BuG 255 – Bericht uit het Gewisse –  11 februari 2015
   
BuG 255 on-line                                   Printversie (11p)
    
"Joden zijn niet te vertrouwen, ja of nee?"
en andere onderzoeksonwaardige vragen
 
Ruud Koopman, Berlijns Centrum voor Sociale Wetenschap
(WZB) en Journal of Etnic and Migration, niet te vertrouwen?
 
 Zie Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups
en Powerpoint van Ruud Koopmans over de Belgische cijfers,

voortgaande op het artikel in De Morgen van 11/02/2015 over
de 'vaststelling' uit een telefonisch onderzoek van 2008 dat de
helft van de Belgische moslims fundamentalistisch zou zijn

 
En ook nog:
  
Plaatsing van Struikelstenen Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en Charleroi op 15/02/2015, zie bericht op
DWM en AMS/VHS

 
"Islamofobie"
 
Gisteren nog een uitvoerig gesprek gehad met iemand op de terugweg van Brussel naar Leuven. "De islamofobie zal nog ravages aanrichten" stelde hij. Neen zeg ik "de bewustzijnsschok als gevolg van de moord op de redactie van Charlie Hebdo, ondermeer Wolinski waarvan ik meer dan 50 albums had (nu al 70) zal het tij keren en duidelijk maken dat islam en gewelddadigheid niet tot de religieuze agenda behoort. Men zal vanuit de moslims de jihadstrijders verwerpen en hen uitsluiten. Zoals het ook anderhalf jaar geduurd heeft vooraleer de weerstand in wo 2 ook fysiek de collaborateurs uitschakelde. Niet dat dit nu fysiek zal gebeuren, maar wel met de harde hand. De lijn is getrokken." "Je wilt zeggen dat de moslims zelf zullen zorgen voor een deradicalisering". "Zo kan je het noemen ja". "Maar wat doe je dan met de groeiende aanvallen op personen en moskee's" vraagt m'n gesprekspartner"."Teruggrijpen naar geweld is, in een situatie waarin men niet bezet is, het bod van de verliezer. De islamofobie, Pegida, Wim van Rooy  enz maken zich sterk omdat ze weten dat ze de verliezer zijn. Ook Bart de Wever is daar een voorbeeld van, hij weet perfect dat hij bij de volgende verkiezingen in Antwerpen afgedaan heeft en nu een politiek voert van Après moi, le déluge."
 
Belkacem

 
Een dag later, op 11/02/2015 wordt Belkacem veroordeeld omdat hij voor de sharia in België is, enkel indien het parlement daartoe beslist. Ook omdat er andere volwassenen hun eigen agenda volgen en naar Syrië trekken. Hopelijk hebben de beroepsrechters een klaardere en minder door de actualiteit of vooroordeel bezwaarde kijk.
 
Telefonisch onderzoek bij moslims uit 2008: een afgeknabbelde chiek.
 
Maar het kan altijd erger. In De Morgen van 11/02/2015 komt de wetenschap uit de hoek met afgeknabbelde chieken, zoals in het station van Leuven er nog duizenden op de vloer blijven liggen. Voor de slechte orde wordt er niet bij vermeld dat het om een 'telefonisch' onderzoek ging op basis van Turkse en Marokkaanse naamherkenning uit telefoonlijsten van diverse landen en dat het in 2008 werd afgenomen.
 
Verplaats je even in een call-centrum in 2008, nog voor de bankencrisis is uitgebroken. Telefonistes zijn druk in de weer een door de computer geselecteerde telefoonlijst met Turkse namen te contacteren alsmede een beperkte lijst van Arabisch Marokkaanse namen met Belgische telefoonnummers, vast of mobiel. Na contact vragen ze of de respondent moslim is. Hetzelfde gebeurt met 'blanke' namen, dwz namen zonder vreemde connotatie, die dan gevraagd worden of ze christen zijn. Indien ja geantwoord wordt op de vraag of de respondent moslim is of christen is, dan worden volgende vragen gesteld, enkel te beantwoorden met ja of neen:
 
Over Religious Fundamentalism (Religieus fundamentalisme, ja is fundamentalistisch, nee is niet fundamentalistisch)
 
- Christians [Muslims] should return to the roots of Christianity [Islam]
- There is only one interpretation of the Bible [the Quran] and every Christian [Muslim] must stick to that
- The rules of the Bible [the Quran] are more important to me than the laws of [survey country]
 
Over Out-group Hostility (over vijandigheid naar anderen buiten de islam)
 
- I don't want to have homosexuals as friends
- Jews cannot be trusted
- Muslims aim to destroy Western culture [for natives]
- Western countries aim to destroy Islam [for persons of Turkish or Moroccan origin]
 
En mag ik nog je geslacht, leeftijd en hoe lang je al geëmigreerd bent weten. Dank jewel voor je medewerking.
 
Agreement was coded as the fundamentalist response. Because arguably agreement to any of these items taken alone does not yet make one a fundamentalist, I also report agreement to all three items as a more adequate criterion for adherence to a fundamentalist belief system - Akkoord met de stelling wordt beschouwd als een 'fundamentalistisch' antwoord. Als er een akkoord op de 3 items is dan betekent dit een meer betrouwbaar criterium voor toebehoren aan een fundamentalistisch geloofssysteem.
 
De verkregen antwoorden worden gewogen met geslacht, leeftijd en migratieduur om zogezegd 'representatief' te worden.
 
Zie het volledige artikel zie
Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups en de Powerpoint van Ruud Koopmans over de Belgische cijfers.
 
Ruud Koopman heeft, volgens een voetnoot in het artikel, ook meer uitleg gegeven over selectiecriteria en antwoord% in
Koopmans, Ruud. 2013. “Multiculturalism and Immigration. A Contested Field in Cross-national Comparison.” Annual Review of Sociology 39: 147–169. doi:10.1146/annurev-soc-071312-145630. [CrossRef], [Web of Science ®]. Waarbij het de vraag is of het een 'contested field' of een 'contested research' betreft.
 
Wie is het WBZ en Ruud Koopman van antwoord?
 
Na deze methodologische verduidelijking is het best de blz maar om te slaan en proberen de 'werkelijkheid' te zien zoals ze is. Misschien kunnen Albert Martens, Jaak Billiet, Felice Dassetto, alle drie emeritus van eminente universiteiten, hierover hun licht laten schijnen.
 
Na DAESH en Charlie Hebdo, verdere destabilisatie nodig?
 
Of is het toevallig dat nadat DAESH (de aanduiding van wat men vroeger IS noemde, Daesh, in feite een onomatopee (klanknabootsing) die in het Arabisch vertrappelen betekent, en Charlie Hebdo de opinie over islam tot de juiste proporties herleid heeft, men behoefte had om de islam en de moslims opnieuw op een breder platform aan te pakken. En dan zegt iemand, er is nog een schuifje met een 'interessant' onderzoek van 2008, zullen we dat eens 'activeren'. En dan vind je altijd wel 'wetenschappers' en 'academische' tijdschriften voor een nieuw rondje islam-bashing.
 
Toch enkele overwegingen:
 
-
Het verschil in selectie van de respondenten en de onderzoeksmethode in elk land maakt de resultaten in wezen onvergelijkbaar, laat staan dat de verkregen resultaten iets zeggen over de opinie, de houding of de praktijk van de onderzochte groep, en of er sprake kan zijn van enige representativiteit.

- Een vraag als "Joden zijn niet te betrouwen" meet niet zozeer de opinie van een respondent dan wel de mate waarin het nationaalsocialisme en het anti-Judaism nog voortleven in een bevolking. Deze vraag toespitsen op de moslims meet dan weer meer hun houding tevenover het Palestijns-Israelisch conflict dan een grondhouding. Maar dat zijn overwegingen waarvan tendentieuze en door vooroordelen behepte onderzoekers geen kaas gegeten hebben. Als hun artikels maar verschijnen in 'academische' blaadjes en ze weer hun lijstje van artikels kunnen aanturfen is het allicht genoeg, als ze al geen andere broodheren hebben.
 
- Als je geen homo als vriend  wil, betekent dan dat je homos' niet moet, dwz ben je enkel niet-fundamentalistisch bent als je alle out-groups, dus alle buitenstaanders tot vriend hebt, of omgekeerd als je die buitenstaanders niet- tot vriend hebt, dan ben je fundamentalistisch? Of als je joden niet te vertrouwen vindt, dat je dan niet van joden moet om "anti-semitische redenen", alsof 'joden' een eenduidige categorie zijn en geen diverse groep, beladen met geschiedenis en actualiteit.
 
- De gestelde vragen zijn intentioneel, de antwoorden per definitie ongenuanceerd door enkel ja of neen toe te laten. Maar dat ze de zorgzame telefoniste in het call-cetrum (g)een zorg zijn.

-
Er is geen eye to eye contact en men weet niet wie de echte respondent is die men aan de lijn heeft. In feite is het een onderzoek van aliassen, dwz iemand die zich anders kan voordoen zonder dat de mogelijkheid bestaat hierop controle uit te voeren. Als men kiezerslijsten neemt weet men ten minste welke de respondent is en is de weging achteraf ook meer valied. Maar zulk callcenter-onderzoek met computergestuurde naamselectie is onderzoek in het luchtledige van het luchtledige.
 

- En het onderzoek is al 7 jaar belegen. Waarom wordt het nu pas opgerakeld? Omdat het nu een factor kan zijn in het ant-islam denken dat met de aanslagen op Charlie Hebdo en de joodse winkel teruggedrongen werd met een grotere ruimte voor een meer gelijkwaardige bejegening en acceptatie van de islam.
 
- Of is het al een direct antwoord op het katholiek onderwijs en Boeve die eindelijk aanknoopt bij de acceptatie van godsdienst en haar tekenen en de gelijke behandeling ervan, ook in het katholieke onderwijs, zoals gewaarborgd door de Belgische Grondwet, zie ondermeer
BuG 157 met de financiering van godsdiensten in België.
 
- Aan christenen wordt gevraagd of Islam er naar streeft om de Westerse cultuur te vernietigen. Aan de moslims wordt gevraagd of het Westen er naar streeft om de islam te vernietigen. Tsja wat moet je daarmee?
 
- Maar goed dat enquêtes meestal per definitie irrelevant zijn behoudens voor de academische carrière van de academici en media die er meestal met beperkte info over methode een item van maken.
 
- En heeft de Spaanse politie niet ontdekt dat er geen 4.000 maar 30.000 tot 100.000 Westerse strijders zijn in Syrië. Ook met een grote titel in de pers. Het zal niet het laatste zijn. Maar de moslims, zij weten beter, en zwijgen, wat moet je met al die onzin, zoals me ooit een moslim zei.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552