BuG 485 - Bericht uit het Gewisse - 26 februari 2022

BuG 485 on-line               Print  Tablet  Smartphone (8p)

Wachtregister asiel op 01/01/2022 in BelgiŽ,
de gewesten, provincies en alle gemeenten.
Wachtregister asiel per gemeente 2012-2022

Wachtregister asiel met 2.864 gestegen in 2021 tot 50.150.
Asielvragers in BelgiŽ vertegenwoordigen 0,43% tav bevolking.
Van de asielvragers in het wachtregister verblijft 20% in het
Brussels, 42% in het Waals en 37% in het Vlaamse gewest.Asielaanvraag 2019 is 5,9% in 2020 5,1% van immigratie.

1. Inleiding: Nergens zoveel nonsens en fantasmen als over het aantal asielzoekers dat BelgiŽ zou binnenkomen en verblijfserkenning krijgen. In 2020 veranderden na erkenning 8.460 asielvragers van het wachtregister naar het vreemdelingenregister. In datzelfde jaar werden 174.591 immigranten ingeschreven in de burgerlijke stand van een van de 582 gemeenten in BelgiŽ. De bijkomende verblijfsgerechtigde asielvragers in 2020 zijn 5,1% van de totale immigratie naar BelgiŽ. Voor 2019, het jaar voor corona, waren dit 9.456 asielerkenningen op 166.894 immigranten of 5,9%.

Wie een andere voorstelling van zaken propageert en hier politieke munt wil uit slaan is sociaal gehandicapt en de democratie onwaardig. Het is een waardemeter voor het onvermogen tot samenleven met diegenen die nu de kern vormen van de werkende klasse en die meer en meer van het stemrecht zullen gebruik maken om de democratie te behouden. En nergens zoveel kwade wil, domheid of naoorlogs ressentiment dan bij wie meewerkte aan het nationaal-socialisme en hun nageslacht als het om migratie en asielvragers gaat.

Dit onbegrip en deze misleiding is ook te begrijpen door de weigering van vele media om de bevolking met de elementaire gegevens te informeren. Een bevolking is maar zo slim als de media, en bij uitbreiding het onderwijs, de leerkrachten en universitaire instituten toelaten of zich tot doel stellen, Deze jaarlijkse technische bundel is daarom telkens ook een oproep tot burgerschap.

2. Aantal in wachtregister, evolutie, aantal per 1.000 inwoners en % per gewest 2015-2022.

Wachtregister Asiel - Provincie, Gewest, BelgiŽ - Aantallen - 2015-2022
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022
Rijk 46.316 55.416 49.821 39.964 41.703 48.175 48.175 47.286 50.150
  Vlaams Gewest 17.229 22.172 18.594 14.270 14.461 18.427 18.427 21.856 18.733
     Antwerpen 6.559 7.540 5.799 4.611 5.211 7.584 7.584 6.827 7.061
     Vlaams-Brabant 1.819 2.387 2.389 1.781 1.783 1.906 1.906 3.552 2.167
     West-Vlaanderen 3.311 4.016 3.333 2.480 2.220 2.161 2.161 5.838 2.750
     Oost-Vlaanderen 3.666 4.003 4.170 2.952 2.741 2.889 2.889 4.159 3.101
     Limburg 1.874 4.226 2.903 2.446 2.506 3.887 3.887 1.480 3.654
  Brussels Gewest 13.322 12.528 12.870 11.405 11.917 9.677 9.677 10.110 10.240
  Waals Gewest 15.765 20.716 18.357 14.289 15.325 20.071 20.071 15.320 21.177
     Waals-Brabant 800 1.067 896 750 930 1.390 1.390 2.661 968
     Henegouwen 3.318 4.894 3.881 2.896 2.919 4.593 4.593 5.713 4.481
     Luik 7.081 7.678 6.769 5.556 5.653 7.036 7.036 3.247 7.101
     Luxemburg 1.916 3.414 3.200 2.182 2.414 2.840 2.840 2.129 3.830
     Namen 2.650 3.663 3.611 2.905 3.409 4.212 4.212 1.570 4.797
 
Evolutie Wachtregister Asiel - Per jaar 2015-2022
    15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 20/22
Rijk   9.100 -5.595 -9.857 1.739 6.472 -835 2.810
  Vlaams Gewest   4.943 -3.578 -4.324 191 3.966 -378 684
     Antwerpen   981 -1.741 -1.188 600 2.373 -751 228
     Vlaams-Brabant   568 2 -608 2 123 248 13
     West-Vlaanderen   705 -683 -853 -260 -59 635 -46
     Oost-Vlaanderen   337 167 -1.218 -211 148 78 134
     Limburg   2.352 -1.323 -457 60 1.381 -588 355
  Brussels Gewest   -794 342 -1.465 512 -2.240 433 130
  Waals Gewest   4.951 -2.359 -4.068 1.036 4.746 -890 1.996
     Waals-Brabant   267 -171 -146 180 460 -335 -87
     Henegouwen   1.576 -1.013 -985 23 1.674 -61 -51
     Luik   597 -909 -1.213 97 1.383 -1.019 1.084
     Luxemburg   1.498 -214 -1.018 232 426 587 403
     Namen   1.013 -52 -706 504 803 -62 647

Wachtregister Asiel - % Provincie, Gewest, BelgiŽ - % - 2015-2022

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rijk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Vlaams Gewest 37% 40% 37% 36% 35% 38% 38% 37%
     Antwerpen 14% 14% 12% 12% 12% 16% 14% 14%
     Vlaams-Brabant 4% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 4%
     West-Vlaanderen 7% 7% 7% 6% 5% 4% 6% 5%
     Oost-Vlaanderen 8% 7% 8% 7% 7% 6% 6% 6%
     Limburg 4% 8% 6% 6% 6% 8% 7% 7%
  Brussels Gewest 29% 23% 26% 29% 29% 20% 21% 20%
  Waals Gewest 34% 37% 37% 36% 37% 42% 41% 42%
     Waals-Brabant 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 2%
     Henegouwen 7% 9% 8% 7% 7% 10% 10% 9%
     Luik 15% 14% 14% 14% 14% 15% 13% 14%
     Luxemburg 4% 6% 6% 5% 6% 6% 7% 8%
     Namen 6% 7% 7% 7% 8% 9% 9% 10%

Wachtregister Asiel - Provincie, Gewest - per 1.000 inw. - 2015-2022
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rijk 4,1 4,9 4,4 3,5 3,7 4,2 4,1 4,3
  Vlaams Gewest 2,7 3,4 2,9 2,2 2,2 2,8 2,7 2,8
     Antwerpen 3,6 4,1 3,2 2,5 2,8 4,1 3,6 3,7
     Vlaams-Brabant 1,6 2,1 2,1 1,6 1,6 1,7 1,9 1,8
     West-Vlaanderen 2,8 3,4 2,8 2,1 1,9 1,8 2,3 2,3
     Oost-Vlaanderen 2,5 2,7 2,8 2,0 1,8 1,9 1,9 2,0
     Limburg 2,2 4,9 3,3 2,8 2,9 4,4 3,7 4,1
  Brussels Gewest 11,4 10,6 10,9 9,6 9,9 8,0 8,3 8,4
  Waals Gewest 4,4 5,8 5,1 3,9 4,2 5,5 5,3 5,8
     Waals-Brabant 2,0 2,7 2,2 1,9 2,3 3,4 2,6 2,4
     Henegouwen 2,5 3,7 2,9 2,2 2,2 3,4 3,4 3,3
     Luik 6,5 7,0 6,1 5,0 5,1 6,3 5,4 6,4
     Luxemburg 6,9 12,2 11,4 7,7 8,5 9,9 11,9 13,2
     Namen 5,4 7,5 7,4 5,9 6,9 8,5 8,4 9,6

3. Evolutie wachtregister asiel in je gemeente: Wachtregister asiel per gemeente 2012-2022 (excel-tabel)

Met twee muisklikken kan voor elke gemeente in BelgiŽ een set van drie grafieken gegenereerd worden met volgende inhoud:

1. Evolutie asielvragers die in de gemeente wonen op 01/01 van elk jaar tussen 2012 en 2022, met bevolkingsaantal en % wachtregister op de bevolking.
2. Aantal asielvragers per 10.000 inwoners, vergeleken met BelgiŽ
3. Aantal asielvragers
per 10.000 inwoners vergeleken met de drie gewesten

Hieronder bij wijze van voorbeeld de drie grafieken van Antwerpen en Aalst

AntwerpenAalstLangs het blad 'fiches' kunnen de drie grafieken zoals hierboven gekopieerd worden. De fiches zijn ook in de lengte opgemaakt zodat ze gemakkelijk op een smartphone kunnen bekeken worden. Voor enkele gemeenten is de fiche al op internet beschikbaar, andere kunnen aangevraagd worden.

Wie deze procedure te moeilijk of te ingewikkeld vindt, kan langs info@npdata.be de fiches opvragen van gelijk welke gemeente. Deze worden dan per mail toegestuurd en toegevoegd als link, bovenaan dit bericht.

4. Gemeentekaart Asielvragers in wachtregister per 1.000 inwoners

Gemeenten met meer dan 20 asielaanvragers per 1.000 inwoners, waar in de meeste gevallen een FEDASIL-centrum is gevestigd, werden gelijkgesteld met 20, om voldoende contrast te krijgen in het kaartje. Duidelijk is dat de 'collectieve' opvang vooral in WalloniŽ gebeurt, in de oude vakantiehuizen voor sociaal toerisme.

5. Bronnen en methode: elk jaar publiceert het Rijksregister twee bevolkingsaantallen per gemeente:

1. Het totale bevolkingsaantal op 01/01/2022, alle vijf bevolkingsregisters inbegrepen, dus ook het 5de register (asielvragers), het 4de (NATO-personeel), 3de (Diplomaten, voorzover ze zich zelf niet ingeschreven hebben in het 1ste (bevolkingsregister) of 2de (vreemdelingenregister). Het 3de en 4de register bevatten maar een minimaal aantal personen.
2. Het bevolkingsaantal van het 1ste en 2de register op 01/01/2022 samengeteld, dus zonder de andere registers. Zij geven volgende toelichting: "Er wordt geen rekening gehouden met de personen die zijn ingeschreven in het wachtregister."

Door het verschil te maken, per gemeente, tussen deze twee databestanden, bekomt men logisch het aantal asielvragers in het 5de register, het 'wachtregister'.

Sinds 2012 wordt door npdata.be elk jaar in maart deze aftrekking gemaakt en in een bericht gepubliceerd. Het betreft dan alle inwoners van een gemeente die met de speciale codes genoteerd staan in het Rijksregister die verbonden zijn aan het 5de register.

Bronbestanden Rijksregister:

Bevolking op 01/01/2021 alle registers samen
Bevolking op 01/01/2021 1ste en 2de register

6. Asielstatistiek gedistilleerd uit 4 centrale databestanden:

- Aantal asielaanvragen per jaar, inbegrepen subsidiaire bescherming.
- Positieve beslissingen, dwz algemeen of tijdelijk verblijfstatuut
- 5de register of het 'wachtregister asiel' waar in hoofdzaak de asielvragers ingeschreven worden in afwachting van een beslissing
- Na toekenning van een verblijfsticket gaat de asielvrager over van het wachtregister naar het bevolkings- (1ste) of vreemdelingen (2de) register.

Asielvraag en erkenning (CGVS) verandering register (BZ), wachtregister (RR) tussen 1990 en 2020 (31/12)
31/12/ Asielaan-vraag Positieve beslissing Verander. register Wachtregis-ter asiel
1990 16.441      
1991 19.615      
1992 22.448      
1993 33.932      
1994 18.213      
1995 14.490     20.352
1996 15.752     18.828
1997 14.819     33.496
1998 27.897   4.985 68.699
1999 45.440   5.275 88.386
2000 55.440   1.931 91.591
2001 31.542   10.262 95.677
2002 23.903   6.805 83.172
2003 21.138   4.871 90.919
2004 20.175   6.305 84.751
2005 20.502   14.989 72.039
2006 14.648   12.496 62.714
2007 14.051   9.828 54.859
2008 15.940 4.042 12.748 47.548
2009 22.955 3.232 15.501 48.822
2010 26.560 3.932 22.195 59.059
2011 32.270 5.766 10.813 57.419
2012 28.285 6.068 5.394 62.574
2013 21.215 6.790 7.459 52.371
2014 22.850 8.702 8.275 46.316
2015 44.660 11.178 12.312 55.416
2016 18.710 15.883 17.317 49.821
2017 19.688 13.833 15.342 39.964
2018 23.443 10.483 12.141 41.703
2019 27.742 6.719 9.475 48.175
2020 16.910 5.836 8.460 47.286
2021 25.971 10.093   50.1506. Immigratie, migratiesaldo, asielerkenning (verandering van register) en % asielerkenningen op totaal immigratie en het migratiesaldo.

Migratie: saldo migratie, administratieve schrapping en asielerkenningen % asielerkenning op totaal saldo
31/12/ Totaal immigratie waarvan asieler-kenning % asiel op immigratie Totaal migratie-saldo % asiel op migratie-saldo
1990 60.067     19.683  
1991 68.929     14.146  
1992 74.617     25.389  
1993 75.940     18.938  
1994 72.762     17.634  
1995 75.621     13.379  
1996 71.563     12.714  
1997 70.581     6.041  
1998 74.578 4.985 6,7% 11.725 42,5%
1999 83.812 5.275 6,3% 17.527 30,1%
2000 91.624 1.931 2,1% 14.068 13,7%
2001 89.388 10.262 11,5% 35.149 29,2%
2002 110.410 6.805 6,2% 37.897 18,0%
2003 113.857 4.871 4,3% 32.661 14,9%
2004 112.060 6.305 5,6% 33.341 18,9%
2005 117.236 14.989 12,8% 45.911 32,6%
2006 132.810 12.496 9,4% 49.536 25,2%
2007 137.699 9.828 7,1% 55.357 17,8%
2008 146.409 12.748 8,7% 63.877 20,0%
2009 164.152 15.501 9,4% 62.761 24,7%
2010 166.479 22.487 13,5% 79.448 28,3%
2011 166.177 13.323 8,0% 62.157 21,4%
2012 161.881 9.104 5,6% 44.365 20,5%
2013 149.120 10.130 6,8% 34.156 29,7%
2014 146.009 9.679 6,6% 39.954 24,2%
2015 153.948 12.960 8,4% 47.682 27,2%
2016 158.049 17.797 11,3% 42.239 42,1%
2017 160.484 15.922 9,9% 44.536 35,8%
2018 163.918 12.679 7,7% 50.180 25,3%
2019 166.894 9.868 5,9% 55.031 17,9%
2020 174.591 8.928 5,1% 41.756 21,4%
2021 144.169        

Tav van de totale immigratie in de voorgaande drie jaren is slechts 6% het gevolg van erkenning van asielvragers. Tav van het migratiesaldo (immigratie - emigratie) heeft 21% in 2020, 18% in 2019 en 25% in 2018 een verblijfsvergunning gekregen als gevolg van asiel. In 2016 en 2017 lag dit hoger als gevolg van de oorlog en de bombardementen in SyriŽ.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen updates meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven".