BuG 483 - Bericht uit het Gewisse - 26 januari 2022

BuG 483 on-line               Print  Tablet  Smartphone (9p)

Woonzorgcentra: kroniek van een aangekondigd tekort:
personeelsgroei +2,3% 2017-2019, aantal plaatsen +4,2%
(update)

Erkende Plaatsen Woonzorgcentra  01/01/2013-2022 - Vlaams gewest
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Non-profit                    
    Publiek 23.997 24.273 24.399 24.451 24.653 24.630 24.498 24.436 24.235 24.247
    VZW-Non-Profit 32.432 33.407 34.639 35.389 34.980 34.184 34.703 34.788 34.885 35.097
   Totaal 56.429 57.680 59.038 59.840 59.633 58.814 59.201 59.224 59.120 59.344
2. Profit                    
     Profit-Profit 8.243 8.662 9.046 9.949 10.376 11.275 11.725 13.222 13.475 13.642
     VZW-profit 4.547 4.839 5.172 5.808 7.668 9.176 9.989 8.709 9.314 9.401
     Profit 12.790 13.501 14.218 15.757 18.044 20.451 21.714 21.931 22.789 23.043
Totaal plaatsen 69.219 71.181 73.256 75.597 77.677 79.265 80.915 81.155 81.909 82.387
Werknemers         69.314 71.064 73.015      
Aantal VTE         48.949 51.503 50.092      
Gemm. Jobtime         0,71 0,72 0,69      
Werkend/plaats         0,89 0,90 0,90      
VTE/Plaats         0,71 0,72 0,69      
Evol. Plts op 2 jr             +4,2%      
Evol. Wrk op 2 jr             +2,3%      

Gemeenschapsgeld vloeit in kwart van de WZC's naar winst
 

Winstmotief in 28,0% van de WZC op 01/01/2022
in 2013 was dat in 18,5% van de WZC het geval:
Op 10 jaar tijd ging er 9,5% meer naar profit-uitbating
Profit-uitbating = Commercieel + VZW-profit

Erkende Plaatsen en evolutie Woonzorgcentra 2013-2022 - Vlaams gewest
  2013 2022 Evol. Evol. % % % Versch.
      13-22 13-22 2013 2022 in %
1. Non-profit              
    Publiek 23.997 24.247 250 1,0% 34,7% 29,4% -5,2%
    VZW-Non-Profit 32.432 35.097 2.665 8,2% 46,9% 42,6% -4,3%
   Totaal 56.429 59.344 2.915 5,2% 81,5% 72,0% -9,5%
2. Profit              
     Profit-Profit 8.243 13.642 5.399 65,5% 11,9% 16,6% 4,6%
     VZW-profit 4.547 9.401 4.854 106,8% 6,6% 11,4% 4,8%
     Profit 12.790 23.043 10.253 80,2% 18,5% 28,0% 9,5%
Totaal plaatsen 69.219 82.387 13.168 19,0% 100% 100% 0%


1. Bronnen: Ambtelijke lijsten
WZC Vlaams gewest, Brussels gewest, Waals gewest

Lijst WZC Vlaams gewest en profit-uitbating. In elke lijst (excel) kan gesorteerd worden op elke kolomhoofding (dossiernummer, gemeente, naam WZC, aantal erkende plaatsen, beheerstuut (ambtelijke lijsten) ne profit-statuut - Vlaamse lijst.

2. De evolutie van plaatsen en werknemers laat zien dat de bijkomende personeelsbezetting tussen 1918 en 1919 maar 1/2 bedraagt van de evolutie van het aantal plaatsen (update)

Voor deze vergelijking wordt beroep gedaan op de jaarlijkse RSZ-bestanden mbt de plaats van tewerkstelling, die pas anderhalf jaar na de afloop van een jaar beschikbaar komen en die dienen aangekocht - met dank aan de vakbond dit financiert. De  vergelijking kan vooralsnog maar tot 31/12/2019 gemaakt, juist voor de coronacrisis de woonzorgcentra in diepe rouw dompelde en het personeel alles uit de kast moest halen, met de hulp van personeel van de ziekenhuizen.

In 2000 werd door minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, op basis van het voorstel en de berekening door LNC-NVK, de 'harmonisatie' van lonen en premies goedgekeurd van het personeel van de woonzorgcentra met dat van de ziekenhuizen, en dit voor alle personeelscategorieŽn, zorgpersoneel, arbeiders en bedienden. Naast de gelijkschakeling en gelijke betaling voor gelijk werk tussen deze sectoren en tussen mannen en vrouwen, maakt dit mobiliteit mogelijk van personeel, met behoud van anciŽnniteit tussen alle zorginstellingen en gewesten, en ongeacht het gaat om een publieke, VZW of commerciŽle instelling. Mede door deze unieke, en in Europa ongekende statutaire waarborg kon de totale ineenstorting van de bejaardenhomes voorkomen worden.

In dit bericht worden enkel de data voor de erkende Vlaamse woonzorgcentra met beschikbare plaatsen geanalyseerd. In de tabel van de administratie zijn ook erkende WZC zonder beschikbare plaatsen opgenomen, alle WZC die in planning of herinrichting staan en de afgewezen WZC.

3. Welke groepen, verenigingen en clusters beheren de WZC: het jaarlijkse Derhaeg-rapport

Het laatst beschikbare rapport Derhaeg, uniek in z'n gegevensverzameling en analyse, mbt de financiele groepen en vooral ook de 'verzamelingen/groepen, verenigingen' bij de VZW-non-profit, en dit voor alle WZC in BelgiŽ, is dit van 2021, dat van 2022 is in opmaak. en zal bij publicatie toegevoegd worden onder dit punt.

Paul Derhaeg, Netwerken residentiŽle ouderenzorg in BelgiŽ, maart 2021, Inventaris van groepen & clusters van woonzorgcentra.

Uit het voorwoord: "Netwerking of clustervorming op brede schaal in de welzijns- en gezondheidszorg is ťťn van de (vele) remedies die een antwoord moeten kunnen bieden inzake een gedegen aanpak van de zorg voor specifieke doelgroepen, in casu, de zorg voor de ouderen. Het doel van dit werkstuk is een actueel beeld te schetsen van de netwerkvorming in de residentiŽle ouderenzorgvoorzieningen met de focus op de woonzorgcentra. Na vijf edities van mijn Rapport ďNetwerken in de ďprivate-vzwĒ en in de ďprivate commerciŽleĒ residentiŽle ouderenzorg. Inventaris van groepen en clusters van woonzorgcentraĒ (edities van april 2015, november 2016, januari 2018, februari 2019 en februari 2020), die gefocust waren op de netwerkvorming in de private vzw en in de private commerciŽle sector in vooral Vlaanderen, wordt thans de beloofde stap gezet die aangekondigd werd in de editie van februari 2020 door: enerzijds het onderzoeksveld uit te breiden tot de Ďpublieke sectorí; anderzijds naast Vlaanderen, ook WalloniŽ en Brussel Hoofdstedelijk Gewest - kortom gans BelgiŽ - te betrekken bij de inventarisatie en beschrijving van de bestaande netwerken van woonzorgcentra."

4. Profit-WZC nemen in het Vlaamse gewest op 10 jaar tijd 9,5% van de 'markt' over van publieke WZC en VZW-non-profit

Wie zicht wil krijgen en houden op de evolutie van de commercialisering in de woonzorgcentra in het Vlaamse en de andere gewesten, dient naast de NV, BVBA's en CAVB's na te gaan of een 'VZW", Vereniging Zonder Winstoogmerk, afhangt van een financiŽle of vastgoedonderneming. Langs huurgelden en andere mechanismen strijken zij in feite de winst op van de uitbating van een WZC die aan de aandeelhouders wordt uitbetaalt. Belasting en sciale zekerheidsgelden worden op deze wijze, langs de zorg omgezet in private verrijking van enkelen. Bij schaarste van overheidsmiddelen was dit volgens een Vonnis van het Arbitragehof niet toegestaan voor betoelaging animatoren, ook al wordt dit vonnis omzeild. Wanneer een wet die aanwending van overheids en private middelen voor zorg onttrekt aan het winstoogmerk, rechtstreeks of onrechtstreeks (cfr VZW-profit). Wie maakt daar een politiek breekpunt van bij kmende regeringsonderhandelingen?

Sinds 2013 doet npdata.be de oefening naar profit en non-profit VZW's voortgaande op de officiŽle lijsten van de administratie en het punctuele onderzoek per VZW. Er wordt rekening gehouden met overnames, afbouw en introductie van nieuwe WZC per jaar. Door het ter beschikking stellen van de benodigde data kan een update gemaakt voor de situatie op 01/01/2022.

Erkende Plaatsen en evolutie Woonzorgcentra 2013-2022 - Vlaams gewest
  2013 2022 Evol. Evol. % % % Versch.
      13-22 13-22 2013 2022 in %
1. Non-profit              
    Publiek 23.997 24.247 250 1,0% 34,7% 29,4% -5,2%
    VZW-Non-Profit 32.432 35.097 2.665 8,2% 46,9% 42,6% -4,3%
   Totaal 56.429 59.344 2.915 5,2% 81,5% 72,0% -9,5%
2. Profit              
     Profit-Profit 8.243 13.642 5.399 65,5% 11,9% 16,6% 4,6%
     VZW-profit 4.547 9.401 4.854 106,8% 6,6% 11,4% 4,8%
     Profit 12.790 23.043 10.253 80,2% 18,5% 28,0% 9,5%
Totaal plaatsen 69.219 82.387 13.168 19,0% 100% 100% 0%

In de tabel wordt de evolutie op 10 jaar uitgetekend, 2013-2022, zowel in aantal als % en verschuiving van het marktaandeel, nl 9,5% van publiek en VZW-non-profit naar CommerciŽle WZC en WZC met VZW-statuut, afhankelijk van financiŽle en commerciŽle ondernemingen.

De invoering van het nieuwe functieclassificatiesysteem, en de volledige uitvoering ervan in 2021 behoudt de gelijkheid van lonen tussen de gezondheidssectoren ook al zijn de Woonzorgcentra intussen Vlaamse materie geworden.

5. Woonzorgcentra met detail beheersstatuten in aantal en %

Woonzorgcentra naar beheerstatuut in aantal plaatsen
Statuut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Profit WZC                    
   BVBA 2.294 2.417 2.652 2.972 3.089 3.058 3.148 3.258 3.027 2.959
   NV 5.606 5.959 6.028 6.536 6.967 7.824 8.220 8.075 8.097 8.142
   CVBA 300 300 275 267 83 83 83 1.615 1.582 1.591
   GCV 187 192 195 209 209 209        
   Commanditair             209 209 193 193
   NP 173 180 180 180 112 65 65 65 69 54
   BV B 12 12 12 12 12       507 703
   CV 36 36 36 36 36 36        
   Profit-Profit 8.608 9.096 9.378 10.212 10.508 11.275 11.725 13.222 13.475 13.642
   VZW-Profit 4.288 4.471 5.042 5.581 7.475 9.176 9.989 8.688 9.314 9.401
Totaal Profit 12.896 13.567 14.420 15.793 17.983 20.451 21.714 21.910 22.789 23.043
2. Niet voor profit                    
   OCMW 20.518 20.594 20.117 20.005 20.241 18.774 15.287 13.516 12.712 12.716
   Vereniging 2.920 2.811 3.308 3.308 3.438 5.036 8.650 10.294 11.071 11.092
   Auto 179 179 179 179 179 179 179 179    
   Instituut 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
   IWO 245 273 293 293 293          
   Opdracht 217 307 307 307 307 307 307 372 377 364
   Publiek 24.154 24.239 24.279 24.167 24.533 24.371 24.498 24.436 24.235 24.247
   VZW-Non-Profit 32.050 33.230 34.557 35.637 35.300 34.304 34.703 34.809 34.885 35.097
Totaal Non-Profit 56.204 57.469 58.836 59.804 59.833 58.675 59.201 59.245 59.120 59.344
AlgemeenTotaal 69.100 71.036 73.256 75.597 77.816 79.126 80.915 81.155 81.909 82.387

Belangrijke tendenzen en evoluties:

- Overgang OCMW-uitbating naar een Vereniging (zorgbedrijven), samen goed voor 28,9% van het aandeel van de publieke sector in de WZC dat 29,4% bedraagt.
- Vermindering aandeel VZW-Non-Profit van 46,4% naar 42,6%
- Overgang van BVBA en NV naar het coŲperatief (winstgevend) statuut van de CVBA die vooral in 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden, en waarbij ook een aantal non-profit VZW's zijn overgaan en profit geworden zijn. De CVBA dienen zich voor eind 2023  om te vormen tot een CV, dwz met uitdrukkelijk de coŲperatie als doel. Een aantal WZC's hebben dus nog voor een CVBA-statuut gekozen. Zien hoe en of deze in de toekomst zullen evolueren naar een CV of een BV (Besloten vennootschap), NV of PVBA, zie  Aard Vennootschappen.

Woonzorgcentra naar beheerstatuut in % aantal plaatsen
Statuut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Profit WZC                    
   BVBA 3,3% 3,4% 3,6% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 4,0% 3,7% 3,6%
   NV 8,1% 8,4% 8,2% 8,6% 9,0% 9,9% 10,2% 10,0% 9,9% 9,9%
   CVBA 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 2,0% 1,9% 1,9%
   GCV 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
   Commanditair 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
   NP 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
   BV B 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,9%
   CV 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
   Profit-Profit 12,5% 12,8% 12,8% 13,5% 13,5% 14,2% 14,5% 16,3% 16,5% 16,6%
   VZW-Profit 6,2% 6,3% 6,9% 7,4% 9,6% 11,6% 12,3% 10,7% 11,4% 11,4%
Totaal Profit 18,7% 19,1% 19,7% 20,9% 23,1% 25,8% 26,8% 27,0% 27,8% 28,0%
2. Niet voor profit                    
   OCMW 29,7% 29,0% 27,5% 26,5% 26,0% 23,7% 18,9% 16,7% 15,5% 15,4%
   Vereniging 4,2% 4,0% 4,5% 4,4% 4,4% 6,4% 10,7% 12,7% 13,5% 13,5%
   Auto 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
   Instituut 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
   IWO 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
   Opdracht 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4%
   Publiek 35,0% 34,1% 33,1% 32,0% 31,5% 30,8% 30,3% 30,1% 29,6% 29,4%
   VZW-Non-Profit 46,4% 46,8% 47,2% 47,1% 45,4% 43,4% 42,9% 42,9% 42,6% 42,6%
Totaal Non-Profit 81,3% 80,9% 80,3% 79,1% 76,9% 74,2% 73,2% 73,0% 72,2% 72,0%
AlgemeenTotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Detail evoluties woonzorgcentra 2013-2022, onderscheiden naar statuut

6.1. % aandeel in plaatsen WZC naar profit-statuut 2013-2022

% Erkende Plaatsen in Woonzorgcentra op 01/01/2013-2022
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Non-profit                    
    Publiek 34,7% 34,1% 33,3% 32,3% 31,7% 31,1% 30,3% 30,1% 29,7% 29,6%
    VZW-Non-Profit 46,9% 46,9% 47,3% 46,8% 45,0% 43,1% 42,9% 42,9% 42,7% 42,7%
   Totaal 81,5% 81,0% 80,6% 79,2% 76,8% 74,2% 73,2% 73,0% 72,4% 72,3%
2. Profit                    
     Profit-Profit 11,9% 12,2% 12,3% 13,2% 13,4% 14,2% 14,5% 16,3% 16,2% 16,3%
     VZW-profit 6,6% 6,8% 7,1% 7,7% 9,9% 11,6% 12,3% 10,7% 11,4% 11,4%
     Profit 18,5% 19,0% 19,4% 20,8% 23,2% 25,8% 26,8% 27,0% 27,6% 27,7%
Algemeen totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.2. Aantal plaatsen en % onderscheiden naar VZW en niet-VZW.

Aantal en %  VZW en niet-VZW tav totaal 01/01/2013-2022
Commercieel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    VZW 36.979 38.246 39.811 41.197 42.648 43.360 44.692 43.497 44.301 44.408
    Niet-VZW 32.240 32.935 33.445 34.400 35.029 35.905 36.223 37.658 37.608 37.757
Totaal 69.219 71.181 73.256 75.597 77.677 79.265 80.915 81.155 81.909 82.165
    VZW 53,4% 53,7% 54,3% 54,5% 54,9% 54,7% 55,2% 53,6% 54,1% 54,0%
    Niet-VZW 46,6% 46,3% 45,7% 45,5% 45,1% 45,3% 44,8% 46,4% 45,9% 46,0%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ook als een VZW-profit direct verbonden is aan een financiŽle of vastgoedonderneming, de wetgeving op de VZW's is toch een verplichtend kader voor de aanwending van middelen en de resultaten van de rekeningen.

6.3. Profit-WZC in stricte zin vertegenwoordigen maar een marginaal en beperkt groeiend deel van de Vlaamse WZC-markt, dat de laatste drie jaar volledig stagneert.

Aantal en %  profit-profitl en ander tav totaal 01/01/2013-2022
Commercieel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Profit-Profit 8.243 8.662 9.046 9.949 10.376 11.275 11.725 13.222 13.284 13.412
    VZW+Publiek 60.976 62.519 64.210 65.648 67.301 67.990 69.190 67.933 68.625 68.753
Totaal 69.219 71.181 73.256 75.597 77.677 79.265 80.915 81.155 81.909 82.165
    Profit-Profit 11,9% 12,2% 12,3% 13,2% 13,4% 14,2% 14,5% 16,3% 16,2% 16,3%
    VZW+Publiek 88,1% 87,8% 87,7% 86,8% 86,6% 85,8% 85,5% 83,7% 83,8% 83,7%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De groei' in 2020 komt daarbij praktisch uitsluitend voort uit de overname van een groep VZW woonzorgcentra.

7. Evolutie aantallen en %-ges woonzorgcentra naar profit-statuut

Evolutie erkende plaatsen in elk jaar 2013-2022 tav vorige + % tav 2013
Telling op 01/01 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal
1. Niet-Commercieel                    
    Publiek 276 126 52 202 -23 -132 -62 -112 21 348
    VZW-Non-Profit 975 1.232 750 -409 -796 519 85 199 65 2.620
Niet-Commercieel 1.251 1.358 802 -207 -819 387 23 87 86 2.968
2. Commercieel                    
     Profit-Profit 419 384 903 427 899 450 1.497 62 128 5.169
     VZW-profit 292 333 636 1.860 1.508 813 -1.280 605 42 4.809
Commercieel 711 717 1.539 2.287 2.407 1.263 217 667 170 9.978
Totaal 1.962 2.075 2.341 2.080 1.588 1.650 240 754 256 12.946

% evolutie bijkomende plaatsen op totaal in 2013-2022
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Niet-Commercieel                    
    Publiek 14% 6% 2% 10% -1% -8% -26% -15% 8% 3%
    VZW-Non-Profit 50% 59% 32% -20% -50% 31% 35% 26% 25% 20%
Niet-Commercieel 64% 65% 34% -10% -52% 23% 10% 12% 34% 23%
2. Commercieel                    
     Profit-Profit 21% 19% 39% 21% 57% 27% 624% 8% 50% 40%
     VZW-profit 15% 16% 27% 89% 95% 49% -533% 80% 16% 37%
Commercieel 36% 35% 66% 110% 152% 77% 90% 88% 66% 77%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Vooral de publieke woonzorgcentra stagneren. Is het in afwachting van het nieuwe decreet, dat al ettelijke malen is verdaagd, dat de commerciŽle markt de publiek VZW's als gemakkelijke brokken voor de voeten zal gooien?

8. Evolutie aantal woonzorgcentra en gemiddeld aantal plaatsen per woonzorgcentrum naar statuut

Aantal WoonzorgCentra op 01/01/1013-2022
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Non-Profit                    
    Publiek 225 224 223 223 221 222 220 220 219 219
    VZW-Non-Profit 352 360 367 368 357 342 342 339 340 342
    Totaal 577 584 590 591 578 564 562 559 559 561
2. Profit                    
     Profit-Profit 117 121 123 128 131 137 152 152 151 151
     VZW-profit 61 63 59 62 84 98 95 98 104 104
     Totaal 178 184 182 190 215 235 247 250 255 255
Algemeen totaal 755 768 772 781 793 799 809 809 814 816

Gemiddeld aantal Erkende plaatsen in WZC op 01/01/2013-2022
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Non-Profit                    
    Publiek 107 108 109 110 112 111 111 111 111 111
    VZW-Non-Profit 92 93 94 96 98 100 101 103 103 102
    Totaal 98 99 100 101 103 104 105 106 106 106
2. Profit                    
     Profit-Profit 70 72 74 78 79 82 77 87 88 89
     VZW-profit 75 77 88 94 91 94 105 89 90 90
     Totaal 72 73 78 83 84 87 88 88 89 89
Algemeen totaal 92 93 95 97 98 99 100 100 101 101

9. Evolutie aantal plaatsen en financiŽle groepen 2013-2022 Profit-Proffit, VZW-Profit en totaal

9.1 Profit-Profit WZC financiŽle groepen

Erkende plaatsen Profit-Profit WZC 2013-2022
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ander 4.360 4.435 4.457 4.530 4.533 4.210 3.889 4.142 3.927 3.922
Anima Care 97 97 97 99 99 156 144 203 220 241
Armonea 2.168 2.439 2.655 3.221 3.244 3.683 3.955 3.881 3.875 3.918
Astor                    
Care-Ion               233 323 323
Cura-Care 81 81 81 81 81 81 81 81 137 137
Curon/Vercammen                    
Finance&care             99      
Korian                    
Orelia           212 365 597 597 597
Orpea 152 152 152 273 534 534 534 567 567 685
Senior-Assist 101 101 136 196 196 196        
Senior Living Group 1.215 1.288 1.424 1.502 1.642 2.113 2.280 2.253 2.261 2.242
Soprimat 44 44 44              
Vilvalto               191 191 191
Vulpia       47 47 90   1.327 1.377 1.386
Totaal 8.218 8.637 9.046 9.949 10.376 11.275 11.764 13.222 13.475 13.642

9.2.  VZW-Profit WZC financiŽle groepen

Erkende plaatsen VZW-profit 2013-2022
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ander 166 166 14       74 74 74 74
Anima Care 105 126 214 300 300 530 530 530 537 537
Armonea 158 158 200 1.520 1.520 1.624 1.665 1.605 1.729 1.752
Astor                 85 85
Care-Ion                    
Cura-Care         119 119 119 119 119 119
Curon/Vercammen                 36 36
Finance&care         80 99       102
Korian                 132 132
Orelia                    
Orpea 156 156 156 371 644 893 1.058 1.112 1.231 1.235
Senior-Assist 287 287 287 354 354 291       0
Senior Living Group 1.465 1.489 1.492 1.516 2.733 3.421 3.893 3.925 3.946 3.959
Soprimat 1.101 1.259 1.261              
Vilvalto                    
Vulpia 1.109 1.198 1.548 1.733 1.918 2.199 2.641 1.344 1.425 1.370
Totaal 4.547 4.839 5.172 5.794 7.668 9.176 9.980 8.709 9.314 9.401

9.3. Totaal Profit WZC financiŽle groepen

Erkende plaatsen Profit WZC 2013-2022 - Totaal
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ander 4.526 4.601 4.471 4.530 4.533 4.210 3.963 4.216 4.001 3.996
Anima Care 202 223 311 399 399 686 674 733 757 778
Armonea 2.326 2.597 2.855 4.741 4.764 5.307 5.620 5.486 5.604 5.670
Astor                 85 85
Care-Ion               233 323 323
Cura-Care 81 81 81 81 200 200 200 200 256 256
Curon/Vercammen                 36 36
Finance&care         80 99 99     102
Korian                 132 132
Orelia           212 365 597 597 597
Orpea 308 308 308 644 1.178 1.427 1.592 1.679 1.798 1.920
Senior-Assist 388 388 423 550 550 487        
Senior Living Group 2.680 2.777 2.916 3.018 4.375 5.534 6.173 6.178 6.207 6.201
Soprimat 1.145 1.303 1.305              
Vivalto               191 191 191
Vulpia 1.109 1.198 1.548 1.780 1.965 2.289 2.641 2.671 2.802 2.756
Totaal 12.765 13.476 14.218 15.743 18.044 20.451 21.744 21.931 22.789 23.043

10. % WZC per financiŽle groep

10.1. Profit-Profit WZC financiŽle groepen

Erkende plaatsen Profit-Profit WZC 2013-2022 - %
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ander 53% 51% 49% 46% 44% 37% 33% 31% 29% 29%
Anima Care 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%
Armonea 26% 28% 29% 32% 31% 33% 34% 29% 29% 29%
Astor                    
Care-Ion               2% 2% 2%
Cura-Care 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Curon/Vercammen                    
Finance&care                    
Korian                    
Orelia           2% 3% 5% 4% 4%
Orpea 2% 2% 2% 3% 5% 5% 5% 4% 4% 5%
Senior-Assist 1% 1% 2% 2% 2% 2%        
Senior Living Group 15% 15% 16% 15% 16% 19% 19% 17% 17% 16%
Soprimat 1% 1%                
Vilvalto               1% 1% 1%
Vulpia           1%   10% 10% 10%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.2.  VZW-Profit WZC financiŽle groepen

Erkende plaatsen VZW-profit 2013-2022 - %
Groep  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ander 4% 3%         1% 1% 1% 1%
Anima Care 2% 3% 4% 5% 4% 6% 5% 6% 6% 6%
Armonea 3% 3% 4% 26% 20% 18% 17% 18% 19% 19%
Astor                 1% 1%
Care-Ion                    
Cura-Care         2% 1% 1% 1% 1% 1%
Curon/Vercammen                    
Finance&care         1% 1%       1%
Korian