BuG 476 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 01/09/2021

BuG 476 on-line       Print  Tablet  Smartphone (11p)

"Niet het 'ondernemingswezen' heeft na 2008 de basis
gelegd voor de welvaart, maar de publieke diensten."

De rots in de branding: 46,7% publieke tewerkstelling
waaronder schorten, kassa's en dweilen
(Charles Ducal)
Samen met hun sociale zekerheid hebben loontrekkenden
de samenleving overeind gehouden in deze corona-tijden

Tabel Werknemers 2008-2020 alle NACE-sectoren
met aantallen, %, evolutie-%ges en % op het totaal
en in twee klikken 6 grafieken voor elke (sub)sector
Situatie op 31/12 elk jaar, dwz tot 01/01/2021

1. Voor elk van de 916 sectoren en deelsectoren, een grafiekset met een tabel en 6 grafieken.

Hieronder de sectoren waarvoor reeds een set is aangemaakt en die langs de link kan geŽxploreerd worden.

Statuut: Loontrekkenden
Publiek/niet-Publiek: Publieke dienstverlening Niet-Publieke dienstverlening
Aard: RSZ-werknemers, RSZ-PPO (lokale besturen)
Sectoren: Primair, Secundair, Tertiair, Quartair
- Primaire sector: Landbouw, veeteelt, bos, visserij, Delfstoffen
- Secundaire sector: Industrie, Energie, Water, Bouw
- Tertiare sector: Groot- en detailhandel, Vervoer, opslag en post, Horeca, Financieel en verzekeringen, Informatie en communicatie, Onroerend goed, Bij vrije beroepen, Ondersteunende diensten
- Quartaire sector: Openbaar bestuur, Onderwijs, Gezondheid-en-welzijn, Kunst, amusement en recreatie, Overige Diensten, Huishoudpersoneel, Diplomatie

Focus op enkele deelsectoren:

- Primair: Landbouw, Visserij
- Secundair: Voeding en drank, Textiel, Leer, hout en papier, Chemie en niet-metaal, Metaal, Transportmiddelen, Overige industrie, Reparatie en installatie

- Tertiair: Autoverkoop-garages, Groothandel, Detailhandel, Hotels-verblijfstoerisme, Eetgelegenheden, Cafťs-bars-dancings, Spoor, Post, Radio-TV-Telecom, FinanciŽle activiteiten, Verzekeringen, Bij vrije beroepen, Arbeidsbemiddeling, Uitzendbureaus, Beveiliging, Reiniging gebouwen.
- Quartair: Federale politie, Lokale politie, Leger, Gevangenisbewakers, Federaal overheidsbestuur, Niet-Federaal overheidsbestuur, Verplichte sociale verzekeringen, Gezondheidszorg, Ziekenhuizen, Welzijnszorg, Woonzorgcentra, ROB, RVT, Gehandicapten residentieel - minderjarigen, Gehandicapten residentieel - volwassenen, Beschutte werkplaatsen, Niet-residentiŽle welzijnszorg, Kunst en cultuur, Bibliotheek, musea, natuur, Sport, recreatie, ontspanning, Verenigingen, Diplomatie

Andere sectoren of het detail ervan kunnen aangevraagd bij info@data.be.

2. Publieke tewerkstelling/dienstverlening: 46,7%

Alle sectoren werden in een aparte bundeling opgenomen in de verdeling publieke en niet-publieke tewerkstelling/dienstverlening, dwz tewerkstelling die rechtstreeks gefinancierd of betoelaagd wordt door de overheid. De gehele financiŽle input in deze tewerkstelling is toegevoegde waarde en onderdeel van het Bruto Nationaal Product. Het betreft overheidsuitgaven die, in tegenstelling tot de vele 'negatieve belastingen' dwz overheidsuitgaven om de belastingsverminderingen van bedrijven te financieren, in hoofdzaak in de dagelijkse consumptie worden besteed en niet wegvloeien als kapitaalsvergoedingen, (buitenlandse) investeringen of beleggingen. De publieke dienstverlening en de financiering ervan zorgen niet alleen voor stabiliteit oa in coronatijden, maar vormen ook het hart van de economische bedrijvigheid in BelgiŽ.

Publieke en niet-publieke loontrekkende tewerkstelling 01/01/2009-2021
31/dec 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Publiek 43,6% 45,6% 45,8% 46,0% 46,0% 46,1% 46,2% 46,7%
Niet-publiek 56,4% 54,4% 54,2% 54,0% 54,0% 53,9% 53,8% 53,3%

Op acht jaar tijd, dus na 2014 is de publieke dienstverlening gestegen met 3,1%, waarvan 0,5% in 2020. Best is naar werkelijkheden en hun evoluties te kijken en niet het idee of opinie die men er over heeft.

3 Technische noot: tijdslijn RSZ/RSZ-PPO behouden

Vanaf 2017 is er een integratie gebeurd van de RSZ-PPO (Provinciale en Plaatselijke besturen) in de algemene RSZ. Dit heeft voor een ernstige breuk gezorgd in de tijdsreeks wat onderwijs en vooral ook de tewerkstelling in de bejaardenhomes betreft. Voor meer dan de helft van het personeel van de woonzorgcentra was de werkgever de gemeente of het OCMW, en de referentiecode was niet deze van het WZC maar van de gemeente en OCMW. Doordat, in tegenstelling tot voor 2017 niet meer de individuele tewerkstellingsplaats de code bepaalde maar de werkgever, 'verdween' meer dan de helft van het personeel uit de codes van de woonzorgcentra. Doordat een statistiek geen breuklijnen mag vertonen en de werkelijkheid moet weergeven, wordt al voor het derde jaar een herschikking doorgevoerd van het RSZ-PPO personeel conform aan de laatst gekende 'werkelijke' verdeling. In de tabel worden ook de originele waarden zoals bezorgd door de RSZ opgenomen.

De deelsectoren kunnen apart geŽxploreerd worden (met telkens de grafiek set) voor RSZ, RSZ-PPO apart en voor het totaal.

4. Tabel en Grafieksets voor elk van de 916 (sub)sectoren

Aantal, evolutie, % en cumul 2008-2020, alsmede % op de totale loontrekkende tewerkstelling in woonzorgcentra, zowel vzw, publiek als commercieel.

1. Tabel met alle data, aantallen en % per gekozen sector
2. Aantal loontrekkenden in staafgrafiek, met aantal per jaar 31/12/2008-2020 zodat het de situatie weergeeft op 01/01 van het volgende jaar.
3. Evolutie van de sector, dwz telkens het verschil met het voorgaande jaar
4. Evolutie-% tav het voorgaande jaar
5. % van de sector in het geheel van de loontrekkende tewerkstelling
6. Gecumuleerde evolutie in aantallen
7. % gecumuleerde evolutie tav 2008.

In de tabel kan met een muisklik een regel aangeklikt met de sector van keuze, en geplakt op de 2de regel van het volgende blad. Met deze twee muisklikken wordt twee sets grafieken en een tabel aangemaakt.

Zie tabel: Werknemers 2008-2020 alle NACE-sectoren voor wie er in thuis geraakt, een onmiddellijke toegang tot al het bronmateriaal (2008-2020, met onderscheid in de 916 sectoren en deelsectoren, onderscheiden voor RSZ en RSZ-PPO en de diverse onderdelen van de publieke dienstverlening/-tewerkstelling.

4.1. Voor laptoptoepassingen, een set van 6 grafieken zoals in onderstaand beeld voor het totaal loontrekkenden

4.2.Het tweede beeld voor smartphone. Hier wordt de tabel voor de gekozen sector en de 6 grafieken in lijn geplaatst voor het beste beeld. Het is deze versie die langs een link kan opgeroepen worden, hierbij opnieuw het voorbeeld voor het totaal loontrekkende tewerkstelling: Loontrekkende tewerkstelling.

5. Evolutietabel totaal loontrekkenden 2008-2020

Hieronder de tabel op ware grootte voor het totaal tewerkstelling. Zulk een tabel en overeenkomstige grafieken kunnen in een wip voor elk van de 916 sectoren en subsectoren aangemaakt met tabel: Werknemers 2008-2020 alle NACE-sectoren

Totaal loontrekkenden

31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 3.683.737         100,00%
2009 3.669.497 -14.240 -0,4% -14.240 -0,4% 100,00%
2010 3.722.319 52.822 1,4% 38.582 1,0% 100,00%
2011 3.748.674 26.355 0,7% 64.937 1,8% 100,00%
2012 3.735.248 -13.426 -0,4% 51.511 1,4% 100,00%
2013 3.721.029 -14.219 -0,4% 37.292 1,0% 100,00%
2014 3.741.690 20.661 0,6% 57.953 1,6% 100,00%
2015 3.766.790 25.100 0,7% 83.053 2,3% 100,00%
2016 3.815.300 48.510 1,3% 131.563 3,6% 100,00%
2017 3.858.928 43.628 1,1% 175.191 4,8% 100,00%
2018 3.911.555 52.627 1,4% 227.818 6,2% 100,00%
2019 3.956.195 44.640 1,1% 272.458 7,4% 100,00%
2020 3.966.638 10.443 0,3% 282.901 7,7% 100,00%

Doordat de tijdsreeks start in 2008 kan ook jaar na jaar de evolutie met en na de bankencrisis nagegaan worden, de tewerkstellingsevolutie van werknemers onder de verschillende regeringen tot 2020 en de evolutie in het coronajaar 2020.

6. Dank

In deze opzet gaat het om een unieke verwerking van door de RSZ-administratie nauwgezet bijgehouden data die al twee decennia lang door ons worden opgevraagd en mede door de financiŽle inbreng van een vakbond worden gefinancierd, waarvoor dank. De RSZ is zo bereidwillig geweest de aangevraagde bestanden voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2020 gratis toe te leveren. Deze zullen ter gelegener tijd verwerkt worden zodat nauwgezet de tewerkstellingsevoluite voor elke NACE-2008 sector kan gevolgd worden. In al deze bestanden wordt per gewest, geslacht en leeftijd het detail gegeven voor RSZ/RSZ-PPO, voor ambtenaren en niet-ambtenaren, van arbeidsplaatsen, aantal werknemers, voltijdse eenheden en het totaal brutolonen voor belastingen, dus na aftrek van RSZ. Op die basis werden bv in BuG 466 on-line  de lonen per sector en per VTE berekend.

7. Drie sectoren met tabel en alle fiches: Onderwijs, Defensie en Woonzorgcentra. Voor alle andere sectoren, zie de linken vooraan.

7.1. Grafiekset onderwijs

P - Onderwijs
31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 381.155         9,61%
2009 388.816 7.661 2,0% 7.661 2,0% 9,80%
2010 391.520 2.704 0,7% 10.365 2,7% 9,87%
2011 389.063 -2.457 -0,6% 7.908 2,1% 9,81%
2012 386.608 -2.455 -0,6% 5.453 1,4% 9,75%
2013 389.883 3.275 0,8% 8.728 2,3% 9,83%
2014 393.688 3.805 1,0% 12.533 3,3% 9,92%
2015 396.675 2.987 0,8% 15.520 4,1% 10,00%
2016 402.321 5.646 1,4% 21.166 5,6% 10,14%
2017 404.161 1.840 0,5% 23.006 6,0% 10,19%
2018 409.420 5.258 1,3% 28.265 7,4% 10,32%
2019 416.181 6.762 1,7% 35.026 9,2% 10,49%
2020 426.816 10.635 2,6% 45.661 12,0% 10,76%


7.2. Grafiekset Defensie

Defensie
31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 40.838         1,11%
2009 40.216 -622 -1,5% -622 -1,5% 1,10%
2010 39.511 -705 -1,8% -1.327 -3,2% 1,06%
2011 38.408 -1.103 -2,8% -2.430 -6,0% 1,02%
2012 33.925 -4.483 -11,7% -6.913 -16,9% 0,91%
2013 33.771 -154 -0,5% -7.067 -17,3% 0,91%
2014 33.173 -598 -1,8% -7.665 -18,8% 0,89%
2015 32.198 -975 -2,9% -8.640 -21,2% 0,85%
2016 31.259 -939 -2,9% -9.579 -23,5% 0,82%
2017 30.353 -906 -2,9% -10.485 -25,7% 0,79%
2018 29.273 -1.080 -3,6% -11.565 -28,3% 0,75%
2019 28.990 -283 -1,0% -11.848 -29,0% 0,73%
2020 28.596 -394 -1,4% -12.242 -30,0% 0,72%


7.3. Grafiekset Woonzorgcentra:

    Woonzorgcentra
31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 87.357         2,37%
2009 89.957 2.600 3,0% 2.600 3,0% 2,45%
2010 92.374 2.417 2,7% 5.017 5,7% 2,48%
2011 94.390 2.016 2,2% 7.033 8,1% 2,52%
2012 96.329 1.939 2,1% 8.972 10,3% 2,58%
2013 96.275 -54 -0,1% 8.918 10,2% 2,59%
2014 98.867 2.592 2,7% 11.510 13,2% 2,64%
2015 101.931 3.064 3,1% 14.574 16,7% 2,71%
2016 106.109 4.178 4,1% 18.752 21,5% 2,78%
2017 108.365 2.256 2,1% 21.008 24,0% 2,81%
2018 110.495 2.130 2,0% 23.138 26,5% 2,82%
2019 111.020 525 0,5% 23.663 27,1% 2,81%
2020 112.509 1.489 1,3% 25.152 28,8% 2,84%


7.4. Grafiekset Horeca

I - Verschaffen van accommodatie en maaltijden
31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 105.249         2,65%
2009 105.264 15 0,0% 15 0,0% 2,65%
2010 107.397 2.133 2,0% 2.148 2,0% 2,71%
2011 108.267 870 0,8% 3.018 2,9% 2,73%
2012 106.157 -2.110 -1,9% 908 0,9% 2,68%
2013 107.122 965 0,9% 1.873 1,8% 2,70%
2014 109.837 2.715 2,5% 4.588 4,4% 2,77%
2015 109.833 -4 0,0% 4.584 4,4% 2,77%
2016 112.153 2.320 2,1% 6.904 6,6% 2,83%
2017 110.816 -1.337 -1,2% 5.567 5,3% 2,79%
2018 112.140 1.324 1,2% 6.891 6,5% 2,83%
2019 115.271 3.131 2,8% 10.022 9,5% 2,91%
2020 97.780 -17.492 -15,2% -7.469 -7,1% 2,47%


7.5. Grafiekset Kunst, amusement en recreatie

R - Kunst, amusement en recreatie
31/dec Werk-nemers Evo-lutie % tav vorig jaar Cumul evolutie % tav 2008 % op loon-trekkend
2008 44.648         1,13%
2009 45.794 1.146 2,6% 1.146 2,6% 1,15%
2010 47.200 1.406 3,1% 2.552 5,7% 1,19%
2011 46.975 -225 -0,5% 2.327 5,2% 1,18%
2012 47.269 294 0,6% 2.621 5,9% 1,19%
2013 47.078 -191 -0,4% 2.430 5,4% 1,19%
2014 47.473 395 0,8% 2.825 6,3% 1,20%
2015 48.408 935 2,0% 3.760 8,4% 1,22%
2016 49.096 688 1,4% 4.448 10,0% 1,24%
2017 49.393 297 0,6% 4.745 10,6% 1,25%
2018 51.495 2.102 4,3% 6.847 15,3% 1,30%
2019 52.386 891 1,7% 7.738 17,3% 1,32%
2020 50.802 -1.585 -3,0% 6.154 13,8% 1,28%


Voor de aanmaak andere grafieksets of toelichting voor het gebruik van de tabel, zie info@data.be

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven".