afkomst of nationaliteit hebben, zijn vaak veel jonger."

Quote uit DM van 22/08/2022 van Kurt van Eeghem: "We zijn heel erg fout bezig en dat neem ik de huidige beleidsmensen bijzonder kwalijk. Zeker diegenen die het zo graag opnemen voor ‘onze eigen taal’, ‘ons eigen volk’. Zij helpen het naar de kloten. Dus ja, als ik door het lint ga is het voor zulke dingen. Het moet de moeite waard zijn. (lacht)”

Quote Chistophe Busch van het Hannah Arendt-instituut over z'n doctoraat over extreem rechts in Mo 20/08/2022: "Een esthetisering van de politiek via culturele metaforen...Als veiligheidsdiensten zeggen dat heel veel extremistische frames zijn gemainstreamd moet je dat horen, aanvaarden en ernaar handelen. Twaalf jaar geleden had een woord als ‘omvolking’ nog een politiek incorrecte connotatie met het nazisme. Vandaag publiceren Vlaamse parlementairen het online om te argumenteren dat in heel Brussel geen “Vlaming” meer te zien zou zijn."

Quote DS 30/08/2022 artikel Jan Fredeik Abeloos, "Politici schatten hun kiezers te rechts in". "In elk geval is de link tussen een stem en hoe de kiezer in verschillende dossiers denkt, relatief. ‘Zeker wat socio-economische dossiers betreft, leidt een rechtse bias tot een vertekening’, aldus Walgrave."

Quote: Marc Verschooris in z'n opmerkelijk boek, Martha's labyrint, over twee vrouwen, een joodse, gevlucht uit Wenen en een Gentse arts wiens man Martha aan de Duitsers overlevert, ze wordt vermoord wordt in Auschwitch: ": Kosmopolitisme krijg je waarschijnlijk net zo goed aangeleerd als een andere die zweert bij giftig nationalisme, of erger nog, racisme."

3. Bronnen: Statbel, Statistiek Vlaanderen en eigen verwerking.

Bestand van de statistische dienst Vlaamse gemeenschap met opdeling buitenlandse herkomst in 9 leeftijdcategorieën, in een tijdsreeks vanaf 2000. Enkel voor 2021 wordt de opdeling in leeftijdscategorieën gemaakt en gezet naast deze van de Vlaamse gemeenschap. Ook de evolutie van het % buitenlandse bevolking per gemeente van 2000 tot 2021 met vergelijking met de Vlaamse gemeenschap wordt aangemaakt. Langs de bijgevoegde tabel kunnen in enkele seconden voor elke gemeente deze grafieken gegenereerd worden.

Door de tijdsreeks vanaf 2000 worden zowel de regularisaties van 2000 en 2020 meegenomen, de diverse asielvluchtelingen uit oorlogsgebieden alsmede de gezinshereniging, geboorten en alle nieuwkomers die langs de reguliere migratiekanalen bijkomend in België zijn toegekomen.

Voor een actueel beeld van de 'toegangspoort naar België", zie het goed gedocumenteerde en ook op papier verkrijgbare document van Myria, in feite de enige wetenschappelijke instantie die accuraat en jaarlijks een beeld geeft van alle migratiestromen en de problemen die zich stellen vanuit de migrant en asielzoeker, een must-read.

4. Definitie buitenlandse herkomst

De bevolking van buitenlandse herkomst is de samentelling van het aantal 'vreemdelingen', dwz de niet-Belgen en de Belg geworden vreemdelingen, alsmede hun kinderen, ook al was maar één ouder Belg geworden vreemdeling. Hier zijn dus niet inbegrepen kleinkinderen van Belg geworden grootouders. De data en grafieken zijn dus, vooral voor de jongere generaties een onderschatting van hun effectief aantal en %. De weergegeven aantallen en %-ges kunnen dus enigszins afwijken van deze zoals ze sinds 2006 door npdata.be gegeneerd worden, die wel alle Belgwordingen na 1945 mee verrekend, dus ook de grootouders die Belg geworden zijn. Voor dit bericht beperken we ons tot de 'officiële' cijfers zoals ze door het Rijksregister toegeleverd worden.

5. De alsmaar grotere onderschatting van de "3de generatie", zie de toelichting op De redactie van 13/01/2021: mbt tot de beperking tot de ouders en het niet in rekening brengen van het nageslacht van Belg geworden grootouders: "Iemand van wie (een van) de grootouders een migratieachtergrond heeft, maar van wie beide ouders als Belg in het geboorteregister werden ingeschreven, komt in de statistieken als Belg met een Belgische achtergrond. Niet als Belg met een buitenlandse achtergrond. "

Kleinkinderen van Belg geworden grootouders (men kan ze de derde generatie 'Belgen van buitenlandse afkomst noemen) worden dus niet meegeteld in de bevolking van buitenlandse herkomst, dwz met migratieroots, in een gemeente. Niet alleen 'statistisch' maar ook maatschappelijk is dit een spijtige en moeilijke aanvaardbare zaak. Alsof racisme, discriminatie en uitsluiting tav huidskleur, naam, afkomst, religie stoppen als je grootouders Belg geworden zijn. De belangwekkende en recent gepubliceerde cijfers over herkomst zullen jaar na jaar aan waarde verliezen, een euvel dat zeker nog kan voorkomen worden, ongeacht de problemen die het technisch stelt. Voor de privacy stelt het alleszins geen probleem, cfr de niet meer aanwezige nota op de website van de kruispuntenbank, Toelichting herkomst, 14_12_n040, die we voor voor alle duidelijkheid nog publiceren.

De mate van onderschatting wordt op een dubbele wijze duidelijk in de grafiek met herkomst naar leeftijd 2000-2021.
1. Hoe hoger het % buitenlandse herkomst bij 65+, hoe meer kinderen en jongeren uit de statistiek buitenlandse afkomst verdwijnen, dwz hun aantal is niet meer stijgend en in sommige gemeenten met een oude migratie zelfs dalend.
2. De evolutielijnen blijven gelijk en deze van de 6-11 jarigen vervoegt deze van de 0-5 jarigen, in Mechelen al in 2013, ook de lijn van de 12-17 jarigen in Mechelen in 2020. De evolutie van de 0-5 jarigen is vanaf 2019 dalend,  de toekomstige evolutie verliest de samenleving dit recent ontwikkeld instrument om de impact van de demografische ontwikkeling op gemeentelijk en samenlevingsvlak op te volgen. De leeftijdslijnen in Houthalen-Helchteren, met een van de oudste migraties in Vlaanderen, zie het programma Koolputters op de VRT illustreert dit het beste. 20% van de 80+ is er van buitenlandse herkomst. En ook Genk, met 30% 80+ van buitenlandse afkomst is daar illustratief voor.

Houthalen-Helchteren

5. Tabel: Herkomst naar leeftijd 2000-2021 gemeenten Vlaams gewest

Door de lijn met de gemeentelijke data te kopiëren en te plakken op de 3de lijn van het blad Grafiek wordt automatisch de set van 4 grafieken gegenereerd. In een derde blad wordt de identieke set printbaar weergegeven.

Een gelijkaardige tabel met bijhorende grafieksets kunnen ook aangemaakt worden voor de 19 gemeenten in Brussel.

6. Set van 4 grafieken, voorbeeld voor Antwerpen-stad

Grafiek 1: Het % migratieachtergrond voor volgende leeftijdscategorieën (linkerkant) en evolutie voor 2014 en en volgende verkiezingsjaren, rechterkant.

0-5, 5-11, 12-17, 18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-79, 80+ jarigen met opgave van het % buitenlandse herkomst per leeftijdscategorie. Vooral in de leeftijdscategorieën 50+ is er gevoelig minder buitenlandse herkomst. Hier halen rechts extreem-rechts vooral hun stemmen De komende decennia zullen zij meer en meer vervangen worden door stemgerechtigde inwoners van buitenlandse herkomst, en dit, ongeacht eventuele bijkomende migratie en asiel. Deze komen nog bovenop de hier weergegeven cijfers.

Aan de rechterkant van de 1ste grafiek wordt de totaalaanwezigheid buitenlandse herkomst in de gemeente gegeven voor 2014, 2019, en 2021 met vervolgens de extrapolatie buitenlandse herkomst naar de verkiezingsjaren 2024 en 2029.

Grafiek 2: Vergelijking buitenlandse herkomst gemeente en Vlaams gewest

Grafiek 3: Evolutielijnen buitenlandse herkomst gemeente en Vlaams gewest 2000-2021

Grafiek 4: Evolutielijnen 2000-2021 voor elke leeftijdscategorie en de totaal evolutie.

7. Grafieksets voor enkele gemeenten en Vlaams gewest

Centrumgemeenten:
Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout

Dendergemeenten: Aalst, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lebbeke, Lede, Ninove, Sint-Lievens-Houtem, Wichelen, Zottegem

Andere gemeenten: Aarschot, Bilzen, Brakel, Gingelom, Herent, Houthalen-Helchteren, Lubbeek, Machelen, Ronse, Sint-Truiden, Tervuren, Vilvoorde, Vorselaar, Willebroek, Zaventem, Zele, Zelzate, Zoutleeuw

Grafieksets zijn ook aan te vragen bij info@npdata.be. Ze worden dan ook aan deze lijst toegevoegd.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven".