BuG 196 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 25 september 2013

BuG 196  on-line                     Printversie (7p)
 
Woonplaats gemeentelijk personeel in gemeenten in BelgiÍ
 
 59% van de Antwerpse stadsdiensten woont in Antwerpen,
in Mechelen is dat 83% en in het Brusselse gewest 60%,
dwz dat minstens 40% van de stadsdiensten in Antwerpen
en het Brussels gewest buiten stad of gewest wonen.

 
In Antwerpen is 45% van de politie er woonachtig, in Mechelen
52% en in het Brussels gewest woont 28% van de politie er ook.
 

Tabel
Arbeidsplaats gemeentepersoneel 2012
Tabel
Woonplaats gemeentepersoneel 2012   

 
Maar eerst 7 punten vooraf:

Vooraf 1 - De Wever, straffer dan Dewinter, erger dan toogpraat
Vooraf 2 - 4.750
Antwerps stadspersoneel moet de komende 5 jaar vervangen worden.
Vooraf 3 - De werkbaarheidsgraad in Vlaanderen - voor wie werken 'leuk' is.
Vooraf 4
- Non-Profit  nog altijd uitgesloten van beroepenoverzicht Fod Economie
Vooraf 5 - Met 45.443, recordaantal Belgwordingen in 2012
Vooraf 6 -
Brochure tegen radicalisering van jongeren door het maŲisme in 1971
Vooraf 7 - De cijferbrij van Ivan De Vadder en Bart Somers
 
Vooraf 1 - De Wever, straffer dan Dewinter, erger dan toogpraat: Onder het mom van een oud VB voorstel wil De Wever 1.200 Marokkanen uitzetten, ongeacht of zij hier wettig of niet verblijven. 1/3 van de gevangenisbevolking is illegaal in het land (of illegaal geworden door de duur van het gevangenisverblijf). Dat er dringender iets gedaan moet worden aan wie enkel naar BelgiŽ komt om in de slechtste nationaalsocialistische traditie andermans bezit toe te eigen en hierin de persoonlijke integriteit van anderen schaadt, mag de geesten prikkelen hoe men daartoe komt, maar om verblijfsgerechtigden zomaar uit te zetten en hierin een specifieke bevolkingsgroep viseren, dat is zelfs straffer dan Dewinter het zou zeggen. Marokkaanse vreemdelingen, staan daarbij pas op de 23ste plaats als het % nagegaan wordt van aantal gevangenen in vergelijking met het aantal vreemdelingen van dezelfde nationaliteit. Algerijnen, Albanezen, MoldaviŽrs, Irakezen en ook Palestijnen scoren veel hoger op De Wevers gedetineerdengraad. Dat kan nog vele bouwprojecten in het buitenland opleveren. Voor een volledig overzicht van alle nationaliteiten, zie Tabel vreemdelingen in het 'gevang' 2005-2010. Volgens de dienst gevangeniszaken is het aantal Marokkaanse vreemdelingen verminderd tot 800. In deze cijfers wordt geen rekening gehouden met Belg geworden vreemdelingen. Maar ook De Wever heeft het enkel over Marokkaanse 'vreemdelingen'. Zien wat het zesjarig rijk van De Wever in Antwerpen zal opleveren. Hij beseft allicht nu al dat het daarna gedaan zal zijn. Vandaar z'n continue vlucht naar voren?
 

Vreemdelingen, gedetineerden, % op vreemdelingen, per nationaliteit 2005, 2008, 2010 - BelgiŽ
Land       Vreemdelingen op 01/01   Gedet. vreemd. in BelgiŽ   % gevangen op vreemd.
  2005 2008 2010 (2) 2005 2008 2009 2005 2008 2010
Verenigde emiraten 3 2 1     1 0,0% 0,0% 75,0%
Palestina 130 267 358 44 64 87 33,8% 24,1% 24,3%
Dominikaanse Rep. 32 33 34 8 4 5 25,0% 13,0% 14,9%
Algerije 7.495 8.185 8.645 323 462 583 4,3% 5,6% 6,7%
Malawi 29 33 36   0 2 0,0% 1,2% 5,6%
Guatemala 78 113 136     6 0,0% 0,0% 4,4%
Georgie 568 1.215 1.646 39 64 58 6,9% 5,3% 3,5%
KroatiŽ 696 765 811 19 26 26 2,7% 3,4% 3,2%
Suriname 81 131 164 2 1 5 2,5% 0,4% 3,0%
Jamaica 90 99 105 1 5 3 1,1% 4,5% 2,9%
AlbaniŽ 2.010 2.941 3.562 107 100 97 5,3% 3,4% 2,7%
Irak 505 1.845 2.738 28 66 72 5,5% 3,6% 2,6%
LibiŽ 129 130 131 4 4 3 3,1% 2,9% 2,3%
Litouwen 491 1.005 1.348 40 37 30 8,1% 3,7% 2,2%
Mongolie 98 245 343 6 5 7 6,1% 2,1% 2,0%
Somalie 728 712 701 4 6 14 0,5% 0,8% 2,0%
Tunisie 3.312 3.591 3.777 47 63 74 1,4% 1,8% 2,0%
Moldova 322 621 820 36 16 14 11,2% 2,5% 1,7%
Guine-Bissau 44 54 61   1 1 0,0% 1,9% 1,6%
Sierra Leone 480 601 682 7 9 11 1,5% 1,5% 1,6%
JoegoslaviŽ (FR) 8.846 10.902 12.273 192 168 192 2,2% 1,5% 1,6%
Gambia 127 166 192 3 2 3 2,4% 1,1% 1,6%
Marokko 81.287 79.867 78.920 1.071 1.054 1.182 1,3% 1,3% 1,5%
Niger 245 679 968 8 9 12 3,3% 1,4% 1,2%
Nigeria 1.788 2.282 2.611 18 40 31 1,0% 1,7% 1,2%
Vluchtelingen  onb. 3.115 3.740 4.157 43 37 49 1,4% 1,0% 1,2%
Liban 1.166 1.598 1.886 14 20 22 1,2% 1,3% 1,2%
Egypte 910 1.005 1.068 4 5 12 0,4% 0,5% 1,1%
Liberia 292 333 360 5 6 4 1,7% 1,7% 1,1%
Zambie 151 115 91     1 0,0% 0,0% 1,1%
Angola 1.356 1.995 2.421 8 15 25 0,6% 0,7% 1,0%
BosniŽ 1.150 1.450 1.650 13 15 17 1,1% 1,1% 1,0%
Malaysia 266 346 399 1 6 4 0,4% 1,6% 1,0%
Afghanistan 1.743 1.970 2.121 13 12 21 0,7% 0,6% 1,0%
Soedan 151 305 408 4 1 4 2,6% 0,4% 1,0%
RoemeniŽ 5.632 15.310 21.762 122 191 210 2,2% 1,2% 1,0%
Andere 745.316 826.810 881.183 1.688 1.685 1.614 0,23% 0,20% 0,18%
Totaal 870.862 971.461 1.038.571 3.922 4.196 4.502 0,45% 0,43% 0,43%
(2) Extrapolatie evolutie tot 01/01/2010. 


Vooraf 2 - 4.750 Antwerps stadspersoneel moet de komende 5 jaar vervangen worden. 20% van het stadspersoneel of 4.750 personeelsleden van de Antwerpse stadsdiensten is meer dan 55 jaar, dwz deze zullen binnen de vijf jaar met pensioen gaan. In welke diensten deze personeelsleden tewerkgesteld zijn is na te gaan in Gemeentepersoneel 2012 in elke gemeente. De vervanging van de 4.750 stadswerknemers van meer dan 55 jaar biedt een unieke kans voor jonge Antwerpenaars al of niet met migratieachtergrond om voor het eerst aan de bak te komen in stadsdiensten waar zij nu dun gezaaid zijn, of de laatste decennia misschien uitgesloten werden. Ook vanuit deze invalshoek waarbij jonge personeelsleden de oude (en daarom duurdere) personeelsleden kunnen vervangen is het een kwestie van anti-beleid om te overwegen/beslissen hen niet te vervangen.

Vooraf 3 - De werkbaarheidsgraad in Vlaanderen
(zie www.werkbaarwerk.be): de helft van de Vlaamse loontrekkenden, 54,6%, vindt werken 'werkbaar', 'leuk' zou men op facebook zeggen. Voor de Non-Profit was dat in 2013 iets minder het geval, van 60,0% in 2012 naar 58,8% in 2013, zo stelde de onderzoekster op Eťn. Wat zij er niet bij zei is dat de Non-Profit hiermee, samen met het onderwijs nog altijd de hoogste werkbaarheidsgraad had. Als vakbonden, die mee dit onderzoek omkaderen, hierin ook een maatstaf zien voor hun eigen actie dan mag de Non-Profit zich gelukkig prijzen. Als cadeautje hiervoor geeft npdata de samengeplooide tabel weg met alle resultaten van dit onderzoek, dwz per identificatievariabele en per onderzochte variabel en de appreciatie door de werknemers. Langs de +jes kan men naar believen op een overzichtelijke wijze kennis nemen van de resultaten, zie Werkbaarheidsgraad 2004-2013 in Vlaanderen


Vooraf 4 - Non-Profit of beter gezegd de "Niet-voor winst marktdiensten" nog altijd uitgesloten van beroepenoverzicht Fod Economie: Beroepenoverzicht FOD 2009- 2011. De Fod Economie, AD SEI kwam in het nieuws met een update van de best en minst verdienende beroepen, interessant maar van de Non-Profitberoepen was er (weer) geen sprake, alsof ze niet meetellen voor de tewerkstelling, economie en de toegevoegde waarde van het BBP. Niets is minder waar, hetgeen ook al blijkt uit de aandacht die de exportencommissie in haar recente rapport (met adviezen aan de regering over het loonkostenverschil met de omringende landen) geeft aan de non-Profit. De expercommissie is er namelijk over akkoord gekomen om de Non-Profit de 'niet voor winst marktdiensten' te noemen, naast de 'voor winst marktdiensten', een opvallende begrippenverrijking met dank aan Walter Cornelis. Een analyse ten gronde van dit expertenrapport met gedetailleerde info over alle lastenverminderingen in alle sectoren, zal in een van de volgende BuG's gebeuren. Maar de vraag was dus: voor wanneer een beroepenoverzicht dat niet eindigt met categorie 82 van de NACE-indeling van sectoren?
  

Gemiddeld bruto maandloon van voltijdwerkers naar sector tewerkstelling in BelgiŽ (Ä)
NACE Sector van tewerkstelling 2009 2010 2011
Ö        
71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 3.619 3.728 3.804
72 Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied 3.921 4.040 4.097
73 Reclamewezen en marktonderzoek 3.508 3.573 3.632
74 Overige gespecialiseerde wetensch. en technische act. 2.804 2.882 2.933
75 Veterinaire diensten 3.169 3.257 3.310
77 Verhuur en lease 3.041 3.101 3.151
78 Ter beschikkingstelling van personeel 2.682 2.751 2.780
79 Reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus 2.805 2.874 2.921
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2.598 2.663 2.690
81 Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging 2.528 2.585 2.592
82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 3.167 3.248 3.283
Totaal   3.025 3.103 3.192
Bron: FOD Economie, AD Statistiek en Economische Informatie


Vooraf 5 - Met 45.443 nieuwe Belgen een recordaantal Belgwordingen in 2012. Carina Van Cauter (cijfers, samenvatting cijfers, persmededeling Van Cauter) kon bij het rijksregister dit cijfer lospeuteren, alsmede het uiterst beperkte aantal in de eerste 9 maanden van 2013, nl. 1.775 wat door Van Cauter een positieve 'prestatie' wordt genoemd gezien de vanaf 1 januari geldende beperkingen. In feite gaat het oi om politieke tijdswinst voor een proces van Belgwording dat vooral of enkel over enkele jaren heen, vertraging zal oplopen. Men kan zich trouwens afvragen of het 'verhinderen' van Belgwordingen hoerageroep moet ontlokken, gezien het een uitholling is van de democratie, het rechtelozer maken van inwoners van BelgiŽ en ook volledig in tegenspraak is met wat de OESO als een van de belangrijkste verworvenheden van BelgiŽ beschouwde voor wat betreft de integratie van vreemdelingen. Zien ook wat de ťchte cijfers, deze van het Ad SEI zullen brengen voor 2010, 2011, 2012 (jawel, zoveel jaren staat men achter of geeft men de officiŽle cijfers niet vrij) en uiteindelijk 2013, want het jaar is nog niet om natuurlijk.

Vooraf 6 -
Brochure tegen radicalisering van jongeren door het maŲisme in 1971 - Brochure zoals indertijd uitgegeven door verontruste kerkelijke middens ten behoeve van oudercomitťs van katholieke scholen tegen het gevaar van radicalisering door het maoÔsme - Is de gelijklopendheid met de analyse en aanpak van radicalisering door verontruste politieke middens in 2013 i.v.m. het hjihaad salafisme en de SyriŽtrek louter toevallig of een weerkerend maatschappelijk fenomeen kan men zich misschien afvragen. En is het niet eerder zo dat men de vrijheid van keuzes moet respecteren en hierover informeren en enkel afwijzend moet staan tegenover het gebruik van (ongerechtvaardigd of niet-legitiem) geweld, zoals de Gentse professor, deskundige ter zake, stelt (maar hoe is z'n naam weer?).

Vooraf 7 -  De cijferbrij van Ivan De Vadder en Bart Somers -
In BuG 193 kon voor alle gemeenten in BelgiŽ de tewerkstelling in de lokale en provinciale besturen nagegaan worden op 31/12/2013. Voor Antwerpen is dat 25.021, maar daarin zijn  begrepen 1.375 werknemers van de Provincie Antwerpen. Worden deze in mindering gebracht dan schieten er 23.646  over of 44 per 1.000 inwoners over. Hierin zijn begrepen de waterdiensten 1.659, en de ziekenhuizen 2.135, als die afgetrokken worden is er 36 per 1.000 Inwoners stadpersoneel. Bij ons zijn er dat 18 per 1.000 inwoners verklaarde Somers in Terzake, dat moeten we nagaan stelde De Vadder in De 7de dag. 883 in Antwerpen, zo toverde Ivan het 'juiste' cijfer op het scherm, dat is 10 per 1.000 inwoners, Somers vergist zich dus weer eens volgens De Vadder. Een eenvoudige consultatie van de cijfers van npdata, nochtans juist bedoeld om ondermeer journalisten en politiekers het gemakkelijk te maken, zou geleerd hebben dat in Mechelen 2.492 werknemers in stadsdienst werken of 31 per 1.000 inwoners, volledig gelijklopend met Antwerpen dus. Voor een grootstad zijn er wel enige stadsfuncties meer dan de 'provinciestad' Mechelen. Intussen is evenwel de indruk gewekt dat het voor Antwerpen en De Wever gerechtvaardigd zou zijn het personeelsbestand af te bouwen. De vergelijking met Mechelen levert daar vooralsnog geen enkel argument voor, integendeel. Wie voor elke gemeente in BelgiŽ wil nagaan in welke diensten het stadspersoneel tewerkgesteld is (en welke leeftijd dit personeel heeft) kan terecht op de tabel: Gemeentepersoneel 2012 in elke gemeente.

1. Maar hoeveel stadspersoneel woont in de gemeente?

Eens men weet hoeveel stadpersoneel in een gemeente werkt drong de vraag zich op hoeveel stadspersoneel er ook in een gemeente woont. Dat wil nog niet zeggen dat dit personeel ook in de eigen stadsdiensten werkt, iemand kan, zeg maar bij het OCMW in Brecht werken en in Antwerpen wonen, of omgekeerd. Het aantal stads/gemeentepersoneel dat in een gemeente woont is dan ook te beschouwen als een maximum dat in de stads/gemeentediensten van die gemeente werkt, dwz een gedeelte van deze inwoners kan ook in een andere stad/gemeentedienst werken. Maar het is dus voor een aantal gemeenten interessant na te gaan hoeveel gemeentelijk personeel er woont, en dit voor de onderscheiden categorieŽn van tewerkstelling.  Uiteraard is er volledige vrijheid van wonen en werken in BelgiŽ en elkeen heeft het recht om al dan niet in de gemeente te wonen zonder dat dit de werkgemeente moet zijn.

Zoals voor de tabel 'arbeidsplaatsen':
Gemeentepersoneel 2012 in elke gemeente is ook een tabel opgemaakt Woonplaats gemeentepersoneel 2012. Ook hier zijn per categorie de gegevens beschikbaar per leeftijdsjaar. Op dezelfde wijze kan men de gemeente selecteren op basis van de gemeentecode en dan de categorieŽn naast elkaar zetten. We doen dit hieronder voor Antwerpen en Mechelen.
 
 
2. Tav het in Antwerpen werkend stadpersoneel woont 59% stads/gemeente in Antwerpen.
 
Ten aanzien van de 23.646 stadspersoneelsleden (provincie niet meegerekend) wonen er 13.956 stad/gemeentepersoneelsleden in Antwerpen. Hierin zijn begrepen Antwerpenaars die in andere gemeenten een gemeentefunctie uitoefenen. Men kan dus zeggen dat maximum 59% van het effectief in dienst zijnde stadpersoneel in Antwerpen ook in Antwerpen woont. Als dit %  dienst per dienst nagegaan wordt komt men tot onderstaand overzicht, in volgorde van laag tot hoog %.
 
Voor 'nabijheidsdiensten' zoals politie (45%), brandweer (39%), haven (44%), recreatie- en ontspanningsactiviteiten (3%) toeristenattracties (11%), beroepsopleiding (15%), distributie electriciteit (27%), winning, behandeling en distributie water (12%) is het aantal tewerkgestelde Antwerpenaars eerder laag tot zeer laag. Men kan zich afvragen of er voor bepaalde diensten geen exclusie gespeeld heeft tav de alsmaar diverser wordende stad de laatste decennia.
 
Voor andere diensten is het wonen in vergelijking met het aantal arbeidsplaatsen in de stadsdiensten (eerder) hoog: de gemeentelijke overheid (zonder OCMW) met 74%, alhoewel nog een kwart van de gemeentelijke overheid buiten Antwerpen woont. Kinderopvang, bejaardenhomes, andere maatschappelijke dienstverlening en vooral ook cultuur zijn in 't Stad woonachtig. Voor wie personeel tewerkgesteld in het OCMW zoekt komt van een kale reis thuis in Antwerpen, die dienst is 'ontmanteld' en terug te vinden in andere diensten zonder dat ze als 'OCMW' herkenbaar zijn. Ook het stedelijk onderwijs is verdwenen wegens 'verzelfstandigd', het is geen stadpersoneel meer. De 118 medewerkers van OCMW' die in Antwerpen wonen zijn dus allicht in andere gemeenten actief.
   

11002 ANTWERPEN (Provincie ingebrepen)      
NACE Omschrijving NACE-code 5 digit Arbeidpl. Wonen % wonen
72190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwet. gebied 10 0 0%
93199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 1 0 0%
93299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 108 3 3%
91030 Exploitatie monumenten en dergelijke toeristenattracties 9 1 11%
36000 Winning, behandeling en distributie water 1.154 137 12%
85592 Beroepsopleiding 420 65 15%
86901 Activiteiten medische laboratoria 6 1 17%
85591 Onderwijs sociale promotie 77 19 25%
55202 Vakantieparken 54 14 26%
35130 Distributie Electriciteit 195 53 27%
88103 Dagcentra + ambulant minderjarigen licham. handicap 48 15 31%
84113 Provinciale overheid 1.354 447 33%
84119 Overig algemeen overheidsbestuur 419 148 35%
86903 Ziekenvervoer 28 10 36%
38219 Overige verwerking en verwijdering ongevaarlijk afval 54 20 37%
86101 Algem. ziekenhuizen, zonder geriatrische en gesp. de 2.135 804 38%
84250 Brandweer 714 282 39%
85421 Officieel hoger onderwijs 76 33 43%
52220 Diensten in verband met vervoer over water 1.659 735 44%
84242 Lokale Politie 2.619 1.167 45%
61100 Uitzenden radioprogramma's 159 71 45%
87909 Overige maatschapp. dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 19 9 47%
87901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 156 76 49%
96032 Beheer kerkhoven en activiteiten crematoria 128 67 52%
90012 Uitvoerenkunsten door artistieke ensembles 14 8 57%
86906 Verpleegkundige activiteiten 68 40 59%
88911 Kinderdagverblijven en crŤches  604 360 60%
91020 Musea 381 239 63%
84120 Openbaar bestuur tdv gezondheidszorg, onderwijs, cultuur 199 127 64%
79901 Toerististische informatiediensten 54 35 65%
87101 Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 1.993 1.359 68%
88102 Activiteiten dag- en dienstencentra ouderen 289 198 69%
84112 Overheden gemeenschappen en gewesten 29 20 69%
1290 Teelt andere meerjarige gewassen 11 8 73%
88101 Gezins- en bejaardenzorg aan huis, zonder verpleging 668 487 73%
84114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering het O.C.M.W. 3.608 2.673 74%
88999 Andere maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 2.936 2.261 77%
93110 Exploitatie sportaccommodaties 382 301 79%
38110 Inzameling ongevaarlijk afval 969 767 79%
88919 Overige kinderopvang 449 358 80%
91011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 370 302 82%
90041 Exploitatie schouwburgen, concertzalen en dergelijke 29 25 86%
85325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 8 7 88%
94991 Verenigingen op het vlak jeugdwerk 58 53 91%
85510 Sport- en recreatieonderwijs 1 1 100%
88991 Dagcentra + ambulant minderj. met een mentale handicap 1 1 100%
94994 Verenigingen op het vlak milieu en mobiliteit 1 1 100%
88912 Kinderopvang door onthaalmoeders 73 74 101%
90042 Exploitatie culturele centra, multifunctionele zalen cultuur 111 113 102%
85520 Cultureel onderwijs 72 95 132%
85323 Gemeentelijk gesubs. gewoon technisch en beroepssec. Ond. 16 32 200%
88109 Overige zonder huisvest. ouderen en licham. gehandicapten 15 34 227%
85313 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon alg. secundair onderwijs 3 8 267%
88996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 5 20 400%
90021 Promotie en organisatie uitvoerenkunstevenementen  1 8 800%
84115 Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 1 118  
  Andere   93  
Totaal   25.021 14.403 58%

 
3. En in Mechelen, waar 83% woont dat in gemeente/stadsdiensten werkt

Ook in Mechelen woont minstens de helft van de politie niet in Mechelen, ook is slechts 29% van de inzamelaars van ongevaarlijk afval woonachtig in Mechelen, dit in tegenstelling met Antwerpen waar 79% van het personeel van de 'vuilkar' woont. In Sint-Niklaas is quasi het volledig personeelsbestand van de reinigingsdienst in Sint-Niklaas woonachtig, vandaar allicht ook het felle protest tegen de beslissing tot privatisering van deze dienst.
  

12025 MECHELEN      
NACE Omschrijving NACE-code 5 digit Totaal Wonen % wonen
38219 Overige verwerking en verwijdering ongevaarlijk afval 27 1 4%
86210 Huisartspraktijken 4 1 25%
84119 Overig algemeen overheidsbestuur 62 17 27%
38110 Inzameling ongevaarlijk afval 81 24 30%
90041 Exploitatie schouwburgen, concertzalen en dergelijke 3 1 33%
79901 Toerististische informatiediensten 13 5 38%
84242 Lokale Politie 363 187 52%
96032 Beheer kerkhoven en activiteiten crematoria 15 8 53%
86101 Algem. ziekenhuizen, zonder geriatrische en gesp. de 104 57 55%
91041 Botanische tuinen en dierentuinen 37 22 59%
87301 Rusthuizen bejaarden (ROB) 411 252 61%
81290 Andere reinigingsactiviteiten 32 21 66%
84250 Brandweer 94 68 72%
88911 Kinderdagverblijven en crŤches  89 65 73%
94991 Verenigingen op het vlak jeugdwerk 27 20 74%
91020 Musea 56 42 75%
84115 Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 386 290 75%
88999 Andere maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 80 66 83%
90042 Exploitatie culturele centra, multifunctionele zalen cultuur 44 40 91%
93110 Exploitatie sportaccommodaties 50 46 92%
84114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering het O.C.M.W. 461 472 102%
91011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 35 38 109%
85520 Cultureel onderwijs 14 23 164%
85323 Gemeentelijk gesubs. gewoon techn. en beroepssec. Ond. 1 3 300%
85103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 2 7 350%
84112 Overheden gemeenschappen en gewesten 1 14  
  Andere 0 280  
  Totaal 2.492 2.070 83%


Merk ook dat er 280 werknemers van stedelijke diensten zijn die in Mechelen wonen maar in een andere gemeente werken gezien er geen staddiensten actief zijn in Mechelen waar zij toe behoren. Verder is ook opvallend dat er nog 104 personeelsleden van algemene ziekenhuizen zijn, terwijl het OCMW geen ziekenhuis meer beheert. Het gaat hier om personeelsleden die bij de 'verkoop' van Dodoens, geopteerd hebben om het ambtelijke statuut te behouden. Gemeenteambtenaren wonen meer dan in Antwerpen nog in Mechelen (102%) en ook de culturele medewerkers zijn Mechelaars.

4. Brussels Gewest

40%
van de werknemers in de lokale besturen in de 19 Brusselse gemeenten wonen buiten het Brusselse gewest. Dit is minstens de erfenis van decennia lange uitsluiting van de alsmaar diverser wordende Brusselse bevolking. In een aparte BuG gaan we hier verder op in. Hier volstaat de vaststelling dat ook wat politie betreft 72% van de Brusselse politieagenten buiten het Brusselse gewest woont. En ook de brandweer met 71% niet-Brusselaars, scoort niet beter. 

Brussel - Aantal loontrekkenden naar wonen en arbeidsplaats - 2012 Arbeidspl. Wonen % wonen
  2. RSZ-PPO-arbeidsplaatsen/werknemers - Brussels gewest 51.724 30.863 60%
      1. Primaire sector 0 0  
      2. Secundaire sector 3.419 1.491 44%
      3. Tertiaire sector 1.429 917 64%
      4. Quartaire sector 46.876 28.455 61%
  O - Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 27.098 15.960 59%
        1. Federale overheid 0 0  
        2. Niet-Federale overheden  19.695 13.863 70%
        3. Buit. Zaken, bedrijven, maatschappelijk leven 77 40 52%
        4. JustitiŽle omgeving  0 0  
        5. Federale politie 7.326 2.057 28%
    84242 Lokale Politie 6.147 1.716 28%
    84250 Brandweer 1.179 341 29%
        6. Verplichte sociale verzekeringen, SZ 0 0  
  P - Onderwijs 3.506 2.470 70%
  Q - Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 14.633 8.944 61%
       1. Gezondheidszorg 8.706 4.990 57%
       2. Maatschappelijke dienstverlening 5.927 3.954 67%
  R - Kunst, amusement en recreatie 1.240 821 66%
  S - Overige diensten 399 260 65%


In het onderwijs dat door de lokale besturen ingericht wordt woont 70% in het Brussels gewest, voor de publieke gezondheidszorg is dat 57% en de Maatschappelijke dienstverlening 67%.

Als het zo is dat benoemingen van gemeentelijk personeel deels politiek zijn dan is de toekomst voor de jongeren met migratieachtergrond rooskleurig in Brussel gezien de gemeenteraden de komende decennia alsmaar diverser zullen kleuren. Hiermee zal (eindelijk) een correctief gegeven worden op de uitsluiting van de laatste 50 jaar van de 'vreemde' in de lokale besturen. Het zullen trouwens de lokale besturen zijn die de motor van de tewerkstelling zijn het komende decennium.
   

 BuG 196  on-line                     Printversie (7p)
    
Tabel Arbeidsplaats gemeentepersoneel 2012
Tabel
Woonplaats gemeentepersoneel 2012   

   
Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be