BuG 505 - Bericht uit het Gewisse - 26 januari 2022

BuG 505 on-line               Print  Tablet  Smartphone (14p)

Gemeenteprofiel: ijkpunt voor verleden en toekomst
met sorteerbare tabellen, fiche en gemeentekaart,
Alles in ťťn: 469 kenmerken, factoren, variabelen
in de tabel
Gemeenteprofiel en fiche - 2022 (38MB):
ook de Pearsons correlatie van alle kenmerken met de
uitslagen alle partijen in het Vlaams gewest (2018, 2019
en evolutie 2018-2019), Brussels en Waals gewest

Doe zelf de factcheck in elke gemeente, provincie en
gewest voor 469 factoren: is het waar of niet waar:
% werklozen, leefloners, migratieachtergrond alle landen,
wachtregister asiel, erkenning vluchtelingen, niet-stemmers,
 blanco/ongeldig, nieuwe kiezers oa door Belgwordingen,

Tabel: Gemeenteprofiel en fiche - 2022

Vooraf: 75+ en rebels, met de vraag wanneer het tijd is om af te haken, wanneer de gaten in het geheugen groter worden dan het vermogen ze vast te stellen? Wie dat vaststelt mag het ons altijd signaleren :-). Intussen levert npdata.be nog altijd wekelijks de update van de coronabesmettingen voor het dashboard en de schooltool Covid-19 van de UHasselt, waarvan we nog altijd medewerker zijn, zie Newsletter 2021-3, en de linken naar het Dashboard en Schooltool (overzichten per gemeente). Op 25/11/2022 zal het 1.000 dagen geleden zijn dat de eerste 19 besmettingen in BelgiŽ werden geregistreerd door Sciensano op 01/03/2020..

1. Bronnen: Er wordt uitsluitend voortgegaan op de 'ambtelijke gegevens' voor 01/01/2022 zoals ze op eenvoudige vraag bezorgd zijn met jaarlijkse updates en dit voor alle gemeenten in BelgiŽ (met de gemeentelijke indeling van na 2019) en subtotalen voor provincies, gewesten en BelgiŽ. Naast elk gegeven, aantal en % per gemeente, wordt ook het % gezet van de provincie, de drie gewesten en BelgiŽ zodat in een oogopslag de gemeente gesitueerd wordt in de ruimere regionale context. In het bestand Gemeenteprofiel 481 factoren 2022 zijn alle gegevens aanwezig in aantal en % voor de gemeente, provincies, gewesten en BelgiŽ, samen met alle onderlinge linken zodat eenvoudig kan nagegaan waaruit de info geput wordt.

2. Hoe tewerk gaan:

2.1. Het blad 'Data' met alle gegevens op ťťn record

Best het bestand Gemeenteprofiel en fiche - 2022 openen of downloaden en bewaren op het bureaublad of in een andere map. Na het openen krijg je volgend scherm op het blad 'Data' waarop de keuze kan gemaakt van gemeente, provincie, gewest of BelgiŽ door het aanklikken (inzwarten) van de rij en deze 'kopiŽren'.

2.2. Het blad 'Ingifte': de gekozen record plakken op lijn 2.

Naar het blad 'Ingifte' gaan en daar de gekopiŽerde lijn op regel twee plakken, en klaar is kees, de fiche wordt automatisch en onmiddellijk met alle aantallen en procenten aangemaakt. Deze kan in het blad 'Fiche' geŽxploreerd worden.

2.3. Het blad 'Fiche' ziet er, niet open geplooid, als volgt uit:

Op de bovenste lijn verschijnt de naam van de gekozen locatie, de NIS-code en het niveau van verstedelijking van 1 tot 8 met de omschrijving van de betrokken locatie. Op de tweede lijn wordt de provincie aangegeven voor de gekozen gemeente en de kolomhoofdingen met de informaties: aantal en % voor de lokaliteit. Voor provincies, gewest en BelgiŽ zijn dat de totaal aantallen. Daarna volgt het % op de bevolking of op de 18-64 jarigen wanneer het arbeids- of uitkeringsstatuut aan de orde is. De %-ges worden gegeven voor de provincie waartoe de gemeente behoort, en ook telkens voor de drie gewesten en BelgiŽ.

Aan de linkerkant kunnen de 469 factoren/kenmerken/variabelen geŽxploreerd worden. Ze zijn samengevoegd onder 5 hoofdingen:
1. Bevolking (2018, 2019, 2022), met oa aantal en % 18+
2. Kiezen: de kiesresultaten Vlaams gewest (2018, 2019 en evolutie), Brussels gewest met detail Nederlandstalige en Franstalige partijen en hun subtotaal en het Waals gewest voor 2019.
3. Werken, met onderscheid werknemers (loontrekkenden) en zelfstandigen. Werknemers worden eerst onderscheiden naar statuut: openbaar en privť, met ambtenaren, arbeiders en bedienden. Daarna per sector op NACE 3-digit en enkele subtotalen. Zelfstandigen naar Hoofdbezigheid, Nevenbezigheid en Helpers, en daarna detail voor Hoofdbezigheid met onderscheid Zelfstandigen per deelsector met groot detail, en Bestuur, onderverdeeld in de 6 beroepsgroepen. Na het totaal aantal werkenden wordt het % zelfstandigen in hoofdbezigheid en % ambtelijke werknemers (ambtenaren+contractuelen) berekend op werkenden en op werknemers en ook het % vastbenoemde ambtenaren.
4. Kenmerken met diverse sociale variabelen.
- Kiezersdynamiek met nieuwe kiezers, Belg geworden kiezers en het % niet-stemmers blanco en ongeldig en dit dus per gemeente. Ook het antwoord op de vraag hoe 'representatief' verkiezingen zijn, dwz het stemaantal op de bevolking en 18+, dwz de 'democratiegraad' van een gemeente.
- Herkomst met onderscheid vreemdelingen, Belgen met migratieachtergrond en Belgen zonder migratieachtergrond (na WO2).Ook het % moslims en % moslims op inwoners met migratieachtergrond.
- Uitkeringen, zowel uit sociale zekerheid als de bijstandsregeling (leefloon) met oa de RVA, onderscheiden naar uitkeringen om te werken (UVW) en niet te werken, waarbij de tijdelijke werkloosheid apart gezet wordt. Voor leefloon,wordt enkel het volledig leefloon opgenomen om dubbeltellingen te vermijden. Het wordt onderscheiden naar studenten, subsidiair beschermden, erkende vluchtelingen en de grootste groep, de 'anderen'.
- Graden worden berekend als % tav de 18-64 jarien: werkzaam, UVW-werkloos, tijdelijk werkloos en de andere uitkeringen met onbeschikbaarheid om te werken. Tenslotte de actieven en niet-actieven, de reservebak om de tewerkstellingsgraad naar omhoog te krikken.  
- Gemiddeld inkomen voor belastingen per inwoner.
5. Migratieachtergrond valt uiteen in twee onderdelen: aantal en % per nationaliteit van migratieachtergrond en de subtotalen per landengroep volgens continent en subcontinent.

Langs de +-jes aan de linkerkant kan elk onderdeel open geplooid worden tot het kleinste detail. Wie het geheel of op een bepaald niveau wil openplooien kan dit doen langs de onderscheiden niveaus van 1 tot 6 links bovenaan.

2.4. Blad 'PCC': Pearsons correlatiecoŽfficiŽnt voor alle kiesuitslagen en alle 469 kenmerken/factoren/variabelen.

Er werden, in vergelijking met vorig bericht, heel wat factoren toegevoegd, ondermeer de evolutie van het nieuw kiespubliek met aantal nieuwe kiezers, het aantal Belg gewordenen, ook het aantal niet-stemmers en blanco/ongeldige stemmers, voortgaande op de laatst gekende gegevens hierover van 2018. Ook de meest recente gegevens (1ste kwartaal 2022) mbt het aantal en % loontrekkenden naar  privť  en openbaar, met onderscheid tussen ambtenaren, arbeiders en bedienden. Ook hier kan nagegaan hoe de partijen differentiŽren in de Pearsons correlatie.

Bij openen van het blad 'PCC' krijgt men volgend scherm. Elk van de hierboven vermelde 469  kenmerken, factoren, variabelen kunnen nu langs boven open geplooid worden en vanaf lijn 600 vindt men er voor alle kiesuitslagen de correlatie terug en de differentiatie ertussen voor elke partijj. Voor het Vlaams gewest is het verschil tussen 2018 en 2019 interessant en ook de correlatie tav het verschil in de percentages 2018 en 2019.

Er kan ook nagegaan hoe vasthoudend kiezers zijn in het Vlaams gewest tussen 2018 en 2019, en hoe sterk partijen in dezelfde vijver vissen, dwz hoe sterk de correlatie tussen de eigen uitslag en deze van elke andere partij. Ter illustratie de PCC tussen Vlaamse partijen vertrekkend van 2018 en de correlatie van de uitslagen 2019 tav deze van 2018. In 2018 vertrekt de correlatie van elke partij met 1,000 en de andere partijen worden daaraan afgemeten in 2018. De correlatie met 2019 voor elke partij wordt afgemeten aan hun uitslag in 2018. Voor de meeste partijen is hun uitslag in 2019 voor 90% gelijklopend met deze van 2018.

In RER (Rechts extreem-rechts) zijn N-VA en Vlaams Belang samengeteld, in LinC (Linkse Coalitie) Vooruit, PVDA, Groen en de CD&V.

En wat voor 2024?

Dezelfde evolutie zal aangemaakt worden van de uitslag van de verkiezingen in 2024 tav vorige jaren, het is trouwens met die opzet dat deze format al is opgemaakt, ondermeer ook als kader om verband/correlatie vast te stellen met alle 469 factoren om zo de differentiatie in de uitslagen beter te begrijpen, en dit al de dag nadat de uitslagen bekend zijn gemaakt met resultaten voor elke gemeente.

2.5. Blad 'Gemeentekaart' en sorteren van alle kenmerken

Door het bestand, na downloaden op het bureaublad of elders, kan het integraal opgeladen worden langs de applicatie zoals ontwikkeld door de UHasselt om gemeentekaartjes aan te maken langs https://dsi-uhasselt.shinyapps.io/municipality_map/ . Voor een volledige handleiding voor gebruik, zie het bericht http://www.npdata.be/BuG/504-Kiezersprofiel/.

Van elk van de 469 factoren/kenmerken/variabelen kan dus een gemeentekaart aangemaakt waarbij de %-tuele verschillen tussen gemeenten zichtbaar worden in een kleurvariatie van groen (laag) over geel naar rood (hoog), waarbij een verschuiving van de muis naar een gemeente een venster opent met de naam van de gemeente, het aantal inwoners en het % dat aan het kenmerk beantwoordt.

Sorteermogelijkheid op alle 469 variabelen, opgaand of neergaand en dit op basis van het blad Kaartjes, met mogelijkheid tot selectie van gewest en provincie, en met keuzemogelijk van verstedelijkingsgraad, zie kolommen C, D en E.

Voorbeeld 1.

Beschikbaren voor werk: de Uitkeringsgerechtigde Volledig
Werkzoekenden en de Volledige Leefloners op 01/01/2022
gerangschikt volgens % op de bevolking van 18-64 jaar.

Voorbeeld 2.

UVW en RVA-uitkering om niet te werken, onderscheiden
naar tijdelijk werkloos en andere voltijdse onbeschikbaarheid.

Bij tijdelijke werkloosheid neemt de sociale zekerheid en de RVA-uitkering de betaling van de lonen over van de werkgevers aan 70%, aangevuld met nog een bijkomende premie (van belastingsgeld) en een fiscaal voordeel (minder inkomsten van belastingen). Wie naar het gat in de sociale zekerheid zoekt moet deze loonsubsidiering onder ogen zien, goed voor enkele miljarden per jaar in de corona- en energiecrisis.

3. Fiche van de stad Luik ter illustratie

Weinig geweten maar Luik is de stad, na Molenbeek en Sint-Joost ten-Node met de grootste 'behoeftigheid' van burgers, dwz dat Luik geconfronteerd wordt met de grootste nood aan zorg, ondersteuning en tegemoetkoming en dit op alle sociale criteria die daar een aanduiding voor zijn. Niet het 'profiteren' of terugvallen in de zogezegde hangmatten van sociale zekerheid, uitkeringen en tegemoetkomingen zoals het rechts-extreem rechts discours stelt, maar wel de reŽle behoeften van wie uitgesloten is of gediscrimineerd, of niet de kans gehad heeft op werk, huisvesting en een waardig bestaan. De gemeentelijke fiches laten toe een 'sociale exploratie' te doen in elke gemeente van BelgiŽ.

3.1. Bevolking van de gemeente, provincie, gewest en BelgiŽ en voor 2018 het aantal 18+, stemgerechtigden, stemplichtigen, uitgebrachte stemmen en geldige stemmen.

3.2. Kiesuitslagen. Voor elke gemeente wordt uitslag gezet naast provincie en gewest

3.3. Werkend, naar werknemer en zelfstandigen

Werknemers (Loontrekkenden)

Werknemers naar statuut en sector

Werknemers naar detail secundaire en tertiaire sector

Loontrekkende, quartaire sector en enkele subtotalen

Zelfstandigen (in hoofdbezigheid)

Zelfstandigen naar bezigheid, sector en bestuurders

Zelfstandigen naar detail tertiaire sector

3.4. Kenmerken/Factoren/variabelen/indicatoren

3.4.1. Kiezersfactoren

Een van de meest opvallende cijfers is dat tav de gehele bevolking slechts 33% effectief een stem heeft uitgebracht in 2018, berekend op de 18+ is dit 46%. Enkel in het Brusselse gewest is dit percentage lager, vooral omdat daar het % vreemdelingen hoger ligt. De stad Luik kent een van de hoogste uitvallen van stemplichtigen die niet gaan stemmen, blanco of ongeldig stemmen, nl. 25,4%.

10,7% van de stemmen in 2024 bestaan uit nieuw kiezers, 7,6% zijn jongeren die doorschuiven naar de kiesgerechtigde leeftijd en 3,2% zijn in de vijf jaar voorafgaand aan 2024 Belg en dus kiesplichtig geworden.

Wie er in Luik in slaagt om de nieuwe kiezers, en de niet-stemmers aan z'n kant te krijgen, zal zoals in Antwerpen en andere grotere steden het geval is, de stembusslag winnen, niet de partijen die hun expansie realiseren in meer landelijke regio's, zoals West-Vlaanderen, Vlaams- en Waals Brabant, Haspengouw en de Kempen. De migratiestem, die zich de laatste vijf jaar heeft versterkt, louter omwille van de demografie zal de oriŽntatie van de politiek en het beleid voor het eerst ten gronde beÔnvloeden. Luik zal hierin, na Brussel, waar dit al het geval is, de weg wijzen.

3.4.2. Herkomst

3.4.3  Uitkeringen

3.4.4. Graden, activiteit en inkomen

3.5. Migratieachtergrond, landen en landengroepen

3.5.1. Landen

De landen zijn alfabetisch gerangschikt en gebundeld volgens de letters van het alfabet. We openen voor deze illustratie de I en de M met de twee landen die het meeste inwoners met migratieachtergrond hebben in Luik, nl ItaliŽ en Marokko. Ook de sub-Saharaanse inwoners zijn het meest van alle gemeenten in BelgiŽ aanwezig in de stad Luik, zij komen in het volgende punt aan bod.

3.5.2. Landengroep

10,3% van de Luikse bevolking heeft een sub-Saharaanse migratieachtergrond, dwz 1 op 10 inwoners.

In het blad kaartjes kunnen voor elk land of landengroep de gemeenten gesorteerd worden volgens % inwoners met migratieachtergrond voor dat land. Hieronder het resultaat van de sortering naar Sub-Saharaanse landengroep in het blad Kaartjes.

Het ligt voor de hand dat op basis van de applicatie gemeentekaartjes (zie boven) deze %-ges kunnen uitgezet worden voor alle gemeenten in BelgiŽ, de kaartjes kunnen langs + of - vergroot of verkleind worden zodat het detail in een regio zichtbaarder wordt, met opgave van de %-ges wanneer er met de muis wordt overgegaan.

.

Tot slot: Met de publicatie van deze operationele datastock en socio-statistiek is het vooral de bedoeling om de speciaal opgevraagde administratieve gegevens ter beschikking te stellen voor wie er wijzer wil van worden, dwz elke burger en partij die het belang van de bevolking/het volk vooropstelt en met kennis van zaken een beleid wil ontwikkelen dat beantwoordt aan de behoefte van de mensen, met respect voor iedereen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven". Ingeval van alias het originele emailadres doorgeven.