BuG 418 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 14 april 2019
     
BuG 418 on-line                                 Printversie (5p)
 
Asielopvang Antwerpen, Schauvliege en Xenofobie

Maggie De Block heft 'positieve discriminatie' van
Francken op: Antwerpen bouwde Asielopvang af,
aantal asielvragers was er in 6 jaar met 2/3 gedaald
 
Waarom Schauvliege in de 'Vlaanders' bij de boeren
haar troost, stemmen en allicht een nieuw elan vindt.

 (Opkomend) racisme en xenofobie in landelijke ge-
meenten en kleinere steden:demografisch verklaard.
  
Terug naar Rwanda
, de kwalitatieve documentaire van
uitzonderlijk hoog niveau. Dat Ninove, Denderleeuw e.a.
er massaal naar kijkt want o.a. Rwandese overlevenden
zijn er deel van de vele Sub-Saharaanse inwijkelingen.

 
1. De systematische afbouw van Asielopvang in Antwerpen tot 1/3 vanaf 2012
 

Is het juist omdat Antwerpen haar opvang van asielvragers volledig heeft afgebouwd, van 6.552 in 2012 tot 2.358 op 01/01/2019, dwz 4.194 of - 64%, dat men de oriŽntatiemogelijkheid naar andere steden en gemeenten uit handen gegeven heeft? Eigen schuld dikke bult? Eens erkend vinden nogal wat erkende vluchtelingen Antwerpen een interessante thuishaven. En dat is nogal wiedes. Maar dan nog bedraagt het aantal vluchtelingen dat na hun erkenning een domicilie aanvraagt in Antwerpen 1 per 1.000, hetzelfde als in Gent trouwens, terwijl dat in BelgiŽ gemiddeld 1,4 per 1.000 is en in Brussel 1,8, bijna het dubbele van Antwerpen.

Alle journalisten en media, politiekers en wetenschappers kunnen per gemeente, provincie, gewest en voor BelgiŽ nagaan wat de evolutie is van het aantal asielaanvragers per gemeente, met een specifieke aanduiding voor gemeenten met een collectieve opvang van Fedasil. Antwerpen heeft vooralsnog geen enkel Fedasil opvangcentrum, ondermeer omdat Theo Francken, zoals Weyts trouwens, goed naar z'n baas luistert. Het aantal is tussen 2012 en 2018 met 4.194 verminderd
 
Evolutie % Asielvragers op de bevolking, van groen (van negatief tot weinig) tot rood (hogere tot hoogste evolutie bijkomende asielvragers). Met Antwerpen, deze keer in lichtgroen, negatieve evolutie.


  

De gegevens van de fusiegemeenten zijn hier weggevallenomdat de gementekaarten nog de oude nummering volgen.

2 Wie maakt(e) Schauvliege sterk en waar kan ze uitwenen

... en opnieuw aansterken, het zal het diepe Vlaanderenland wel zijn, waar de boeren nog dagelijks de mest uitstrooien en de aardappelen nu al in de grond steken.

% Zelfstandige landbouwers + helpers op de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar). Voor gans BelgiŽ zijn dat 55.844 Zelfstandige Landbouwers of 1,2% van de werkende bevolking (loontrekkenden en zelfstandigen samen). Daar komen nog 24.685 loontrekkenden in de landbouwsector bij, of 0,5% van de werkende bevolking zodat in totaal 80.569 werkenden hun brood verdienen in de land- en bosbouw. Maar in West-Vlaanderen, en ook in WalloniŽ ligt dat % een stuk hoger, maar toch niet zo hoog om Schauvliege of welke andere minister uit die contreien een ministerieel ticket voor de eeuwigheid te geven.

We zijn blij dat na enkele maanden de website 'gemeentekaarten' terug actief is, want deze gegevens hadden we al gereed bij het Schauvliege-dťbacle.

Voor de interactieve kaart met % op de bevolking, gemeente aanklikken en het % verschijnt in een apart kadertje (in decimalen).Op het kaartje klikken voor de interactieve versie.

3. De demografie van xenofobie en racisme

Gemeenten en streken waar racisme en xenofobie nog een tijdelijke toekomst hebben, af te leiden uit het % 50-64 jarigen op de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jarigen), en dit berekend voor 2018.

Door het tekort op de generatiewisseling, dwz het relatief hoog aantal 50-64 jarigen dat de komende 15 jaar zeker uit de arbeidsmarkt zal verdwijnen en het verminderend aantal jongeren dat zal instromen, komen er onontkoombaar werkplaatsen en huizen vrij. Deze zullen zorgen 1. voor een interne verhuis naar de landelijke gemeenten en kleinere steden en 2. voor nieuwe immigratie die zich in de vrijkomende huizen zal settelen. Een zelfde proces dus als in1970 begon in de grotere steden en dat pas, na drie decennia van immigratie, de bevolkingsdaling kon stoppen en omkeren in een bevolkingsaangroei langs de 3de en 4de generatie. Daarzonder waren de grote steden in verval geraakt, en een zelfde lot zou ook de landelijke gemeenten en kleinere gemeenten beschoren zijn.

Dank zij de verhuisbeweging van inwoners met migratieachtergrond en nieuwe immigratie zullen dus ook de landelijke gemeenten en kleinere steden in BelgiŽ een toekomst kennen. Alleen zullen ook hier sommige oudere bevolkingsgroepen met racisme en xenofobie reageren op diegenen die voor hen de toekomst veilig stellen, wat in Ninove, Denderleeuw, Dessel, Lier, Turnhout, zeg maar de Antwerpse Kempen, delen van Limburg en West-Vlaanderen de komende jaren het geval is of zal zijn.

De kust is een apart verhaal omdat daar een concentratie zal plaatsvinden van ondermeer verzuurde en gedesillusioneerde ouderen die met een rechtse stem nog een onmachtig signaal zullen geven.

Maar dank zij de migratie is de democratische ontwikkeling in de grotere steden gered, Brussel voorop, een proces dat ook verder de landelijke gemeenten en kleinere steden in haar positieve dynamiek zal meetrekken. Rechts en Extreem Rechts en het populisme zijn, in demografisch perspectief, definitief op de terugweg.

Wie het allemaal per gemeente op bijgaand kaartje wil exploreren zal op enkele minuten veel wijzer worden over het verleden, heden en de toekomst van BelgiŽ. Van groen naar rood ziet men de impact van een groter aandeel van 50-64 jarigen op de bevolking op arbeidsleeftijd. Langs de volgende link komt men bij een interactief kaartje en bij aanklikken van een gemeente verschijnt het %, in de vorm van decimalen, in een apart venstertje.

Hieronder het statische kaartje, er op klikken voor de link naar het interactieve kaartje. 

Het spiegelbeeld van dit beeld is de vervangingsgraad van de 50-64 jarigen door de 10-24 jarigen. Het geeft een meer dynamisch beeld voor de evolutie de komende 15 jaar. Hoe groter het deficit op deze generatiewisseling hoe groter de dynamiek van interne verhuis en immigratie om het evenwicht op de arbeidsmarkt te verzekeren, de ontvolking te stoppen en een perspectief op behoud en ontwikkeling van welvaart en welzijn te waarborgen.

Onderstaand kaartje gaat van groen (groot tekort op de generatiewisseling) naar rood (beperkt te kort of overschot). De steden en WalloniŽ zijn het best gewapend om de strijd om de werknemer de komende  twee decennia zonder grote migratiedruk aan te gaan. Vlaanderen zal mťt de Brusselaars en de Waalse werknemers en de werknemers uit de grote steden ťn met nieuwe immigratie dit perspectief allicht moeiteloos halen. De democratie en de groeiende deelname van inwoners met migratieachtergrond zal de komende decennia Rechts Extreem Rechts en het populisme verder saneren. Wie zei weer dat het de politieke Neanderthalers waren die tot verdwijnen gedoemd zijn.


 

4. Een opinie die bevrijdt

En voor wie z'n gedachten nog eens wil laten bezinken en op een rijtje zetten, zie de opinie van Jeroen Meulemans van een half jaar geleden, ze zijn een spiegel van m'n eigen gedachten, en het is altijd een verademing als je ze eens van iemand anders hoort, zie Knack 04/10/2018.

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552
www.npdata.be