BuG 203 – Bericht uit het Gewisse – 24 oktober 2013 - Update 25/10/2013

BuG 203  on-line         Printversie (4p)
 
Al 18.807 nieuwe Belgen in 2013 volgens Rijksregister
en geen 1.775 zoals Carine Van Cauter beweerde op 23/09/2013.
Zal er langs Belga, de media of Ivan een correctie komen?
 
Dus geen vermindering met 97% maar met 29,2 %, in dezelfde periode,
en dat alles in toepassing van de nieuwe regelgeving vanaf 01/01/2013.
 
De échte gegevens Belgwording 2013:
Rijksregister-Belgwording 2012-2013

Update: Zie Objectief-site voor wie wil weten hoe Belg te worden,
of langs Interactieve weg (sublieme applicatie).
 

  
Geen 1.775 maar al 18.807 nieuwe Belgen op 01/09/2013 in België

"
Nog maar 1.775 nieuwe Belgen dit jaar" zo titelde de De Morgen van 23/09/2013. "Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld) bekendmaakt" zo gaat de Morgen verder. "In 2012 werden nog 45.000 nieuwe Belgen geregistreerd in het bevolkingsregister, waarvan 38.000 via nationaliteitsverkrijging. Voor 2013 staat de teller momenteel slechts op 1.775 waarvan 894 via verkrijging, een spectaculaire daling met 97 procent. De daling is het gevolg van de verstrengde nationaliteitswet die van kracht werd op 1 januari. Sindsdien moet een aanvrager minimum vijf jaar wettelijk en permanent verblijven in ons land, een van de drie landstalen beheersen, een inburgeringscursus volgen of een diploma behalen of vijf jaar werken. Personen met een gewichtig strafblad of partners in een schijnhuwelijk zijn uitgesloten." De Ochtend van 24/10/2013 was er als de kippen bij om dat spectaculaire nieuws uit te vergroten zodat Van Cauter ruim het woord kreeg en zonder na te gaan bij het Rijksregister of het wel allemaal zo was.
 
Voor alle gegevens over de persmededeling van Carine Van Cauter van 23/09/2013 zie de door haar bezorgde cijfers, samenvatting cijfers, persmededeling Van Cauter. Voor de échte cijfers over de Belgwordingen zie de maandelijks gepubliceerde cijfers op de website van het Rijksregister, de laatste gepubliceerde gegevens voor 08/2013 (de vermelding 08/2013 slaat op de gegevens voor juli 2013 zoals uitdrukkelijk vermeld staat op de website). Die van de vorige maanden zoals vroeger gepubliceerd op de website Rijksregister maar telkens vervangen door een volgende maandelijkse update, werden op onze vraag toegestuurd:
Rijksregister-Belgwording 2012-2013. Waarom heeft Van Cauter dat niet gedaan?

Door het Rijksregister gepubliceerde aantal Belgwordingen per maand in 2012 en 2013.

Voor Van Cauter en alle Belgen was het mogelijk om gedurende elke maand het aantal Belgwordingen te tellen. Elke maand geeft het Rijksregister een update van het aantal Belgwordingen in de vorige maand. Doordat het Rijksregister een dynamisch register is worden de overzichten van de vorige maanden niet meer on-line gezet omdat elke wijziging in een vorige maand dan zou moeten opgenomen worden. Speciaal op onze vraag heeft men ons de overzichten van de vorige maanden toegezonden. Het onderstaande overzicht is dan ook te beschouwen als een minimum dat volledig vergelijkbaar is met de situatie een jaar geleden. Minstens 18.807 vreemdelingen zijn ook nog dit jaar Belg geworden, en niet 1.775 die, om welke reden dan ook, door Carine van Cauter voor waar is aangenomen. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 26.577 zodat er een vermindering is geweest met 29,2%, iets anders dan de 97%. Die onwezenlijke 97% zouden betekenden dat er op 100 Belgwordingen in 2012 er 97 zouden zijn weggevallen in 2013, in feite zijn er 'maar' 29 op 100 weggevallen in vergelijking met 2012.
    

Belgwording per maand zoals gepubliceerd door Rijksregister 2012-2013
  Aantal Cumul % evolutie
  2012 2013 2012 2013 2013
Januari 2.265 3.840 2.265 3.840 69,5%
Februari 3.953 2.961 6.218 6.801 9,4%
Maart 3.876 3.190 10.094 9.991 -1,0%
April 1.957 2.951 12.051 12.942 7,4%
Mei 2.600 1.778 14.651 14.720 0,5%
Juni 3.478 794 18.129 15.514 -14,4%
Juli 2.679 712 20.808 16.226 -22,0%
Augustus 3.506 1.762 24.314 17.988 -26,0%
September 2.263 819 26.577 18.807 -29,2%
Oktober 2.687   29.264  
November 2.364   31.628  
December 2.049   33.677    
Totaal (1) 33.677        


Van Cauter laat na zelf een correctie te doen

We hebben Van Cauter op 14/10/2013  gewezen op de wellicht foutieve gegevens waarop ze haar persmededeling baseerde met de vraag om aan het rijksregister de correcte cijfers op te vragen. Wij zouden hetzelfde doen. Het Rijksregister heeft ons deze gegevens op 23/10/2012 bezorgd, zie Gegevens zoals opgemaakt en toegestuurd door het Rijksregister Rijksregister-Belgwording 2012-2013 over de 18.807 Belgwordingen van 01/01/2013 tot 31/08/2013 met volgende commentaar:
"Gelieve als bijlage de statistieken te vinden van het aantal personen dat Belg werd, zoals deze maandelijks gepubliceerd werden op de website van het Rijksregister. Ik wil nog opmerken dat de cijfers geen betrekking hebben op een toestand op de eerste van de maand, maar wel op het aantal personen dat Belg is geworden tijdens de behandelende maand."

Waarschijnlijk is Carine Van Cauter voortgegaan op de cijfers van 1 maand en heeft ze deze gehouden voor de cijfers voor de periode tot september. Zo komt ze er toe om te spreken over 1.775 Belgwordingen in totaal tot september 2013 (allicht het cijfer van mei 2013) en van een vermindering met 97% terwijl in dezelfde periode in 2012 er 26.577 Belgwordingen werden geteld. De 18.807 van 2013 in de periode tot 31/08/2013 staan dus voor een vermindering met 29,2%, wat nog aanzienlijk is maar iets heel anders van de 97% van Van Cauter die het aantal Belgwordingen met factor negen, dwz er zijn 9x méér Belgwordingen dan het aantal waar zij in de media een grote weerklank heeft gekregen, ten onrechte dus.
Van Cauter zelf heeft trouwens niet gereageerd en op onze melding en het is de vraag of er vanuit haar of in de media en Belga enige correctie op haar foutieve cijfers zal komen en vooral ook op haar scabreuze en denigrerende commentaren, vooral op de Belgwordingen in het verleden.

Waar bleven de wetstraat-watchers, de studiecentra, de media?

Het zijn allemaal dure woorden die door Van Cauter in De Ochtend en de media mocht spreken. Nog verwonderlijker evenwel dan het geroep over de 1.775 Belgwordingen was de volledige afwezigheid van enig kritisch weerwerk, te beginnen over het onmogelijke cijfer, niet door de journalisten, niet door de universitaire centra, niet door het Rijksregister zelf, - dat toch beter had moeten weten en had kunnen/moeten tussenkomen, een overheidsorganisatie heeft toch ook haar plichten tav misbruik van haar eigen gegevens - niet door haar collega's van de commissie Justitie/Binnenlandse zaken, niet door de studiediensten van de partijen, niet door Naima Lanjri, na Van Cauter toch de zelfverklaarde specialiste. Ze zetelen allen in de naturalisatiecommissie en wie kennis had van de beslissingen van die commissie wist toen al dat de cijfers van Van Cauter ongegrond waren en op niets konden terug slaan.

Update: Op 14 april 2013 werden 5.020 vreemdelingen langs naturalisatie Belg.

Op 14 april 2013 werden 5.020 vreemdelingen Belg langs de naturalisatieprocedure. Hun lijst werd op 21/05/2013 gepubliceerd in het Staatsblad. Door de naturalisatie wordt een nieuwe Belg evenwel nog niet automatisch geregistreerd. Hij moet zich nog aanbieden met z'n attest bij de gemeente waar hij woonachtig is en dan telt hij (pas) mee voor het Rijksregister. Daarom worden de nieuwe Belgwordingen ook uitgesmeerd over een aantal maanden. Vraag is ook hoeveel naturalisatiebeslissingen nog in wacht zijn. In december 2012 sprak Van Cauter zelf nog over 50.000 dossiers in behandeling in Terzake van 20/12/2012, waar Van Cauter zich in de meest grove bewoordingen uitliet over wie Belg wilde worden. Van Cauter en alle anderen van de naturalisatiecommissie waren dus perfect op de hoogte van de impact die deze aanvragen nog op het aantal Belgwordingen in 2013 zou hebben. Maar toch liet iedereen toe dat Carine Van Cauter, zonder een oog te verpinken, stelde dat er op 23/09/2013 maar 1.775 nieuwe Belgen bijgekomen waren in 2013.

Afrekening in liberale hoek?

Of moet deze triomf in een glas waater ook begrepen worden als een afrekening van Van Cauter met Guy Verhofstadt, Marc Verwilghen en Didier Reynders, de architecten van wat later de 'snel-Belg' wet is gaan noemen en waarvoor De Clerq nog wenend is moeten tussen komen om de vrede te bewaren. Welnu, Carine van Cauter geeft met haar hoerageroep deze fractie in de Open-VLD én Declerq een stamp in de rug, van lik op stuk gesproken. Zie voor deze betekenisvolle en samenlevingsbevorderende wet de de memorie van Toelichting van nationaliteitswet van 1999, een mijlpaal in de Belgische migratie- en integratiegeschiedenis.

De 1.077.381 Belg geworden vreemdelingen geschoffeerd

 
Met haar vermeende terugval van Belgwordingen tot 1.775 kon Van Cauter ongestoord de 1.077.381 Belg geworden vreemdelingen en hun nageslacht sinds 1945 blameren en criminaliseren. Belgwording was volgens haar een 'migratiekanaal' dat gebruikt werd om zo van de sociale zekerheid te profiteren (ja, dat moet je zo durven zeggen volgens haar) , de rechtsvervolging als crimineel te omzeilen of de uitzetting als illegaal te voorkomen. Maar dat verhaal over Belgwording als migratiekanaal, waar slaat dat op terug, over hoeveel gevallen gaat dat, hoe ging dat in z'n werk. Door zulk een uitspraken en deze alsmaar te herhalen worden de 1.077.381 die sinds 1945 Belg geworden zijn gecriminaliseerd en in hun diepste wezen gekrenkt. Nooit is zulk een beschadigingcampagne opgezet als door Van Cauter en Co zonder dat de mensen zelf weerwoord hadden of minstens ook journalistiek werden verdedigd.
 
Hieronder een grafisch overzicht met het detail van de Belgwordingen sinds 1945
  


 

 

En zal de grafiek voor 2010-2019 niet dicht bij deze van het vorige decennium eindigen, als de Belgische democratie haar naam waardig wil blijven en de vertragingsfactor, na 10 jaar verblijf de taalvoorwaarde voldoen verregaand zal uitgewerkt zijn. Dat een vreemdeling Belg wil worden is een eer voor België en geen oneer voor de vreemdeling. En dat hebben een aantal politici niet willen of kunnen begrijpen.

Dat elke Belgwording (zoals in Nederland bij Nederlanderwording) aanleiding geeft tot een feest in de gemeente zodat het benepen politieke klimaat waarin Belggeworden vreemdelingen en hun nageslacht zonder tegenspraak gecriminaliseerd worden of een stigma van profiteur en onderkruiper opgeplakt krijgen, voor goed van de baan is.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552