BuG 429 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 3 augustus 2019
    
BuG 429 on-line            Print   Tablet, Smartphone (13p)
Kaartjes kunnen op hoge resolutie geŽxploreerd worden

Vlaams Belang en Uitkeringstrekkers om niet te werken

Wonen mensen, die meer dan elders, gebruik maken
van de Sociale Zekerheid, in regio's waar het Vlaams
Belang zich op 26/05/2019 heeft versterkt? Ja dus.

Welke samenhang is er tussen de 672.196 RVA-uit-
keringstrekkers in Vlaanderen die niet beschikbaar
zijn voor de arbeidsmarkt en de groei van het Vlaams
Belang in Vlaamse regio's, te onderscheiden dus van
233.172 UVW-Werklozen die wel beschikbaar zijn?

Zijn het degenen die nu, 'legitiem', gebruik maken van de
sociale zekerheid, die het hoofd op hol gebracht werden
met fantasmen over massa-immigratie en verhalen
over 'rechten zonder werken'? Moet het (christelijke)
middenveld dat de economische basis verschaft aan
60% van de Gezondheidszorg en het Onderwijs, 80%
Gehandicaptenzorg en 1,7 mio ACV-leden telt niet
dringend een adequate uitdrukking geven aan haar
politiek belang en, bij gebrek aan alternatief, de
CD&V veel uitdrukkelijker claimen en determineren?

Hieronder de rechtstreekse linken naar de kaartjes:

Vlaams Gewest
Link: % Vlaams Belangstemmers 2012
Link: Stemevolutie Vlaams Belang 2012-2019
Link: % Vlaams Belangstemmers 2019

Link: % Overheidspersoneel (zonder Lokaal/Provinciaal)

Link: % Belgische Herkomst

Voltijdse RVA-Statuten
Link: % RVA-Uitkeringstrekkers zondr Beschikbaarheid voor Werk
Link: % Totaal Voltijdse statuten niet Beschikbaar
Link: % SWT (Brugpensioen)
Link: % Tijdelijke Werkloosheid
Link: % Volledige Loopbaanonderreking
Link: % Votijds Tijdskrediet
Link:
% Oudere niet-Werkzoekende Werklozen
Link: % Andere niet-Werkzoekende Werklozen


Deeltijdse RVA-Statuten
Link: % Totaal Deeltijdse Statuten niet-Beschikbaar
Link: % Deeltijdse Loopbaanonderbreking
Link:
% Halftijds Tijdskrediet
Link: % 1/5 Tijdskrediet
Link: % Deeltijds Werkenden


BelgiŽ:
 
% RVA-Uitkering niet-Beschikbarheid - BelgiŽ (Update)

Wake-up call


Volg mee de wondere rondgang in gemeenten en regio's waar 1/5 van de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd, betaald wordt door de sociale zekerheid om niet te werken en ook geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar te zijn voor werk. Dat Vlaams Belang juist in deze gemeenten opnieuw of voor het eerst voet aan de grond kreeg mag beschouwd worden als een wake-up call voor wie de sociale zekerheid heeft opgebouwd en haar institutioneel (werknemers en werkgevers afgevaardigden) in stand houdt en beheert. Wordt het sterkste resultaat van de solidaire samenleving geofferd op het altaar van de anti-democraten en extreem rechts, juist door diegenen die er nu het meest gebruik van maken?

Vlaams Belang: van de stad naar het platteland

Voor de goede orde beginnen we met drie kaartjes over de evolutie van het Vlaams Belang. Langs de link kan het interactief kaartje op het internet geactiveerd worden, door een gemeente aan te klikken kan men het % evolutie en het % Vlaams Belang stemmen in een apart kadertje openen (%s worden als decimalen weergegeven, 0,045 is bv 4,5%).

Het % Vlaams Belangstemmers in 2012

Link:
% Vlaams Belangstemmers 2012
 
De stemevolutie Vlaams Belang tussen 2012 en 2019

Link: Stemevolutie Vlaams Belang 2012-2019
 
Het % Vlaams Belangstemmers in 2019

Link: % Vlaams Belangstemmers 2019

De belangrijkste move van het Vlaams Belang is deze van de steden naar het platteland. Het zijn de steden die hun impact op de kiesuitslag uitbreiden en Rechts-Extreem rechts haar slagkracht ontnemen, een evolutie die zich onontkoombaar ook in de landelijke gebieden en kleinere steden zal voortdoen.

Tot verrassing van velen is het platteland de (nieuwe) plaats geworden waar de arbeiders wonen en daardoor ook de betere sociaal gerechtigden en verzekerden. Het zijn daarbij ook de regio's waar de ambtenaren zich gedurende decennia tot 'dynastieŽn' hebben uitgebouwd waar jobs familiaal en in de kennissenkring werden doorgegeven en waar nu de gepensioneerde ambtenaren met een goed pensioen, hun kinderen in de ambtenarij en erbuiten, blijkbaar wraak nemen op het diverse Brussel en de vader die hen gevoed heeft, door meer dan elders op het Vlaams Belang te stemmen. Is het een streek die nu pas volwassen wordt, een late pubertijd van degenen die te veel in de watten gelegd zijn, verwende kinderen die nu pas ontdekken dat de wereld veranderd is en dat ze niet alles naar hun hand kunnen zetten en zullen moeten samenleven en -werken, zich verbinden met anderen om de nieuwe uitdagingen van klimaat, milieu en werk met de wereld aan te kunnen gaan? Wat de ambtenaren betreft komen we in een volgend bericht daar uitvoerig en gedetailleerd op terug.


Link:
% Overheidspersoneel (zonder Lokaal/Provinciaal)

De RVA-Uitkeringtrekkers om niet te werken
  
Maar eerst dus de rondgang in de RVA-Uitkeringstrekkers, niet beschikbaar voor werk. Het betreft een groep van 672.196 inwoners, of 16% van de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar). En het zijn dus niet de gemeenten met een hoger % inwoners met Migratieachtergrond, maar wel gemeenten in hoofdzaak bewoond door inwoners met 'Belgische' achtergrond, dat blijkt ondermeer al uit het gemeentekaartje met % 'Belgische' achtergrond:

Inwoners met 'Belgische' Achtergrond

Link: % Belgische Achtergrond

Daaruit blijkt al dat hoe meer 'Belgische' Achtergrond hoe hoger het % Vlaams Belang stemmers, of omgekeerd, hoe meer inwoners met Migratieachtergrond hoe meer de democratie gediend wordt en hoe duidelijker wordt dat individueel en collectief egoÔsme in een weinig diverse omgeving vlugger in tegenspraak komt met de waarden en normen waarvoor men zogezegd staat. Is in deze schaamte en erkenning van schuld niet de eerste basis voor 'herstel', zoals in elke herstelbemiddeling aan de orde is. Erkenning van de fout, schaamte en herstel door z'n kiesgedrag te wijzigen.

De claim van 'Belgische afkomst' op de RVA-Uitkeringen.

En, zoals zal blijken, het is in deze 'Belgische' contreien dat meer dan in de verguisde migrantensteden gebruik gemaakt wordt van de sociale zekerheid, met de focus op uitkeringen die tot doel hebben geheel of gedeeltelijk niet (meer) beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. En was en is dat niet een van de 'doemgedachten' waarom de migranten maar liefst buiten gehouden worden? .

% RVA-Uitkeringstrekkers zonder beschikbaarheid: 672.196

Link: % RVA-Uitkeringstrekkers zondr Beschikbaarheid voor Werk

Achtereenvolgens passeren volgende statuten de revue, eerst de voltijdse statuten:
- Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag - het oude Brugpensioen
- Volledige Loopbaanonderbreking (Ambtenaren)
- Voltijds Tijdskrediet (Private ondernemingen/voorzieningen)
- Tijdelijke Werkloosheid waarbij het arbeidscontract geschorst wordt en in feite de RVA-Uitkering een subsidiering is van de werkgever die dan geen loon hoeft uit te betalen. Recent is deze regeling ook uitgebreid van Arbeiders naar Bedienden.
- de uitdovende regeling van Oudere niet-Werkzoekende Werklozen.
- tenslotte Andere Uitkeringsgerechtigden die niet Werkzoekend zijn, omdat ze bv een vorming volgen, in het leger zijn, studeren, om sociale of familiale redenen, ouderdom enz...
 
Vervolgens de deeltijdse statuten met
- Deeltijdse Loopbaanonderbreking
- Halftijds Tijdskrediet,
- 1/5 Tijdskrediet
- Deeltijds Brugpensioen met 88 gegadigden is verwaarloosbaar
- Deeltijds Werken, wat eigenlijk een beschikbaarheid voor werk impliceert, dwz men behoudt z'n recht op volledige werkloosheidsuitkering of, met een inkomensdrempel nog een Inkomensgarantie-uitkering, dit alles bij ontstentenis aan werk om een voltijdse betrekking uit te oefenen. We berekenen voor elk statuut het % op de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) in elke gemeente.

Voor een meer gedetailleerde definitie van de diverse statuten zie de
RVA website, statuten.
 
Op elke gemeentekaart is nog meer specifieke commentaar te leveren, maar dat laten we aan de aandachtige en lucide observator zelf over. West-Vlaanderen is niet alleen de kampioen in tewerkstelling, in bejaardenhomes en gehandicapteninstellingen, ze weten ook bijzonder goed legitiem gebruik te maken van alle statuten om vrijstelling van arbeid, op kosten van de sociale zekerheid te krijgen.

Voltijdse Statuten

Totaal Voltijdse statuten: 293.518

Link: % Totaal Voltijdse statuten niet Beschikbaar

% Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag: 101.640

Link:
% SWT (Brugpensioen)


% Tijdelijke Werkloosheid: 118.968


Link: % Tijdelijke Werkloosheid

% Voltijdse Loopbaanonderbreking: 15.178

Link:
% Volledige Loopbaanonderreking
  
% Voltijds Tijdskrediet: 5.514

Link:
Votijds Tijdskrediet

% Oudere niet-Werkzoekende Werklozen: 14.476

Link:
% Oudere niet-Werkzoekende Werklozen

% Andere niet-Werkzoekende Werklozen: 37.742

Link:
% Andere niet-Werkzoekende Werklozen


Deeltijdse Statuten

Totaal Deeltijdse Statuten niet-Beschikbaar: 378.678

Link: % Totaal Deeltijdse Statuten niet-Beschikbaar

% Deeltijdse Loopbaanonderbreking: 168.890

Link gemeentekaart: % Deeltijdse Loopbaanonderbreking
 
% Halftijds Tijdskrediet: 34.202

Link gemeentekaart:
Halftijds Tijdskrediet

% 1/5 Tijdskrediet: 125.732

Link gemeentekaart: % 1/5 Tijdskrediet

% Deeltijds Werkenden:

Link gemeentekaart:
% Deeltijds Werkenden

Ambtenaren onder de loupe in een volgend bericht.

Langs de gemeentekaart van de Deeltijdse Loopbaanonderbreking wordt al duidelijk waar de ambtenaren zich regionaal bevinden. Meer speciaal zal gekeken worden naar de ambtenaren met federale en/of gewestelijke opdrachten: Federaal-, Gemeenschaps- en Gewestelijk bestuur, de Federale Politie, Rechtbanken en Gevangenispersoneel, Leger, de Sociale Verzekeringen (zonder de mutualiteiten), de Mutualiteiten en Zorgkassen, zie het totaaloverzicht hieronder


Link: % Overheidspersoneel (zonder Lokaal/Provinciaal)

In het volgend bericht wordt de tewerkstelling per onderdeel in gemeentekaartjes geventileerd, en aangevuld met de 'marktdiensten': Post, Spoor, (personen en goederen), Bus en Tram, de Telecom (oude RTT), de Radio en TV (oude BRT), de banken (oude ASLK, Krediet aan de Nijverheid enz). Tevens zal ook de leeftijdsverdeling een punt van aandacht zijn omdat het vooral de verouderde ambtenarij is die woont in gemeenten met een forse ruk naar extreem-rechts.

Alles samen een ontluisterend overzicht waarbij men zich kan afvragen of het de bange blanke Ambtenaar geweest is die, samen met hun families en kennissenkring, hun aversie voor Brussel hebben uitgedrukt en daarmee ook voor de Brusselaars waarvan ze gedurende decennia de betere jobs benomen hebben, en die ze enkel vanuit hun bureaus, vanuit de hoogte en dichtbij de stations hebben gadegeslagen. Maar ook hier zal de demografie, dwz de ouderdom en Piet Hein onverbiddelijk z'n slag slaan en zo de ambtenarij in Brussel vernieuwen. Intussen mogen ook deze oude en actuele ambtenaren het schaamrood op hun wangen krijgen en zich mentaal converteren naar een civiel(er) stemgedrag.

Tot slot: RVA-Uitkeringen met niet-Beschikbaarheid in BelgiŽ

Een herneming van de RVA-Statuten op Belgisch niveau met detail voor Brussel en WalloniŽ, een interessante oefening?
Link:
% RVA-Uitkering niet-Beschikbarheid - BelgiŽ

 

Vlaan-de-ren bo-o-ven!
  

waar men de heer nog kan loven
en de peer nog kan stoven
de mensen belangrijk zijn
en de buiken omvangrijk zin.

Toch maar eens een gemeentekaartje opgemaakt voor de 1.044.306 RVA-Uitkeringstrekkenden in BelgiŽ, waarvan 672.296 in het Vlaams Gewest die een uitkering krijgen om geheel of gedeeltelijk niet te werken en dus niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het lijkt erg op het kaartje met de gemeenten waar het Vlaams Belang het sterkst vooruitgegaan is en ook het sterkst geworden is. Als de Belgische politiek en het beleid zich op dit 'frame' baseert dan ziet het er echt niet goed uit. Brussel is de enclave die zich het verst houdt van deze aanwending van sociale zekerheid, ook of omdat 85% van haar inwoners een migratieachtergrond hebben. In haar zog WalloniŽ en de regio's in het Vlaams gewest waar de migratie er in geslaagd is de steden voor ontvolking te behoeden en meer en meer gemeenten, ook de landelijke in haar dynamiek meetrekt zodat het welvaartspeil behouden wordt en een perspectief voor de toekomst verzekert.

En de RVA-Uitkeringstrekkeers voor Werk, de UVW-Werklozen?

In totaal zijn er 1.644.020 RVA-Uitkeringstrekkers, waarvan 599.714 UVW, Uitkeringsgerechtigde Volledig Werkzoekenden, dwz personen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Daarnaast worden aan 1.044.306 personen uitkeringen uitbetaald om geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar te zijn, of in periodes van onbeschikbaarheid of onvermogen te werken toch een uitkering te genieten. 672.296 van hen wonen in het Vlaamse Gewest. Van de 599.714 UVW-Werklozen zijn er dat 233.172, dwz een meerderheid van hen wonen in het Brusselse en Waalse gewest. Het is voor mensen als hen, dwz mensen die geen werk kunnen vinden of die, om redenen van bv racisme, xenofobie, godsdienst, kledijcode uitgesloten worden van de arbeidsmarkt of geen of minder gemakkelijk werk vinden. Ook voor oudere industriŽle sites zoals WalloniŽ ťn Limburg bv, waar de heropbouw moeizaam is en niet altijd onder de beste omstandigheden verloopt. Het is voor mensen als zij dat de RVA-Uitkeringen zijn opgebouwd. In 1972 bv waren er dat voor gans BelgiŽ en voor alle statuten 74.000. Daar zullen we ook nog wel eens de aandacht naar richten.

Kenmerken van gemeenten waar Vlaams Belang fors vooruitgaat

Maar in dit bericht gaat het dus om welstellenden, die voldoende inkomen vergaren om zich, met sociale zekerheidsuitkering, een periode of definitief, geheel of gedeeltelijk uit de arbeidsmarkt terug te trekken. Het zijn meestal ook mensen die meer dan anderen een eigen woning bezitten en er ook wonen, en die dus geen huur dienen te betalen. Het is in deze gemeenten en regio's dus, waar het Vlaams Belang grotere sier heeft kunnen maken. Het zijn ook, zoals we in vorig bericht al aangaven, de regio's waar arbeiders en bedienden van de secundaire sector wonen, de bouw en industrie dus.

Een voorbeeld uit de analyse zoals gemaakt in vorige BuG 428 on-line, nl. kenmerken van gemeenten waar Vlaams Belang zich versterkt. Hierboven de grafiek met de verdeling van de 300 Vlaamse gemeenten in tienden naargelang het % Industrie-werknemers, 326.860 in aantal. De staafgrafieken met bovenaan het % geven het aandeel in de bevolking, links het behaalde % in elk deciel, onderaan elke kolom het % van de aanwezigheid van het kenmerk, hier het % industrie-werknemer in elk deciel. Merk ook dat de CD&V de indruk geeft zich nog enigszins te handhaven, maar het beeld van 2014 en 2018 maakt duidelijk welk drama er zich bij de CD&V heeft afgespeeld


 

 

Wie bepaalde kenmerken en uitslagen of evoluties van stemmen in beeld wil krijgen kan zich richten naar info@npdata.be.

Naschrift: Opvoeding, onderwijs, wetenschappelijke centra, studiediensten, universiteiten, media met journalistieke diepgang moeten toch voldoende de non-facts, de leugens, racisme en xenofobie kunnen bufferen en counteren om te voorkomen dat het belang van de burgers vrij gegeven wordt aan rechts-extreem-rechts en haar anti-democratisch nationalisme dat, zoals De Gucht terecht stelt, neigt naar nationaal-socialisme, omdat het zich, als een wolf in schaapsvacht een 'sociale' agenda aanmeet.

Jan Hertogen
, socioloog