BuG 414 – Bericht uit het Gewisse – 9 februari 2019
   
 
BuG 414 on-line                                Printversie (10p)
 
Antwerpen is divers, 70% migratieachtergrond -25 jr.

Etienne Vermeersch in 2015 en nu nog vele anderen
schrikken van de nog alsmaar circulerende ketting-
mail: "Hallucinante officiële cijfers: SCHRIK NIET!!!"
  

"TE LAAT", zo klinkt het opnieuw in kettingmails, "Antwerpen is
verloren en
dus ook de strijd voor Vlaanderen". 73% van de 0-5
jarigen in Antwerpen is van vreemde herkomst, in sommige
districten is dit hoger. Ook het % inwoners met Marokkaanse
of Turkse herkomst in de 62 Antwerpse buurten kwam langs
Antwerpen-TV en Etienne Vermeersch in 2015 in de aandacht.


In een volgend bericht maken we een update van Migratie-
achtergrond naar leeftijd voor alle gemeenten in het Vlaams
en het Brusselse gewest in 2017 e
n de evolutie 2015-2017.
Dan berekenen we ook het % moslims per leeftijdscategorie.
 
Een update voor Antwerpen - Migratieachtergrond - 2017

% moslims Antwerpen

In concentratiescholen en sommige buurten ligt dit % hoger,
ook in het stedelijk onderwijs, maar de meeste moslims volgen
les in het katholieke schoolnet. Maar het is het gemiddelde
waar het op aankomt en het gegeven dat er nog maar weinig
 evolutiemarge is gezien het reeds hoge % migratieachtergrond.
   

Een hardnekkige kettingmail: TE LAAT - SCHRIK NIET
 

SCHRIK NIET. Al vier jaar dezelfde kettingmail. Indertijd was het Etienne Vermeersch die ons bevestiging vroeg van de cijfers, en hij heeft ze dan aangewend op diverse fora. Nu kreeg ik dus een nieuwe vraag, voortgaande op dezelfde kettingmail,met de door ATV (Regionale Antwerpse TV) gepubliceerde cijfers die zich baseerden op het bericht BuG 295 on-line , dat hieronder hernomen wordt omdat het nog niets aan actualiteitswaarde heeft ingeboet.

ATV maakte er in 2015 dus een nieuwsbericht over, de consternatie is nog altijd niet verdwenen. "
Je moet het bekijken al een ‘hoax’ of als ‘trollenmuziek’ waarmee sommige mensen zichzelf in slaap sussen en niet (meer) tot de werkelijkheid  willen behoren, het is een soort sociale handicap waarvan men nog niet inziet dat men er, zoals bij alcoholisme of een chronische ziekte bv, best hulp voor zoekt." Zowel Vermeersch en ook Kruithof hadden moeite met het migratiethema, als filosoof hielden ze te weinig rekening met de demografie, nochtans mede de basis voor de filosofie. En ook De Winter, Van Grieken, Francken en Co zitten in een worsteling met migratie om ideologische redenen en omdat zij zichzelf kennis onthouden door niet naar de demografie te kijken.

Teveel eer voor "extreem links"?

De uitzending van ATV van 2015  is nog altijd zoek, maar het Pallieterke van 02/12/2015 heeft er een dieper gravend artikel aan gewijd, interessant om lezen. 'Jan Hertogen' wordt er als "extreem links" opgevoerd.
"Het klimaatdebat is gekaapt door PVDA", zoals Beke meent te moeten stellen, ook hier te veel eer voor extreem links en 'fake-news', in DM van 09/02/2019. Heb Beke trouwens volgende overweging gestuurd: "Niet extreem-links zit achter de klimaatopstoot, dat is te veel eer voor hen, en laat toe me hier als een ter zake kundige te zijn. Daarom is het ook extreemlinks niet die Schauvliege gedestabiliseerd heeft.

Het
zijn, zoals ik al meermaals heb kunnen ervaren en zien, mensen uit de entourage in eerste, tweede of derde orde die ‘geruchten’ verspreiden, zowel om de zaak zelf of de personen die er voor opkomen te neutraliseren, hun werkcontext te ontnemen en hen als het moet in extreme omstandigheden te liquideren.

Als iemand De Crem aanzegt dat het toch wel
meer dan toevallig is dat Greenpeace en PVDA-leden achter de acties zitten, en dat hij dit ook met zo veel of weinig woorden laat verstaan aan Schauvliege, dan is het beoogde effect bereikt, dwz het is de staatsveiligheid of personen daaromtrent die er in slaagt de CD&V te destabiliseren, en dat is hen ook nog gelukt, tot jou statements toe.
Dat geeft een erg bittere nasmaak, zeker vanuit de arbeidersbeweging en het heeft niets met ‘extreemlinks’ van doen, dat is een fictie die men ook maar al te graag in stand houdt. Zie ook m’n reactie op FB 07/02/2019 mbt het artikel in De Tijd.

Als er dan toch een vergelijking moet of kan gemaakt worden: de schil van de meloen is stevig en vast, kan tegen vele stootjes, ook de scholieren trouwens, en zij leggen zich als een beschermende laag rond de rode kern, die zoet is en waar het om te doen is, in tegenstelling tot de slotconclusie van het artikel in De Tijd (waar jij allicht op voortgaat – de media bepalen het debat ook bij de CD&V. De jongeren en de klimaatbeweging zijn het carcan waarbinnen de samenleving verder perspectief kan krijgen met respect voor het klimaat en met inbegrip van een 'system change' waar CD&V best deel van uitmaakt."


BuG 295 – Bericht uit het Gewisse – 26 november 2015
   
Antwerpen, kop van Jut voor rechts/extreem-rechts
 

"TE LAAT", zo treurt rechts/extreem rechts in
kettingmails, Antwerpen is verloren

Alles wat rechts en vals is is in paniek, Te Laat is de titel van de laatste kettingmail die op ons bord belandde en de vraag van een trouwe lezer (Etienne Vermeersch mogen we nu wel zeggen), zijn die cijfers juist Jan. Jawel zeg ik, ze komen van mij, dwz ik heb ze betrokken van het beste onderzoeksbureau in de wereld, nl het Stadsobservatiecentrum in Antwerpen, zie Buurtmonitor Antwerpen . Enkele maanden eerder stelde Etienne Vermeersch me dezelfde vraag, kloppen deze cijfers, jawel ze komen van mij, ze zijn gepubliceerd in BuG 262 on-line, en er is niets mis mee. ATV heeft er een reportage aan gewijd, meer nog, ik heb de cijfers berekend voortgaande op hun vraag een half jaar geleden.

Zodus gans de rechterkant van rechts tot extreem rechts wordt verblind door de harde cijfers, of meer nog door de harde werkelijkheid achter de cijfers, TE LAAT zo bazuinen te in het rond, in hoofdletters, het is gebeurd, les jeux sont faits. Gebruikers van Seniorennet laten nogal eens een mesthoop achter van waaruit regelmatig een aantal van deze haatmails vertrekken, gretig opgepikt door de intelligentsia van rechts/extreemrechts. Of zijn het deze 'intelligentsia' die ze rondsturen en belanden ze zo op Seniorennet? We geven 'hun' cijfers hieronder, die een copy-paste zijn van wat ATV uitzond en die ze, zonder bron vermelding evenwel, heeft overgenomen van BuG 262  van npdata.be.
    

Migratieachtergrond 0-6 jaar Antwerpen
  Borgerhout  81,4%
  Antwerpen stad  79,8%
  Deurne  75,3%
  Hoboken  69,8%
  Merksem  68,5%
  Berchem  60,9%
  Wilrijk  59,8%
  Ekeren  29,1%
  Poldergemeenten  21,7%
Totaal Antwerpen 72,3%

 
De reportage op  ATV is niet meer op te roepen, enkel de overname van enkele cijfers in HLN van 21/03/2015. Omdat de Antwerpse cijfers wat verscholen zaten in BuG 262 achter de Amazigh-info hernemen wij het onderdeel dat over de jeugd van Antwerpen gaat. En ook omdat de inleiding op Seniorennet doet als of het hier om 'top secret' gaat: "Hierbij de officiële cijfers betreffende het percentage van vreemde kinderen (migranten) tot en met 6 jaar, die geboren en woonachtig zijn  Antwerpen. Deze cijfers werden openbaar gemaakt door de TV-zender ATV en staan dus buiten elke discussie.  Het heeft me ten zeerste verbaasd dat deze cijfers in het openbaar werden bekendgemaakt want zowel op de Rode VRT als in alle dag- en weekbladen, worden zulke cijfers angstvallig doodgezwegen en als racistische propaganda bestempeld. "
 
Uit BuG 262: De toekomst van Antwerpen is divers, Marokkaans en 'Berbers'
 
De toekomst van een stad de komende decennia kan men ondermeer aflezen uit de samenstelling van de 0 tot 6 jarigen en hun evolutie de laatste ' jaren. Onder hen zeker kinderen die ook 'Berbers' als taal zullen leren, naast het Nederlands, het Marokkaans Arabisch en voor enkele het 'schoon' Arabisch, naast het Frans, Engels, Duits, enz.

Laat je ogen even over onderstaande tabel lopen en het %ge van aantal 0-6 jarigen in de verschillende districten van Antwerpen tot je doordringen. Binnen 12 jaar zijn de huidige 6 jarigen de 18-jarigen die hogere studies zullen aanvatten. Ook in de districten met vooralsnog een beperktere aanwezigheid van inwoners met migratieachtergrond zullen Borgerhout en Antwerpen-district volgen.
 

Antwerpen: 0-6 jr - Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 79,3% 80,7% 81,0% 81,4%
 Antwerpen 77,4% 79,4% 80,0% 79,8%
 Deurne 70,5% 72,6% 74,2% 75,3%
 Hoboken 66,4% 67,6% 68,1% 69,8%
 Merksem 60,9% 63,9% 66,4% 68,5%
 Berchem 58,7% 60,1% 60,1% 60,9%
 Wilrijk 54,3% 57,3% 60,0% 59,8%
 Ekeren 27,5% 29,2% 53,5% 29,1%
 Bezali 24,2% 21,5% 21,7% 21,7%
 Antwerpen 69,0% 71,0% 71,9% 72,3%

  
Bron en methodologie:
Buurtmonitor Antwerpen (zie 'kubussen') die een uiterst gedetailleerd beeld geven op basis van rijksregistergegevens over de bevolkingssamenstelling van de stad op 01/01 van elk jaar sinds 2012, en dit op het niveau van de districten, de buurten, de statistische sectoren, voor alle nationaliteiten naar nationaliteit en Herkomst, naar geslacht en leeftijd. De cijfers van de Buurtmonitor Antwerpen zijn met inbegrip van de inwoners uit het Wachtregister Asiel (4.652 op 01/01/2014).

In vergelijking met de telling van Migratieherkomst in de recent gepubliceerde Vlaamse Integratiemonitor 2015 (een juweeltje) en de eigen berekening door npdata.be geeft de Buurtmonitor Antwerpen een minimale aanduiding van de herkomstsituatie en -evolutie. Dat heeft te maken met methodologische verschillen waar we hier nu niet op ingaan.
 
Dezelfde tabel kan gegeven worden voor de inwoners van Marokkaanse afkomst, 0-6 jarigen.

Antwerpen: 0-6 jr - Marokkaanse Herk. per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 43,7% 43,2% 43,5% 43,1%
 Hoboken 30,4% 30,5% 30,7% 29,2%
 Deurne 27,4% 27,7% 27,8% 27,5%
 Wilrijk 16,2% 18,5% 19,3% 19,8%
 Antwerpen 20,0% 19,9% 20,0% 19,7%
 Merksem 16,1% 16,6% 17,2% 18,0%
 Berchem 13,0% 12,9% 13,5% 13,6%
 Bezali 5,5% 5,0% 4,9% 5,7%
 Ekeren 3,3% 3,6% 2,9% 3,2%
 Antwerpen 22,7% 22,8% 23,0% 22,8%


Merk de stabilisatie van het aandeel van Marokkaanse afkomst in de jongste leeftijdsklasse in Antwerpen.

Vreemde Herkomst in de Antwerpse districten 2011-2015
 

Antwerpen: Vreemde Herkomst per district 2012-2015
  2012 2013 2014 2015
 Borgerhout 56,5% 57,8% 58,8% 59,6%
 Antwerpen 53,5% 55,1% 56,1% 56,7%
 Deurne 36,6% 39,0% 40,9% 42,7%
 Hoboken 35,8% 37,5% 39,3% 40,6%
 Berchem 34,0% 35,3% 36,2% 36,7%
 Merksem 29,4% 31,8% 34,1% 36,0%
 Wilrijk 28,1% 29,9% 31,5% 32,6%
 Ekeren 12,0% 12,6% 13,4% 14,2%
 Bezali 12,9% 12,9% 13,3% 13,8%
 Antwerpen 41,8% 43,5% 44,8% 45,8%

  
In een evolutieperspectief is komt de volgende dynamiek tot uiting:
  

Antwerpen: Evolutie% vreemde Herkomst per district
  12/13 13/14 14/15 12/15
 Merksem 7,9% 7,4% 5,5% 15,9%
 Wilrijk 6,3% 5,1% 3,7% 11,8%
 Deurne 6,5% 4,8% 4,5% 11,7%
 Ekeren 5,5% 5,8% 5,9% 11,5%
 Hoboken 4,6% 4,9% 3,3% 9,7%
 Berchem 3,7% 2,6% 1,4% 6,4%
 Antwerpen 2,9% 1,8% 1,1% 4,8%
 Borgerhout 2,4% 1,7% 1,3% 4,2%
 Bezali 0,2% 3,4% 3,3% 3,6%
 Antwerpen 4,1% 3,0% 2,2% 7,2%

  
Er is een inhaalbeweging bezig in de districten die tot nu maar een gemiddeld inwonersaantal met migratieachtergrond hadden.  De daling in de aangroei in 2015 heeft vooral te maken met het verminderd aantal in het Wachtregister Asiel in Antwerpen.
  
% van Vreemde Herkomst per leeftijdscategorie in 2015.
 

Antwerpen per district: Vreemde Herkomst naar leeftijd 01/01/2015
  0-6 jr 6-11jr 12-17jr 18-24jr 25-39jr 40-64jr 65-79jr 80+jr Totaal
 Antwerpen 80% 80% 77% 68% 62% 50% 23% 9% 59,6%
 Bezali 22% 28% 25% 21% 13% 11% 6% 1% 56,7%
 Ekeren 29% 29% 20% 16% 17% 11% 4% 2% 42,7%
 Merksem 68% 64% 53% 44% 49% 26% 8% 3% 40,6%
 Hoboken 70% 67% 61% 50% 53% 29% 11% 5% 36,7%
 Wilrijk 60% 58% 47% 40% 45% 25% 9% 5% 36,0%
 Berchem 61% 61% 56% 50% 45% 32% 12% 5% 32,6%
 Borgerhout 81% 81% 79% 74% 65% 51% 24% 11% 14,2%
 Deurne 75% 73% 65% 55% 57% 32% 8% 4% 13,8%
 Totaal 72% 71% 64% 57% 56% 37% 14% 6% 45,8%


Enkel de 40 en 50+ houden rechts en extreem rechts nog recht in Antwerpen. Dat De Wever uitdrukkelijk appelleert aan de restanten van het Extreem Rechts en de historische frustratie van de oude Belgen wordt hier pijnlijk geïllustreerd.

Evolutie Vreemde Herkomst in Antwerpen: 3 onderscheiden projecties

Zoals reeds aangegeven zijn de gegevens van de Buurtmonitor Antwerpen (BM Antw.) een minimale situatie vergeleken met de Integratiemonitor (IM VL G) en ook met de eigen berekening van npdata.be. Naast elkaar gezet geeft dat volgend beeld, in vet de gekende gegevens, inn schuine druk de lineaire projectie voortgaande op de gekende gegevens.

  

Vreemde Herkomst volgens 3 bronnen
Jaar BM Antw IM VL G Npdata
2008     39,7%
2009   37,5%  
2010   39,0%  
2011   41,0% 43,8%
2012 41,8% 43,0%  
2013 43,5% 44,5% 48,1%
2014 44,8% 46,0% 49,3%
2015 45,8% 48,0% 51,0%
2016 47,3% 49,7% 52,6%
2017 48,6% 51,4% 54,3%
2018 49,9% 53,2% 55,9%

  
De meest uitgebreide reeks is deze van de Vlaamse gemeenschap die voor alle gemeenten in Vlaanderen dit soort tabellen in beeld brengt, een unieke documentatie, zie Vlaamse Integratiemonitor 2015. In 2018 zou bij extrapolitie 53,2% van de Antwerpse bevolking van Vreemde Herkomst zijn, tegenover 46% in 2014, een verschil van 3,1% met de Buurtmoinitor Antwerpen. Bij npdata wordt dit verschil nog een beetje uitvergroot omdat hier alle inwoners van vreemde afkomst mee in de berekening worden betrokken, weliswaar volgens een andere methode.

Vreemde Herkomst en % Marokkaanse en Turkse afkomst in de 62 'Buurten' in Antwerpen

De kubussen van  Buurtmonitor Antwerpen laten toe voor elke Buurt en voor elke nationaliteit het aantal van vreemde herkomst te bepalen, en dit nog onderscheiden naar geslacht en leeftijd (in 8 en in 10 categorieën.
 

Antwerpen: Vreemde Herkomst per buurt met detail Marokkans en Turks - 01/01/2015
 Buurt Totaal Belg. Herk. Vreemde Herkomst % Marok-kaans % Turks % Vreem-de herk.
 Nieuw  Zuid 282 58 224 35,1% 14,2% 79,4%
 Stuivenberg 19.583 4.549 15.034 24,7% 10,7% 76,8%
 Centraal Station 7.721 1.962 5.759 10,2% 1,1% 74,6%
 Kiel 19.989 5.481 14.508 33,0% 12,0% 72,6%
 Borgerhout Intra Mur. Nrd 15.753 4.465 11.288 42,0% 1,4% 71,7%
 Amandus  Atheneum 20.217 6.313 13.904 7,2% 7,0% 68,8%
 Luchtbal 5.696 1.877 3.819 24,8% 3,0% 67,0%
 Borgerhout Intra Mur. Zd 14.529 4.848 9.681 34,3% 0,8% 66,6%
 Dam 4.737 1.613 3.124 24,8% 3,8% 65,9%
 Stadspark 13.089 4.618 8.471 1,0% 0,5% 64,7%
 Deurne Noord 20.804 8.574 12.230 19,3% 4,9% 58,8%
 Haringrode 10.537 4.407 6.130 2,8% 1,3% 58,2%
 Oud  Merksem 9.487 3.989 5.498 15,8% 5,0% 58,0%
 Valaar 10.780 5.369 5.411 20,2% 8,2% 50,2%
 Hoboken  Noord 15.612 7.898 7.714 19,6% 10,9% 49,4%
 Universiteitsbuurt 5.511 2.796 2.715 2,1% 1,0% 49,3%
 Brederode 12.134 6.259 5.875 8,3% 13,1% 48,4%
 Oud  Berchem 15.973 8.374 7.599 9,7% 10,8% 47,6%
 Zurenborg 5.473 2.924 2.549 8,6% 0,4% 46,6%
 Tentoonstellingswijk 4.855 2.609 2.246 13,8% 4,2% 46,3%
 Deurne Dorp  Gallifort 13.055 7.262 5.793 14,2% 2,4% 44,4%
 Linkeroever 15.498 8.680 6.818 8,4% 1,0% 44,0%
 Zuid 8.643 4.900 3.743 4,4% 5,7% 43,3%
 Historisch Centrum 6.139 3.514 2.625 2,3% 0,7% 42,8%
 Deurne Zuid West 16.212 9.333 6.879 15,7% 1,9% 42,4%
 Hoboken  Centrum 13.122 7.608 5.514 18,0% 6,7% 42,0%
 Borgerhout E2tra Muros 15.884 9.326 6.558 13,4% 1,3% 41,3%
 SintAndries 6.295 3.745 2.550 6,3% 0,9% 40,5%
 Theaterbuurt Meir 6.386 3.866 2.520 2,1% 0,8% 39,5%
 Middelheim 2.557 1.571 986 4,8% 1,6% 38,6%
 Groenenhoek 11.105 6.978 4.127 9,4% 4,8% 37,2%
 Kruininge  Bremweide 2.093 1.319 774 6,5% 4,3% 37,0%
 SchoonbroekRozemaai 4.661 2.979 1.682 7,5% 2,7% 36,1%
 Eilandje 2.264 1.449 815 1,9% 1,1% 36,0%
 Markgrave 6.332 4.063 2.269 5,5% 3,6% 35,8%
 Nieuwdreef 6.715 4.429 2.286 6,4% 5,0% 34,0%
 Harmonie 5.865 3.939 1.926 1,5% 0,8% 32,8%
 Hoogte 5.254 3.548 1.706 3,0% 1,8% 32,5%
 Merksem  Heide 11.845 8.037 3.808 7,0% 3,5% 32,1%
 Deurne Oost 14.832 10.124 4.708 6,8% 1,6% 31,7%
 Oosterveld  Elsdonk 8.201 5.636 2.565 3,8% 2,0% 31,3%
 Petroleum  Zuid 13 9 4 15,4% 0,0% 30,8%
 Deurne Vlieghaven 213 152 61 3,8% 4,7% 28,6%
 Lambrechtshoeken 10.816 7.802 3.014 3,2% 3,7% 27,9%
 Haven Antwerpen 58 42 16 0,0% 0,0% 27,6%
 Nieuw  Kwartier Oost 9.806 7.232 2.574 2,3% 1,8% 26,2%
 Deurne Zuid Oost 10.169 7.522 2.647 5,3% 0,7% 26,0%
 Hoboken  Zuidoost 4.246 3.147 1.099 10,4% 3,9% 25,9%
 Nieuw  Kwartier West 5.976 4.483 1.493 2,3% 1,2% 25,0%
 Wilrijk Centrum 9.888 7.517 2.371 5,6% 1,5% 24,0%
 Tuinwijk 4.707 3.615 1.092 3,4% 2,5% 23,2%
 Hoboken  West 4.804 3.747 1.057 8,3% 1,9% 22,0%
 Koornbloem 3.283 2.601 682 5,7% 1,4% 20,8%
 Neerland 3.088 2.577 511 3,8% 0,8% 16,5%
 Ekeren Centrum 11.385 9.586 1.799 1,2% 1,3% 15,8%
 Polder 9.810 8.395 1.415 2,8% 0,2% 14,4%
 Donk 6.363 5.465 898 1,2% 0,4% 14,1%
 Mariaburg 3.553 3.131 422 0,5% 0,3% 11,9%
 Leugenberg 1.484 1.318 166 0,1% 0,7% 11,2%
 Lillo 36 32 4 0,0% 0,0% 11,1%
 Rivierenhof 26 24 2 0,0% 0,0% 7,7%
 Haven Bezali 2 2 0 0,0% 0,0% 0,0%
             
Totaal 516.010 279.833 236.177 12,2% 4,1% 45,8%

 
Van de 516.010 inwoners in Antwerpen (Wachtregister inbegrepen) op 01/01/2015 zijn er 62.724 van Marokkaanse Herkomst, voortgaande op 80% Amazigh wonen er 50.180 'Berbers' in Antwerpen. In België waren in 2013 442.044 inwoners met Marokkaanse migratieachtergrond, waarvan 206.158 in het Brusselse gewest, men kan zelf bereken hoeveel Amazigh er in België wonen, afhankelijk van de sleutel die men toepast, 3/4 of 80%.
 
Wordt De Wever gek van de dagelijkse update van Vreemde Herkomst door z'n staddiensten?
 
Wie als burgemeester dagelijks de update van zulk een cijfers toegeleverd krijgt, hem bezorgd door de meest performante demografische stadsdienst van België en misschien wel van Europa, zou van minder depressief worden, zeker voor wie het Vlaams nationalisme hoog in het vaandel plaatst. De enige uitweg voor De Wever in Antwerpen is nog enkele van de schamele Vlaams Belangstemmen te winnen om eventueel nog, zoals in 2012 met de hakken over de sloot te geraken, maar misschien niet genoeg snelheid meer hebben om overeind te blijven en dan in het water te vallen.
 
Dat z'n spindoctors en z'n staf hem van het kastje naar de muur sturen en hem gedateerd en gedegradeerd materiaal toeleveren van koloniale antropologen om nu de Amazigh aan te pakken als bron van alle kwaad, dat wijst op een diepgaande en niet meer te helen malaise.
 
De migratie heeft Antwerpen van de ontvolking gered
 
Dat de migratie mislukt is, dat de verkeerde immigranten zijn aangetrokken is je reinste prietpraat van een burgemeester, die als het al niet van hemzelf afhangt, zich laat informeren door een staf die hun imaginaire voor werkelijkheid nemen en van de migratiegeschiedenis niets begrepen hebben. Misschien moet De Wever gewoon eens luisteren naar z'n kwalitatief hoogstaand ambtenarenpersoneel om terug met de voeten op de grond te komen. Of is het de aard zelf van het Vlaams Nationalisme dat het liever zwevend ten onder gaat dan met de voeten op de grond iets bereikt voor alle inwoners die tot Antwerpen en Vlaanderen behoren?

Voor wie zich verder wil verdiepen in de migratiegeschiedenis in Antwerpen, een stad die in 1970 aan het uitsterven was en die pas in 2000 haar 2de adem heeft kunnen vinden, zie het artikel Zonder migratie was Antwerpen een spookstad op Newsmonkey en ook op DWM. De immigranten, vooral dan de Noord-Afrikaans, Marokkaanse en Amazigh immigratie in Antwerpen heeft de in alsmaar groter getale vrijkomende woningen bezet om de stad te doen overleven en voor zichzelf een beter leven op te bouwen.


Tussen 1920 en 2000 halveerde de bevolking in district Antwerpen
 


Tussen 1970 en 2000 daalde bevolking Antwerpen stad met 106.626,
de immigratie had 3 decennia nodig om deze daling in te halen.

 
Welke verschuivingen in stemplicht tussen 2012 en 2018?

Van de 305.306 stemplichtigen in 2012 waren er nog 235.797 ‘oude Belgen’ en 69.509 met migratieachtergrond. In 2018 zullen er 24.385 ‘oude Belgen’ minder zijn en 27.734 meer met migratieachtergrond zodat de verhouding van stemplichtigen (rekening houdend met een beperkt aantal ingeschreven vreemdelingen) 211.411 ‘oude Belgen’ en 97.243 met migratieachtergrond zal bedragen. De evolutie van bijkomende 18-jarigen gebeurt langzamer dan in de eerste berekening tot uiting kwam, maar het betreft 10% van het kiespubliek waarvan het stemgedrag het verschil kan maken.

In feite is De Wever burgemeester van een voor hem reeds verloren stad. En wanneer de NV-A in de komende parlementsverkiezingen de verzamelde klassieke partijen niet opzij kan zetten is het ook daar voor hem en NV-A bekeken zaak. In de geschiedenis krijgt men dikwijls maar één kans om het te verinneweren, en die is men voluit aan het nemen.

Uitleiding

We komen nog op Antwerpen terug, op basis van een nieuwe bron, de KJruispuntbank sociale zekerheid, waar ook de Studiedienst van de Vlaamse regering haar gegevens betrekt voor de opmaak van de excellente Integratiemonitor. Deze kruispuntdank laat evenwel toe een historisch beeld te geven van migratieachtergrond per leeftijd. We geven als voorgift 2 tabelletjes:

 

Op 5 jaar tijd stijgt het aantal -50 jarigen met migratieachtergrond ( het grootste deel van het kiespubliek) van 50 naar 59% in Antwerpen, de 50+ met migratieachtergrond stijgen van 14 naar 19%.

De foto voor 2014 met de leeftijdsverdeling maakt het plastischer


  
Merk de bevolkingsineenstorting na 1980, ondanks de immigratie die na 1980 pas goed op gang kwam. Sinds 10 jaar is dat gekeerd. Jaar na jaar zullen deze generaties doorschuiven en de NV-A minimaliseren en op termijn marginaliseren. NV-A heeft geen toekomst in Antwerpen, zelfs niet als België gebroken wordt of er zo iets als een Vlaamse Staat tot stand zou komen. Vanuit het 1ste verdiep komt alleen nog de grootspraak van de verliezer.

Jan Hertogen, socioloog