BuG 515 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 30 januari 2023
   
BuG 515 on-line      Tablet  Smartphone  Printversie (3p)

DM 28/01/2023: "Het Vlaamse onderwijs bleek niet voorbereid op de nochtans perfect voorspelbare ontploffing van een dubbele demografische tijdbom: de instroom van grotere cohortes scholieren en de uitstroom van een vergrijzend leerkrachtenkorps." Hoezo tijdbom?

DS 27/01/2023: "Velen denken bij het lerarentekort in Vlaanderen en Brussel aan een krimpend personeelsbestand. Het tegendeel is waar, Het aantal personeelsleden in het Vlaamse onderwijs stijgt en blijft stijgen. Zowel in absolute aantallen als in aantal voltijdse equivalenten (VTEís) sneuvelden vorig schooljaar alle records". RSZ-cijfers bevestigen deze door iedereen te controleren evidentie.

Onderwijspersoneel groeit 2,5x sneller dan leerlingen:
 +7,2% personeel, +2,7% leerlingen tussen 2018 en 2022.

Onderwijspersoneel en leerlingen, Vlaams gewest
1/jan Plaat-sen Werk-nemers VTE Plts/ wkn Job-time Leer-lingen
2018 202.162 196.526 170.998 1,029 0,870 1.141.699
2019 204.696 199.150 173.439 1,028 0,871 1.149.748
2020 208.162 202.597 176.176 1,027 0,870 1.158.526
2021 211.467 205.987 179.602 1,027 0,872 1.164.866
2022 216.142 210.081 183.624 1,029 0,874 1.173.006

% evolutie gecumuleerd tav 01/01/2018
1/jan Plaat-sen Werk-nemers VTE Plts/ wkn Job-time Leer-lingen
2019 1,3% 1,3% 1,4% -0,1% 0,1% 0,7%
2020 3,0% 3,1% 3,0% -0,1% -0,1% 1,5%
2021 4,6% 4,7% 4,9% -0,2% 0,2% 2,0%
2022 6,9% 6,7% 7,2% 0,0% 0,5% 2,7%

De sterkere groei bij onderwijspersoneel versnelt en
onderwijsminister Weyts staat erbij en kijkt er naar,
"het zijn de migranten die het om zeep helpen", ook al
gaat 98,6% van de +2,5 jr naar het kleuteronderwijs.
 Koala is er om leerlingen te ondersteunen en niet ou-
ders te straffen om thuis geen schooltaal te spreken

Wanneer eindigt de mythe van tekort aan leerkrachten,
wanneer behoud anciŽnniteit bij verandering van net,
regionale bundeling van vakken en lesaanbod en einde
van het onvermogen/onwil diversiteit te aanvaarden,
zowel door leerkrachten, politiek als minister Weyts

1. Bron: RSZ-administratie, loontrekkende tewerkstelling 01/01/2012-2022

Het opvragen van de RSZ-gegevens, door burgers, vakbonden, onderwijskoepels en ministers kost 10Ä per jaar. De toelevering van de statistiek voor 01/01/2022 drie dagen geleden laat toe volgende update te presenteren met het aantal onderwijspersoneel, in arbeidsplaatsen (verschillende jobs), aantal werknemers en aantal voltijdse eenheden vanaf 2018, en aantal werknemers vanaf 2012. De leerlingenaantallen, dwz het aantal inwoners van 3 tem 18 jaar zijn over te schrijven van de prognoses van het Planbureau met de reŽle aantallen tot 2021. De RSZ-gegevens hebben betrekking op onderwijspersoneel dat in het Vlaams gewest woont.

2. Aantal en evolutie onderwijspersoneel en leerlingen 01/01/2012-2022

Onderwijs, wonend in Vlaams gewest: Plts, wkn, VTE, Pls/wkn, jobt., leerl., werkn./100 lln, leerl/werkn. 2018-2022
Aantallen
1/jan Plaat-sen Werk-nemers VTE Plts/ wkn Job-time Leer-lingen
2012   186.643       1.099.984
2013   188.786       1.103.261
2014   190.125       1.110.660
2015   190.611       1.117.623
2016   192.294       1.125.229
2017   195.597       1.132.429
2018 202.162 196.526 170.998 1,029 0,870 1.141.699
2019 204.696 199.150 173.439 1,028 0,871 1.149.748
2020 208.162 202.597 176.176 1,027 0,870 1.158.526
2021 211.467 205.987 179.602 1,027 0,872 1.164.866
2022 216.142 210.081 183.624 1,029 0,874 1.173.006
Evolutie per jaar tav voorgaande jaar
2013   2.143       3.277
2014   1.339       7.399
2015   486       6.963
2016   1.683       7.606
2017   3.303       7.200
2018   929       9.270
2019 2.534 2.624 2.440 -0,001 0,001 8.049
2020 3.466 3.447 2.737 0,000 -0,001 8.778
2021 3.305 3.390 3.426 -0,001 0,002 6.340
2022 4.675 4.094 4.022 0,002 0,002 8.140

De jobtime stijgt (aantal VTE/werknemers), het onderwijspersoneel is dus gemiddeld meer uren actief, de omkadering tav de leerlingen verhoogt terwijl de onderwijslast, dwz het aantal leerlingen per leerkracht, daalt als gevolg van de alsmaar sterkere stijging van het aantal onderwijskrachten in vergelijking met de groei van het aantal leerlingen.

1/jan Plaat-sen Werk-nemers VTE      
Omkaderingsaantal per 100 leerlingen op 01/01/jaartal
2012   17,0        
2013   17,1        
2014   17,1        
2015   17,1        
2016   17,1        
2017   17,3        
2018 17,7 17,2 15,0      
2019 17,8 17,3 15,1      
2020 18,0 17,5 15,2      
2021 18,2 17,7 15,4      
2022 18,4 17,9 15,7      
Leerlingenaantal per onderwijskracht
2012   5,9        
2013   5,8        
2014   5,8        
2015   5,9        
2016   5,9        
2017   5,8        
2018 5,6 5,8 6,7      
2019 5,6 5,8 6,6      
2020 5,6 5,7 6,6      
2021 5,5 5,7 6,5      
2022 5,4 5,6 6,4      

Het aantal onderwijspersoneelsleden van 17,0 per 100 leerlingen in 2012, bleef tot 2018 stabiel, vanaf 2019 stijgt het tot 17,9 in aantal werknemers en van 15,0 tot 15,7 in Voltijdse Eenheden.

Berekend op aantal leerlingen per onderwijskracht gaat de evolutie van 5,9 in 2012 naar 5,6 in 2022 in werknemers, en van 6,7 naar 6,4 per onderwijskracht van 2018 tot 2022.

3. Besluit - Voor wanneer de beleid(s)wissel?

Voor wanneer eens een minister die van aanpakken weet, in goede afstemming met vakbonden en onderwijskoepels en zonder exclusie van scholen met moslims als inrichtende macht, naast christelijke, joodse, Steiner- en Montesori initiatiefnemers.

Of is het wachten op een nieuwe coalitie in Vlaanderen zonder N-VA of extreem rechts, zodat het eindelijk beter wordt in waar men zelf bevoegd voor is, nl gehandicaptenzorg, onderwijs, kinderopvang, sociale huisvesting met inbegrip van de volledige indexering van het groeipakket, de bestrijding van de armoede enz. Of zal het alsmaar verder bergaf gaan tot de inwoners met migratieachtergrond het politieke tij doen keren, in 2024 al of in 2029.

Met ondermeer de PVDA als beleidspartij zoals Jos D'Haese in z'n nieuwjaarspeech in Hasselt op 28/01/2023 aangaf "Wij kijken naar links, om met Vooruit en Groen te kiezen voor de solidariteit in het beleid op Vlaams niveau". Een 'onuitgegeven coalitie' dus, met de CD&V erbij waar beweging.net en de christelijke initiatiefnemers in  onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg eindelijk hun economische macht - 1/5 van de toegevoegde waarde, 1/4 van de tewerkstelling -  ook politiek doordrukken in de CD&V en komaf gemaakt wordt met de fantasietjes van Beke, Crevits, Bogaerts en co?

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele mailadres doorgeven.