BuG 528 - Bericht uit het Gewisse - 17 mei  2023

BuG 528 on-line      Print  Tablet  Smartphone (18p)

% volledig uitkeringsgerechtigd + 2 jaar werkloos,
onderscheiden naar gezinshoofd, alleenwonend en
samenwonend en naar geslacht met detail Brussel

"Wie neemt er de zorg voor op en wie de exclusie,
een tewerkstelling als leesvader en leesmoeder?"


24 gemeentekaartjes, tabellen in aantal en % en
correlaties met de stemuitslagen in het Vlaams,
Brussels en Waals gewest voor alle categorieŽn

UVW (Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) met detail Brussel
UVW:
minder en meer dan twee jaar werkloos, met detail Brussel
UVW: meer dan 2 jaar werkloos:
Gezinshoofd, totaal, mannen en vrouwen, met detail voor Brussel
Alleenwonend, totaal, mannen en vrouwen, met detail voor Brussel
Samenwonend, totaal, mannen en vrouwen, met detail voor Brussel

1. Tabellen

1.1. UVW + en - 2 jaar UVW in aantal en % op totaal en per gewest

Aantal UVW werkzoekend, - en + 2 jaar werkloos naar aard - 31/12/2022
Gewest en provincie Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
BelgiŽ 52.932 49.256 53.635 155.822 99.741 255.563
  Vlaams Gewest 15.446 13.982 19.844 49.272 39.333 88.605
  Brussels Gewest 14.509 14.349 11.234 40.091 15.038 55.129
  Waals Gewest 22.977 20.926 22.557 66.459 45.370 111.829
     Provincie Antwerp. 6.360 5.407 6.960 18.728 13.149 31.877
     Vlaams-Brabant 1.428 1.683 3.254 6.364 5.393 11.757
     West-Vlaanderen 3.131 2.155 2.527 7.814 7.428 15.242
     Oost-Vlaanderen 3.039 3.027 4.017 10.082 8.361 18.443
     Limburg 1.488 1.710 3.086 6.284 5.002 11.286
     Brussels Gewest 14.509 14.349 11.234 40.091 15.038 55.129
     Waals-Brabant 1.563 1.605 2.961 6.129 3.567 9.696
     Henegouwen 10.245 8.206 8.705 27.156 19.134 46.290
     Provincie  Luik 7.686 7.359 6.731 21.776 13.741 35.517
     Luxemburg 907 1.020 1.243 3.171 3.025 6.196
     Provincie Namen 2.575 2.735 2.917 8.228 5.902 14.130

%  op 18-64, UVW werkzoekend, - en + 2 jaar werkloos nr aard - 31/12/2022
BelgiŽ, gewest en provincie Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
BelgiŽ 0,8% 0,7% 0,8% 2,2% 1,4% 3,7%
  Vlaams Gewest 0,4% 0,3% 0,5% 1,2% 1,0% 2,2%
  Brussels Gewest 1,8% 1,8% 1,4% 5,1% 1,9% 7,0%
  Waals Gewest 1,0% 0,9% 1,0% 3,0% 2,1% 5,1%
     Provincie Antwerp. 0,6% 0,5% 0,6% 1,7% 1,2% 2,8%
     Vlaams-Brabant 0,2% 0,2% 0,5% 0,9% 0,8% 1,7%
     West-Vlaanderen 0,4% 0,3% 0,4% 1,1% 1,1% 2,2%
     Oost-Vlaanderen 0,3% 0,3% 0,4% 1,1% 0,9% 2,0%
     Limburg 0,3% 0,3% 0,6% 1,2% 0,9% 2,1%
     Brussels Gewest 1,8% 1,8% 1,4% 5,1% 1,9% 7,0%
     Waals-Brabant 0,6% 0,7% 1,2% 2,5% 1,5% 4,0%
     Henegouwen 1,3% 1,0% 1,1% 3,3% 2,3% 5,7%
     Provincie  Luik 1,1% 1,1% 1,0% 3,2% 2,1% 5,3%
     Luxemburg 0,5% 0,6% 0,7% 1,8% 1,7% 3,5%
     Provincie Namen 0,9% 0,9% 1,0% 2,7% 1,9% 4,7%

%  op tot. UVW werkzoekend, - en + 2 jaar werkloos naar aard - 31/12/2022
BelgiŽ, gewest en provincie Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
BelgiŽ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Vlaams Gewest 29% 28% 37% 32% 39% 35%
  Brussels Gewest 27% 29% 21% 26% 15% 22%
  Waals Gewest 43% 42% 42% 43% 45% 44%
     Provincie Antwerp. 12% 11% 13% 12% 13% 12%
     Vlaams-Brabant 3% 3% 6% 4% 5% 5%
     West-Vlaanderen 6% 4% 5% 5% 7% 6%
     Oost-Vlaanderen 6% 6% 7% 6% 8% 7%
     Limburg 3% 3% 6% 4% 5% 4%
     Brussels Gewest 27% 29% 21% 26% 15% 22%
     Waals-Brabant 3% 3% 6% 4% 4% 4%
     Henegouwen 19% 17% 16% 17% 19% 18%
     Provincie  Luik 15% 15% 13% 14% 14% 14%
     Luxemburg 2% 2% 2% 2% 3% 2%
     Provincie Namen 5% 6% 5% 5% 6% 6%

2. % UVW + 2 jaar op het totaal UVW

% + 2 jaar UVW werkloos naar geslacht op UVW
BelgiŽ, gewest en provincie Man-nen Vrou-wen % + 2 jaar op UVW
BelgiŽ 59,5% 63,1% 61,0%
  Vlaams Gewest 53,2% 59,2% 55,6%
  Brussels Gewest 71,0% 75,1% 72,7%
  Waals Gewest 58,9% 60,1% 59,4%
     Provincie Antwerpen 55,1% 64,8% 58,7%
     Vlaams-Brabant 51,6% 57,1% 54,1%
     West-Vlaanderen 50,9% 51,9% 51,3%
     Oost-Vlaanderen 52,4% 57,9% 54,7%
     Limburg 54,2% 57,5% 55,7%
     Brussels Gewest 71,0% 75,1% 72,7%
     Waals-Brabant 60,3% 66,2% 63,2%
     Henegouwen 58,6% 58,7% 58,7%
     Provincie  Luik 61,3% 61,4% 61,3%
     Luxemburg 49,1% 53,9% 51,2%
     Provincie Namen 57,1% 59,6% 58,2%

Opvallende en opmerkelijke vaststelling is dat het % UVW sie meer dan 2 jaar werkloos zijn,  op het totaal UVW  vrij gelijklopend is in Vlaanderen en WalloniŽ, ook al steekt Brussel er wat bovenuit. Dat duidt er op dat bv in WalloniŽ langdurige werkloosheid niet zozeer een kwestie is van 'liever langer werkloos', maar dat zowel de -2 al +2 jaar UVW voortkomt uit een beperkter of niet aangepast arbeidsvraag, niet voldoende gevormde en opgeleide arbeidsaanbod of omwille van uitsluiting, discriminatie en racisme..

1.3. % vrouwen in de diverse leefsituaties +2 jaar werkloos en in het totaal UVW.

% vrouwen in UVW - en + 2 jaar in verschillende  leefsituaties
BelgiŽ, gewest en provincie % vrou-wen UVW  - 2 jaar % vrou-wen ge-zins-hfd % vrou-wen alleenst. % vrou-wen samenw. % vrou-wen UVW + 2 jaar % vrou-wen UVW
BelgiŽ 40% 42% 45% 52% 43% 42%
  Vlaams Gewest 37% 33% 36% 54% 42% 40%
  Brussels Gewest 39% 47% 47% 52% 44% 42%
  Waals Gewest 42% 46% 50% 50% 44% 43%
     Provincie Antwerp. 32% 31% 37% 56% 42% 38%
     Vlaams-Brabant 43% 53% 45% 53% 49% 46%
     West-Vlaanderen 34% 22% 32% 54% 35% 35%
     Oost-Vlaanderen 38% 35% 35% 53% 43% 40%
     Limburg 43% 39% 34% 54% 47% 45%
     Brussels Gewest 39% 47% 47% 52% 44% 42%
     Waals-Brabant 45% 56% 55% 54% 52% 49%
     Henegouwen 42% 46% 57% 47% 42% 42%
     Provincie  Luik 42% 43% 45% 50% 42% 42%
     Luxemburg 42% 50% 45% 54% 47% 44%
     Provincie Namen 42% 46% 44% 52% 45% 44%

In het algemeen zijn er minder vrouwen dan mannen die UVW werkloos zijn, zowel minder als meer dan twee jaar en dit in alle gewesten, ook voor gezinshoofden en alleenwonenden. Enkel bij samenwonenden is er een kleine meerderheid van vrouwelijke UVW werklozen die meer dan twee jaar werkloos zijn.

1.4. Detail UVW werklozen voor de Brusselse gemeenten

% Brussel: aantal UVW werkzoekend, - en + 2 jaar werkloos - 31/12/2022
Gemeente Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
Anderlecht 1.751 1.381 1.267 4.399 1.595 5.994
Auderghem 209 227 208 644 256 900
Berchem-St-Agathe 354 195 280 829 301 1.130
Bruxelles 2.765 2.858 1.761 7.383 2.767 10.150
Etterbeek 335 526 272 1.133 565 1.698
Evere 501 282 418 1.201 459 1.660
Forest 718 828 715 2.261 849 3.110
Ganshoren 316 216 268 800 214 1.013
Ixelles 673 1.373 608 2.654 1.086 3.739
Jette 650 454 557 1.660 581 2.241
Koekelberg 332 234 208 774 250 1.024
Molenbeek-St-Jean 1.789 1.099 1.085 3.973 1.303 5.276
Saint-Gilles 641 1.155 521 2.317 867 3.184
Snt-Josse-t-Noode 439 458 284 1.182 415 1.597
Schaerbeek 1.622 1.489 1.403 4.514 1.944 6.458
Uccle 649 726 668 2.043 732 2.775
Watermael-Boitsfort 214 224 203 641 223 864
Woluwe-Snt-Lamb. 349 419 298 1.067 389 1.456
Woluwe-Snt-Pierre 204 206 209 618 242 860

% op 18-64 jaar UVW werkzoekend, - en + 2 jaar werkloos - 31/12/2022
Gemeente Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
Anderlecht 2,3% 1,8% 1,7% 5,8% 2,1% 8,0%
Auderghem 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% 1,2% 4,1%
Berchem-St-Agathe 2,4% 1,3% 1,9% 5,5% 2,0% 7,5%
Bruxelles 2,2% 2,3% 1,4% 5,9% 2,2% 8,1%
Etterbeek 1,0% 1,5% 0,8% 3,2% 1,6% 4,8%
Evere 1,9% 1,1% 1,6% 4,5% 1,7% 6,2%
Forest 2,0% 2,3% 2,0% 6,2% 2,3% 8,5%
Ganshoren 2,1% 1,4% 1,8% 5,3% 1,4% 6,7%
Ixelles 1,0% 2,1% 0,9% 4,1% 1,7% 5,8%
Jette 2,0% 1,4% 1,7% 5,1% 1,8% 6,9%
Koekelberg 2,4% 1,7% 1,5% 5,6% 1,8% 7,4%
Molenbeek-St-Jean 3,0% 1,9% 1,8% 6,8% 2,2% 9,0%
Saint-Gilles 1,8% 3,3% 1,5% 6,5% 2,4% 9,0%
Snt-Josse-t-Noode 2,4% 2,5% 1,5% 6,3% 2,2% 8,6%
Schaerbeek 1,9% 1,7% 1,6% 5,3% 2,3% 7,6%
Uccle 1,3% 1,4% 1,3% 3,9% 1,4% 5,3%
Watermael-Boitsfort 1,4% 1,5% 1,4% 4,3% 1,5% 5,8%
Woluwe-Snt-Lamb. 0,9% 1,1% 0,8% 2,9% 1,1% 3,9%
Woluwe-Snt-Pierre 0,8% 0,8% 0,8% 2,4% 1,0% 3,4%

1.5. Een volledige tabel, met detail voor mannen en vrouwen in alle categorieŽn in aantal en % en dit voor alle gemeenten in BelgiŽ kan aangevraagd worden bij info@npdata.be.

2. Gemeentekaartjes BelgiŽ met detail Brussel

2. RVA-uitkering en volledig beschikbaar om te werken: de uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekende (UVW)Brussels gewest

2.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), minder dan een twee jaarBrussels gewest

2.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaarBrussels gewest

2.2.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, GezinshoofdenBrussels gewest

2.2.1.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Mannen

Brussels gewest

2.2.1.2 Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Vrouwen

Brussels gewest

2.2.1.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Alleenstaanden

Brussels gewest

2.2.1.2.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Alleenstaanden, Mannen

Brussels gewest

2.2.1.2.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Vrouwen

Brussels gewest

2.2.1.3. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Samenwonenden

Brussels gewest

2.2.1.3.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Mannen

Brussels gewest

2.2.1.3.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Vrouwen

Brussels gewest

3. Correlaties van de werkloosheidscategoriŽn UVW -2 en +2 jaar in het Vlaams, Brussels en Waals gewest.

De correlaties werde opgemaakt op basis van de Pearsons correlatiecoŽfficiŽnt: tussen 0 en 1 is er spraken van positieve correlatie, tussen 0 en -1, een negatieve. De coŽfficient drukt de mate uit waarin het kiespercage van een partij in een gemeente overeenkomt, of tegengesteld is aan de mate (%) van aanwezigheid van de onderzochte factor, hier de % UVW-werklozen van de diverse categorieŽn.

3.1. Vlaams gewest

Vlaams gewest: correlatie aard UVW werkloosheid en kiesuitslag 2019
Partijen Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
   Vlaams Belang 0,0202 0,0167 -0,0498 0,0032 0,0459 0,0252
   N-VA 0,1203 -0,0321 0,1933 0,1373 -0,0268 0,0655
   Vooruit 0,1342 0,2026 -0,0371 0,1405 0,3116 0,2395
   PVDA 0,2297 0,3722 0,4210 0,4144 0,2593 0,3707
   Groen 0,0711 0,1505 0,0870 0,1223 0,0998 0,1212
   CD&V -0,2945 -0,2804 -0,2045 -0,3466 -0,2875 -0,3460
   Open-VLD -0,1714 -0,1532 -0,2291 -0,2458 -0,2109 -0,2489

PVDA en vervolgens Vooruit laten een lichte correlatie zien tussen aanwezigheid UVW-werklozen in een gemeente en hun stemresultaat, voor CD&V is dit het omgekeerde, minister Brouns is met z'n 4.000Ä premie bij aanwerving van een UVW 2+ al bezig een tandje bij te steken. Bij de PVDA is de correlatie sterker voor UVW +2 jaar werkloos in tegenstelling tot Vooruit.

3.2. Brussels gewest, Franstalige en Nederlandstalige partijen

Brussels gew. Fr.:  correlatie aard UVW werkloosheid en kiesuitslag 2019
Partijen Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
PS 0,8046 0,5646 0,5840 0,8072 0,7570 0,8094
PTB 0,8252 0,6643 0,7107 0,8983 0,9008 0,9158
ECOLO -0,6262 0,2633 -0,4166 -0,3037 -0,1124 -0,2599
MR -0,7249 -0,6080 -0,6335 -0,8027 -0,7791 -0,8117
CDH 0,0662 -0,4641 0,0856 -0,1505 -0,3533 -0,2058
DťFI -0,6893 -0,5969 -0,5682 -0,7617 -0,7211 -0,7655
LISTES DESTEXHE -0,6879 -0,7258 -0,4945 -0,7973 -0,8423 -0,8239
PARTI POPULAIRE 0,2333 -0,3684 0,3922 0,0611 -0,1524 0,0070
Autres 0,3427 0,1651 0,5080 0,3852 0,2867 0,3670
act-SALEM 0,8838 0,3559 0,7080 0,7880 0,7072 0,7819
DierAnimal -0,3675 -0,3312 -0,0395 -0,3356 -0,4225 -0,3644
Plan B 0,4638 0,5438 0,2947 0,5506 0,6598 0,5892
0,8300 0,3234 0,6845 0,7409 0,6003 0,7184
Collectif Citoyen -0,3375 0,2941 -0,1306 -0,0686 0,0253 -0,0456

Met een correlatie van 0,9008, dwz practisch volledig samengaand, springt de PTB er bovenuit wat % UVW +2 in de gemeente betreft. PS komt altijd een beetje achterop evenwel of een hoog correlatieniveau.MR vormt het spiegelbeeld in negatief wt deze factor betreft.

Brussels gew. Nl.:  correlatie aard UVW werkloosheid en kiesuitslag 2019
Partijen Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
one.brussels-sp.a 0,7867 0,6286 0,5840 0,8272 0,7591 0,8252
PVDA 0,6968 0,6746 0,6112 0,8125 0,8577 0,8394
GROEN -0,0253 0,6725 -0,0701 0,2677 0,4566 0,3216
Be.One 0,9193 0,4950 0,6913 0,8623 0,7694 0,8544
Open Vld -0,0221 -0,4843 0,0141 -0,2227 -0,3350 -0,2559
CD&V 0,2988 -0,3567 0,2387 0,0533 -0,0820 0,0194
N-VA 0,4482 -0,3095 0,4353 0,2030 -0,0014 0,1540
VLAAMS BELANG 0,6075 -0,1862 0,5934 0,3802 0,1871 0,3374
Andere -0,4479 0,5100 -0,3524 -0,0894 0,2002 -0,0162
Agora -0,5659 0,3911 -0,4611 -0,2306 0,0503 -0,1623
DIERANIMAL - NL 0,3488 0,1352 0,3897 0,3406 0,2953 0,3352
be@eu 0,6125 0,6982 0,4892 0,7472 0,8182 0,7796

Be.one had haar sterkste kiesuitslag in gemeenten met een hoog % UVW vooral waar het een gezinshoofd betrof. PVDA en Vooruit volgden op de voet.

3.3. Waals gewest

Waals gewest:  correlatie aard UVW werkloosheid en kiesuitslag 2019
Partijen Gezins-hoofd Alleen-wonend Samen-wonend UVW + 2 jaar UVW -2 jaar Totaal UVW
PS 0,6491 0,4508 0,4075 0,6115 0,5832 0,6527
PTB 0,7384 0,5125 0,4522 0,6922 0,6726 0,7439
ECOLO -0,4427 -0,2854 -0,2820 -0,4097 -0,5156 -0,4888
Engagťs -0,3467 -0,2248 -0,5450 -0,4171 -0,2503 -0,3843
MR -0,5399 -0,3873 -0,1759 -0,4653 -0,4560 -0,5017
DťFI -0,0525 -0,0490 0,4097 0,0764 -0,1262 -0,0006
LISTES DESTEXHE -0,0303 -0,0326 0,3582 0,0783 -0,1252 0,0011
PARTI POPULAIRE 0,3496 0,2107 0,1317 0,2910 0,2771 0,3104
AUTRES 0,2558 0,1435 0,3740 0,2908 0,2313 0,2914

Ook in WalloniŽ neemt de PTB wat voorsprong tav de PS wat correlatie in gemeenten met een hoger % UVW, zowel minder of meer dan twee jaar werkloos betreft. Alle andere partijen lopen hier achterop.

4. Wie het detail van deze correlaties voor mannen en vrouwen binnen elke categorie wenst kan dit aanvragen bij info@npdata.be

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele e-mailadres doorgeven.