BuG 535 - Bericht uit het Gewisse - 26 augustus 2023

BuG 535 on-line                Print  Tablet  Smartphone (1p)

Berekend % moslims in alle gemeenten van BelgiŽ,
provincies, gewesten en BelgiŽ, met gemeentekaartjes
voor BelgiŽ, het Vlaams, Brussels en Waals gewest en
dat alles in de evolutie van % moslims van 2010 tot 2022

Dit bericht wordt integraal, met alle tabellen en kaartjes
ondergebracht in een nieuwe website:
www.npdoc.be/moslims

Intro: Sinds 2007 publiceert npdata.be jaarlijks een berekend aantal en % moslims per gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ. De berekening is mee geŽvolueerd met het aantal en % inwoners met migratieachtergrond per nationaliteit en gemeente en met de groeiende beschikbaarheid van door Statbel, de statische dienst van BelgiŽ gepubliceerde data. Voor de laatste 13 jaar, zoals verwerkt in de tabellen van 2022, werd de berekening gesynchroniseerd vanaf 2010, dwz met terugwerkende kracht toegepast op de nieuwe ter beschikking gestelde data. Het zijn deze tabellen en kaartjes die met de update voor 01/01/2022 gepubliceerd worden. Voor de berekening van de migratieachtergrond per nationaliteit en gemeente zie www.migratieachtergrond.be. Voor de aflijning van het aantal en % moslims wordt voortgegaan op de databank van het PEW-research center, gewogen met het laatst gekende laÔciseringpercentage per nationaliteit, onderscheiden voor vreemdelingen en zij die de Belgische nationaliteit verworven hebben, dit overeenkomstig een Duits onderzoek van 2008  georganiseerd door de Duitse moslimraad bij 5.000 onderzoekseenheden en, het Nederlandse CBS onderzoek van 2006. Wie recentere data kan aandragen, reacties, vragen, correcties of toevoegingen, kan mailen naar info@moslims.net.

Ga naar www.npdoc.be/moslims voor de tabellen en gemeentekaartjes.

Wie de tabellen exploreert langs een smartphone heeft het beste en volledige zicht wanneer de smartphone horizontaal gehouden wordt.

Wie enkel geÔnteresseerd is in de tabellen, hierbij de rechtstreekse linken naar de drie tabellen van de gemeenten in alfabetische orde, volgens NIS-code en volgens % in 2022. Onderaan elke tabel staat telkens het totaal voor BelgiŽ, de gewesten en de provincies.

1. Moslims in BelgiŽ 2010-2022, alfabetische orde
2. Moslims in BelgiŽ 2010-2022, volgens Nis-code
3. Moslims in BelgiŽ 2010-2020: volgens rangorde % 2022

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele emailadres doorgeven.