BuG 520 Bericht uit het Gewisse  07/03/2023

BuG 520 on-line       Print  Tablet  Smartphone (3p)

Marc Leemans redt SWT/brugpensioen voor vrouwen
Waar blijven de Vrouwenraad, Femma en VIVA-SVV?Toen de pensioenleeftijd voor vrouwen in 2009 op 65
jaar kwam werd beslist tot liquidatie van het brugpensioen
Tienduizenden vrouwen, al ongelijk behandeld in brug-
en gewoon pensioen, werden volledig buiten spel gezet
en een recht ontnomen waar honderdduizenden mannen
zonder problemen gebruik hebben kunnen van maken.Enkel een volledig herstel van de regeling vanaf 58 jaar
kan deze historische onrechtvaardigheid rechtzetten.
Gelijkbejegening vrouwen = herstel van brugpensioen
 

Wetenschappers Stijn Baert en Ive Marx houden hun
ficties voor werkelijkheid en steunen blind het beleid.
Wanneer wordt wetenschap deel van de oplossing,
in plaats van slaaf van wie voor problemen zorgt?

1. Bronnen: speciaal opgevraagde RVA-en RSZ-statistieken

2. Evolutie aantal en % werknemers naar geslacht 31/12/2001-2021


Vrouwen dragen al de helft van de loontrekkende tewerkstelling, voor SWT/brugpensioen telden zij echter voor nog geen kwart mee tussen 2001 en 2021. Een historisch herstel dringt zich onontkoombaar op.

3. % brugpensioen op totaal loontrekkenden naar geslacht

4. Besluit en vraagstelling

Zowel in het pensioen als in het voorbije en huidige SWT/brugpensioen worden vrouwen al gediscrimineerd omwille van de beperkte gelijkstelling van niet gewerkte periodes en deeltijdse tewerkstelling, ondermeer door het (noodwendig) opnemen van zorgtaken. Zij zijn nog altijd slachtoffer van een misogyne politiek en de nog altijd durende dominantie door de man.

Marc Leemans maakt een punt door te stellen dat verdere afbraak of afschaffing van het SWT/brugpensioen niet aan de orde is, dat er een vrij en open gebruik van kan gemaakt worden ingeval van wijziging van de functie, werkomstandigheid of wanneer er geen uitzicht meer is voor de werknemer, zonder dat hij /zij daarvoor zoals nu in vele gevallen gebeurt, veerwezen wordt naar langdurige ziekte/invaliditeit. Wanneer worden werkloosheid, brugpensioen, langdurige ziekte eens naast elkaar gezet en komen regelingen uit de bus die in eerste instantie de werknemer en zijn gezin dienen?

Stop de bashing van Marc Leemans en de vakbonden.  Open het recht op brugpensioen voor alle vrouwen vanaf 58 jaar zoals het voor mannen gegolden heeft en geef ook de mannen er terug toegang toe.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven", ingeval van een alias, het originele emailadres doorgeven.