BuG 536 - Bericht uit het Gewisse - 7 september 2023

BuG 536 on-line                Print  Tablet  Smartphone (2p)

Godvergeten, gerechtsvergeten, mediavergeten
of hoe de doofpot 481 slachtoffers van misbruik
in de kerk en de erkenning en genoegdoening
verder onder de mat veegt en negeert.

Het verhaal achter Operatie kelk en Godvergeten
 is te volgen op de nieuwe website
www.kelk.be

Update, 07/09/2023,17h40: reactie advocaat Van Steenbrugge

Van: Walter Van Steenbrugge [mailto:Walter.VanSteenbrugge@VSAdvocaten.be]
Verzonden: donderdag 7 september 2023 17:40
Aan: Jan Hertogen <jan@hertogen.be>
Onderwerp: RE: Het verhaal achter Operatie kelk en Godvergeten

Geachte heer,

Ik las onderstaande tekst (BuG 536 nvdr)

Bij deze sommeer ik U deze lasterlijke en dus strafbare schrijfsels terug te roepen, die schadeverwekkend zijn (met die nuance dat velen die U hebt aangeschreven wellicht Uw verleden kennen en U daardoor -terecht- niet au serieux nermen).

Indien U zich hieraan nog eens bezondigt leg ik zonder verdere verwittiging klacht neer.

Huidig schrijven wordt U onder alle voorbehoud voor de reeds ondergane schade toegestuurd.

Met alle achting,

Van Steenbrugge Advocaten

Walter Van Steenbrugge

*
*   *

Met de docu-reeks Godvergeten en de omkaderende duiding in Terzake, de Afspraak en andere media zitten we meteen (terug) in Operatie kelk en alles wat daarin aan de slachtoffers van misbruik in de kerk is tekort gedaan door het gerecht en vooral ook door de vermeende behartigers van de slachtoffers. Op de website www.kelk.be zal de verdere evolutie van de info en discussies gevolgd worden. Hieronder worden de eerste twee berichten opgenomen. Reacties kunnen gegeven worden langs info@kelk.be

Bericht 1 van 06/09/2023 - De 481 vergeten slachtoffers
Bericht 2 van 07/09/2023 - Voorstelling nieuw boek Van Steenbrugge over Operatie kelk

Bericht 1 van 06/09/2023 - De 481 vergeten slachtoffers

Beste journalisten,
en alle anderen die er een boodschap aan kunnen hebben als uitnodiging om de slachtoffers niet voor de zoveelste keer te (laten) misbruiken voor andere agenda’s

Hierbij een eerste reactie op de enormiteiten die in de Afspraak voor en na ‘Godvergeten’ zonder tegenspraak zijn kunnen gedebiteerd worden door Mussche en een oud voorzitster van Mensenrechten in de Kerk en dit alles op kap van 14 eerlijke en aansprekende getuigenissen, waarin ik me herkende. Hopelijk kunnen Adriaenssens, Keuleneer, Manu Keirse of beter nog, jullie ex-collega Dirk Tieleman hierop ter zake een historische situering geven die er toe doet. Dirk Tieleman is trouwens de enige die het deksel van het stinkende potje van Operatie Kelk in z’n gelijknamig boek enigszins heeft opgelicht. Jullie kunnen bv Dirk Tieleman vragen z’n onderzoek eens toe te lichten,  het enige die naam waardig dat volledig in de doofpot is gestopt, zie oa m’n bespreking: DWM, 16/11/2011 - Dirk-Tieleman fileert en ontluistert operatie kelk. De doelgerichte anti-kerkelijke agenda van Mussche en Devillé kregen voluit de vrije baan van de VRT, zonder ook maar één juridisch resultaat te kunnen voorleggen of ook maar één bijdrage geleverd te hebben aan de erkenning en genoegdoening van de 1.391 tot nu gekende slachtoffers. Deze hebben wel opvang en ondersteuning gekregen ondermeer door de actie en onderhandeling van de Overleggroep Kerk-slachtoffers die in 2010/2012  bestond uit 10 van de toenmalige 14 publiek gekende slachtoffers, maar daarover vooralsnog geen woord.

Was het dan zo moeilijk om te weten dat de opvolgingscommissie van de Kerk 1.396 slachtoffers geholpen en erkend heeft, dat er honderden priesters verplicht bijdragen aan het Fonds dat slachtoffers vergoedt (waaronder mijn ‘dader’), dat er tientallen priesters door Rome zijn geschorst (waaronder mijn ‘dader’, ook al treedt die nog op op het publieke forum, juist omdat de kerk geen zeggingskracht meer over hem heeft). Elementaire info, die journalistiek voor de hand ligt maar die men heeft geweigerd op te rapen. De kerk heeft na de commissie Halsberghe de commissie Adriaenssens ingesteld die de echte ontmijner was of de bom heeft doen ontploffen. Van de 481 slachtoffers wiens privacy en vertrouwen ten gronde beschaamd is door de combine Van Steenbrugge-Devillé, geen woord. Zie Tieleman en het interview met Van Steenbrugge waarin hij een telefoontje ter sprake brengt naar Devillé toen ze de 481 dossiers aan het noteren en kopiëren waren (om klandizie te werven?) waarin hij vroeg of hij er 300 wel moest kopiëren, omdat Devillé die toch al had? De enige waarheid is dat Devillé ‘maar’ 115 dossiers had, (heb ze als burgerlijke partij op een lijst kunnen tellen in het dossier Kelk van 78 ‘kartons’) en dat er maar zes gelijklopend waren met de 481 van Adriaenssens. De overdracht van deze dossiers door Devillé aan Adriaenssens zoals overeengekomen was, ging niet door, allicht omdat de dossiers wat kindermisbruik betreft, bij Devillé  maar beperkt aanwezig waren. Toen was in feite als beslist dat er een inbeslagname van de dossiers Adriaenssens diende te gebeuren, om welke reden dan ook. Het feitelijke gevolg van deze gerechtelijke actie is geweest dat de daders buiten schot gebleven zijn door een bewust ongeldige saisine en inval bij de commissie Adriaenssens, gelijktijdig aan deze in Mechelen, terwijl het niet vinden van dossiers in de crypte zogezegd de reden was om ‘nadien’ bij Adriaenssens binnen te vallen.

De aanval van Mussche in het programma, tot vijf maal toe herhaald dat de dozen van Mechelen door de Kerk terug zijn weggehaald is een niet acceptatie van de vonnissen en een schande voor advocaten die geacht wordende rechtstaat te respecteren. Best ook Henrard of een andere woordvoerder van de rechtbank en rechtspraak eens uitnodigen. Maar het door Mussche, Van Steenbrugge en Devillé beoogde kwaad is geschied, ze zijn duivels in een wijwatervat. De vergelijking kan gemaakt alsof men een programma als ‘Kinderen van het verzet’ door mensen uit de collaboratie had laten becommentariëren en duiden. Het is het zoveelste misbruik dat de slachtoffers moeten ondergaan, niet door de integere getuigenissen, maar door de wijze waarop hun pijn, lijden, overleven en leven, ondergeschikt gemaakt zijn aan een anti-kerkelijk agenda.

Dat journalisten die, zoals in DS van 06/09/2023, Operatie Kelk reduceren tot een inval in het aartsbisdom Mechelen, zonder te spreken over de schending van het vertrouwen van 481 slachtoffers die hun verhaal deden aan Adriaenssens, is moeilijk te begrijpen. De publicatie van deze Adriaenssens-dossiers dossiers, mét alle details – even ernstig als deze die in ‘Godvergeten’ worden gemeld – was de echte bom die op 10/9/2010 ontplofte, het is nog integraal te lezen op het internet  (de site van kernet.be). Als Douglas De Coninck vandaag in De Morgen oppert dat “het de reeks helemaal zou afmaken als we ook nog iets konden vernemen over hoe het intussen staat met” Operatie Kelk” dan geven de lezing van het boek van Tieleman en onderstaande mailcorrespondentie al een indicatie. Operatie Kelk  heeft haar doel volledig bereikt  met de inbeslagname van de dossiers Adriaenssens, het stoppen van de opsporing van de daders, die onder verantwoordelijkheid van de kerk gehandeld hebben.  Adriaenssens had hier al, op enkele weken tijd, grote vooruitgang geboekt, ondermeer in het detecteren van systemen en structuren, meervoudige plegers enz.  Na de inbeslagnames is daar niets meer mee gebeurd en hebben de daders zelfs toegang gekregen tot het gehele dossier Kelk, evengoed als de advocatengroep die met drie advocaten twee dagen gans het dossier zijn gaan kopiëren. Zelf waren wij toen aanwezig met vraag, als burgerlijke partij toegang tot de dossiers te krijgen, hetgeen door onderzoeksrechter De Troy toen geweigerd werd. We hebben ons dan passief tussen de kelder en de gang geposteerd, waarop Mussche riep dat ze mijn dossier niet zouden inkijken, met m’n antwoord dat het niet om mij maar om alle dossiers ging die moesten gerespecteerd worden. Op m’n klacht bij de politie tegen de schending van mijn privacy door het inkijken van m’n dossier dat ik vertrouwelijk aan psychiater Adriaenssens had gemeld, kon ik in het pv na de ondervraging van Van Steenbrugge lezen dat ik alles bijeen goed was voor de psychiatrie.

Wie maakt eens de schade op die veroorzaakt is door de overdracht van de dossiers Devillé (115) aan twee substituten van de procureur des Konings van Brussel die op zijn vraag de dossiers zijn komen ophalen, met als doel beslag te leggen op de dossiers Adriaenssens, waardoor de 481 slachtoffers van directe hulp en opvolging werden beroofd en hun vertrouwen werd geschonden. Hier kan men nog de honderden anderen aan toevoegen die zich achteraf nog gemeld hebben, en die allen de professionele hulp, opvolging, begeleiding én onderzoek naar de daders hebben moeten ontberen. Diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze schade worden nu door de VRT opgevoerd als best geplaatst om hun anti-kerkelijke en revanchistische agenda te enten op de integere getuigenissen.

Bericht 2 van 07/09/2023 - Voorstelling nieuw boek Van Steenbrugge over Operatie kelk

Gaat het in ‘Godvergeten’ om ‘achterhoedegevechten om de voorhoede nog altijd de mond te snoeren’? Zie de korte samenvatting van het Rapport Adriaenssens van 10/09/2010 in DS,  https://www.standaard.be/cnt/dmf20100910_027 met onderaan de link naar zijn volledige rapport, mét alle details waarover nu zo ontzet wordt gedaan, alsof de melding aan Adriaenssens van 481 slachtoffers niets te betekenen had of heeft. Het gaat om 481 slachtoffers met melding bij Adriaenssens zoals vermeld op de lijst in het ‘dossier kelk’, de 475 waarvan Adriaenssens spreekt waren de toenmalig geregistreerde, maar nog niet de 6 die bij de inbeslagname op z’n bureau lagen en nog moesten ingeschreven worden.

Het zijn Devillé, Van Steenbrugge, Mussche en co die de doofpot voor deze 481 Adriaenssens-dossiers georganiseerd hebben, doofpot waarin ook het excellente verslag van z’n onderzoek naar Operatie kelk door Dirk Tieleman is terechtgekomen, zie m’n bespreking in DWM: bespreking van het boek van Tieleman op DWM. Waarom de inbeslagnames? “Is er een misleiding geweest?” vroeg Adriaenssens zich af in de opnamestudio’s van VTM op 13/08/2010, op de dag dat de inbeslagnames nietig werden verklaard, zie https://www.youtube.com/watch?v=5gT4Rp8BRTI&t=7s, een must see voor elkeen die nog geloofwaardig over Operatie kelk wil spreken. Het gaat om een vonnis van de KIB dat later door het Hof van Cassatie en het Europees Hof is bevestigd en dat nu nog altijd, als een duivel in een wijwatervat, door Van Steenbrugge wordt bestreden, waarom en met welke agenda? Ook de 281 dossiers van Devillé spreek is het toenmalig door Devillé genoemde aantal, in feite zijn het er maar 115 die op de lijst staat van de door hem op eigen initiatief overhandigde dossiers aan de politiediensten, zonder de betrokken slachtoffers om goedkeuring te vragen. Om die reden heeft Godelieve Halsberge op 23/06/2010 haar dossiers teruggevraagd de dag voor de inbeslagname bij Adriaenssens omdat ze geen toelating gevraagd had aan de 33 slachtoffers van misbruik die zich bij haar gemeld hadden en waarvan zij het dossier op het Rijksarchief had gedeponeerd en de politie gesignaleerd om ze daar op halen enkele dagen voor de inbeslagname van de Adriaenssensdossiers.

De vraag stelt zich alleszins of de timing en de opzet van de 4 ‘Godvergeten’ afleveringen kunnen begrepen worden als een lang gerekte promotiecampagne voor het boek Operatie Kelk van Van Steenbrugge dat dinsdag op 10 oktober 2023 om 08u00 in Kontich zal voorgesteld worden? Is de omkadering ervan door de VRT en in de media, en de spreekruimte die geboden wordt aan Devillé, Mussche en Van Steenbrugge een doelbewuste ondersteuning van hun exclusief anti-kerkelijk agenda en ondergraving van de rechtstaat/rechtspraak? Gaat het in deze niet om een schrijnend misbruik van de eerlijke, integere en shockerende getuigenissen van slachtoffers van misbruik én van de programmamakers, voor dit in wezen ‘politiek’ agenda, dat ook de aanleiding was om de inbeslagnames bij Adriaenssens uit te lokken. Gaat het er dan niet om de slachtoffers te doen erkennen en te helpen, zoals Adriaenssens en z’n professionele commissie intensief begonnen waren, in volle onafhankelijkheid en met respect voor alle juridische en wettelijke bepalingen, maar om de liquidatie van deze professionele hulp en de aanspraak die op enkele weken tijd 481 slachtoffers er toe gebracht heeft in gesprek te gaan en hun verhaal te doen, waarvan er maar 6 terug te vinden waren van de lijst van Devillé.

Dat de combine Devillé/Van Steenbrugge nog altijd de inbeslagnames van de dossiers Adriaenssens, die ze zelf uitgelokt hebben, verdedigen en hiermee nog altijd het volledige mediatieke platform beheersen, moet ernstige vragen doen stellen aan elkeen die de erkenning, de opvolging en de hulp aan slachtoffers van misbruik behartigen. Wanneer worden de slachtoffers van misbruik in de kerk politieke, wettelijke, gerechtelijke en vooral ook mediatieke in een historisch perspectief eindelijk erkend? Het eerste historische onderzoek naar alles wat in en rond Operatie kelk aan de orde komt moet nog gebeuren. Dat is fundamenteel anders dan bij de kinderen van het verzet, de collaboratie en de holocaust, waar honderden onderzoeken het historische kader konden stofferen. Voor Operatie kelk is er geen enkel historisch onderzoek gebeurd.

De uitnodiging voor z’n boekvoorstelling geeft wel al het kader aan waarin Van Steenbrugge Operatie kelk begrijpt: "Walter Van Steenbrugge neemt in Operatie Kerk geen blad voor de mond. In zijn rijke carričre als topadvocaat zijn er twee dossiers die indruk op hem hebben gemaakt: Operatie Kelk en het Euthanasieproces.

Zowel in zijn gevecht voor de slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk als in zijn strijd voor de artsen die euthanasie verleenden aan Tine Nys, botste Walter Van Steenbrugge op machinaties die verborgen bleven, maar de koers van de rechtszaken beďnvloedden. Een reconstructie van de feiten laat de lezer ontdekken hoe de hand van de Kerk en het Vaticaan het grondrecht op een fair trial in gevaar brengt. In Operatie Kerk vertelt Walter Van Steenbrugge hoe beide zaken zijn verlopen, waar het stokte en hoe hij vocht tegen hogere machten. Een inkijk in de afwegingen die (niet zouden mogen) spelen bij Vrouwe Justitia.

Na een heerlijk ontbijt stelt Walter Van Steenbrugge zijn nieuwste boek voor: Operatie Kerk – Of: hoe justitie knielde voor de kerk in Operatie Kelk en het euthanasieproces (Uitgeverij Pelckmans). Nadien is er ruim tijd voor uw vragen. U ontvangt een exemplaar van Operatie Kerk dat Walter graag voor u zal signeren.

Deelname aan dit exclusief event, inclusief ontbijt, presentatie door de auteur, vragenronde én het boek: 129€ (excl. BTW). U ontvangt een factuur voor ‘deelname bedrijfsseminarie + boek’."

Deelname enkel op basis van individuele uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele emailadres doorgeven.