BuG 419 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 1 mei 2019
   
BuG 419 on-line                            Printversie (16p)

"
Sterft gij oude vormen en gedachten.
De wereld steunt op nieuwe krachten.
Debout les damnťes de la terre."


UVW-Werkloos en Volledig Leefloon samen genomen,
de enige manier om 'eerlijk' te vergelijken. Is de daling
onder N-VA bestuur 2015-2018) stilgevallen waar ze
onder PS-beleid (2013-2015) fors(er) verminderde?

Bekijk het detail van de UVW-Werklozen en de volledig
Leefloners voor -25 en 25-64 jarigen in alle gemeenten,
provincies, gewesten en het Rijk 2013-2018, met een
opdeling Studenten, Vluchtelingen en Anderen en dit
 in aantallen en % op de bevolking, en 42 grafieken met
automatische vergelijking van gemeente met gewesten,
dit alles nog uitgezet op enkele interactieve gemeente-
kaartjes. Alle gegevens kunnen op elke kolom gesor-
teerd, met selectiemogelijkheid per gewest/provincie.
 
Tabel
UVW-Werkloosheid en Volledig Leefloon 2013-2018

Voorbeelden van Fiche-setjes met 42 grafieken voor enkele gemeenten. Voor toelichting zie verder in het bericht:

Oost-Vlaanderen Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7

Anderlecht Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Antwerpen Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Boom Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Brugge Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Denderleeuw Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Dessel - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Eeklo - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Genk Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Gent Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Hasselt - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Herstal - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Lokeren Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
LuikFiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Mechelen Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Ninove Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Oostende Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Roeselare Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Ronse Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Turnhout Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Vilvoorde
Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Zelzate - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Zemst - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7

 

BelgiŽVergelijking Vlaams gewest en BelgiŽVergelijking Brussels gewest en BelgiŽVergelijking Waals gewest en BelgiŽ


Verkiezingen: de 1% vermogenden van +1 mio Ä belasten in plaats van de 1% die volledig onvermogend zijn aanpakken op hun leefloon (en per definitie geen vermogen mogen bezitten), zie oa de Analyse van het CBS (Ive Marx) over het vermogen, Baert als inspirator van Peeters (en de CD&V), Van Lancker als de noodwendige specialist in z'n vaststellingen over werken en armoede. Misschien moeten de drie eens gaan samen zitten?

1. Unieke cijfers UVW-Werkloos en Volledig Leefloon voor alle gemeenten, provincies, gewesten en het Rijk

Unieke cijfers die unieke analyses toelaten voor wie z'n verstand wil laten werken en niet z'n ideologische, regionalistische vooroordelen.
 
1.1. 15-64 jarigen: Totaal UVW-Werkloos+Volledig Leefloon

Volledig Leefloon + UVW 15-64 per gewest en provincie 2013-2018
  2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Rijk 934.073 879.159 795.176 778.209 647.973 601.611
  Vlaams Gewest 338.504 320.929 304.264 299.974 262.629 233.796
  Brussels Gewest 175.447 165.000 145.929 140.511 117.526 115.766
  Waals Gewest 418.253 391.613 343.581 336.363 266.714 250.998
     Antwerpen 112.878 108.217 104.124 104.491 92.974 82.758
     Vlaams-Brabant 42.790 40.061 38.312 37.579 33.897 30.293
     West-Vlaanderen 55.300 53.152 49.793 48.848 42.838 38.445
     Oost-Vlaanderen 76.082 73.736 68.877 68.195 57.479 50.293
     Limburg 51.454 45.763 43.158 40.861 35.441 32.007
     Brussels Gewest 175.447 165.000 145.929 140.511 117.526 115.766
     Waals-Brabant 30.476 28.875 25.420 25.299 22.183 21.783
     Henegouwen 176.475 165.990 144.959 140.753 111.561 104.659
     Luik 137.730 128.646 113.959 110.548 85.145 79.456
     Luxemburg 21.410 19.598 17.245 17.927 14.185 13.668
     Namen 52.162 48.504 41.998 41.836 33.640 31.432


Een sterke daling onder Di Rupo tussen 2013 en 2015, en een beperkte daling onder Michel en N-VA en dit in alle gewesten en provincies en het Rijk.

1.2. 15-24 jarigen: Totaal UVW-Werkloos+Volledig Leefloon

Volledig Leefloon + UVW 15-24 per gewest en provincie 2013-2018
  2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Rijk 130.920 110.296 104.765 99.950 82.213 75.343
  Vlaams Gewest 42.943 37.031 37.085 36.119 29.312 25.109
  Brussels Gewest 18.023 14.799 14.320 13.603 12.488 12.201
  Waals Gewest 69.607 58.254 53.160 50.037 40.246 37.841
     Antwerpen 12.941 11.191 11.515 11.398 9.350 7.762
     Vlaams-Brabant 5.292 4.225 3.867 4.222 3.734 3.288
     West-Vlaanderen 7.825 7.042 7.053 6.724 5.606 4.845
     Oost-Vlaanderen 9.242 8.380 8.437 8.462 6.906 5.862
     Limburg 7.643 6.193 6.214 5.312 3.716 3.352
     Brussels Gewest 18.023 14.799 14.320 13.603 12.488 12.201
     Waals-Brabant 4.000 3.311 2.995 2.887 2.088 2.077
     Henegouwen 31.500 26.851 24.434 22.377 18.001 16.783
     Luik 20.806 17.548 16.159 15.327 12.470 11.539
     Luxemburg 4.286 3.200 2.769 2.732 2.144 2.105
     Namen 9.015 7.344 6.803 6.713 5.543 5.337


Vooral ook voor Brussel is deze algemene tendens sprekend, zeker omdat de evolutie na 2015 praktisch is stilgevallen bij de 25 jarigen.

2. Methodologische aflijningen

Enkel het volledig leefloon wordt in ogenschouw genomen, omdat de toekenning van gedeeltelijk leefloon in combinatie gebeurt met andere inkomsten, uit werk, werkloosheid, ziekteuitkering. Gedeeltelijk leefloon kan daarom ook niet 'statistisch' samengenomen worden met Volledige Uitkeringsgerechtigde Werkloosheid.

In tegenstelling tot wat gemeenzaam onder UVW, of Uitkeringsgerechtigde Werkloosheid begrepen wordt, is in de tijdsreeks zoals ons bezorgd door de RVA volgende definitie van kracht, die trouwens een realistischer beeld geeft van het potentieel in de werkloosheid:

    • WZ UVW na voltijdse arbeidsprestaties
    • WZ UVW na studies
    • de tewerkgestelden in een beschutte werkplaats die een werkloosheidsuitkering krijgen

3. UVW-Werkloos en Volledig Leefloon naast elkaar en samengeteld

De UVW-werkloosheid is afnemend in BelgiŽ, de Volledige Leefloontrekkers zijn in 2018 gelijk gebleven met 2017.

BelgiŽ


Samengenomen is er dus een daling van de UVW-Werklozen + Volledige Leefloners, hetgeen duidelijk wordt in onderstaande grafiek. De daling is trouwens continue in de geobserveerde periode vanaf 2013.
  

BelgiŽ


Omdat de referentiegroep, nl de bevolking op arbeidsleeftijd stijgend of dalend kan zijn, is het best een evolutie na te gaan in % op de bevolking op arbeidsleeftijd:

BelgiŽ

1,5% van de bevolking tussen 15 en 64 jaar doet beroep op het leefloon om een minimaal inkomen te hebben om te overleven. Dat het nu juist deze groep is (1,5%) die, samen met de werklozen (8,2%) waar sommige partijen de pijlen op richten, staat haaks op de rechtstaat en het minimale inkomen dat een beschaafde samenleving voor haar inwoners dient te reserveren.

4. Onderscheid naar leeftijd: 15-24 en 25-64 jarigen

15-24 jarigen: Ook lichte daling in werkloosheid, Leefloon gelijk


BelgiŽ


25-64 jarigen: Lichte daling werkloosheid, Leefloon gelijkVolledige werkloosheid is in deze groep juist 7x groter dan het beroep op het volledige leefloon, en ook hier blijft leefloon stabiel met een lichte afname van de werkloosheid. Is het werkloosheidstatuut niet meer aangewezen omdat het mogelijkheden geeft tot (re)activering, vorming en begeleiding en men de facto tot de beroepsbevolking blijft behoren. Het doorschuiven naar het Leefloon houdt in dat men niet meer tot de beroepsbevolking behoort, in een tijd dat de arbeidsmarkt meer dan ooit werkenden nodig heeft en het voor de betrokkenen een straatje zonder einde kan zijn. Of is het de bedoeling om de langdurig werklozen, de schoolverlaters, de ouderen, de vrouwen met migratieachtergrond te parkeren in het NEET-statuut: Not in Education, Employment or Training" of in het Nederlands :Geen Opleiding/Onderwijs/Vorming, geen Tewerkstelling en geen Training/Stage, het GOTT-statuut zeg maar.

5. Onderscheid naar regio: Vlaams, Brussels, Waals gewest

Langs enkele gemeentekaartjes kan meteen de aanwezigheid per gemeente, en ook per regio dus, zichtbaar gemaakt worden. Eerst een kaartje met het % UVW-werklozen 15-64 jaar, dan  Volledige Leefloners per gemeente en vervolgens het totaal, nl het % UVW-Werklozen + Volledige leefloners samengeteld.

Het zijn interactieve kaartjes die met + of - kunnen vergroot of verkleind worden en bij aanklikken van een gemeente, onmiddellijk het % geven in decimalen, 0,05 bv is 5%, in een apart schermpje. Op de kaartjes klikken voor de vergroting op internet die in een apart scherm opent. Scherm sluiten om terug te keren naar de tekst.

5.1. % UVW-Werklozen per gemeente

Het zou een kaartje kunnen zijn van de oude industriŽle sites in BelgiŽ, 150 jaar geleden. De decennialange nasleep van de teloorgang van deze oude industriŽle sites en de recentere drainage van Fransen naar de grensgebieden is een element in het begrijpen van deze toestand. Ook Limburg is nog altijd bezig met het verteren van de mijnsluitingen. De grotere Vlaamse steden, Brussel en de 'enclave' Turnhout zijn de recentere migraties aan het verwerken en die geven hen een voorsprong op het vlak van arbeidsreserve voor eigen behoefte en deze van de gewesten. De migratie was trouwens hun ticket om als stad demografisch te overleven. En ook de kuststeden als hergroeperingsplaatsen van oudere werklozen komen in beeld wat UVW-Werkloos en Leefloon betreft.

Karel Verhoeven geeft in de DS van 30/04/2019 in z'n redactioneel interessante overwegingen bij wat hij noemt de Taalgrens en de armoedeval. "Maar de cijfers over de groeiende Belgische kloof inzake langdurige werkloosheid, gezinnen waar niemand een baan heeft, kinderarmoede, levensverwachting en levenskwaliteit zetten de vraag op scherp naar wat het echte belang van Vlaanderen is. Een stilstaand, ontmoedigd en vervolgens achtergelaten WalloniŽ is dat in elk geval niet. Lang was dat een verhaal van solidariteit, nu wordt het er ook een van nationale stabiliteit... Brussel is geen stadsregio waarvan Vlaanderen zich kan afwenden, mocht iemand het zich ooit in een koortsdroom voorstellen. Al is het maar door de rijkdom die Brussel ook brengt."

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190429_04364485

5.2. % Volledige leefloners per gemeenteZelfde beeld als UVW-Werkloos maar ook in Vlaanderen een grotere spreiding, met de grotere steden en nu ook de centrumsteden met hun deel volledige leefloners.


5.3. % UVW-Werkloos en Volledig Leefloon samengenomenGezien de impact van de UVW-Werkloosheid 7x groter is dan deze van het Leefloon determineert de Werkloosheid de situatie. De 'Oostkantons, dwz de Duitse gemeenschap, toch deel van WalloniŽ zijn, zelfs vergeleken met Vlaanderen, een 'groene' oase, dwz met het laagste % UVW Werkloosheid/Leefloon in BelgiŽ. Zie ook de overwegingen hierboven bij UVW-Werkloosheid.

6. Onderscheid naar Studenten, Vluchtelingen en Andere Volledige Leefloners

6.1. % Studenten met Volledig LeefloonIn de witte vlakken zijn geen studenten volledige leefloners aanwezig. Wel in de oude industriŽle band Luik-Mons in WalloniŽ, Brussel, Gent, maar volledig afwezig in Antwerpen, toch moeilijk te plaatsen vaststellingen.

6.2. Vluchtelingen met Volledig LeefloonVooral in de Vlaamse en Waalse centrumsteden vinden we Volledige Leefloners bij Vluchtelingen terug, een andere vaststelling zou abnormaal zijn.

6.3. Andere Volledige Leeftoners dan Studenten en VluchtelingenEen ietwat genuanceerder maar gelijklopend beeld wanneer enkel de Volledige Leefloners, Studenten en Vluchtelingen niet meegerekend, worden in beeld gebracht. Voor de concrete percentages per gemeente, zie de interactieve net-toepassing.

7. Evolutie UVW-Wekloos en Volledig Leefloon samen
 
De politiek en vooral de Brusselse tewerkstellingsinitiatieven (met aanzienlijke Europese steun) leggen een groot accent op de daling van de werkloosheid, vooral dan bij jongeren. Een echte beoordeling kan evenwel maar gemaakt wanneer UVW-Werkloosheid samengenomen wordt met Volledig leeftoon, gezien het mogelijke substitutie effect, dwz vermindering werkloosheid is terug te vinden in een stijging van het aantal leefloners in een gestelde periode. Onderstaande grafiek illustreert dat voor Brussel bij de 15-24 jarigen:

Brussels Gewest


Door de staafgrafieken eerst apart en dan op elkaar te zetten wordt de gezamenlijke evolutie duidelijk. In tegenstelling tot een sterkere daling van de UVW-werkloosheid is er een continue stijging van het aantal Volledige Leefloners, met een stabilisatie in 2018. Best is toch beide evoluties samen in beeld te brengen en na te gaan of er een echte tewerkstellingsgroei aan beantwoordt in deze leeftijdsgroep. In een van de volgende berichten zullen we niet nalaten om dit te doen wanneer de RSZ-gegevens voor 2018 beschikbaar komen.

Om deze evolutie per gemeente in beeld te brengen op gemeentekaartjes werd voor elke gemeente het % evolutie berekend van aantal UVW-Werkloos en Volledig Leefloon apart en samen tussen 2015 en 2018 als % tav 2015.
De aflijning tot deze periode gebeurt om de evolutie binnen de regeringstermijn zichtbaar te maken, periode ook waar het verlengen van de wachttijd voor schoolverlaters om UVW-gerechtigd te worden z'n volle impact heeft gekend.

7.1. Evolutie-% UVW+Volledig Leefloon samen2015-2018

Van groen naar rood is van vermindering naar vermeerdering. Gemeente aanklikken  voor de waarde en het - of + teken. Hoe groener, hoe sterker de vermindering, hoe roder hoe grotere verhoging.7.2. Evolutie UVW-Werkloos+Volledig Leefloon samen 2015-2018 bij de -25 jarigenEen aantal Vlaamse gemeenten hebben ook te maken met een verhoging. Limburg blinkt uit door een positieve evolutie, behoudens enkele Haspengouwse gemeenten (Alken, Wellen, Borgloon, Kortessem). Het zijn typisch gemeenten die traditioneel een zeer lage UVW-Werkloosheid of aantal Leefloners kenden en waar een kleine vermeerdering procentueel sterk zichtbaar wordt.

7.3. Evolutie UVW-Werkloosheid+Volledig Leefloon 2015-1018 bij de -25-jarigen in het Brusselse gewest.VariŽrende afname in 'westelijke' gemeenten, ook in Molenbeek en Brussel (-15%, het gemiddelde voor het gewest).

In het Vlaams gewest is er evenwel afname met  -31% en WalloniŽ doet even goed met -28% op deze drie jaar.

8. Voor alle gemeenten grafieken met twee muisklikken gegenereerd

Bij selectie van een gemeente, provincie, gewest of Rijk in de tabel UVW-Werkloosheid en Volledig Leefloon 2013-2018 de betreffende lijn kopiŽren en plakken in het blad Grafiek op lijn 2. Dan worden automatisch 42 grafieken gegenereerd gespreid over 7 excel-blz. Elk van deze blz zijn een Fiche met 6 grafieken die we hieronder kort omschrijven. Voor enkele gemeenten hebben we deze fiches al op het internet gepubliceerd en zijn ze langs een link te exploreren. Voor andere gemeenten kan men eenvoudig de vraag stellen aan info@npdata.be en dan worden de linken naar de fiches van deze gemeente hieronder toegevoegd.

Fiche 1:
6 grafieken met UVW-Werkloos en Volledig Leefloon in aantallen bij 15-24, 25-64 en 15-64 jarigen, in staafgrafieken naast en op elkaar (zodat de gezamenlijke evolutie zichtbaar wordt.
Fiche 2: Dezelfde grafieken maar dan in % van de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jarigen)
Fiche 3: Vergelijking van % UVW-Werkloos van de geselecteerde lokaliteit (gemeente, provincie, gewest, BelgiŽ) met elk van de drie gewesten met een staafgrafiek en een lijngrafiek 2013-2018
Fiche 4: Vergelijking van % Volledig Leefloon van de geselecteerde lokaliteit (gemeente, provincie, gewest, BelgiŽ) met elk van de drie gewesten met een staafgrafiek en een lijngrafiek 2013-2018
Fiche 5: Vergelijking van % UVW-Werkloos + Volledig Leefloon samen van de geselecteerde lokaliteit (gemeente, provincie, gewest, BelgiŽ) met elk van de drie gewesten met een staafgrafiek en een lijngrafiek 2013-2018
Fiche 6: Vergelijking gekozen lokaliteit onderscheiden voor 15-24 en 25-64 jarigen, in % op de bevolking op arbeidsleeftijd, naar statuut Volledige Leefloners (Studenten, Vluchtelingen, Andere) in Staafgrafiek naast elkaar voor de lokaliteit en op elkaar voor de lokaliteit en BelgiŽ. Met het op elkaar plaatsen ziet men meteen de evolutie van de drie statuten samen.
Fiche 7: Vergelijking 15-64 jarigen naar statuut Leefloontrekkers (Studenten, Vluchtelingen, Andere) in staafgrafieken van de gekozen localiteit  en op elkaar geplaatst naast de grafieken van de drie gewesten en BelgiŽ op elkaar geplaatst. Met het op elkaar plaatsen ziet men meteen de evolutie van de drie statuten samen.

Voorbeelden van Fiche-setjes van 42 grafieken voor enkele gemeenten

Oost-Vlaanderen
Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7

Anderlecht Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Antwerpen Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Boom Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Brugge Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Denderleeuw Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Dessel - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Eeklo - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Genk Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Gent Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Hasselt - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Herstal - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Lokeren Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
LuikFiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Mechelen Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Ninove Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Oostende Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Roeselare Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Ronse Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Turnhout Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Vilvoorde
Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Zelzate - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7
Zemst - Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3, Fiche 4, Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7

Bij wijze van voorbeeld geven we voor Mechelen een grafiek uit elke Fiche:

Mechelen - Uit Fiche 1


Mechelen - Uit Fiche 2


Mechelen - Uit Fiche 3


Mechelen - Uit Fiche 4


Mechelen - Uit Fiche 5


Mechelen - Uit Fiche 6


Mechelen - Uit Fiche 7

  
9. Gemeenten met hoogste en laagste % UVW-Werkloos en Volledig Leefloon samen

Met een vingerknip kan in de tabel een rangorde opgemaakt op elke kolomhoofding. We geven hier twee illustraties.

9.1. Gemeenten met hoogste % UVW-Werkloos+Volledig Leefloon samen - +20%

In volgorde hoogste % UVW-Werkloos+Volledig Leefloon samen 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SINT-JANS-MOLENBEEK 31,0% 29,4% 25,8% 25,2% 25,4% 25,3%
SINT-JOOST-TEN-NODE 29,4% 27,0% 24,0% 22,4% 23,3% 23,7%
LUIK 28,9% 27,3% 24,6% 24,7% 24,0% 23,0%
SINT-GILLIS 27,4% 25,5% 22,2% 20,8% 22,0% 21,7%
QUIEVRAIN 26,4% 24,3% 20,4% 20,7% 22,3% 21,2%
VORST 26,3% 24,2% 21,0% 20,0% 20,9% 20,8%
SCHAARBEEK 26,5% 24,7% 21,9% 20,7% 21,9% 20,8%
ANDERLECHT 26,8% 25,0% 21,9% 21,1% 21,3% 20,7%
VERVIERS 28,2% 27,3% 25,1% 24,0% 21,4% 20,5%
CHARLEROI 26,7% 25,3% 22,4% 22,2% 20,9% 20,2%
BRUSSEL 25,6% 24,0% 20,9% 19,4% 20,1% 20,1%

Dit % is afnemend tav 2013, meestal stabiel vanaf 2015. Wat Luik betreft had Raoul Hedebouw zich misschien in 2018 tot burgemeester moeten laten verkiezen, samen met Brussel toch een uitdaging waard. Pascal Verbeken stelt het in Knack van 1 mei 2019 op scherp: "In BelgiŽ knetteren alleen Brussel en Luik." nav z'n boek Brutopia. In z'n interview in Humo staat dat 60% van de Brusselaars van vreemde origine is, dat is natuurlijk een cijfer uit de vorige eeuw, meer dan 80% van de Brusselaars heeft een migratieachtergrond, volgens het Rijksregister 72% in 2016 maar zij houden enkel rekening met vreemdelingen en indien een van de ouders als vreemdeling geboren is, kleinkinderen van Belg geworden grootouders worden niet meegeteld met 'vreemde origine'. Heb het aan Pascal Verbeken gemeld.

8.2. Gemeenten met laagste % UVW-Werkloos+Volledig Leefloon samen - Lager dan 3% in 2018

In volgorde hoogste % UVW-Werkloos+Volledig Leefloon samen 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LICHTERVELDE 3,7% 3,5% 3,3% 2,6% 2,5% 2,1%
AMEL 3,9% 3,5% 3,7% 2,6% 2,3% 2,1%
B‹LLINGEN 4,8% 3,3% 3,4% 3,6% 3,0% 2,3%
BURG-REULAND 4,4% 4,1% 3,6% 3,5% 2,8% 2,3%
ANZEGEM 4,6% 4,3% 3,5% 3,1% 2,5% 2,4%
WINGENE 4,0% 3,8% 3,4% 3,0% 3,4% 2,4%
KRUISHOUTEM 2,9% 3,5% 3,3% 3,2% 2,9% 2,5%
OUD-HEVERLEE 3,3% 3,3% 2,8% 3,0% 3,6% 2,6%
VLETEREN 4,0% 3,4% 3,9% 3,8% 3,8% 2,6%
GOOIK 3,7% 3,6% 3,3% 3,7% 3,1% 2,6%
AALTER 3,8% 4,0% 3,7% 3,4% 2,8% 2,7%
LO-RENINGE 3,7% 3,1% 3,2% 3,6% 3,1% 2,8%
BERTEM 3,4% 3,5% 2,9% 3,7% 3,1% 2,8%
RUISELEDE 3,2% 3,7% 3,2% 3,2% 3,7% 2,9%
GLABBEEK 4,1% 3,8% 3,2% 3,8% 3,7% 2,9%
LEDEGEM 5,1% 4,6% 5,2% 4,0% 3,0% 2,9%
SANKT VITH 5,4% 5,5% 4,2% 3,8% 3,3% 2,9%


Wie een fichesetje van 42 grafieken voor z'n gemeente wil opvragen kan dit eenvoudig aanvragen bij info@npdata.be, de set wordt dan toegevoegd aan bovenstaande lijst en de linken worden  persoonlijk naar de aanvrager gestuurd.

Jan Hertogen, socioloog