BuG 398 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 25 september 2018
   
BuG 398 on-line                                      Printversie (13p)
 
50 jaar Migratie-, Natuurlijk- en Verhuissaldo van Nieuwkomers
 
% Nieuwkomers 1968-2017 (migratie-, natuurlijk- en verhuissaldo)
uitgezet op interactieve gemeentekaartjes (bevolking 01/01/2018),
van groen tot rood is een hoger %, gemeente aanklikken voor de
de concrete gegevens, percentages weergegeven in decimalen.

Waar hebben de migraties en nieuwkomers zich de laatste 50
jaar gevestigd in BelgiŽ, unieke kaartjes met unieke gegevens.


Bij de opmaak van de vorige BuG 397 on-line was de site om (gratis) gemeentekaartjes op te laden niet actief. Nu wel zodat we de lezers van de BuG-berichten het (geo)grafische globale beeld van de nieuwkomersdynamiek in elke gemeente niet willen onthouden. Doordat voor het saldo van inschrijvingen en uitschrijvingen van vreemdelingen in elke gemeente het onderscheid is gemaakt tussen migratiesaldo (buitenland), natuurlijk saldo (verschil geboorten en overlijdens bij vreemdelingen) en de binnenlandse verhuis (verhuis uit en naar de gemeente) en dit samengeteld is voor 50 jaar, ontstaat een genuanceerd beeld van groen tot rood, overeenkomstig lage tot hoge percentages voor elk van deze elementen, en voor het totaal van het nieuwkomerssaldo. Kijk even mee. Door de kaartjes aan te klikken wordt het on-line kaartje geactiveerd. Bij aanklikken van de gemeente wordt een apart kadertje geopend van waaruit men het percentage kan aflezen, dit wordt in decimalen weergegeven. 0,442 voor Antwerpen wil zeggen dat op vijftig jaar 44,2% van de huidige bevolking op 01/01/2018 als Nieuwkomer in Antwerpen is toegekomen. Dat beeld wordt in de detailkaartjes gespecificeerd, bv voor Antwerpen +35,0% migratiesaldo, +10,6% natuurlijk saldo en -1,4%  verhuissaldo bij de vreemdelingen. Het verhuissaldo, dwz de verhuis van vreemdelingen binnen BelgiŽ de laatste vijftig jaar geeft wel het meest verrassende beeld.

Deze kaartjes en de gegevens van BuG 397 on-line maken ook duidelijk dat Zwarte Zondag een reactie was op de ontvolking van Antwerpen en het niet aanvaarden van Nieuwkomers om de bevolkingsdaling te stoppen (zoals nu ook in Duitsland het geval is met AfD en Nieuw-Rechts). De huidige revival van Rechts/Extreem Rechts en van het populisme is trouwens maar een voorbijgaande wanhopige kreet om de evoluerende samenleving te erkennen en te aanvaarden.


    

   

 


Welke gemeenten staan voor de grootste uitdaging, welke heeft het meest gerealiseerd, in welke gemeenten participeren de burgers het meest, wat is hun evaluatie van het beleid en hoe tevreden zijn ze in hun gemeente?
 
Voor oktober schuift npdata.be zich bij in de rij van media die in overvloed de gemeenten in beeld brengen, van onder naar boven, naar links en naar rechts, van binnen naar buiten, vooral gebruik makend van de excellente gegevens van de Survey en de gemeentemonitor van de Vlaamse gemeenten. Maar daar doet npdata dus nog een schep bovenop in oktober.

Er zal gedurende vijf dagen elke dag een bericht verschijnen met de rangschikking van de 308 Vlaamse gemeenten overeenkomstig vijf uitgangspunten op basis van in totaal 144 parameters:

Dag 1: Welke gemeente staat voor de grootste uitdaging, de uitslag van de komende verkiezingen zal er het beleid bepalen (42 parameters)
Dag 2: Welk gemeente legt de beste realisaties voor, men kan dan zelf nagaan welke de politieke samenstelling van het bestuur was (36 parameters).
Dag 3: In welke gemeente is de meeste participatie van de burgers vast te stellen (25 parameters)?
Dag 4: Wat is de evaluatie van de burgers van het gevoerde beleid (21 parameters)?
Dag 5: Hoe tevreden zijn de burgers van en in de gemeente en van het gemeentelijk beleid (20 parameters)?

Voor elk deelaspect wordt er een klassement opgemaakt op basis van de plaats in de rangschikking die elke gemeente op een parameter behaalde. De zesde dag wordt een totaalscore gemaakt en gepubliceerd.

Jan Hertogen, socioloog.