BuG 465 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 23 december 2020

BuG 465 on-line                   Print  Tablet  Smartphone (14p)

"Lichtstraat Cyriel Verschaeveplein in Alveringem 23/12/2020,
HLN-VTM zorgt voor de zwartste dag in deze coronatijden
wegens publiek eerherstel van deze fervente nazi-vriend,
ter dood veroordeelde en uit z'n burgerrechten onthevene"
.


Verschaeve aan het woord voor groep hooggeplaatsten

Loontrekkenden in alle sectoren evolutie 31/12/2008-2019
meteen ook het ijkpunt voor de coronacrisis: 01/01/2020.
46,2% van de loontrekkende tewerkstelling is publiek,

dwz met publieke middelen gefinancierd, het is de
echte motor van de economie en buffer in de crisis

Tabel
Werknemers 2008-2020 alle NACE-sectoren
met aantallen, %, evolutie-%ges en % op het totaal

Grafieksets:
Loontrekkenden, Secundaire sector, Welzijn,
gezondheid, cultuur
, Woonzorgcentra, Horeca, BPost,
NMBS, Veiligheidsdiensten, Onderwijs, Diplomaten en
tot slot de volledige grafiekset Publieke tewerkstelling.
Andere sectoren kunnen aangevraagd: info@data.be

1. Werknemers op 01/01/2020: historisch om drie redenen

De update van de tewerkstellingsevolutie van loontrekkenden/werknemers van 01/01/2008 tot 01/01/2020 wordt vooral gekenmerkt door het gedetailleerd beeld van de tewerkstelling voor alle NACE-sectoren op 5-digit vůůr het corona-virus de samenleving, economie en tewerkstelling drastisch omwoelde.. Alle verdere evoluties zullen daaraan afgemeten worden met 01/01/2020 als referentiedatum.

Het geeft meteen ook stof voor een evaluatie van een tweede 'breekpunt', nl de wisseling van de macht, waarbij de tewerkstellingsevolutie met een regering met en zonder oa de N-VA in perspectief kan geplaatst.

Een derde element van spankracht vormt de evolutie van de zorgberoepen, en ruimer, de tewerkstelling in welzijn en gezondheidszorg. In de voorbije decennia zijn de non-profit-sectoren, ondermeer door de kabinetten Vandenbroucke en Vogels  in 2000 en Demotte (met toen ook al Ri De Ridder als kabinetschef) en Vervotte in 2005 mede door de toenmalige vakbondssecretaris Walter Cornelis fors uitgebouwd maar nog onvoldoende gezien de tekorten die in de corona-crisis zijn bloot gelegd..

Het documenteren van de lonen in de sectoren en subsectoren op basis van de RSZ-aangiften van alle werkgevers met opdeling naar gewest en vooral ook naar geslacht, en dit niet alleen per werknemer maar ook per Voltijdse Eenheid staat nog op stapel.

In de tabel Werknemers 2008-2020 alle sectoren kan met enkele muisklikken een set grafieken aangemaakt worden voor elke deelsector en alle subtotalen volgens sectie (letter) en NACE-digit op 5, 4 en 3 digit (aantal cijfers in de de NACE-code). Voor wie er mee weg kan een unieke bron van informatie.

2. Publieke tewerkstelling/dienstverlening: 46,2%

Alle sectoren werden in een aparte bundeling opgenomen in de verdeling publieke en niet-publieke tewerkstelling/dienstverlening, dwz tewerkstelling die rechtstreeks gefinancierd of betoelaagd wordt door de overheid. De gehele financiŽle input in deze tewerkstelling is toegevoegde waarde en onderdeel van het Bruto Nationaal product. Het betreft overheidsuitgaven die, in tegenstelling tot de vele 'negatieve belastingen', dwz overheidsuitgaven om de belastingsverminderingen van bedrijven te financieren, in hoofdzaak in de dagelijkse consumptie worden besteed en niet wegvloeien als kapitaalsvergoedingen, (buitenlandse) investeringen of beleggingen. De publieke dienstverlening en de financiering ervan zorgen niet alleen voor stabiliteit, oa in coronatijden maar vormen ook het hart van de economische bedrijvigheid in BelgiŽ.

Publieke en niet-publieke loontrekkende tewerkstelling 2008-2020
31/dec 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Publiek 43,6% 45,6% 45,8% 46,0% 46,0% 46,1% 46,2%
Niet-publiek 56,4% 54,4% 54,2% 54,0% 54,0% 53,9% 53,8%

De samenstelling van regeringen heeft maar een erg beperkte impact, en dan enkel nog op het groeiritme van de publieke dienstverlening, niet op de afbouw ervan. Best is naar werkelijkheden en hun evoluties te kijken, ook wat corona-betreft en de aanpak ervan, en niet het idee of opinie die men er over heeft.

3. Technische noot: tijdslijn RSZ/RSZ-PPO behouden

Vanaf 2017 is er een integratie gebeurd van de RSZ-PPO (Provinciale en Plaatselijke besturen) in de algemene RSZ. Dit heeft voor een ernstige breuk gezorgd in de tijdsreeks wat onderwijs en vooral ook de tewerkstelling in de bejaardenhomes betreft. Voor meer dan de helft van het personeel van de woonzorgcentra was de werkgever de gemeente of het OCMW, en de referentiecode was niet deze van het WZC maar van de gemeente en OCMW. Doordat, in tegenstelling tot voor 2017 niet meer de individuele tewerkstellingsplaats de code bepaalde maar de werkgever, 'verdween' meer dan de helft van het personeel uit de codes van de woonzorgcentra. Doordat een statistiek geen breuklijnen mag vertonen en de werkelijkheid moet weergeven, wordt al voor het derde jaar een herschikking doorgevoerd van het RSZ-PPO personeel conform aan de laatst gekende 'werkelijke' verdeling. In de tabel worden ook de originele waarden zoals bezorgd door de RSZ opgenomen.

De deelsectoren kunnen apart geeploreerd worden (met telkens de grafiek set) voor RSZ, RSZ-PPO apart en voor het totaal.

4. Een keuze uit sectoren en het grafische beeld

In de tabel kan met een muisklik een regel aangeklikt met de sector van keuze, hier het totaal van alle loontrekkenden. Volgende set van zes grafieken verschijnt dan in het blad grafiek. Onderstaand beeld is de printscreen ervan.

We laten hieronder elk van de zes grafieken de revue passeren. Deze kunnen dus, zoals gezegd voor elk van de 916 deelsectoren en aggregaten kunnen aangemaakt. Elke set van een sector omvat zes grafieken:

1. Aantal loontrekkenden in staafgrafiek, met aantal per jaar 2008-2019, telkens op 31/12 zodat het de situatie weergeeft op 01/01 van het volgende jaar.
2. Evolutie van de sector, dwz telkens het verschil met het voorgaande jaar
3. Evolutie-% tav het voorgaande jaar
4. % van de sector in het geheel van de loontrekkende tewerkstelling
5. Gecumuleerde evolutie in aantallen
6. % gecumuleerde evolutie tav 2008.

Doordat de tijdsreeks start met 2008 kan ook jaar na jaar de evolutie met en na de bankencrisis nagegaan worden als mede de tewerkstellingsevolutie van werknemers onder de verschillende regeringen tot 2020.

Dank.

In deze opzet gaat het om een unieke verwerking van door de RSZ-administratie nauwgezet bijgehouden data die al twee decennia lang door ons worden opgevraagd en mede door de financiŽle inbreng van een vakbond worden gefinancierd, waarvoor dank.

Wie een set wil van een bepaalde sector kan deze langs info@npdata.be aanvragen, we voegen ze dan ook met link toe aan dit bericht.

5. Linken naar grafieksets totaal en deelsectoren:

Grafieksets: Loontrekkenden, Secundaire sector, Welzijn,
gezondheid, cultuur
, Woonzorgcentra, Horeca, BPost, NMBS, Veiligheidsdiensten, Onderwijs, Diplomaten en tot slot de volledige grafiekset Publieke tewerkstelling.
Andere sectoren kunnen aangevraagd: info@data.be

6. Enkele subtotalen en geselecteerde sectoren

Onderaan de tabel kan men ook voortgaan op enkele geselecteerde sectoren. Door de overeenstemmende lijn in de tabel aan te klikken en te kopiŽren naar de tweede lijn van het blad grafiek komt ook de overeenstemmende set van 6 grafieken tot stand.

4. Enkele Subtotalen  
  Lokale besturen en andere loontrekkenden
      - Lokale besturen  
      - Andere loontrekkenden
  Onderscheid Publieke Dienstverlening
      - Publieke Dienstverlening
      - Niet-Publieke Dienstverlening
  Grote sectoren  
      - Primaire sector  
      - Secundaire sector  
      - Tertiair    
      - Quartaire sector  
  Enkele geselecteerde sectoren
  Secundair: geselecteerde sectoren
      - Voeding en drank  
      - Textiel    
      - Leer, Hout, Papier  
      - Chemie, niet-metaal
      - Metaal    
      - Bouwnijverheid  
  Tertiair: geselecteerde sectoren
     Handel en verkoop  
      - Autoverkoop, garages
      - Groothandel   
      - Detailhandel  
     Verschaffen Accomodaties/Maaltijden
      - Hotels, verblijfstoerisme
      - Eetgelegenheden  
      - Cafť, bars, dancings
     Spoor, Post, VRT, Telecom
           - Spoor    
           - Post    
           - Radio, TV, Telecommunicatie
     FinanciŽle activiteiten en verzekeringen
      - Finantiele activiteiten
      - Verzekeringen  
     Andere Tertiaire sectoren
      - Vrije beroepen en Wet./Techn. Act.
      - Arbeidsbemiddeling  
      - Uitzendbureaus  
      - Beveiliging  
      - Reiniging gebouwen
  Quartair: Overheid en Non-Profit
    Politie    
      - Federaal    
      - Lokaal    
    Veiligheid/bewaking overheid
      - Politie    
      - Leger    
      - Gevangenisbewaarders
    Enkele overheidsbesturen
      - Federaal overheidsbestuur
      - Niet-Federaal overheidsbestuur
      - Verplichte Soc. verzekeringen
    Non-Profit/Social Profit sectoren
      - Gezondheidszorg  
      - Maatschappelijke dienstverlening
      - Cultuur    
      - Verenigingen  
    Woonzorgcentra  
      - Rusthuizen voor bejaarden (RVT)
      - Rust en Verzorgingstehuizen (ROB)
    Gehandicapten residentieel
      - Minderjarigen  
      - Volwassenen  

Het is onmogelijk om sets voor al deze deelsectoren (vooraf) op te maken of in dit bericht te verwerken. De krimpende secundaire sector weliswaar met een opleving de laatste jaren en de non-profitsectoren, gezondheid, welzijn en cultuur om dit meer dan volledig te compenseren komen aan bod. Evenzeer de Horeca met inbegrip van de impact van de invoering van de witte kassa. Onderwijs, en enkele openbare tewerkstellingen zoals de Post, NMBS en veiligheidsberoepen (Politie, leger en gevangenisbewaarders) en te slotte het diplomatiek personeel kunnen de kracht van deze tool illustreren. Voor elk van deze deelsectoren wordt een set langs een link op het internet aangemakt.

6..1. Secundaire sector (maakindustrie)


6.2. Welzijn, gezondheid en cultuur6.3. Woonzorgcentra


6.4. Horeca


6.6. Bpost


6,7. NMBS

 

6.8. Veiligheidsberoepen (Politie, leger, gevangenisbewaarders6.9. Onderwijs


610. Diplomatiek personeel


6.11. Publieke dienstverlening/tewerkstelling (volledige set)


Andere sectoren kunnen aangevraagd: info@data.be

Jan Hertogen, socioloog