BuG 527 - Bericht uit het Gewisse - 1 mei  2023

BuG 527 on-line      Print  Tablet  Smartphone (29p)

Sociaal- en bestaansonzekeren - waar wonen ze?
Werklozen, leefloners: student, vluchteling of andere
op gemeentekaartjes, sommige hotspots uitvergroot

Het zijn arbeiders en andere werknemers die voor
sociale zekerheid gezorgd hebben en door arbeid
de RSZ-werknemer en RSZ-werkgever creŽren.
Wie daaraan raakt gaat (extreem)rechts achterna.

"
Sta op verdrukten van de wereld
Sta op die nog in armoe leven
gedaan het achterhaalde denken
want nieuwe krachten wenken
en doet de machtigen beven
vooruit voor 'n nieuwe wereld"

Geen Vooruit in achteruit
met de werklozen onderuit
op 1 mei geen rechts gefeest
dan is het volk er geweest
het is nu aan de rode vlag
geef echt links het gezag."

%-ges  legenda op de bevolking op arbeidsleeftijd
Gewest Vlaams Brussels Waals BelgiŽ
18-64 jr 3.996.631 788.876 2.210.466 6.995.973

Sociaal- en bestaansonzekeren: RVA-uitkering en leefloon
RVA-uitkeringen:
Volledig beschikbaar (UVW-Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekend) en uitkering als compensatie om niet te werken    
Update op vraag van het CSCE-Brussel (14/05/2023)
UVW (Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen):
minder en meer dan twee jaar werkloos
UVW  meer dan 2 jaar werkloos: gezinshoofd, alleenwonend, samendend, totaal en onderscheiden naar geslacht. 
        
Volledige en gedeeltelijke compensatie om niet te werken samengeteld: volledig en gedeeltelijk: Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking,  Brugpensioen/SWT, Tijdelijk werkloos, Deeltijds werkend, Andere volledig niet werkzoekenden.
Leefloon: Totaal: Belgen en niet-Belgen
Leefloon:
Totaal: studenten, erkende vluchtelingen/subsidiair beschermden, anderen.
Leefloon: Volledig leefloon en verminderd leefloon

Verklaren Conner Rousseau en Vooruit
de oorlog aan WalloniŽ en aan Brussel?


Volledig uitkeringsgerechtigd werkzoekend

1. RVA-uitkeringen en leefloon

1.1. RVA-uitkeringen (volledig en deeltijds) en Leefloners  (volledig en verminderd) samengeteld


Brussels gewest

Stad Luik en omgeving

Charleroi en omgeving

1.2. Volledig uitkeringsgerechtigd werkzoekenden + volledig leefloon samengeteld

1.2.1. RVA-uitkering en volledig beschikbaar om te werken: de uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekende (UVW)

1.2.1.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), minder dan een twee jaarBrussels gewest

1.2.1.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaarBrussels gewest

1.2.1.2.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, GezinshoofdenBrussels gewest

1.2.1.2.1.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Mannen

Brussels gewest

1.2.1.2.1.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Vrouwen

Brussels gewest

1.2.1.2.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Alleenstaanden

Brussels gewest

1.2.1.2.2.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Alleenstaanden, Mannen

Brussels gewest

1.2.1.2.12.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Vrouwen

Brussels gewest

1.2.1.2.3. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Samenwonenden

Brussels gewest

1.2.1.2.3.1. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Mannen

Brussels gewest

1.2.1.2.3.2. Uitkeringsgerechtigd volledig werkzoekenden (UVW), meer dan twee jaar, Gezinshoofden, Vrouwen

Brussels gewest

1.2.2. Volledig leefloon

2. RVA-uitkeringen als uitkering en compensatie om niet te werken, voltijds en deeltijds samengenomen (Andere niet werkzoekend, Tijdskrediet, Loopbaanonderbreking, Deeltijds werken, Tijdelijke werkloosheid)

2.1. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, voltijds (andere niet werkzoekenden, tijdskrediet, loopbaanonderbrekinf, tijdelijk werkloos)

2.1.1. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, Andere niet werkzoekende volledig uitkeringsgerechtigden

2.1.2. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, voltijds tijdskrediet + voltijdse loopbaanonderbreking

2.1.2.1. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, voltijds tijdskrediet

2.1.2.2. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, voltijdse loopbaanonderbreking

2.1.3. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, tijdelijk voltijds werkloos (dwz in plaats van de werkgever komt de loonkost van de in dienst blijvende werknemer op rekening van de sociale zekerheid, voor die periode is de tijdelijk werkloze niet beschikbaar voor ander werk)

2.2. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, deeltijds (halftijds en 1/5 tijdskrediet, deeltijdse loopbaanonderbreking, deeltijds werkend)

2.2.1. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, deeltijds tijdskrediet + deeltijds loopbaanonderbreking

2.2.1.1 Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, deeltijds tijdskrediet (haltijds en 1/5-tijds samengeteld)

2.2.1.1.1. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, halftijds tijdskrediet

2.2.1.1.2. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, 1/5-tijds tijdskrediet

2.2.1.3. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, halftijdse loopbaanonderbreking

2.2.2. Niet op werk gerichte RVA-uitkeringen, Deeltijds werken (voorzover het inkomen uit deeltijds werk een inkomensgrens niet overschrijdt)

3. Leefloon, volledig en verminderd samengeteld

3.1. Leefloon, naar nationaliteit

3.1.1. Belgen (volledig en verminderd samengeteld)

3.1.2. Leefloon, niet-Belgen (volledig en verminderd samengeteld)Brussels gewest

3.2. Leefloon naar student, erkenden vluchteling en ander (volledig en verminderd samengeteld)

 

3.2.1. Leefloon, Studenten (volledig en verminderd samengeteld)

3.2.2. Leefloon, Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (volledig en verminderd samengeteld)Brussels gewest

3.2.3. Leefloon, Andere (leefloners verminderd met studenten en erkende vluchtelingen)

Brussels gewest


Stad Luik - Verviers


Mons-Charleroi

3.3.1. Leefloon, volledig leefloon

Brussels gewest


Stad Luik - Verviers

3.3.2. Leefloon, verminderd leefloon

4. Verder detail

Wie verder detail wenst over het volledig en verminderd leefloon naar studenten, erkende vluchtelingen en andere of het basisbestand waaruit de kaartjes gegenereerd zijn kan dit aanvragen bij info@npdata.be.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele e-mailadres doorgeven.