BuG 526 - Bericht uit het Gewisse - 28 april 2023

BuG 526 on-line           Print  Tablet  Smartphone (5p)

Een oplossing voor Delhaize en de retail?

Na Colruyt en vakbonden, nu ook
Carrefour
voor harmonisatie lonen in de retailsector in
paritair comitÚ 201, 202, 202.01, 311 en 312.

Welke kostprijs
? Een proeve van berekening
vertrekkend van recente data mbt VTE en lonen.
248 mio Ç is de kostprijs en meteen ook het
verlies als men PC 202 naar 201 zou gaan.

Hieronder de tewerkstellingsevolutie in deze
groeiende sector 2008-2021 volgens NACE/m2

Detailhandel niet-gespecialiseerde winkels waar voedings- en genotsmiddelen al of niet overheersen, naar NACE - 2008-2021
NACE 47111 47112 47113 47114 47115 47191 47192 Totaal
m2 Diep-vries <100 100 <400 400 <2500 >2500 <2500 >2500  
Aantal werknemers
2008 992 6.486 3.810 66.108 2.994 2.879 6.163 89.432
2009 896 6.338 4.065 66.849 2.970 3.229 5.771 90.118
2010 956 6.427 4.343 54.872 15.053 3.224 5.911 90.786
2011 936 6.451 4.556 56.217 14.869 3.381 5.997 92.407
2012 907 6.252 4.641 56.744 14.494 3.369 6.021 92.428
2013 720 6.074 4.937 58.241 14.353 3.371 6.007 93.703
2014 736 6.062 5.250 59.763 14.213 3.416 6.396 95.836
2015 721 6.057 5.400 60.899 13.346 3.440 6.685 96.548
2016 630 6.049 5.867 61.515 13.317 3.488 7.471 98.337
2017 565 6.249 6.386 62.356 13.161 3.584 7.304 99.605
2018 559 6.295 6.774 63.469 12.341 3.485 7.375 100.298
2019 538 6.458 7.157 64.518 11.693 3.459 7.640 101.463
2020 575 6.667 7.459 67.644 13.745 3.403 5.191 104.684
2021 552 6.992 7.673 68.645 13.511 3.279 5.434 106.086

De aantallen werknemers volgens NACE-code en PC zijn niet gelijk omdat enkele ondernemingen met de juiste NACE-code ingeschreven zijn in andere PC's, en omgekeerd, sommige werknemers die onder het PC vermeld staan zijn onder andere NACE-codes ingeschreven. Hun aantal is evenwel beperkt.

1. Bron: RSZ-data voor 31/12/2021 volgens werkplaats (de laatst beschikbare). Het betreft een statistische verwerking van de administratieve data zoals door elke werkgever in z'n RSZ-staten wordt doorgegeven, met opgave van PC en NACE-code, deze kunnen soms verkeerd ingevuld zijn. Verwerking door npdata.be

2. Kostenberekening harmonisatie retail: PC 202 als referentie

In 6 tabellen worden de stappen ge´llustreerd die leiden tot de kostenberekening van een harmonisatie van de zes betrokken PC's (ook het aanvullende is betrokken omdat er oa het MAKRO-personeel in ondergebracht werd). Het verschil wordt berekend per leeftijdscategorie van elk PC met de gemiddelde brutoverdienste in het PC 202. LeeftijdscategorieŰn met een hoger gemiddeld inkomen worden niet in de kostenberekening betrokken. In de titel van elke kolom wordt de berekeningswijze verduidelijkt.

De berekeningswijze kan gedetailleerd worden vanuit volgende factoren:
- aantal m2 winkels per PC en NACE-code
- geslacht
- gewest,
en dit telkens voor de verschillende leeftijdscategorieŰn. De gemiddelde jobtime en het aantal jobs (arbeidsplaatsen) per werknemer kunnen ook afgeleid worden. Wie ge´nteresseerd is in een groter detail kan de vraag richten naar info@npdata.be.

In dit bericht wordt dus enkel een beeld gegeven van de totaalsituatie, voortgaande op het aantal VTE en loonkost per leeftijdscategorie.

3. Kostenberekening voortgaande op werknemers, VTE en lonen 4de kwartaal

3.1. Aantal werknemers

Niet-specialiseerde winkels voeding- en genot naar PC en leeftijd: Nace 47112 tot 47192 samen genomen - 31/12/2021
Werknemers
PC 200 201 202 202.01 311 312 Totaal
  Aanv.  bedien-den Zelfst. Klein-handel Ge´nt. klein-handel Midd. Levens-midd. Grote klein-handel Waren-huizen   
15-17 1 217 67 59   10 354
18-19   450 330 144 73 62 1.059
20-21 3 931 1.086 303 220 184 2.727
22-24 26 1.838 2.796 640 507 402 6.209
25-29 112 3.249 6.509 1.095 1.062 812 12.839
30-34 176 2.760 6.934 899 816 957 12.542
35-39 226 2.111 6.000 673 596 889 10.495
40-44 236 1.874 5.745 661 501 970 9.987
45-49 204 1.770 5.995 789 505 976 10.239
50-54 401 1.749 6.677 849 460 1.326 11.462
55-59 537 1.642 6.347 777 391 2.023 11.717
60-64 109 703 2.285 345 233 842 4.517
65+ 5 245 61 81 4 17 413
Totaal 2.036 19.539 50.832 7.315 5.368 9.470 94.560

3.2. Aantal Voltijdse Eenheden (VTE)

Niet-specialiseerde winkels voeding- en genot naar PC en leeftijd: Nace 47112 tot 47192 samen genomen - 31/12/2021
VTE
PC 200 201 202 202.01 311 312 Totaal
  Aanv.  bedien-den Zelfst. Klein-handel Ge´nt. klein-handel Midd. Levens-midd. Grote klein-handel Waren-huizen   
15-17 0 188 59 47   8 303
18-19   375 247 108 49 43 822
20-21 3 749 856 264 158 125 2.155
22-24 23 1.535 2.320 577 387 298 5.140
25-29 101 2.758 5.495 966 832 654 10.807
30-34 153 2.285 5.768 797 638 758 10.399
35-39 188 1.706 4.926 574 470 693 8.558
40-44 190 1.493 4.659 574 392 733 8.042
45-49 159 1.418 4.749 667 395 723 8.111
50-54 294 1.363 4.883 678 337 903 8.459
55-59 344 1.193 4.037 561 266 1.171 7.571
60-64 48 422 1.206 196 135 388 2.395
65+ 2 103 31 40 3 9 188
Totaal 1.506 15.587 39.237 6.050 4.061 6.507 72.948

3.3. Lonen voor belastingen (na afhouding RSZ werknemer en werkgever) uitbetaald in het 4de kwartaal in 1.000Ç

Niet-specialiseerde winkels voeding- en genot naar PC en leeftijd: Nace 47112 tot 47192 samen genomen - 31/12/2021
Loon uitbetaald in het 4de kw. voor belastingen, in 1.000Ç
PC 200 201 202 202.01 311 312 Totaal
  Aanv.  bedien-den Zelfst. Klein-handel Ge´nt. klein-handel Midd. Levens-midd. Grote klein-handel Waren-huizen   
15-17 1 218 89 55   11 374
18-19   1.279 1.527 429 255 245 3.735
20-21 18 4.282 6.970 1.556 1.059 920 14.805
22-24 214 10.379 20.706 3.949 2.952 2.531 40.730
25-29 1.139 20.445 55.149 7.420 7.172 6.448 97.774
30-34 1.923 18.365 65.533 6.607 6.065 8.567 107.060
35-39 2.398 14.318 58.358 5.034 4.762 8.948 93.818
40-44 2.709 12.570 57.447 5.149 4.092 10.265 92.231
45-49 2.280 12.471 59.669 6.236 4.403 10.551 95.611
50-54 4.158 12.329 62.228 6.557 3.950 13.010 102.233
55-59 5.052 11.078 52.794 5.453 3.701 16.501 94.579
60-64 698 3.830 17.868 1.842 1.774 5.915 31.928
65+ 29 734 591 334 39 209 1.936
Totaal 20.619 122.298 458.930 50.621 40.224 84.121 776.813

3.4. Gemiddelde brutowedde per maand in elke leeftijdscategorie en PC.  Het totaal bedrag wordt verhoogd met RSZ-werknemer (13,07%) en dan gedeeld door het aantal VTE en gedeeld door 4 (Gezien de uitbetaling van een 13de maand of eindejaarspremie, deze deelfactor kan per PC aangepast worden). De leeftijdscategoriŰn 15-17 en 65+ worden hier weggelaten.

Niet-specialiseerde winkels voeding- en genot naar PC en leeftijd: Nace 47112 tot 47192 samen genomen - 31/12/2021
Brutoloon per maand met RSZ-werknemer, 4de kw (13de maand)
PC 200 201 202 202.01 311 312 Totaal
  Aanv.  bedien-den Zelfst. Klein-handel Ge´nt. klein-handel Midd. Levens-midd. Grote klein-handel Waren-huizen   
15-17              
18-19   989 1.790 1.152 1.498 1.668 1.317
20-21 1.846 1.656 2.358 1.709 1.944 2.134 1.990
22-24 2.686 1.959 2.585 1.984 2.212 2.457 2.296
25-29 3.254 2.148 2.907 2.225 2.497 2.855 2.621
30-34 3.645 2.329 3.292 2.401 2.754 3.272 2.983
35-39 3.689 2.431 3.432 2.540 2.936 3.742 3.176
40-44 4.131 2.439 3.572 2.597 3.022 4.055 3.322
45-49 4.150 2.548 3.640 2.707 3.230 4.230 3.415
50-54 4.100 2.620 3.692 2.801 3.395 4.172 3.501
55-59 4.257 2.691 3.789 2.813 4.037 4.081 3.619
60-64 4.247 2.627 4.291 2.728 3.813 4.413 3.862
65+              
Totaal 3.967 2.273 3.388 2.424 2.869 3.745 3.085

Voortgaande op deze uitgangspunten komt de gemiddelde bruto maandwedde per werknemer in beeld zoals door de werkgever aan de RSZ bezorgd.

3.5. Verschil in uitbetaalde wedde in elk Paritair ComitÚ tav het PC 205 dat in deze kostenberekening als referentie-PC dient. Het verschil wordt gemaakt tussen elk ander PC en PC 202, een negatief bedrag wijst op een lagere betaling, een positief bedrag (in schuine druk) op een hogere.

Niet-specialiseerde winkels voeding- en genot naar PC en leeftijd: Nace 47112 tot 47192 samen genomen - 31/12/2021
Verschil tav PC 202 - minder verdienend is negatief bedrag
PC 200 201 202 202.01 311 312 Totaal
  Aanv.  bedien-den Zelfst. Klein-handel Ge´nt. klein-handel Midd. Levens-midd. Grote klein-handel Waren-huizen   
15-17              
18-19   -801 0 -638 -292 -122 -473
20-21 -511 -701 0 -649 -413 -223 -367
22-24 100 -627 0 -601 -373 -128 -290
25-29 346 -760 0 -683 -410 -52 -286
30-34 353 -963 0 -890 -537 -19 -309
35-39 257 -1.001 0 -892 -496 310 -256
40-44 559 -1.133 0 -975 -549 483 -250
45-49 510 -1.092 0 -932 -410 590 -225
50-54 408 -1.072 0 -891 -296 481 -191
55-59 468 -1.098 0 -975 249 293 -170
60-64 -43 -1.664 0 -1.563 -478 122 -429
65+              
Totaal 579 -1.115 0 -964 -519 357 -303

3.6. Kostenberekening van een harmonisatie van alle verdiensten in een PC met PC 202, voorzover het gaat om een lagere verdienste.

Niet-specialiseerde winkels voeding- en genot naar PC en leeftijd: Nace 47112 tot 47192 samen genomen - 31/12/2021
Harmonisatiekost in mio Ç voortgaande op wie minder dan PC202 verdient. Berekening: bruto per maand x 13,7 (12+vakgeld+13de mnd) +25% Werkg. bijdrage  Soc. Zek.
PC 200 201 202 202.01 311 312 Totaal
  Aanv.  bedien-den Zelfst. Klein-handel Ge´nt. klein-handel Midd. Levens-midd. Grote klein-handel Waren-huizen   
15-17              
18-19   5,1 0,0 1,2 0,2 0,1 6,7
20-21 0,0 9,0 0,0 2,9 1,1 0,5 13,5
22-24   16,5 0,0 5,9 2,5 0,7 25,5
25-29   35,9 0,0 11,3 5,8 0,6 53,6
30-34   37,7 0,0 12,2 5,9 0,2 55,9
35-39   29,2 0,0 8,8 4,0   42,0
40-44   29,0 0,0 9,6 3,7   42,3
45-49   26,5 0,0 10,7 2,8   40,0
50-54   25,0 0,0 10,3 1,7   37,1
55-59   22,4 0,0 9,4     31,8
60-64 0,0 12,0 0,0 5,2 1,1   18,4
65+              
Totaal 0,1 248,4 0,0 87,5 28,8 2,0 366,8

Vooral de gelijkschakeling van de winkels onder PC 201 en PC 202.01 brengen kosten mee, en in mindere mate die onder PC 311. De retail in het aanvullende PC 200 en in het best verdiende PC 312 met de hypermarkten liggen in feite al op voor oudere werknemers boven het PC 202.

Gezien het belang van de Retail voor de samenleving in tijden van gezondheids- of andere crisissen en omwille van een gelijke waardering voor gelijk werk, en met een relatief groot aandeel van vrouwelijke tewerkstelling, is een programmatie naar een harmonisatie, met ondersteuning door de overheid, allicht aangewezen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele e-mailadres doorgeven.