BuG 182 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 29 maart 2013

BuG 182  on-line                                  Printversie (7p)
Wachtregister asiel in alle gemeenten 01/01/2012-2013
 
Krijgt asielbeleid 1 op 10 zoals in de VRT-reportage 1 op 10 getoond?

 
Wachtregister asiel groeit verder tot 60.740 (op 01/07/2012).
Erkenningen uit wachtregister halveren in 2011 tot 13.323 maar de
erkenning Vluchtelingen stijgt in 2012 tot 4.419, het hoogste ooit,
terwijl de regularisaties (asiel/zonder papieren) dalen tot 4.412.
  

      

De Block populairste politicus bij de bevolking ťn bij asielzoekers!?
N-VA 'licht achteruit' meldt DS, even licht als asielaanvragen 2012,
die van 31.915 naar 28.105 dalen of -11,9%, 2de hoogste niv. na 2001.
 
Gegevens Rijksregister laten toe aantal asielzoekers op 01/02/2013 te
berekenen in alle gemeenten en deze te vergelijken met 01/2012:
Er zou dan tussen 01/01/2012 en 01/012013 een stijging zijn met 5.943
of + 10%: +5% in Vlaams, +7% in Brussels +17% in het Waals gewest,
dalend in Antwerpen met - 695 maar met 5.857 op hoog niveau:
12/1000 inwoners, 11 in Brussel en gemiddeld 6/1000 in BelgiŽ,
in Vlaams gewest 4 per 1000 en in WalloniŽ 6 per 1000 (5 in 2012).

En het migratie- en asielgeheim van Geraardsbergen,
Denderleeuw, Aalst en (de man van) Melle onthuld.
 
Zie tabel
Wachtregister asiel in alle gemeenten 01/01/2012-2013
 
Gemeenten met een opvangcentrum asiel springen er bovenuit:
  

NIS-Code

Gemeenten Federale Centra Rode Kr. +andere In wacht-register Opvang per 1.000 inw.
84029 HERBEUMONT   x 454 289
83044 RENDEUX   x 432 170
82037 GOUVY(Bovigny) x x 568 113
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS x   193 71
83028 HOTTON   x 335 62
63075 STOUMONT x   192 61
62122 TROOZ(Fraipont)   x 412 51
91141 YVOIR   x 422 47
91059 HAMOIS(Natoye)   x 318 45
93090 VIROINVAL(Oignies)   x 215 37
63012 BUELLINGEN(Manderfeld)   x 201 37
13001 ARENDONK x   448 35
82003 BASTOGNE   x 516 34
91034 DINANT   x 449 33
83055 MANHAY   x 107 33
13035 RAVELS   x 445 31
93022 FLORENNES x   334 30
11025 LINT   x 240 28
11035 RANST(Broechem) x   446 24
91013 BEAURAING x   196 22
63023 EUPEN   x 417 22
62009 AYWAILLE(Nonceveux)   x 238 20
72039 HOUTHALEN-HELCHTEREN   x 608 20
11023 KAPELLEN x   524 20
25048 JODOIGNE x   260 19
13023 MERKSPLAS x   159 18
23081 STEENOKKERZEEL x   184 16

Zie ook Migratieachtergrond alle gemeenten voor vergelijking en
BuG 163 met toelichting opvangcentra en verblijfsstatuten asiel
en DWM over het middenveld en Maggie De Block: from zero to hero.

 
1. Update tabel met asielparameters en -statistieken
 
Geen enkele statistiek is zo up to date als de asielstatistiek. Door de vasthoudendheid van Bert Anciaux zijn de recente cijfers over aantal in het wachtregister asiel tot 01/07/2012 beschikbaar gekomen. En zelfs de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft z'n laatste drie jaarverslagen gepubliceerd tot 2010 over erkenning vluchtelingen a betwisting tav het CGVS.  En langs Eurostat  kan het aantal asielvragers aangevuld worden. Waarom het Commissariaat Generaal Vluchtelingen Staatlozen alleen maar aanvraagdossiers publiceert en geen aanvragers is een raadsel, als Eurostat ze publiceert moet de Belgische dienst ze toch ook kunnen vrijgeven. En over de vrijwillige terugkeer verscheen het jaarverslag Fedasil 2011 en de nieuwsbrief van het Vluchtelingenwerk, voor de gedwongen terugkeer, het Jaarverslag 2011 Dienst Vreemdelingenzaken. En de loop van de bevolking is tot  2011 gepubliceerd om te zien hoeveel er van het wachtregister asiel een verblijfsvergunningen gekregen hebben, voor de periode 1989-2011, zie de tabel:
Loop van de bevolking 1989-2011.
 

Asielvragen,-zoekers, erkenning vluchteling, betwisting, regularisatie, terugkeer, uit wachtregister
  Asielaan-vragen(1) Asielzoe-kers (1) Erkenn. vlucht.(1) Vrijwill. terugk. Gedw. terugk. Gedw.+ vrijw.(6) Vreemd. betw.(2) Regula-risat.(3) Uit wacht- regist.(4) Wachtre-gister(5)
1986 7.456                  
1987 5.352                  
1988 4.458   308              
1989 8.112   505              
1990 12.945 16.441 499              
1991 15.444 19.615 595              
1992 17.675 22.448 756              
1993 26.882 33.932 1.027              
1994 14.340 18.213 1.492              
1995 11.409 14.490 1.293              
1996 12.403 15.752 1.559             20.352
1997 11.668 14.819 1.707       142     18.828
1998 21.965 27.897 1.446       250   4.985 33.496
1999 35.778 45.440 1.238       280   5.275 68.699
2000 42.691 55.440 1.198       208   1.931 88.386
2001 24.549 31.542 898 3.633 10.843 14.476 259   10.262 91.591
2002 18.805 23.903 1.169 3.225 11.351 14.576 160   6.805 95.677
2003 16.940 21.138 1.202 2.822 10.912 13.734 183   4.871 83.172
2004 15.357 20.175 2.280 3.275 8.278 11.553 99   6.305 90.919
2005 15.957 20.502 3.059 3.741 8.323 12.064 671 11.630 14.989 84.751
2006 11.587 14.648 1.922 2.811 8.744 11.555 469 10.207 12.496 72.039
2007 11.115 14.051 2.122 2.595 6.030 8.625   11.335 9.828 62.714
2008 12.252 15.588 2.537 2.669 5.252 7.921 550 8.369 12.748 54.859
2009 17.186 22.785 2.303 2.668 5.174 7.842 437 14.830 15.501 47.548
2010 19.941 26.130 2.818 3.088 5.449 8.537   24.199 22.487 48.822
2011 25.479 31.915 3.951 3.870 6.443 10.313   9.509 13.323 59.059
2012 21.463 28.105 4.419 5.656       4.412   60.740
(1) Verslagen Commissariaat-Generaal Vluchteling en Staatslozen en Eurostat 
(2) Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
(3) Regularisties in het jaarverslag DVZ en overzichten staatssecretaris
(4) Uit de jaarlijkse overzichten loop van de bevolking
(5) Gegevens Rijksregister, op datum van 31/12 in het betreffende jaar, voor 2012 op 01/07
(6) Van 2001-2011 uit jaarverslag Dienst VreemdelingenZaken,  2012 Voor het eerst VTK Fedasil+DVZ

  
Voor wanneer de officiŽle cijfers wachtregister op 01/01/2013?
 

Het door de minister bezorgde cijfer aan
Bert Anciaux voor 01/01/2012 ligt 1.843 eenheden hoger dan onze berekeningsmethode voortgaande op Rijksregistergegevens. De evolutie in 2012 is maar tot 01/07 beschikbaar met slechts een beperkte stijging terwijl deze stijging op jaarbasis in 2012 10% zou bedragen voortgaande  op de Rijksregistergegevens op 01/01/2013. Wie vraag of bezorgt de gegevens op 01/01/2013 en volgende kwartalen, liefst ook per gemeente? Het verschil is evenwel marginaal en op het gemeentelijke niveau verwaarloosbaar zodat de hier gepubliceerd gegevens valied zijn.
 
Regularisatie: 3/4 asielvragers, 1/4 sans papier

Voor de aandachtige kijker, lezer, cijferaar zal de gelijklopendheid opvallen tussen het aantal overgangen van het wachtregister naar het vreemdelingenregister (bruine lijn in grafiek) en het aantal regularisaties (oranje lijn). In de verandering van register zijn evenwel enkel de asielvragers begrepen, de inwoners zonder verblijfsrecht (de "sans papiers", "illegalen") gaan na regularisatie direct over naar het vreemdelingregister zonder langs het wachtregister asiel te passeren. In de veranderingen van register zijn wel de erkenningen van vluchtelinge begrepen zodat de conclusie kan getrokken worden dat de regularisaties ongeveer 3/4 op asielzoekers betrekking hebben en 1/4 op 'illegalen' of 'sans papiers'. Sommigen wilden evenwel doen geloven dat de regularisaties vooral 'sans papiers' zouden betreffen de 'illegalen' en dat is dus duidelijk niet zo, voor wie cijfers kan (of wil) 'lezen' tenminste.
 
2. Wachtregister asiel per gemeente: Wachtregister asiel gemeenten 01/01/2012-2013
 
Langs de tabel
wordt een beeld gegeven en de evolutie geschetst van het aantal asielzoekers dat in elke gemeente in BelgiŽ ingeschreven is. De effectieve verblijfplaats kan hiervan afwijken, maar de financiŽle rekening wordt betaald door de gemeente van 'officieel' verblijf, dus van inschrijving in het wachtregister. Bij erkenning als vluchteling of regularisering gebeurt de inschrijving in het vreemdelingenregister evenwel in de gemeente waar men op dat ogenblik woont. In de loop van de bevolking is jaarlijks bekend hoeveel inwoners er per gemeente van het wachtregister asiel naar het vreemdelingenregister zijn overgegaan, zie tabel:
Loop van de bevolking 1989-2011.

2.1. Berekeningsmethode wachtregister asiel per gemeente

De meting gebeurt telkens op 01/01/2012 en 01/01/2013 op basis van Rijksregistergegevens, nl. het verschil tussen het aantal inwoners in een gemeente alle registers samen en het aantal ingeschrevenen in het 1ste en 2de registers. Voor alle registers samen op 01/01/2013 werden de gegevens speciaal opgevraagd omdat het Rijksregister haar gegevens maandelijks aanpast. Voor de reguliere bevolking tellen enkel de eerste 2 register. Het 3de en 4de register bestaat uit EU-ambtenaren en NAVO-personeel dat zich niet inschrijft in de eerste 2 registers, zij zijn daar vrij in. Hun aantal betreft enkele duizenden. Zij tellen, evenmin als het wachtregister asiel, mee voor het officiŽle bevolkingsaantal in BelgiŽ. Het 5de register, het wachtregister asiel, bestaat in hoofdzaak asielzoekers die een aanvraag lopende hebben of die afgewezen zijn maar waarvan het adres nog gekend is in afwachting van verdere procedures, vrijwillige of gedwongen uitzetting, of die na hun vertrek teruggekeerd zijn met bv een studenten- of ander visum zonder evenwel een verblijfsvergunning te hebben.

Het zou interessant (of noodzakelijk moeten) zijn om een beeld te krijgen van het wachtregister naar statuut van wie er in zit en ook naar nationaliteit. Voor de tabel kunnen we enkel voortgaan op het aantal zoals blijkt uit de voormelde aftrekking: (Alle registers) - (1ste en 2de register)), gegevens die nu samen beschikbaar zijn gesteld op de site met de Rijksregistergegevens.

2.2. Datum van extractie

Nog opmerken dat telkens vermeld wordt wanneer de gegevens zijn betrokken (de datum van de extractie), op 19/01/2013 voor de bevolkingsgegevens 1ste en 2de register die op 01/01/2013 ingeschreven waren, en op 25/02/2012 voor de bevolkingsgegevens alle registers samen ingeschreven op 01/01/2013. In deze tussentijd kunnen er kleine wijzingen zijn door laattijdig doorgegeven wijzingen door de gemeente mbt gegevens die in 2012 gesitueerd zijn. Vandaar staan enkele gemeenten in de aftrekking licht op negatief, hetgeen uiteraard niet kan maar hierin z'n verklaring vindt.

2.3. Noodopvang wordt centraal geregistreerd (Brussel) maar hier lokaal toegewezen.

In de update gegevens voor 2012 en de verwerking van de gegevens 2013 werden de 2.198 asielzoekers die op 01/01/2012 in het kader van de noodopvang in verschillende gemeenten verbleven maar centraal werden ingeschreven in Brussel stad verdeeld over de effectieve verblijfplaats. Fedasil had ons hierop gewezen en de effectieve lokale verdeling doorgegeven zodat het beeld per gemeente met de werkelijkheid overeenstemde. Deze gegevens werden voor 2013 opnieuw opgevraagd. In afwachting werden dezelfde aantallen gebruikt als in 2012 gezien er geen aanduiding is dat deze plaatsen (nu al) zouden afgebouwd zijn. De noodopvang wordt trouwens verlengd tot half april. In de tabel wordt daarom onderscheid gemaakt tussen Inschrijving, opvang en noodopvang en feitelijk per gemeente. Op de +jes klikken bovenaan de tabel voor het detail.

2.4. Dynamiek in het wachtregister

Evolutie in het aantal in het wachtregister asiel kan verschillende oorzaken hebben:

Uit:
- erkenning als vluchteling
      - geregulariseerd worden
      - gedwongen of vrijwillig uit het land gezet worden
      - huwelijk met een Belg
In:  - in afwachting zijn van een beslissing of het beroep ertegen
      - bevel het land te verlaten maar nog op een adres in BelgiŽ wonen
      - inschrijving van nieuwe asielvragers
      - annulering van een positieve beslissing van het CGVS
      - ...

De telling of berekening op een bepaalde datum van het wachtregister zegt dus iets over de dynamiek van in en uit. Als Els Keytsman, directrice van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, mevrouw Maggie De Block "
een staatssecretaris voor Asielstatistieken en Terugkeercijfers" noemt dan zou zij minstens deze dynamiek moeten kunnen
weergeven, nl. hoeveel komen er jaarlijks in  het wachtregister en om welke reden, en hoeveel gaan er uit en om welke reden, en wat is het saldo, nl het verschil in het begin en het einde van de geobserveerde periode.

Een daling van het aantal in het wachtregister zoals bv in Antwerpen kan dus voortkomen uit de afwerking van een aantal Antwerpse asieldossiers of het gevolg dat er aan gegeven werd, alsmede het beperkter toekomen of toegewezen worden van asielzoekers aan Antwerpen. Grote schommelingen (zoals Grace-Hollogne) kunnen eventueel ook voortkomen uit het bijkomend openen van een asielcentrum of het sluiten ervan.
 
2.5. Aantal wachtregister asiel per gewest in aflopende orde van aantal

Overzicht per gewest en provincie

WalloniŽ is met 6 per 1.000 (in 2012 nog 5) meer dan Vlaanderen met 4 per 1000 inwoners pays d'accueil voor asielzoekers, alhoewel zij, evenzeer als Vlaanderen beduidend onder het niveau van de Brusselse gemeenten blijven die 11 asielzoekers per 1.000 inwoners opvangen. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn het vooral Schaarbeek (24/1000), Sint-Joost-ten-Node (22/1000), Sint-Gillis (20/1000) en Sint-Jans-Molenbeek (16/1000) die er bovenuitspringen.

Van de grote steden tonen Luik met 13 per 1.000 en Antwerpen met 12/1000 (in 2012 nog 13) een groot hart voor asielzoekers, ver voor Charleroi met 8 en  Gent met 7 asielzoekers per 1.000 inwoners.

 

 Rijk, Gewest en Provincie Bevolk. 01/2013 Feitelijk wachtr. Wachtr./ 1000 Evolutie 12/13 Evol. % 12/13 Gemidd. Inkom.
Rijk 11.082.744 62.709 6 5.493 10% 15.266
  Vlaams Gewest 6.376.425 27.555 4 1.286 5% 16.199
  Brussels Gewest 1.147.043 13.100 11 869 7% 12.740
  Waals Gewest 3.559.276 22.054 6 3.226 17% 14.377
     Antwerpen 1.790.924 11.180 6 -354 -3% 16.103
     Vlaams-Brabant 1.100.584 2.909 3 28 1% 17.954
     West-Vlaanderen 1.172.478 4.912 4 922 23% 15.382
     Oost-Vlaanderen 1.459.661 5.063 3 589 13% 16.394
     Limburg 852.778 3.491 4 101 3% 14.947
     Waals-Brabant 388.429 904 2 18 2% 17.512
     Henegouwen 1.326.962 4.832 4 1.127 30% 13.436
     Luik 1.086.232 9.188 8 1.783 24% 14.244
     Luxemburg 275.420 3.273 12 100 3% 14.570
     Namen 482.233 3.857 8 198 5% 14.674

 
Het gemiddeld inkomen per inwoner wordt pro memorie meegegeven zonder er verder op in te gaan.

2.5.1. Vlaams gewest -
in volgorde aantal per 1000 inwoners
 

Gemeenten - Voor Rijk, Gewest en Provincie zie onderaan Bevolk. 01/2013 Feitelijk wachtr. Wachtr./ 1000 Evolutie 12/13 Evol. % 12/13 Gemidd. Inkom.
ARENDONK 12.931 418 32 -72 -15% 14.533
RAVELS 14.544 421 29 4 1% 14.426
LINT 8.673 231 27 67 41% 18.010
RANST 18.574 435 23 -45 -9% 17.544
MERKSPLAS 8.673 186 21 50 37% 15.102
HOUTHALEN-HELCHTEREN 30.510 603 20 9 2% 13.774
KAPELLEN 26.483 523 20 -1 0% 18.637
LANGEMARK-POELKAPELLE 8.014 149 19 -9 -6% 13.428
STEENOKKERZEEL 11.606 180 16 -126 -41% 19.385
SINT-TRUIDEN 39.742 599 15 -32 -5% 15.614
MENEN 32.686 402 12 38 10% 13.932
ANTWERPEN 506.091 5.857 12 -695 -11% 14.273
EEKLO 20.315 227 11 42 23% 15.355
WINGENE 14.046 142 10 -12 -8% 14.083
BEERSEL 24.315 227 9 9 4% 18.656
OVERPELT 14.526 135 9 18 15% 14.709
LANAKEN 25.653 227 9 -63 -22% 15.245
INGELMUNSTER 10.811 93 9 21 29% 14.437
OOSTENDE 69.864 567 8 98 21% 15.240
ROESELARE 59.323 459 8 113 33% 15.608
HECHTEL-EKSEL 11.990 92 8 46 100% 14.522
KORTRIJK 75.089 574 8 91 19% 15.764
HEUSDEN-ZOLDER 32.126 237 7 0 0% 14.257
SINT-NIKLAAS 73.279 533 7 140 36% 15.508
GENT 247.942 1.667 7 -90 -5% 15.913

   
Russen en Afghanen in Geraardsbergen
 
Geraardsbergen
realiseert met 4 per 1000 inwoners de gemiddelde opvang zoals voor Vlaanderen, zij gingen van 111 asielzoekers in het wachtregister op 01/01/2012 naar 144 op 01/01/2013. In de fiche Migratieachtergrond Geraardsbergen is af te lezen dat er 7,11% inwoners zijn met een migratieachtergrond + nog eens 0,7% asielzoekers op 01/01/2013. Een opvallend gegeven in Geraardsbergen is dat vooral migranten van Russische afkomst er verblijfsrecht verworven hebben en dat het juist een Afghaanse jongere is die woordvoerder geworden is voor het belang van kinderen met een asielvraag.

Elke gemeente heeft haar migratie- en asielgeheim, cfr Denderleeuw, Aalst en Melle

Voor alle gemeenten kan de fiche nagegaan worden langs Migratieachtergrond alle gemeenten en elke gemeente heeft zowat haar migratie en asiel-geheim. Dat het Vlaams Belang klacht indient tegen de burgemeesteraanduiding in Denderleeuw kan bv te maken hebben met het feit dat in Denderleeuw 6% van de bevolking afkomstig is van Zwart-Afrika (het meeste van alle gemeenten) en dat zij vinden dat er dan ook een zwarte burgemeester moet zijn, of in Aalst , waar ook een klein Afrika aan het groeien is zodat er in het vervolg geen geschoenpoetste zwarten meer moeten meelopen in de stoet maar dat de volgende Prins Carnaval of schepen voor Vlaamse zaken zwart zal zijn. En dat vooral de (enkele) LibiŽrs de lokroep van de man van Melle gevolgd zijn en naar daar afgezakt, het meest van alle gemeenten in BelgiŽ.
  
2.5.2. Brussels gewest - in volgorde aantal per 1000 inwoners
 
  

Gemeenten Bevolk. 01/2013 Feitelijk wachtr. Wachtr./
1000
Evolutie 12/13 Evolutie% 12/13 Gemidd. Inkom.
SCHAARBEEK 128.045 3.039 24 139 4,8% 10.755
SINT-JOOST-TEN-NODE 27.008 606 22 -40 -6,2% 8.090
SINT-GILLIS 49.836 988 20 159 19,2% 10.767
SINT-JANS-MOLENBEEK 94.151 1.470 16 -49 -3,2% 9.755
ELSENE(Samu-social) 84.197 1.066 13 -112 -9,5% 13.310
ANDERLECHT 113.036 1.374 12 59 4,5% 11.260
BRUSSEL 166.487 1.803 11 595 49,3% 11.485
VORST 53.661 477 9 -200 -29,5% 13.192
ETTERBEEK 46.065 365 8 118 47,8% 12.535
GANSHOREN 23.582 179 8 66 58,4% 14.712
EVERE 37.294 275 7 23 9,1% 12.911
JETTE 49.384 298 6 29 10,8% 13.898
UKKEL 80.231 463 6 195 72,8% 16.833
KOEKELBERG 21.009 107 5 -52 -32,7% 12.126
SINT-PIETERS-WOLUWE 40.448 204 5 14 7,4% 17.514
SINT-AGATHA-BERCHEM 23.381 82 4 -17 -17,2% 14.622
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 52.461 177 3 -72 -28,9% 15.272
OUDERGEM 32.302 95 3 14 17,3% 16.242
WATERMAAL-BOSVOORDE 24.465 32 1 0 0,0% 17.446

  
Voor Brussel kan de stijging ook te maken hebben met de stijging van de noodopvang die centraal wordt ingeschreven. Voor 2013 zijn we voortgegaan op een herlocatie van deze centrale opvang naar de gemeenten van verblijf op basis van de situatie 2012.

 
2.5.3. Waals gewest -
in volgorde aantal per 1000 inwoners
   

Gemeenten Bevolk. 01/2013 Feitelijk wachtr. Wachtr./1000 Evolutie 12/13 Evolutie% 12/13 Gemidd. Inkom.
HERBEUMONT 1.571 446 284 -9 -2,0% 13.687
RENDEUX 2.536 423 167 86 25,5% 12.911
GOUVY(Bovigny) 5.041 548 109 97 21,5% 12.344
VRESSE-SUR-SEMOIS 2.703 194 72 10 5,4% 11.795
HOTTON 5.419 336 62 54 19,1% 13.030
STOUMONT 3.125 186 60 15 8,8% 15.400
YVOIR 8.918 511 57 57 12,6% 15.479
TROOZ(Fraipont) 8.107 393 48 84 27,2% 14.734
VIROINVAL(Oignies) 5.763 243 42 55 29,3% 12.629
HAMOIS(Natoye) 7.074 276 39 -24 -8,0% 14.519
MANHAY 3.281 127 39 -23 -15,3% 13.936
GRACE-HOLLOGNE 21.956 847 39 544 179,5% 13.203
BUELLINGEN(Manderfeld) 5.506 203 37 37 22,3% 12.314
DINANT 13.668 486 36 164 50,9% 13.448
BASTOGNE 15.231 517 34 -11 -2,1% 13.456
MARTELANGE 1.745 56 32 8 16,7% 14.891
FLORENNES 11.190 349 31 -51 -12,8% 13.834
EREZEE 3.137 97 31 15 18,3% 13.470
BEAURAING 8.865 187 21 -4 -2,1% 13.162
BRUGELETTE 3.526 72 20 56 350,0% 14.572
AYWAILLE(Nonceveux) 11.816 231 20 -10 -4,1% 14.429
EUPEN 18.892 368 19 45 13,9% 15.037
JODOIGNE 13.603 250 18 69 38,1% 16.348
HERSTAL 38.909 621 16 129 26,2% 12.545
SPRIMONT(Banneux) 14.073 218 15 30 16,0% 16.476
VERVIERS 55.511 853 15 9 1,1% 12.463
DISON 15.027 228 15 46 25,3% 11.279
WASSEIGES 2.731 37 14 18 94,7% 14.933
LIEGE 195.302 2.525 13 472 23,0% 13.081
FLEURUS 22.548 286 13 20 7,5% 13.269
DURBUY 11.229 135 12 -21 -13,5% 13.300
MORLANWELZ 18.981 218 11 5 2,3% 13.171
VIRTON 11.526 131 11 -44 -25,1% 14.019
HUY 21.335 232 11 86 58,9% 14.446
ASSESSE 6.779 70 10 15 27,3% 16.371
MERBES-LE-CHATEAU 4.239 39 9 13 50,0% 12.543
SERAING 63.654 564 9 -17 -2,9% 12.421
GEMBLOUX 24.445 215 9 13 6,4% 16.699
HERON 5.025 42 8 -14 -25,0% 15.417
SAINTE-ODE 2.469 20 8 -6 -23,1% 13.494
CHARLEROI 203.072 1.607 8 709 79,0% 11.871
KELMIS 10.886 85 8 1 1,2% 13.164
SAINT-LEGER 3.385 26 8 -7 -21,2% 16.675
NAMUR 110.355 832 8 -9 -1,1% 15.460

  
De gegevens voor alle gemeenten op 01/01/2012 en 01/01/2013 zijn verder te exploreren in de tabel
 Wachtregister asiel in alle gemeenten 2012-2013

BuG 182  on-line       Printversie (7p)

    
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552