BuG 181 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  18 maart 2013 - Printversie (8p)
 
Na de hondentaks een vreemdelingentaks in 589 gemeenten?
 Virtuele taks, berekend op de effectieve vreemdelingeninschrijvingen 2009

In 2009 werden 212.230 vreemdelingen in BelgiŽ in gemeenten ingeschreven,
welke evolutie 1989-2009 voor elke gemeente, arrondiss., provincie en gewest,
hoeveel in elke gemeente in aantal en in % in aflopende orde per gewest,
welke opbrengst per gemeente bij toepassing 250Ä vreemdelingentaks?
 
Vreemdelingentaks toegepast in alle gemeenten brengt 53 miljoen Ä op.
Met deze extra-inkomsten kunnen 1.000 gemeentejobs gered worden!
Gaat 'publieke' dienstverlening nu aan kostprijs aangerekend worden?

En wordt 250Ä vreemdelingentaks premie voor vertrekkende vreemdelingen?
Migratie heeft Antwerpen van ontvolking gered: halvering van de bevolking
op 65 jaar in 2001,
BuG 169. Wordt de metropoliet nu z'n eigen meteoriet?
 
BuG 181  on-line     Printversie (8p)  

- Tabel inkomende vreemdelingen 1989-2009 alle gemeenten
- Tabel inkomende vreemdelingen 2009 alle gemeenten         
  

Hoeveel vreemdelingen schrijven zich op een jaar in een gemeente in. De loop van de bevolking geeft daar een exact antwoord op. Npdata haalt deze gegevens voor elke gemeente naar boven en zet ze in schema. Zo is het natuurlijk een lachtertje om voor elke gemeente de opbrengst van een virtuele vreemdelingentaks te berekenen, als het op zich al niet om een lachertje gaat natuurlijk. Justitie en Europa zullen daar in eerste instantie al over oordelen voor de migranten het in 2018, in (de) meerderheid, zelf zullen doen in Antwerpen.

1. Welke 'vreemdelingen' kunnen aan een vreemdelingentaks worden onderworpen?

Zoals Directeur De Witte van het CGKRB al aangaf zetten we hier alle vreemdelingen op een rijtje die een administratieve beweging veroorzaken in de gemeentelijke diensten en waarop dus desgevallend een taks kan geheven worden.

1. Geboorten bij vreemdelingen die al verblijfsgerechtigd zijn
2. Vluchtelingen na hun erkenning en dit in de gemeente waar ze wonen (dus niet in de gemeente waar ze eventueel ingeschreven waren).
3. Vluchtelingen en vreemdelingen zonder verblijfsrecht na hun regularisatie en dit in de gemeente waar ze wonen
4. Vreemdelingen die vanuit het buitenland immigreren
5. Vreemdelingen die vanuit een Belgische gemeente naar een andere gemeente verhuizen
6. Herinschrijving van vreemdelingen na een voorgaande ambtelijke schrapping uit dezelfde gemeente
7. Herinschrijving van een vreemdeling na een voorgaande ambtelijke schrapping in een andere gemeente
8. Statistische aanpassing, dwz inkomende vreemdelingen waarover geen detail gegeven wordt in de statistische overzichten omdat na 1 maart geen wijziging in de categorieŽn meer wordt doorgevoerd (anders zouden de statistieken voortdurend in  beweging zijn).
 
En wat met de studenten, het diplomatiek personeel dat niet verplicht is zich in te schrijven maar het toch doet (met die taks zullen ze het minder vlug doen!) en het NAVO-personeel. En wat met de vreemdelingen zonder verblijfsrecht, die al of niet opgepakt of veroordeeld worden en in de gemeentelijke gevangenissen terechtkomen (1/3 van de gevangenisbevolking), zijn zij vrijgesteld van de taks? Eigenlijk is het begaan van misdrijven, opgepakt en veroordeeld worden en in de gevangenis belanden een efficiŽnte manier om een feitelijk verblijfsrecht af te dwingen in BelgiŽ, en dan nog zonder ook een vreemdelingentaks te betalen.
 
2. Aantal bijkomende vreemdelingen in de diverse categorieŽn per gemeente

Voor alle verdere gegevens wordt voortgegaan op de Migratiebarometer 1989-2009 (10MB) voor alle gemeenten, dwz de loop van de bevolking met alle details en dit tussen 1989 en 2009. Er wordt nog altijd gewacht op de gegevens van het AD SEI over de  loop van de bevolking per gemeente voor 2010 en 2011 met onderscheid tussen Belgen en vreemdelingen. Zo kan haarfijn aangegeven worden voor elk van de in punt 1 opgegeven categorieŽn hoeveel vreemdelingen er zich in elke gemeenten inschrijven, en dit met inbegrip van de vreemdelingen die vanuit een andere gemeente naar een gemeente verhuizen. Het geeft meteen het volledige beeld van aantal vreemdelingen dat in de loop van een jaar nieuw in een gemeente aanwezig zijn.

Uit voormelde migratiebarometer leiden we 2 tabellen af

- Tabel inkomende vreemdelingen 1989-2009 alle gemeenten

- Tabel inkomende vreemdelingen 2009 alle gemeenten

In deze afgeleide tabellen worden enkel de 'inkomende vreemdelingen' vermeld met detail voor de 8 hierboven vermelde categorieŽn. Tevens wordt het % berekend op de totale bevolking in de gemeente in het begin van het jaar. Er wordt dus in deze tabellen geen rekening gehouden met de uitschrijvingen van vreemdelingen uit de gemeente, het aantal Belgwordingen en uiteraard ook niet met het saldo. Langs het +je bovenaan de tabel kan het detail 'immigratie' zichtbaar gemaakt worden: immigratie, erkenning als vluchteling en regularisatie (overgang van wachtregister asiel naar vreemdelingenregister) en de herinschrijving na ambtelijke uitschrijving. De vreemdelingentaks wordt berekend aan 250Ä per ingeschreven vreemdeling in de gemeente. Het gaat dus om een virtuele maximumberekening.

Alle gemeenten, arrondissementen, gewesten en provincies kunnen eenvoudig geselecteerd of gesorteerd worden.
  
2.1. Overzichten met evolutie in de tijd van 1989 tot 2009

Rijk 2009

Jaar Omschrijving Bevolking op 01/01 Vreemdel. 01/01 Geboor-ten Verhuis In Immi-gratie Statist. aanp. + Totaal bijgek. % Inkom. vrmd. Tax aan 250Ä
1989 0 R HET RIJK 9.927.612 868.757 12.179 41.106 45.380   98.665 1,0% 24.666.250
1990 0 R HET RIJK 9.947.782 880.812 12.547 41.191 52.295 915 106.948 1,1% 26.737.000
1991 0 R HET RIJK 9.986.975 904.528 12.669 43.870 56.077   112.616 1,1% 28.154.000
1992 0 R HET RIJK 10.021.997 922.502 10.359 49.630 57.547 648 118.184 1,2% 29.546.000
1993 0 R HET RIJK 10.068.319 909.265 10.210 48.412 55.450 376 114.448 1,1% 28.612.000
1994 0 R HET RIJK 10.100.631 920.568 9.920 48.979 58.533 620 118.052 1,2% 29.513.000
1995 0 R HET RIJK 10.130.574 922.338 9.344 48.134 55.677 10.672 123.827 1,2% 30.956.750
1996 0 R HET RIJK 10.143.047 909.769 9.040 49.934 54.456 3.361 116.791 1,2% 29.197.750
1997 0 R HET RIJK 10.170.226 911.921 9.265 49.244 53.062 4.145 115.716 1,1% 28.929.000
1998 0 R HET RIJK 10.192.264 903.120 8.697 48.131 59.666 73 116.567 1,1% 29.141.750
1999 0 R HET RIJK 10.213.752 891.980 8.540 49.232 67.068   124.840 1,2% 31.210.000
2000 0 R HET RIJK 10.239.085 897.110 8.223 45.211 62.909 499 116.842 1,1% 29.210.500
2001 0 R HET RIJK 10.263.414 861.685 7.929 45.211 82.228 1.057 136.425 1,3% 34.106.250
2002 0 R HET RIJK 10.309.725 846.734 6.941 47.847 83.368 2.646 140.802 1,4% 35.200.500
2003 0 R HET RIJK 10.355.844 850.077 7.202 50.093 78.746 2.652 138.693 1,3% 34.673.250
2004 0 R HET RIJK 10.396.421 860.287 7.723 52.263 83.960 2.241 146.187 1,4% 36.546.750
2005 0 R HET RIJK 10.445.852 870.862 8.121 54.326 97.888 4.837 165.172 1,6% 41.293.000
2006 0 R HET RIJK 10.511.382 900.473 9.039 57.603 101.872 3.738 172.252 1,6% 43.063.000
2007 0 R HET RIJK 10.584.534 932.161 9.753 61.909 109.926 6.907 188.495 1,8% 47.123.750
2008 0 R HET RIJK 10.666.866 971.448 12.560 67.809 126.069   206.438 1,9% 51.609.500
2009 0 R HET RIJK 10.753.080 1.013.260 12.744 71.133 126.877 1.476 212.230 2,0% 53.057.500

 
In BelgiŽ kwamen er zo 212.230 vreemdelingen toe in een gemeente in 2009, ook rekening gehouden met de 71.133 vreemdelingen die dus van ťťn gemeente naar een andere verhuizen. Dat is 2,0% tav de bevolking begin 2009. in 1989 was dat nog 1,0%, dus op 20 jaar tijd is dat % verdubbeld. Voor 2009 zou een vreemdelingentaks in BelgiŽ, toegepast op alle gemeenten aan 250Ä 53.057.500 miljoen Ä opbrengen.

Door in de Tabel inkomende vreemdelingen 1989-2009 alle gemeenten eenvoudig een andere gemeente, arrondissement, provincie of gewest te selecteren bekomt men onmiddellijk een ander overzicht zoals hieronder voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2009

Jaar Omschrijving Bevolking op 01/01 Vreemdel. 01/01 Geboor-ten Verhuis In Immi-gratie Statist. aanp. + Totaal bijgek. % Inkom. vrmd. Tax aan 250Ä
1989 BRUSSEL HG 970.501 264.022 4.229 16.277 14.449   34.955 3,6% 8.738.750
1990 BRUSSEL HG 964.385 267.769 4.344 15.259 16.149 535 36.287 3,8% 9.071.750
1991 BRUSSEL HG 960.324 274.590 4.310 16.713 16.347   37.370 3,9% 9.342.500
1992 BRUSSEL HG 951.217 276.459 3.900 19.107 17.336 426 40.769 4,3% 10.192.250
1993 BRUSSEL HG 950.339 277.655 3.851 18.771 16.350 537 39.509 4,2% 9.877.250
1994 BRUSSEL HG 949.070 281.245 3.897 19.972 18.849 896 43.614 4,6% 10.903.500
1995 BRUSSEL HG 951.580 285.671 3.730 19.771 17.476   40.977 4,3% 10.244.250
1996 BRUSSEL HG 948.122 281.916 3.595 21.126 17.218 1.631 43.570 4,6% 10.892.500
1997 BRUSSEL HG 950.597 284.038 3.528 20.761 18.247 2.028 44.564 4,7% 11.141.000
1998 BRUSSEL HG 953.175 279.810 3.280 19.830 20.257 207 43.574 4,6% 10.893.500
1999 BRUSSEL HG 954.460 272.146 3.232 19.943 24.287   47.462 5,0% 11.865.500
2000 BRUSSEL HG 959.318 273.613 3.100 18.826 22.409 646 44.981 4,7% 11.245.250
2001 BRUSSEL HG 964.405 262.771 3.140 18.646 29.877 843 52.506 5,4% 13.126.500
2002 BRUSSEL HG 978.384 260.040 2.643 20.204 30.346 1.430 54.623 5,6% 13.655.750
2003 BRUSSEL HG 992.041 260.269 2.933 21.238 27.458 1.084 52.713 5,3% 13.178.250
2004 BRUSSEL HG 999.899 263.451 3.015 21.795 29.881 1.071 55.762 5,6% 13.940.500
2005 BRUSSEL HG 1.006.749 265.211 3.209 22.428 33.869 2.482 61.988 6,2% 15.497.000
2006 BRUSSEL HG 1.018.804 273.693 3.409 22.981 35.206 1.526 63.122 6,2% 15.780.500
2007 BRUSSEL HG 1.031.215 283.527 3.636 24.376 37.455 2.359 67.826 6,6% 16.956.500
2008 BRUSSEL HG 1.048.491 295.043 4.804 26.641 46.041   77.486 7,4% 19.371.500
2009 BRUSSEL HG 1.068.532 310.457 4.876 27.909 46.291 67 79.143 7,4% 19.785.750

 
In het Brussels Hoofdstedelijk gewest evolueerde de vreemdelingeninstroom van 3,6% in 1989 tot 7,4% in 2009, ook een verdubbeling.

Antwerpen 2009
  

Jaar Omschrijving Bevolking op 01/01 Vreemdel. 01/01 Geboor-ten Verhuis In Immi-gratie Statist. aanp. + Totaal bijgek. % Inkom. vrmd. Tax aan 250Ä
1989 ANTWERPEN 473.082 48.337 1.070 977 3.285 52 5.384 1,1% 1.346.000
1990 ANTWERPEN 470.349 50.294 1.227 1.089 3.902   6.218 1,3% 1.554.500
1991 ANTWERPEN 467.875 53.018 1.315 1.047 4.159   6.521 1,4% 1.630.250
1992 ANTWERPEN 465.783 55.127 1.270 1.306 5.520 52 8.148 1,7% 2.037.000
1993 ANTWERPEN 465.102 57.788 1.224 1.263 4.700 38 7.225 1,6% 1.806.250
1994 ANTWERPEN 462.880 59.808 1.109 1.119 4.150   6.378 1,4% 1.594.500
1995 ANTWERPEN 459.072 59.016 1.081 1.143 4.979   7.203 1,6% 1.800.750
1996 ANTWERPEN 455.852 59.585 1.079 1.180 4.091 129 6.479 1,4% 1.619.750
1997 ANTWERPEN 453.030 60.319 1.127 1.225 3.654 160 6.166 1,4% 1.541.500
1998 ANTWERPEN 449.745 59.998 1.020 1.217 4.084   6.321 1,4% 1.580.250
1999 ANTWERPEN 447.632 59.397 977 1.415 4.631   7.023 1,6% 1.755.750
2000 ANTWERPEN 446.525 59.520 877 1.103 4.135 326 6.441 1,4% 1.610.250
2001 ANTWERPEN 445.570 55.062 800 1.111 7.155   9.066 2,0% 2.266.500
2002 ANTWERPEN 448.709 50.379 664 1.256 8.032   9.952 2,2% 2.488.000
2003 ANTWERPEN 452.474 51.330 792 1.281 7.328 381 9.782 2,2% 2.445.500
2004 ANTWERPEN 455.148 52.993 880 1.422 7.603 101 10.006 2,2% 2.501.500
2005 ANTWERPEN 457.749 54.874 986 1.464 9.398 85 11.933 2,6% 2.983.250
2006 ANTWERPEN 461.496 59.332 1.146 1.563 10.406 131 13.246 2,9% 3.311.500
2007 ANTWERPEN 466.203 63.659 1.241 1.822 11.638 555 15.256 3,3% 3.814.000
2008 ANTWERPEN 472.071 68.992 1.606 2.204 11.576   15.386 3,3% 3.846.500
2009 ANTWERPEN 477.936 74.812 1.722 2.478 11.201   15.401 3,2% 3.850.250


In Antwerpen stond in 1989 het migratiepeil op het gemiddelde niveau van BelgiŽ, op 20 jaar tijd is dit, dank zij het Vlaams Blok/Belang, gestegen tot 3,2% (In Antwerpen heeft, zoals geweten, het Vlaams Blok/Belang de anti-migratiestem gemonopoliseerd en monddood gemaakt, met het N-VA zou volgens de adepten daar eindelijk een einde aan gemaakt zijn). Dat is een verdrievoudiging op 20 jaar maar nog niet de helft vergeleken met het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het is in 2001 dat de drastische ontvolking van Antwerpen in Antwerpen gestopt is. In feite zou men 250Ä premie moeten betalen aan elke vreemdeling die zich in Antwerpen vestigt en een boete van 250Ä voor elke vreemdeling die Antwerpen verlaat.

2.2. Overzicht gemeenten volgens hoogte van vreemdelingeninschrijvingen

Waar in BelgiŽ worden het meeste inschrijvingen van vreemdelingen genoteerd in de gemeenten? Deze gegevens zijn gemakkelijk voor elk van de factoren te sorteren langs de Tabel inkomende vreemdelingen 2009 alle gemeenten. Onderaan deze tabel staan de gegevens voor gewest, arrondissement en provincie al opgegeven.
 

Gew Nis code Omschrijving Vreemdel. 01/01 Geboor-ten Verhuis In Immi-gratie Totaal bijgek. % Inkom. vrmd. Tax aan 250Ä
1 11002 ANTWERPEN 74.812 1.722 2.478 11.201 15.401 3,2% 3.850.250
2 21004 BRUSSEL 47.918 786 4.229 8.542 13.735 9,0% 3.433.750
2 21015 SCHAARBEEK 35.605 625 3.219 4.780 8.624 7,3% 2.156.000
2 21009 ELSENE 34.313 470 2.265 5.026 7.761 9,7% 1.940.250
2 21001 ANDERLECHT 25.537 464 2.475 4.177 7.148 7,1% 1.787.000
3 62063 LIEGE 33.096 392 1.582 4.650 6.624 3,5% 1.656.000
1 44021 GENT 24.152 434 835 5.340 6.609 2,8% 1.652.250
2 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 21.641 396 2.016 3.220 5.632 6,6% 1.408.000
2 21013 SINT-GILLIS 19.507 261 1.663 3.026 4.950 10,8% 1.237.500
2 21005 ETTERBEEK 16.962 261 1.543 2.747 4.552 10,5% 1.138.000
1 24062 LEUVEN 12.452 166 531 3.429 4.126 4,4% 1.031.500
2 21016 UKKEL 21.204 211 1.481 2.379 4.071 5,3% 1.017.750
2 21018 SINT-LAMBRECHTS-WL 15.319 215 1.148 2.104 3.478 6,9% 869.500
2 21007 VORST 14.353 234 1.451 1.663 3.348 6,7% 837.000
2 21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 8.842 167 871 2.112 3.168 12,6% 792.000
3 52011 CHARLEROI 29.008 214 1.007 1.902 3.123 1,5% 780.750
3 53053 MONS 13.142 119 551 1.793 2.476 2,7% 619.000
2 21010 JETTE 7.945 162 1.215 1.066 2.443 5,4% 610.750
2 21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 12.058 165 794 1.427 2.402 6,2% 600.500
2 21006 EVERE 6.859 117 742 1.048 1.907 5,4% 476.750
2 21002 OUDERGEM 7.027 105 713 1.045 1.869 6,1% 467.250
3 92094 NAMUR 6.841 76 469 996 1.541 1,4% 385.250
3 63079 VERVIERS 5.540 92 446 947 1.485 2,7% 371.250
2 21011 KOEKELBERG 4.653 82 698 677 1.457 7,5% 364.250
3 25121 OTTIGNIES-LOUV.LA-N. 3.628 29 275 1.110 1.417 4,7% 354.250
1 12025 MECHELEN 6.691 126 355 930 1.411 1,8% 352.750
3 54007 MOUSCRON 9.918 110 264 986 1.366 2,5% 341.500
1 23094 ZAVENTEM 5.326 71 536 622 1.229 4,1% 307.250
1 34022 KORTRIJK 3.810 62 352 801 1.215 1,6% 303.750
1 31005 BRUGGE 3.663 41 234 869 1.169 1,0% 292.250
1 13040 TURNHOUT 3.754 72 298 765 1.135 2,8% 283.750
3 62096 SERAING 8.923 64 488 542 1.100 1,8% 275.000


In absolute aantallen zijn in Antwerpen het meeste vreemdelingen ingeschreven, vooral ook wat migratie vanuit het buitenland betreft. Brussel krijgt het meeste vreemdelingen over de vloer die vanuit het binnenland verhuizen. In Antwerpen worden ook dubbel zo veel kindjes bij vreemdelingen geboren dan de eerstvolgende gemeente. Misschien kan men in Antwerpen overwegen om een extra taks te vragen voor elk kindje dat bij vreemdelingen geboren wordt.
 
Overzicht per gewest van het % inschrijvingen van vreemdelingen tav bevolking op 01/01/2009
 
Vlaams Gewest 2009
 

Gew Nis code Omschrijving Vreemdel. 01/01 Geboor-ten Verhuis In Immi-gratie Totaal bijgek. % Inkom. vrmd. Tax aan 250Ä
1 13002 BAARLE-HERTOG 1.120 15 28 112 159 6,5% 39.750
1 23099 KRAAINEM 3.658 41 260 385 687 5,2% 171.750
1 24062 LEUVEN 12.452 166 531 3.429 4.126 4,4% 1.031.500
1 24104 TERVUREN 5.296 41 314 532 904 4,3% 226.000
1 23094 ZAVENTEM 5.326 71 536 622 1.229 4,1% 307.250
1 23098 DROGENBOS 629 5 135 39 179 3,7% 44.750
1 23103 WEZEMBEEK-OPPEM 3.010 24 225 245 497 3,6% 124.250
1 73042 LANAKEN 7.138 79 181 544 862 3,4% 215.500
1 11002 ANTWERPEN 74.812 1.722 2.478 11.201 15.401 3,2% 3.850.250
1 72037 HAMONT-ACHEL 4.163 47 102 292 447 3,2% 111.750
1 13035 RAVELS 4.225 49 81 321 451 3,1% 112.750
1 13014 HOOGSTRATEN 4.476 44 114 434 594 3,0% 148.500
1 23033 HOEILAART 1.475 22 138 143 309 3,0% 77.250
1 33016 MESEN 114 1 9 17 27 2,8% 6.750
1 23062 OVERIJSE 4.828 48 288 348 685 2,8% 171.250
1 13040 TURNHOUT 3.754 72 298 765 1.135 2,8% 283.750
1 44021 GENT 24.152 434 835 5.340 6.609 2,8% 1.652.250
1 11016 ESSEN 3.494 41 71 335 453 2,6% 113.250
1 73066 RIEMST 2.894 45 99 268 412 2,5% 103.000
1 23101 SINT-GENESIUS-RODE 3.002 17 229 194 448 2,5% 112.000
1 72029 OVERPELT 1.481 30 98 177 338 2,4% 84.500
1 73109 VOEREN 1.121 11 28 63 102 2,4% 25.500
1 23047 MACHELEN 1.319 16 178 120 315 2,4% 78.750
1 23102 WEMMEL 1.470 16 171 166 353 2,3% 88.250
1 23088 VILVOORDE 4.427 54 505 303 866 2,2% 216.500
1 13001 ARENDONK 1.603 26 57 130 265 2,1% 66.250
1 23002 ASSE 1.802 36 332 234 602 2,0% 150.500
1 23100 LINKEBEEK 523 2 57 35 94 2,0% 23.500
1 11007 BORSBEEK 481 10 103 85 198 2,0% 49.500

 
Antwerpen komt hier pas op de 9de plaats, ze zijn dus niet de eerste om eventueel te mogen klagen, Tobback mag meer klagen.
 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2009
  

Gew Nis code Omschrijving Vreemdel. 01/01 Geboor-ten Verhuis In Immi-gratie Totaal bijgek. % Inkom. vrmd. Tax aan 250Ä
2 21014 SINT-JOOST-TEN-NODE 8.842 167 871 2.112 3.168 12,6% 792.000
2 21013 SINT-GILLIS 19.507 261 1.663 3.026 4.950 10,8% 1.237.500
2 21005 ETTERBEEK 16.962 261 1.543 2.747 4.552 10,5% 1.138.000
2 21009 ELSENE 34.313 470 2.265 5.026 7.761 9,7% 1.940.250
2 21004 BRUSSEL 47.918 786 4.229 8.542 13.735 9,0% 3.433.750
2 21011 KOEKELBERG 4.653 82 698 677 1.457 7,5% 364.250
2 21015 SCHAARBEEK 35.605 625 3.219 4.780 8.624 7,3% 2.156.000
2 21001 ANDERLECHT 25.537 464 2.475 4.177 7.148 7,1% 1.787.000
2 21018 SINT-LAMBRECHTS-WL 15.319 215 1.148 2.104 3.478 6,9% 869.500
2 21007 VORST 14.353 234 1.451 1.663 3.348 6,7% 837.000
2 21012 SINT-JANS-MOLENBEEK 21.641 396 2.016 3.220 5.632 6,6% 1.408.000
2 21019 SINT-PIETERS-WOLUWE 12.058 165 794 1.427 2.402 6,2% 600.500
2 21002 OUDERGEM 7.027 105 713 1.045 1.869 6,1% 467.250
2 21006 EVERE 6.859 117 742 1.048 1.907 5,4% 476.750
2 21010 JETTE 7.945 162 1.215 1.066 2.443 5,4% 610.750
2 21016 UKKEL 21.204 211 1.481 2.379 4.071 5,3% 1.017.750
2 21008 GANSHOREN 3.354 68 564 463 1.095 4,9% 273.750
2 21003 SINT-AGATHA-BERCHEM 3.271 43 478 381 902 4,2% 225.500
2 21017 WATERMAAL-BOSVOOR. 4.089 44 344 408 797 3,3% 199.250


De klassieke opdeling van Brussel komt hier ook duidelijk tot uiting. Voor wie de laatste panorama-uitzending bekeken heeft zal begrijpen waarom Brussel, en vooral de gemeenten met een verhoudingsgewijs hoge vreemdelingeninstroom, mogen dromen. Brussel wordt door de vreemdelingeninstroom herVlaamst. Nu al zijn 1/3 van de Brusselse inwoners Nederlandskundig volgens Vanhengel in de Panoramauitzending. Tegen 2020 zal 40% van het in Brussel gegeven onderwijs behoren tot de Nederlandstalige gemeenschap. En als nu reeds 25% van de Brusselse onderwijsgangers naar het Nederlandstalig onderwijs gaan, waarom geen 25% kiezers op Nederlandstaligen in Brussel zo vraagt Tegenbos zich enkele dagen geleden in DS af. De meeste Brusselaars met migratieachtergrond die van Brussel naar Vlaanderen verhuizen zullen dus meer en meer Nederlandskundig zijn. Brussel is niet het probleem maar de oplossing zo besloot Corijn met een gemeenplaats van Greenpeace.

Toch opmerkelijk de relatief lage vreemdelingeninstroom in Sint-Jans Molenbeek, vergeleken met Sint-Joost en Sint-Gilis. Ook het grote 'verhuis'aandeel in Jette, Ukkel en Vorst. En hoe wordt doorheen deze dynamieken duidelijk dat Brussel dus niet meer verfranst (naar taal) maar verFranst naar afkomst?
 
Waals gewest 2009
  

Gew Nis code Omschrijving Vreemdel. 01/01 Geboor-ten Verhuis In Immi-gratie Totaal bijgek. % Inkom. vrmd. Tax aan 250Ä
3 25121 OTTIGNIES-LOUV.LA-N. 3.628 29 275 1.110 1.417 4,7% 354.250
3 63061 RAEREN 5.157 45 102 299 451 4,4% 112.750
3 63040 KELMIS 3.859 31 124 298 453 4,3% 113.250
3 81004 AUBANGE 3.079 41 90 494 625 4,0% 156.250
3 62063 LIEGE 33.096 392 1.582 4.650 6.624 3,5% 1.656.000
3 57027 ESTAIMPUIS 2.578 35 81 219 336 3,4% 84.000
3 25110 WATERLOO 5.555 33 328 611 980 3,3% 245.000
3 53044 JURBISE 1.143 17 69 229 321 3,3% 80.250
3 63023 EUPEN 2.582 30 215 345 590 3,2% 147.500
3 63020 DISON 1.393 29 186 226 441 3,0% 110.250
3 81001 ARLON 2.948 44 204 525 774 2,8% 193.500
3 54010 COMINES-WARNETON 4.310 48 66 379 496 2,8% 124.000
3 25050 LA HULPE 1.168 13 91 90 206 2,8% 51.500
3 63048 LONTZEN 1.199 9 74 62 148 2,8% 37.000
3 53053 MONS 13.142 119 551 1.793 2.476 2,7% 619.000
3 63079 VERVIERS 5.540 92 446 947 1.485 2,7% 371.250
3 54007 MOUSCRON 9.918 110 264 986 1.366 2,5% 341.500
3 62093 SAINT-NICOLAS 5.064 22 353 190 565 2,5% 141.250
3 81013 MARTELANGE 173 2 9 26 40 2,5% 10.000
3 83044 RENDEUX 100 7 5 6 57 2,4% 14.250
3 63012 BUELLINGEN 470 5 13 71 129 2,3% 32.250
3 53046 LENS 303 2 29 65 96 2,3% 24.000
3 81015 MESSANCY 908 9 47 112 170 2,2% 42.500
3 83028 HOTTON 160 1 22 30 113 2,2% 28.250
3 91141 YVOIR 419 2 36 55 187 2,1% 46.750
3 62051 HERSTAL 6.686 37 394 372 803 2,1% 200.750
3 62122 TROOZ 540 0 44 37 155 2,0% 38.750
3 51012 BRUGELETTE 137 1 19 37 66 2,0% 16.500
3 25091 RIXENSART 2.164 27 213 169 420 2,0% 105.000


Estampuis nestelt zich op de 6de plaats met 3,4% vreemdelingeninstroom op het bevolkingsaantal 01/01/2009, na Luik met 3,5% instroom van vreemdelingen op het bevolkingscijfer van 01/01/2009. Ottignies-LLN als studentenstad staat hier aan de kop met 4,7%, ook Leuven met 4,4% staat op de 3de plaats in het Vlaams gewest.
 
3. Het einde nog niet in zicht
 

Nu meer en meer duidelijk wordt dat de gemeentelijke financiŽn er slecht voorstaan en er nog al wat verschil is in gemeenten wat schuld per inwoner betreft kan men zich nog aan van alles verwachten en zullen de 'good pratices' school maken:

- komt er zoals in Mechelen tolgeld van 50Ä voor elke 'vreemde' auto in de stad, 'vreemde'=zonder vergunning om in de stad te komen waarbij elke inkomende auto langs een foto automatisch gescreend wordt en z'n tol automatisch thuis bezorgd? Dus niet alleen geen 'zatte' chauffeurs in Mechelen, maar tout court geen enkele behoudens de bewoners?
- Gaat ook 250Ä premie gegeven worden aan elke vertrekkende 'vreemdeling' hetgeen door sommigen ook als besparing kan opgevat worden?
- En wat te denken over de bijkomende aanrekening van de 250Ä administratieve kosten voor elke Gas-boete die uitgeschreven wordt? Dat is een dubbel voordeel.

BuG 181  on-line     Printversie (8p)  

- Tabel inkomende vreemdelingen 1989-2009 alle gemeenten
- Tabel inkomende vreemdelingen 2009 alle gemeenten         

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552