BuG 243 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 23 oktober 2014
  
BuG 243 on-line                                 Printversie (20p)
  
7,3% werkloze 15-24 jarigen in BelgiŽ en geen 23,7%
zoals de Fact-Check 12/10/2014 in de 7de dag wil doen geloven.
Het is niet alleen de jeugdwerkloosheid die dient gesaneerd
maar ook de berichtgeving erover, iets voor Tim Pauwels?

Tabel
Werkloosheid per gemeente 2012


   
En dan is er de berichtgeving over Griekenland van Bert Devroey op
15/10/2014 in het journaal op ťťn, waarvan hieronder een screenshot
 

 
Geen 57% van de Griekse jongeren is werkloos maar 16,6% en dat is
minder dan de 22,5% werklozen bij de 25-54 jarigen in Griekenland,
de werkloosheid in Griekenland is dus groter bij de 25+ dan bij de 25-

Waarom gebruikt men de verwarrende maatstaf "werkloosheidsgraad"
 zonder te vermelden dat dit % berekend is op de actieve bevolking,
dus zonder rekening te houden met de 69,0% niet-actieve jongeren.
In Griekenland gaat het zelfs om 71,6% niet-Actieve jongeren. De 57%
 jongere werklozen van Bert De Vroey zijn dus berekend op slechts 28,4%
van de Griekse jongeren, en dat is dus een nietszeggende maatstaf.

De 7de dag, Bert De Vroey en npdata hebben dezelfde bron:
OESO

 
Vooraf 1. Van Eetvelt, Denys en Dewael samen op de knieŽn naar Scherpenheuvel?:"Desnoods vraag ik op m'n blote knieŽn om geen actie te voeren", Karel Van Eetvelt. "Af en toe denk ik dat de ideale welvaartstaat voor de vakbonden betekent dat we met zijn allen niet meer gaan werken  en thuis zitten , liefst met een goede uitkering" en ook "Brussel ligt aan een infuus dat door vlaanderen wordt gevoed", Jan Denys in het boek Durvers van de jaren 60 van Dirk Tieleman, "Liever mensen aan infuus van uitkering leggen om sociaal geweten te sussen?", Patrick Dewael.
   
Vooraf 2
. Deze neoliberale iconen zouden niet zo bescheiden moeten doen. 2/3 van alle inkomenstrekkers in BelgiŽ krijgen hun inkomen vanuit de overheid: 23% langs loontrekkende tewerkstelling en 40% langs vervangingsinkomsten, dat is de echte motor van de economie omdat deze geldcirquits binnen het land blijven en niet zonder belastingen te betalen de winsten in het speculatieve circuit brengen. Blijft toch 33% langs niet-publieke tewerkstelling, hen aangeboden door 4% ondernemers. Het zijn vooral deze laatste 4% die zich comfortabel voelen en die politiek hun litanieŽn, bezweringen en smeekbeden mogen doen om de inkomenszekerheid van de 96% anderen onderuit te halen. Zie het inkomen van de Belgen in BuG 210.
  
Vooraf 3.
Zal het linkse YPG in Kobani de weg openen voor een terugdringen van IS en op termijn deel zijn van een onderhandelde oplossing voor SyriŽ, zie DWM en een info uit de eerste hand op infosites: SOHR, FARS, Rudav, Kurdpress
   
Vooraf 4. Zal de criminaliteit met de huidige politiek terug stijgen?
Als de criminaliteit tussen 2008 en 2013 fors gedaald is, vooral ook in Brussel, dan is dit mede door de stabilisatie van het basisinkomen van een goed deel van de bevolking waarvan 2/3 haar inkomen betrekt uit vervangingsinkomsten en publieke dienstverlening. Wie dit inkomen destabiliseert, en daarbij nog bv de ziekte-uitkering van gevangenen wil afnemen, zal ook een stijging van de criminaliteit dienen te verrekenen en te budgetteren, los van de prijs van het leed dat er door veroorzaakt wordt. Het zal, zoals uit de statistieken per gemeenten blijkt, zie BuG 242, vooral de bevolking in de armere gemeenten zijn die er het meest onder zal te lijden hebben en niet die van de rijkere of liberale gemeenten. Criminelen voelen zich altijd meer in hun sas onder een rechtse aanpak, of worden er onderdeel van zoals in het verleden onder het nationaalsocialisme of nu het IS.
  
Vooraf 5. Opium van het volk
. De bevolking die het politiek en sociaal beter wil zal zich dan ook meer dan vroeger afkeren van wie misdrijven begaat, van een rechtse politiek en van wie voor het gewelddadig extremisme is. Wie roept op om met de YPG voor de standhouding van Kobani en voor een oplossing in SyriŽ te kiezen? De religie zelf zal meer en meer de stralenkrans worden van diegenen die uitbuiting verwerpen en voor wie in opstand komt tegen onrecht en uitsluiting. Enkel dan zal de noodzaak verminderen om, zoals nu, het opium van het volk te zijn.

Vooraf 6. De census, volkstelling op basis van beschikbare databases komt uit op 11.000.638 inwoners op 01/01/2011, wachtregister inbegrepen. In de databases van npdate.be is dat 11.000.088. Voor verdere exploratie van de census 2011, zie DS 23/10/2014.
    

De jeugdwerkloosheid, geen 1 op 4 maar 1 op 14 jongeren werkloos in BelgiŽ

De werkloosheid bij jongeren geraakt terecht niet uit de aandacht, de maatstaven, dwz de wijze waarop ze gemeten wordt en het misgebruik van het werkloosheid% is daarbij soms een grotere kwaal dan de (jeugd)werkloosheid zelf. Wat voorgesteld en begrepen wordt als een % op de bevolking is in feite een % van een %, nl. de 'werkloosheidsgraad' en in het geval van de jeugdwerkloosheid is dat meer dan pure onzin. Zo zou 57% van de Griekse jongeren werkloos zijn, maar het is 57% van de 28,4% jongeren in de EnquÍte naar de ArbeidsKrachten in Griekenland die ja antwoorden op de vraag of men werk zou aanvaarden als hen dat binnen de drie weken aangeboden wordt. In feite zijn 16,6% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar in Griekenland werkloos, 11,9% werkend en 71,6% niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

De werkloosheid% en -cijfers zijn door npdata tot in den treure uitgebeend, maar gezien de actualiteit zijn 2 updates toch wel interessant:
1. De Europese OESO-landen voor 2013 omdat ze de vergelijking met de Europese landen mogelijk maakt
2. Naast deze updates gaan we ook even verder in op de NEET's, de jongeren tussen 15-24 jaar die niet-werkend, niet in opleiding of niet in training zijn.
3. Het % werkenden (werkzaamheidsgraad), niet-activiteit ťn werkloosheid, voor alle leeftijdscategorieŽn en per geslacht voor alle gemeenten in BelgiŽ in 2012. Het % werkloosheid wordt daarbij tevens ook vergeleken met de vertekenende werkloosheids'graad'.
4. Tenslotte worden ook een aantal gemeentekaarten opgemaakt met % werklozen, werkenden en niet-actieven per gemeente in BelgiŽ en per gewest.

1. De Belgische jeugdwerkloosheid in Europees perspectief.

Voor methodologie en commentaar, zie BuG 224 met de gegevens 2012. Hieronder volgt de update voor 2013. Voor de basisgegevens, zie OESO-statistiek.
 
Alle onderstaande grafieken zijn afgeleid van volgende tabel. De tabel geeft de aflopende orde volgens % niet-Actieven.
    

% werkend, werkloos, niet-Actief, NEET 15-24 jarigen - Europa - 2013
Landen Werkend Werkloos Niet-Actief Totaal NEET
Luxemburg 21,9% 4,0% 74,1% 100,0% 5,0%
Hongarije 19,8% 7,4% 72,8% 100,0% 15,4%
Griekenland 11,9% 16,6% 71,6% 100,0% 20,6%
ItaliŽ 18,0% 12,0% 70,0% 100,0% 22,2%
Slovakije 20,4% 10,4% 69,2% 100,0% 13,7%
BelgiŽ 23,6% 7,3% 69,0% 100,0% 12,7%
TsjechiŽ 25,6% 6,0% 68,5% 100,0% 9,1%
Polen 24,2% 9,1% 66,7% 100,0% 12,2%
SloveniŽ 26,5% 7,3% 66,2% 100,0% 9,2%
Portugal 21,7% 13,3% 65,0% 100,0% 14,2%
Frankrijk 28,6% 9,0% 62,4% 100,0% 11,2%
Letland 30,2% 9,1% 60,6% 100,0% 13,0%
Estland 33,4% 7,3% 59,3% 100,0% 11,3%
Ierland 28,8% 12,1% 59,1% 100,0% 16,1%
Spanje 18,6% 23,1% 58,3% 100,0% 18,6%
Finland 40,2% 10,0% 49,8% 100,0% 9,3%
Duitsland 46,8% 4,0% 49,1% 100,0% 6,3%
Zweden 41,5% 12,8% 45,7% 100,0% 7,5%
Noorwegen 52,4% 5,3% 42,3% 100,0% 5,6%
Oostenrijk 53,8% 5,4% 40,7% 100,0% 7,1%
VK 48,8% 12,9% 38,3% 100,0% 13,3%
Denemarken 53,7% 8,1% 38,3% 100,0% 6,0%
Zwitserland 61,9% 5,8% 32,3% 100,0% 7,1%
Nederland 62,3% 7,7% 30,0% 100,0% 5,1%
Ijsland 70,4% 8,4% 21,1% 100,0% 5,5%

  
De landen worden geklasseerd van links naar rechts volgens wat het meest positief geacht wordt.

1. 1. % niet-Actieven bij de15-24 jarigen

BelgiŽ heeft met 69% niet-actieven bij de jongeren een van de hoogste niet-activiteits%. Dat is ondermeer het gevolg van de leerplicht tot 18 jaar en het feit dat arbeidscontracten er minstens 12h per week dienen te bedragen. Landen met leerplicht tot 16 jaar (Nederland) waar stages en studentenwerk als ťcht werk meetelt, of waar er vele mini-jobs zijn zoals Duitsland komen hier beter uit de verf, maar gaat het dan niet om een onderschatting in BelgiŽ?

 

 
Ook Griekenland heeft een hoog % niet-actieven, Spanje daarentegen zit meer op een gemiddeld niveau.
 
1.2. % werkenden bij de 15-24 jarigen (= de werkzaamheidsgraad)

Omwille van de reeds vermelde redenen heeft BelgiŽ een laag % werkenden. Spanje, Griekenland en ook ItaliŽ hebben een nog lager aantal werkenden en zeker voor Griekenland knelt daar het schoentje. Het is allicht interessant eens na te gaan welke de (administratieve) redenen zijn voor het extreem hoog tewerkstellings% van jongeren in Nederland, Ijsland en andere Noordse landen. Volgt daar iedereen bv een formule van Deeltijds werken, deeltijds leren, of heeft een groot aantal een 'leercontract', formules die in BelgiŽ maar met mondjesmaat aanwezig zijn..

 


1.3. % werklozen bij de 15-24 jarigen

Wat werkloosheids% betreft, dwz het % werklozen op de 15-24 jarigen, zit BelgiŽ aan de positieve kant van het Europese palet. Duitsland met mini-jobs en Luxemburg scoren zeer laag maar vanaf het 3de land gaat het om 5% werklozen of meer, BelgiŽ met 7,3% jongerenwerkloosheid doet het in deze beter dan Nederland met 7,7% jeugdwerkloosheid, en dat is een 'eerlijke' vergelijking. BelgiŽ staat daarbij tussen een aantal Oost-Europese landen die lage werkloosheid 'gewoon' zijn.
 
Meer nog dan Griekenland kampt Spanje met een extreem hoog werkloosheids% van 23,1%. De forse emigratie uit Spanje zal daarom allicht nog een tijdje aanhouden. Theo Francken zal nog werk hebben met het goed tellen van de immigratie, wetende bv dat in 2012 van de 3.194 naar BelgiŽ gemigreerde Spanjaarden (zie tabel Bijkomende vreemdelingen per nationaliteit 1990-2013) er 572 Spanjaarden bij zijn die in Marokko geboren zijn, dus Marokkaanse Spanjaarden die EU burger geworden zijn en zo zonder probleem naar BelgiŽ konden emigreren in 2011, dit cijfer komt van de Spaanse vreemdelingendienst. En hoeveel Franse en Nederlandse immigranten in BelgiŽ hebben Marokkaanse of andere roots? De wereld, Franckens dorp, zoals het al is met de Franken in het Merovingische Rijk vanaf  500 na Christus.

 


1.4. % naar arbeidsstatuut bij de 15-24 jarigen

De grafiek is geordend volgens aflopende activiteitsgraad. Er wordt duidelijk dat in landen met lage activiteitsgraad het aandeel jongeren in de werkloosheid maar een kleine fractie vormt van de jongerenbevolking. Als deze beperkte werkloosheid afgemeten wordt aan het beperkt aantal actieven neemt ze 'monsterproporties' aan, zoals bij de werkloosheids'graad', die daarmee een 'maat voor niets' wordt, zeker voor de jongerenwerkloosheid.

 


1.5. Werkloosheids"graad" = % werklozen berekend op de actieve jongeren

Wie de werkloosheidsgraad als maat gebruikt dient er telkens bij te vermelden dat het een % is op de actieven/de beroepsbevolking (werkenden en werklozen samengenomen) met vermelding van het % niet-actieven.

 

BelgiŽ heeft een 'jeugdwerkloosheidgraad' van  23,7% kennen, dwz de 7,3% jeugdwerklozen berekend op de 31% actieven, zonder rekening te houden met de 69% die verklaren niet actief te zijn omwille van studie of andere redenen. In feite is het dus slechts 7,3% van de jongerenbevolking werkloos is, en dat is het enige zinnige dat men met een % over de jeugdwerkloosheid kan zeggen.

Noot. Dit % ligt lager dan wat gemeenzaam door de RVA, VDAB, Actiris en Forem wordt vermeld omdat het voortgaat op een 'enquÍte', met gelijke vraagstelling in alle landen, en niet om de 'werkelijke' telling. Gezien beleidsvoerders meestal alleen maar naar de Europese cijfers kijken omwille van de vergelijkbaarheid zijn ze wel degelijk illustratief en relevant. In punt 4 wordt voortgegaan op de werkloosheid volgens de RVA-cijfers.
 
2. De NEET's, de Not in Employment, Education or Training
 

Sinds 2008 maakt Eurostat statistieken op waar werkloosheid ook in % op de bevolking wordt weergegeven, nl de NEET, in feite de werklozen samengenomen met de niet-studenten of personen in 'training', in beroepsopleiding dus. Deze statistiek kwam in de aandacht dank zij een artikel De Tijd en De Morgen van 10/09/2014, met cijfers voor de 15-29 jarigen.

In de lijn van voorgaande cijfers kijken we eerst naar de NEET's bij de 15-24 jarigen, waarvoor de WSE een overzicht 2000-2013 heeft opgebouwd voor alle Europese landen. Hieronder het overzicht voor 2013 van de Europese OESO-landen. BelgiŽ met 12,5% NEET's vormt de middenmoot. Hiervan is 7,3% werkloos, de andere 5,2% zijn niet aan het werk, noch werkloos, en vormen een specifieke doelgroep om 'geactiveerd' te worden, dwz om te werken of om werkzoekende en dus ook werkloos te worden, als tussenstap naar werk. Op zich een erg interessant cijfer, zeker omdat het per gewest kan gedifferentieerd worden.
  


Het onderzoek in De Morgen gaat voort op het jaarlijkse rapport Education in a Glance 2014 en Education in a Glance Highlights 2014 Wie een tijdsreeks wil opbouwen kan teruggrijpen naar rapporten tot 2009. In de leeftijdsgroep van 15-29 jarigen zijn er 15% NEETS in BelgiŽ in 2013 terwijl dit % in 2008 12% was, zo meld de krant. Wij hebben deze vergelijking echter nergens kunnen terugvinden. "Uit de jaarlijkse studie Education at a Glance van de organisatie blijkt dat het aantal niet-studerende en niet-werkende tieners en twintigers in ons land van 12,1 naar 15 procent steeg tussen 2008 en 2012" zo staat er evenwel in DM.

De grafiek van Education at a glance 2014 zet alle Europese landen op een rijtje voor de 15-29 jarigen. BelgiŽ heeft 15% NEETS, dat is hoger dan de 12,5% van de 15-24 jarigen bij het WSE, hetgeen er op wijst dat het een groter probleem is bij de 25-29 jarigen.


In tegenstelling tot de vaststelling in De Morgen over een negatieve evolutie (die we dus niet in het rapport terugvinden) laat de tijdsreeks van het WSE volgend beeld zien.De stijging zoals alarmerend vastgesteld in De Tijd en de Morgen tussen 2008 en 2013 komt er evenwel pas na een constante daling vanaf 2003. Deze stijging is daarbij vooral voelbaar in Vlaanderen en minder in WalloniŽ dat nog op een lager niveau is dan 2008 en Brussel waar de NEET's al drie jaar stabiliseren.

In de OESO-onderzoeken is niet echt een lijn te trekken, verschillende leeftijdscategorieŽn, gebrekkige definities maken het moeilijk consistente conclusies te trekken. De cijfers en de bewerking van het WSE lijken het meest adequaat, ook omdat ze een opdeling maken per gewest, maar worden nergens in de media aangewend, spijtig, temeer omdat ze zomaar van het net te plukken zijn, zie WSE NEET's.
   
3. Werkloosheids% en graad, % werkenden en niet-actieven naar geslacht en gemeente
 
Voor methodologie en fiche per gemeente voor 2011, zie BuG 212. Het volledige gegevensbestand en het automatisch genereren van alle 17 grafieken die alle in hun geheel printbaar zijn is opgemaakt voor 2012, zie tabel: Werkloosheid per gemeente 2012.

Opmerking. De werkloosheidscijfers in dit hoofdstuk gaan, in tegenstelling tot de EAK-enquÍte hierboven, voort op de effectieve werkloosheidscijfers (UVW) van de RVA. Ook deze cijfers komen van de WSE. Naast het %  werklozen (UVW) omvatten de tabellen het % werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen samengenomen) en de niet-Actieven (het verschil tussen de bevolking en de werkenden+werklozen).

Het % werklozen, werkenden, niet-Actieven onderscheiden naar geslacht en totaal, worden in diverse combinaties naast elkaar gezet, in 16 tabelletjes en bijhorend grafisch beeld. 1 grafiek is toegevoegd met een algemeen overzicht.

3.1. % werklozen en werkloosheidsgraad - BelgiŽ - Totaal

Het % werklozen bedraagt 8,2%, voortgaande op de RVA-statistiek.

 

Werkloosheid en Werkloosheidsgraad

Totaal - Werkloos

  %   Graad
15-17 0,9%   14,0%
18-19 7,6%   31,6%
20-24 12,4%   21,2%
25-29 11,0%   13,0%
30-34 9,1%   10,6%
35-39 8,0%   9,7%
40-44 7,2%   8,3%
45-49 6,5%   7,7%
50-54 7,9%   9,7%
55-59 8,2%   12,6%
60-64 1,0%   3,8%
Totaal 7,6%   11,0%
15-24 8,2%   22,2%

 
3.2. % werklozen en niet-actieven - BelgiŽ - Totaal


Voortgaande op de 'officiŽle' Belgische statistiek zijn er minder niet-Actieven, 63,2% dan in de enquete naar de arbeidskrachten.

   

Werkloos - Niet-Actief

Totaal: Werkls/Niet-Act.

  Werkl.   Niet-act.
15-17 0,9%   94,0%
18-19 7,6%   75,8%
20-24 12,4%   41,4%
25-29 11,0%   15,0%
30-34 9,1%   13,5%
35-39 8,0%   13,6%
40-44 7,2%   13,5%
45-49 6,5%   15,3%
50-54 7,9%   18,6%
55-59 8,2%   34,9%
60-64 1,0%   73,8%
Totaal 7,6%   26,2%
15-24 8,2%   63,2%

  
3.3. % werklozen en niet-actieven - Vlaams - Totaal

In onderstaande grafieken wordt het % werkend, werkloos en niet-Actief boven elkaar geplaatst per leeftijdscategorie. Meteen is ook het verschil tussen de gewesten duidelijker.
    

 
Het Vlaams gewest kent een globaal erg laag werkloosheids%, ook voor de jongeren, en een hoge activiteitsgraad, in vergelijking met de andere gewesten.


3.4. % werklozen en niet-actieven - Brussels - Totaal

  

In Brussel is de werkloosheid constant hoog over de gehele loopbaan, in feite weegt de werkloosheid, zoals in Griekenland, zwaarder door voor 25+ dan voor -25 jarigen in Brussel, zoals ook in de tabel wordt geÔllustreerd. Deze werkelijkheid wordt allicht niet voldoende onderkend, evenmin als de hoge niet-activiteit, dwz mensen die noch werken, noch werkloos zijn, dus een hoog aantal NEET's bij de +25 jarigen.
 

Werkloos - Niet-Actief

Totaal: Werkls/Niet-Act.

  Werkl.   Niet-act.
15-17 0,5%   96,6%
18-19 8,4%   80,5%
20-24 16,4%   51,4%
25-29 17,5%   26,7%
30-34 16,6%   25,8%
35-39 15,2%   26,1%
40-44 15,6%   26,0%
45-49 14,5%   26,9%
50-54 15,2%   28,5%
55-59 14,2%   36,9%
60-64 2,5%   67,9%
Totaal 14,0%   37,7%
15-24 10,9%   68,4%

 
3.5. % werklozen en niet-actieven - Waals - Totaal
 


In WalloniŽ is dan weer de jongerenwerkloosheid dramatisch hoog maar neemt in tegenstelling tot Brussel sterk af vanaf 30 jaar. Ook de cijfers spreken hier voor zich.
  

Werkloos - Niet-Actief

Totaal: Werkls/Niet-Act.

  Werkl.   Niet-act.
15-17 0,1%   94,6%
18-19 10,1%   75,9%
20-24 18,7%   41,1%
25-29 16,4%   14,6%
30-34 12,7%   13,2%
35-39 11,3%   14,0%
40-44 10,0%   14,9%
45-49 9,3%   17,5%
50-54 10,8%   20,7%
55-59 10,6%   36,4%
60-64 1,5%   73,1%
Totaal 10,5%   32,5%
15-24 11,7%   63,3%

Voor alle gemeenten kunnen deze tabelletjes en grafieken op enkele seconden aangemaakt worden langs de tabel Werkloosheid per gemeente 2012. Voortgaande op de tabellen kunnen de leeftijdscategorieŽn naar geslacht voor werkenden, werklozen en niet-actieven ingebracht worden in www.gemeentekaart.be (de instructies volgen). Hieronder volgen enkele kaartjes.
 
4. Gemeentekaarten met % werlozen op de bevolking:  van groen, laag naar bruin en rood hoger %
 
4.1. 15-64 jarigen - Werkloosheid - BelgiŽ
   

 
Werkloosheid is over de ganse levenslijn hoger in WalloniŽ dan in Vlaanderen en in Brussel. Vooral de oude industriŽle as Luik, Charleroi, Mons springt eruit evenals de streek rond Verviers en de gemeenten grenzend aan Frankrijk.

Het beeld voor de 15-24 jarigen als % in elke gemeente is quasi identiek, dwz als werkloosheid voor jongeren hoog is, dan is de algemene werkloosheid ook hoog en omgekeerd. Hieronder geven we de kaartjes per gewest voor de 15-24 jarigen.

4.2. 15-24 jarigen - Werkloosheid - Vlaams gewestAls het Vlaams gewest apart genomen wordt valt vooral de structureel hogere werkloosheid in Limburg op, naast Antwerpen dat er uit springt en de as Gent-Zelzate, de Antwerpse Kempen en de kustgemeenten.

Detail voor Limburg naar leeftijd
  

Werkloosheid en Werkloosheidsgraad
Totaal - Werkloos
  %   Graad
15-17 1,4%   20,8%
18-19 6,6%   26,7%
20-24 8,8%   14,3%
25-29 6,8%   7,8%
30-34 5,3%   6,0%
35-39 4,9%   5,8%
40-44 4,3%   4,8%
45-49 3,8%   4,5%
50-54 5,2%   6,5%
55-59 6,2%   10,4%
60-64 0,4%   1,9%
Totaal 4,9%   7,1%
15-24 6,3%   16,2%

  
De instroom van werkzoekenden van de Ford zal dit % verhogen, vooral dan in de categorieŽn + 25 jaar, en de relatieve hoge werkloosheid in Limburg in de Vlaamse context nog verhogen, zeker omdat de sluiting van de mijnen nog niet verteerd. Zoals in WalloniŽ loopt de heropbouw van tewerkstelling over enkele decennia.

 
Detail voor Antwerpen stad
   

Werkloosheid en Werkloosheidsgraad
Totaal - Werkloos
  %   Graad
15-17 2,4%   36,3%
18-19 11,9%   41,1%
20-24 14,4%   24,2%
25-29 12,3%   15,9%
30-34 11,8%   14,7%
35-39 10,0%   13,6%
40-44 10,1%   12,3%
45-49 9,5%   11,6%
50-54 10,0%   12,6%
55-59 10,1%   14,9%
60-64 1,7%   6,1%
Totaal 10,1%   14,5%
15-24 10,8%   27,0%

 
4.3. 15-24 jarigen - Werkloosheid - Brussels gewest

De jongerenwerkloosheid in Brussel is verbonden aan specifieke gemeenten, de 'Vlaamse' gemeenten Jette, Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem en de Zuidergemeenten vallen er wat tussenuit. Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek en daarna Schaarbeek, Brussel en Anderlecht zijn de werklozengemeenten in Brussel.
 


Detail voor Sint-Jans-Molenbeek 

Werkloosheid en Werkloosheidsgraad
Totaal - Werkloos
  %   Graad
15-17 1,4%   33,5%
18-19 9,7%   49,0%
20-24 22,6%   41,0%
25-29 24,4%   33,5%
30-34 22,0%   29,3%
35-39 20,9%   32,2%
40-44 21,7%   28,5%
45-49 20,1%   27,3%
50-54 20,3%   29,3%
55-59 19,8%   33,1%
60-64 3,7%   14,2%
Totaal 19,4%   30,4%
15-24 14,3%   41,6%

 
In Sint-Jans Molenbeek is 14,3% van de 15-24 jarigen werkloos, dat is dubbel zo veel als het Belgisch gemiddelde van 7,3%. Maar die 14,3% van de bevolking worden 41,6% als tewerkstellingsgraad omdat er geen rekening gehouden wordt met de 65,8% niet-Actieve jongeren in Sint-Jans-Molenbeek. Best is voort te gaan op de 14,3% werkloze werkloze jongen in Molenbeek, dat is de reŽle proportie en dan wordt het meer overzienbaar er wat aan te doen.

4.2. 15-24 jarigen - Werkloosheid - Waals gewest

Wanneer enkel gekeken wordt binnen WalloniŽ worden de gebieden van hoge jeugdwerkloosheid teruggevonden in de oude industriŽle as met accent op de steek rond Charleroi en de Borinage, minder in Luik of Verviers. Ook in  Zuid-Oost WalloniŽ, grenzend aan Frankrijk is een vrij groot gebied met hoge(re) jeugdwerkloosheid terug te vinden.
 

 
4.3. 15-64 jarigen - Werkenden - BelgiŽ

% werkenden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen op het aantal 15-64 jarigen in elke gemeente. Zoals geweten zijn de Oost- en vooral West-Vlamingen echte uitslovers, alsmede Vlaams-Brabant. In de oude industriŽle as in WalloniŽ en de mijnstreek in Limburg (en Ford moet nog definitief dicht) en ook in Brussel, Antwerpen en Gent ligt het % tewerkstelling het laagst.Het kaartje is in feite het negatief van het kaartje van de werkloosheid, maar dat is de logica zelve.

4.3. 15-64 jarigen - Gemiddeld inkomen - BelgiŽ

Zoals bij de triptiek van de criminaliteit zou het kaartje met het gemiddeld inkomen per gemeente een doorslag kunnen zijn van de gemeenten waar het meeste mensen aan het werk zijn. Eerst zien en dan geloven.
 

 
Vlaams en  Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en Noord-Antwerpen combineert hoge tewerkstelling en hoog inkomen in de gemeente. Maar in West-Vlaanderen wordt het hardst gewerkt voor het laagste inkomen, terwijl er, dat weten we van BuG 236, ook het hoogste aantal zelfstandigen en ondernemers actief zijn. Misschien moeten Van Eetvelt, Denys en Dewael toch een speciaal kaarsje branden in Scherpenheuvel om de belastingsaftrek voor de West-Vlaamse ondernemingen toch nog wat te verhogen, of zouden ze meer inspanningen moeten doen om ook in West-Vlaanderen een 'rechtvaardige' belasting in te voeren?.
 
4.4. 15-64 jarigen - Niet-Actieven - BelgiŽ
 
Scholieren, studenten, leefloners, huisvrouwen en andere niet-actieven tussen 15 en 64 jaar, zonder de werklozen of werkenden mee te tellen. Brussel en de streek rond Louvain la Neuve en ook Leuven, Gent en Antwerpen, alsmede de oude industriŽle Waalse as,de kust, de oude mijnas in Limburg tellen een hoger % niet-Actieven. Voor sommige regio's speelt uiteraard het aantal studenten mee.
   

 
4.5. 15-24 jarigen - Niet-Actieven - BelgiŽ

 
Als de aandacht toegespitst wordt op de 15-24 jarigen springt Brabant er sterk bovenuit als studentenomgeving, ook de Brusselse zuidkant met VUB en ULB en ook Aarlen en omgeving. Ook Antwerpen en Gent, toch studentensteden, tellen relatief weinig niet-Actieven. Ze betrekken allicht studenten uit de ruimere regio, zoals ook in Hasselt, Mons en Luik zichtbaar is.
  


Het beschikbare materiaal is veel ruimer dan hier in enkele tabellen en grafieken kan getoond worden. Dank zij de kwalitatief hoogstaande productie van de OESO/Eurostat en de WSE (Steunpunt Werk en Sociale Economie) kan de evolutie van werkzaamheids- en werkloosheidsindicatoren punctueel opgevolgd worden.

BuG 243 on-line           Printversie (20p)

Tabel Werkloosheid per gemeente 2012

 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
     
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden