BuG 482 - Bericht uit het Gewisse - 11 januari 2022

BuG 482 on-line               Print  Tablet  Smartphone (3p)

PVDA in Vlaams gewest: migratiestem belangrijkst.
Nu ook moslimvrouwen met hoofddoek op de affiche?
Werkende klasse: veel nieuwe/jonge kiezers zijn moslim.

Slotnoot: D
e echte roots van de PVDA en Raoul Hedebouw

1. De PVDA-stemmen voor het Vlaams gewest in 2019 in een gemeente gingen van alle partijen het sterkst samen met het % moslims in deze gemeente. Daarbij was het % moslims de meest bepalende factor in de verbanden tussen socio-economische factoren en het stemgedrag, meer nog dan niet-Europese migratieachtergrond. Langs de Pearsons correlatiecoŽfficiŽnt kan het samengaan van een stemuitslag met andere factoren berekend worden op een schaal van 0 tot 1, met aanduiding van de richting van het verband, + of -.

Pearsons correlatie stemuitslag 2019 en enkele soc./econ. kenmerken
  Moslims Mia Niet-Europees Belgen met Mia Belgen-zonder Mia Werknemer secundaire sector RVA uitke-ring niet be-schikbaar
PVDA 0,5807 0,5674 0,4986 -0,4067 0,0020 -0,0416
Vlaams Belang -0,1421 -0,2427 -0,3229 0,3595 0,6965 0,6989
CD&V -0,2292 -0,3596 -0,2913 0,1841 0,3771 0,3336
Groen 0,2819 0,3971 0,3933 -0,3487 -0,5644 -0,5796
Vooruit 0,2013 0,1732 0,0692 -0,0222 0,2098 0,3764
Open VLD -0,1878 -0,1610 -0,1522 0,0723 -0,1786 -0,1691

Het samengaan van het % moslims in een gemeente en de kiesuitslag 2019 geeft een samengaan van 0,5807 op een schaal van 0 tot 1. Elke andere partij komt hier ver achterop. Ook wat % inwoners met migratieachtergrond (Mia) betreft steekt de PVDA boven alle andere partijen uit met een PC van 0,4986. Als evenwel gekeken wordt naar het % industriearbeiders, bouwvakkers en energiebedrijven in een gemeenten is er geen enkele correlatie met stemmen voor de PVDA. Daar zou dus de grootste winst kunnen geboekt worden. Maar het betreft een oudere bevolking die meer dan alle andere bestaat uit inwoners met een hoog % dat een RVA-uitkering geniet zonder beschikbaar te zijn voor arbeid, nl bruggepensioneerden, tijdelijke werkloosheid, langdurig zieken kredieturen en loopbaanonderbreking. Het Vlaams belang gaat hier met een zeer hoge correlatie, +0,6989 samen met RVA-uitkeringen zonder beschikbaarheid voor arbeid, en in dezelfde grootte orde met 'arbeiders' uit de secundaire, (+0,6965). Bij Groen is het juist omgekeerd.

Daarmee is ook aangetoond dat de partij die zich het meest tegen migranten en moslims richt, haar stemmen haalt bij wie het meest beroep doet op de sociale zekerheid om niet te werken. Bij de 'anti-profiteurs' partij vindt men de bevolking met het grootst aantal 'profiteurs' in de gemeente. Het de was aanleiding voor BuG 443 met als titel: "De reactionaire reflex van de 'revolutionaire klasse' ".

2. Tussen 2019 en 2024 komen er 313.808 (13-17 jarigen in 2019) nieuwe kiesgerechtigden die voor het eerst naar de stembus gaan. Dat betekent een belangrijke 'generatieswitch', met 320.179 overlijdens tussen 2016-2020 valt een groep weg met een relatief hoger aantal Vlaams Belangstemmers. De nieuwe stemmers, waarbij 9,7% vreemdelingen zonder stemrecht/plicht in mindering gebracht worden, zal de factor moslimachtergrond versterken, overeenkomstig het % moslims in een gemeente. Wiskundig is het nu al zeker dat de (mogelijke) groei van de PVDA in het Vlaams gewest het meest door deze factor zal bepaald worden.

3. Door de voortschrijdende nationaliteitsverwerving van inwoners met migratieachtergrond, stijgt ook voor alle leeftijdscategorieŽn het aantal stemgerechtigde moslims. Door rechtstreekse aanspraak van moslimvrouwen onder het motto: "Gedaan met de discriminatie van vrouwen in onderwijs en werk op basis van een achterhaalde en ongrondwettelijke kledij code" zal beslissend zijn of de PVDA in het Vlaams gewest echt van de grond komt.

Hierbij de evolutie van nationaliteitsverwerving vanaf 1996. Na de dip in 2014 (PS-regering) kabbelen de Belgwordingen jaar na jaar gestadig verder. In de mate dat deze nieuwe Belgen minder hun stem uitbrengen op rechtse en extreem-rechtse partijen, zullen zij de kiesuitslag meer beÔnvloeden.

4. Op het recente partijcongres van de PVDA en in de brochure De opmars van de pvda: it's an amazing story en De PVDA in Vogelvlucht wordt het accent gelegd op drie doelstellingen: Partij van de werkende klasse, Partij van de jeugd en Partij van het socialisme. Met de Partij van de jeugd sluit de PVDA 2.0 rechtstreeks aan bij de doelstellingen, zien, oordelen en handelen van Cardijn, en kan er gesproken worden van Cardijn 2.0, zeker ook omwille van de groeiende groep jongeren met migratieachtergrond en moslims. Zeker ook omdat Cardijn mede aan de basis ligt van de internationale KAJ/VKAJ en het belang van de godsdienstbeleving voor werkende jongeren, met inbegrip van de vrouwen.

5. Voor elke gemeente kan het aantal nieuwe stemgerechtigden berekend worden alsmede het aantal overlijdens de laatste vijf jaar. De shift in de kiesgerechtigde bevolking die zal plaatsvinden in 2024 legt niet alleen een druk op de rechtse en de extreemrechtse partijen, het maakt een verdere groei van de PVDA voorzienbaar, louter op basis van de groei van het % moslims in die gemeenten waar zij al sterk staan. Zaak is of zij dit deel van deze nieuwe en zich alsmaar versterkende werkende klasse voluit in hun kiescampagne zullen visualiseren, met vrouwen met een hoofddoek op hun affiches, overeenkomstig hun aanwezigheid in de bevolking. In BuG 448 de tabel Aantal en % moslims in elke gemeente 2011-2019

Slotnoot: zie ook de echte roots van de PVDA en Raoul Hedebouw in Knack nr. 1, 2020 en in het Brugs Dagblad, 04/2017 en op het internet: Voorouders Raoul Hedebouw, en Robert Hertogen. Met Cardijn kunnen zeker ook oudere Vlaams Belang-kiezers aangesproken worden.


Huwelijk grootouders van Raoul Hedebouw door Cardijn:
"Zien, oordelen, handelen, geen woorden maar daden"

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven".