BuG 446 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 19 maart 2020
 

BuG 446 on-line            Print  Tablet,  Smartphone (9p)

Update 18/03/2020 www.npdata.be/corona
met evolutie BelgiŽ en vergelijking Europa

 
Migratieachtergrond 187 nationaliteiten in alle gemeenten
in % op de bevolking en in % op de migratieachtergrond

De gemeentekaartjes zijn niet actief, de site is non-actief

- Opengeplooide tabel in .html
Migratieachtergrond gemeenten, open       
- Alfabetische landenlijst in .html: Migratieachtergrond, landen alfabetisch

Overzichten per gemeente

Voor volgende gemeenten werden  tabellen gevraagd en zijn nu
on-line te exploreren. Voor elke gemeente zijn er twee tabellen met
dezelfde gegevens maar de landen in andere volgorde:
1. Volgens aantal vreemdelingen, 2. volgens migratieachtergrond
op de bevolking Tabellen ideaal leesbaar voor tablet, s-phone.

Aalst: Vreemdelingen, en % migratieachtergrond
Antwerpen: Vreemdelingen, en % migratieachtergrond
Brakel: Vreemdelingen en % migratieachtergrond
Beringen: Vreemdelingen en % migratieachtergrond
Denderleeuw: Vreemdelingen en % migratieachtergrond
Diest: Vreemdelingen en % migratieachtergrond
Herstal: Vreemdelingen en % migratieachtergrond
Kortrijk: Vreemdelingen en % migratieachtergrond
Luik: Vreemdelingen en % migratieachtergrond
Ninove: Vreemdelingen en % migratieachtergrond

Update: Vanaf 19/03/2021 worden drie tabellen aangemaakt er gemeente met dezelfde gegevens maar in volgorde 1. Alfabetisch, 2. Aantal vreemdelingen en 3. Migratieachtergrond.

Berlaar: Alfabetisch, Vreemdelingen en Migratieachtergrond
BŁtgenbach: Alfabetisch, Vreemdelingen en Migratieachtergrond
Duffel: Alfabetisch, Vreemdelingen en Migratieachtergrond
Leuven: Alfabetisch, Vreemdelingen en Migratieachtergrond
Lier: Alfabetisch, Vreemdelingen en Migratieachtergrond
Luik: Alfabetisch, Vreemdelingen en Migratieachtergrond
Nijlen: Alfabetisch, Vreemdelingen en Mgratieachtergrond
Ranst: Alfabetisch, Vreemdelingen en Migratieachtergrond


Op deze link klikken voor het interactieve gemeentekaartje
Van rood naar groen, dalend % migratieachtergrond
van groen naar rood, stijgend % migratieachtergrond

1. Volgende tabellen geven elk rechtstreekse linken naar 396 gemeentekaartjes.

1.1. .html lijsten zijn vlug op te laden en te gebruiken speciaal ook voor tablet, smartphone, laptop...

- Opengeplooide tabel in .html Migratieachtergrond gemeenten, open
- Alfabetische landenlijst in .html: Migratieachtergrond, landen alfabetisch

1.2. Exceltabellen zijn ideaal voor exploreren, sorteren, enz maar ze vragen wel de beschikbaarheid van excel.

- Ingeplooide exceltabel: Migratieachtergrond gemeenten
- Opengeplooide exceltabel: Migratieachtergrond gemeenten, open
- Alfabetische landenlijst in excel: Migratieachtergrond, landen alfabetisch

1.3. Methodologische toelichting

Migratieachtergrond in kleine aantallen worden wel in de tabel vermeld maar zij verschijnen niet op het gemeentekaartje. Bij aanklikken van een gemeente verschijnt het % in een apart venster in decimalen: bv 0,012=1,2%. De aanwezigheid van een migratieachtergrond gaat van laag naar hoog, dwz van groen naar rood. In gemeenten met witte achtergrond verblijven geen inwoners met de vermelde migratieachtergrond.

De % worden berekend op basis van de npdata.be methode, dwz alle vreemdelingen, de Belg geworden vreemdelingen na WO2 en hun natuurlijk- en migratiesaldo na hun Belgwording. Het 'nationale' % wordt toegepast op de aanwezig van elke nationaliteit in een gemeente op basis van het daar aanwezige aantal vreemdelingen. Voor enkele Brusselse gemeenten gaat het om een overschatting waarbij het % migratieachtergrond op 90% wordt gesteld. Zie voor meer toelichting de voetnoot onderaan het bericht. (*).

2. Migratieachtergrond per continent, subcontinent en landengroepen

In deze uit- en inplooibare tabel kunnen gemeentekaarten geactiveerd worden voor elke nationaliteit, geordend per continent, subcontinent en specifieke groepen van landen. Hieronder een printscreen van de ineen geplooide tabel. Door op dit beeld te klikken activeert men de exceltabel in een apart scherm.

Onder punt 1 worden vooreerst de inwoners met migratieachtergrond opgedeeld in Vreemdelingen en Belggeworden vreemdelingen en hun nageslacht en ook de Belgen zonder migratieachtergrond.
Onder punt 2 de opdeling Europees en niet-Europees en verdere onderverdelingen naar Europese Unie enz.
Onder punt 3 passeren de continenten de revue met alle in BelgiŽ aanwezige nationaliteiten.
Onder punt 4 worden specifieke groepen samengebracht zoals bv de Vluchtelingen, onderscheiden naar de verschillende vluchtelingencrisissen van de laatste jaren, en ook de Balkan landen, onderscheiden naar wie (reeds) bij de EU is en de anderen.

Dit is een printscreen en bevat geen actieve linken op de
link hierna klikken voor de Excel-tabel met alle linken

3. Landen in alfabetische orde.

- Alfabetische landenlijst in excel: Migratieachtergrond, Landen alfabetisch
- Alfabetische landenlijst in .html: Migratieachtergrond, Landen alfabetisch
 
Langs het % op de bevolking en het % op migratieachtergrond kan een interactieve gemeentekaart geopend worden van groen tot rood ingekleurd volgens een hoger aandeel inwoners met migratieachtergrond, dit voor elk van de nationaliteiten. De kaartjes geven de mogelijkheid om de regio's te vergroten zodat de schakeringen duidelijker worden binnen een gekozen regio. Door aanklikken van een gemeente verschijnt het % in decimalen en kan men het onmiddellijk vergelijken met het Belgische % in de titel.

4. Enkele opvallende vaststellingen

Er zijn oneindig veel observaties te maken en commentaren te geven bij specifieke landen en landengroepen en dit onderscheiden naar het % op de bevolking, en minstens even belangrijk naar de mate waarin bepaalde nationaliteiten met hogere %-ges aanwezig zijn bij de inwoners met migratieachtergrond, vooral dan in gemeenten waar migratieachtergrond een relatief recente dynamiek is.

4.1. Roemenen en Polen boven in West-Vlaanderen

Van laag naar hoger is van groen naar rood, in West-Vlaanderen vormen de Roemenen en Polen 30- tot 50%  van de migratieachtergrond in een gemeente. De gemeentekaart activeren (zie onderaan het beeld), op een gemeente klikken en het % (in decimalen) verschijnt in een apart kadertje.


Voor het interactieve kaartje:  % op bevolking  % op migratieachtergrond

West-Vlaanderen is de provincie met relatief de hoogste aanwezigheid van Polen en Roemenen in een alles bijeen beperkte aanwezigheid van migratieachtergrond. Is er een (ver)band met (schijn)zelfstandigheid, helpers, bouwvakkers en andere (lager) betaalde tewerkstelling? En zijn ze mede een factor in de verhoogde stemmenwinst van het Vlaamse Belang?

4.2. Migratieachtergrond uit oud-koloniŽn (Congo DR), Rwanda, Burundi)

Ook al zijn er maar gemiddeld 1,62% van BelgiŽ met deze migratieachtergrond, in en rond de Denderstreek is dit 20 tot 40%.


% op bevolking   % op migratieachtergrond

Inwoners van de oud-kolonie vormen amper 0,5% van de bevolking, berekend op inwoners met migratieachtergrond is dat 1,62%. Maar de aanwezigheid in de ruime Denderstreek maakt blijkbaar de meest primitieve instincten los bij de Belgen (van Belgische origine) tav van 'zwarten' die hen (vooral vanuit Brussel) zijn komen vervoegen, dit met een 'savoir vivre' dat dit koloniale denken en handelen kan afblokken.

4.3. 3,5 miljoen inwoners met migratieachtergrond in BelgiŽ


31,1%, bijna 1/3 van de Belgische inwoners hebben een migratieachtergrond,  waarvan 15,9% een Europese en 15,2% een niet-Europese. De Italiaanse, Franse en Nederlandse zijn het meest aanwezig bij de Europese. De Nederlanders zijn daarbij goed bezig de Ardennen over te nemen.


 % op de bevolking   % op Migratieachtergrond


4.4. Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond

De Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond is de vrucht van de moedige en tegen de leegloop van de steden levensnoodzakelijke contracten met Marokko en Turkije van 1964. Ze hebben zich dan ook vooral in en rond de steden gevestigd.


7,24% op bevolking   23,33% op migratieachtergrond

 

4.5. De Belgo-Belgen, Belgen met Belgische migratieachtergrond

Het gemeentekaartje Belgen zonder migratieachtergrond valt enigszins samen met een verhoogd stemmen% voor extreem-rechts. Het zijn ook nog gemeenten waar het middenveld en de christelijke zuil diep verankerd zijn, zoals blijkt uit het stemmen voor hun representatieve partij. Wie legt de bruggen tussen de nieuwe landelijkheid en de stad, met de inwoners met migratieachtergrond als cement?

68,92% Belgen met Belgische migratieachtergrond

5. Algemeen overzicht van de vier onderdelen

Vreemdelingen, Belgwording en nageslacht, Migratieachtergrond - 2019
Linken naar gemeente-kaartjes,  (1) , (2) en (3) Vreem-delingen Belg- wording en saldi Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr.
Totale Bevolking     11.431.406 100,00%  
    Belgen     10.041.171 87,84%  
    Vreemdelingen     1.390.257 12,16% 39,18%
1. Belgen met/zonder Mia     10.041.171 87,84%  
       Belgen met Migratieacht.     2.160.502 18,90% 60,82%
       Belgen zonder Mia     7.880.669 68,92%  
2. Migratieachtgrond 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Geen Migratieachtergrond     7.878.951 68,92%  
2.1. Europees 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
       EU-28 925.702 765.683 1.691.385 14,80% 47,61%
       Andere Europa 46.999 77.253 124.252 1,09% 3,50%
       EU-27 905.353 743.086 1.648.439 14,42% 46,50%
2.2. Niet-Europa 418.690 1.318.128 1.736.818 15,19% 48,89%
      Marokko 80.295 457.722 538.017 4,71% 15,15%
      Turkije 36.678 253.428 290.106 2,54% 8,17%
      Andere niet-Europa 301.717 606.978 908.695 7,95% 25,57%
3. Continenten 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Europa 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
    AziŽ 170.389 455.069 625.458 5,47% 17,61%
    Afrika 188.430 750.319 938.749 8,21% 26,43%
    Amerika 37.542 58.521 96.063 0,84% 2,70%
    OceaniŽ 1.006 561 1.567 0,01% 0,04%
    Onbekend 21.380 53.599 74.979 0,66% 2,11%
4. Specifieke Groepen          
    Oud-KoloniŽn 19.221 38.239 57.460 0,50% 1,62%
    Vietnam-Oorlog 1.006 561 1.567 9,91% 0,04%
    Ex-JoegoslaviŽ 21.380 53.599 74.979 0,66% 2,11%
    Oorlogen Midd.-Oost. 64.215 42.588 106.803 0,93% 3,01%
    Balkan (11 landen) 177.690 84.855 262.545 2,31% 7,31%
    Buurlanden BelgiŽ 389.386 293.288 682.674 5,97% 19,22%
    Europa, geen Buurland. 583.251 544.966 1.128.217 9,87% 31,79%
    Frankrijjk + ItaliŽ 323.374 471.188 794.562 6,95% 22,37%
    Marokko + Turkije 116.973 710.760 827.733 7,24% 23,30%
    RoemeniŽ + Polen 167.365 49.220 216.585 1,89% 6,10%
    Filippijnen + Thailand 8.188 24.536 32.724 0,29% 0,92%
(1) Mia= Migratieachtergrond          
(2) Belgwording en natuurlijk en Migratiesaldo na Belgwording.    
(3) Bij aanklikken van gemeenten op de gemeentekaartjes verschijnt de waarde in
 een apart vakje. De kaartjes zijn interactief en kunnen vergroot en verkleind worden..

6. Migratieachtergrond in de EU (volledig detail) en niet-Eu

Linken naar gemeente-kaartjes,  (1) , (2) en (3) Vreem-delingen Belg- wording en saldi Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr.
Totale Bevolking     11.431.406 100,00%  
1. Belgen met/zonder Mia     10.041.171 87,84%  
2. Migratieachtgrond 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Geen Migratieachtergrond     7.878.951 68,92%  
2.1. Europees 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
       EU-28 925.702 765.683 1.691.385 14,80% 47,61%
          EU 15 693.495 700.406 1.393.901 12,19% 39,42%
            Denemarken 2.733 714 3.447 0,03% 0,10%
            Duitsland 39.608 32.875 72.483 0,63% 2,04%
            Finland 2.955 235 3.190 0,02% 0,09%
            Frankrijk 167.508 142.179 309.687 2,71% 8,72%
            Griekenland 17.921 19.759 37.680 0,33% 1,06%
            Ierland 4.321 701 5.022 0,04% 0,14%
            IJsland 250 18 268 <0,00% 0,01%
            ItaliŽ 155.866 329.009 484.875 4,24% 13,66%
            Luxemburg 4.452 7.687 12.139 0,11% 0,34%
            Nederland 157.474 87.951 245.425 2,15% 6,91%
            Oostenrijk 2.844 643 3.487 0,03% 0,10%
            Portugal 47.677 14.023 61.700 0,54% 1,74%
            Spanje 65.476 41.641 107.117 0,94% 3,02%
            Veren. Koninkrijk 20.344 22.597 42.941 0,38% 1,21%
            Zweden 3.763 331 4.094 0,04% 0,12%
          EU 13 232.207 65.277 297.484 2,60% 8,37%
             Bulgarije 37.277 7.420 44.697 0,39% 1,26%
             Cyprus 534 76 610 0,01% 0,02%
             Estland 1.053 158 1.211 0,01% 0,03%
             Hongarije 6.761 3.087 9.848 0,09% 0,28%
             KroatiŽ 2.601 1.667 4.268 0,04% 0,12%
             Letland 2.020 367 2.387 0,02% 0,07%
             Litouwen 2.836 493 3.329 0,03% 0,09%
             Malta 536 78 614 0,01% 0,02%
             Polen 71.331 28.681 100.012 0,87% 2,82%
             RoemeniŽ 96.034 20.305 116.339 1,02% 3,28%
             Slovakije 6.463 1.420 7.883 0,07% 0,22%
             SloveniŽ 1.293 532 1.825 0,02% 0,05%
             TsjechiŽ  3.468 993 4.461 0,04% 0,13%
       Andere Europa 46.999 77.253 124.252 1,09% 3,50%
          Andere Balkan 42.283 62.977 105.260 0,86% 2,76%
            AlbaniŽ 5.582 8.741 14.323 0,13% 0,40%
            BosniŽ-Herzegow. 1.712 5.687 7.399 0,06% 0,21%
            Kosovo 4.830 2.877 7.707 0,07% 0,22%
            Montenegro 374 202 576 0,01% 0,02%
            Noord-MacedoniŽ 4.662 5.815 10.477 0,09% 0,30%
            ServiŽ 4.247 9.313 13.560 0,12% 0,38%
            Servie/Mont. (ex) 1.157 2.537 3.694 0,03% 0,10%
            JoegoslaviŽ 19.719 27.805 47.524 0,35% 1,13%
          Andere Oost-Europa 19.647 31.958 51.605 0,45% 1,46%
            Belarus 1.003 2.476 3.479 0,03% 0,10%
            MoldaviŽ 1.490 1.155 2.645 0,02% 0,07%
            OekraÔne 5.072 5.093 10.165 0,09% 0,29%
            Tsjechoslov. (ex) 37 222 259 0,00% 0,01%
             Rusland 12.045 23.012 35.057 0,31% 0,99%
          Andere Europees 3.408 2.220 5.628 0,05% 0,16%
            Andorra 10 1 11 <0,00% <0,00%
            Liechtenstein 7 1 8 <0,00% <0,00%
            Monaco 8 0 8 <0,00% <0,00%
            Noorwegen 1.211 185 1.396 0,01% 0,04%
            San Marino 14 19 33 <0,00% <0,00%
            Zwitserland 2.158 2.014 4.172 0,04% 0,12%
       EU-27 905.353 743.086 1.648.439 14,42% 46,50%
2.2. Niet-Europa 418.690 1.318.128 1.736.818 15,19% 48,89%
      Marokko 80.295 457.722 538.017 4,71% 15,15%
      Turkije 36.678 253.428 290.106 2,54% 8,17%
      Andere niet-Europa 301.717 606.978 908.695 7,95% 25,57%

7. De landen per continent

7.1. Europa

Linken naar gemeente-kaartjes,  (1) , (2) en (3) Vreem-delingen Belg- wording en saldi Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr.
Totale Bevolking     11.431.406 100,00%  
1. Belgen met/zonder Mia     10.041.171 87,84%  
2. Migratieachtgrond 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
2.1. Europees 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
2.2. Niet-Europa 418.690 1.318.128 1.736.818 15,19% 48,89%
3. Continenten 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Europa 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
       West-/Noord Europa 409.642 298.130 707.772 6,19% 19,92%
          West-Europa 398.716 296.648 695.364 6,09% 19,58%
             Duitsland 39.608 32.875 72.483 0,63% 2,04%
             Frankrijk 167.508 142.179 309.687 2,71% 8,72%
             Ierland 4.321 701 5.022 0,04% 0,14%
             Liechtenstein 7 1 8 <0,00% <0,00%
             Luxemburg 4.452 7.687 12.139 0,11% 0,34%
             Nederland 157.474 87.951 245.425 2,15% 6,91%
             Oostenrijk 2.844 643 3.487 0,03% 0,10%
             Veren. Koninkr. 20.344 22.597 42.941 0,38% 1,21%
            Zwitserland 2.158 2.014 4.172 0,04% 0,12%
          Noord-Europa 10.912 1.483 12.395 0,10% 0,36%
             Denemarken 2.733 714 3.447 0,03% 0,10%
             IJsland 250 18 268 <0,00% 0,01%
             Noorwegen 1.211 185 1.396 0,01% 0,04%
             Finland 2.955 235 3.190 0,02% 0,09%
             Zweden 3.763 331 4.094 0,04% 0,12%
         Zuid-Europa 288.042 404.606 692.648 6,06% 19,50%
            Andorra 10 1 11 <0,00% <0,00%
            Cyprus 534 76 610 0,01% 0,02%
            Griekenland 17.921 19.759 37.680 0,33% 1,06%
            ItaliŽ 155.866 329.009 484.875 4,24% 13,66%
            Malta 536 78 614 0,01% 0,02%
            Monaco 8 0 8 <0,00% <0,00%
            Portugal 47.677 14.023 61.700 0,54% 1,74%
            San Marino 14 19 33 <0,00% <0,00%
            Spanje 65.476 41.641 107.117 0,94% 3,02%
        Oost-Europa 275.020 140.198 415.218 3,63% 11,69%
            AlbaniŽ 5.582 8.741 14.323 0,13% 0,40%
            Belarus 1.003 2.476 3.479 0,03% 0,10%
            BosniŽ-Herzegov. 1.712 5.687 7.399 0,06% 0,21%
            Bulgarije 37.277 7.420 44.697 0,39% 1,26%
            Estland 1.053 158 1.211 0,01% 0,03%
            Hongarije 6.761 3.087 9.848 0,09% 0,28%
            Kosovo 4.830 2.877 7.707 0,07% 0,22%
            KroatiŽ 2.601 1.667 4.268 0,04% 0,12%
            Letland 2.020 367 2.387 0,02% 0,07%
            Litouwen 2.836 493 3.329 0,03% 0,09%
            MoldaviŽ 1.490 1.155 2.645 0,02% 0,07%
            Montenegro 374 202 576 0,01% 0,02%
            Noord-MacedoniŽ 4.662 5.815 10.477 0,09% 0,30%
            OekraÔne 5.072 5.093 10.165 0,09% 0,29%
            Polen 71.331 28.681 100.012 0,87% 2,82%
            RoemeniŽ 96.034 20.305 116.339 1,02% 3,28%
            Rusland 12.045 23.012 35.057 0,31% 0,99%
            ServiŽ 4.247 9.313 13.560 0,12% 0,38%
            Servie/Mont./JFR 1.157 2.537 3.694 0,03% 0,10%
            Slovakije 6.463 1.420 7.883 0,07% 0,22%
            SloveniŽ 1.293 532 1.825 0,02% 0,05%
            TsjechiŽ 3.468 993 4.461 0,04% 0,13%
            Tsjechoslov. (ex) 37 222 259 0,00% 0,01%

7.2. AziŽ

Linken naar gemeente-kaartjes,  (1) , (2) en (3) Vreem-delingen Belg- wording en saldi Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr.
Totale Bevolking     11.431.406 100,00%  
1. Belgen met/zonder Mia     10.041.171 87,84%  
2. Migratieachtgrond 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
2.1. Europees 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
2.2. Niet-Europa 418.690 1.318.128 1.736.818 15,19% 48,89%
3. Continenten 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Europa 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
    AziŽ 170.389 455.069 625.458 5,47% 17,61%
       Turkije 36.678 253.428 290.106 2,54% 8,17%
       Andere AziŽ 133.711 201.641 335.352 2,93% 9,44%
          Afghanistan 16.372 8.698 25.070 0,22% 0,71%
          ArmeniŽ 4.434 9.234 13.668 0,12% 0,38%
          Azerbeidzjan 582 947 1.529 0,01% 0,04%
          Bahrein 9 19 28 <0,00% 0,00%
          Bangladesh 1.161 3.465 4.626 0,04% 0,13%
          Bhutan 41 322 363 <0,00% 0,01%
          Brunei 3 0 3 <0,00% 0,00%
          Cambodja 280 1.781 2.061 0,02% 0,06%
          China 12.930 16.407 29.337 0,26% 0,83%
          Filipijnen 4.346 15.426 19.772 0,17% 0,56%
          Georgie 1.675 2.643 4.318 0,04% 0,12%
          India 14.683 23.300 37.983 0,33% 1,07%
          IndonesiŽ 1.632 2.146 3.778 0,03% 0,11%
          Irak 13.227 8.587 21.814 0,19% 0,61%
          Iran 4.549 15.349 19.898 0,17% 0,56%
          IsraŽl 960 6.866 7.826 0,07% 0,22%
         Japan 4.385 419 4.804 0,04% 0,14%
         Jemen 180 1.447 1.627 0,01% 0,05%
         JordaniŽ 487 2.160 2.647 0,02% 0,07%
         Kazachstan 1.209 3.264 4.473 0,04% 0,13%
         KirgiziŽ 553 1.691 2.244 0,02% 0,06%
         Koeweit 21 166 187 0,00% 0,01%
         Laos 109 911 1.020 0,01% 0,03%
         Libanon 1.839 11.268 13.107 0,11% 0,37%
         MaleisiŽ 465 563 1.028 0,01% 0,03%
         MongoliŽ 578 2.155 2.733 0,02% 0,08%
         Myanmar 85 110 195 <0,00% 0,01%
         Nepal 1.831 2.883 4.714 0,04% 0,13%
         Noord-Korea 33 9 42 0,00% 0,00%
         Oezbekistan 545 2.827 3.372 0,03% 0,09%
         Oman 25 0 25 <0,00% <0,00%
         Pakistan 5.293 21.841 27.134 0,24% 0,76%
         Palestijnse Autor. 1.464 455 1.919 0,02% 0,05%
         Qatar 5 0 5 <0,00% <0,00%
         Saudi-ArabiŽ 98 6 104 <0,00% <0,00%
         Singapore 227 341 568 <0,00% 0,02%
         Sri Lanka 1.167 1.658 2.825 0,02% 0,08%
         SyriŽ 28.603 9.499 38.102 0,33% 1,07%
         Tadzjikistan 73 109 182 0,00% 0,01%
         Taiwan 525 2.088 2.613 0,02% 0,07%
         Thailand 3.842 9.110 12.952 0,11% 0,36%
         Timor Leste 5 0 5 0,00% 0,00%
         Turkmenistan 20 16 36 <0,00% <0,00%
         Ver. Ar. Em. 9 33 42 <0,00% <0,00%
         Viet Nam 1.646 9.690 11.336 0,10% 0,32%
         Zuid-Korea 1.135 2.803 3.938 0,03% 0,11%

7.3. Afrika

Linken naar gemeente-kaartjes,  (1) , (2) en (3) Vreem-delingen Belg- wording en saldi Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr.
Totale Bevolking     11.431.406 100,00%  
1. Belgen met/zonder Mia     10.041.171 87,84%  
2. Migratieachtgrond 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
2.1. Europees 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
2.2. Niet-Europa 418.690 1.318.128 1.736.818 15,19% 48,89%
3. Continenten 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Europa 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
    AziŽ 170.389 455.069 625.458 5,47% 17,61%
    Afrika 188.430 750.319 938.749 8,21% 26,43%
       Noord-Afrika 99.626 553.044 652.670 5,71% 18,37%
          Algerije 9.784 48.905 58.689 0,51% 1,65%
          Egypte 1.877 4.482 6.359 0,06% 0,18%
          LibiŽ 321 311 632 0,01% 0,02%
          Marokko 80.295 457.722 538.017 4,71% 15,15%
          MauritaniŽ 935 1.781 2.716 0,02% 0,08%
         TunesiŽ 6.398 39.827 46.225 0,40% 1,30%
       Sub-Saharaans 88.804 197.275 286.079 2,50% 8,05%
          Angola 2.749 5.692 8.441 0,07% 0,24%
          Benin 847 1.316 2.163 0,02% 0,06%
          Botswana 14 5 19 <0,00% 0,00%
          Burkina Faso 862 1.246 2.108 0,02% 0,06%
          Burundi 2.379 6.995 9.374 0,08% 0,26%
          Centr.-Afrik. Rep. 216 536 752 0,01% 0,02%
          Comoren 26 117 143 <0,00% <0,00%
          Congo (Dem. Rep) 21.526 73.885 95.411 0,83% 2,69%
          Congo Republiek 526 2.149 2.675 0,02% 0,08%
          Djibouti 814 1.011 1.825 0,02% 0,05%
          Equatoriaal-Guin. 40 17 57 <0,00% <0,00%
          Erithrea 1.834 210 2.044 0,02% 0,06%
          EthiopiŽ 923 2.097 3.020 0,03% 0,09%
          Gabon 339 429 768 0,01% 0,02%
          Gambia 391 588 979 0,01% 0,03%
          Ghana 4.528 11.365 15.893 0,14% 0,45%
          Guinee 9.903 9.377 19.280 0,17% 0,54%
          Guinee-Bissau 67 134 201 <0,00% 0,01%
          Ivoorkust 2.352 5.239 7.591 0,07% 0,21%
          Kaap-verdiŽ 226 874 1.100 0,01% 0,03%
          Kameroen 12.831 13.444 26.275 0,23% 0,74%
          Kenya 701 845 1.546 0,01% 0,04%
          Lesotho 9 1 10 <0,00% <0,00%
          Liberia 381 1.068 1.449 0,01% 0,04%
          Madagaskar 640 2.503 3.143 0,03% 0,09%
          Malawi 40 34 74 <0,00% <0,00%
          Mali 462 1.002 1.464 0,01% 0,04%
          Mauritius 842 5.255 6.097 0,05% 0,17%
          Mozambique 50 65 115 <0,00% <0,00%
          NamibiŽ 29 32 61 <0,00% <0,00%
          Niger 1.056 1.569 2.625 0,02% 0,07%
          Nigeria 3.755 6.849 10.604 0,09% 0,30%
          Rwanda 3.023 19.872 22.895 0,20% 0,64%
          Sao Tomť +Princ. 32 39 71 <0,00% <0,00%
          Senegal 2.792 4.433 7.225 0,06% 0,20%
          Seychellen 28 28 56 <0,00% <0,00%
          Sierra Leone 839 1.768 2.607 0,02% 0,07%
          Soedan 630 1.066 1.696 0,01% 0,05%
          Somalia 5.237 3.068 8.305 0,07% 0,23%
          Swaziland 10 17 27 <0,00% <0,00%
          Tanzania 341 223 564 <0,00% 0,02%
          Togo 2.317 6.332 8.649 0,08% 0,24%
          Tsjaad 194 710 904 0,01% 0,03%
          Uganda 335 497 832 0,01% 0,02%
          Zambia 105 137 242 <0,00% 0,01%
          Zimbabwe 140 113 253 <0,00% 0,01%
          Zuid-Afrika 974 2.389 3.363 0,03% 0,10%

7.4. Amerika

Linken naar gemeente-kaartjes,  (1) , (2) en (3) Vreem-delingen Belg- wording en saldi Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr.
Totale Bevolking     11.431.406 100,00%  
1. Belgen met/zonder Mia     10.041.171 87,84%  
2. Migratieachtgrond 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
2.1. Europees 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
2.2. Niet-Europa 418.690 1.318.128 1.736.818 15,19% 48,89%
3. Continenten 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Europa 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
    AziŽ 170.389 455.069 625.458 5,47% 17,61%
    Afrika 188.430 750.319 938.749 8,21% 26,43%
    Amerika 37.542 58.521 96.063 0,84% 2,70%
       Noord-Amerika 13.516 7.809 21.325 0,19% 0,60%
          Canada 2.723 2.701 5.424 0,05% 0,15%
          VSA 10.793 5.108 15.901 0,14% 0,45%
       Midden Amerika 4.805 12.473 17.278 0,15% 0,49%
          Antillen (GB) 7 7 14 <0,00% <0,00%
          Bahama's 6 6 12 <0,00% 0,00%
          Barbados 8 14 22 <0,00% 0,00%
          Belize 0 0 0 <0,00% 0,00%
          Costa Rica 158 158 316 <0,00% 0,01%
          Cuba 635 1.727 2.362 0,02% 0,07%
          Dominica 11 86 97 <0,00% <0,00%
          Dominicaanse Rp. 951 2.953 3.904 0,03% 0,11%
          El Salvador 289 834 1.123 0,01% 0,03%
          Grenada 69 69 138 <0,00% <0,00%
          Guatemala 154 673 827 0,01% 0,02%
          HaÔti 279 2.067 2.346 0,02% 0,07%
          Honduras 142 173 315 <0,00% 0,01%
         Jamaica 145 598 743 0,01% 0,02%
         Mexico 1.570 1.797 3.367 0,03% 0,09%
         Nicaragua 112 195 307 <0,00% 0,01%
         Panama 76 433 509 <0,00% 0,01%
         Sint Lucia 4 4 8 <0,00% <0,00%
         Sint Vincent 8 8 16 <0,00% <0,00%
         Trinidad/Tobago 46 79 125 <0,00% <0,00%
       Zuid-Amerika 19.221 38.239 57.460 0,50% 1,62%
          ArgentiniŽ 591 1.475 2.066 0,02% 0,06%
          Bolivia 428 1.116 1.544 0,01% 0,04%
          BraziliŽ 9.210 7.546 16.756 0,15% 0,47%
          Chili 1.059 8.629 9.688 0,08% 0,27%
          Colombia 1.992 7.447 9.439 0,08% 0,27%
          Ecuador 2.157 5.170 7.327 0,06% 0,21%
          Guyana 30 262 292 <0,00% 0,01%
          Paraguay 237 566 803 0,01% 0,02%
          Peru 1.089 4.138 5.227 0,05% 0,15%
          Suriname 1.618 627 2.245 0,02% 0,06%
          Uruguay 89 372 461 <0,00% 0,01%
          Venezuela 589 619 1.208 0,01% 0,03%

7.5. OceaniŽ

Linken naar gemeente-kaartjes,  (1) , (2) en (3) Vreem-delingen Belg- wording en saldi Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr.
Totale Bevolking     11.431.406 100,00%  
1. Belgen met/zonder Mia     10.041.171 87,84%  
2. Migratieachtgrond 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
2.1. Europees 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
2.2. Niet-Europa 418.690 1.318.128 1.736.818 15,19% 48,89%
3. Continenten 1.391.452 2.162.700 3.552.455 31,08% 100,00%
    Europa 972.704 842.933 1.815.637 15,88% 51,11%
    AziŽ 170.389 455.069 625.458 5,47% 17,61%
    Afrika 188.430 750.319 938.749 8,21% 26,43%
    Amerika 37.542