BuG 516 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 03/02/2023

BuG 516 on-line       Print  Tablet  Smartphone (6p)

46,7% van de werknemers in publieke dienstverlening,
dť crisisbreker in BelgiŽ samen met leefloon, sociale
tarieven, de 6% BTW op de energie en de 4 mio inwoners
met migratieachtergrond. Gaat dit alles op de schop in
'n onafhankelijker Vlaanderen en met De Wever premier?

"Is dat de toekomst waar de 'arbeiders' in Vlaanderen voor
kiezen, samen met een deel van onderwijs, non-profit, ambte-
naren, die op VB stemmen; waar blijven ACV, ACLVB, ABVV
en mutualiteiten om een einde te maken aan deze fantasmen?
"

Tabel: Werknemers 2008-2021 in alle 916 NACE-sectoren
met aantallen, %, evolutie-%ges en % op het totaal
en in twee klikken 6 grafieken voor elke (sub)sector

BelgiŽ - Loontrekkend

Loontrekkende tewerkstelling 31/12/2008-2021
31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 3.683.737         91,17%
2009 3.669.497 -14.240 -0,4% -14.240 -0,4% 90,82%
2010 3.722.319 52.822 1,4% 38.582 1,0% 92,13%
2011 3.748.674 26.355 0,7% 64.937 1,8% 92,78%
2012 3.735.248 -13.426 -0,4% 51.511 1,4% 92,45%
2013 3.721.029 -14.219 -0,4% 37.292 1,0% 92,10%
2014 3.741.690 20.661 0,6% 57.953 1,6% 92,61%
2015 3.766.790 25.100 0,7% 83.053 2,3% 93,23%
2016 3.815.300 48.510 1,3% 131.563 3,6% 94,43%
2017 3.858.928 43.628 1,1% 175.191 4,8% 95,51%
2018 3.911.555 52.627 1,4% 227.818 6,2% 96,81%
2019 3.956.195 44.640 1,1% 272.458 7,4% 97,92%
2020 3.966.638 10.443 0,3% 282.901 7,7% 98,18%
2021 4.040.356 73.718 1,9% 356.619 9,7% 100,00%

1. Voor elk van de 916 sectoren en deelsectoren, een grafiekset met de tabel en 6 grafieken speciaal opgemaakt voor smartphones, zoals hieronder voor de loontrekkenden BelgiŽ

Loontrekkend

Statuut: Loontrekkenden
Dienstverlening: Publiek,  Niet-Publiek
Aard: RSZ-werknemers, RSZ-PPO (lokale besturen)
Sectoren: Primair, Secundair, Tertiair, Quartair

Focus op enkele deelsectoren (op linken klikken).

  Enkele geselecteerde sectoren
  Primair: Visserij
  Secundair:
      - Voeding en drank
      - Textiel
      - Leer, Hout, Papier
      - Chemie, niet-metaal
      - Metaal
      - Bouwnijverheid
  Tertiair:
     Handel en verkoop
         - Autoverkoop, garages
         - Groothandel 
         - Detailhandel
     Verschaffen Accomodaties/Maaltijden
         - Hotels, verblijfstoerisme
         - Eetgelegenheden
         - Cafť, bars, dancings
     Spoor, Post, VRT, Telecom
          - Spoor
          - Post
          - Radio, TV, Telecommunicatie
     FinanciŽle activiteiten en verzekeringen
         - FinanciŽle activiteiten
         - Verzekeringen
     Andere tertiaire sectoren
         - Vrije beroepen en Wet./Techn. Act.
         - Arbeidsbemiddeling
         - Uitzendbureaus
         - Beveiliging
         - Reiniging gebouwen
  Quartair:
    Overheidsbesturen
         - Federaal overheidsbestuur
         - Niet-Federaal overheidsbestuur
         - Verplichte sociale verzekeringen
    Veiligheid/bewaking overheid
         - Politie
                - Federale politie
                - Lokale politie
         - Leger
         - Gevangenisbewaarders
    Non-Profit/Social Profit sectoren
         - Gezondheidszorg
         - Maatschappelijke dienstverlening
         - Cultuur
         - Verenigingen
    Woonzorgcentra
    Gehandicapten residentieel
    Diplomatie

Andere sectoren of het detail ervan (NACE 5-digit) kunnen aangevraagd worden bij info@data.be of zelf aangemaakt langs de tabel Werknemers 2008-2021 alle sectoren.

2. Publieke tewerkstelling/dienstverlening: 46,7%

Alle sectoren werden in een aparte bundeling opgenomen in de verdeling publieke en niet-publieke tewerkstelling/dienstverlening, dwz tewerkstelling die rechtstreeks gefinancierd of betoelaagd wordt door de overheid. De gehele financiŽle input in deze tewerkstelling is toegevoegde waarde en onderdeel van het Bruto Nationaal Product. Het betreft overheidsuitgaven die, in tegenstelling tot de vele 'negatieve belastingen' (dwz overheidsuitgaven om de belastingsverminderingen van bedrijven te financieren) in hoofdzaak in de dagelijkse consumptie worden besteed en niet wegvloeien als kapitaalsvergoedingen, (buitenlandse) investeringen of beleggingen. De publieke dienstverlening en de financiering ervan zorgen niet alleen voor stabiliteit oa in coronatijden en bij stijgende energieprijzen, maar vormen ook het hart van de economische bedrijvigheid in BelgiŽ en men mag ze gerust een crisisbreker noemen.

3 Technische noot: tijdslijn RSZ/RSZ-PPO behouden

Vanaf 2017 is er een integratie gebeurd van de RSZ-PPO (Provinciale en Plaatselijke besturen) in de algemene RSZ. Dit heeft voor een ernstige breuk gezorgd in de tijdsreeks wat onderwijs en vooral ook de tewerkstelling in de bejaardenzorg betreft. Voor meer dan de helft van het personeel van de woonzorgcentra was de gemeente of het OCMW de werkgever, en de referentiecode was niet deze van het WZC maar van de gemeente en OCMW. Doordat, in tegenstelling tot voor 2017 de individuele tewerkstellingsplaats niet meer de code bepaalde maar de werkgever, 'verdween' meer dan de helft van het personeel uit de codes van de woonzorgcentra. Doordat een statistiek geen breuklijnen mag vertonen en de werkelijkheid moet weergeven, wordt al voor het derde jaar een herschikking doorgevoerd van het RSZ-PPO personeel conform aan de laatst gekende 'werkelijke' verdeling. In de tabel worden ook de originele waarden zoals bezorgd door de RSZ opgenomen.

Vanaf 2019 worden alle werknemers vanaf 15 jaar meegeteld, zonder aflijning tot 64 wegens bescherming van de privacy. Het aantal werkenden 65+ is vooralsnog marginaal. Er zal nagegaan worden of, omwille van de consistentie van de gegevens, de leeftijdsbeperking tot 64 jaar in de vorige jaren kan wegvallen.

De deelsectoren kunnen apart geŽxploreerd worden (met telkens de grafiek set) voor RSZ, RSZ-PPO apart en voor het totaal

4. Tabel en Grafieksets voor elk van de 916 (sub)sectoren

Aantal, evolutie, % en cumul 2008-2020, alsmede % op de totale loontrekkende tewerkstelling in woonzorgcentra, zowel vzw, publiek als commercieel.

1. Tabel met alle data, aantallen en % per gekozen sector
2. Aantal loontrekkenden in staafgrafiek, met aantal per jaar 31/12/2008-2020 zodat het de situatie weergeeft op 01/01 van het volgende jaar.
3. Evolutie van de sector, dwz telkens het verschil met het voorgaande jaar
4. Evolutie-% tav het voorgaande jaar
5. % van de sector in het geheel van de loontrekkende tewerkstelling
6. Gecumuleerde evolutie in aantallen
7. % gecumuleerde evolutie tav 2008.

In de tabel kan met een muisklik een regel aangeklikt met de sector van keuze, en geplakt op de 2de regel van het volgende blad. Met deze twee muisklikken worden de twee sets grafieken en een tabel aangemaakt.

Zie tabel: Werknemers 2008-2021 alle NACE-sectoren voor wie er in thuis geraakt, een onmiddellijke toegang tot al het bronmateriaal (2008-2020, met onderscheid in de 916 sectoren en deelsectoren, onderscheiden voor RSZ en RSZ-PPO en de diverse onderdelen van de publieke dienstverlening/-tewerkstelling.

4.1. Voor laptoptoepassingen, een set van 6 grafieken zoals in onderstaand beeld voor het totaal van de loontrekkenden

4.2. Het tweede beeld is voor smartphones. Hier worden de tabel voor de gekozen sector en de 6 grafieken in lijn geplaatst voor het beste beeld. Het is deze versie die langs een link kan opgeroepen worden, hierbij opnieuw het voorbeeld voor het totaal loontrekkende tewerkstelling: Loontrekkende tewerkstelling.

5. Evolutietabel totaal loontrekkenden 2008-2020

Hieronder de tabel op ware grootte voor het totaal tewerkstelling. Zulk een tabel en overeenkomstige grafieken kunnen in een wip voor elk van de 916 sectoren en subsectoren aangemaakt met tabel: Werknemers 2008-2021 alle NACE-sectoren

Loontrekkende tewerkstelling 31/12/2008-2021 
31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 3.683.737         91,17%
2009 3.669.497 -14.240 -0,4% -14.240 -0,4% 90,82%
2010 3.722.319 52.822 1,4% 38.582 1,0% 92,13%
2011 3.748.674 26.355 0,7% 64.937 1,8% 92,78%
2012 3.735.248 -13.426 -0,4% 51.511 1,4% 92,45%
2013 3.721.029 -14.219 -0,4% 37.292 1,0% 92,10%
2014 3.741.690 20.661 0,6% 57.953 1,6% 92,61%
2015 3.766.790 25.100 0,7% 83.053 2,3% 93,23%
2016 3.815.300 48.510 1,3% 131.563 3,6% 94,43%
2017 3.858.928 43.628 1,1% 175.191 4,8% 95,51%
2018 3.911.555 52.627 1,4% 227.818 6,2% 96,81%
2019 3.956.195 44.640 1,1% 272.458 7,4% 97,92%
2020 3.966.638 10.443 0,3% 282.901 7,7% 98,18%
2021 4.040.356 73.718 1,9% 356.619 9,7% 100,00%

Doordat de tijdsreeks start in 2008 kan ook jaar na jaar de evolutie met en na de bankencrisis nagegaan worden, de tewerkstellingsevolutie van werknemers onder de verschillende regeringen tot 2021 en de evolutie in het coronajaar 2020.

Voor de aanmaak andere grafieksets of toelichting voor het gebruik van de tabel, zie info@data.be

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven".