BuG 537 - Bericht uit het Gewisse - 16 september 2023

BuG 537 on-line                  Print  Tablet  Smartphone (2p)

Godvergeten, de vergeten geschiedenis:
slachtoffers in de kou, daders uit de wind
zie en volg alle berichten op
www.kelk.be.

Langs de linken hieronder kom je rechtstreeks bij het vermelde item. Bij sommige berichten wordt een korte quote gegeven mbt de inhoud. Bericht 7 betreft de activering van twee nooit gepubliceerde websites van 2011, nl Operatie Kelk en Overleversbeweging, een initiatief van Lieve Halsberghe, nicht van de magistrate Godelieve Halsberghe van de eerst kerkelijke commissie tussen 2001 en 2010. Zij was directeur van de SNAP, een internationale organisatie, nl het Survivors Network of those Abused by Priests. Zij slaagde er in om voor enkele weken de groep Mensenrechten in de Kerk en de Overleggroep kerk-slachtoffers (die het belang waarnamen van de 475 in de kou gezette slachtoffers van de commissie Adriaenssens) te verenigen, tot daar een einde aan kwam omdat door de groep Mensenrechten in de Kerk en hun advocaten resoluut gekozen werd voor de volle steun aan de inbeslagnames door de Brusselse politiecel.

In alle gerechtelijke procedures stonden advocaat Van Steenbrugge met de groep Mensenrechten in de Kerk, en ikzelf vanuit de Overleggroep slachtoffers-kerk tegenover elkaar, met Fernand Keuleneer die de kerk vertegenwoordigde. Tot twee maal toe werden door het Hof van Cassatie de inbeslagnames, zowel van de dossiers van de Kerk als van de dossiers van de commissie Adriaenssens onwettig beoordeeld. De inbeslagnames hebben de slachtoffers in de kou en de daders uit de wind gezet. In bericht 8, 9 en 10 wordt getracht daar de sluier van op te lichten. In bericht 5 wordt verslag gedaan van de opmerkelijke verduidelijking door Peter Adriaenssens van hoe door de inbeslagnames de daders een volledige vrijgeleide hebben gekregen.

Wie op de hoogte wil blijven van de verdere ontwikkelingen en discussies naar aanleiding van Godvergeten kan regelmatig eens gaan kijken op www.kelk.be.

- Bericht 10 van 16/09/2023. Er mag geen misverstand over bestaan, het was 'Mensenrechten in de kerk' en niet 'Misbruik in de kerk'

"Laat er geen misverstand over bestaan, Devillė en De Bethune hebben in de negentiger jaren de groep Mensenrechten in de kerk opgericht, en niet de groep Misbruik in de kerk. Ook na 2000 gingen de grote meerderheid van hun dossiers over 'mensenrechten' van uitgetreden priesters, hun partners en kinderen, die niet meer voor de kerk konden trouwen of gedoopt worden. De Bethune had voor hen een speciale liturgie. Ook al was er na 2001 de commissie Halsberghe en lag de weg naar het gerecht open, op het tot in den treure herhaalde dossier van Van Steenbrugge over de Broeders van Liefde na kon Devillė niets hard maken. Er waren geen lijsten, geen dadersprofielen, enkel de antwoorden van Danneels op de mensenrechten die geschonden waren van ex priesters, geen misbruik. Toen Adriaenssens op enkele weken in navolging van Marc Van Gheluwe het vertrouwen van 475 misbruikten kreeg, waren er daar maar 6 van melding bij Devillė bij. Die waren terug te vinden op de enige lijst met geregistreerde dossiers van Devillė die hij had overgemaakt aan de Brusselse politie om zo mee de inbeslagname van de Adriaessensdossiers te legitimeren en uit te lokken."

- Bericht 09 van 14/09/2023. Niet de kerk is verstard, wel het merendeel van reacties op Godvergeten.

"Mag de anti-kerkelijke hysterie stoppen? Misbruik in de kerk is een onderdeel van het vooralsnog niet of te weinig zichtbaar gemaakte misbruik in alle onderdelen van de maatschappij. Het vindt in hoofdzaak plaats in gezinnen, in de familiale context en in alle gezinsvervangende sociale omgevingen zoals jeugdbewegingen, internaten, voorzieningen voor gehandicapten, jeugdzorg enz. Historisch gezien is het vooral de 'katholieke' actie geweest, meer dan alle andere georganiseerde onderdelen van de samenleving, die voor is gegaan in gezondheids-, welzijns-, en jeugdzorg, in onderwijs, in jeugdbewegingen, sportorganisaties, culturele initiatieven, opvang van alcoholverslaafden en alle andere verstotenen der aarde. Religie, ook het christendom is de vertroosting die volkeren toelaat onderdrukking en uitbuiting te weerstaan, het is er de stralenkrans van, zo stelt Marx poŰtisch in z'n geschriften, godsdienst is de opium 'van' het volk."

- Bericht 08 van 13/09/2023. Wie wordt er beter van de anti-kerkelijke hetze op kap van de slachtoffers?

"Peter Adriaenssens kon in juli 2010 in een mail aan 178 slachtoffers waarvan men het adres nog had, waaronder het mijne, vragen of hij, geanonimiseerd hun getuigenis mocht verwerken in z'n rapport over z'n door het Brusselse gerecht ontmantelde commissie. Uiteindelijk kon hij er 143 getuigenissen in opnemen. Deze getuigenissen zijn de tienvoudige uitvergroting van de 14 in het programma Godvergeten. Wie het rapport er niet op nagelezen heeft kan zich geen oordeel vormen over de verbale getuigenissen in Godvergeten (Adriaenssens, Rapport commissie Adriaenssens, 10/09/2010) Voor wie meer summier een overzicht wenst kan dit nalezen In DS van 11/09/2010, onder de titel LETTERLIJK wordt er uitvoerig Ún gedetailleerd verslag van gegeven. Het was de Úchte bom die in het gezicht van de publieke opinie ontplofte, waarbij Godvergeten verbleekt, en waartegen de huidige verontwaardiging, ontdoping en anti-kerkelijke hysterie in hoge mate hypocriet is."

- Bericht 07 van 12/09/2023. Twee onafgewerkte (archief)websites die enige chronologische info bevatten mbt Operatie kelk en hoe de slachtoffers in de steek werden gelaten, en de indertijd opgerichte Overleversbeweging door Lieve Halsberghe.
- Bericht 06 van 10/09/2023 op FB: Peter Adriaenssens geeft voor het eerst duiding bij de ramp van Operatie kelk
- Bericht 05 van 09/09/2023 op FB, de kerk geeft de nuance
- Bericht 04 van 08/09/2023, opmerking bij de post VSA Advocaten op FB
- Bericht 03 van 07/09/2023. Reactie advocaat Van Steenbrugge op de berichten 1 en 2 verspreid als BuG 536

- Bericht 02 van 07/09/2023 - Voorstelling nieuw boek Van Steenbrugge over Operatie kelk
- Bericht 01 van 06/09/2023 - De 481 vergeten slachtoffers
- Het boek van Dirk Tieleman Operatie kelk met bespreking

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele emailadres doorgeven.