BuG 330 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 10 juni 2016
   
BuG 330 on-line                             Printversie (2p)

Migratiesaldo voor het derde jaar in de lift , maar BelgiŽ sterft uit
32 gemeentekaarten o.a. bevolkingsgroei,
natuurlijk-, verhuis- en
migratiesaldo, Belgwording en asielregister in % op de bevolking

Tabel:
Loop van de bevolking in 2015 per gemeente, provincie, gewest en Rijk
Bron: FOD Economie: loop van de bevolking per gemeente


Lees ook de slotbeschouwing van deelnemers aan een inburgeringscursus.
       

Loop van de Bevolking in BelgiŽ 2012, 2013, 2014, en 2015
Jaar 2012 2013 2014 2015
Bevolking op 01/01 11.035.948 11.099.554 11.150.516 11.209.044
Natuurl. saldo 17.959 15.567 19.692 11.205
  Geboorten 126.993 124.862 124.415 121.713
  Overlijden 109.034 109.295 104.723 110.508
Saldo Migratie 44.365 34.156 39.954 47.682
   Totaal Immigratie 149.120 146.009 153.948 158.049
      Inwijking buitenland 123.037 118.347 124.347 124.557
      Verandering register Asiel 9.104 10.130 9.679 12.960
      Herinschrijving na schrapping 16.979 17.532 19.922 20.532
  Totaal Emigratie 104.755 111.853 113.994 110.367
      Uitwijking buitenland 58.352 57.765 60.512 62.607
      Verandering register Asiel 3.710 2.671 1.404 648
      Ambtelijke schrapping 42.693 51.417 52.078 47.112
Statistische  Aanpassing 1.282 1.239 -1.118 -21
Evolutie bevolking 63.606 50.962 58.528 58.866
Saldo Belgwording 38.557 34.760 18.677 27.027
   Belg naar vreemdeling 55 41 49 44
   Vreemdeling naar nr Belg 38.612 34.801 18.726 27.071
Bevolking 31/12 11.099.554 11.150.516 11.209.044 11.267.910
Asielregister  62.709 52.375 46.435 55.522
Bevolking met asiel 31/12 11.162.263 11.202.891 11.255.479 11.323.432

 
In De Morgen was Tommy Thijs er vlug bjj met een gemeentekaart met de aangroeiaantallen in elke gemeente. Spijtig dat hij geen % op de bevolking in elke gemeente heeft berekend want dan had men direct een beeld van de evolutiedynamiek in elke gemeente in BelgiŽ.

Intussen publiceerde de FOD Economie op 09/06/2016 de Loop van de bevolking per gemeente. Daarmee komt een zeer rijke bron aan cijfergegevens vrij die we onmiddellijk ingepast hebben in onze tijdsreeks van 1989 tot 01/01/2016. Maar dat is voor later. Eerst de gedetailleerde gegevens van de bevolkingsevolutie van 01/01/2015 tot 01/01/2016, zowel in een tabel met aantallen en % op de bevolking als uitgezet op interactieve gemeentekaarten waarbij de %ges te lezen zijn in decimalen en voor elke gemeente bij eenvoudig aanklikken van de gemeente zichtbaar worden in een apart kader. Ook kan men de kaart naar behoeven vergroten of verkleinen, wat voor de Brusselse gemeenten aangewezen is.

Niet alleen het bevolkingsaantal op 01/01/2016 wordt op kaart uitgezet, ook het aantal asielzoekers in  het wachtregister asiel op 01/01/2016 en het totaal verblijfsgerechtigde bewoners, bevolking en asielzoekers samen per gemeente, een primeur.

Elkeen die zin en wat tijd heeft kan onmiddellijk aan de slag voortgaande op onderstaande tabel.

Loop van de bevolking in 2015 in % van de bevolking 
Groei bevolking Gemeentekaart
    Natuurlijk saldo Gemeentekaart
        - Geboorten Gemeentekaart
        - Overlijdens Gemeentekaart
    Verhuissaldo Gemeentekaart
        - Binnenlandse verhuis in Gemeentekaart
        - Binnenlandse verhuis uit Gemeentekaart
    Migratiesaldo Gemeentekaart
         Immigratie Gemeentekaart
             - Inwijking uit het buitenland Gemeentekaart
             - Verandering van register asiel Gemeentekaart
             - Herinschrijving na schrapping Gemeentekaart
         Emigratie Gemeentekaart
             - Uitwijking naar buitenland Gemeentekaart
             - Herinschrijving in register asiel Gemeentekaart
             - Ambtelijke schrapping Gemeentekaart
Belgwording Gemeentekaart
   
Subtotalen Loop van de bevolking in 2015 in %
Migratiesaldo Gemeentekaart
    - Saldo buitenlandse migratie Gemeentekaart
    - Saldo uit en herin asielregister Gemeentekaart
    - Saldo schrapping en herinschrijving Gemeentekaart
Saldo buitenlands migratie +asiel Gemeentekaart
    - Immigratie + uit asielregister Gemeentekaart
    - Emigratie + herinschrijng asielregister Gemeentekaart
Saldo In/Uit de gemeente Gemeentekaart
    - Inwijking in de gemeente Gemeentekaart
    - Uitwijking uit de gemeente Gemeentekaart
Asielregister op 31/12/2015 Gemeentekaart
   
Aantallen Bevolking, Asielreg. en totaal op 01/01/2016
Bevolkingsgroei in 2015 Gemeentekaart
Bevolking op 01/01/2016 Gemeentekaart
Asielregister aantal Gemeentekaart
Bevolking + asielregister op 01/01/2016 Gemeentekaart

  
Sommige kaarten laten een erg atypisch beeld zien, of wijken af van wat men in gedachten kon hebben, vooral de verhuisdynamiek in WalloniŽ in vergelijking met het Vlaamse gewest, alhoewel het verhuissaldo gelijklopend oogt in beide gewesten. Of de Fransen en ook Nederlanders die massaal overlijden aan de grenzen met Frankrijk en Nederland. BelgiŽ, het land van waardig sterven (voor de buitenlanders).

   
Enkele spontane beschouwingen gedurende de break in een inburgeringscursus: "Dat is echt wel ne goeie" zeggen de inburgeraars uit Genk na hun cursus, en ze tekenen spontaan het inburgeringsmanifest, nog voor de opmerkingen van de Raad van State er in verwerkt zijn. En dan hebben ze het over staatssecretaris voor migratie Theo Francken. Met 124.557 immigranten uit het buitenland, het hoogste sinds 2011 is het voor het tweede jaar op rij stijgend, zegt de cursusbegeleider, wie had dat gedacht. Dan is de stijging van erkende asielzoekers nog niet meegerekend, weet de immer alerte Chinees uit Rapertingen, want die zitten ook in de lift met 12.960 in 2015, het hoogste sinds 2011. Dat zijn toch weer records, en nu met de N-VA probeert een Hasselaar te provoceren. Als hij daar maar geen twittertegel in de Ideale Wereld mee verdient probeert hij ironisch uit  de hoek te komen. En met de Belgwording gaat het ook weer de goede richting uit merkt een Afghaanse Hoelbekenaar op, met 27.027 is dat 44% meer dan het jaar voordien, de Staatssecretaris houdt van records, als het maar sterke evolutiepercentages zijn. Een Oezbeek uit Niel-bij-As tempert evenwel het enthousiasme. Alleen spijtig dat met al die immigratie van de laatste jaren het geboortecijfers zo sterk daalt, het laagste sinds 8 jaar. Dat heb je met die migranten van tegenwoordig, ze maken geen kinderen meer. en met de nieuwe kinderbijslagregeling zal het er niet op beteren. De Hasselaar kan z'n mond niet houden. Om van het absolute record van overlijdens nog maar te zwijgen, het hoogste sinds socioloog Hertogen telt, in 1989  dus, en dan moeten de babyboomers zich nog aanmelden voor de euthanasie, maar niemand die nog naar hem luistert. Kom, we gaan terug naar binnen, dat we geen minuut verliezen om het hier iedereen naar de zin te maken, zegt de Syrische vluchtelingenmoeder. En vooral Theo Francken probeert de Hasselaar nog eens met een grijnslach. Zou je geen monkellachje doen, zoals Raoul Hedebouw in Ter Zake, zegt de Oezbeek, dat staat beter, of ben je van de CD&V? In Niel-bij As, daar kennen ze wat van politiek.

Wie vragen heeft, opmerkingen of wie een 'bug' meent te ontdekken kan deze altijd melden. De bron staat ter beschikking, de tabel is er uit afgeleid dus elkeen kan voor zichzelf de proef op de som doen.

Jan Hertogen
, socioloog