BuG 415 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 5 maart 2019
   
BuG 415 on-line         Printversie (11p) Tablet, Phone

Hoeveel asielvragers in je gemeente op 01/01/2019?
Zie Tabel: Asielvragers 2012-2019 in alle gemeenten
Aanvragen kan ook langs mail naar info@npdata.be
 
41.703 Asielvragers in Wachtregister Asiel op
01/01/2019, dat is 4 per 1.000 inwoners, 2 in het
Vlaams, 4 in het Waals,10 in het Brussels gewest.
Dat zijn vergelijkbare aantallen met 01/01/2018.

  "En zijn de lijsten met 5.490 toegekende humanitaire Visa
al aan Dirk van den Bulck (CGVS) bezorgd zodat hij is
kunnen nagaan hoeveel van hen (al) asiel aanvroegen?"

Best ook het volledige plaatje in het oog houden:

 
Het overzicht van het aantal asielvragers in het Wachtregister Asiel per gemeente laat toe om o.a. na te gaan waar de 5.490 humanitaire Visa, toegekend tussen 2015 en 2018 zijn terechtgekomen, voortgaande op wat nu reeds geweten is over de 'lijstjes', voorzover deze regionaal of lokaal werden opgemaakt, zoals bv in Scherpenheuvel en Aalst het geval was. Theo Francken spreekt van 7 kanalen en 16 tussenpersonen die hem lijsten bezorgd hebben. Alles samen zouden 600 Syrische christenen betrokken zijn. Maar wat met de 4.890 andere toegekende humanitaire Visa? In welke gemeenten zijn ze terug te vinden?

1. Vooraf (Facebook, bericht van 04/03/2019): Wat is er van de 4.647 toegekende humanitaire Visa uitgereikt in de Francken-periode in 2016, 2017 en 2018? Volgens Van den Bulck (CGVS) was enkel voor de 250 toegekende Allepo-christenen in 2015 duidelijk dat zij kwetsbaar waren. Daarna werden ook de christenen beveiligd door het leger van Assad.


Francken spreekt over 1.200 humanitare Visa in 2018
   

Zodus, wie geeft er eens dringend een antwoord op volgende vragen: Hoeveel van 4.647 binnenkomers met een humanitair Visum hebben asiel aangevraagd? Wat is hun verdeling naar nationaliteit en hoeveel Syrische christenen zijn er bij de SyriŽrs? Hoeveel van deze humanitaire visumdragers zijn er doorgereisd naar andere landen en wat is daar hun verblijfsstatuut. En hoeveel hebben er in BelgiŽ, indien geen asielvraag, een ander verblijfsstatuut aangevraagd en of verkregen?

Misschien kan Koen DeWulf, de tijdelijke vervanger van De Smet als directeur van MYRIA hier bij hoogdringendheid klaarheid over vragen. Of misschien kan een of andere politicus dit doen om deze wachttijd voor de verkiezingen enige inhoud te geven. Of De Block zelf, met de bevoegdheid voor migratie en asiel zou ze toch binnen de kortste keren antwoord op deze vragen moeten verkrijgen en kenbaar maken, 4.647 is toch niet niks, dat overstijgt toch de 'lijstjes' en geldgewin zoals voor enkele honderden het geval was. Of is dit laatste maar een afleidingsmaneuver om het niet over de duizenden anderen te hebben waarvoor Francken z'n handtekening gezet heeft?

De tijdslijn van toegekende humanitaire Visa spreekt toch voor zich en de commentaar van Van den Bulck in DM, voortgaande op een interview in LLB, is vernietigend, DM 04/03/2019.

2. Wachtregister Asiel en erkenning Vluchtelingen in Mechelen, Scherpenheuvel-Zichem, Aalst, Denderleeuw en Antwerpen

Voor enkele gemeenten zijn we nagegaan of er een stijging geweest is van asielaanvragen, dwz personen die in het Wachtregister asiel terecht zijn gekomen van deze gemeenten tot 01/01/2019. Daarbij wordt ook aangegeven hoeveel erkenningen als vluchteling er in deze gemeente gebeurd zijn tot 01/01/2018. De gegevens voor 2018 zijn nog niet beschikbaar.

Mechelen


Als illustratie en opwarmertje de evolutie in Mechelen. Na 2012 is er een constante vermindering geweest van het aantal ingeschrevenen in het wachtregister asiel, nl van 400 tot  tot 234. Dat geeft te denken over de mate waarin degenen met een humanitair Visum ook asiel hebben aangevraagd en over de kwetsbaarheid waar het om zou gaan, of zijn het gewoon verblijfstickets gewest met de geldigheid van een jaar, zonder enige andere verplichting voor wie een Humanitair Visum gekregen heeft?

In Scherpenheuvel-Zichem is er wel een duidelijk (re)actie geweest van bedevaarders op een concrete nood zoals door de pastoor van Scherpenheuvel-Zichem verklaard, dat blijkt ook uit de groei van het Wachtregister Asiel in Scherpenheuvel-Zichem en de daaruitvolgende erkenning als vluchteling het volgende jaar.


Scherpenheuvel-Zichem

In 2015 grote stijging met in het volgende jaar grote erkenning.
Waarom zien we deze evolutie niet in Mechelen of Aalst?


Aalst


In Aalst is het Wachtregister asiel ingestort zonder equivalent erkenningen. Behoudens de het lijstje met 20 Syrische christenen is er alles aan gedaan om de asielvragers naar elders te oriŽnteren. Denderleeuw dan.

Denderleeuw

Hier is een duidelijk stijging in 2018 van het Wachtregister Asiel
die zich in 2019 zal vertalen in een sterke groei van erkenningen.

Antwerpen


Na een fenomenale daling van het Wachtregister Asiel in Antwerpen van 6.552 in 2012 naar 1.792 op 01/01/2018 zie we een stijging naar 2.358 op 01/01/2019, of een bijkomend aantal van 566. Een atypische evolutie gezien de geslaagde politiek om asielvragers uit het stad te houden. Of zijn het ondermeer personen die met een Humanitair Visum BelgiŽ konden binnenkomen om zich in Antwerpen te vestigen bij de Assyrische christenen?

Merk ook dat het aantal erkende vluchtelingen van 2010 tot een extreem laag pijl is gezakt, het is trouwens nooit hoog geweest. De klaagzangen die vanuit Antwerpen al jaren opklinken kunnen op deze basis erg gerelativeerd worden, ook al verhuizen vluchtelingen na hun erkenning in andere gemeenten ook naar Antwerpen.

3. Maar eerst een woordje over de Methodologie: Neem van de site van het Rijksregister het Globale bevolkingscijfer per gemeente (alle personen die ingeschreven zijn in de gemeente op de eerste dag van de afgelopen maand, ongeacht het register waarin zij ingeschreven staan nl. bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister) en trek daar het Bevolkingscijfers op 1 januari 2019 van af (in deze statistiek worden de personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkings- en het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente, er wordt geen rekening gehouden met de personen die zijn ingeschreven in het wachtregister) en je bekomt het aantal ingeschrevenen in het Wachtregister Asiel per gemeente, arrondissement, provincie, gewest en het Rijk.
 
Waarom niemand anders deze eenvoudige aftrekking maakt is ons een raadsel. Men moet wel de pdf-bestanden omzetten in excelbestanden. Slechts een van de lijsten gaat voor op de nafusiesituatie in het Vlaamse gewest waarbij 15 gemeenten samensmolten tot 7. Voor de continuÔteit van de tijdslijn werd de samentelling gedaan van alle gegevens van 2012 tot 2018 voor deze gefuseerde gemeenten.

4. Voor elke gemeente een evolutie Wachtregister Asiel 2012-2019 en een vergelijking met de Belgische evolutie en de evolutie in de gewesten.

Na de evolutie in een staafdiagram met aantallen wordt de vergelijking gemaakt met het aantal asielzoekers per 1.000 inwoners, voor BelgiŽ is dat 4 per 1.000, Vlaams Gewest, 2, Waals 4 en Brussels gewest 10 per 1.000 of 1% inwoners in het Wachtregister Asiel.

Vlaams gewest

5. Antwerpen vergeleken met BelgiŽ en de gewesten
Vergeleken met Gent, Luik en Charleroi


Voor andere gemeenten zie de tabel. Met twee muisklikken maak je voor je gemeente een set van drie grafieken aan. Wie daar moeite mee heeft kan ze aanvragen bij info@npdata.be.

6. Aantallen 2012 en 2015-2019 op 01/01 per provincie

  Aantal 2012 Aantal 2015 Aantal 2016 Aantal 2017 Aantal 2018 Aantal 2019
Rijk 57.419 46.316 55.416 49.821 39.964 41.703
  Vlaams Gewest 26.265 17.229 22.172 18.594 14.270 14.461
     Antwerpen 11.534 6.559 7.540 5.799 4.611 5.211
     Vlaams-Brabant 2.886 1.819 2.387 2.389 1.781 1.783
     West-Vlaanderen 3.995 3.311 4.016 3.333 2.480 2.220
     Oost-Vlaanderen 4.460 3.666 4.003 4.170 2.952 2.741
     Limburg 3.390 1.874 4.226 2.903 2.446 2.506
  Brussels Gewest 12.231 13.322 12.528 12.870 11.405 11.917
  Waals Gewest 18.923 15.765 20.716 18.357 14.289 15.325
     Waals-Brabant 899 800 1.067 896 750 930
     Henegouwen 3.752 3.318 4.894 3.881 2.896 2.919
     Luik 7.421 7.081 7.678 6.769 5.556 5.653
     Luxemburg 3.176 1.916 3.414 3.200 2.182 2.414
     Namen 3.675 2.650 3.663 3.611 2.905 3.409


Aantal per 1.000 inwoners 2012-2019 op 01/01/ per provincie

  /1000 2012 /1000 2013 /1000 2014 /1000 2015 /1000 2016 /1000 2017 /1000 2018 /1000 2019
Rijk 5 6 5 4 5 4 4 4
  Vlaams Gewest 4 4 4 3 3 3 2 2
     Antwerpen 6 6 5 4 4 3 2 3
     Vlaams-Brabant 3 3 2 2 2 2 2 2
     West-Vlaanderen 3 4 4 3 3 3 2 2
     Oost-Vlaanderen 3 3 3 2 3 3 2 2
     Limburg 4 4 3 2 5 3 3 3
  Brussels Gewest 11 11 11 11 11 11 10 10
  Waals Gewest 5 6 5 4 6 5 4 4
     Waals-Brabant 2 2 2 2 3 2 2 2
     Henegouwen 3 4 3 2 4 3 2 2
     Luik 7 8 7 6 7 6 5 5
     Luxemburg 12 12 9 7 12 11 8 8
     Namen 8 8 5 5 7 7 6 7

 
7. Brussel gemeenten, aantal Asielvragers 2012, 2015-2019
 

  Aantal 2012 Aantal 2015 Aantal 2016 Aantal 2017 Aantal 2018 Aantal 2019
ANDERLECHT 1.315 1.638 1.563 1.304 1.040 1.209
BRUSSEL 1.208 3.472 3.539 3.617 3.368 3.050
ELSENE 1.178 653 869 816 928 1.008
ETTERBEEK 247 276 301 193 428 304
EVERE 252 276 232 307 206 324
GANSHOREN 113 86 126 106 78 111
JETTE 269 357 356 358 295 292
KOEKELBERG 159 129 142 169 45 58
OUDERGEM 81 90 70 -18 16 150
SCHAARBEEK 2.900 2.160 1.689 1.966 1.106 1.636
SINT-AGATHA-BERCHEM 99 65 180 9 -27 32
SINT-GILLIS 829 757 658 677 616 592
SINT-JANS-MOLENBEEK 1.519 1.545 1.463 1.888 2.001 1.467
SINT-JOOST-TEN-NODE 646 520 382 372 348 570
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 249 210 203 319 209 253
SINT-PIETERS-WOLUWE 190 237 141 56 98 56
UKKEL 268 364 327 414 290 321
VORST 677 437 276 292 345 378
WATERMAAL-BOSV. 32 50 11 25 15 106

Aantal Asielvragers per 1.000 inwoners

  /1000 2012 /1000 2013 /1000 2014 /1000 2015 /1000 2016 /1000 2017 /1000 2018 /1000 2019
ANDERLECHT 12 12 12 14 13 11 9 10
BRUSSEL 7 10 10 20 20 20 19 17
ELSENE 14 13 16 8 10 9 11 12
ETTERBEEK 5 8 4 6 6 4 9 6
EVERE 7 7 7 7 6 7 5 8
GANSHOREN 5 8 6 4 5 4 3 4
JETTE 6 6 7 7 7 7 6 6
KOEKELBERG 8 5 4 6 7 8 2 3
OUDERGEM 3 3 2 3 2 -1 0 4
SCHAARBEEK 23 24 20 17 13 15 8 12
SINT-AGATHA-BERCHEM 4 4 3 3 7 0 -1 1
SINT-GILLIS 17 20 16 15 13 14 12 12
SINT-JANS-MOLENBEEK 16 16 15 16 15 20 21 15
SINT-JOOST-TEN-NODE 24 22 21 19 14 14 13 21
SINT-LAMBRECHTS-WOL. 5 3 4 4 4 6 4 4
SINT-PIETERS-WOLUWE 5 5 5 6 3 1 2 1
UKKEL 3 6 5 4 4 5 4 4
VORST 13 9 9 8 5 5 6 7
WATERMAAL-BOSV. 1 1 -1 2 0 1 1 4

Voor Brussel dient rekening gehouden met een aantal 'gecentraliseerde' inschrjvingen voor asielvragers in de noodopvang waarvoor nog geen tijd was om ze in de plaatselijke gemeente zelf in te schrijven.

Gemeenten met gele achtergrond zijn gemeenten met 'collectieve opvang'. Daarmee wordt al duidelijk dat in Brussel vele asielvragers verblijven die op individuele kracht de beslissing afwachten, zonder tussenkomst of kost voor de centrale overheid.

Ook hier zullen een aantal personen zijn die met een humanitair Visum verblijfsrecht kregen in BelgiŽ. Het gaat dan in deze cijfers wel om personen die asiel aangevraagd hebben.

5. Gemeenten met een opvangcentrum Asielvragers

Gemeenten waar zich een opvangcentrum voor asielvragers bevindt zijn in het geel aangeduid. Hierbij wordt voortgegaan op de in 2015 gekende centra waarvan er intussen een aantal gesloten en sommige weer opengegaan zijn. Ook wie een humanitair Visum gekregen heeft en asiel heeft aangevraagd kan zich in zulk een centrum bevinden. Maar de kleine helft van de 41.703 asielvragers in het Wachtregister Asiel bevindt zich buiten de georganiseerde opvang, dus niet in een centrum van Fedasil en niet in een LOI of andere vergelijkbare opvang. Deze groep is trouwens niet ten laste van de Belgische staat en 'trekt zijn plan'. Eens zij buiten de georganiseerde opvang staan komen kunnen zij er trouwens ook niet meer in.

We nemen enkel gemeenten met meer dan 15 asielaanvragers per 1.000 inwoners. Merk dat deze centra zich vooral in WalloniŽ bevinden.
   

  /1000 2015 /1000 2016 /1000 2017 /1000 2018 /1000 2019
SAINTE-ODE 2 209 143 112 116
RENDEUX 100 189 121 124 97
GOUVY(Bovigny) 66 111 89 58 78
VRESSE-SUR-SEMOIS (Sugny) 37 100 61 58 71
YVOIR 43 62 65 55 67
HOTTON 55 84 65 53 63
FLORENNES 27 62 50 46 59
MANHAY 26 45 55 32 51
TROOZ (Fraipont) 33 50 42 33 50
VIROINVAL(Oignies) 25 34 28 27 39
BUELLINGEN(Manderfeld) 30 42 42 33 35
HAMOIS(Natoye) 37 41 37 31 33
LINT 20 22 20 22 31
LANGEMARK-POELKAPELLE 16 44 33 28 31
GRACE-HOLLOGNE 24 33 20 21 27
ARENDONK 24 41 20 23 26
MERKSPLAS 14 21 11 18 26
RANST(Broechem) 18 29 23 20 23
EREZEE 31 35 25 19 23
BEAURAING 18 31 20 15 22
JODOIGNE 18 25 19 18 22
HOUTHALEN-HELCHTEREN 19 24 24 24 21
SINT-JOOST-TEN-NODE 19 14 14 13 21
ARLON 2 2 19 15 21
KAPELLEN 13 21 19 12 18
STEENOKKERZEEL 20 12 13 10 18
BRUSSEL 8 20 20 19 17
BAARLE-HERTOG 6 8 10 7 16
SINT-JANS-MOLENBEEK 16 15 20 21 15
MORLANWELZ 10 16 13 13 15
AYWAILLE(Nonceveux) 14 19 17 15 14
LANAKEN 8 16 11 11 13
SCHAARBEEK 17 13 15 8 12
WINGENE 8 11 9 9 12
TOURNAI 3 14 12 12 12
SINT-TRUIDEN 11 17 12 11 12
EUPEN 21 22 12 14 12
SINT-GILLIS 15 13 14 12 12
ELSENE(Samu-social) 12 10 9 11 12
BEERSEL(Alsemberg) 7 9 8 11 11
SPRIMONT(Banneux) 9 12 13 11 11
ANDERLECHT 14 13 11 9 10
LIEGE 12 10 11 10 10


9. Gemeenten volgens evolutie Asielvragers in 2015-2018 2017-2018

Van 2015 tot 2019 wordt het aantal Asielvragers per 1.000 inwoners gegeven. Op deze basis wordt de evolutie berekend de laatste twee en de laatste vier jaar, dwz het aantal per 1.000 inwoners dat bijgekomen of verminderd is. De volgorde van onderstaande tabel is opgemaakt volgens hoogte van het bijkomende aantal in de laatste vier jaar. De evolutie op twee jaar is onmiddellijk af te lezen. Enkel de gemeenten met een evolutie van meer dan 3 per 1.000 de laatste 4 jaar zijn vermeld. Voor de andere, zie de tabel.

In dit overzicht zijn ook de gemeenten met een Fedasil centrum vermeld. Het geeft meteen aan dat hier de aantallen asielvragers aanmerkelijk hoger zijn. Die slaan terug op 01/01 van elk jaar. Enkel de gemeenten met een evolutie van 4 asielvragers bijkomend op 4 jaar worden vermeld.
 

  Per 1.000 2015 Per 1.000 2016 Per 1.000 2017 Per 1.000 2018 Per 1.000 2019 Evol. 17+18/ 1000 Evol. 15 tot 18
SAINTE-ODE 2 209 112 112 116 -27 118
VRESSE-SUR-SEMOIS 37 100 58 58 71 9 33
FLORENNES 27 62 46 46 59 9 33
MANHAY 26 45 32 32 51 -4 28
YVOIR 43 62 55 55 67 2 25
HOUTHALEN-HELCHT. 19 24 24 24 21 -3 20
ARLON 2 2 15 15 21 2 19
TROOZ (Fraipont) 33 50 33 33 50 8 17
GOUVY(Bovigny) 66 111 58 58 78 -10 16
LANGEMARK-POELK. 16 44 28 28 31 -2 14
VIROINVAL(Oignies) 25 34 27 27 39 10 12
MERKSPLAS 14 21 18 18 26 16 12
LINT 20 22 22 22 31 11 11
BAARLE-HERTOG 6 8 7 7 16 6 10
TOURNAI 3 14 12 12 12 1 9
HOTTON 55 84 53 53 63 -2 9
LINKEBEEK -1 0 2 2 5 3 6
BEAUVECHAIN 2 2 2 2 7 5 6
KAPELLEN 13 21 12 12 18 -1 6
RANST(Broechem) 18 29 20 20 23 1 5
ZUTENDAAL 3 4 1 1 7 6 5
BEERSEL(Alsemberg) 7 9 11 11 11 4 5
DROGENBOS 0 4 1 1 4 2 5
BUELLINGEN 30 42 33 33 35 -7 5
BEAURAING 18 31 15 15 22 2 5
AMEL 1 1 1 1 6 4 5
WINGENE 8 11 9 9 12 3 5
DENDERLEEUW 1 2 2 2 6 3 5
LANAKEN 8 16 11 11 13 2 5
GRACE-HOLLOGNE 24 33 21 21 27 7 5
MORLANWELZ 10 16 13 13 15 2 4
ELSENE(Samu-social) 12 10 11 11 12 2 4
ANTHISNES 0 1 1 1 4 4 4
SCHERPEN.-ZICHEM 1 9 6 6 5 -3 4
KAPELLE-od-BOS 1 4 4 4 5 1 4
JODOIGNE 18 25 18 18 22 2 4


Als de selectie enkel gebeurt tussen de Vlaamse gemeenten komt volgend overzicht tot stand:

 Evolutiecijfers per 1.000 inwoners Per 1.000 2015 Per 1.000 2016 Per 1.000 2017 Per 1.000 2018 Per 1.000 2019 Evol. 17+18/ 1000 Evol. 15 tot 18
HOUTHALEN-HELCHT. 19 24 24 24 21 -3 20
LANGEMARK-POELK. 16 44 28 28 31 -2 14
MERKSPLAS 14 21 18 18 26 16 12
LINT 20 22 22 22 31 11 11
BAARLE-HERTOG 6 8 7 7 16 6 10
LINKEBEEK -1 0 2 2 5 3 6
KAPELLEN 13 21 12 12 18 -1 6
RANST(Broechem) 18 29 20 20 23 1 5
ZUTENDAAL 3 4 1 1 7 6 5
BEERSEL(Alsemberg) 7 9 11 11 11 4 5
DROGENBOS 0 4 1 1 4 2 5
WINGENE 8 11 9 9 12 3 5
DENDERLEEUW 1 2 2 2 6 3 5
LANAKEN 8 16 11 11 13 2 5
SCHERPEN.-ZICHEM 1 9 6 6 5 -3 4
KAPELLE-od-BOS 1 4 4 4 5 1 4
ALVERINGEM 0 5 3 3 4 -1 3
SPIERE-HELKIJN 0 0 2 2 4 3 3
ARENDONK 24 41 23 23 26 6 3
AALTER 0 1 1 1 2 3 3
NIEUWERKERKEN 0 1 1 1 3 1 3
BIERBEEK 0 0 1 1 3 2 3
SINT-NIKLAAS 6 10 9 9 9 -3 3
NAZARETH 0 1 0 0 3 2 3
LINTER 0 1 1 1 3 3 3
HERSELT 0 1 1 1 3 3 3
KORTENBERG 0 1 1 1 2 1 3

Gemeenten met een opvallende, en atypische stijging van het aantal asielvragers in het wachtregister zijn Baarle-Hertog, Linkebeek, Zutendaal, Drogenbos en dan pas Denderleeuw en Scherpenheuvel-Zichem. Maar ook in Kapelle-op-den-Bos, Alveringem (met Cyriel Verschaeveplein), Spierle-Helkijn, Aalter, Nieuwerkerken en Bierbeek is er een punctuele stijging.

Het kan zijn dat Fedasil in een of andere gemeente nog een (nood) opvang heeft ingericht, de collectieve opvang hebben we in dit bestek niet geupdated.

Maar het is ook voor Fedasil en anderen interessant om een zicht te krijgen over de aantallen in de burgerlijke stand van een gemeente ingeschreven Asielaanvragers, ongeacht of en hoe zij opgevangen worden. Het is trouwens voor elke gemeente een fluitje van een cent om uit het Rijksregister, waar elke gemeente rechtstreeks toegang toe heeft, een lijst te distilleren met de juiste codes waaronder elk van de mogelijke opvangstatuten kan nagegaan. Dat hebben we zelf in enkele gemeenten laten doen om een de cijfers en onze methodologie te verifiŽren, en dat klopte dus.

Jan Hertogen
, socioloog.