BuG 461 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 10 oktober 2020

BuG 461 on-line              Print  Tablet  Smartphone (10p)

Met 324 besmettingen per 100.000 inwoners op 2 weken
gemeten op 09/10/2020 laat BelgiŽ Spanje, Nederland en
alle andere Europese landen achter zich, op TsjechiŽ na.
Op 09/10: BelgiŽ 5.274, Nederland 6.504, Frankrijk 20.339
besmettingen of 46, 38 en 30 per dag/100.000 inwoners

Enkel mobilisatie tegen wie het virus z'n gang wil laten gaan
en de economisch politieke lobby's die dit opzetten/steunen
 zal toelaten het virus te bedwingen met verenigde krachten
 van geneeskunde, wetenschap en hulp aan al wie in nood is

Inhoud

1. Overzicht verschillende indicatoren
2. De evolutie in besmettingen en weekgemiddelden
3. BelgiŽ in Europa en vergeleken met de VS en BraziliŽ
4. Waar wringt de schoen?
5. Besmettingsevolutie naar leeftijd
6. Een uitstekende (school)tool: overzichten per gemeente
7. Evolutie gewesten, Vlaamse en Waalse provincies vergeleken met Brussel en enkele steden

Inschrijven voor toezending van de dagelijkse update covid-19 kan door een eenvoudige mail naar info@npdata.be met vermelding 'update'

"Geeft de politiek na 01/07 voor de tweede maal het virus vrije baan, zonder parlementair of maatschappelijk debat,  terwijl het virus de voorbije week in 395 gemeenten actief was waar 9,8 mio mensen wonen (86% van de bevolking)?" Zo werd de vraag gesteld in BuG 460 on-line  nadat de virologen door de politiek werden 'kaltgestellt' en ze  tot op de dag van vandaag beleidsmatig aan de kant staan.

Omdat de BuG-lezers niet verder in het ongewisse zouden blijven, hierbij enkele uittreksels uit de updates covid-19 die we dagelijks verzenden naar alle 'experten', parlementsleden van het Brussels gewest, de nieuwe regering en de coronacommissaris, en sinds kort ook naar alle gouverneurs. Vanaf vandaag wordt er de dagelijkse update aan toegevoegd met de besmettingsevolutie volgens leeftijdscategorieŽn voor BelgiŽ, per gewest, provincie en geslacht, een ware oogopener voor wie wil zien waar en in welke leeftijdscategorieŽn het virus aan versnelling heeft gewonnen en in overdrive gaat.

1. Overzicht verschillende indicatoren

Hieronder de update van een tabel die in vorig bericht werd opgemaakt met de tijdsevolutie van de politieke beslissingen die de weg vrijgemaakt hebben voor het virus.

Op 1 augustus is een effectief antwoord gekomen van de virologen die zich uitspraken tegen de 15 persoonlijke contacten en deze naar ťťn bubbel van vijf brachten. Na de georganiseerde lobbycampagne olv of met steun van Lieven Annemans,  werden de meesten uit de adviesorganen gesloten met de huidige dramatische situatie tot gevolg. De impact van deze beslissing van minister De Block en de Veiligheidsraad zal veel destructiever blijken in de onbeheersbaarheid van deze tweede golf dan de schade die werd veroorzaakt door het niet bijhouden van de mondmaskervoorraad door het kabinet De Block. Het dramatische van de huidige extreme stijging van het aantal besmettingen ligt zowel in de weerslag ervan op het aantal ziekenhuisopnames, intensive care-opnames en het aantal doden, als in de beperkingen die noodwendig het sociale en persoonlijke leven zullen raken. Het is allicht de prijs die betaald zal worden voor de (niet aflatende) campagnes van de 'intellectuele, medische en culturele elite' om het perspectief op een beheersing van het virus en een ombuiging van de curves ten gronde negatief te conditioneren.

Evolutie verschillende corona-parameters in aantal en % 
Politieke beslissingen in de periode rond de opgegeven datum (1) 15 cont./ week Bubbel van 5 Exclu-sie viro-logen 4 x 5 cont./ maand 4 x 3 cont./ maand
  1/jul 1/aug 1/sep 1/okt 9/okt
Besmettingen 86 635 246 2.542 5.274
Weekgemiddelde 81 499 427 1.720 3.460
Weekincidentie 5 30 26 105 211
14-daagse incidentie 11 48 56 147 324
Positiviteitsratio 14 dag/gemid. 1,3% 1,4% 1,5% 5,8% 8,7%
Ziekenhuisopname per dag 9 26 47 87 141
Ziekehuisopname: 14 daags/mio 1,3 0,9 2,7 5,7 7,6
In aantal gemeenten (Tot=589) 226 416 381 562 583
Gemiddeld per gemeente/week 2,5 8,4 7,8 21,4 41,5
Bevolking gemeenten in mio 7,114 10,017 9,673 11,341 11,449
% in aantal gemeenten 38% 71% 64% 97% 99%
% bevoking  gemeenten 62% 87% 84% 99% 100%
(1) Een 'gezin' wordt gelijkgesteld met 4 zonder de kinderen

En zoals Gert Peersman en Paul de Grauwe lieten verstaan, het zijn niet de maatregelen maar de stijging van de besmetting die de economie schaden.

2. De evolutie in besmettingen en weekgemiddelden

Sciensano en de media brengen uitsluitend de 'geconsolideerde besmettingscijfers' in the picture, dwz de resultaten van de testen op de dag dat de test is afgenomen. Daarmee schetsen deze cijfers de situatie van vier dagen geleden. Daartegenover staan de 'dagcijfers' op basis van de dag dat de resultaten bekend zijn en in de database van Sciensano worden opgenomen. Het zijn deze gegevens die dagelijks door npdata verwerkt worden.

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd 
  Bevolking 5/okt 6/okt 7/okt 8/okt 9/okt
BelgiŽ geconsolideerd 11.492.641 5.022 5.048 3.159 467  
BelgiŽ WHO-database 11.492.641 1.968 2.088 3.577 5.729  
BelgiŽ dagcijfers 11.492.641 1.918 2.043 3.522 5.624 5.274
Vlaams 6.629.143 532 726 1.427 1.841 1.907
   Antwerpen 1.869.730 177 230 421 532 625
   Vlaams-Brabant 1.155.843 145 234 309 534 511
   West-Vlaanderen 1.200.945 81 64 265 234 307
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 82 134 308 378 327
   Limburg 877.370 46 63 124 162 136
Brussels 1.218.255 415 487 678 1.182 1.181
Waals 3.645.243 972 830 1.417 2.601 2.186
   Waals-Brabant 406.019 112 120 195 467 282
   Henegouwen 1.346.840 401 243 361 875 631
   Luik 1.109.800 239 266 632 711 752
   Luxemburg 286.752 78 65 83 198 166
   Namen 495.832 142 136 146 350 355
Weekgemiddelde besmettingen geconsolideerd en dagcijfers
  Bevolking 5/okt 6/okt 7/okt 8/okt 9/okt
BelgiŽ geconsolid. 11.492.641 2.979 3.275      
% gecon .tav week 11.492.641 79% 82%      
BelgiŽ dagcijfers 11.492.641 2.346 2.391 2.707 3.147 3.460
Vlaams 6.629.143 846 863 981 1.104 1.213
   Antwerpen 1.869.730 288 295 315 340 375
   Vlaams-Brabant 1.155.843 205 220 251 292 325
   West-Vlaanderen 1.200.945 120 117 143 157 179
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 168 167 195 224 232
   Limburg 877.370 64 63 77 91 101
Brussels 1.218.255 530 535 602 689 759
Waals 3.645.243 970 993 1.125 1.355 1.488
   Waals-Brabant 406.019 127 129 148 197 217
   Henegouwen 1.346.840 316 323 351 425 462
   Luik 1.109.800 332 337 404 461 496
   Luxemburg 286.752 61 65 72 91 103
   Namen 495.832 133 139 151 181 210
Incidentie per twee weken (ECDC)
  Bevolking 5/okt 6/okt 7/okt 8/okt 9/okt
BelgiŽ 11.492.641 245 247 264 296 324
Vlaams 6.629.143 163 166 177 193 207
   Antwerpen 1.869.730 216 216 224 236 249
   Vlaams-Brabant 1.155.843 217 228 240 271 294
   West-Vlaanderen 1.200.945 116 117 133 147 161
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 134 134 146 161 173
   Limburg 877.370 96 100 109 119 127
Brussels 1.218.255 521 518 546 609 667
Waals 3.645.243 301 304 326 380 420
   Waals-Brabant 406.019 347 349 376 470 516
   Henegouwen 1.346.840 265 269 278 326 355
   Luik 1.109.800 355 351 390 432 480
   Luxemburg 286.752 225 238 260 316 356
   Namen 495.832 282 294 312 370 421

Madrid, 550 incidentie per twee weken, Parijs 250,... Brussel staat mee aan de top van Europese steden met de hoogste besmettingsgraad. Toch besliste het om code geel verder toe te passen op de hogescholen en dit in tegenstelling Antwerpen en Hasselt om het hoger onderwijs te starten in code oranje met duidelijk effect trouwens, zie de provinciale overzichten.

3. BelgiŽ in Europa en vergeleken met de VS en BraziliŽ

Internationaal wordt BelgiŽ beoordeeld op basis van de dagcijfers van de laatste twee weken per 100.000 inwoners. Dat cijfer is alsmaar verslechterd met een piek de laatste twee dagen. Hierbij de lijst van Europese landen in aflopende zin, van enkele 'betere' landen en dit vergeleken met de VS, BraziliŽ en India. Behoudens Spanje, als West Europees land en TsjechiŽ en MoldaviŽ uit Oost Europa, laat BelgiŽ, samen met Nederland, iedereen achter zich, terwijl de discussie in BelgiŽ zich beperkt tot de cafťs en de studenten.

De tabel geeft de toestand op 08/10/2020, de grafieken geven de toestand op 09/10/2020 weer, waarbij BelgiŽ Spanje achter zich laat en meer afstand neemt van Nederland. Is the sky the limit?

Europese landen 14-daagse gemiddelde besmettingen/100.000 inwoners
Landen      Bevolking 4/okt 5/okt 6/okt 7/okt 8/okt
Czechia  10.700.000 310 325 345 373 396
Spain  44.700.000 318 320 318 322 324
Moldova  3.600.000 277 281 286 293 313
Netherlands  17.100.000 246 260 273 288 308
Belgium  11.400.000 245 253 255 272 306
France  67.000.000 240 241 243 251 254
United Kingdom  66.400.000 164 176 191 203 219
Armenia  3.000.000 171 181 196 207 204
Iceland  400.000 144 151 166 174 189
Luxembourg  600.000 175 168 161 172 177
Slovakia  5.500.000 117 122 125 135 147
Romania  19.500.000 118 123 128 134 142
Ukraine  44.200.000 117 121 124 128 133
Austria  8.800.000 114 122 120 123 129
Slovenia  2.100.000 99 100 105 116 128
Ireland  4.800.000 106 113 115 123 127
Hungary  9.800.000 129 131 129 122 125
North Macedonia  2.100.000 98 100 106 113 123
Malta  500.000 126 139 112 117 122
Denmark  5.600.000 126 120 118 113 111
Portugal  10.300.000 102 104 103 105 110
Vergelijking met andere Europese landen
Italy  66.200.000 41 42 44 47 51
Greece  10.800.000 44 42 43 43 44
Germany  82.100.000 34 35 37 39 42
Vergelijking met BraziliŽ, Verenigde Staten en India
Brazil 209.300.000 181 177 176 180 180
United States 327.000.000 184 184 184 181 184
India 1.340.000.000 85 84 83 82 88

In de volgende grafieken wordt de surrealistische dramatiek van de Belgische covid-19 evolutie en aanpak duidelijk:
Het Europese isolement waarin BelgiŽ meer en meer verzeild zal vooral ook Brussel en de Belgische economie treffen. Wie gaat daar de komende maanden nog een vergadering plannen? Ook de voorziene plaatsingen Struikelstenen/enStolpersteine door Gunter Demnig op 3 en 4 november in Nieuwpoort, Antwerpen, Brussel en Luik werden om coronaredenen afgelast

4. Waar wringt de schoen?

Uit de commentaar in update 09/10/2020

Beste, 

ďWanneer de Nederlanders een minder streng regime (aan)kunnen dan moet dat voor de Belgen ook lukkenĒ hebben anderhalf maand geleden enkele epigonen van de Ďintellectuele, medische en culturele eliteí gedacht. Ze hebben hiervoor een groot oor gevonden bij de liberaal/economische lobbyís die met Maggie De Block een efficiŽnte politieke representant vonden om het toenmalige GEES uit te kuisen, de virologen monddood te maken en ze (nog altijd) buiten spel te zetten, behoudens als freelance commentatoren in de publieke media. Dat heeft geleid tot de positie BelgiŽ op de wereldschaal van de besmettingsevolutie.

Als (jeugd)socioloog mag/moet onder ogen gezien worden dat jongeren in hun groei en eigen belevingswereld hun 'huishoudelijke/gezinscontacten, verbonden aan hun thuisí vooral extern zoeken, en (nog altijd) een ideale legitimering vinden in de oorspronkelijke en tot 3 herleide nauwe contacten die zij buiten het gezins/huishoudverband kunnen hebben en waarbij de afstandsregels of mondmaskers niet van toepassing zijn. Het perspectief dat deze contacten maandelijks wisselend zijn weegt op tegen alle andere beperkingen die van toepassing zijn of nog gaan komen, avondklok inbegrepen. Met moet er ernstig rekening mee houden dat zolang externe contacten buiten het gezin zonder in achtname van afstand of mondmasker legitiem zijn, de besmettingscurve enkel geremd en niet omgebogen kan worden. De besmettingsopstoten zijn trouwens alle verbonden aan het vrijmaken van sociale contacten buiten het gezin, telkens tegen de adviezen van de virologen in. De toestand zal maar normaliseren als alle het sociaal contact (terug) genormaliseerd wordt, dwz enkel Ďnauwí in het gezin, en daarbuiten onder de voorwaarde van afstand en mondmasker. Andere beperkingen zoals de regel van vier in horecabezoek of samenscholing zijn extraís die los van de beperking van de nauwe contacten tot het gezin, het verschil niet zullen maken en enkel tot verdere inefficiŽnte en veel weerstand oproepende lockdownachtige maatregelen zullen leiden.

Inschrijven voor toezending van de dagelijkse update covid-19 kan door een eenvoudige mail naar info@npdata.be met vermelding 'update'.

5. Besmettingsevolutie naar leeftijd

Volgende grafische reeksen zijn aanwezig op het internet, update 09/10/2020

1. Besmettingsevolutie naar leeftijd, gewest provincie,09/10/2020
2. Besmettingsevolutie naar leeftijd, gewest, provincie en geslacht, 09/10/2020

Met zoomen (laptop) of  met de vingers (smatphone) kan de grootte van de beelden aangepast worden. BelgiŽ, gewesten, Nederlandstalige en Franstalige gemeenten worden onder elkaar geplaatst.

De eerst reeks heeft betrekking op leeftijdsevolutie tot 09/10/2020 voor BelgiŽ, gewest en provincie Ė kan gemakkelijk op smartphone bekeken worden, het tweede met dezelfde gegevens maar nu ook onderscheiden naar geslacht zijn best op tablet of laptop te exploreren. De besmettingsevolutie volgens leeftijd maakt duidelijk dat de stijging het hoogst is en het snelst gaat in de jongere leeftijdscategorieŽn met de laatste dagen (dag)cijfers van 5.000 besmettingen en meer. BelgiŽ steekt zo (opnieuw) Nederland voorbij, en binnen enkele dagen het niveau van Spanje. Wanneer dringt het besef door dat BelgiŽ al enkele dagen het hoogste besmettingsniveau van BraziliŽ achter zich heeft gelaten.

Wanneer hogescholen ter sprake komen zoals in Terzake op 09/10/2020 best ook aangegeven dat als studenten besmet geraken deze in de gemeente van domicilie worden ingeschreven. De provinciale besmettingsevoluties naar leeftijd maken dit dus meer zichtbaar dan de stedelijke.

De huidige opstoot is dus vooral zaak van 20-29 jarigen die het virus gemakkelijker oplopen in hun sociale contacten en er minder ziek van worden, maar ook het contact met hun ouders en grootouders bewaren en een sociaal leven hebben en willen onderhouden dat ideaal is om het coronavirus uit te dragen. Hoe dit, (en de jongeren) (be)geleiden zodanig dat beleid en politiek niet opnieuw met drastisch(er) maatregelen moet komen.

6. Een uitstekende (school)tool: overzichten per gemeente

In de huidige discussie naar het belang van de studenten (hogescholen) of scholieren in de huidige opstoot van de epidemie, meestal verbonden aan het uitgangsleven en de cafťs woeden hevige discussies. Met de 'schooltool', ontwikkeld door Geert Jan Bex van de universiteit van Hasselt (op basis van de data die dagelijks door npdata.be worden afgeleid uit de Scientano-database en doorgezonden naar de UHassel) wordt dag aan dag een grafiek en gegevenstabelletje bijgewerkt met zowel de evolutie van aantal besmettingen (linker-as en 7daags gemiddelde) alsmede de 14-daagse incidentie en de RAG-lijn van 50 (grens voor code oranje voor de scholen op basis waarvan een crisiscomitť samenkomt) op de rechter-as.  Zie http://dsi-uhasselt.duckdns.org:5006/school_tool, er kunnen onmiddellijk voor alle gemeenten, gewesten, provincies en BelgiŽ gelijkaardige grafieken getrokken worden. We hernemen hier de printscreens voor enkele studentengemeenten:

Antwerpen stad

 7. Evolutie gewesten, Vlaamse en Waalse provincies vergeleken met Brussel en enkele steden

Madrid heeft incidentie 550, Parijs 250, Brussel gaat met 667 14-daagse incidentie naar hogere sferen. Ook WalloniŽ gaat de laatste dagen stijl naar omhoog. Wat is de evolutie per provincie?

De avondklok en striktere maatregelen hebben in Antwerpen, op advies van de virologen, de curve drastisch naar omlaag gekregen. Daarna was hun liedje uit, in het vernieuwde Celeval werden ze aan de kant gezet, en daar zitten ze nog altijd, ook al zwijgen ze niet. Voor wanneer de opstand van de bevolking om het eigen welzijn opnieuw, met de virologen en goedmenenden, ter hand te nemen, tegen de economisch/politieke lobby's en al degenen die van elke twijfel en illusie (zoals de groepsimmuniteit) een speerpunt te maken om de bevolking langs het virus in het hart te treffen. De  zogezegde "eigen verantwoordelijkheid van de burger" is dan het doekje dat het bloeden voor de onverantwoorde politiek en de miskenning van de wetenschap. Het is alsof bij een uitslaande brand geroepen wordt op de brandweer maar dat deze niet mag optreden en de bevolking gevraagd wordt om met emmertjes water het vuur te blussen.Dat zou dan verantwoord burgerschap heten.

De doelgerichte en mediatiek sterk ondersteunde anti-campagnes tegen de analyse van de zogezegd 'Vlaamse' virologen, en het ondersteunen van misdadige standpunten zoals van dokter Gala en co, zorgen nu voor een ravage vooral in de landelijke gemeenten in WalloniŽ, Waals-Brabant en Luik voorop, maar bijgehaald door Henegouwen, Namen en Luxemburg.

Tot slot de grote steden in BelgiŽ:

Inschrijven voor toezending van de dagelijkse update covid-19 kan door een eenvoudige mail naar info@npdata.be met vermelding 'update'.

Jan Hertogen, socioloog