BuG 159 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  7 mei 2012
 
1,3 miljoen allochtonen hebben stemplicht in oktober 2012,
16,7% stemplichtigen zijn van vreemde afkomst in BelgiŽ,
slechts 203.867 vreemdelingen zullen zich inschrijven,
576.051 nog te overtuigen hun stemrecht te gebruiken
 

Van de 1,3 miljoen zijn er 1,1 miljoen nieuwe Belgen+nageslacht.
89,2% inwoners van Turkse afkomst zullen in 2012 stemplichtig zijn,
88,4% Marokkaanse, 75, 4% Italiaanse, 56,2% Franse, 47,8% Nederlandse.

Van de 576.051
vreemdelingen die zich niet zullen inschrijven zijn er
476.908 uit de Europese Unie en 99.143 uit landen buiten de EU:
96.704 Franse, 93.356 Nederlandse, 91.141 Italiaanse vreemdelingen
kunnen dus nog overtuigd worden mee te stemmen in oktober 2012,
evenals nog 45.792 Polen, 25.422 Roemenen, 14.096 Bulgaren, naast
29.446 Marokkanen, 15.065 Turken, 4.774 Congolezen, 4.108 Russen...


In Vlaams gewest 9,8%, Waals gewest 18,1%, Brussels gewest 62,31%,

Antwerpen 36,3%, Mechelen 22,8%, Gent 20,3% stemplicht allochtonen,
(voor Gent stond eerst verkeerdelijk25,8%, maar dat is het % voor 2018).

De Wever, burgemeester van een zwarte meerderheid in Antwerpen?
Ook in BelgiŽ, zoals in Griekenland, van klein naar groot klein links?
... Antwerpen: broedkast van het nieuwe i.p.v. broeikast van het oude?

BuG 159 on-line     Printversie BuG 159

     Tabel 1: Stemplicht vreemdelingen 187 nationaliteiten in BelgiŽ
     Tabel 2: Stemplicht vreemdelingen  589 gemeenten in BelgiŽ

     Tabel 3: Deelname stemplicht allochtonen 187 nationaliteiten BelgiŽ
     Tabel 4: Deelname stemplicht allochtonen 589 gemeenten BelgiŽ

     Tabel 5: Stemplicht in aantal en % allochtonen 2000, 2006, 2012, 2018

     Tabel 6: Uitslagen federale verkiezingen 2010
     Tabel 7: Uitslagen 2006 Vlaams gewest in elke gemeente

     Tabel 8: Kiesrecht en aantal inschrijvingen EU en niet-EU in 2006

"Objectief 479.917" verregaand bereikt

In enkele klikken kom je in elke tabel bij unieke en gedetailleerde informatie voor wie nog vreemdelingen wil aanspreken om zich in te schrijven en om te beseffen dat ĎObjectief 479.917' in grote mate haar objectief bereikt heeft, zeker voor de migranten uit landen buiten de EU, met dank aan Reynders en Verhofstadt voor de verandering van de nationaliteitswetgeving in 2000. Wie nu de Belg wording wil terugschroeven maakt zich in historisch perspectief van verleden en toekomst in feite een beetje belachelijk. De impact zal daarbij hoe dan ook marginaal zijn.

De door de wetgever beoogde integratie door Belg wording met inbegrip van politieke deelname is voor 88% gerealiseerd voor Marokkaanse en 89% voor Turkse immigranten en hun nageslacht (Belg geworden en 5 jaar verblijvende vreemdelingen). Voor het eerst zullen in het Vlaamse gewest (Brussel niet inbegrepen waar ook Vlaams blokstemmen uitgebracht werden) mťťr allochtonen meestemmen in de plaatselijke verkiezingen in 2012 als het aantal stemmen op het Vlaams blok in 1991. 
  
Tabel 1. en tabel 2: Stemrecht en stemplicht voor vreemdelingen


Voor elke nationaliteit (tabel 1) en voor elke gemeente (tabel 2) in BelgiŽ wordt het aantal vreemdelingen berekend die nog kunnen overtuigd worden zich in te schrijven voor de verkiezingen. Volgende data werden verzameld  in toegankelijke tabellen met onderscheid EU en niet-EU met sorteermogelijkheid:
 
  - Aantal vreemdelingen op 01/01/2012 in BelgiŽ
  - Aantal vreemdelingen van +18 jaar voor EU landen en aantal +18 en 5 jaar verblijf in BelgiŽ, dwz het aantal
    vreemdelingen met stemrecht
  - Voorzienbaar aantal inschrijvingen van vreemdelingen op de kieslijsten, voortgaande op het aantal met
    kiesrecht en % inschrijvingen 2006 + 30%, dwz het aantal vreemdelingen met stemplicht
  - Aantal vreemdelingen die zich voorzienbaar niet zullen inschrijven en dus geen gebruik zullen maken  van
    hun stemrecht, het is de doelgroep voor ondermeer Bourgeois en Toemeka.
  - % vreemdelingen met stemplicht op het aantal vreemdelingen met stemrecht
 
     Tabel 1: Stemplicht vreemdelingen 187 nationaliteiten in BelgiŽ
     Tabel 2: Stemplicht vreemdelingen  589 gemeenten in BelgiŽ
 
Tabel 3 en Tabel 4: Stemplicht van allochtonen in BelgiŽ
 
Voor elke nationaliteit (tabel 3)  en voor elke gemeente in  (tabel 4) in BelgiŽ wordt de participatiegraad berekend aan de democratie, hoeveel % van de vreemdelingen (EU en minstens 5 jaar verblijf voor niet-EU), de Belg geworden vreemdelingen en hun nageslacht hebben in 2012 stemplicht?
Volgende data werden verzameld in toegankelijke tabellen met onderscheid EU en niet-EU met sorteermogelijkheid:
 
   - Totaal aantal van vreemde afkomst 18+ en 5jr verblijf voor niet-EU (=stemrecht)
      - Aantal Belg geworden vreemdelingen en hun nageslacht van 18+ (=stemplicht)
      - Aantal vreemdelingen met stemplicht (% van 2006 + 30%) (=stemplicht)
   - Totaal vreemde afkomst/allochtonen met stemplicht
   - % participatiegraad van allochtonen aan de lokale verkiezingen

     Tabel 3: Deelname stemplicht allochtonen 187 nationaliteiten BelgiŽ
     Tabel 4: Deelname stemplicht allochtonen 589 gemeenten BelgiŽ


Stemplicht van vreemde afkomst op totaal stemplichtingen 2000, 2006, 2012,2018

De berekeningen zoals uitgevoerd voor 2012 zijn ook toegepast op 2000 en 2006 zodat een evolutie in beeld komt in aantal en % allochtonen dat stemplichtig is in de lokale verkiezingen. Voortgegaan wordt op de berekeningen van vreemde afkomst per gemeente door npdata (zie BuG 125), met het doortrekken van de evolutie 2006-2008 naar 2012, en extrapolatie evolutie gemeenteraadsverkiezingen 2000-2006 naar 2018.

De basistabel met alle bevolkings- en vreemdelingengegevens, 18 jarigen, 5 jaar verblijf niet-EU, stemrecht en inschrijving vreemdelingen voor elk van de jaren is beschikbaar: Basistabel met alle parameters en berekeningen 2000, 2006, 2012, 2018
 
Voor de berekening per nationaliteit wordt voortgegaan op gegevens tot 2010, zodat er verschillen in de extrapolatie tot 2012 voorkomen in de totaalgegevens, gezien per nationaliteit meer dan in de gemeentelijke extrapolatie rekening gehouden wordt met de recente groei van de immigratie. Voor de totalen gaan we voort op de eerder voorzichtige extrapolatie voor de gemeenten.
 
In tabel 5 worden volgende gegevens samengebracht met onderscheid EU en niet-EU voor elk van de vermelde jaren voor elke gemeente, provincie, arrondissement, gewest en het Rijk.
  - Aantal stemplichtigen in de bevolking,
  - Aantal stemplichtigen van vreemde afkomst
  - % stemplichtigen van vreemde afkomst voor alle gemeenten
  - % nt-EU op het totaal allochtone stemmen

     Tabel 5: Stemplicht in aantal en % allochtonen 2000, 2006, 2012, 2018
    
Voor een goed begrip en historische situering: nog enkele tabellen

   Tabel 6: Uitslagen federale verkiezingen 2010 in 1 excel tabel met aantallen en % en met mogelijkheid
               om voor de gemeenteresultaten 2012 kantonresultaten te berekenen voor een vergelijking met 2010.
               Ook worden subtotalen berekend voor Extreem-rechts en populisten en voor de Klein Linkspartijen.
               Ook wordt de uitslag berekend voor de partijen zonder Halle/Vilvoorde. Hieruit blijkt bv dat NV-A, VB
               en LDD samen goed zijn voor 44,5%, de recentste peiling laat hier 45,5% zien, of een groei van
               'amper' 1%.
   Tabel 7: Uitslagen 2006 Vlaams gewest in elke gemeente in aantal en % voor alle gemeenten in het
                Vlaamse gewest, voortgaande op de 'VUB' gegevens, met dank aan Deschouwer.
   Tabel 8: Kiesrecht en aantal inschrijvingen EU en niet-EU in 2006 in elke gemeente met link naar de
                database op het ministerie die het detail geeft voor elke nationaliteit in elke gemeente in 2006. Dit
                is excellent materiaal voor wie binnen elke gemeente wil nagaan hoeveel vreemdelingen er in 2000
                en 2006 al ingeschreven waren voor de verkiezingen en dit per nationaliteit. Totalen per gewest en
                voor het Rijk, onderaan de tabel.
 

En vreemdelingen die nog geen 5 jaar in BelgiŽ verblijven?

De vraag of migranten die minder dan 5 jaar in BelgiŽ ook stemrecht moeten krijgen wordt hier buiten beschouwing gelaten. Vooreerst dient het stemrecht voor vreemdelingen te veranderen in stemplicht voor wie hier 5 jaar verblijft en dat kan bv aangevuld worden met stemrecht voor wie minder dan 5 jaar in BelgiŽ verblijft.

Het is ook onontkoombaar dat stemrecht en stemplicht uitgebreid wordt tot provinciale, gewestelijke, federale en Europese verkiezingen. De democratie is ťťn en ondeelbaar op alle niveaus, wil men niet in een samenleving terechtkomen die de democratie uitholt of onder voorwaarden stelt. Maar ook dat inzicht zal nog wat moeten groeien, want is het westen niet de drager van de democratie?

De Wever, burgemeester van een zwarte meerderheid in Antwerpen?

Bij elk van deze tabellen is interessante commentaar te geven. Vooreerst wordt het materiaal ter beschikking gesteld voor wie er een boodschap aan heeft of die het als werkmateriaal kan gebruiken. Eťn overweging willen we al meegeven, nl. dat in Antwerpen een 'zwarte meerderheid' mogelijk is. De Wever heeft allicht maar voor de Antwerpse burgemeesterstrijd gekozen omdat een zwart college mogelijk is. Hij zal nu toch geen risico nemen om weer langs de politiek pot te vallen als de prijzen verdeeld worden?

De activering van 43.251 Antwerpse vreemdelingen om zich toch in te schrijven en zo de 'noemer' voor de berekening van de kiespercentages te vergroten kan het behaalde % van ondermeer de NV-A verkleinen en de kans op een zwarte meerderheid verkleinen. Zolang er vreemdelingen gemiddeld minder voor NV-A stemmen dan in het algemeen wordt een zwarte meerderheid minder waarschijnlijk.

Ook in BelgiŽ, zoals in Griekenland, van klein naar groot klein links?

Bijkomend zou een Linkse eenheid/Links Front/Verenigd Links in Antwerpen ook nog arbeidersstemmen kunnen losweken van Vlaams Belang en NV-A. De uitslagen van Front De Gauche en van Syriza zou de PVDA er misschien toe kunnen brengen om een ruimere eenheid op te bouwen dan het Marxistisch Leninistisch platform dat zij, ook als PVDA+ (what is in a name), aan de kiezer voorleggen.

Of dient door klein links in BelgiŽ zoals bij Verenigd Links (Syriza) in Griekenland los van de KKE (de PVDA zusterpartij in Griekenland) en mťt steun van Europees Links een politiek perspectief gezocht? Of toch liever maar zoals in Frankrijk (Front De Gauche, mťt de PC van Laurent), Duitsland (Die Linke mťt de DKP als waarnemer in Europees Links, en behorende tot het vierlandencontact van de PVDA waarover in de laatste 2 Solidairs verslag wordt gedaan) en Bloqo de Esquardia in Portugal (met deelname van de 'Trotskisten')?

Wordt Antwerpen dan eindelijk toch de broedkast van het nieuwe in plaats van de broeikast van het oude?

BuG 159 on-line     Printversie BuG 159

     Tabel 1: Stemplicht vreemdelingen 187 nationaliteiten in BelgiŽ
     Tabel 2: Stemplicht vreemdelingen  589 gemeenten in BelgiŽ

     Tabel 3: Deelname stemplicht allochtonen 187 nationaliteiten BelgiŽ
     Tabel 4: Deelname stemplicht allochtonen 589 gemeenten BelgiŽ

     Tabel 5: Stemplicht in aantal en % allochtonen 2000, 2006, 2012, 2018

     Tabel 6: Uitslagen federale verkiezingen 2010
     Tabel 7: Uitslagen 2006 Vlaams gewest in elke gemeente

     Tabel 8: Kiesrecht en aantal inschrijvingen EU en niet-EU in 2006

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552