BuG 148 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 29 juli 2011  Printversie (10 blz)

Bevolking, vreemdelingen, asielvraag in alle Europese landen

Exploreer en analyseer de Eurostat-tabellen 2000-2010
in een gemakkelijk hanteerbare plooitabel van npdata:
Bevolking, vreemdelingen en asiel in alle Europese landen,
aangevuld met gegevens uit het PEW-onderzoek
over aantal moslims in Europese landen 2010-2030

Plooitabel: Bevolking, vreemdelingen en asiel in alle Europese landen,
Gesorteerd: Gesorteerde tabellen bevolking, vreemdelingen, asiel en moslims

De  'vreemdelingen'evolutie in alle Europese landen, een link ver

Nationaliteitsverwerving in BelgiŽ, zie BuG 147 allemaal goed en wel, maar hoe zit het in de andere Europese landen met de Ďacquisation of nationalityí, hoeveel 'nationals' en 'non-nationals' zijn er, wat is de bevolkingsevolutie, hoeveel vreemdelingen komen er elk jaar bij in de andere landen (immigratie, geboorten bij vreemdelingen, erkenning vluchtelingen, reguralisering inbegrepen - dus niet enkel langs immigratie), hoeveel asielaanvragen zijn er,  hoeveel moslims wonen in de Europese landen?

Zijn daar gegevens over te vinden, daar waren wij dus benieuwd naar en we vonden op Eurostat - database - population een abondance aan up-to-date statistieken over alle essentiŽle gegevens en dit voor alle landen van Europa.

Belga is npdata voor

Op 28/07/2010 krijgt Belga ook deze nieuwe Eurostat-statistieken onder ogen en maakt er een bericht over dat op enkele krantenwebsites wordt overgenomen. Op de website DS van 28/07/2011 lezen we het volgende: "
De Belgische bevolking is aangegroeid met 7,2 per 1.000 inwoners, 5,1 of 2/3 hiervan komen langs de immigratie." Verder wordt het geboorte- en sterftecijfer vermeld. Daarmee moet de Belgische nieuwslezer het stellen terwijl nochtans deze  Eurostat-statistieken alle antwoorden bevatten op bovengestelde vragen. Deze tabellen zijn in een wip downloadbaar onder diverse formaten en dit in historische reeksen van 2000 tot 2009, 2010 en voor de bevolking zelfs tot 2011, zie Eurostat - database - population. Minder up to date maar met onderscheid naar leeftijd, geslacht enz. zie Eurostat population

En voor een update van asielaanvragen en aanvulling van de Eurostat-statistiek staat het recente OESO rapport over de migratie 2011 ter beschikking.

Samenvattende npdata-plooitabel Bevolking, vreemdelingen en asiel in alle Europese landen

Om iedereen de moeite te besparen uit te zoeken hoe de verschillende tabellen van Eurostat te downloaden heeft npdata alle Europese vergelijkende gegevens geÔntegreerd in een openplooibare tabel die onmiddellijk toegang geeft tot de historische reeks 2000-2010 en tot elk apart element alsmede een aantal % en indexen die de relatieve vergelijking, rekening houdend met de bevolkingsaantallen in elk land, in profiel stelt. De Europese landen worden onderscheiden naar West-Europees, Oost-Europees en AziŽ.

Vreemdelingenevolutie rekening houdend met migratie, erkenning vluchteling, regularisatie en į bij vreemdelingen

De kers op de taart en uniek in de Europese statistiek van bevolkinggegevens is de evolutie van het bijkomend vreemdelingenaantal in elke land. Tot nu toe wordt alleen voortgegaan op de migratiestromen, dwz het aantal immigraties min het aantal emigraties in elk land, zowel van vreemdelingen als van 'nationals' samen. Door de rijke eurostat-statistiek kan de npdata-date formule toegepast worden en de evolutie van het aantal vreemdelingen in elk land in beeld gebracht worden, niet alleen langs immigratie maar ook de bijkomende vreemdelingenaanwezigheid langs erkenning vluchtelingen, regularisaties en geboorten bij reeds aanwezige vreemdelingen in een land.

De formule is gekend: bijkomend aantal vreemdelingen = evolutie aantal vreemdelingen + het aantal dat de nationaliteit van het land verworven heeft en dit voor elk jaar tussen 2000 en 2009. In een afgeleide tabel wordt daarbij nog het aandeel van de vreemdelingaangroei berekend tav van de bevolkingsevolutie in elk land.
 
Verwerkte elementen in de plooitabel
Bevolking, vreemdelingen en asiel in alle Europese landen(op de +jes klikken aan de linkerkant en boven om het detail zichtbaar te maken) :

1. Totale bevolking 2000-2010
    1. Bevolkingsaantal
    2. Bevolkingsevolutie in elk jaar
    3. Bevolkingsevolutie per 1.000 inwoners
    4. Bevolkingsevolutie - 2000=indeks 100
2. Vreemdelingen (non-nationals) 2000-2009
    1. Aantal vreemdelingen
    2. % vreemdelingen in de bevolking
    3. Vreemdelingenevolutie
    4. Vreemdelingenevolutie per 1.000 inwoners
3. Nationalitietsverwerving (acquisation of nationality) 2000-2009
    1. Aantal nationaliteitsverwervingen
    2. Nationaliteitsverwerving per 1.000 inwoners
    3. Nationaliteitsverwerving per 1.000 'nationals'
    4. % nationaliteitsverwervingen op aantal vreemdelingen
4. Vreemdelingen+- (aantal bijkomende vreemdelingen in een jaar) 2000-2009
    1. Vreemdelingen+-evolutie (som van tabel 2.1 en tabel 3.1)
    2. Aandeel bijkomende vreemdelingen in bevolkingsevolutie
    3. Vreemdelingen+-evolutie per 1.000 inwoners
5. Asielaanvragen 2000-2009
    1. Aantal asielaanvragen
    2. Aantal asielaanvragen per 10.000 inwoners

De Europese landen worden onderscheiden volgens

   1. West-Europa
   2. Oost-Europa
   3. AziŽ (Turkije)
 
Subtotalen voor de 1ste en 2de helft van vorig decennium en totaal decennium

Voor elk land en voor alle onderdelen wordt naast het totaal voor het decennium 2000-2009, de subtotalen opgemaakt voor 2000-2004 en 2005-2009. Zo kan de 2de helft van het voorbije decennium vergeleken worden met de eerste helft. Deze totalen worden enkel gegeven voor landen waarvoor de tijdsreeks volledig is. Voor Oost-Europese landen is dat minder het geval dan voor de West-Europese landen, vandaar dat ik de tabel met gesorteerde gegevens enkel de West-Europese landen betrokken worden.
 
Aantal moslims in West-Europese landen 2010-2030
 
Voortgaande op de recente PEW publicatie moslims 2010-2030 wordt ook het huidig aantal moslims en de evolutie tot 2030 weergegeven. Deze PEW-gegevens komen overeen met de berekeningen van npdata over aantal moslims per gemeente en nationaliteit in BelgiŽ 2010-2030, zie BuG 139.
 
West-Europese landen in volgorde van de diverse 'scores' met korte commentaar
 

De hieronder besproken tabellen  zijn ook in ťťn bestand beschikbaar: gesorteerde tabellen bevolking, vreemdelingen, asiel en moslims. De landen worden meestal gesorteerd naar hun 'score' in de 2de helft van het vorige decennium. Deze benadering is ook aangewezen doordat in deze tijdsperiode de historische reeksen het meest volledig zijn.
 
1. Evolutie bijkomende vreemdelingen in Europa

 
Het effectieve aantal bijkomende vreemdelingen wordt in beeld gebracht voortgaande op de gekende cijfers van vreemdelingenevolutie en nationaliteitsverwerving. BelgiŽ zit met 32 bijkomende vreemdelingen per 1.000 inwoners in de 2de helft van vorig decennium in de middenmoot van Europa, na UK en ItaliŽ. Het is vooral Spanje dat in Europa de kop voert wat bijkomend aantal bijkomende vreemdelingen betreft, en dit zowel in de 1ste helft als de 2de  helft van het vorige decennium. Het 'instorten' van het aantal bijkomende vreemdelingen in 2009 in Spanje verandert daar niet veel aan. Na Luxemburg (buiten categorie) is het Cyprus en Zwitserland dat zich naast Spanje aan de kop zet voor wat betreft bijkomende vreemdelingen in West-Europa. Noorwegen voert met 37 bijkomende vreemdelingen op 1.000 inwoners tussen 2005 en 2009 de middenmoot aan.

Evolutie vreemdelingen+- op 1.000 inwoners 2000-2009 in West-Europa
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 00-04 05-09 00-09
Luxembourg   19,0 16,9 18,7 21,0 9,9   81  
Cyprus 5,9 21,4 14,1 12,8 3,6 8,5 62 58 114
Spain 9,0 15,7 15,2 16,4 10,4 2,0 63 57 115
Switzerland 6,5 7,5 8,0 12,2 14,7 11,4 38 52 88
Norway 3,4 4,7 6,0 9,1 9,9 8,4 17 37 53
Ireland 7,5 52,8 -0,1 24,6 -24,9 -11,7   36  
United Kingdom 4,8 8,7 6,4 8,6 4,8 6,3   34  
Italy   5,1 5,2 9,1 8,6 6,7   34  
Belgium 2,6 5,9 6,0 7,1 7,1 7,1 20 32 52
Sweden 3,8 4,3 7,0 7,3 5,8 7,8 19 31 50
Austria 4,6 7,0 4,1 5,4 4,7 2,4 31 23 54
Malta 4,7 1,4 5,8 5,2 8,1 -1,5 18 19 36
Denmark 3,4 2,3 2,9 4,4 5,0 3,0 14 18 32
Finland 1,2 2,1 2,3 3,0 3,1 3,0 8 13 21
France   0,7 4,6 2,4 3,1 2,6   13  
Netherlands 4,2 1,3 1,2 2,3 -1,4 2,7 15 6 21
Germany 1,4 1,4 1,1 1,4 0,3 0,5 9 5 14
Greece     0,5 2,0 3,6 3,8      
Iceland 6,7       5,9 -6,1      
Liechtenstein                  
Portugal 2,7   15,5 1,6 1,8 3,7      

 
Maar de belangrijkste vaststelling gebeurt in Nederland en Duitsland die het voorbije decennium alle poorten voor vreemdelingen gesloten hebben. Spijtig voor Wilders maar in Nederland blijft in feite geen vreemdelingeninstroom meer over, die is in de 2de helft van vorig decennium met 6 bijkomende vreemdelingen per 1.000 inwoners volledig opgedroogd en bedroeg over die 5 jaar heen bekeken 5x minder dan BelgiŽ. Vergeleken met de 1ste helft van vorig decennium is het aantal bijkomende vreemdelingen in Nederland gedaald tot 1/3 in de 2de helft. Duitsland heeft haar reeds beperkt aantal bijkomende vreemdelingen in de 1ste helft van vorig decennium nog gehalveerd tot 5 per 1.000 inwoners, 6x minder dan in BelgiŽ en het laagste van West-Europa.

Het geeft enigszins een akelig gevoel dat het quasi volledig opdrogen van de vreemdelingeninstroom in de 2de helft van vorig decennium gebeurt in de twee landen die in West-Europa het grootste patent hadden op de uitdrijving van de joodse bevolking in WO 2.

2. Bevolkingsgroei in West-Europa

2.1. Sortering van de landen volgens bevolkingsgroei in 2010

Een evolutie van jaar op jaar is voor de handliggend en interessant maar geeft maar een beperkt zicht op een evolutie. BelgiŽ staat aan de kop van de bevolkingsgroei in Europa is daarom een voor de hand liggende maar toch gechargeerde titel, al is het maar dat  5 landen BelgiŽ vooraf gaan. Duitsland staat met voorsprong op de laatste plaats van de bevolkingsevolutie die voor hen een bevolkingsvermindering is.

Bevolkingsevolutie per 1.000 inwoners 2000-2010 in West-Europa - Sortering 2010
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 00-04 05-09 00-09
Luxembourg 12,5 17,0 15,1 16,0 20,1 17,4 19,5 62 86 148
Norway 5,6 7,3 8,8 12,0 13,1 12,3 12,8 28 54 82
Switzerland 5,5 5,9 6,7 11,3 14,3 10,9 10,4 35 49 84
Sweden 2,4 4,0 7,2 7,6 8,0 9,1 8,0 17 36 53
Malta 29,5 5,8 6,9 6,1 8,1 1,8 7,8 58 29 87
Belgium 2,4 6,3 7,0 7,8 8,1 8,1 7,2 20 37 57
Liechtenstein 13,5 8,8 7,5 5,3 6,6 8,6 7,2 65 37 102
United Kingdom 3,6 6,2 6,1 6,8 6,6 6,7 6,9 21 32 54
Denmark 3,6 3,0 3,6 5,3 6,5 3,3 5,6 15 22 37
France 7,2 7,3 6,6 5,7 5,7 5,4 5,5 36 31 67
Netherlands 7,8 1,8 1,5 2,9 4,9 5,4 4,8 28 16 44
Italy 0,7 4,9 6,5 8,3 7,1 4,9 4,7 27 32 59
Finland 1,9 3,6 4,1 4,5 4,9 4,7 4,5 13 22 34
Spain 10,7 16,7 16,4 18,2 12,0 3,5 3,6 73 67 139
Austria 2,3 6,5 3,5 4,3 4,4 2,4 3,5 25 21 46
Ireland 14,6 23,5 24,8 20,6 11,1 4,0 2,8 85 84 169
Iceland 15,5 21,5 25,9 25,3 12,4 -5,4 2,6 51 80 131
Greece 2,5 3,8 4,2 3,8 4,2 4,0 2,2 16 20 36
Cyprus 10,2 23,0 16,0 13,6 9,6 7,9 1,6 82 70 152
Portugal 6,0 3,8 2,8 1,7 0,9 1,0 -0,1 32 10 43
Germany 1,2 -0,8 -1,5 -1,2 -2,6 -2,4 -0,6 4 -8 -4


2.2. Sortering van de landen volgens bevolkingsgroei in de 2de helft van het vorige decennium

Omdat de bevolkingsgroei in BelgiŽ zich al enkele jaren doorzet geeft een vergelijking van de 1ste en 2de helft van het vorige decennium een genuanceerder beeld. Hier zakt BelgiŽ naar de 8ste plaats en situeert BelgiŽ zich in de Europese middenmoot samen met UK, Frankrijk en ItaliŽ. Nederland en vooral Duitsland staat voor de opgave hun autochtonen tot een heuse geboorteboom te bewegen gezien Duitsland al geconfronteerd is met een bevolkingsafname. Of, zoals te voorzien is, staat Duitsland aan het begin van een grote immigratie, zeker met de grote ontvolking die in de oude-DDR de laatste 2decennia heeft plaatsgevonden. En ook Wilders zal het allicht nog meemaken dat Nederland handen te kort zal hebben om alle immigranten welkom te heten.

Bevolkingsevolutie per 1.000 inwoners 2000-2010 in West-Europa - sortering 05-09
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 00-04 05-09 00-09
Luxembourg 12,5 17,0 15,1 16,0 20,1 17,4 19,5 62 86 148
Ireland 14,6 23,5 24,8 20,6 11,1 4,0 2,8 85 84 169
Iceland 15,5 21,5 25,9 25,3 12,4 -5,4 2,6 51 80 131
Cyprus 10,2 23,0 16,0 13,6 9,6 7,9 1,6 82 70 152
Spain 10,7 16,7 16,4 18,2 12,0 3,5 3,6 73 67 139
Norway 5,6 7,3 8,8 12,0 13,1 12,3 12,8 28 54 82
Switzerland 5,5 5,9 6,7 11,3 14,3 10,9 10,4 35 49 84
Belgium 2,4 6,3 7,0 7,8 8,1 8,1 7,2 20 37 57
Liechtenstein 13,5 8,8 7,5 5,3 6,6 8,6 7,2 65 37 102
Sweden 2,4 4,0 7,2 7,6 8,0 9,1 8,0 17 36 53
United Kingdom 3,6 6,2 6,1 6,8 6,6 6,7 6,9 21 32 54
Italy 0,7 4,9 6,5 8,3 7,1 4,9 4,7 27 32 59
France 7,2 7,3 6,6 5,7 5,7 5,4 5,5 36 31 67
Malta 29,5 5,8 6,9 6,1 8,1 1,8 7,8 58 29 87
Finland 1,9 3,6 4,1 4,5 4,9 4,7 4,5 13 22 34
Denmark 3,6 3,0 3,6 5,3 6,5 3,3 5,6 15 22 37
Austria 2,3 6,5 3,5 4,3 4,4 2,4 3,5 25 21 46
Greece 2,5 3,8 4,2 3,8 4,2 4,0 2,2 16 20 36
Netherlands 7,8 1,8 1,5 2,9 4,9 5,4 4,8 28 16 44
Portugal 6,0 3,8 2,8 1,7 0,9 1,0 -0,1 32 10 43
Germany 1,2 -0,8 -1,5 -1,2 -2,6 -2,4 -0,6 4 -8 -4

 
2.3. Sortering van de landen volgens bevolkingsgroei in 2010

Beter nog is de bevolkingsevolutie over een decennium te bekijken en dan bengelt BelgiŽ in de 2de helft van Europa met 57 bijkomende inwoners op 1.000 inwoners tussen 2000 en 2009.

Bevolkingsevolutie per 1.000 inwoners 2000-2010 in West-Europa - sortering 00-09
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 00-04 05-09 00-09
Ireland 14,6 23,5 24,8 20,6 11,1 4,0 2,8 85 84 169
Cyprus 10,2 23,0 16,0 13,6 9,6 7,9 1,6 82 70 152
Luxembourg 12,5 17,0 15,1 16,0 20,1 17,4 19,5 62 86 148
Spain 10,7 16,7 16,4 18,2 12,0 3,5 3,6 73 67 139
Iceland 15,5 21,5 25,9 25,3 12,4 -5,4 2,6 51 80 131
Liechtenstein 13,5 8,8 7,5 5,3 6,6 8,6 7,2 65 37 102
Malta 29,5 5,8 6,9 6,1 8,1 1,8 7,8 58 29 87
Switzerland 5,5 5,9 6,7 11,3 14,3 10,9 10,4 35 49 84
Norway 5,6 7,3 8,8 12,0 13,1 12,3 12,8 28 54 82
France 7,2 7,3 6,6 5,7 5,7 5,4 5,5 36 31 67
Italy 0,7 4,9 6,5 8,3 7,1 4,9 4,7 27 32 59
Belgium 2,4 6,3 7,0 7,8 8,1 8,1 7,2 20 37 57
United Kingdom 3,6 6,2 6,1 6,8 6,6 6,7 6,9 21 32 54
Sweden 2,4 4,0 7,2 7,6 8,0 9,1 8,0 17 36 53
Austria 2,3 6,5 3,5 4,3 4,4 2,4 3,5 25 21 46
Netherlands 7,8 1,8 1,5 2,9 4,9 5,4 4,8 28 16 44
Portugal 6,0 3,8 2,8 1,7 0,9 1,0 -0,1 32 10 43
Denmark 3,6 3,0 3,6 5,3 6,5 3,3 5,6 15 22 37
Greece 2,5 3,8 4,2 3,8 4,2 4,0 2,2 16 20 36
Finland 1,9 3,6 4,1 4,5 4,9 4,7 4,5 13 22 34
Germany 1,2 -0,8 -1,5 -1,2 -2,6 -2,4 -0,6 4 -8 -4

  
2.4. Bevolkingsevolutie volgens index 100= 2000
 
De bevolkingsevolutie in het voorbije decennium blijkt uit de aangroei in BelgiŽ van index 100 naar 106 (stijging met 6% op 10 jaar) hetgeen hen in feite in de onderste regionen van Europa doet belanden. Vooral de bevolkingsexplosie in Spanje met een groei met 15%, vooral als gevolg van de migratie, in het voorbije decennium is de meest opvallende evolutie, omdat in feite Spanje, ook historisch, de poort is van Afrika naar Europa.
  

Bevolkingsevolutie 2000-2010, 2000=index 100
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ireland 100 109 111 114 117 118 118
Cyprus 100 108 111 113 114 115 116
Luxembourg 100 106 108 110 112 114 116
Spain 100 107 109 111 113 114 115
Iceland 100 105 107 110 113 114 114
Liechtenstein 100 107 108 108 109 110 111
Malta 100 106 107 107 108 109 109
Switzerland 100 103 104 105 106 108 109
Norway 100 103 104 105 106 107 108
France 100 104 104 105 106 106 107
Italy 100 103 103 104 105 105 106
Belgium 100 102 103 103 104 105 106
United Kingdom 100 102 103 103 104 105 105
Sweden 100 102 102 103 104 104 105
Austria 100 102 103 104 104 104 105
Netherlands 100 103 103 103 103 104 104
Portugal 100 103 104 104 104 104 104
Denmark 100 102 102 102 103 103 104
Greece 100 102 102 102 103 103 104
Finland 100 101 102 102 102 103 103
Germany 100 100 100 100 100 100 100


3. % vreemdelingen in de West-Europese landen

Het % vreemdelingen in een land is al lang geen goede meter meer om de vreemdelingenevolutie in een land te kennen omdat langs het aantal nationaliteitsverwervingen het aantal geregistreerde vreemdelingen met hetzelfde aantal daalt. Toch is het in beeld brengen van beide gegevens interessant omdat ze toelaten de dynamiek te kennen op basis waarvan de vreemdelingenevolutie kan gevolgd worden (cfr de eerste tabel van deze reeks).
 
In Zwitserland en vooral Luxemburg, en verder Cyprus en Spanje blijft een aanzienlijk % vreemdelingen (non-nationals) aanwezig. Dit kan het gevolg zijn van een hoge(re) instroom maar ook door een beperking van het aantal nationaliteitsverwervingen. In dat laatste geval zal het % vreemdelingen toenemen en een indicator zijn dat een grotere groep inwoners van een land geen gelijke rechten krijgt.

% vreemdelingen in West-Europa 2000-2010
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Luxembourg   39,8% 40,8% 41,6% 42,6% 43,5% 43,0%
Switzerland 19,6% 20,6% 20,7% 20,7% 21,1% 21,7% 22,0%
Cyprus 8,4% 13,1% 14,4% 15,2% 15,9% 15,6% 15,9%
Spain 2,0% 7,8% 9,1% 10,4% 11,6% 12,3% 12,3%
Austria 8,7% 9,4% 9,7% 9,7% 10,0% 10,3% 10,5%
Belgium 8,8% 8,3% 8,6% 8,8% 9,1% 9,4% 9,7%
Germany  8,9% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,7%
Ireland 3,2% 6,0% 10,9% 10,5% 12,6% 9,9% 8,6%
Greece     7,9% 7,9% 8,1% 8,3% 8,4%
United Kingdom 4,2% 5,1% 5,7% 6,0% 6,6% 6,8% 7,0%
Italy 2,2% 4,1% 4,5% 5,0% 5,8% 6,5% 7,0%
Iceland 2,6% 3,6% 4,6%   7,4% 7,6% 6,8%
Norway 4,0% 4,6% 4,8% 5,1% 5,6% 6,3% 6,8%
Sweden 5,5% 5,3% 5,3% 5,4% 5,7% 5,9% 6,3%
Denmark 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,5% 5,8% 6,0%
France   5,8% 5,6% 5,7% 5,7% 5,8% 5,8%
Portugal 1,9%   2,6% 4,1% 4,2% 4,2% 4,3%
Malta 2,3% 3,0% 3,0% 3,4% 3,8% 4,4% 4,0%
Netherlands 4,1% 4,3% 4,2% 4,2% 4,2% 3,9% 3,9%
Finland 1,7% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9%
Liechtenstein              


4. Evolutie aantal vreemdelingen per 1.000 inwoners

Als enkel naar de vreemdelingenevolutie gekeken wordt bevindt BelgiŽ zich met 17 bijkomende 'non-nationals' onderaan de middenmoot, vooral ook omwille van het relatief hoge aantal nationaliteitsverwervingen. In Nederland en Duitsland staat de evolutie van de 'non-nationals' in de 2de helft van het vorige decennium op negatief, allicht in combinatie van beperkte instroom met beperkte nationaliteitsverwerving.

Vreemdelingenevolutie op 1.000 inwoners 2000-2009 in West-Europa
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 00-04 05-09 00-09
Luxembourg   16,9 14,5 16,1 18,5 1,7   68  
Spain 8,6 14,7 13,8 14,7 8,6 0,3 62 52 114
Cyprus 5,5 16,2 10,3 9,2 -0,8 3,3 56 38 95
Ireland 7,2 51,8 -1,5 23,5 -25,6 -12,7 33 35 68
Italy   4,6 4,6 8,3 7,7 5,7   31  
Norway 1,3 1,9 3,5 6,0 7,7 6,0 8 25 33
Switzerland 2,5 2,3 1,7 6,3 8,9 5,8 16 25 41
United Kingdom 3,4 6,0 3,9 5,9 2,7 3,0   21  
Belgium -3,5 2,8 3,0 3,7 3,5 4,1 -3 17 15
Portugal 2,5   15,0 1,1 -0,3 1,3   17  
Austria 1,5 2,7 1,0 3,7 3,5 1,4 9 12 22
Sweden -1,1 -0,1 1,3 3,6 2,5 4,6 -1 12 11
Malta 3,1 0,0 4,6 3,9 6,5 -3,5 9 12 20
Denmark -0,1 0,5 1,5 3,7 3,9 1,8 2 11 13
Finland 0,7 1,1 1,5 2,1 1,8 2,3 4 9 13
France   -1,8 2,2 0,4 1,0 0,5   2  
Germany -0,8 0,0 -0,4 0,0 -0,8 -0,7 -1 -2 -2
Netherlands 1,0 -0,5 -0,6 0,4 -3,1 0,9 3 -3 0
Greece     0,3 1,7 2,1 2,2      
Iceland 5,6 10,7     3,0 -8,4      
Liechtenstein                  


5. Nationaliteitsverwerving per 1.000 inwoners

In BuG 147 werden tussen 1948 en 2009 1.017.515 Belgwordingen geteld waarvan 40,3% tussen 2000 en 2009, hetgeen neerkomt op 38 Belgwordingen per 1.000 inwoners in het vorige decennium. Voor de landen met een volledige tijdsreeks plaats BelgiŽ zich na Zwitserland (49 nationaliteitsverwervingen per 1.000 inwoners) en Zweden (39 nationaliteitsverwervingen) en komen zij uit op het dubbele van het aantal verwervingen van de nationaliteit in vergelijking met andere landen. Doordat de 1ste helft van vorig decennium een 'inhaaloperatie' was, is het goed de vergelijking te maken voor de 2de helft van vorig decennium.

Wat aantal Belgwordingen betreft in de 2de helft van vorig decennium schuift BelgiŽ met 16 Belgwording per 1.000 een beetje lager in de Europese rangorde, niet ver van het begin van de middenmoot met UK, Noorwegen, Oostenrijk en Frankrijk. Nederland voert voor Spanje het slotpeleton aan met 9 nationaliteitsverwerving en 7 voor Duitsland. In ItaliŽ is de nationaliteitsverwerving met 4 op 1.000 de laatste 5 jaar van vorig decennium een heikele onderneming. De aangroei van vreemdelingen in ItaliŽ is dus nog sterk zichtbaar in de toename van het aantal vreemdelingen.
 

Nationaliteitsverwerving per 1.000 'nationals' 2000-2009
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 00-04 05-09 00-09
Switzerland 4,0 5,2 6,3 5,8 5,8 5,6 20 29 49
Cyprus 0,4 5,3 3,8 3,6 4,4 5,1   22  
Sweden 4,9 4,4 5,7 3,7 3,3 3,2 19 20 39
Luxembourg 1,6 2,1 2,4 2,6 2,5 8,1 6 18 24
Belgium 6,1 3,0 3,0 3,4 3,5 3,0 22 16 38
United Kingdom 1,4 2,7 2,5 2,7 2,1 3,3   13  
Norway 2,1 2,7 2,6 3,2 2,2 2,4 9 13 22
Austria 3,0 4,3 3,1 1,7 1,2 1,0 21 11 32
France 2,5 2,5 2,3 2,1 2,1 2,1   11  
Netherlands 3,1 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 12 9 21
Spain 0,4 1,0 1,4 1,6 1,9 1,7 2 8 10
Malta 1,5 1,4 1,2 1,4 1,6 2,0 9 7 16
Germany 2,3 1,4 1,5 1,4 1,1 1,2 10 7 16
Denmark 3,5 1,9 1,5 0,7 1,1 1,2 12 6 19
Portugal 0,2   0,4 0,6 2,1 2,4   6  
Ireland 0,3 1,0 1,4 1,1 0,7 1,0   5  
Iceland 1,2       2,9 2,3   5  
Finland 0,6 1,1 0,8 0,9 1,3 0,6 4 5 8
Italy 0,2 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0   4  
Greece     0,2 0,4 1,5 1,5   4  
Liechtenstein                  


6. % bijkomende vreemdelingen op evolutie bevolkingsaantal
 
In onderstaande tabel wordt de evolutie van het aantal bijkomende vreemdeling in verhouding geplaatst tot de evolutie van de bevolking. Niet alleen de immigratie is een factor van aangroei van vreemdelingen ook de erkenning van vluchtelingen, de regularisaties en ook de geboorten bij de erkende vreemdelingen in de diverse landen. De immigratiecijfers houden daarbij ook rekening met de migratie van de autochtone bevolking waarvan het migratiesaldo zoals in BelgiŽ, nogal eens negatief is en de impact van de immigratie van vreemdelingen afzwakt. 

In BelgiŽ kan 89% van de bevolkingsgroei op rekening geschreven worden van de bijkomende vreemdeling, ook al weegt de immigratie maar voor 71% (5,1 per 1000 inwoners langs immigratie voor 7,2 per 1000 inwoners bevolkingsgroei in 2010) in de bevolkingsgroei.

Als het percentage de 100% overstijgt geeft dit aan dat er bv een negatief natuurlijk saldo is bij autochtonen en er een grotere compensatie is door het natuurlijk saldo bij de vreemde bevolking en de immigratie, waarbij enkel de immigratie van vreemdelingen en niet van de autochtone bevolking in rekening gebracht wordt.
 

Evolutie % vreemdelingen+- op bevolkingsgroei 2000-2009
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 00-04 05-09 00-09
Austria 195% 108% 118% 125% 108% 100% 128% 112% 120%
Switzerland 117% 126% 120% 108% 103% 105% 112% 110% 111%
Italy   103% 80% 110% 120% 137%   109%  
United Kingdom 131% 140% 105% 128% 73% 94%   107%  
Luxembourg 0% 111% 112% 117% 105% 57% 88% 100% 95%
Belgium 109% 93% 87% 92% 87% 88% 103% 89% 94%
Spain 84% 94% 93% 90% 87% 57% 89% 89% 89%
Sweden 157% 105% 97% 95% 73% 86% 116% 89% 98%
Cyprus 58% 93% 88% 94% 37% 107% 78% 86% 82%
Denmark 94% 79% 82% 84% 77% 92% 96% 82% 88%
Norway 61% 64% 68% 76% 76% 68% 63% 71% 68%
Malta 16% 24% 84% 86% 100% -82% 32% 66% 44%
Finland 65% 59% 58% 67% 63% 63% 62% 62% 62%
Ireland 52% 225%   119%       45%  
France   9% 69% 43% 56% 48%   44%  
Netherlands 54% 71% 83% 78%   50% 55% 37% 48%
Germany 123%           220%    
Greece     12% 54% 86% 95%      
Iceland 44%       48% 112%      
Liechtenstein                  
Portugal 44%     95% 198% 380%      


7. Aantal asielaanvragen per 1.000 inwoners in West-Europa

Hoe zit het nu, heeft BelgiŽ 4x zoveel asielaanvragen dan Duitsland in 2010. Niet alleen was het aantal asielaanvragen in BelgiŽ 4x zo hoog als in Duitsland in 2010, in 2009 was het 5x zoveel en in de 2de helft van vorig decennium had BelgiŽ 58 asielaanvragen per 10.000 inwoners en Duitsland 15. BelgiŽ staat daarmee op de 7de plaats in Europa, opnieuw aan het begin van de middenmoot, met 2/3 van het aantal aanvragen als Nederland en de helft van Frankrijk. In 2010 is er in BelgiŽ een lichte stijging in vergelijking met 2009 en plaatst BelgiŽ zich met 18 asielaanvragen per 10.000 inwoners na Zweden, Noorwegen en voor Zwitserland, Luxemburg en Oostenrijk, allemaal landen die nog een decimaal hebben in het aantal asielaanvragen dat zij in 2010 noteerden.
 
Opvallend is evenwel het uiterst lage aantal asielaanvragen in Spanje met 5 aanvragen op 10.000 inwoners de laatste helft van vorig decennium. Het land dat het meest de vreemdelingen, asielaanvragers (en zeg ook maar moslims) kan buitenhouden is Portugal met 1 asielaanvrager per 10.000 inwoners tussen 2005 en 2009.

Aantal asielaanvragen per 10.000 inwoners 2000-2010 in West-Europa
West Europa 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 00-04 05-09 00-09 Ev 5jr
Cyprus 9 103 59 87 0 0 0 237 237 452 0,1%
Sweden 18 19 27 40 27 26 34 142 136 272 -4%
Norway 24 12 11 14 30 36 21 147 101 239 -31%
Austria 23 27 16 14 15 19 13 178 91 264 -49%
Switzerland 25 13 12 13 22 21 17 128 78 200 -39%
Greece 3 8 11 22 18 14 9 24 73 97 199%
Belgium 42 12 8 11 11 16 18 108 58 161 -47%
Luxembourg 14 17 11 9 10 10 15 120 54 163 -55%
Ireland 29 10 10 9 9 6 4 111 43 143 -62%
Netherlands 28 8 9 4 8 9 8 73 38 109 -48%
Finland 6 7 4 3 8 11 8 29 32 60 12%
France 6 8 5 5 6 7 7 41 29 68 -29%
United Kingdom 14 5 5 5 5 5 4 60 24 81 -60%
Denmark 19 4 4 4 4 7 9 67 23 89 -66%
Germany 10 4 3 2 3 3 5 39 15 54 -63%
Italy 3 2 2 2 5 3 1 12 14 25 9%
Spain 2 1 1 2 1 1 1 8 5 13 -34%
Portugal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -19%
Iceland   3 1                
Liechtenstein                      
Malta 4 29 31 34              

 
8. % moslims in de West-Europese landen

Voortgaande op de PEW-gegevens (dus niet de Eurostat-statistiek waar voorgaande tabellen uit geput zijn) wordt voor elk land het % moslims in 2010 en 2030 gegeven alsmede het evolutie%.

Het PEW-gegeven komt overeen met de npdataberekening, die het % moslims daarbij nog weergeeft voor alle steden in BelgiŽ en dit per nationaliteit, zie: BuG 139 - Moslims in BelgiŽ.
 

Moslimpopulatie - PEW-gegevens (*)
West Europa 2010 2030 Ev. %
France 7,5% 10,3% 37%
Belgium 6,0% 10,2% 70%
Austria 5,7% 9,3% 63%
Switzerland 5,7% 8,1% 42%
Netherlands 5,5% 7,8% 42%
Germany 5,0% 7,1% 42%
Sweden 4,9% 9,9% 102%
Greece 4,7% 6,9% 47%
United Kingdom 4,6% 8,2% 78%
Denmark 4,1% 5,6% 37%
Norway 3,0% 6,5% 117%
Italy 2,6% 5,4% 108%
Spain 2,3% 3,7% 61%
Luxembourg 2,3% 2,3% 0%
Ireland 0,9% 2,2% 144%
Finland 0,8% 1,9% 138%
Portugal 0,6% 0,6% 0%
Cyprus      
Iceland      
Liechtenstein      
Malta      
USA 0,8% 1,7% 113%
PEW-rapport

Zelfs binnen 20 jaar zullen maar in 2 landen van West-Europa het aantal moslims meer dan 10% bedragen, nl. Frankrijk en BelgiŽ. Vraag is in welke mate al rekening gehouden is met de 'laÔcisering' van moslims die bv bij de inwoners van Marokkaanse en Turkse afkomst al meer dan 20% bedraagt. En heeft niet elke godsdienst of gelovige in een rechtstaat recht van leven?

Jan Hertogen, socioloog