BuG 525 - Bericht uit het Gewisse - 27 april  2023

BuG 525 on-line           Print  Tablet  Smartphone (21p)

Update 27/04/2023: totalen in de tabellen

Atlas inwoners van gemeenten naar arbeidsstatuut:
14 kaartjes, Brussel en enkele hotspots uitvergroot

Update atlas en kaartjes arbeidsstatuut:
Wonend in BelgiŽ, werkend BelgiŽ/buitenland
Wonend in BelgiŽ, werkend in het buitenland

Volgende kaartjes: werken en wonen in BelgiŽ
Werkend:
loontrekkenden en zelfstandigen       
Loontrekkend: ambtenaren en privaat             
Ambtenaren: vastbenoemden en contractuelen
Contractueel: arbeiders en bedienden             
Arbeiders: industrie, bouw, andere sectoren     

Arbeiders in de industrie

Vastbenoemde ambtenaren

Zelfstandigen in hoofdbezigheid

alle statuten in groter formaat, zie verder.

1. Bron en methodologie

Statistische verwerking van de administratieve RSZ-gegevens volgens woonplaats van loontrekkenden op 31/12/2021 voortgaande op de ingifte van elke werkgever van de NACE- en PC-code en woonplaats van werknemers. De pendel vanuit het buitenland is om begrijpelijke redenen hier niet opgenomen. Een hogere aanwezigheid in een gemeente varieert volgens kleur van bleek naar donker en van laag tot hoog, en kan in de legenda afgelezen worden. Extreme waarden worden soms afgetopt voor een grotere differentiatie in de kleuren.

De tabellen en ook de kaartjes spreken voor zichzelf, een beeld zegt meer dan duizend woorden. Er bestaat ook een OfficiŽle Atlas van BelgiŽ, voortgaande op de moderne 'census', de oude volkstellingen dus, maar het detail zoals hier verwerkt is er vooralsnog niet in terug te vinden en ook maar beperkt in Provincies in cijfers die enkel maar de Vlaamse provincies en soms Brussel omvat.

De App om kaartjes aan te maken is ontwikkeld door een medewerkster van de UHasselt en staat vrij ter beschikking. Wie geÔnteresseerd is in deze en andere interactieve kaartjes kan langs info@npdata.be het basis-excelbestand aanvragen. Voor toelichting voor gebruik van de app, zie BuG 504.

2. Werkenden naar statuut en gewest in aantal en % op totaal en per gewest

Werkenden naar statuut op 31/12/2021 naar woonplaats
  Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest BelgiŽ
Werkend 2.910.121 428.497 1.357.887 4.696.504
   Loontrekkend 2.436.098 337.541 1.162.670 3.936.308
      Openbaar 598.494 93.498 394.028 1.086.020
         Ambtenaar 315.023 29.389 194.130 538.542
         Arbeider 67.701 14.365 49.989 132.056
         Bediende 215.770 49.745 149.908 415.423
      Privaat 1.837.604 244.043 768.642 2.850.288
      Arbeider 761.087 87.900 319.381 1.168.368
         Industrie 196.785 7.806 68.213 272.804
         Bouw 98.086 6.939 48.069 153.094
         And. sector 466.216 73.155 203.099 742.471
      Bediende 1.076.517 156.142 449.261 1.681.920
  Zelfstandigen 474.023 90.956 195.217 760.196

Werkenden naar statuut op 31/12/2021 naar woonplaats       in % van de bevolking op arbeidsleeftijd (18-64 jaar)
Gemeente Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest BelgiŽ
Werkend 72,8% 54,3% 61,4% 67,1%
   Loontrekkend 61,0% 42,8% 52,6% 56,3%
      Openbaar 15,0% 11,9% 17,8% 15,5%
         Ambtenaar 7,9% 3,7% 8,8% 7,7%
         Arbeider 1,7% 1,8% 2,3% 1,9%
         Bediende 5,4% 6,3% 6,8% 5,9%
      Privaat 46,0% 30,9% 34,8% 40,7%
      Arbeider 19,0% 11,1% 14,4% 16,7%
         Industrie 4,9% 1,0% 3,1% 3,9%
         Bouw 2,5% 0,9% 2,2% 2,2%
         And. sector 11,7% 9,3% 9,2% 10,6%
      Bediende 26,9% 19,8% 20,3% 24,0%
  Zelfstandigen 11,9% 11,5% 8,8% 10,9%
Werkenden naar statuut op 31/12/2021 naar woonplaats in % per gewest vd bevolking op arbeidsleeftijd (18-64 jaar)
Gemeente Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals Gewest BelgiŽ
Werkend 62,0% 9,1% 28,9% 100,0%
   Loontrekkend 61,9% 8,6% 29,5% 100,0%
      Openbaar 55,1% 8,6% 36,3% 100,0%
         Ambtenaar 58,5% 5,5% 36,0% 100,0%
         Arbeider 51,3% 10,9% 37,9% 100,0%
         Bediende 51,9% 12,0% 36,1% 100,0%
      Privaat 64,5% 8,6% 27,0% 100,0%
      Arbeider 65,1% 7,5% 27,3% 100,0%
         Industrie 72,1% 2,9% 25,0% 100,0%
         Bouw 64,1% 4,5% 31,4% 100,0%
         And. sector 62,8% 9,9% 27,4% 100,0%
      Bediende 64,0% 9,3% 26,7% 100,0%
  Zelfstandigen 62,4% 12,0% 25,7% 100,0%
18-64 jarigen 57,1% 11,3% 31,6% 100,0%

Opvallende vaststellingen zijn te maken of de 26.000 ambtenaren onder bevoegdheid van minister Somers een voorafname zijn op het statuut van de 1.086.020 ambtenaren in BelgiŽ? Brussel is het bleke broertje/zusje in de %-ges van laag naar hoog in bijna alle kaartjes, behalve bij de arbeiders in 'andere sectoren'. Van de 16,1% arbeiders op het totaal werkenden is maar 3,9% terug te vinden in de industrie en 2,2% in de bouw, 2/3 werken dus in andere sectoren, oa de lager gekwalificeerde jobs in horeca, handel, dienstencheques, vervoer enz. Het is ook in deze sectoren dat het aandeel van werknemers met migratieachtergrond verder zal groeien, met een verhoogde impact op de politieke vertegenwoordiging. Zijn zij, in tegenstelling tot nogal wat  industriearbeiders en bouwvakkers die eerder rechts georiŽnteerd zijn, mede de nieuwe dragers van de democratie en de behartigers van de belangen van de werkende bevolking, de alleenstaanden, de armeren  en de asielvragers? Heeft, wie voor hen de politieke uitdrukking is of kan worden, de toekomst aan z'n kant?

3. Update

3.0. Wonend in BelgiŽ en werkend in BelgiŽ of in het buitenland

3.0.1. Wonend in BelgiÍ en werkend in het BuitenlandTotaal wonend en werkend in BelgiŽ: loontrekkenden en zelfstandigen in hoofdbezigheid samengeteldBrussels gewest

3.1. Loontrekkenden: ambtenaren, arbeiders en  bedienden samengeteldBrussels gewest

3.1.1. Ambtenaren, zowel vastbenoemd als contractueelBrussels gewest

3.1.1.1. Vastbenoemde ambtenarenBrussels gewest


De hotspot in de Denderstreek


De hotspot in Hesbaye (provincie Luik)

3.1.1.2. Contractuele ambtenaren (arbeiders en bedienden samengeteld)Brussels gewest

3.1.1.2.1. Contractuele ambtenaren, arbeidersBrussels gewest

3.1.1.2.2.Contractuele ambtenaren, bediendenBrussels gewest


De hotspot rond Leuven - met groter detail

3.1.2. Arbeiders en bedienden in de private sector (samengeteld)Brussels gewest

3.1.2.1. Arbeiders in de private sectorBrussels gewest

3.1.2.1.1. Detail: arbeiders in de (maak)industrie


De industriŽle as in WalloniŽ is verdwenen en niet vervangen

Brussels gewest

Brussel levert geen industrie arbeiders aan andere gewesten

Hotspot West-Vlaanderen


Hotspot Zelzate en West-Antwerpen

Hotspot Kempen - Grens Antwerpen-Limburg

3.1.2.1.2. Detail arbeiders in de bouwBrussels gewest

Geen bouwvakkers (wonen) in Brussel

3.1.2.1.3. Detail arbeiders in andere sectorenBrussels gewest


Hotspot Haspengouw


Hotspot West-Vlaanderen


Hotspot Zelzate, Antwerpen-stad, Boom, Willebroek

3.1.2.2. Bedienden in de private sectorBrussels gewest

3.2. Zelfstandigen in hoofdbezigheid


Gewest Brussel

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele e-mailadres doorgeven.