BuG 374Ė Bericht uit het Gewisse Ė 1 december 2017
   
BuG 374 on-line                                     Printversie (4p)

PEW-onderzoek: % moslims in 2050
vergeleken met extrapolatie npdata-cijfers
voor BelgiŽ, gewesten en alle provincies.

PEW en npdata in 2016: 7,6% moslims in BelgiŽ  
PEW en npdata in 2050, dus binnen 34 jaar: 15% 
Extrapolatie npdata voor Brussels gewest 37,0 %
dwz 1 op 7 in BelgiŽ, 1 op 3 in Brussels gewest

- PEW-onderzoek moslims 2016-2050
- NPdata - Moslims 2011-2017 met     
hieronder extrapolaties tot 2050   

  
Moslims en islam zullen nog een tijdje aandachtswaardig zijn, dus kunnen we er nog even bij stilstaan, zeker nu het gerenommeerde Amerikaanse PEW onderzoeksinstituut een projectie maakt over de evolutie van het aantal moslims in de Europese landen in drie scenario's:
  
1. Bij nul migratie - groei tot 11%
2. Bij reguliere migratie (zonder vluchtelingen) - groei tot 15%
3. Bij reguliere migratie met inbegrip van een voortzetting vluchtelingeninstroom tot 2050 - groei tot 18%

Omdat de PEW berekeningen synchroon zijn met de npdata-berekening van moslimaanwezigheid in BelgiŽ konden wij het niet laten de eigen berekeningen in de tijdsreeks 2011, 2013, 2015 en 2017 te extrapoleren naar 2049, een eenvoudige oefening in excel trouwens (inzwarten van het gekende gegeven, naar het +je gaan rechtsonder en naar rechts doortrekken tot het gewenste jaartal, in dit geval 2049. Zo worden ook alle detailevoluties om de twee jaren meegenomen in de extrapolatie. Hierbij dient evenwel aangestipt dat deze extrapolatie geen rekening houdt met:
1. Dalend geboortecijfer bij moslims (zoals dat trouwens in het verleden het geval is)
2. Stijgend aantal overlijdens bij moslims gezien de leeftijdsstructuur
Wel wordt dus rekening gehouden met een dalend maar toch vrij stabiel migratiecijfer na 2011 en met een eenmalige opstoot van de vluchtelingeninstroom 2015/2016.
3. De verderschrijdende laÔcisering zoals deze de laatste decennia is gebeurd, ook bij de moslimbevolking.

De gegevens van npdata zijn dus eerder een maximum dat in de feite naar onder zal gecorrigeerd worden, voortgaande op de hierboven aangestipte demografische en maatschappelijke evoluties.

De berekende extrapolatie van npdata is dus een maximum. Het interessante aan deze extrapolatie in vergelijking met de PEW-cijfers is dat deze mogelijke evolutie kan berekend worden voor alle gewesten, provincies en gemeenten. In deze BuG hernemen we enkel de evoluties tot op provinciaal vlak.

1. De PEWcijfers situatie 2016, zie PEW-onderzoek moslims 2016-2050

  

 
2. De PEW cijfers situatie 2050

We weerhouden enkel de cijfers bij voortzetting van de reguliere immigratie. De situatie van zero migratie en van 33 jaar migratie en vluchtelingeninstroom zoals in 2015 is evenmin realistisch. Men kan deze scenario's wel exploreren op de PEW-site.
  


   


PEW gaat er van uit dat BelgiŽ in 2050 13,6 miljoen inwoners telt. Volgens de prognoses van het Planbureau zouden er dat 12,8 miljoen zijn, maar deze prognose houdt rekening met een inkrimping van de immigratie, zodat in hun vooruitzicht het % moslims allicht lager zal liggen.

En 33 jaar is bijna een half mensenleven. In Europa zouden in 2050 11,2 % moslims leven, in BelgiŽ 15,1%. De politieke Neanderthalers die daar nu zo'n misbaar over maken zullen tegen dan al lang verdwenen zijn.

3. De npdata-cijfers per gewest en provincie 2011, 2013, 2015, 2017 - extrapolatie 2049


We nemen 2049 omdat de extrapolatie tweejaarlijks is en het dichtst aansluit op 2050. Voor de evolutie in aantal en % per gemeente in BelgiŽ zie de update Moslimachtergrond in alle gemeenten van BelgiŽ 2011-2017.

    

% moslims in BelgiŽ per gewest en provincie 2011-2017, extrapolatie 2049
  2011 2013 2015 2017 2049
BelgiŽ 6,3% 6,5% 7,0% 7,6% 14,7%
  Vlaams Gewest 4,5% 4,7% 5,1% 5,7% 12,4%
  Brussels Gewest 22,4% 22,6% 23,6% 24,6% 37,0%
  Waals Gewest 4,4% 4,5% 4,9% 5,3% 10,6%
     Antwerpen 6,6% 6,9% 7,5% 8,2% 16,7%
     Vlaams-Brabant 3,1% 3,3% 3,7% 4,3% 10,7%
     West-Vlaanderen 1,6% 1,8% 2,1% 2,6% 8,1%
     Oost-Vlaanderen 4,4% 4,5% 5,0% 5,6% 12,0%
     Limburg 6,0% 5,9% 6,3% 6,9% 11,7%
     Brussels Gewest 22,4% 22,6% 23,6% 24,6% 37,0%
     Waals-Brabant 2,3% 2,3% 2,6% 2,8% 5,6%
     Henegouwen 5,0% 5,2% 5,7% 6,1% 11,9%
     Luik 6,2% 6,3% 6,8% 7,7% 15,3%
     Luxemburg 1,5% 1,5% 1,8% 2,0% 4,9%
     Namen 1,7% 1,7% 1,9% 2,2% 4,6%

 
Deze resultaten op Belgisch niveau zijn syncroon met deze van de PEW. Met dezelfde methode worden ook de aanwezigheid en evoluties voor gewesten, provincies en gemeenten berekend, iets wat de PEW uiteraard niet doet.
 
In Brussel zal, in tegenstelling voor wie dat maar al te graag gelooft, geen moslimmeerderheid komen,  in feite maar een stabilisering op maximum 1/3 van de bevolking. Hoe minder moslims er nu geteld worden in bepaalde provincies, hoe sterker de relatieve stijging in het procentueel aantal, daar is ook niets mee mis. In het Vlaams gewest zal Antwerpen de 'moslimprovincie' blijven met 1 op 6 inwoners met een moslimachtergrond, in het het Waals gewest is dat de provincie Luik, met ongeveer een zelfde verhouding als Antwerpen. In BelgiŽ zal maximaal 1 op 7 inwoners in 2050 een moslimachtergrond hebben.

4. Np-data- cijfers moslimevolutie in elke gemeente

Iedereen kan voor z'n gemeente op enkele minuten een extrapolatie maken op basis van de gegevens in de tabel Moslimachtergrond in alle gemeenten van BelgiŽ 2011-2017.: de %-ges  2011, 2013, 2015, 2017 (niet 2016) mooi naast mekaar zetten met bovenop de jaartallen, dan jaartal en % inzwarten en langs het +je rechts onderaan doortrekken tot in de hoofding 2049 verschijnt. Wie dit niet klaarkrijgt kan het voor z'n gemeente (en andere) altijd aanvragen bij info@npdata.be.

Slotnoot: Volgens de PEW het huidige migratieniveau voldoende is om een bevolkingsdaling in Europa te voorkomen, daarvoor is het scenario hoge migratie nodig.

Jan Hertogen, socioloog