BuG 460 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 5 september 2020

BuG 460 on-line                Print  Tablet  Smartphone (10p)

Zullen alleen cijfers nog spreken, nu Celeval
een blinde koers vaart zonder virologen?

Geeft de politiek na 01/07 voor de tweede maal het virus
 vrije baan, zonder parlementair of maatschappelijk debat,
 terwijl het virus de voorbije week in 395 gemeenten actief
 was waar 9,8 mio mensen wonen (86% van de bevolking
)

Inleiding

Elke dag maakt npdata.be een update gereed van de besmettingsevolutie op basis van de dagcijfers, zoals vanochtend 05/09 nog vrijgegeven door Sciensano op haar website. Op die basis wordt een update opgemaakt en verstuurd naar alle leden van het oude GEES, het vernieuwde Celeval en alle parlementsleden van het gewest Brussel. We hernemen hier de integrale update.

Onderaan worden nog de tabellen toegevoegd met de evolutie van de weektotalen, de incidentie per dag, week en twee weken en het % van de gemeenten en van de bevolking per gewest en provincie waar het virus de laatste week actief was. Opvallend is Limburg met de laatste week besmettingen in 82% van de 44 gemeenten waar 90% van de Limburgse bevolking woont. Zal het loslaten van de sociale bubbels de Limburgse bevolking van het virus redden of er mee leren leven (of sterven)?

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 55
____________________
 
Aan allen,

Als men (exact, wiskundig) kon voorzien wat de besmettingscijfers de volgende dag(en) zijn, dan was een strikte opvolging, van dag tot dag, niet nodig en zouden de zenuwen meer gespaard, en verwachting en hoop meer beantwoord worden. Maar zo werkt het (virus) niet. Na de wezenlijke vermindering van besmettingen op 27 en 28/08 worden acht dagen later op 03 en 04/09 617 en 619 besmettingen geteld, waarvan vooral een vermeerdering in WalloniŽ en ook het Brussels gewest. Dat betekent voor het eerst sinds 16/08 voor BelgiŽ een stijging met 7% in vergelijking met de voorgaande week, voor Vlaanderen +4% sinds 12/08, voor WalloniŽ voor de tweede dag op rij een stijging en nu met 22%, en voor Brussel een status quo, nadat de besmettingen er sinds 23/08 op weekbasis gedaald waren. Deze vaststellingen gaan voort op de dagcijfers. Binnen enkele dagen zal het Belgisch publiek er kennis van kunnen nemen, voor Europa en de wereld is dat vandaag al het geval. Het is trouwens op basis van de dagcijfers dat de positie van BelgiŽ in de besmettingsevoluties en toekenning van (kleur)coderingen bepaald wordt. Vandaar deze updates voorzover geen enkele instantie zorgt voor de toelevering van deze dagcijfers per gemeente, het dashboard van de universiteit van Hasselt niet te na gesproken. Dit is van des te meer belang omdat in het hervormde/vernieuwde Celeval geen enkele viroloog of bio-statisticus meer aanwezig is, en ook de sociologen, sociografen of demografen over het hoofd gezien werden. Het is dan ook de vraag hoe dit vernieuwde orgaan, dat aan de top staat van de beleidsadviezen en beslissingen, de doelen/targets zal bepalen waarnaar de samenleving en het beleid zich dienen te oriŽnteren.

Het oplijsten van de essentiŽle parameters in besmettingsevolutie kan misschien werken als een eye-opener, of voor sommigen, ook als een rode lap op een stier. Besmettingen, 7-daags gemiddelde, week-incidentie, aantal en % gemeenten en deel van de bevolking dat de voorgaande week met (nieuwe) besmettingen werden geconfronteerd worden op een rij gezet voor
- 1 juli( afschaffing bubbels en vrijgave van het virus aan 15 personen op individuele basis die elke week 15 andere mensen in hun Ďnaaste omgeving) konden opnemen,
- 15 juli, eerste tekenen van een opstoot,
- 1 augustus (begin van de nieuwe bubbel van 5 onder terechte druk van virologen, epidemiologen en bio-statistici,
- 15 augustus en 1 september, de moeizame afbouw van het aantal besmettingen.

Eerder dan gerechtszaken tegen oa Marc Van Ranst en tegen de Belgische staat zou er een nieuw bewustzijn moeten groeien en desgevallend ook juridische actie ondernomen, welke politieke, economische, ideologische krachten er aan het werk geweest zijn om vanaf 1 juli het corona-virus de volledige vrije baan te geven. Op 1 juli was het 7-daags gemiddelde gedaald tot 81 met een week-incidentie van 5, met een virus dat evenwel nog in 226 gemeenten (38%) de week voor 1 juli aanwezig was, goed voor een bevolking van 7,1 mio Belgen, dwz 62% van de bevolking. Zelfs in de langzame afbouw nadien is er op 1 september een 7-daags gemiddelde van 427 besmettingen, in 381 gemeenten (op 04/09 al 395) goed voor 84% van de Belgische bevolking waar het virus minstens bij een persoon in de gemeente aanwezig was. Twee maand voordien waren er dat nog 7,1 mio, moment dat politici, volledige tegen of zonder het advies van de virologen/epidemologen in, komaf maakten met alle maatregelen en het virus de vrije baan gaven. Misschien kan Jan Jambon zich herinneren welke lobby's hem er toen toe gebracht hebben om voluit voor deze voor de bevolking desastreuze beslissing van de wekelijks wisselende 15 te gaan. Ondernemers, horeca en evenementensector zouden ernstig mogen nadenken om tegen deze beslissing van 15 een rechtszaak aan te spannen.

Besmettingen, weekgemiddelde, weekincidentie, gemeenten en %  en in bevolking
  15x week   Bubbel 5    
  1/jul 15/jul 1/aug 15/aug 1/sep
Besmettingen 86 161 635 732 246
Weekgemiddelde 81 116 499 630 427
Week-incidentie 5 7 30 38 26
Besmettingen laaste week 566 815 3.490 4.408 2.992
In aantal gemeenten 226 241 416 488 381
Gemiddeld per gemeente 2,5 3,4 8,4 9,0 7,9
Bevolking in gemeenten 7.114.311 7.578.778 10.017.386 10.837.748 9.673.437
% in aantal gemeenten 38% 41% 71% 77% 64%
% bevoking in deze gemeenten 62% 66% 87% 94% 84%
(1) Berpekring sociale bubbel tot 5 ging in op 29/07/2020      

Zien welke objectieven/doelen/targets Celeval zal stellen om het virus onder controle te krijgen of is het er hen om te doen om de bevolking, wat het ook kost, er mee te leren leven. Gaat het in de richting van
- minder dan 100 besmettingen zoals Van Gucht in het vooruitzicht stelde voor 01/09 en dat nu een langere termijn objectief geworden is, met evenwel 7 mio Belgen die nog in gemeenten zullen leven waar het virus nog rondwaart
- 30 besmettingen, zoals Prof. Molenberghs ooit geopperd heeft, een objectief dat een veel grotere versoepeling van maatregelen zal toelaten dan nu met de feitelijke en voorzienbare jojo, het op en af gaan van het virus in combinatie met griep, terugkeerders, en allicht (verdere) versoepelingen, het geval zal zijn.
- is een verdere verstrakking en versterking van de maatregelen geen even behartenswaardige optie om op termijn, met alle onzekerheid nog over een vaccin, de leefbaarheid van de samenleving te waarborgen, zoals nu bv in Wuhan het geval is. Is de bevolking misschien op termijn niet meer bereid om er de politieke prijs voor te betalen, dwz de omstandigheid dat een striktere levenswijze met grotere controle over het individuele doen en laten er voor over zal hebben, dan het varen van een blinde koers zoals Spanje nu al, aan het ervaren is, zeker nu de virologen in Celeval buiten spel zijn gezet. Zullen alleen de cijfers nog spreken?

Het aantal besmettingen de voorbij week stijgt met 3.170 weer tot boven de drieduizend, en dit in 395 gemeenten. Het is sinds 27/08 geleden dat het er nog zoveel waren. Dat zijn 9 gemeenten meer dan gisteren: 13 gemeenten kenden geen besmettingen meer de voorbije week, 22 gemeenten werden er evenwel opnieuw mee geconfronteerd:

Gemeenten met (nieuwe) besmettingen  in de laatste week op 04/09/2020 en weekincidentie

Gemeente

Bevolking 2020

Inci-dentie

KAPELLEN

26.981

4

MALDEGEM

23.958

4

ZEMST

23.260

4

ZOERSEL

22.065

5

KASTERLEE

18.882

32

WALCOURT

18.407

16

BEERSE

18.128

6

PEER

16.298

6

KUURNE

13.676

7

ZANDHOVEN

13.071

8

SENEFFE

11.480

35

SINT-LIEVENS-HOUTEM

10.400

10

LEDEGEM

9.687

10

DESSEL

9.605

10

BEAURAING

9.157

11

ORP-JAUCHE

8.981

22

SOMBREFFE

8.480

12

AMEL

5.486

18

HERON

5.476

18

SIVRY-RANCE

4.794

42

OERLE

3.904

51

TINLOT

2.735

73


Hierna volgt een update van de belangrijkste grafieken en tabellen, met op het einde nog BelgiŽ in Europa (tot 03/09) en de fiches van de 22 gemeenten, nl Antwerpen, Borsbeek, Vilvoorde, Machelen, Grimbergen, Wemmel, Kraainem en het Brussels gewest als een geheel) waarvoor de RAG vraagt het crisiscomitť samen te troepen. Op deze fiches kan men duidelijk aflezen welke evolutie de week- en 14-daagse incidentie gegaan heeft in de lokaliteit en welke de 50-lijn incidentie is in deze opstoot. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de RAG voortgaat op de Ďgeconsolideerdeí cijfers die de toestand tot vier dagen geleden beschrijft en niet op de dagcijfers, zoals verwerkt in de fiches van de hiervoor vernoemde gemeenten.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

___________________

 

Voortschrijdend % evolutie besmettingen week tav voorgaande week
  Bevolking 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 -20% -14% -14% -12% -13% -17% -7% 7%
Vlaams 6.629.143 -16% -12% -18% -13% -12% -15% -9% 4%
   Antwerpen 1.869.730 -18% -16% -27% -18% -21% -29% -25% -9%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 -5% -1% 1% -3% 0% -1% 0% -2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 -3% 9% -7% -8% 10% 24% 13% 10%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 -31% -26% -24% -20% -12% -15% 4% 22%
   Limburg 877.370 -10% -6% -8% -4% -5% -3% 14% 44%
Brussels 1.218.255 -20% -15% -11% -10% -13% -24% -12% 0%
Waals 3.645.243 -27% -14% -11% -10% -14% -14% 4% 22%
   Waals-Brabant 406.019 5% 19% 18% 10% 6% -20% 4% 12%
   Henegouwen 1.346.840 -18% -16% -27% -26% -28% -27% -8% 6%
   Luik 1.109.800 -36% -8% 10% 19% 5% 11% 17% 45%
   Luxemburg 286.752 -44% -37% -12% -10% -17% -17% 8% 40%
   Namen 495.832 -40% -37% -28% -34% -24% -16% 9% 19%

   

Bijkomende besmettingen per dag en geconsolideerd (Groen= weekvergelijking
  Bevolking 26/aug 27/aug 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ geconsol. 11.492.641 524 533 608 186 117 628 519 420    
BelgiŽ dagcijfers 11.492.641 574 461 440 631 439 201 246 417 617 619
Vlaams 6.629.143 271 231 217 254 170 136 143 222 300 277
   Antwerpen 1.869.730 128 90 87 97 61 76 53 78 121 114
   Vlaams-Brabant 1.155.843 38 64 50 56 38 17 29 37 52 46
   West-Vlaanderen 1.200.945 19 25 23 27 18 5 18 29 24 18
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 53 31 31 42 31 24 30 43 52 55
   Limburg 877.370 33 21 26 32 22 14 13 35 51 44
Brussels 1.218.255 182 124 117 162 143 25 54 104 156 169
Waals 3.645.243 120 106 106 214 126 40 48 91 161 173
   Waals-Brabant 406.019 28 9 16 17 20 6 10 16 16 27
   Henegouwen 1.346.840 43 37 42 56 61 11 9 35 70 52
   Luik 1.109.800 31 40 26 116 12 15 18 24 53 60
   Luxemburg 286.752 4 5 5 8 14 1 6 1 8 4
   Namen 495.832 14 15 17 17 19 7 5 15 14 29

 

Bijkomende besmettingen in % per gewest
  Bevolking 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vlaams 6.629.143 49% 40% 39% 68% 58% 53% 49% 45%
   Antwerpen 1.869.730 20% 15% 14% 38% 22% 19% 20% 18%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 11% 9% 9% 8% 12% 9% 8% 7%
   West-Vlaanderen 1.200.945 5% 4% 4% 2% 7% 7% 4% 3%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 7% 7% 7% 12% 12% 10% 8% 9%
   Limburg 877.370 6% 5% 5% 7% 5% 8% 8% 7%
Brussels 1.218.255 27% 26% 33% 12% 22% 25% 25% 27%
Waals 3.645.243 24% 34% 29% 20% 20% 22% 26% 28%
   Waals-Brabant 406.019 4% 3% 5% 3% 4% 4% 3% 4%
   Henegouwen 1.346.840 10% 9% 14% 5% 4% 8% 11% 8%
   Luik 1.109.800 6% 18% 3% 7% 7% 6% 9% 10%
   Luxemburg 286.752 1% 1% 3% 0% 2% 0% 1% 1%
   Namen 495.832 4% 3% 4% 3% 2% 4% 2% 5%

 

7-daags gemiddelde besmettingen, dagcijfers en geconsolideerd en % tav voorgaande week
  Bevolking 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 %
BelgiŽ geconsol. 11.492.641 451 438 431 445 443 443 446 445       -1%
BelgiŽ dagcijfers 11.492.641 490 490 458 422 433 430 438 427 405 427 453 7%
Vlaams 6.629.143 231 231 227 206 206 197 204 203 196 206 215 4%
   Antwerpen 1.869.730 108 109 110 94 91 82 87 85 78 82 86 -9%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 42 42 40 40 41 42 42 42 42 40 39 -2%
   West-Vlaanderen 1.200.945 18 17 18 18 19 18 18 19 21 21 20 10%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 39 39 35 32 32 32 34 35 33 36 40 22%
   Limburg 877.370 24 24 24 21 22 23 23 23 23 28 30 44%
Brussels 1.218.255 133 138 123 116 116 121 121 115 104 109 116 0%
Waals 3.645.243 126 121 108 100 112 113 113 109 105 112 122 22%
   Waals-Brabant 406.019 14 17 14 14 15 16 15 15 13 14 16 12%
   Henegouwen 1.346.840 51 49 44 40 39 38 38 37 36 41 42 6%
   Luik 1.109.800 35 32 32 29 40 40 41 37 36 38 43 45%
   Luxemburg 286.752 7 7 6 4 4 6 6 6 6 6 6 40%
   Namen 495.832 18 16 12 13 12 13 13 13 14 13 15 19%

 

Bijkomende besmettingen per dag vanaf 3, volgorde besmettingen laatste dag
  Bevolking 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
ANTWERPEN 529.247 50 61 43 48 25 56 82 58
BRUSSEL 185.103 17 26 22 6 2 25 24 26
ANDERLECHT 120.887 12 12 18 2 4 12 13 20
LUIK 197.217 4 24 1 0 6 2 11 19
SCHAARBEEK 132.799 17 18 14 3 9 9 15 18
ST-JANS-MOLENBEEK 97.979 25 25 14 0 3 13 11 18
ELSENE 87.632 6 9 4 1 3 5 17 18
CHARLEROI 202.746 8 8 15 4 3 10 5 15
GENT 263.927 6 17 4 3 9 11 16 15
VORST 56.581 5 4 10 1 2 0 11 11
GENK 66.447 8 4 2 1 1 10 10 9
OUD-TURNHOUT 13.977 0 0 0 0 0 0 2 8
JETTE 52.728 2 18 4 0 2 3 5 7
UKKEL 83.980 5 8 10 2 2 4 7 7
KOEKELBERG 21.959 0 7 5 1 2 0 4 7
HERSTAL 40.190 1 3 0 2 2 0 0 7
ST-JOOST-TEN-NODE 27.497 6 3 11 1 3 3 7 6
ETTERBEEK 48.473 4 4 0 3 5 6 6 6
GRIMBERGEN 37.972 7 6 0 2 1 0 2 6
AALST 87.332 8 5 3 0 3 9 1 6
LOMMEL 34.245 2 0 1 0 1 1 1 6
KASTERLEE 18.882 0 0 0 0 0 0 0 6
NAMEN 111.432 9 9 14 4 1 3 8 5
MAASMECHELEN 38.933 4 6 2 0 1 2 1 5
TUBEKE 26.656 1 1 3 0 0 4 1 5
SINT-AGATHA-BERCHEM 25.502 1 6 1 1 2 1 8 5
SINT-GILLIS 49.678 2 5 3 0 1 3 6 4
SENEFFE 11.480 0 0 0 0 0 0 0 4
LEUVEN 102.275 1 5 1 0 1 2 4 4
SINT-PIETERS-WOLUWE 42.119 2 2 4 0 4 2 2 4
TEMSE 30.196 2 1 2 0 0 5 3 4
CINEY 16.706 0 1 0 0 1 3 2 4
HOUTHALEN-HELCHTEREN 30.550 1 2 2 0 0 1 3 4
WILLEBROEK 26.826 3 6 1 1 0 2 1 4
SINT-NIKLAAS 78.531 4 1 2 5 4 4 3 4
DILBEEK 43.423 1 1 0 0 0 3 4 4
EDINGEN 14.061 0 1 0 0 0 0 8 4
ST-LAM..-WOLUWE 57.712 5 4 6 1 7 4 4 3
COURCELLES 31.197 0 0 2 0 1 0 3 3
ASSE 33.505 4 0 1 1 5 4 3 3
BERINGEN 46.598 0 1 3 1 1 4 6 3
BUGGENHOUT 14.662 0 0 1 1 0 0 1 3
SAMBREVILLE 28.372 1 1 2 0 0 0 0 3
HEUSDEN-ZOLDER 33.892 1 2 0 0 0 6 5 3
BORGWORM 15.444 2 0 0 1 0 0 0 3
MANAGE 23.429 2 1 2 0 0 0 1 3
ZWIJNDRECHT 19.154 1 0 0 2 0 0 0 3
VILVOORDE 45.495 4 4 4 3 1 1 5 3
WALCOURT 18.407 0 0 0 0 0 0 0 3
IEPER 34.995 0 1 0 0 0 3 4 3
GESVES 7.208 0 0 0 0 0 0 1 3
SINT-PIETERS-LEEUW 34.621 1 1 2 0 1 3 2 3
BALEN 22.813 2 1 0 0 0 1 0 3
OUPEYE 25.444 0 1 0 0 1 3 3 3
LOBBES 5.818 0 1 0 0 0 0 1 3
JEMEPPE-SUR-SAMBRE 19.100 0 1 0 0 0 1 0 3

 

 

 

_____________________________________

Weektotaal bijkomende besmettingen
  Bevolking 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 2.952 3.031 3.012 3.066 2.992 2.836 2.991 3.170
Vlaams 6.629.143 1.440 1.440 1.376 1.428 1.424 1.375 1.444 1.504
   Antwerpen 1.869.730 658 640 572 609 593 543 574 601
   Vlaams-Brabant 1.155.843 281 285 293 293 292 291 279 275
   West-Vlaanderen 1.200.945 126 135 126 126 135 145 144 139
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 227 225 225 237 242 232 253 277
   Limburg 877.370 147 154 159 162 161 163 193 211
Brussels 1.218.255 810 810 845 845 807 729 761 813
Waals 3.645.243 701 781 791 792 761 732 787 853
   Waals-Brabant 406.019 100 105 111 108 106 94 101 112
   Henegouwen 1.346.840 277 275 266 267 260 252 284 294
   Luik 1.109.800 205 283 279 285 258 251 264 298
   Luxemburg 286.752 30 31 44 43 43 40 43 42
   Namen 495.832 89 87 91 89 94 95 94 106

 

Incidentie per dag
  Bevolking 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 3,8 5,5 3,8 1,8 2,1 3,6 5,4 5,4
Vlaams 6.629.143 3,3 3,8 2,6 2,1 2,2 3,4 4,5 4,2
   Antwerpen 1.869.730 4,7 5,2 3,3 4,1 2,8 4,2 6,5 6,1
   Vlaams-Brabant 1.155.843 4,3 4,8 3,3 1,5 2,5 3,2 4,5 4,0
   West-Vlaanderen 1.200.945 1,9 2,2 1,5 0,4 1,5 2,4 2,0 1,5
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 2,0 2,8 2,0 1,6 2,0 2,8 3,4 3,6
   Limburg 877.370 3,0 3,7 2,5 1,6 1,5 4,0 5,8 5,0
Brussels 1.218.255 9,6 13,3 11,7 2,1 4,5 8,5 12,8 13,9
Waals 3.645.243 2,9 5,9 3,5 1,1 1,3 2,5 4,4 4,7
   Waals-Brabant 406.019 3,9 4,2 4,9 1,5 2,5 3,9 3,9 6,7
   Henegouwen 1.346.840 3,1 4,2 4,5 0,8 0,7 2,6 5,2 3,9
   Luik 1.109.800 2,3 10,5 1,1 1,4 1,6 2,2 4,8 5,4
   Luxemburg 286.752 1,7 2,8 4,9 0,4 2,1 0,4 2,8 1,4
   Namen 495.832 3,4 3,4 3,8 1,4 1,0 3,0 2,8 5,9

 

Incidentie per week 
  Bevolking 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 25,7 26,4 26,2 26,7 26,0 24,7 26,0 27,6
Vlaams 6.629.143 21,7 21,7 20,8 21,5 21,5 20,7 21,8 22,7
   Antwerpen 1.869.730 35,2 34,2 30,6 32,6 31,7 29,0 30,7 32,2
   Vlaams-Brabant 1.155.843 24,3 24,7 25,4 25,4 25,3 25,2 24,2 23,8
   West-Vlaanderen 1.200.945 10,5 11,2 10,5 10,5 11,2 12,1 12,0 11,6
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 14,9 14,8 14,8 15,6 15,9 15,2 16,6 18,2
   Limburg 877.370 16,8 17,6 18,1 18,5 18,4 18,6 22,0 24,1
Brussels 1.218.255 66,5 66,5 69,4 69,4 66,2 59,8 62,4 66,7
Waals 3.645.243 19,2 21,4 21,7 21,7 20,9 20,1 21,6 23,4
   Waals-Brabant 406.019 24,6 25,9 27,3 26,6 26,1 23,2 24,9 27,6
   Henegouwen 1.346.840 20,6 20,4 19,7 19,8 19,3 18,7 21,1 21,9
   Luik 1.109.800 18,5 25,5 25,2 25,7 23,3 22,6 23,8 26,9
   Luxemburg 286.752 10,5 10,8 15,4 15,0 15,0 14,0 15,0 14,7
   Namen 495.832 18,0 17,6 18,4 18,0 19,0 19,2 19,0 21,4

 

Incidentie per twee weken (ECDC)
  Bevolking 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 58 57 57 57 56 55 54 53
Vlaams 6.629.143 48 46 46 46 46 45 46 44
   Antwerpen 1.869.730 78 75 72 72 72 70 72 67
   Vlaams-Brabant 1.155.843 50 50 51 52 51 51 48 48
   West-Vlaanderen 1.200.945 21 22 22 22 21 22 23 22
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 36 35 34 35 34 33 33 33
   Limburg 877.370 35 36 38 38 38 38 41 41
Brussels 1.218.255 149 145 148 146 143 139 133 133
Waals 3.645.243 45 46 46 46 45 43 42 43
   Waals-Brabant 406.019 48 48 50 51 51 52 49 52
   Henegouwen 1.346.840 46 45 47 47 46 44 44 42
   Luik 1.109.800 47 53 48 47 45 43 44 45
   Luxemburg 286.752 29 28 33 32 33 31 29 25
   Namen 495.832 48 45 44 45 44 42 36 39

 

Saldo aantal gemeenten met bijkomende besmettingen laatste week
  Bevolking 1/jul 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 226 383 378 372 377 381 379 386 395
Vlaams 6.629.143 131 214 207 204 212 216 213 219 222
   Antwerpen 1.869.730 32 56 55 53 53 54 49 50 53
   Vlaams-Brabant 1.155.843 24 51 48 49 50 51 49 50 51
   West-Vlaanderen 1.200.945 30 35 32 32 34 35 38 40 39
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 23 45 44 41 44 43 43 44 43
   Limburg 877.370 22 27 28 29 31 33 34 35 36
Brussels 1.218.255 17 19 19 19 19 19 19 19 19
Waals 3.645.243 78 150 152 149 146 146 147 148 154
   Waals-Brabant 406.019 10 18 20 20 20 20 22 22 23
   Henegouwen 1.346.840 27 47 48 46 46 45 46 47 47
   Luik 1.109.800 20 49 52 51 49 49 49 47 51
   Luxemburg 286.752 13 13 11 13 13 14 13 15 14
   Namen 495.832 8 23 21 19 18 18 17 17 19

 

% gemeenten met bijkomende besmettingen laatste week
  Bevolking Gem. 1/jul 28/aug 29/aug 30/aug 31/aug 1/sep 2/sep 3/sep 4/sep
BelgiŽ 11.492.641 589 38% 65% 64% 63% 64% 65% 64% 66% 67%
Vlaams 6.629.143 308 43% 69% 67% 66% 69% 70% 69% 71% 72%
   Antwerpen 1.869.730 70 46% 80% 79% 76% 76% 77% 70% 71% 76%
   Vlaams-Brabant 1.155.843 65 37% 78% 74% 75% 77% 78% 75% 77% 78%
   West-Vlaanderen 1.200.945 64 47% 55% 50% 50% 53% 55% 59% 63% 61%
   Oost-Vlaanderen 1.525.255 65 35% 69% 68% 63% 68% 66% 66% 68% 66%
   Limburg 877.370 44 50% 61% 64% 66% 70% 75% 77% 80% 82%
Brussels 1.218.255 19 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Waals 3.645.243 262 30% 57% 58% 57% 56% 56% 56% 56% 59%
   Waals-Brabant 406.019 27 37% 67% 74% 74% 74% 74% 81% 81% 85%
   Henegouwen 1.346.840 69 39% 68% 70% 67% 67% 65% 67% 68% 68%
   Luik 1.109.800 84 24% 58% 62% 61% 58% 58% 58% 56% 61%
   Luxemburg 286.752 44 30% 30% 25% 30% 30% 32% 30% 34%